Examen Betontechnoloog BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Betontechnoloog BV"

Transcriptie

1 Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2013/2014 Vraag 1 (14 scorepunten) Een betonsamenstelling met cement CEM III/B 42,5 N moet voldoen aan de volgende eisen: - sterkteklasse C30/37; - milieuklassen XC3, XD1, XS1 en XF2; - consistentieklasse S2. De zeefanalyses van het zand en grind zijn in tabel 1 gegeven. Gekozen is voor een mengsel van 40% zand en 60% grind. Tabel 1 zeef zeefdoorval [%] zand grind 31, , , , , Vraag 1a Bepaal het laagste cementgehalte om aan de eis van de sterkteklasse te voldoen. Antwoord 1a Eerst wordt op basis van de gegeven zeefanalyses de korrelgrootteverdeling van het toeslagmaterialenmengsel bepaald (tabel 2). Bij het toetsen van de korrelgrootteverdeling van dit toeslagmaterialenmengsel blijkt dat de zeefdoorval bij de zeven 0,5 t.m. 8 mm buiten ontwerpgebied I ligt. Uit figuur 2 blijkt dat in ontwerpgebied I + II moet worden gerekend met een 20 kg hogere waterbehoefte dan in ontwerpgebied I. Tabel 2 zeefdoorval [%] zeef 40% 60% mengsel zand grind 31, , , , , , ,

2 Figuur 2 zeefdoorval in % II I ,125 0,25 0, zeefmaat in mm cumulatieve zeefrest in % Toelichting De grootste zeefmaat en de korrelgadering van het toeslagmaterialenmengsel zijn in hoge mate bepalend voor de waterbehoefte om een bepaalde consistentie te bereiken. Veel kandidaten vergaten deze toets uit te voeren en rekenden daardoor met een te lage waterbehoefte. Rekening houdend met de hogere waterbehoefte en het gewenste consistentiegebied S2 (tabel 3) wordt de waterbehoefte = 185 kg. De eis voor de sterkteklasse vraagt een gemiddelde sterkte (fcm): = 45 N/mm 2. Het vervolg lijkt simpel. Immers de benodigde sterkte is bekend, de normsterkte van het cement staat in de tabel en hiermee is de bijbehorende water-cementfactor te berekenen. Echter, in dit geval moeten we ook naar de eisen vanuit de milieuklassen kijken omdat deze invloed hebben op de benodigde gemiddelde sterkte. De eis (voor de water-cementfactor) voor de hier van toepassing zijnde milieuklassen is als volgt: XC3: 0,55 XD1: 0,55 XS1: 0,50 XF2: 0,55 met 3,5% lucht of wcf = 0,45 Tabel 3 consistentieklasse Dmax C C1, S1, F C2, S2, F C3, S3, F Voor hogere consistenties zijn geen richtwaarden gegeven. Een hogere consistentie mag alleen met behulp van een (super)plastificeerder worden verkregen, dus niet door meer water toe te voegen. aanpassingen richtwaarden: mengsel in ontwerpgebied I + II grof toeslagmateriaal gebroken fijn toeslagmateriaal gebroken + 20 kg + 5 kg + 20 kg

3 Om een zo laag mogelijk cementgehalte te kunnen realiseren, moet voor de sterkteklasse worden gerekend met een wcf > 0,45. In dat geval moet het luchtgehalte 3,5% zijn. Voor de berekening van het mengselontwerp moet dit luchtgehalte op de volgende manier worden verrekend in de druksterkte: fcm = 45 / 0,95 (3,5-2) = 48,6 N/mm 2 De wcf die nodig is voor het bereiken van deze sterkte wordt berekend met: 48,6 = 0, (25 / wcf) - 45 wcf = 0,53 Uit de waterbehoefte en deze wcf wordt het cementgehalte berekend: C = 185 / 0,53 = 349 kg Vraag 1b Bepaal het laagste cementgehalte om aan de eis van de milieuklassen te voldoen. Antwoord 1b Om te voldoen aan de eisen van de milieuklassen dient te worden gerekend met een wcf: 0,50-0,02 = 0,48 (let wel: indien een luchtgehalte van 3,5% wordt toegepast). Dit betekent dat een cementgehalte nodig is van 185 / 0,48 = 385 kg. Bij de keuze voor een betonsamenstelling zonder lucht zou de eis vanuit de milieuklassen voor de wcf 0,45-0,02 = 0,43 zijn. In dat geval zou het cementgehalte 185 / 0,43 = 430 kg moeten zijn. De gekozen optie met lucht levert dus een duidelijk lager cementgehalte. Vraag 1c Bepaal de gemiddelde sterkte die na drie dagen verharden bij 20 ºC kan worden verwacht. Antwoord 1c Bij een verhardingstemperatuur van 20 C is de gemiddelde sterkte na drie dagen te berekenen: fcm3 = 0, (25 / 0,48) - 45 = 27 N/mm 2 (zonder lucht) Als gevolg van het extra luchtgehalte van 3,5% wordt deze sterkte: fcm3 = 27 0,95 1,5 = 25 N/mm 2 Als de rijpheidsgrafiek (figuur 3) wordt gebruikt, is na drie dagen de gewogen rijpheid: = 1656 Ch. Uit figuur 3 volgt een gemiddelde sterkte van 25 N/mm 2. Figuur 3

4 Vraag 1d Welke verhardingstemperatuur is nodig om een verhoging van de gemiddelde sterkte na drie dagen verharden van 10 N/mm 2 te verkrijgen? U mag daarbij gebruikmaken van de rijpheidsgrafiek met als gegeven dat de C-waarde van het gebruikte cement 1,65 bedraagt. Antwoord 1d Om een sterkte van = 35 N/mm 2 te bereiken, is een gewogen rijpheid nodig van circa 3000 Ch. Hieruit volgt een rijpheid van 1 uur van 3000 / (3 24) = 42 Ch. Daarbij hoort een verhardingstemperatuur van 30 C. Vraag 2 (5 scorepunten) Bij het storten en verdichten van een hoge wand wordt een horizontale betonspeciedruk uitgeoefend op de bekisting. Vraag 2a Welke drie betonspecie-eigenschappen zijn van invloed op de horizontale speciedruk? Geef ook aan hoe zij die invloed uitoefenen. Antwoord 2a De volgende betonspecie-eigenschappen zijn van invloed op de horizontale betonspeciedruk: 1. consistentie: een hogere consistentie geeft een hogere speciedruk. 2. volumieke massa: een hogere volumieke massa geeft een hogere speciedruk. 3. snelheid van binding: als het tijdstip van binding wordt uitgesteld, neemt de speciedruk toe. Vraag2b Noem twee invloedsfactoren op de betonspeciedruk die door de uitvoering van het betonwerk worden bepaald. Geef daarbij aan in welke mate die invloed wordt uitgeoefend. Antwoord 2b De invloed van de uitvoering op de horizontale speciedruk ontstaat door: 1. snelheid van storten, in het bijzonder de stijgsnelheid. Door de snelheid van storten te verhogen (met name de stijgsnelheid in een wand) neemt de speciedruk toe. 2. methode van verdichten. Door af te wijken van het verdichten met trilnaalden (bijvoorbeeld bekistingstrillers of trillen dieper dan 1 m) moeten we rekenen met een hydrostatisch drukverloop. Vraag 3 (3 scorepunten) Noem zes oorzaken waardoor kleurverschillen in beton (zonder gebruik te maken van een kleurstof) direct na het ontkisten kunnen worden geconstateerd. Antwoord 3 Bij in het zicht blijvend (schoon)beton kunnen kleur- of tintverschillen erg storend zijn. Kleurverschillen in beton kunnen door heel verschillende oorzaken ontstaan: verblijftijd in bekisting; cementsoort; gebruik van vliegas, silica fume, gemalen hoogovenslak of steenmeel; gebruik van (meng)granulaat; verontreiniging van toeslagmateriaal; verschillen in watergehalte of wcf; textuur van het oppervlak; vervuilde bekisting; (zeer) fijne delen van het toeslagmateriaal; en verontreiniging van het water.

5 Vraag 4 (4 scorepunten) Vraag 4a Noem 4 situaties waarin het nodig kan zijn om de betondruksterkte in een constructie te bepalen. Antwoord 4a Het kan nodig zijn om de sterkte in het werk te bepalen als: niet wordt voldaan aan de controleproef; bij twijfel over de kwaliteit van de constructie bv. na brand of na slechte uitvoering; als sterkte niet bekend is (geen gegevens beschikbaar); als projectspecificatie dit voorschrijft. Vraag 4b Noem 1 directe en 2 indirecte methoden voor het meten van de sterkte in het werk. Antwoord 4b Een directe meetmethode is het beproeven van geboorde cilinders. Indirecte meetmethoden zijn: terugslaghamermetingen met referentiegrafiek; ultrasoonmetingen met referentietabel; uittrekproef. Vraag 5 (5 scorepunten) Op een bouwwerk wordt beton in een hoge sterkteklasse (C90/105) verwerkt in een wand, hoog circa 3 m, dik circa 250 mm. De volgende ochtend constateert de uitvoerder dat in het specieoppervlak aan de bovenzijde van de wand vrij ernstige scheurvorming is opgetreden. De scheuren staan haaks op de bekistingsvlakken (figuur 4). Figuur 4 Vraag 5a Hoe noemen we de schade die hier is opgetreden? Antwoord 5a Dit is scheurvorming door plastische krimp. (Mogelijke) oorzaken zijn (niet gevraagd op examen): - Betonspecie voor beton in hoge sterkteklassen is zeer stabiel door het hoge aandeel fijn materiaal en de lage water-cementfactor. - Bij vochtverlies aan het oppervlak wordt nauwelijks vocht vanuit de onderliggende specie aangevoerd, waardoor deze mengsels zeer gevoelig zijn voor plastische krimp. Daarom moet na het afwerken van het oppervlak ook zo snel mogelijk worden begonnen met nabehandelen. Vraag 5b Welke maatregel(en) kan (kunnen) worden genomen om dit te voorkomen?

6 Antwoord 5b Aanpassen van de betonsamenstelling is in dit geval nauwelijks mogelijk. De lage wcf als gevolg van de hoge sterkteklasse, het zeer hoge aandeel fijn materiaal en de mogelijke toepassing van silica fume, zijn nodig om de stabiliteit te waarborgen. Wijziging in de samenstelling zal direct invloed hebben op de verkregen sterkte. In de uitvoering moet veel sneller dan gebruikelijk worden begonnen met nabehandelen. Mogelijk is zelfs uitsluitend afdekken met folie onvoldoende en moet direct na het storten een waterfilmpje worden opgebracht. Vraag 6 (8 scorepunten) Op een woningbouwproject worden wanden en verdiepingsvloeren tegelijkertijd gestort. Het geheel wordt afgedekt met een zeil en de aldus verkregen ruimte wordt gedurende de eerste 16 uur verwarmd. Het beton moet de volgende dag worden ontkist bij een gemiddelde sterkte van 15 N/mm 2. De betonsamenstelling is als volgt: kg cement CEM I 32,5 R (C-waarde 1,25); kg water; kg toeslagmateriaal (zand 0/4 en grind 4/32 samen). Met sensor 1 wordt de temperatuur in de verwarmde ruimte direct tussen de wanden en onder de vloer gemeten. Sensor 2 registreert de buitentemperatuur. Er worden twee temperatuursensoren op voor de betonsterkte maatgevende plekken in het beton geplaatst (sensoren 3 en 4). Figuur 6 geeft het temperatuurverloop. Van bovenstaande samenstelling heeft de betoncentrale de rijpheidsgrafiek bijgeleverd (figuur 3). Figuur 6 Vraag 6a Na hoeveel uren kan worden ontkist? Antwoord 6a Er mag worden ontkist bij een gemiddelde sterkte van 15 N/mm 2. Deze sterkte wordt volgens figuur 3 bereikt bij een gewogen rijpheid van circa 850 Ch. Uit het gegeven temperatuurverloop blijkt dat de sensoren 3 en 4 maatgevend zijn voor het ontkisten. Voor beide sensoren is berekend na hoeveel uren de gewogen rijpheid van 850 Ch is bereikt (tabel 4). Het ontkisten zou voor sensor 3 na ongeveer 17 uur mogelijk zijn, voor sensor 4 is ongeveer 26 uur nodig. Deze laatste is maatgevend.

7 Tabel 4 sensor 3 tijdvak gem. temp. [ C] gewogen rijpheid [ Ch] 0-4 uur 30 4 x uur x uur 39 1 x totaal 882 sensor uur x uur 30 6 x uur x totaal 874 Vraag 6b Door omstandigheden wil men eerder gaan ontkisten. Welke maatregelen kunnen worden genomen om eerder te kunnen ontkisten, zonder dat de samenstelling daarvoor wordt aangepast? Antwoord 6b Eerder ontkisten is mogelijk door meer te verwarmen. Vooral een hogere temperatuur is effectief. Als dat niet kan, moet de periode waarover wordt verwarmd worden verlengd. Vraag 6c Welke maatregelen kunnen we nemen om eerder te ontkisten als de samenstelling wel mag worden aangepast? Antwoord 6c Hierbij moeten we denken aan maatregelen zoals toepassen van een cement met een hogere sterkteklasse dan wel een cement dat beter reageert op een verhoging van de temperatuur zoals een CEM III/B. Ook kan worden gekozen voor een lagere wcf of een hogere specietemperatuur. Indien de betonsamenstelling wordt veranderd, moet met een daarbij passende nieuwe ijkgrafiek worden gewerkt. Vraag 7 (7 scorepunten) Een mengsel zelfverdichtend beton moet voldoen aan de volgende specificaties: Sterkteklasse C35/45; Milieuklasse XC4 / XD3 / XF4; Er wordt gebruikgemaakt van een CEM I 52,5 R. Vraag 7a Bereken de te hanteren water-cementfactor. Antwoord 7b Benodigde gemiddelde sterkte = = 53 N/mm² w/c = 25 / (fcm + 0,8 N - 45) = 25 / (53 + 0, ) = 0,43 XC4: 0,50, dus 0,45 0,02 = 0,43 XD3: 0,45, dus 0,45 0,02 = 0,43 XF4: 0,45, dus 0,45 0,02 = 0,43 De te hanteren w/c = 0,43 Vraag 7b Bereken de samenstelling van 1,000 m³ pasta als gegeven is dat de pasta bestaat uit: CEM I 52,5 R (βp = 1,25) en kalksteenmeel (βp = 0,77).

8 Antwoord 7b Vc/Vp = βp,vulstof / (w/c ρa,cement + βp,vulstof βp,cement) = 0,77 / (0,43 3,15 + 0,77 1,25) = 0,88. Dus 88% cement. Vv/Vp = 100% - 88% = 12% Vw/Vp = βp,combinatie = 88% 1, % 0,77 = 1,19 Vp = 1,000 m³/ (1 + Vw/Vp) = 1,000 m³ / (1 + 1,19) = 0,457 m³ CEM I 52,5 R = 88% 0,457 m³ = 0,402 m³ 3150 kg/m³ = 1266 kg Kalksteenmeel = 12% 0,457 m³ = 0,055 m³ 2700 kg/m³ = 149 kg Water = 1,000 m³ - 0,457 m³ = 0,543 m³ * 1000 kg/m³ = 543 kg Tabel 5 Vw/Vp = 1,19; Vc/Vp = 88% Materiaal m³ kg CEM I 52,5 R 0, Kalksteenmeel 0, Water 0, Pasta 1,000 Vraag 8 (12 scorepunten) Gegeven een betonmengsel, per m 3 bestaande uit: 300 kg CEM III/B 32,5 N; 1220 kg grind (inclusief 1,7% vocht); 705 kg zand (inclusief 4% vocht); w/c = 0,50; een luchtbelvormer die 4% lucht geeft. Gevraagd wordt een betonmengsel met een volumieke massa bij aflevering van 1800 kg/m 3 te ontwerpen. Dit kunt u bereiken door het grind gedeeltelijk te vervangen door een toeslagmateriaal met een volumieke massa ρrd van 1200 kg/m 3 en een maximale absorptie na 45 minuten van 10%. Het beton wordt na ca. 1 uur verwerkt. Het vochtgehalte van het lichte toeslagmateriaal is 3%. De overige gegevens van de samenstelling blijven ongewijzigd. De absorptie van het zand en grind mag worden verwaarloosd. Vraag 8 Maak een weegstaat van het gevraagde mengsel voor de mengmeester. Antwoord 8 Volume grind moet vervangen worden door mengsel van grind en licht toeslagmateriaal. Hiervan dus te bepalen volume en massa. grind nat 1220 kg, droog 1220/1,017 = 1200 kg 1200/2650 = 0,453 m 3 massa cement + zand + water = /1, = 1128 kg dus massa grof toeslagmateriaal in het te maken mengsel = 672 kg Licht toeslagmateriaal met water verzadigd in rekening te brengen, om te voorkomen dat de volumieke massa te hoog wordt. ρrd = 1200 kg/m 3 droog, dus verzadigd 1200 x 1,10 = 1320 kg/m 3. Stel er is X m 3 licht toeslagmateriaal aanwezig, dan is er (0,453 - X) m 3 grind aanwezig. X (0,453 - X) 2650 = 672 kg X = 0,397 m 3 Dus 0,397 m 3 licht toeslagmateriaal en 0,453-0,397 = 0,056 m 3 grind. massa licht toeslagmateriaal 0, = 476 kg nat licht toeslagmateriaal 476 1,03 = 491 kg massa droog grind 0, = 148 kg

9 massa nat grind 148 1,017 = 151 kg (+ 3 kg water) extra absorptiewater te doseren 476 0,07 = 33 kg droog zand 705/1,04 = 678 kg, dus 27 kg water in zand te doseren water: = 153 kg Opgave mengmeester: 300 kg hoogovencement 491 kg licht toeslagmateriaal 151 kg grind 705 kg zand 153 kg water 1800 kg Vraag 9 (9 scorepunten) Gegeven de volgende resultaten van een mengsel. De consistentie is gemeten bij het begin van het lossen van de truckmixer. De processtandaardafwijking bedraagt 4,0 N/mm². Tabel 6 nummer consistentie cementgehalte w/c factor druksterkte ,55 30, ,54 32, ,54 33, ,55 35, ,54 44, ,56 32, ,53 29, ,54 34, ,55 34, ,55 32, ,54 29, ,54 35, ,53 33, ,54 31, ,54 33, ,55 34, ,55 32, ,54 36, ,54 32, ,54 29, ,54 30, ,55 30, ,52 34, ,53 35, ,55 32, ,57 31, ,55 34, ,54 33, ,53 32, ,52 34,5 Vraag 9 Geef aan of voor de 4 gegeven eigenschappen (consistentiegebied F4, cementgehalte 300 kg/m 3, w/c-factor 0,55, sterkteklasse C20/25) sprake is van conformiteit volgens de EN 206.

10 Consistentiegebied Bijna alle waarden voor de consistentie liggen tussen de = 470 mm en de = 570 mm. Alleen voor nummer 3 is de schudmaat 460. De conformiteit voor de consistentie voldoet, met uitzondering van nummer 3. Cementgehalte Er zijn twee afwijkingen van het cementgehalte van 290 kg. Deze voldoen aan de eis dat er tussen de 20 en 31 waarden maximaal twee afwijkingen mogen zijn van maximaal kg = 290 kg. De conformiteit voor het cementgehalte voldoet. Watercementfactor Er zijn twee afwijkingen van de w/c-factor van 0,56 en 0,57. Deze voldoen aan de eis dat er tussen 20 en 31 waarden maximaal twee afwijkingen mogen zijn van maximaal 0,55 + 0,02 = 0,57. De conformiteit voor de w/c-factor voldoet. Druksterkte Voor alle individuele druksterktes geldt dat de druksterkte groter is dan fck 4 = 21 N/mm². Dit voldoet aan het criterium dat elk enkel testresultaat fck - 4. Voor de eerste serie van 15 geldt dat het gemiddelde gelijk is aan 33,5 N/mm² en de standaardafwijking 3,5 N/mm². Criterium voor het gemiddelde van n resultaten is:: fck + 1,48σ Voor het gemiddelde geldt: fcm > fck + 1,48 4,0 = ,9 = 30,9 N/mm². Dit voldoet. Standaardafwijking moet liggen tussen 0,67 4,0 en 1,37 4,0 (= tussen 2,7 N/mm² en 5,5 N/mm²). Dit voldoet ook. Voor de tweede serie van 15 geldt dat het gemiddelde gelijk is aan 32,9 N/mm² en de standaardafwijking 2,0 N/mm². Criterium voor het gemiddelde van n resultaten is:: fck + 1,48σ Voor het gemiddelde geldt: fcm > fck + 1,48 4,0 = ,9 = 30,9 N/mm². Dit voldoet. Standaardafwijking moet liggen tussen 0,67 4,0 en 1,37 4,0 (= tussen 2,7 N/mm² en 5,5 N/mm²). Dit voldoet niet. Er dient een nieuwe processtandaardafwijking over laatste 35 meetwaarden te worden bepaald.

Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2012/2013

Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2012/2013 Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen /3 De betontechnoloog is vanouds de functionaris die bij de betoncentrale en de betonproductenindustrie verantwoordelijk is voor de selectie

Nadere informatie

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten)

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten) Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 21 Tijd : 14. tot 17. uur (18 minuten) Het deelexamen bestaat uit 9 open vragen. Indien een open vraag volledig juist is beantwoord, zal dit worden gewaardeerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Beton in de kist

Hoofdstuk 4: Beton in de kist Hoofdstuk 4: Beton in de kist Horizontale speciedruk Gewogen rijpheid Temperatuurbeheersing Nabehandeling Ontkisten 1 Horizontale speciedruk op bekisting Hydrostatisch drukverloop Reactie cement met water

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen

Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen 1 Berekenen van betonsamenstellingen A: Inventarisatie van de eisen B: Keuze van de materialen Geldt voor alle betontypen, zie dictaat BBT C: Ontwerpen van:

Nadere informatie

beton voor bedrijfsvloeren

beton voor bedrijfsvloeren ABT staat voor voegloze bedrijfsvloeren, zonder beperkingen. In het principe van voegloos ontwerpen (zie ook de flyer voegloze vloeren ) is het beperken van de krimp één van de belangrijkste aspecten.

Nadere informatie

Bijscholing docenten 7 nov. 14

Bijscholing docenten 7 nov. 14 Bijscholing docenten 7 nov. 14 Zelfverdichtend beton (ZVB) Zelfverdichtend beton is zo vloeibaar dat het zonder verdichten een bekisting, met een dicht wapeningsnet volledig kan vullen en ontluchten. De

Nadere informatie

Cement en water vormen cementlijm

Cement en water vormen cementlijm Nabehandelen De nazorg van vers gestort betonwerk wordt nabehandelen genoemd. Doel van het nabehandelen is om het water in het verhardende beton vast te houden en niet te laten verdampen. De kwaliteit

Nadere informatie

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V.

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Bijscholing betontechnologie Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Onderwerpen Beton Regelgeving Sterkteklassen Milieuklassen Rekenvoorbeeld Sterkteontwikkeling Krimpgedrag Beton

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen. 3.2 Beton met bijzondere specificaties. 3.3 Bijzondere uitvoeringsmethoden

Hoofdstuk 3. Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen. 3.2 Beton met bijzondere specificaties. 3.3 Bijzondere uitvoeringsmethoden Hoofdstuk 3 Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen 3.2 Beton met bijzondere specificaties 3.3 Bijzondere uitvoeringsmethoden 1 Beton met bijzondere specificaties Beton met verhoogde sterkte

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

11.3 Inerte vulstoffen (type I)

11.3 Inerte vulstoffen (type I) 11 Vulstoffen 11.1 Definitie Een vulstof is een inerte dan wel puzzolane of (latent) hydraulische stof, meestal fijner dan 63 µm, die aan betonspecie kan worden toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid

Nadere informatie

Betonsterkte vs. Duurzaamheid

Betonsterkte vs. Duurzaamheid Oorzaak en gevolg vs. Duurzaamheid De aanleiding : Vaste commissie in situ Cur vc12 voorschriftenbetontechnologie Stufib en Stutech Stufib rapport 20 (studiecel 18) te downloaden www.stufib.nl Ab van den

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

Betonsterkte in de praktijk

Betonsterkte in de praktijk thema 1 Toelichting op Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betoniek 15/20 In Betoniek 15/20 Living apart together gaat het net als dit Cementartikel over de samenwerking tussen constructeur,

Nadere informatie

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING Peter Minne INHOUD - Eisen gesteld aan het beton - Samenstelling van de betonstructuur - Van eisen naar samenstelling - Het gebruik van software

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Uiterlijk van beton. De kleur van beton. Uiterlijk van beton in voorschriften. Veel voorkomende onvolkomenheden

Hoofdstuk 5. Uiterlijk van beton. De kleur van beton. Uiterlijk van beton in voorschriften. Veel voorkomende onvolkomenheden Hoofdstuk 5 Uiterlijk van beton De kleur van beton Uiterlijk van beton in voorschriften Veel voorkomende onvolkomenheden 1 De kleur van beton Uiterlijk van beton kleur van beton is som van kleur van kleine

Nadere informatie

VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV

VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni 2012 XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV BETON is een materiaal op trots op te zijn! Maar dit is ook heel mooi. Mooie plaatjes hebben een keerzijde

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar

Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar Bedrijf: Researcher: Stoter Beton B.V. Dhr. R. Beumer Spoorstraat 29 8084 HW 't Harde Ing. H.W. Corporaal, MICT

Nadere informatie

eet o n ek Rijpheid in ontwikkeling

eet o n ek Rijpheid in ontwikkeling eet o n ek U itvoeri ng Rijpheid Rijpheid in ontwikkeling 'Kan de kist er al af?' is daags na het betonstorten een veelgehoorde kreet op de bouwplaats. Hoe sterk het beton moet zijn voordat de bekisting

Nadere informatie

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 2013 Uw bestelling in 6 stappen 1 Bepaal de sterkteklasse De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke

Nadere informatie

6 Betonspecie en verhardend Beton

6 Betonspecie en verhardend Beton 6 Betonspecie en verhardend Beton 6.1 Definities Betonspecie: een plastisch vervormbare massa, bestaande uit een mengsel van grof en fijn toeslagmateriaal, cement, water en eventueel hulp- en/of vulstoffen.

Nadere informatie

Topprestaties; Ook voor beton op de bouwplaats

Topprestaties; Ook voor beton op de bouwplaats Topprestaties; Ook voor beton op de bouwplaats Betonvereniging techniekhuys Veldhoven 25 juni 2015 C. Verwijmeren Betontechnoloog MebinBV 1 2 Epke Zonderland Geb; 1986 2009 + 2010; 2 e op wereldkampioenschappen

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

Betonmortel in de agrarische sector

Betonmortel in de agrarische sector Informatieblad Dit informatieblad is een uitgave van de bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikanten. Betonmortel in de agrarische sector In de agrarische sector wordt voor veel bouwwerken betonmortel gebruikt.

Nadere informatie

Beton. HST 8 verharding.

Beton. HST 8 verharding. HST 8. 1. Wat is het verschil tussen bindingstijd en verhardingstijd van beton? Bindingstijd: de tijd die nodig is om de boel te binden (dat alles aan elkaar hecht en dat het nog verwerkbaar is). Verhardingstijd:

Nadere informatie

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden ir. Luc Rens FEBELCEM Raadgevend ingenieur l.rens@febelcem.be dr. ir. Anne Beeldens OCW Onderzoeker a.beeldens@brrc.be CONCRETE

Nadere informatie

Uw bestelling in 6 stappen

Uw bestelling in 6 stappen Uw bestelling in 6 stappen 1 BEPAAL DE STERKTEKLASSE De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke druksterkte uitgedrukt in N/mm 2 en bepaald onder

Nadere informatie

01 kwaliteitscontrole beton

01 kwaliteitscontrole beton RAPPORT 01 kwaliteitscontrole beton kwaliteit en samenstelling schatting sterkte specie-analysemethoden STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN INGESTELD DOOR DE BETON VER E N IGI N G RESEARCH ONDERZOEKINGSCOMMISSIES

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

Beton volgens NEN-EN en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse

Beton volgens NEN-EN en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse VOBN Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005 Voorbeeld milieuklassen in een woongebouw

Nadere informatie

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 1 Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116: 12 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton is te raadplegen of te bestellen (digitaal en op papier) op www.cur-aanbevelingen.nl

Nadere informatie

Plus zuurbestendig beton

Plus zuurbestendig beton Plus zuurbestendig beton Het cementvrije beton dat hoge weerstand biedt tegen zuren, zouten en sulfaten De plussen van zuurbestendig beton Economisch alternatief PLUS zuurbestendig beton is een economisch

Nadere informatie

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies ir. Vinciane Dieryck 1 1. Context 2. Beheer van de uitvoering 3. Bekistingen 4. Betonstorten 5. Nabehandeling en bescherming 6. Toleranties 7. Conclusies

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Oud beton in nieuw beton. Afstudeeropdracht Schagen Infra Hasselt. Auteurs: 2 e semester Jaar Versie: 01

RAPPORTAGE. Oud beton in nieuw beton. Afstudeeropdracht Schagen Infra Hasselt. Auteurs: 2 e semester Jaar Versie: 01 RAPPORTAGE Oud beton in nieuw beton Afstudeeropdracht Schagen Infra Hasselt Onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van betongranulaat in nieuw beton Niels Loozeman Teun Hoogeveen Auteurs: s1038389

Nadere informatie

Vorst en dooizouten. Figuur 1 Invloed van de verzadigingsgraad van beton op de bestandheid tegen vorst (A.M. Neville)

Vorst en dooizouten. Figuur 1 Invloed van de verzadigingsgraad van beton op de bestandheid tegen vorst (A.M. Neville) Vorst en dooizouten Beton wordt veel gebruikt als materiaal voor bestratingen (stenen, blokken, tegels), terreinverhardingen en wegverhardingen (gesloten betonverhardingen). Vorst en dooizouten zijn dan

Nadere informatie

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel Dienstverlening ENCI en Mebin Beton van de centrale Betonspecie en beton Controle en keuring Cement Toeslagmaterialen Hulpstoffen Vulstoffen Aanmaakwater Nuttige adressen Literatuur, normen en aanbevelingen

Nadere informatie

Hogere Sterkte Beton

Hogere Sterkte Beton Hogere Sterkte Beton Ervaringen met sterkteklasse B65 en hoger Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Rapportnummer: BSW 99-20 Dit rapport is uitgegeven door: Bouwdienst Rijkswaterstaat

Nadere informatie

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013)

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013) Kiwa BMC B.V. Sir Winston Churchill-laan 7 88 EA Rijsw ijk P.O. box 70, 80 AB Rijsw ijk tel + 70 444440 fax + 70 44440 E-mail bmc@kiw a.nl Website www.kiwabmc.nl Rijswijk, 4 oktober 04 NV/pl/not/_oktober_04

Nadere informatie

PROEFPROJECT MET GROEN BETON

PROEFPROJECT MET GROEN BETON PROEFPROJECT MET GROEN BETON Hoogwaardig betonpuingranulaat in hoogwaardige toepassingen Filip Props, kwaliteitscontrole, Oosterzeelse Breek- & Betoncentrale (O.B.B.C. nv) OOSTERZEELSE BREEK- & BETONCENTRALE

Nadere informatie

SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies. Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek

SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies. Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek 1 Inhoud Autogene krimp Typen krimp Definitie Autogene krimp Wat is autogene krimp Definitie autogene

Nadere informatie

Technische bepalingen

Technische bepalingen III. Technische bepalingen Art. 1: Stortklaar beton (wegenbouw) 1. : In vrachtwagen >= 5m² geleverd 2. : In vrachtwagen 3m³ < 5m³ geleverd 3. : In vrachtwagen < 1m³ < 3m³ geleverd 4. : Afgehaald Hoeveelheid:

Nadere informatie

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven.

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven. Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels poederkoolvliegas/ pagina 1 van 8 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 24 juni 2016 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan

Nadere informatie

5 Beton van de centrale

5 Beton van de centrale 5 Beton van de centrale 5.1 Definities In dit hoofdstuk komt een aantal termen voor die in betonmortelkringen gangbaar zijn. De betekenis wijkt soms enigszins af van die wij in de betontechnologie hanteren.

Nadere informatie

Invloed van afstandhouders op het chloride indringingsprofiel.

Invloed van afstandhouders op het chloride indringingsprofiel. Studies & Development Toegepast Cement- en Betononderzoek Invloed van afstandhouders op het chloride indringingsprofiel. Onderzoek uitgevoerd voor: naam: Stoter Beton adres: postcode: telefoon: Projectnummer

Nadere informatie

CEM III voor betonverhardingen

CEM III voor betonverhardingen Duurzaamheid II CEM III voor betonverhardingen Werner Remarque CEMEX Keuze van Cement De Europese cementnorm EN 197-1 kent 27 cementtypes. In Nederland zijn volgens NEN 8005 (Nederlandse invulling van

Nadere informatie

Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd Hoeveelheid: 50, Eenheid: m3 - VH

Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd Hoeveelheid: 50, Eenheid: m3 - VH Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd 2. : in vrachtwagen 3m³ < 5 m³ geleverd 3. : in vrachtwagen < 1m³ < 3m³ geleverd 4. : afgehaald Art. 2: stortklaar beton (gebouwen)

Nadere informatie

Concrete Day. 8 December 2011

Concrete Day. 8 December 2011 Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot het voorschrijven van zichtbeton. Carine Callandt - Johan Baeten Concrete Day 8 December 2011 Inleiding Het buitenoppervlak van beton werd lang meestal overdekt

Nadere informatie

Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp.

Instructies voor het storten van Betonmortel met Betonpomp. Wij van Faber introduceren een nieuw concept: Faber Combi Beton. Dit concept houdt in : - Betonmortel op zijn plek - Geen Kruiwagens - één vaste all-in prijs - Simpel storten vanuit de pomp - Geen extra

Nadere informatie

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms Regels voor de goede uitvoering van beton ir. Bram Dooms 1 Context Normen betreffende Betonconstructies NBN EN 1990 (Eurocode) Ontwerp Grondslagen van het constructief ontwerp NBN EN 1992 (Eurocode 2)

Nadere informatie

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten Dirk Vandecappelle 1. Inhoud - Eisen gesteld aan de granulaten - Acceptatiebeleid

Nadere informatie

10 Hulpstoffen en toevoegingen

10 Hulpstoffen en toevoegingen 10 Hulpstoffen en toevoegingen 10.1 Definitie Een hulpstof is een stof die, als regel bij een toevoeging in hoeveelheden gelijk aan of minder dan 5% (m/m) van de cementhoeveelheid, een significante wijziging

Nadere informatie

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement pagina 1 van 11 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 25 april 2014 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan een geattesteerde betonsamenstelling dient te voldoen. Daarnaast geeft BRL 1802

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 8005

Ontwerp norm NEN 8005 Nederlandse Ontwerp norm NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Publicatie uitsluitend voor commentaar Dutch supplement to NEN-EN

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON BRL 9340 d.d. 2007-01-10 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR EEN COMBINATIE VAN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK DUURZAAMHEID BETONGRANULAATBETON

VERKENNEND ONDERZOEK DUURZAAMHEID BETONGRANULAATBETON VERKENNEND ONDERZOEK DUURZAAMHEID BETONGRANULAATBETON eindrapport SGS INTRON B.V. Opdrachtgever / Customer Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland t.a.v. de heer ing. P.E.A. Jansen Postbus 556 3000 AN ROTTERDAM

Nadere informatie

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies NBN EN 13670 en prnbn B15-400 Uitvoering van Betonconstructies Bekisting en ontkistingstermijnen Michel Denayer NBN EN 13670 Inhoudstafel NBN EN 13670 1. Toepassingsgebied 2. Normverwijzingen Bijlagen

Nadere informatie

Vorstbestandheid van betonverhardingen

Vorstbestandheid van betonverhardingen D A N S T A A T U O P K W A L I T E I T! Vorstbestandheid van betonverhardingen Van Berlo Bedrijfsvloeren vervaardigt naast de monoliet bedrijfsvloeren ook buitenverhardingen. Die worden uitgevoerd met

Nadere informatie

Contopp Versneller 10 Compound 6

Contopp Versneller 10 Compound 6 DIN EN 13813 Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements Contopp Versneller 10 To e p a s s i n g s g e b i e d e n Contopp Versneller 10 is een pasteuze hulpstof,

Nadere informatie

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag.

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag. LM310 Tegelmortel wit Productomschrijving Witte tegelmortel met kalk en dichte toeslagmiddelen en additieven welke stabiliteit, sterkte en de verwerkingsstabiliteit bevorderen. Toepassing Tegelmortel LM310

Nadere informatie

Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul

Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul een uitdaging voor maatwerk in stortklaar beton Alain Vanden Meersschaut Product Manager Inter-Beton

Nadere informatie

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon Ronald Diele Schagen Infra MIO Asfaltcentrale Schagen Infra BCH Betoncentrale Schagen Infra Terug naar Pioneering bijeenkomst op 26 april jl. Sessie over hergebruik

Nadere informatie

7 Controle en keuring

7 Controle en keuring 7 Controle en keuring 7.1 Definities 7.1.1 Controle Een productieproces bestaat uit het aankopen, aanvoeren en bewerken van grondstoffen en het afleveren van het product of halffabrikaat. Elke activiteit

Nadere informatie

Normen voor betonverhardingen

Normen voor betonverhardingen Betoniek december 2008 V a k b l a d v o o r b o u w e n m e t b e t o n BAND UITGAVE 14 19 Normen voor betonverhardingen Aan bouwwerken van beton worden vaak functionele eisen gesteld. Voorbeelden zijn:

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton 10 sept Gebruiken van vezelversterkt beton Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton ir. Niki Cauberg Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Veel mogelijkheden om vezelversterkt

Nadere informatie

DEEL IV STEENACHTIGE MATERIALEN: Beton, Metselwerk, Glas en Bodemmaterialen

DEEL IV STEENACHTIGE MATERIALEN: Beton, Metselwerk, Glas en Bodemmaterialen DEEL IV STEENACHTIGE MATERIALEN: Beton, Metselwerk, Glas en Bodemmaterialen 233 "Ceramics hierarchy" Uit: Open University, England. Cursus Materials 234 6 BETON 6.1) 6.1 Inleiding Algemeen: Beton is één

Nadere informatie

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1 Metselcement MC12,5 Productomschrijving Metselcement MC12,5 is een hydraulisch bindmiddel op basis van portlandcementklinker. Bij de fabricage wordt aan de portlandcementklinker een zeer fijne fractie

Nadere informatie

Brandwerend beton. 1 uur 2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 2 uur 1 uur 1 uur tijd [min.]

Brandwerend beton. 1 uur 2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 2 uur 1 uur 1 uur tijd [min.] 1 Vereiste brandwerendheid in tunnel 2 RWS brandkromme 3 Berekende temperatuurverdeling werend beton ing. B.P. Van den Bossche, BESIX Voor het project Overkapping A2 te Utrecht specificeerde Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Het voorkomen van verdere vorst-dooizout aantasting op een nieuwe perronconstructie door behandeling met een betonveredelingsproduct

Het voorkomen van verdere vorst-dooizout aantasting op een nieuwe perronconstructie door behandeling met een betonveredelingsproduct Het voorkomen van verdere vorst-dooizout aantasting op een nieuwe perronconstructie door behandeling met een betonveredelingsproduct Wiljan de Moor - Movares Locatie : Station Arnhem Zuid Spoorlijn : Arnhem

Nadere informatie

INGENIEURSPROJECT II. Professor G. De Schutter Professor K. Lesage

INGENIEURSPROJECT II. Professor G. De Schutter Professor K. Lesage INGENIEURSPROJECT II Professor G. De Schutter Professor K. Lesage 1 Dit document is opgesteld naar aanleiding van uw aanvraag van levering en advies. In wat volgt vindt u de door ons geadviseerde betonsamenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : VERS BETON

HOOFDSTUK 3 : VERS BETON HOOFDSTUK 3 : VERS BETON (p. 3) Gladde oppervlakken worden meestal gerealiseerd met een bekisting van multiplexplaten ('gebakeliseerd' of voorzien van een coating), of met een stalen bekisting. De nerftekening

Nadere informatie

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking BRL 5070 01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking Dit document licht het IKB (interne kwaliteitsbewaking)-schema van BRL 5070 Vooraf vervaardigde betonproducten d.d. 16 april 2015 nader toe

Nadere informatie

Betonlateien voorgespannen

Betonlateien voorgespannen Betonlateien voorgespannen met of zonder waterhol S = stortzijde onafgewerkt Artikelcode b h Gew. BL 100.60M of Z 100 60 14 kg/m 1 BL 100.83M of Z 100 83 20 kg/m 1 BL 100.114M of Z 100 114 27 kg/m 1 BL

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF BETON STORTEN TIJDENS DE WINTERPERIODE WELKE MAATREGELEN KAN MEN NEMEN OM HET BETON TEGEN VORST TE BESCHERMEN?

Nadere informatie

Scheurvorming in jong beton

Scheurvorming in jong beton Scheurvorming in jong beton Scheurtjes in beton zijn niet direct reden voor ongerustheid. Sterker nog, wapeningsstaal in beton kan zijn werk pas doen als er enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 8005 (nl) Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

Nederlandse norm. NEN 8005 (nl) Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING

HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING Anne Beeldens (OCW) - Pieter De Winne (AWV) Vincent Helmus (SPW) Olivier Pilate (SAGREX) Claude Ployaert (CBR) Luc Rens

Nadere informatie

Betonvereniging BEKISTINGEN, HULPCONSTRUCTIES en UITVOERINGSMETHODEN. les 8: het ontwerpen van bekistingsconstructies

Betonvereniging BEKISTINGEN, HULPCONSTRUCTIES en UITVOERINGSMETHODEN. les 8: het ontwerpen van bekistingsconstructies Betonvereniging BEKISTINGEN, HULPCONSTRUCTIES en UITVOERINGSMETHODEN les 8: het ontwerpen van bekistingsconstructies Datum: dinsdag 11 november 2014 Jurgen Clephas / Arno Jeurdink Ontwerpen van bekistingen

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Bekistingstechnieken: Algemene principes

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Bekistingstechnieken: Algemene principes Bekistingstechnieken: Algemene principes ir. Bram Dooms, WTCB Projectleider bram.dooms@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp Ondersteuningsconstructies Ontkisten Samenvatting Inleiding: basisaspecten

Nadere informatie

Klimbekisting onder de radar

Klimbekisting onder de radar auteur ing. Herman Barendregt Besix Nederland ir. Patriek Depuydt Besix Engineering Department ing. Bernd Van den Bossche BAS Research & Technology 118 m hoge Schelderadartoren bij Neeltje Jans uitgevoerd

Nadere informatie

PLUS cementgebonden gietvloermortel

PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel De cementgebonden arbo-technische oplossing voor dekvloeren De plussen van PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel is dé arbo-technische

Nadere informatie

Tabellen en grafieken. Beton

Tabellen en grafieken. Beton Tabellen en grafieken BIJLAGE BIJ Basiskennis Beton VOOR HBO BOUW EN TECHNIEK CEMENT EN BETON 1 1 Deze tabellenbijlage hoort bij CB1 Basiskennis Beton. CB1 is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks

Nadere informatie

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling 2009-2011 100% vervanging 2014 EN 206 2016 (?) NBN B15-001 1988 Berendrechtsluis 1999 RecyHouse

Nadere informatie

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008 12 Aanmaakwater 12 Aanmaakwater is een essentiële grondstof voor beton; zonder water geen hydratatie. Het is daarom belangrijk dat het aanmaakwater geen verontreinigingen bevat die: het hydratatieproces

Nadere informatie

Betonsamenstelling, Consistentie, Betonschade en Carbonatiatie. Roland Coenen

Betonsamenstelling, Consistentie, Betonschade en Carbonatiatie. Roland Coenen Betonsamenstelling, Consistentie, Betonschade en Carbonatiatie Roland Coenen Roland Coenen Studentnr: 2396416 3 e jaar deeltijd- PTH Eindhoven Studiejaar 2015-2016 Inhoud: In de digitale versie is een

Nadere informatie

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

Nieuwe normen voor beton (deel 2) NORMALISERING REGLEMENTERING CERTIFICERING. Geruime tijd vóór de verschijning van de norm NBN B 15-001 (2004) wezen wij reeds, in een vorig artikel uit WTCB-Contact (nr. 3 van 2004), op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels)

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Participanten Werkgroep Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Cemex Cement Duitsland (W. Remarque) Twentse Recyclings Maatschappij TRM (W. Ekkelenkamp)

Nadere informatie

Balanceren voor gevorderden

Balanceren voor gevorderden thema 1 De praktijk van onderwaterbeton voor ontwerp, uitvoering en technologie Balanceren voor gevorderden Het klinkt simpel, het maken van een bouwput met een vloer van ongewapend onderwaterbeton (owb).

Nadere informatie

Editie september 2009 Memento verpakt cement

Editie september 2009 Memento verpakt cement Editie september 2009 Memento verpakt cement tv@enci.nl - www.enci.nl Overzicht ENCI verpakt cement Cementbenaming Portlandcement 42,5 N Portlandcement 52,5 R Wit portlandcement Wit portlandkalksteencement

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden ir. Luc Rens Raadgevend Ingenieur Infrastructuur FEBELCEM De geharmoniseerde norm EN1317-5 behandelt naast

Nadere informatie

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee!

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee! Plus betonmortel Bouw er iets mooi mee! De plussen van Van Nieuwpoort Betonmortel Kennis, ervaring en assortiment Van Nieuwpoort Betonmortel is al meer dan 50 jaar expert in de productie van mortelproducten

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VULSTOF EN/OF CEMENTBETON

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VULSTOF EN/OF CEMENTBETON BRL 1802 2016-06-24 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VULSTOF EN/OF CEMENTBETON Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels op 7 april 2016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

J. Bienefelt Aan: Projectgroep RWS Bramen Datum: 21 maart 2017 Cc: -

J. Bienefelt Aan: Projectgroep RWS Bramen Datum: 21 maart 2017 Cc: - Van: J. Bienefelt Aan: Projectgroep RWS Bramen Datum: 21 maart 2017 Cc: - Onze referentie 2017-Efectis-M000564 Onderwerp: Testresultaten RWS Bramen brandproef 5 1. ALGEMEEN Deze memo geeft beknopt de ruwe

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen LASTENBOEKBESCHRIJVING Beton 1. Algemeen Bij het voorschrijven van Argexbeton, moet steeds een onderscheid gemaakt worden tussen beton met gesloten structuur (zoals omschreven in EN 206-1) en beton met

Nadere informatie

De technologie van waterdicht beton

De technologie van waterdicht beton 1 Waterdichtheid afhankelijk van materiaaleigenschappen, scheuren en voegen De technologie van waterdicht beton Is beton waterdicht? In de praktijk wel, zo bewijzen vele woonarken met betonnen casco in

Nadere informatie

STIMULERING GEBRUIK FIJNER ZAND IN BETON

STIMULERING GEBRUIK FIJNER ZAND IN BETON STIMULERING GEBRUIK FIJNER ZAND IN BETON Welke praktijkprojecten en hoe aan te pakken? Deel 2: opzet praktijkprojecten Noot vooraf Rijkswaterstaat, de Provincies (IPO) en degenen die aan deze publicatie

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie