Consultatiebureaus Careyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatiebureaus Careyn"

Transcriptie

1 Consultatiebureaus Careyn DE TEVREDENHEID VAN KLANTEN HERHALINGSMETING 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk contact 6. Digitaal dossier 7. Informatievoorziening Bijlage Careyn is een actieve onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten. De organisatie biedt een breed pakket aan producten en diensten aan onder het motto persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter (bron: Bij Careyn Jeugd en Gezin, een onderdeel van Careyn, nemen de consultatiebureaus een belangrijke positie in. Het werkgebied bestaat uit: De vraag en behoefte van de klant staan centraal voor Careyn. Vandaar dat het management graag periodiek een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) wil houden. In 2012 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een eerste meting uitgevoerd. Nu, twee jaar later, is het tijd voor een herhalingsmeting. Hoe tevreden zijn de klanten nu? En hoe heeft de klanttevredenheid zich ontwikkeld ten opzichte van 2012? Hebben genomen maatregelen een effect gehad? Breda met vijf consultatiebureaus; Dordrecht met zes consultatiebureaus; Hoeksche Waard met tien consultatiebureaus. In deze factsheet presenteren we de huidige tevredenheid van de klanten van de 21 consultatiebureaus en hoe dit zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld heeft. Wat zijn sterke punten in de dienstverlening van Careyn? En welke verbeterpunten zijn er? 1 Conclusies en aanbevelingen De klanten van de consultatiebureaus van Careyn zijn tevreden over de dienstverlening van Careyn. Net zoals twee jaar geleden geeft men een 7,5 als gemiddelde rapportcijfer. Eén aspect springt er in negatieve zin uit: de telefonische dienstverlening. Dit aspect scoort een 6,2. Een derde van de klanten die hebben gebeld naar Careyn Jeugd en Gezin geeft een onvoldoende. Aspecten waarover klanten juist het meest tevreden zijn, zijn de huisvesting, de contacten met de medewerkers en het inloopspreekuur. In 2012 scoorden deze aspecten ook al hoog. In dit KTO staan de consultatiebureaus van Careyn Jeugd en Gezin centraal. Het aantal klanten dat meedeed aan het onderzoek: Breda: 213 Dordrecht:117 Hoeksche Waard: 128 Een respons van 31%. Uit de vorige meting bleek dat de klanten in Dordrecht iets tevredener zijn over de totale dienstverlening van Careyn dan gemiddeld. Dit is ook nu het geval. Klanten in Breda zijn juist wat minder tevreden, met name over het inloopspreekuur en de contacten met medewerkers. De huisvesting en de telefonische dienstverlening scoren in Breda daarentegen weer beter. In Dordrecht en de Hoeksche Waard zijn klanten positiever over de contacten met medewerkers dan gemiddeld. De huisvesting scoort in de Hoeksche Waard iets minder goed, maar nog altijd een 7,2. Kijken we naar de huidige uitkomsten ten opzichte van twee jaar geleden, dan zien we dat het inloopspreekuur in Breda nu beter gewaardeerd wordt dan in Tabel 1 Rapportcijfers consultatiebureaus Careyn Breda Dordrecht Hoeksche Waard totaal totale dienstverlening 7,2 7,7 7,5 7,5 huisvesting 7,8 7,7 7,2 7,6 inloopspreekuur 7,0 7,6 7,6 7,4 telefonische dienstverlening a 6,6 5,9 6,1 6,2 contacten met medewerkers 7,2 7,7 7,7 7,5 informatievoorziening 7,0 7,0 7,0 7,0 a Een vergelijking met 2012 is niet mogelijk Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Waarde volgend op een pijl zijn significant hoger of lager dan de voorgaande meting.

2 Welke maatregelen heeft Careyn zoal genomen sinds de meting in 2012? Behalve in Breda is het digitaal dossier ook in Dordrecht en de Hoeksche Waard ingevoerd. Verder is er een assistente toegevoegd aan het inloopspreekuur die administratieve taken overneemt van de verpleegkundige. Daarnaast is er een nieuwe methodiek ingevoerd: vraaggericht werken, waarin medewerkers de kracht van de ouder/verzorger centraal stellen. Ten slotte heeft Careyn het adressenbestand uitgebreid om ouders/verzorgers ook via de digitale weg te informeren. Dat klanten de dienstverlening van de consultatiebureaus van Careyn over het algemeen als goed beoordelen, blijkt ook uit het feit dat de meeste specifieke aspecten als sterk bestempeld kunnen worden. We spreken van een sterk aspect wanneer 75% van de klanten of meer er tevreden over is. Sommige aspecten verdienen aandacht en bevelen we aan om te verbeteren; aspecten waar minder dan 70% van de klanten tevreden over is of meer dan 10% ontevreden. De meeste punten zijn hetzelfde als twee jaar geleden. Twee - onderstreepte - aspecten zijn nieuw: Het bezoek: wachttijd en het maken van een afspraak. Het inloopspreekuur: deskundigheid medewerker, bruikbaarheid van het antwoord en de wachttijd. Telefonische dienstverlening: bruikbaarheid van het antwoord, wachttijd voordat de telefoon wordt opgenomen en de wachttijd bij het terugbellen. Het krijgen van tegenstrijdige adviezen. Om de dienstverlening gerichter te kunnen verbeteren, wilde Careyn klanten een aantal specifieke onderwerpen/vragen voorleggen. Voor deze onderwerpen doen we de volgende aanbevelingen: Zorg ervoor dat klanten zo vaak mogelijk geholpen worden door dezelfde arts en verpleegkundige. Altijd door dezelfde arts en verpleegkundige geholpen worden, wordt erg belangrijk gevonden door klanten. De helft van de klanten geeft hier de hoogste prioriteit aan. Een derde vindt het het belangrijkst om altijd afspraken te krijgen op een dag en tijdstip die hen het beste uitkomt. Een avond- of zaterdagopenstelling is niet nodig. Woensdag- en vrijdagochtend hebben de voorkeur. Een afspraak s avonds en in het weekend is niet erg in trek. De huidige openingstijden hoeven dan ook niet uitgebreid te worden naar een opening in de avond of op zaterdag. Wel goed om te weten is dat klanten de voorkeur in de ochtend geven voor een afspraak voor uur. s Middags en s avonds zien we geen duidelijke voorkeur qua tijd. Informeer klanten via of folder over algemene zaken. De meeste klanten willen het liefst geïnformeerd worden via een persoonlijke of een folder. Infomeren via social media of de website heeft niet de voorkeur. De helft van de klanten heeft de website het afgelopen jaar bezocht en slechts 3% van de klanten in Breda weet af van de Facebookpagina van Careyn Jeugd en Gezin Breda. Gezien de lage bekendheid bevelen wij dan ook aan om de Facebookpagina ofwel meer en beter te promoten, ofwel om de communicatie juist niet meer via Facebook te laten plaatsvinden. Zorg voor een goede bereikbaarheid per telefoon en . Tussentijdse vragen stellen klanten het liefst via de telefoon of . Voor de mogelijkheid om tussentijdse vragen tussen de standaard bezoeken door te kunnen stellen via social media, sms of Whatsapp is weinig tot geen belangstelling. Zorg ervoor dat klanten goed kunnen meelezen in het digitale dossier. Een meerderheid van de klanten vindt het digitale dossier belangrijk en leest ook altijd/soms mee. Degenen die niet meelezen hebben hiervoor met name de reden dat het computerscherm op zo n manier staat dat zij niet kunnen meelezen. De arts en verpleegkundige zou hier dus meer aandacht voor moeten hebben. 2

3 Voor de leesbaarheid van deze factsheet vindt u de ontwikkelingen en verschillen per gebied overzichtelijk samengevat in een tabel in de bijlage. 2 Algemene dienstverlening De klanten van de consultatiebureaus van Careyn zijn niet meer of minder tevreden over de totale dienstverlening dan in Het gemiddelde rapportcijfer is hetzelfde gebleven en is een 7,5. Het aandeel klanten dat een onvoldoende geeft is wel licht toegenomen, van 2% in 2012 naar 5% in 2014 (tabel 2). Dit betekent dat er ook meer klanten zijn die juist een hoog rapportcijfer geven voor de totale dienstverlening. Tabel 2 Rapportcijfer dienstverlening gemiddeld rapportcijfer 7,5 7,5 aandeel onvoldoendes ( 5) 2% 5% Tevredenheid huisvesting De huisvesting scoort net zoals in 2012 een 7,6 gemiddeld. Het aandeel onvoldoendes bedraagt 5% (tabel 2). Negen op de tien klanten zijn (erg) te spreken over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de consultatiebureaus. Ook hierin zien we geen verschillen ten opzichte van twee jaar geleden (figuur 1). Tabel 3 Rapportcijfer huisvesting gemiddeld rapportcijfer 7,6 7,6 aandeel onvoldoendes ( 5) 4% 5% Figuur 1 Tevredenheid huisvesting consultatiebureaus bereikbaarheid 3% 91% toegankelijkheid 3% 90% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden 2014 We hebben de klanten ook gevraagd naar hun oordeel over de wachtkamer en spreekkamer. Over alle aspecten in figuur 2 zijn acht à negen op de tien klanten (erg) tevreden. Het aandeel klanten dat zegt (erg) ontevreden te zijn is laag. Wat betreft de variantie aan speelgoed is dit aandeel zelfs nog iets gedaald naar 1%. 3

4 Figuur 2 Tevredenheid wachtkamer en spreekkamer hoeveelheid speelgoed 2% 91% hygiëne 3% 90% veiligheid 2% 89% variatie aan speelgoed 1% 88% temperatuur 5% 86% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden 2014 Tevredenheid bezoek Vragen we naar hun bezoek dan geven de meeste klanten aan (erg) tevreden te zijn over de privacy in de spreekkamer. De andere drie onderdelen scoren minder goed, al is nog altijd een (ruime) meerderheid hierover tevreden (figuur 3). Ten opzichte van 2012 zien we twee veranderingen: over de openingstijden en met name over het maken van een afspraak zijn klanten (duidelijk) minder te spreken. Figuur 3 Tevredenheid van het bezoek privacy in spreekkamer 3% 90% openingstijden 10% 76% wachttijd 11% 70% het maken van een afspraak 15% 67% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden

5 Dag en tijdstip Het komt geregeld voor dat klanten niet op komen dagen op hun afspraak. De vraag is of de huidige openingstijden hiermee te maken hebben. Komt het tijdstip van de afspraak niet goed uit voor de klant en komt hij/zij daarom niet opdagen? Om hier op in te kunnen spelen is het belangrijk om te weten wat de voorkeursdagen en tijden zijn waarop klanten graag langs willen komen. Komen deze overeen met de huidige openingstijden of is er aanleiding om de openingstijden te verruimen? We hebben de klanten gevraagd om een eerste en tweede voorkeur aan te geven qua dag en tijdstip. In tabel 4 zien we dat de grootste voorkeur uitgaat naar de woensdagochtend en vrijdagochtend. Een afspraak s avonds is het minst in trek. Een tijd die minder goed uitkomt is laat in ochtend van uur. s Middags en s avonds zien we geen duidelijke voorkeur qua tijd. 54% van de klanten is het eens met de stelling Als ik tussen de standaardbezoeken vragen heb, kan ik altijd snel in contact komen met een medewerker van het consultatiebureau. 23% is het hiermee oneens. Tabel 4 Voorkeur bezoektijden (%) ochtend middag avond voorkeur 1e 2e 1e 2e 1e 2e maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Het inloopspreekuur Ieder consultatiebureau heeft een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundigen waar klanten zonder afspraak terecht kunnen voor vragen over voeding, verzorging en opvoeding. Een derde van de klanten heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het inloopspreekuur. Ze waardeerden dit bezoek met een 7,4 gemiddeld. Veel klanten (93%) geven een voldoende. Tabel 5 Rapportcijfer inloopspreekuur gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,4 aandeel onvoldoendes ( 5) 10% 7% Het meest te spreken zijn klanten over de vriendelijkheid van de medewerker, gevolgd door zijn/haar betrokkenheid en deskundigheid (figuur 4). Over deze aspecten, evenals over de bruikbaarheid van het antwoord, zijn klanten nu meer tevreden dan twee jaar geleden. De tevredenheid over de wachttijd is niet noemenswaardig veranderd en ook het laagst: 14% van de klanten is hier ontevreden over. Drie kwart van de klanten is echter wel tevreden over de wachttijd. Op de vraag of men eventuele ontevredenheid over het inloopspreekuur kan toelichten, noemen de meeste klanten de lange wachttijd (24x genoemd). Andere toelichtingen worden vijf keer of minder gegeven. 5

6 Figuur 4 Tevredenheid inloopspreekuur vriendelijkheid medewerker 5% 93% betrokkenheid medewerker 8% 89% deskundigheid medewerker 11% 85% bruikbaarheid van antwoord 12% 84% wachttijd 14% 73% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden 2014 Toelichting: % van klanten die het afgelopen jaar naar een inloopspreekuur zijn geweest 4 Telefonische dienstverlening Als klanten tussen bezoekmomenten aan het consultatiebureau vragen hebben, kunnen zij telefonisch contact zoeken met Careyn Jeugd en Gezin. Hierna worden zij teruggebeld door een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Vier op de tien (44%) van de klanten geven aan het afgelopen jaar gebeld te hebben. Van alle dienstverleningsaspecten zijn klanten het minst te spreken over de telefonische dienstverlening. Het gemiddelde rapportcijfer dat klanten hiervoor geven is een 6,2. Een derde van de klanten geeft een vijf of lager. Vier op de tien klanten hebben het afgelopen jaar gebeld met Careyn Jeugd en Gezin. In Dordrecht deed men dit vaker dan in Breda en de Hoeksche Waard. Kijken we naar de verschillende onderdelen in figuur 5 dan zien we dat men het meest ontevreden is over de wachttijd voordat de telefoon werd opgenomen en hoe lang het duurde voordat men werd teruggebeld door de jeugdverpleegkundige. Respectievelijk 31% en 25% is hierover (erg) ontevreden. De ontevredenheid over de telefonische dienstverlening ligt duidelijk niet aan de houding en deskundigheid van de verpleegkundige. 6

7 Figuur 5 Tevredenheid telefonische dienstverlening vriendelijkheid verpleegkundige 87% 11% betrokkenheid verpleegkundige 80% 16% deskundigheid verpleegkundige 79% 16% bruikbaarheid van antwoord 69% 15% 16% wachttijd zelf bellen 58% 11% 31% wachttijd teruggebeld worden 50% 25% 25% (erg) tevreden neutraal (erg) ontevreden Toelichting: % van klanten die het afgelopen jaar gebeld hebben 5 Persoonlijk contact Eén van de belangrijkste aspecten van dienstverlening is het persoonlijk contact. Zijn de medewerkers vriendelijk en kundig? Is er voldoende ruimte om vragen te stellen? En word je als klant serieus genomen? Net als in 2012 scoort Careyn goed wat betreft de contacten met medewerkers. Klanten geven gemiddeld een 7,5 (tabel 6). De overgrote meerderheid geeft een voldoende. Tabel 6 Rapportcijfer contacten met medewerkers gemiddeld rapportcijfer 7,6 7,5 aandeel onvoldoendes ( 5) 4% 6% De meeste klanten zijn tevreden over de verschillende aspecten van het persoonlijk contact met medewerkers van de consultatiebureaus van Careyn. Alle aspecten in figuur scoren meer dan 80% tevredenheid. Over de manier waarop de medewerkers hun kind benaderen en de mate waarin de medewerkers hun kind op het gemak stellen, zijn zelfs negen op de tien klanten (erg) te spreken. Kijken we naar de ontwikkeling ten opzichte van de vorige meting in 2012 dan zien we dat wat minder klanten aangeven serieus genomen te worden door de medewerkers. 76% van de klanten is (erg) tevreden over de mate waarin de medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind. 6% is van mening dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn 7

8 Figuur 6 Tevredenheid persoonlijk contact benaderen kind 1% 91% op gemak stellen kind 2% 89% benaderen ouder/verzorger* 4% 86% op gemak stellen ouder/verzorger* 2% 85% serieus genomen 6% 80% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden 2014 * Deze aspecten zijn niet gevraagd in Een vergelijking met 2012 is dan ook niet mogelijk. We hebben de klanten ook een viertal stellingen voorgelegd (figuur 7). Met de stellingen het contact met de medewerkers verloopt prettig, de advieven die ik krijg zijn bruikbaar en de medewerkers beslissen met mij, in plaats van over mij is de meerderheid van de klanten het (zeer) eens. Over het krijgen van tegenstrijdige adviezen zijn de meningen duidelijk verdeeld. Iets meer dan een derde van de klanten geeft aan wel eens tegenstrijdige adviezen te krijgen. Vier op de tien klanten vinden juist dat dit niet het geval is. Ten opzichte van 2012 vinden wat meer klanten dat de medewerker over hen beslist in plaats van samen met hen. 8

9 Figuur 7 Stellingen persoonlijk contact Het contact met de medewerkers verloopt prettig. 3% 88% De adviezen die ik krijg zijn bruikbaar. 6% 71% De medewerkers beslissen met mij, in plaats van over mij. 10% 71% Ik krijg wel eens tegenstrijdige adviezen. 35% 39% (zeer) mee eens 2012 (zeer) mee oneens 2012 (zeer) mee eens 2014 (zeer) mee oneens 2014 Een vergelijking met 2012 is voor de arts en verpleegkundige niet mogelijk. In 2012 waren deze twee samengevoegd. Arts, verpleegkundige en assistente van het consultatiebureau We hebben de klanten gevraagd naar de mate waarin zij tevreden zijn over verschillende aspecten van het contact met de arts tijdens een afspraak, zoals vriendelijkheid, betrokkenheid en de bruikbaarheid van het antwoord. Dezelfde vragen stelden we voor de verpleegkundige en de assistente (figuur 8 t/m 10). Wat zien we zoal? Alle aspecten scoren meer dan 70% tevredenheid en dus redelijk hoog. Met name de vriendelijkheid van de medewerkers en de mate waarin zij afspraken nakomen, scoren bij alle drie goed. Over de bruikbaarheid van het antwoord van de arts, verpleegkundige en assistente zijn klanten het minst tevreden. De ruimte voor vragen of problemen scoort goed bij de arts en verpleegkundige, maar minder goed bij de assistente. De volledigheid van de informatie en uitleg die gegeven wordt, scoort bij de arts juist wat lager. Figuur 8 Tevredenheid contact met arts tijdens afspraak vriendelijkheid arts 91% 5% ruimte voor vragen of problemen 88% 7% 5% mate waarin arts afspraken nakomt 87% 11% deskundigheid arts 81% 12% 7% betrokkenheid arts 78% 14% 8% volledigheid van informatie en uitleg 78% 12% 10% bruikbaarheid van het antwoord 74% 15% 10% (erg) tevreden neutraal (erg) ontevreden 9

10 Figuur 9 Tevredenheid contact met verpleegkundige tijdens afspraak vriendelijkheid verpleegkundige 93% ruimte voor vragen of problemen 91% 8% mate waarin verpleegkundige afspraken nakomt 89% 10% betrokkenheid verpleegkundige 89% 7% volledigheid van informatie en uitleg 85% 11% deskundigheid verpleegkundige 84% 13% bruikbaarheid van het antwoord 80% 15% (erg) tevreden neutraal (erg) ontevreden Voor de tevredenheid over de assistente tijdens een afspraak kunnen we een vergelijking maken met Hoewel de klanten over het algemeen vrij tevreden zijn over de assistente, is de tevredenheid op een aantal aspecten wel wat afgenomen ten opzichte van Dit betreft de volledigheid van de informatie en uitleg, de ruimte voor vragen en problemen, en de bruikbaarheid van het antwoord. Figuur 10 Tevredenheid contact met assistente tijdens afspraak mate waarin assistente afspraken nakomt 1% 86% vriendelijkheid assistente 5% 85% volledigheid van informatie en uitleg 3% 81% betrokkenheid assistente 5% 79% deskundigheid assistente 4% 78% ruimte voor vragen of problemen 4% 78% bruikbaarheid van antwoord 3% 74% (erg) tevreden 2012 (erg) ontevreden 2012 (erg) tevreden 2014 (erg) ontevreden

11 Ten slotte hebben we klanten de vraag gesteld of zij nog iets kwijt wilden over de arts, verpleegkundige of assistente. De volgende antwoorden worden vaker dan tien keer genoemd: Arts de arts is (erg) deskundig (30x genoemd); het contact tussen de arts en klanten verloopt stroef en onpersoonlijk (20x); de deskundigheid van de arts laat soms wat te wensen over (17x); de arts geeft weinig nieuwe informatie (13x). Verpleegkundige het contact met de verpleegkundige verloopt erg prettig (57x); de deskundigheid van de verpleegkundige laat soms wat te wensen over (10x). Assistente het contact met de assistente verloopt erg prettig (23x); de deskundigheid van de assistente laat soms wat te wensen over (12x). 6 Digitaal dossier In 2012 werkte alleen het werkgebied Breda met het digitale dossier, maar inmiddels is dit in alle regio s ingevoerd. Acht op de tien klanten geven aan het belangrijk te vinden om mee te lezen in het digitale dossier. Slechts een enkeling (3%) vindt dit niet. Op de vraag of men tijdens een afspraak meeleest met de arts of verpleegkundige, antwoorden klanten verschillend: 34% leest altijd mee, 40% soms en 26% nooit. Aan deze laatste groep hebben we gevraagd waarom niet? De meesten omdat het computerscherm op zo n manier staat dat zij niet goed kunnen meelezen (63%). Een ander antwoord dat vaak gegeven wordt, is dat men erop vertrouwt dat de arts of verpleegkundige de informatie goed in het dossier zet (35%). Vervanging Ongeveer de helft van de klanten heeft wel eens een vervangende medewerker gehad. De meesten geven aan dat deze vervangende medewerker voldoende (53%) of goed (12%) geïnformeerd was over de ontwikkeling van hun kind. Twee op de tien (18%) vinden van niet. Hoe belangrijk vinden klanten het eigenlijk om steeds door dezelfde medewerker geholpen te worden? Drie kwart van de klanten geeft aan het belangrijk te vinden altijd door dezelfde arts of verpleegkundige geholpen te worden. Altijd geholpen worden door dezelfde assistente wordt veel minder belangrijk gevonden (figuur 11). 47% van de klanten heeft wel eens een vervangende medewerker gehad. In Breda komt dat wat vaker voor. Maar wat te doen als de eigen arts of verpleegkundige ziek is? Zes op de tien klanten vinden het belangrijk dat zij op zo n moment een vervangende medewerker krijgen (mede mogelijk gemaakt door het digitale dossier). De helft van de klanten geeft dan ook aan het belangrijk te vinden nooit afgebeld te worden wanneer een medewerker ziek is. Zij kiezen er in dat geval dus toch voor om door een vervanger geholpen te worden. De meeste klanten, bijna negen op de tien, vinden het ook belangrijk om altijd een afspraak te krijgen op een dag en tijdstip die zij het liefste willen. 11

12 Figuur 11 Belangrijkheid van stabiliteit/vervanging altijd een afspraak krijgen op dag en tijd die het beste uitkomt 87% 11% altijd door dezelfde arts geholpen worden 75% 16% 9% altijd door dezelfde verpleegkundige geholpen worden 74% 17% 9% Altijd door dezelfde verpleegkundige geholpen worden vinden klanten in de Hoeksche Waard belangrijker dan gemiddeld en in Breda wat minder belangrijk. Door dezelfde assistente geholpen worden vindt men in Breda ook minder belangrijker dan gemiddeld. vervangende medewerker krijgen bij ziekte geplande afspraken nooit afgebeld worden bij ziekte altijd door dezelfde assistente geholpen worden 28% 51% 61% 42% 34% 24% 30% 15% 16% (erg) belangrijk neutraal (erg) onbelangrijk Waar geven klanten nu de meeste prioriteit aan? Wat vindt men het meest belangrijk? Altijd door dezelfde arts en verpleegkundige geholpen worden staat op de eerste plaats met 52% van de klanten. Op de tweede plaats (36%) staat altijd een afspraak op een dag en tijdstip die de klant het beste uitkomt. Geplande afspraken nooit afbellen heeft duidelijk minder prioriteit. In Breda geven klanten meer prioriteit aan altijd een afspraak krijgen op een dag en tijdstip die hen het beste uitkomt en dat hun afspraak niet wordt afgebeld bij ziekte. Figuur 12 Het allerbelangrijkst. door dezelfde arts en verpleegkundige geholpen worden 8% 4% In de Hoeksche Waard geeft men meer prioriteit aan het hebben van altijd dezelfde arts en verpleegkundige. afspraak op dag en tijd die het beste uitkomt geplande afspraak nooit afgebeld wordt 36% 52% weet niet/niet van toepassing 7 Informatievoorziening Zeven op de tien klanten (72%) zijn van mening dat zij in het algemeen voldoende geïnformeerd worden door het consultatiebureau van Careyn, bijvoorbeeld over vaccinaties, infectieziekten en cursussen. Dit percentage is niet heel anders dan in Hetzelfde beeld zien we als we vragen naar een rapportcijfer. Klanten geven een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer en bijna iedereen geeft een voldoende (tabel 7). Tabel 7 Rapportcijfer totale informatievoorziening gemiddeld rapportcijfer 7,0 7,0 aandeel onvoldoendes ( 5) 4% 5% Hoe worden klanten het liefst geïnformeerd door het consultatiebureau van Careyn over algemene zaken? De meest gegeven antwoorden zijn: een (61%), een folder (46%) en een brief (33%, figuur 13). Ten opzichte van 2012 zien we twee (grote) veranderingen. Geïnformeerd worden via een brief is minder populair geworden, terwijl folders juist meer in trek zijn. 12

13 Vragen we naar de eerste voorkeur voor wat betreft informatiekanaal, dan zien we dezelfde drie kanalen in de top-3 (figuur 14). Figuur 13 Voorkeur voor wijze informeren over algemene zaken 61% Klanten in Breda worden liever geïnformeerd via Mijn Kind in Beeld dan gemiddeld. Dit is ook de enige regio waar dit al mogelijk is. Mijn Kind in Beeld zal klanten in Breda dan ook meer zeggen dan in de andere regio s. folder brief Mijn Kind in Beeld 22% 33% 46% In Dordrecht zijn brieven populairder. website 18% social media 4% sms 3% anders 4% Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk Figuur 14 Eerste voorkeur voor wijze informeren over algemene zaken 1% 2% 6% folder brief Mijn Kind in Beeld website sms/whatsapp 16% 12% 40% Het sturen van een voor tussentijdse vragen is populairder in de Hoeksche Waard dan in de andere twee werkgebieden. anders 25% Hoe willen klanten het liefst hun vragen kunnen stellen tussen de standaardbezoeken door? Bellen heeft de grootste voorkeur, het inloopspreekuur staat op de derde plaats (figuur 15). Veel klanten geven ook de eerste voorkeur aan het sturen van een (figuur 16). Dit is nu nog niet mogelijk. 13

14 Figuur 15 Voorkeur wijze van contact voor vragen tussentijds bellen 78% 49% het inloopspreekuur 43% Mijn Kind in Beeld 16% Whatsapp 9% sms 1% social media 0% Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk Figuur 16 Eerste voorkeur wijze van contact voor vragen tussentijds 6% 4% bellen 16% het inloopspreekuur Mijn Kind in Beeld 52% Whatsapp 22% De consultatiebureaus van Careyn hebben een website: Ongeveer de helft van de klanten (47%) heeft deze site wel eens bezocht. Careyn Jeugd en Gezin Breda heeft ook een eigen Facebookpagina. De bekendheid van deze pagina is erg laag. Slechts 3% van de klanten in Breda weet van deze pagina af. Geen van de respondenten in het onderzoek volgt Careyn op deze pagina. 14

15 Onderzoeksaanpak We hebben het onderzoek uitgevoerd via een internetenquête. Gedurende twee maanden (half september tot half november) hebben de medewerkers op de consultatiebureaus aan de klanten gevraagd of zij mee wilden werken aan het KTO en de adressen verzameld van de klanten die mee wilden werken. Vervolgens hebben wij een mail gestuurd aan de klanten van wie het adres genoteerd was. In de zat een persoonlijke link naar de internetenquête. Na ongeveer een week hebben we een herinneringsmail gestuurd aan degenen die de enquête nog niet hadden ingevuld. Ruim een week daarna stuurden we een tweede herinneringsmail. Uiteindelijk vulde 31% van de benaderde klanten de vragenlijst in. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over de totale klanttevredenheid én over de klanttevredenheid per werkgebied (Breda, Dordrecht, Hoeksche Waard). Het aantal door Careyn verzamelde/aangeleverde adressen was te klein om uitspraken te kunnen doen per consultatiebureau. We hebben de respons herwogen naar het werkelijk aantal kinderen in de zorg op de verschillende consultatiebureaus waardoor de resultaten representatief zijn voor de totale klantengroep van de werkgebieden Breda, Dordrecht en Hoeksche Waard. Responsoverzicht werkgebied verstuurde enquêtes (aantal) respons (aantal) respons (%) Breda Dordrecht Hoeksche Waard totaal drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden & drs. I.A.C. Soffers januari 2015 Postbus AP Dordrecht (078)

16 Bijlage KTO CONSULTATIEBUREAUS CAREYN HERHALINGSMETING 2014 In onderstaande tabel staan de onderdelen waarvoor we significante ontwikkelingen en verschillen per gebied zien 1. De rode cijfers, voornamelijk in Breda en de Hoeksche Waard, betekenen dat de consultatiebureaus in het gebied op de genoemde onderdelen gemiddeld negatiever scoren. In Dordrecht zien we veel blauw cijfers. Dit betekent dat het gemiddelde van de consultatiebureaus in Dordrecht, op de genoemde onderdelen, positiever is. Tabel 1 Onderdelen waarover het aandeel klanten dat (on)tevreden is verschilt tussen de werkgebieden en tussen 2012 en 2014 Breda Dordrecht Hoeksche Waard totaal + +/ / / /- - huisvesting bereikbaarheid de wachtkamer en spreekkamer hygiëne (schoon) variantie aan speelgoed hoeveelheid speelgoed het bezoek openingstijden maken van een afspraak het inloopspreekuur vriendelijkheid medewerker betrokkenheid medewerker wachttijd telefonische dienstverlening a wachttijd zelf bellen bruikbaarheid van het antwoord persoonlijk contact op gemak stellen kind serieus genomen het contact met de medewerkers verloopt prettig ik krijg wel eens tegenstrijdige adviezen vriendelijkheid arts a deskundigheid arts a betrokkenheid arts a mate waarin arts afspraken nakomt a volledigheid van de informatie en uitleg a ruimte voor vragen of problemen a bruikbaarheid van het antwoord a deskundigheid verpleegkundige a betrokkenheid verpleegkundige a mate waarin verpleegkundige afspraken nakomt a volledigheid van de informatie en uitleg a bruikbaarheid van het antwoord a vriendelijkheid assistente betrokkenheid assistente mate waarin assistente afspraken nakomt volledigheid van de informatie en uitleg ruimte voor vragen of problemen bruikbaarheid van het antwoord a Een vergelijking met 2012 is niet mogelijk. Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief, neutraal of negatief af van het gemiddelde. Waarde volgend op een pijl zijn significant hoger of lager dan de voorgaande meting. 1 In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een bepaalde marge afwijken van het percentage dat wij gemeten hebben. Deze marges noemen we statistische betrouwbaarheidsmarges. We gebruiken een betrouwbaarheidsmarge van95%. De betekenis hiervan is, dat wanneer we de meting zouden herhalen, we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de werkelijke waarde zich binnen de betrouwbaarheidsmarge zal bevinden.

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Om invulling te geven aan de participatiemaatschappij is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De mooiste dag van je leven?

De mooiste dag van je leven? De mooiste dag van je leven? KTO onder pasgetrouwde stellen in Zwijndrecht Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Ondertrouw 3. Huwelijksvoltrekking 4. Keuzes rondom de huwelijksvoltrekking 5. Extra

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: E-mailadres : Daan.brom@heuvelrug.nl Onderwerp : Uitwerking moties Dienstverlening en Gemeentewinkel Geachte leden

Nadere informatie

De Sliedrechtse jeugd

De Sliedrechtse jeugd De Sliedrechtse jeugd En hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en sociale contacten De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuwe beleidsnota Jeugd. Ontwikkelingen zoals de decentralisatie jeugdzorg,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Netwerkorganisatie CJG Dordrecht

Netwerkorganisatie CJG Dordrecht Netwerkorganisatie CJG Dordrecht Tevredenheid en resultaat De gemeente Dordrecht wil de resultaten van haar Jeugdagenda monitoren, zodat beleid tijdig input krijgt en bijgesteld kan worden. Zij heeft het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Winkelopening op zondagen in Papendrecht

Winkelopening op zondagen in Papendrecht Winkelopening op zondagen in Papendrecht MENING ONDERNEMERS EN BEWONERS Inhoud 1. Conclusies 2. Ondernemers 3. Bewoners Bijlagen Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie