Schr jfwijzer. Versie: 1.2 // Datum: 13 maart Praktische Richtlijnen voor brieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schr jfwijzer. Versie: 1.2 // Datum: 13 maart 2013. Praktische Richtlijnen voor brieven"

Transcriptie

1 Schr jfwijzer Versie: 1.2 // Datum: 13 maart 2013 Praktische Richtlijnen voor brieven

2 1 Inleiding 3 2. Adressering Regels en adressering Volgorde adressering Brieven aan zorgverleners Brieven aan klanten 4 5. Reactie op een klacht Bedankt Toon begrip en medeleven Niet geïrriteerd Vertrouwen Referentiegegevens Behandeld door en telefoon Brieven aan consumenten Brieven aan zorgaanbieders Datum Betreft Kenmerk Klantnummer 5 4. Opbouw brief Aanhef Alinea s Ik en wij gebruiken De inleiding Verwijzen naar een andere brief Kern van de brief Bezoekadres Slotalinea Ondertekening Persoonlijke brieven Geautomatiseerde brieven Specifiek per label Bijlagen Voetteksten 8-2 -

3 1. Inleiding Houd je je bezig met het schrijven van brieven? Dan zijn deze Praktische Richtlijnen voor jou bedoeld. In dit document lees je hoe je een goede brief schrijft. Zo vind je hierin meer informatie over taalniveau, taalgebruik, toonzetting en klantgericht communiceren. Vraag je eerst af of het schrijven van een brief noodzakelijk is. Een telefoontje is sneller en interactiever. Of misschien staat de informatie wel op de website. Is een brief de beste optie? Begin dan met het bedenken van de structuur van je brief. Is je brief een reactie op een brief van een klant? Wees er dan zeker van dat je alle vragen (en opmerkingen!) van de klant beantwoordt. Het maken van een lijstje kan dan helpen. Het is belangrijk dat je brief een heldere structuur heeft met een duidelijke inleiding, kern en afsluiting. Het maken van een bouwplan helpt daarbij. In een bouwplan geef je kort aan wat je in welk gedeelte terug wilt laten komen. 2. Adressering 2.1 Regels adressering Begin alle regels in het adres met een hoofdletter. Laat in de adressering toevoegingen zoals Aan en T.a.v. weg. Schrijf altijd De heer... of Mevrouw.... Gebruik geen ouderwetse benamingen zoals Mijnheer... of Mejuffrouw. Schrijf voorvoegsels altijd voluit. Dus nooit: De heer M.A. v/d Molen, maar De heer M.A. van der Molen. Toevoegingen als kopie, spoed en vertrouwelijk begin je met hoofdletters en schrijf je boven het adres. Dus: Kopie, Spoed, Vertrouwelijk, Aangetekend. In de aanhef noemen we alleen de eerste achternaam. Dus niet Geachte mevrouw Jansen-Pietersen, maar Geachte mevrouw Jansen. 2.2 Volgorde adressering De adressering kent een vaste volgorde. Schrijf de plaatsnaam altijd in hoofdletters. Dit is een voorschrift van PostNL Brieven aan zorgaanbieders Op de eerste regel van je brief komt de naam van de zorgaanbieder. Neem hierbij de naam over die de zorgaanbieder zelf gebruikt. Dat geldt ook voor afkortingen als N.V. en B.V. (of juist: nv en bv). Vervolgens de naam van je contactpersoon. Begin met De heer... of Mevrouw.... Dan de naam van de afdeling of functie, het adres en de postcode. Gevolgd door twee spaties en de plaatsnaam (in hoofdletters). Vast en Zeker Protheses N.V. De heer M. van Gennip Salarisadministratie Postbus AA VEENENDAAL Let op Als de naam erg lang is, kun je beter twee regels gebruiken Brieven aan klanten Start met de naam van geadresseerde(n). Begin met De heer... of Mevrouw.... Dan het adres en de postcode. Gevolgd door twee spaties en de plaatsnaam. Mevrouw M.L. Bakker Jan Steenstraat JJ ARNHEM - 3 -

4 Let op Als de naam erg lang is, kun je beter twee regels gebruiken 3. Referentiegegevens Behandeld door Telefoon <Behandeld door> <Telefoon 1> Datum <Datum> Betreft Kenmerk Klantnummer <Betreft> <Kenmerk > <Klantnummer > 3.1 Behandeld door en telefoon Brieven aan consumenten Regel is dat consumenten naar VGZ Klantenservice bellen. Zet daarom het telefoonnummer van VGZ Klantenservice onder het kopje telefoon. Vermeld hier alleen je eigen naam en (doorkies)telefoonnummer als je ook echt de contactpersoon voor de klant bent Brieven aan zorgaanbieders Gebruik bij zorgaanbieders je eigen naam, (doorkies)telefoonnummer of die van de verantwoordelijke contactpersoon. Zo kan de geadresseerde direct zien bij wie hij terecht kan voor meer informatie. Let op Schrijf het netnummer zonder spaties en zonder haakjes. Verdeel het abonneenummer in groepjes van twee cijfers. Bij oneven nummers krijgt het eerste groepje drie cijfers. Gebruik bij 06, 0900 en 0800-nummers ook geen haakjes en een streepje. Ook deze nummers krijgen spaties Datum Kort jaren niet af. Schrijf maanden voluit met een kleine letter en dagen in cijfers. Jaartallen: 2011 Maanden: december Dagen: 31 Compleet: 31 december Betreft Onder betreft zet je het onderwerp van de brief. Zorg voor een heldere en kernachtige omschrijving. Laat duidelijk blijken waar je brief over gaat. Sluit aan bij de situatie van de klant (dus niet bij de interne processen van Coöperatie VGZ). Gebruik geen vaktaal. Noem in ieder geval het onderwerp van de brief. Toestemming aanvraag loophulpmiddel Afwijzing aanvraag epilatie Vraag om <onderwerp> Herinnering <onderwerp> Beëindiging aanvullende verzekering Ontvangstbevestiging aanvraag - 4 -

5 3.4 Kenmerk Het kenmerk gebruik je bij het archiveren van de brief. Dat wil zeggen, met het kenmerk kun je de brief die je hebt verstuurd makkelijk terugvinden in het dossier van de klant. Verder gebruik je het kenmerk in een antwoord bij het verwijzen naar eerdere brieven of klantcontact. 3.5 Klantnummer Vermeld het klantnummer om de brief in het dossier van de klant terug te vinden. Zo kan je collega bij Klantenservice via dat nummer zien welke brieven een klant heeft ontvangen. 4. Opbouw van de brief <Aanhef><Titel><Tussenvoegsel><Achternaam>, <Wat ontvangt de klant> Premie <Wat doet de premie> Wijzigingen <Wat wijzigt er voor de klant> <Functie ondertekenaar> Bijlage(n): <Bijlage 1>, <Bijlage 2>, <Bijlage 3>, <Bijlage 4> 4.1 Aanhef Stuur je een brief aan één persoon van wie je de naam kent? - Open met Geachte, - Bij ZEKUR open je met Beste, - Dan het geslacht van geadresseerde: heer of mevrouw (gebruik nooit ouderwetse bewoordingen als mijnheer of mejuffrouw ) - Gevolgd door de achternaam (voorvoegsels altijd voluit) - Eindig met een komma Geachte heer Van der Vleut, Brief aan één of meer personen van wie je de naam niet kent: Geachte heer, Geachte mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Belangrijke informatie <Welke informatie is belangrijk voor de klant> Meer informatie <Hoe kan de klant contact opnemen> Met vriendelijke groet, <Namens> <Afbeelding handtekening> <Naam ondertekenaar> Brief aan twee heren/dames Herhaal heer of mevrouw gevolgd door de achternaam. Je schrijft het voorvoegsels altijd voluit en met een hoofdletter. Je eindig met een komma. Geachte heer Van der Vleut en heer Wamelink, Geachte mevrouw Van Boxtel en mevrouw De Groot, - 5 -

6 Brief aan meer dan twee heren/dames Geachte heren, Geachte dames, U vroeg ons waarom wij uw declaratie voor alternatieve geneeswijzen niet vergoeden. Dat leg ik u graag uit. Mijne heren, Mijnheer/mejuffrouw L.S. Geachte heren, Geachte heer/mevrouw, Verstuur zo veel mogelijk op naam: Geachte heer Pieterse Verwijzen naar een andere brief Als je verwijst naar een brief van de klant doe dat dan correct, maar niet te formeel. 4.2 Alinea s Een goede zakelijke brief is voor ons een visitekaartje. Houd daarom altijd de volgende schrijfadviezen extra in gedachten. Streef ernaar om je brief niet langer dan één kantje te laten zijn. Bouw je brief zo veel mogelijk op volgens de onderstaande structuur: - Inleiding - Kern van de brief - Slotalinea Ik en wij gebruiken Hoe gebruik je in een brief ik en wij? Daar zijn geen officiële regels voor en het hangt vooral af van de situatie. Wij spreken daarom met elkaar af dat je: - Ik gebruikt voor zaken waar je zelf verantwoordelijk voor bent. - We gebruikt als je vanuit een merk schrijft, de organisatie of namens meerdere personen De inleiding Je bent duidelijk in de aanleiding voor het versturen van de brief. Je sluit aan bij de belevingswereld en de situatie van de klant. De klant moet zijn situatie herkennen. Verwijs bijvoorbeeld naar iets wat herkenbaar is voor de lezer. Uw schrijven Brief ter zake Naar aanleiding van uw brief Uw brief Deze brief U vraagt ons Kern van de brief De kern bevat de belangrijkste boodschap van je brief. Je legt in de kern alle beslissingen uit. Onderbouw beslissingen met goede argumenten. En geef concreet aan wat je verwacht van de klant en welke acties wij ondernemen. Zorg dat je volledig bent en dat je brief geen nieuwe vragen oproept. Wanneer je in een brief aan de klant om een betaling vraagt, vermeld je in de tekst het giro- of bankrekeningnummer. Je gebruikt alleen kopjes als dat zinvol is. De kopjes maak je vet. Het is niet nodig om een uitgebreide uitleg van de verzekeringsvoorwaarden op te nemen. Je verwijst wel naar de relevante voorwaarden Bezoekadres Omdat we klanten meer van onze websites gebruik willen laten maken zet je geen bezoekadres op je brief. Wil je een klant uitnodigen voor een spreekuur? Zet het bezoekadres dan in de kern van je brief Slotalinea In de slotalinea geef je aan waar de klant terecht kan voor meer informatie

7 Zorg voor een vriendelijke en persoonlijke afsluiting. Gebruik geen afstandelijke standaard afsluiting als Hopende, Vertrouwende of verblijven wij. In principe verwijzen we altijd naar onze website. Een uitzondering daarop is een persoonlijke brief van Klachtenmanagement aan een klant. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Hebt u vragen over deze brief? U kunt mij bereiken op telefoonnummer Zorg voor een slot dat past bij de rest van de brief. Sluit niet uitbundig af bij een slechtnieuwsbrief. Situatie: geen vergoeding Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag! Hebt u nog vragen over deze brief? U kunt mij bereiken op telefoonnummer persoonlijke brief: Met vriendelijke groet, Coöperatie VGZ UA <handtekening, 4 witregels> <Persoonsnaam> <Functienaam> (met hoofdletter) <de afdelingsnaam> Geautomatiseerde brieven Deze brieven worden automatisch aangemaakt en voorzien van een digitale handtekening. formele brief Met vriendelijke groet, Namens Coöperatie VGZ <Persoonsnaam> <Functienaam> (met hoofdletter) <de afdelingsnaam> < 2 witregels> Verder verwijs je in het slot van je brief niet naar algemene folders of brochures, behalve als je een folder of brochure meestuurt. 4.3 Ondertekening Wij onderscheiden twee typen brieven, elk met een eigen ondertekenprotocol Persoonlijke brieven Als medewerker onderteken je zelf de brief en gebruik je geen functienaam. Is dit niet mogelijk dan ondertekent een manager. En als je manager bent, gebruik je in een brief wel je functienaam

8 4.3.3 Specifiek per merk Onder de tekst Met vriendelijke groet, IZA Cura VGZ ZEKUR mede namens Zorgzaam Het bestuur van de SZVK, voor deze, IZA Zorgverzekeraar IZZ Zorgverzekeraar NV Stichting IZZ Univé Verzekeringen UMC Zorgverzekering Plus Zorgverzekering 4.4 Bijlagen Vermeld linksonder onder het kopje Bijlage(n) welke bijlagen je meestuurt. Geef geen uitgebreide opsomming met de volledige namen van de bijlagen. Bijlage(n): brochure, formulier Let op In een persoonlijke brief maak je zelf de keuze tussen het gebruik van Bijlage of Bijlage(n). 4.5 Voetteksten IZA Cura VGZ Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA IZA IZA Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx IZA Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA IZA GezondSamenPolis IZA Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx IZA Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA IZZ IZZ Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx SZVK Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht statutair gevestigd te Den Haag KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx NV Univé Zorg is onderdeel van Coöperatie VGZ UA UMC NV Zorgverzekeraar UMC statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx NV Zorgverzekeraar UMC is onderdeel van Coöperatie VGZ UA - 8 -

9 VGZ VGZ Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA ZEKUR NV Univé Zorg statutair gevestigd te Zwolle KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxxx NV Univé Zorg is onderdeel van Coöperatie VGZ UA Zorgzaam NV Univé Zorg statutair gevestigd te Zwolle KvK Postbus xxxxx xxxx XX Xxxxxxxx 5. Reactie op een klacht Een goed afgehandelde klacht verhoogt de loyaliteit van de klant. Het is dus zeer belangrijk dat we goed met klachten omgaan. Als een klant over ons klaagt, betekent dit meestal dat hij boos of teleurgesteld is. Hij is kwaad over onze service of wij hebben fouten gemaakt. De stijl en inhoud van je brief verdienen dan extra aandacht. Toon begrip, leef je in, wees persoonlijk, hartelijk en helder Allemaal zaken die extra belangrijk zijn als je op een klacht reageert. 5.1 Bedank Het is raadzaam om minstens één keer dank je wel te zeggen. Bij klachten krijgt dit advies een extra dimensie: elke klacht is immers een gratis tip om onze dienstverlening te verbeteren! Door de klant hiervoor te bedanken, zet je een positieve toon voor de rest van de brief. Hiermee geef je ook aan dat je de klacht van de klant serieus neemt. Bedank altijd voor de moeite die de klant neemt. Kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Bedank de klant dan voor de gratis tip. Allereerst hartelijk bedankt voor uw brief. We waarderen het dat u uw ervaringen met ons deelt. Hartelijk dank dat u uw ervaringen op papier hebt gezet. Dit geeft ons de mogelijkheid van onze fouten te leren. Als je een klacht uitpluist, blijkt regelmatig dat een vergissing is gemaakt. Erken deze fout en bied je excuses ervoor aan. De klant voelt zich serieus genomen en vergeeft ons eerder de vergissing! Bied één keer je excuses aan als wij als organisatie een vergissing hebben gemaakt of als wij ongemak hebben veroorzaakt. Namens VGZ bied ik u mijn excuses aan. Namens VGZ bied ik u onze excuses aan. Namens VGZ bied ik u excuses aan. Bovenstaande zinnen kloppen grammaticaal niet (vergelijk met de zin: Namens Piet bied ik je ons/mijn cadeautje aan). Ik wil u onze excuses aanbieden. Ik wil u mijn excuses aanbieden. Onze excuses hiervoor.(als de organisatie een fout heeft gemaakt) Mijn excuses hiervoor.(als je zelf een fout hebt gemaakt) - 9 -

10 5.2 Toon begrip en medeleven Klagende klanten hebben een verhaal te vertellen. Als iemand zijn gevoelens uit in een gesprek, reageer je vaak automatisch met begrip en medeleven. Reageer je schriftelijk op een brief, dan gaat dit minder automatisch. Stel je in dit geval voor hoe je had gereageerd als je de klant wel aan de telefoon had gesproken. Een hartelijke, persoonlijke brief maakt een wereld van verschil. Uw boosheid kan ik me goed voorstellen. Ik vind het erg vervelend voor u dat u hiervan de dupe bent geworden. Mevrouw Fritsen, het spijt mij zeer dat wij u het gevoel hebben gegeven dat we u niet serieus nemen. 5.4 Vertrouwen Probeer het vertrouwen van de klant terug te winnen. Leg uit wat we doen om het probleem in de toekomst te voorkomen. En maak duidelijk dat we klachten van klanten altijd serieus nemen. Bedankt dat u ons op deze fout hebt gewezen. Ik heb onderzocht wat er verkeerd is gegaan en het probleem opgelost. 5.3 Niet geïrriteerd Ook als jij je de woede van de klant totaal niet kunt voorstellen (wat een zeur), mag je dat niet in je brief laten doorschemeren. De klant heeft de moeite genomen om zijn ervaringen op papier te zetten. Dit betekent dat de klacht in de ogen van de klant reëel is. En dat is wat telt! Zorg dat je nooit geïrriteerd overkomt in een brief. Toon altijd medeleven en begrip. Medeleven krijgt een extra dimensie als je op klachten reageert. Een klagende klant is immers vaak teleurgesteld, boos of verdrietig. Emoties waar je als schrijver rekening mee moet houden! Ik heb u nu al meerdere malen uitgelegd waarom u geen vergoeding krijgt. Het spijt me dat ik uw ontevredenheid nog niet heb kunnen wegnemen

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS 0 WAAROM BELANGRIJK? Wanneer moet je een zakelijke brief schrijven? Best vaak. De zakelijke brief wordt veel gebruikt. Vooral als je iets wilt (organiseren) of

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Wij schrijven...

Schrijfwijzer. Wij schrijven... Schrijfwijzer Wij schrijven...... persoonlijk en servicegericht... in een heldere en eigentijdse stijl... overzichtelijk en gestructureerd... perfect tot in de details Wij schrijven persoonlijk en servicegericht

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor e-mail

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor e-mail Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012 Praktische Richtlijnen voor e-mail 1. Inleiding 3 2. E-mail 3 3. Wat maakt e-mail anders 3 3.1 Klant centraal 3 3.2 Afspraken over e-mailen 3 4. Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen.

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. EN_interventie_werkboek_niv4_201 27-6-201 15:01 Pagina 125 Fase. Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. Taalgebruik Als je een

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Zoektocht T.a.v. de heer Victor Brent Adres Postcode en plaats Geachte heer Brent, Plaats,

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 1 Inhoudsopgave Welke soort klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 6 Wat zijn de kosten? 6 Waar vind ik meer informatie? 6 Adressen 7 2 Wat

Nadere informatie

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek.

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Theorie zakelijke brief I I. Algemene opmerkingen vooraf Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Bij de brief onderscheiden

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012 Praktische Richtlijnen voor brochures 1. Inleiding 3 2. Brochures 3 3. Controlevragen vooraf 3 4. Aanpak van wervend brochures 3 4.1 Toonzetting 3 4.1.1

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Een betoog is een tekst waarmee je als schrijver de lezer wilt overtuigen van jouw standpunt.

Een betoog is een tekst waarmee je als schrijver de lezer wilt overtuigen van jouw standpunt. Aantekening door Ilse 796 woorden 12 oktober 2017 8 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Schrijfvaardigheid - Ilse Hielkema Betoog Een betoog is een tekst waarmee je als

Nadere informatie

Tips Examen Nederlands

Tips Examen Nederlands Tips Examen Nederlands Het eindexamen Het CE Nederlands bestaat uit lees- en schrijfvaardigheid. De opbouw van het examen staat vast. Tekst 1: 10/12 vragen bij een lange tekst Tekst 2: de samenvattingsopdracht

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails [t] [f] [e] [w] Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails Inleiding We zijn dit onderzoek begonnen om een beeld te krijgen van de kwaliteit van reacties op e-mails van verschillende

Nadere informatie

10.1 BRIEVEN. Geldig tot: september Functionaris Naam Paraaf. KNNV afdeling Delfland

10.1 BRIEVEN. Geldig tot: september Functionaris Naam Paraaf. KNNV afdeling Delfland 10.1 BRIEVEN Geldig tot: september 2012 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Huub van t Hart KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De externe correspondentie vormt het visitekaartje

Nadere informatie

Check je en brief

Check je  en brief Check je e-mail en brief Check je e-mail en brief Tips en checklists voor betere e-mails en brieven Eric Tiggeler TWEEDE DRUK Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag Opmaak binnenwerk: Villa Y, Henxel Eric

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Brieven zijn gemakkelijk voor vertrouwelijke informatie of het maken van duidelijke formele afspraken.

Brieven zijn gemakkelijk voor vertrouwelijke informatie of het maken van duidelijke formele afspraken. 36. Een prijsaanvraag en een offerte opstellen. 36.1 Een zakelijke brief Vroeger verliep alle zakelijke post per brief. Tegenwoordig wordt er ook veel via e-mail gecorrespondeerd. De rol van de zakelijke

Nadere informatie

tekstmodel Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright tekstmodel.nl

tekstmodel Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright tekstmodel.nl Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright 2007-2016 tekstmodel.nl Voel je vrij om dit document te delen in je netwerk. Maar zonder de inhoud te veranderen. Dankjewel! tekstmodel www.tekstmodel.nl

Nadere informatie

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is duidelijk door.

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is duidelijk door. Hoofdstuk 2 - oefening 23 - Extra schrijfoefeningen 1 Vooruitkijken U maakt 13 opdrachten waarbij u iets moet schrijven. Bij de opdracht staat precies wat u moet doen. Lees de opdracht goed door voordat

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en aan wie: een brief aan de minister

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en aan wie: een brief aan de minister Les 1: Een brief aan de minister schrijven Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken 1. Bekijk het Nieuwsbegripfilmpje van het Jeugdjournaal op www.nieuwsbegrip.nl. Het filmpje gaat over de staking

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor studenten

Klachtenprocedure voor studenten Klachtenprocedure voor studenten rijnijssel.nl inleiding klachtenprocedure Rijn IJssel beschikt over een klachtenprocedure voor studenten. Dit geeft je als student (deelnemer genoemd in het klachtenreglement)

Nadere informatie

NEDERLANDS SYLLABUS SCHRIJFVAARDIGHEID

NEDERLANDS SYLLABUS SCHRIJFVAARDIGHEID NEDERLANDS SYLLABUS SCHRIJFVAARDIGHEID MAVO Theorie en voorbeelden van schrijfopdrachten Ciclo Avansa 2 Mavo 4 Inhoudsopgave 1. Envelop 2. Conventies formele brieven 3. Formele brieven: 1) De verzoekbrief

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Lesmateriaal hoofdstuk 4 Spreken Oefeningen uit Voorbereiding op Werk De volgende tien oefeningen zijn afkomstig van de website behorende bij: Verboog, M. & Adèr,

Nadere informatie

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 E-MAILS SCHRIJVEN 1. Algemeen De basisregel luidt: Houd het bericht kort en bondig. Wees echter ook niet té bondig: je ontvanger moet voldoende informatie hebben

Nadere informatie

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET & Ontdek beleef het nieuwe INTRANET Waarom? WE HEBBEN EEN NIEUW INTRANET WAAROM? Omdat we vinden dat jij centraal mag staan! Net als je collega s beschik je over een hoop kennis, ervaring en ideeën. Daar

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Ik vind het niet chill dat we tijdens de pauze niet van het plein af mogen. Hoe ga je dat oplossen?

Ik vind het niet chill dat we tijdens de pauze niet van het plein af mogen. Hoe ga je dat oplossen? Haaai meneer de directeur Het schrijven van een zakelijke brief 1. Inleiding Haaai meneer de directeur, Ik vind het niet chill dat we tijdens de pauze niet van het plein af mogen. Hoe ga je dat oplossen?

Nadere informatie

TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK

TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK 1. Behandel de klant met respect. Hij is net als jij een weldenkend persoon die in staat is een eigen oordeel te vormen. 2. Wek geen verwachtingen waaraan je niet

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor

Nadere informatie

Klachtenbehandeling. Hebt u een klacht? Vertel het ons. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Klachtenbehandeling. Hebt u een klacht? Vertel het ons. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Klachtenbehandeling www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor klanten van Aevitae:

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Een klacht? Doe er wat mee!

Een klacht? Doe er wat mee! Een klacht? Doe er wat mee! Informatie voor patiënten en bezoekers van het ETZ (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. 1. U bespreekt uw onvrede met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Klachten en geschillen. waar je thuis bent...

Klachten en geschillen. waar je thuis bent... Klachten en geschillen waar je thuis bent... Gericht op tevreden klanten Onze dienstverlening is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Meestal slagen we daar ook in. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord :

KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord : KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord : Vragen stellen we in de 'ik' vorm. Antwoorden geven we in de 'u' vorm. Er wordt' helemaal niets. 'we doen' of 'we maken'. Productbeschrijvingen

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Cursus Omgaan met klachten

Cursus Omgaan met klachten Cursus Omgaan met klachten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus over: - Klachten - Klachten ontvangen - Valkuilen - Emoties opvangen

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten?

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten? uwv.nl werk.nl Ik heb een klacht Als u niet tevreden bent over UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie over de klachtenprocedure bij UWV. Als u na het lezen nog vragen heeft, kijk

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Klachtenprocedure Cliënten

Klachtenprocedure Cliënten Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging en begeleiding.

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten laat het ons weten Niet tevreden? Vier manieren om uw vraag of klacht door te geven. 04 In beroep gaan U bent het niet eens met het antwoord? 06 Normaal

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig.

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig. Les 1: Een Wikitekst schrijven Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje over koningin Beatrix op www.nieuwsbegrip.nl 1. Schrijf tijdens het

Nadere informatie

Het schrijven van stukken. Een introductie

Het schrijven van stukken. Een introductie Het schrijven van stukken Een introductie SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte leden van de oudervereniging, Plaats, Datum

Nadere informatie

Programma. Telefonische Klachtenbehandeling. Filosofie rond klachtenbehandeling. Wat is een klacht?

Programma. Telefonische Klachtenbehandeling. Filosofie rond klachtenbehandeling. Wat is een klacht? Telefonische Klachtenbehandeling Programma 1. Klachten! 2. Telefonische communicatie. 3. Structuur voor klachtenbehandeling. 4. Voorbeelden van woorden en zinnen. Wat is een klacht? Filosofie rond klachtenbehandeling

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Klantgerichtheid in de praktijk

Klantgerichtheid in de praktijk Klantgerichtheid in de praktijk Waarom de klant vraagt om persoonlijk leiderschap dr. Zanna van der Aa Programma manager First Time Right Delta Lloyd Groep 30 oktober 2013 Stichting Toetsing Verzekeraars

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

instructies type-examen DataDidact/Memo

instructies type-examen DataDidact/Memo instructies type-examen DataDidact/Memo Instructies type-examen DataDidact/Memo pag. 2 Omdat u zonder het volgen van een cursus een type-examen gaat doen, hebben we in dit document de regels nog even voor

Nadere informatie

i.s.m. Start 2 Start...

i.s.m. Start 2 Start... i.s.m. Start 2 Start... i.s.m. Start 2 Start... Klanten werven JIJ MAAKT HET VERSCHIL! Wie vergeet zich voor te bereiden... bereidt zich voor vergeten te worden... Neem de juiste verkoopsattitude aan.

Nadere informatie

Corresponderen in de huisstijl van de TU/e

Corresponderen in de huisstijl van de TU/e Communicatie Expertise Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl/huisstijl Auteur Iris Breugelmans Datum 22 januari 2009 Corresponderen in de huisstijl van de TU/e

Nadere informatie