Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf"

Transcriptie

1 Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er moet ook nog eens meer gebeuren met minder mensen. Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf en werken we aan meer gezondheid en vitaliteit. Zodat u zich kunt focussen wat écht belangrijk is: uw mensen en het succes van uw organisatie.

2 Snelle re-integratie met de Re-integratieDesk ArboNed en Generali werken samen in de Re-integratiedesk: hét loket voor alles wat met verzuim, werk en gezondheid te maken heeft. Twee vliegen in één klap De Re-integratieDesk biedt u deskundige en actieve ondersteuning in de aanpak van verzuim en ondersteunt u bij het vervullen van de wettelijke Poortwachter verplichtingen en preventieve acties. Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop. In eigen werk of in vervangend werk. Uw verzuimverzekering beschermt u tegen het financiële risico van ziekteverzuim gedurende de eerste twee verzuimjaren. Juist de combinatie arbodienstverlening en verzuimverzekering levert u een flinke besparing op. Eén deskundig aanspreekpunt Binnen dit loket is de procesregisseur uw vaste contactpersoon die namens u de regie voert op de dienstverlening voor verzuim en re-integratie. Een deskundige en betrokken procesregisseur zorgt als uw eerste aanspreekpunt onder andere voor: Een telefonische diagnose van het verzuim en gericht re-integratieadvies. Deze intake wordt binnen 5 werkdagen na de ziekmelding uitgevoerd en vindt met u plaats. Als er niet direct duidelijkheid is m.b.t. het herstel van uw werknemer, dan plant hij direct de noodzakelijke vervolgactiviteiten, zoals een consult bij de bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidsdeskundige of bedrijfsarts. Gerichte vraagstelling aan de vaste bedrijfsarts zodat de advisering zeer concreet wordt Inschakeling van eventuele andere re-integratie-specialisten Bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering Poortwachter Communicatie met u, uw werknemer, verzekeraar en alle betrokken specialisten Signalering van bijzondere omstandigheden, zoals frequent verzuim en UWV-meldingen Afstemming met uw verzekeraar over snelle interventies en beschikbare vergoedingen Wat zijn uw voordelen van de Re-integratieDesk? Gemak: slechts één keer online verzuimmelden aan uw arbodienst én verzekeraar Een vaste procesregisseur die er samen met u alles aan doet om uw werknemer weer zo snel mogelijk (duurzaam) inzetbaar te krijgen Unieke gespreksaanpak zorgt voor een effectieve diagnose en een duidelijk werkhervattingsadvies Snel contact over oorzaak en aanpak van het verzuim Gerichte inzet van interventies, adviesover een financiële vergoeding door de verzekeraar Er is altijd een spreekuurlocatie bij u in de buurt Bewaken en uitvoeren van de wettelijke Poortwachtertermijnen De online klantportal Vandaag biedt 24 uur per dag inzicht in het verzuimproces van uw werknemers en alle geplande en uitgevoerde acties Forse korting op uw verzuimabonnement U bespaart kosten door onze resultaatgerichte aanpak en gedegen ervaring. Actief sturen op duur- en deelherstel staat centraal Het verzuimpercentage van onze klanten ligt onder het landelijk branchegemiddelde Wilt u meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw assurantietussenpersoon. Contactgegevens procesregisseur Tel:

3 Activiteitenoverzicht Generali Re-integratieDesk 2017 ArboNed ondersteunt u bij de meeste effectieve aanpak naar duurzaam herstel, het verlagen van frequent verzuim en het voorkomen van langdurig verzuim. Op individueel - én organisatieniveau. Met een actieve en daadkrachtige aanpak start de verzuimbegeleiding al op de eerste dag dat uw werknemer verzuimverlof aanvraagt. U hebt keuze uit verschillende betalingsmethoden: een vast bedrag per werknemer per jaar en zo kiezen voor financiële zekerheid. Of een laag instaptarief vooraf. Dan betaalt u naar verbruik voor de diensten die u afneemt. 1. U kiest voor financiële zekerheid U kiest voor een afrekenmethode waarbij u voor een vast bedrag per werknemer per jaar de controle op uw verzuimkosten houdt. Hierbij zijn alle activiteiten voor een effectieve verzuimbegeleiding gedekt, van verzuimmelding tot en met de werkhervatting en alle tussenliggende (poortwachter) activiteiten. De procesregisseur adviseert en regisseert het proces. En onderhoudt actief contact met uw verzuimverzekeraar (volmacht). Tegen een vaste prijs per werknemer weet u zeker dat u voldoet aan de poortwachtertermijnen en zorgen wij - samen met u - voor snelle, duurzame werkhervatting, het verlagen van frequent verzuim en het voorkomen van langdurig verzuim. Uw voordelen Alles geregeld, van verzuimmelding tot en met werkhervatting Geen onverwachte kosten voor de wettelijk verplichte poortwachteracties 2. U betaalt per afgenomen dienst Betaalt u liever op basis van de ingezette activiteiten, dan start u met een laag instaptarief per werknemer per jaar. U betaalt daarnaast per activiteit die wij voor uw organisatie uitvoeren. De procesregisseur regisseert het proces en de interventies. En onderhoudt actief contact met uw verzuimverzekeraar (volmacht). Omdat u ArboNed machtigt de poortwachteracties uit te voeren, weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Samen met u zorgen wij zo voor een snelle, duurzame werkhervatting, het verlagen van frequent verzuim en het voorkomen van langdurig verzuim. Uw voordelen Vast laag tarief U betaalt alleen voor de diensten die u afneemt ArboNed activiteiten (basis) abonnement 28 per werknemer per jaar ArboNed comfort abonnement 104 per werknemer per jaar Over ArboNed ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. We leveren dagelijks dienstverlening aan werkgevers en ruim 1 miljoen werknemers. Klanten zijn onder andere mkb-ondernemers, multinationals, instellingen en overheden. Meer weten? Kijk dan op voor meer informatie. Voorwaarden Alle genoemde tarieven zijn vermeld exclusief BTW en per stuk, tenzij anders vermeld. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Uitsluitend de Algemene voorwaarden ArboNed BV zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer en worden op verzoek toegezonden. Wanneer annulering van een spreekuur of consult niet (no-show) of te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), brengen wij de uren en eventueel gemaakte kosten in rekening. De begeleiding van een werknemer wordt gedurende de eerste twee jaren van de verzuimperiode uitgevoerd. Bij volledige werkhervatting of bij beëindiging van het dienstverband worden de activiteiten beëindigd. ArboNed kan op verzoek van de opdrachtgever op basis van losse verrichtingen diensten verlenen aan werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Deze dienstverlening is niet opgenomen in het abonnementstarief van de verzuimbegeleiding en zullen altijd separaat gefactureerd worden. De samenwerking met de Reintegratiedesk van ArboNed kan niet (kosteloos) met terugwerkende kracht beëindigd worden. Een abonnementsvergoeding per werknemer wordt nagefactureerd aan de verzekeraar/volmacht/werkgever indien het royement meer dan 3 maanden na royementsdatum wordt aangeleverd bij ArboNed. De kosten zijn: 15 per werknemer per maand bij een ArboNed comfort abonnement gerekend vanaf de royementsdatum van de polis; 5 per werknemer per maandbij een ArboNed activiteiten abonnement gerekend vanaf de royementsdatum van de polis.

4 Activiteitenoverzicht Re-integratieDesk Generali 2017 Activiteiten In onderstaande tabel ziet u welke diensten in de door u te kiezen afrekenmethode zijn opgenomen. Deze activiteiten zin aangegeven met een. Voor de overige activiteiten ontvangt u, als u niet kiest voor financiële zekerheid, naar verbruik een factuur. Activiteiten-pakket (basis) Comfortpakket Procesregie (door procesregisseur) Signalering (per mail) frequent verzuim (4e ziekmelding binnen 12 maanden) Bewaken verzuimtraject en periodieke evaluaties Initiëren (vervolg)activiteiten Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover Regelen en bewaken voortgang en kwaliteit van interventies Afstemmen vergoedingsmogelijkheden interventies met uw (gevolmachtigd) verzekeraar Contactpersoon en vraagbaak voor werkgever, werknemer en uw (gevolmachtigd) verzekeraar Activiteit eerste verzuimweek Telefonische diagnose met werkgever en indien nodig met werknemer door de procesregisseur/ uiterlijk werkdag 5 Vooroverleg werkgever (op verzoek) Terugkoppeling aan werkgever Initiëren vervolgactiviteit Spoedspreekuur op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag uitgevoerd en met akkoord van procesregisseur: gebruik naar redelijkheid Huisbezoek op verzoek werkgever, niet op dezelfde dag uitgevoerd en met akkoord van procesregisseur: gebruik naar redelijkheid Spoedhuisbezoek of spoedspreekuur op verzoek van werkgever (aanvraag voor uur), dezelfde dag uitgevoerd en met akkoord van procesregisseur Verzuimbegeleiding gedurende eerste twee jaar Open arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van werknemer (Terugval) preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts Telefonisch vervolgconsult werkgever door de procesregisseur Spreekuur verzuimbegeleiding Evaluatieconsult door de procesregisseur Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van aanpak (uiterlijk week 6), exclusief spreekuur verzuimbegeleiding Periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding Dossiercheck procesregisseur week 18 Opstellen Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur Eerstejaarsevaluatie Ondersteuning bij WIA-aanvraag, re-integratiedossier en -verslag, exclusief spreekuur verzuimbegeleiding Ondersteunen van werkgever en werknemer bij het opstellen (en eventueel bijstellen) van het Plan van aanpak Re-integratieverslag ziek uit dienst No shows : niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en andere geplande activiteiten, inclusief geen contact met werknemer naar aanleiding van een geplande telefonische diagnose Declaratie huisarts of specialist naar aanleiding van ontvangen informatie Opvragen van informatie bij huisarts/ specialist alsmede verwerken en beoordelen van de ontvangen informatie (inclusief factuur huisarts/ specialist) Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie van huisarts/ specialist

5 Activiteitenoverzicht Re-integratieDesk Generali 2017 Activiteiten-pakket (basis) Comfortpakket Indicatie en verwijzen van interventies naar professionals binnen ArboNed, alsmede beoordelen rapportage door bedrijfsarts Indicatie en verwijzen van interventies naar externe providers, alsmede beoordelen rapportage door bedrijfsarts 104e weeks inventarisatie (onder andere op basis van de UWV-beschikking) Interventietrajecten (psychisch en fysiek, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, Mediation etc.) Overleguren bedrijfsarts, procesreisseur of andere professional ten behoeven van sociaal medisch overleg of arbo- en verzuimbeleid op organisatieniveau Aansluiting en registratie Goed geregeld check: in een beperkt aantal vragen direct inzicht in de status van uw arbeidsomstandighedenbeleid ( Registratie ziek- en herstelmeldingen Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden, na toestemming van de werknemer Online klantportal Vandaag : 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet Signalering samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap, na toestemming van werknemer en voor zover bekend Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in de 42e week Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, na toestemming van uw werknemer Periodieke nieuwsbrief Calamiteitenservice ( ): voor het melden van calamiteiten en eerste (telefonische) opvang 24/7 werkgeversloket psychisch verzuim ( ): voor vragen over (het voorkomen van) psychisch verzuim Gegevensuitwisseling met uw (gevolmachtigd) verzekeraar Tarief per medewerker per jaar (exclusief BTW) De werkgever machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd en voldoet de werkgever aan wet- en regelgeving. Activiteiten zijn opgenomen in het abonnement - Activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement. ArboNed brengt de kosten voor deze diensten apart in rekening.

6 Tarieven Re-integratieDesk Generali 2017 Voor de activiteiten die niet in het abonnement zijn opgenomen ontvangt u na uitvoering een factuur. Hieronder de tarieven van de meest voorkomende activiteiten. Verzuimaanpak Tarief Telefonische informatie-inwinning procesregisseur 31 Telefonisch consult procesregisseur 31 Spreekuur bedrijfsarts binnen 6 weken 91 Opstellen probleemanalyse en advies, exclusief spreekuur 201 Periodieke evaluatie, inclusief spreekuur 91 Verwijzing naar externe provider door bedrijfsarts Evaluatieconsult procesregisseur 41 Eerstejaarsevaluatie 139 Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (verkort) 91 Re-integratieverslag ziek-uit-dienst (volledig) 272 Ondersteuning bij WIA-aanvraag door bedrijfsarts 494 Multidisciplinaire check (week 18-26) 115 Verwerken en beoordelen van door ArboNed opgevraagde informatie van huisarts/specialist (inclusief factuur huisarts/specialist) 139 Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie van huisarts/specialist Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen, exclusief spreekuur 60 Spoedspreekuur op verzoek werkgever, aanvragen voor uur 117 Huisbezoek op verzoek werkgever, aanvragen voor uur 71 (Terugval)preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts 91 Spoedhuisbezoek (op dag van aanvraag, na uur aangevraagd)/ weekendhuisbezoek 107 Arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek werkgever 91 Verhaal loon- en letselschade (verzuim schuld door derde) Aanvullende dienstverlening arbeidsdeskundige en bedrijfsmaatschappelijk werker Sociaal medisch teamoverleg (SMT) Overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging Begeleiding werknemer na het tweede ziektejaar zolang dienstverband duurt/op verzoek werkgever no cure, no pay jaarlijkse fee en tarief uitgevoerde activiteiten Uurtarieven Procesregisseur 123,50 (Bedrijfs)arts 181 Bedrijfsmaatschappelijk werker 134 Arbeidsdeskundige 164 (Senior) consultant veiligheid, arbeidshygiëne of ergonomie 130 tot 160 Arbeids- en organisatiedeskundige 160 tot 200 Juridisch advies (juridisch adviseur) 177 Arts-gemachtigde (Medisch juridisch adviseur) 217

7 Tarieven Re-integratieDesk Generali 2017 Verzuim verlagen en voorkomen Gedreven door vakmanschap ondersteunen onze bedrijfsartsen werknemers en werkgevers. Uitgevallen werknemers begeleiden we terug naar werk. De wijze waarop is gericht op het voorkomen van herhaling. En we ondersteunen werkgevers om uitval te voorkomen. Door het gesprek aan te gaan over de wijze van sturing, over de vrijheid die geboden wordt. Over de aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van werknemers. Maar ook over de meer praktische zaken zoals veiligheid en gezondheid. Onze rol in het ondersteunen van werknemers en werkgevers is tweeërlei: onze bedrijfsartsen en procesregisseurs, bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, bieden een uitgesproken en daarmee adequate aanpak bij de reïntegratie van werknemers. En onze consultants experts op het gebied van veiligheidskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde ondersteunen werkgevers in het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen. De werkgever machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd en voldoet de werkgever aan wet- en regelgeving. Aanvullende dienstverlening epmo (prijs per persoon) 25 Preventief medisch onderzoek (PMO) Leefstijlcoaching en interventies (bewegen, roken, voeding, alcohol en ontspanning) (Senior) Consultant veiligheid, arbeidshygiëne of ergonomie (Senior) Consultant engagement, arbeids- en organisatieadvies Vitaliteits- en gezondheidsdeskundige Energiemeter EngagementScan (uitgebreide vragenlijst inclusief individueel rapport en adviesgesprek, prijs per persoon) Kort assessment (met simulatie) Trainingen (onder andere verzuimmanagement en preventiemedewerker, prijs per persoon) Coaching Counseling, cognitieve gedragstherapie, EMDR Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met de online RIE monitor Voorwaarden Activiteiten die na de contractperiode worden uitgevoerd, worden standaard in rekening gebracht bij de werkgever. Dit geldt ook voor activiteiten die na het 2e ziektejaar worden uitgevoerd (in geval van een loonsanctie, die door UWV wordt opgelegd, zullen per dossier afspraken gemaakt worden). Alle genoemde tarieven zijn vermeld exclusief BTW en per stuk, tenzij anders vermeld. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Wanneer annulering van een spreekuur of consult te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), dan brengen wij de uren en eventueel gemaakte kosten in rekening. Uitsluitend de Algemene voorwaarden ArboNed BV zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

Aan: leden BGNU. Utrecht, 28 januari 2016 BGNU voor u! Geachte leden,

Aan: leden BGNU. Utrecht, 28 januari 2016 BGNU voor u! Geachte leden, Postbus 484, 3500 AL Utrecht Aan: leden BGNU Datum Onderwerp Utrecht, 28 januari 2016 BGNU voor u! Geachte leden, Het BGNU-lidmaatschap biedt u middels gezamenlijk inkoop en mantelovereenkomsten veel verschillende

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw.

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Richting Delta Lloyd Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Inhoudsopgave: Arbodienstverlening WGA dienstverlening Ziektewet dienstverlening

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak, Arbo Unie

Arbodienstverlening. Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak, Arbo Unie Arbodienstverlening Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak, Arbo Unie Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM Voor de begeleiding van uw zieke (ex)- werknemer maakt u gebruik van De Verzuimeconoom. Als spin in het web ontzorgen wij u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE VERZUIMECONOOM Voor de begeleiding van uw zieke (ex)- werknemer maakt u gebruik van De Verzuimeconoom. Als spin in het web ontzorgen wij u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Opmaak: 18 september 2014 Door: ProVitale ProVitale Adres: Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met

Nadere informatie

Abonnement bouw- en infrabedrijven

Abonnement bouw- en infrabedrijven Voorwaardennummer V004-12 Abonnement bouw- en infrabedrijven Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekteverzuim al dan

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER DE VERZUIMECONOOM ALL-IN PAKKET

AANMELDFORMULIER DE VERZUIMECONOOM ALL-IN PAKKET AANMELDFORMULIER DE VERZUIMECONOOM ALL-IN PAKKET Dit formulier a.u.b. mailen naar: Naam bedrijf (opdrachtgever): Vestigingsadres bedrijf: Postcode/Plaats: Postadres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Faxnummer:

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker!

VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker! VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker! Minder verzuim Verbeterde inzetbaarheid Hoger bedrijfsresultaat WILT U OOK EEN LAGER VERZUIM BINNEN UW ORGANISATIE? Capability is uw sparringpartner

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast sinds 2001 kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijk werkende speler met regionale roots.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

INretail Verzuimloket

INretail Verzuimloket Voorwaardennummer V001-13 INretail Verzuimloket Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekte verzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Verzuimloket Coop Codis

Verzuimloket Coop Codis Voorwaardennummer V002-12 Verzuimloket Coop Codis Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekteverzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie

Weleens een goede Arbodienst ontmoet?

Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Aantrekkelijke prijs Betrokken Oog voor resultaat Passie Korte lijnen Minder kosten! Verdienen aan verzuimbeperking? Ja, u leest het goed! Aan de aanpak van verzuim

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verzuim Totaal... 3 3. Verzuim Stop Loss... 6 4. Cordares VerzuimLoket... 9 5. Cordares Verhaalsservice... 9 6. Arbodienstverlening...

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale 0 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met alle activiteiten die de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter eisen. Arbo en verzuim- (HR en overige)

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Module Arbo (en Re-integratie)

Module Arbo (en Re-integratie) Voorwaardenblad V004-12 Blad 1 van 8 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten Ziekengeldverzekering. De begrippen in hoofdstuk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Aan: leden BGNU. Utrecht, 31 augustus 2015 BGNU voor u! Geachte leden,

Aan: leden BGNU. Utrecht, 31 augustus 2015 BGNU voor u! Geachte leden, Postbus 484, 3500 AL Utrecht Aan: leden BGNU Datum Onderwerp Utrecht, 31 augustus 2015 BGNU voor u! Geachte leden, Het BGNU-lidmaatschap biedt u middels gezamenlijk inkoop en mantelovereenkomsten veel

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst

Toelichting op de overeenkomst Toelichting op de overeenkomst Wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan voor vijf taken: Ziekteverzuimbegeleiding Bieden van de mogelijkheid voor

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Aan: leden BGNU. Utrecht, 14 november 2014 BGNU voor u! Geachte leden,

Aan: leden BGNU. Utrecht, 14 november 2014 BGNU voor u! Geachte leden, Postbus 484, 3500 AL Utrecht Aan: leden BGNU Datum Onderwerp Utrecht, 14 november 2014 BGNU voor u! Geachte leden, Het BGNU-lidmaatschap biedt u middels gezamenlijk inkoop en mantelovereenkomsten veel

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u Verzuimverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u 3 02 Altijd een Verzuimverzekering die bij u past 4 03 Verzekerd in onverwachte

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Overeenkomst Verzuim hand in hand ArboVitale

Overeenkomst Verzuim hand in hand ArboVitale Overeenkomst ArboVitale Bedrijfsinformatie ArboVitale Organisatiegegevens Naam van de organisatie Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres (indien anders dan vestigingsadres)

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale

Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale Bedrijfsinformatie Verzuim in eigen hand ArboVitale Organisatiegegevens Naam van de organisatie Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies.

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies. Voorwaardennummer V001-13 Inretail Verzuimloket Dit voorwaardenblad vormt een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten Ziekengeldverzekering met Daggelddekking

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Tarievenlijst 2017 (exclusief Btw)

Tarievenlijst 2017 (exclusief Btw) Tarievenlijst 201 (exclusief Btw) Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 201. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Arbozorg, meer dan alleen arbo!

Arbozorg, meer dan alleen arbo! Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Arbozorg, meer dan alleen arbo! SVS is meer dan een arbodienst. Naast arbo en verzuimbegeleiding verzorgen zij ook mijn

Nadere informatie

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten.

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten. Voorwaarden Re-integratiemanager Met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager heeft u gekozen voor een overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf. In deze voorwaarden

Nadere informatie

Informatie pakket VerzuimVitaal voor NUVO leden. VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim

Informatie pakket VerzuimVitaal voor NUVO leden. VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim VerzuimVitaal ondersteunt organisaties op geheel eigenzinnige wijze bij het beheersen en het voorkomen van ziekteverzuim. Omdat het anders en beter

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie