JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN (Noot vooraf: Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2013, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in De volgorde van de artikels in dit document volgt deze van de Jaarkrant.) 7 ziekenfondsen bieden zorggarantie aan dankzij diensten Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin is een onafhankelijke en private leverancier van diensten die nauw samenwerkt met diverse externe zorgactoren met steeds hetzelfde doel voor ogen: de klant centraal stellen en samen op een efficiënte manier op het juiste tijdstip het meest effectieve antwoord geven op zorgvragen. Er werden verregaande afspraken gemaakt met de Liberale, Onafhankelijke en Neutrale Mutualiteiten om elk lid de beste zorgen te garanderen. Voor velen is het moeilijk de weg te vinden in het thuiszorglandschap. Op zo een moment moet de mutualiteit er zijn voor haar leden. In samenwerking met Solidariteit voor het Gezin garanderen zij tot het uiterste te gaan om alle zorgvragen te beantwoorden. Voor alle vragen betreffende thuisverpleging, gezinszorg, oppashulp door vrijwilligers, huishoudhulp met of zonder dienstencheques en kraamhulp zoekt Solidariteit voor het Gezin een oplossing. Kan zij de gevraagde dienst niet zelf leveren dan zal zij op zoek gaan bij andere (zorg)aanbieders. Door de nauwe samenwerking tussen die ziekenfondsen en Solidariteit voor het Gezin kunnen de leden genieten van een naadloze zorg op maat. Opleidingscentrum focust op tewerkstelling: 204 nieuwe zorgkundigen zijn klaar voor een job in de zorg De vergrijzing zal zorgen voor meer jobs in de zorgsector, dat is algemeen geweten. Ondanks die trend voelen nog steeds te weinig mensen zich geroepen om een zorgopleiding te volgen. Het opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin droeg in 2013 alvast haar steentje bij: het stoomde door middel van 11 cursussen 204 polyvalente verzorgenden/zorgkundigen klaar voor de arbeidsmarkt. Daarnaast vroegen 200 personen via www. ikgaervoor.be bij Solidariteit voor het Gezin een inleefmoment aan om de werkvloer te leren kennen op één van de diensten. Ook dat moet bijdragen tot een grotere interesse voor zorgberoepen. Cursussen polyvalent verzorgende / zorgkundige Elke cursus bestaat uit een eerste gedeelte polyvalent verzorgende en een tweede gedeelte zorgkundige. Cursusnummer Locatie Periode Starters Afgestudeerd 225 Brussel 09/ / / / Brugge 03/ / / / Aalst 03/ / / / Tienen 04/ / / / Hasselt 11/ / / / Gent 12/ / / / Berchem 01/ / / / Brussel 02/ / Brugge 03/ / Aalst 03/ / Tienen 03/ /

2 238 Kortrijk 04/ / Brussel 09/ / Hasselt 11/ / Gent 12/ /2014 TOTAAL Vorming, training en opleiding voor medewerkers van de groep Solidariteit voor het Gezin Het Opleidingscentrum geeft permanente vorming aan de eigen medewerkers. In onderstaand overzicht is elk uur vorming gelijk aan een uur dat een lesgever (eigen personeel of freelancer) bezig is met les geven/training/coaching/ Beroepsgroep Uren vorming Medewerkers GATZ* Huishoudhulpen dienstencheques 206 Medewerkers woonzorg 25 Medewerkers thuisverpleging 147 Medewerkers kinderzorg 89 Administratief en kaderpersoneel *Gezinszorg en Aanvullende ThuisZorg Solidariteit voor het Gezin draait op volle toeren achter de schermen Een bedrijf van ruim medewerkers en meer dan klanten vraagt heel wat infrastructuur, administratieve on dersteuning, marketing en communica tie, informatietechnologie, organisatie talent en niet in het minst managers met leidinggevende capaciteiten. Politici op goede ideeën brengen inzake zorg en welzijn hoort er ook bij en hoe kan dat beter dan hen uit te nodigen voor een dagje praktijkervaring. Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD en enkele partijgenoten gingen daar graag op in. Om de zorgvrager centraal te stellen, spreekt het voor zich dat de werking van de organisa tie goed zit. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, de digitalisering vereenvoudigt zoveel mogelijk de administratie of neemt ze zelfs bijna over, de bereikbaarheid van de diensten is vlot en zonder wachttijden, de lo nen worden correct en op tijd uitbetaald, facturen voor klanten moeten juist en tijdig de deur uitgaan. Er komt heel wat bij kijken om deze mooie doelstellingen te halen en daarvoor spelen de ondersteunende diensten een cruciale rol in het geheel van deze complexe, veelzijdige organisatie die uniek is in haar soort. 90 Tegelijk inzetten op verschillende HR domeinen is noodzakelijk voor het realiseren van de strategische ambities. Een modern Human Resource beleid kent veel facetten. Het begint bij het openstellen van een vacature en het eindigt met een eindeloopbaanbeleid. Daartussenin maken selectiegesprekken uit wie mag in dienst komen, elk van de werknemers verwacht correct en tijdig verloond te worden, hun vragen en wensen moeten beantwoord worden en hun functioneren besproken. Daarnaast zijn er wetten die veranderen, papieren administratie die vervangen wordt door elektronische, ziekte en arbeidsongevallen die opgevolgd worden en medewerkers opgeleid. Kortom, HR of de personeelsdienst is een fabriekje op zich dat goed moet draaien om er voor te zorgen dat de medewerkers zich alleen nog hoeven te bekommeren om de inhoud van hun werk. In de Vlaamse zorgmarkt is het in deze tijden vooral een uitdaging de juiste functieprofielen aan te trekken. Zowel verpleegkundigen, kinesisten als huishoudhulpen blijven knelpuntberoepen. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn overal min of meer gelijk, dus komt het er op aan als werkge ver meer aantrekkelijk te zijn dan andere voor de schaarse kandidaten. In 2013 werd daarom naast de bestaande website - een nieuwe site ontwikkeld. De personeelssite be weerspiegelt de look en feel van Solidariteit voor het Gezin en heeft als doelstelling de juiste mensen aan te trekken. De eerste maanden na de lancering blijkt dat die intentie mooi werd waargemaakt. HR IN 13 PUNTEN: Rekruteren van de juiste mensen op de juiste plaats door gespecialiseerde HR-assistenten Werken aan een goed sociaal klimaat Managen van kennis, vaardigheden en gedrag en zo werknemers laten groeien in hun job Een werkinstrument als een veilige bedrijfswagen ter beschikking stellen en dit tegelijk gebruiken als een motiveringstool Zoeken naar elektronische oplossingen waar het kan zoals bij maaltijdcheques of aanvra gen van verlof of ter beschikking stellen van de loonbrief Mee zijn met de arbeidswetgeving zoals het ingrijpende eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden Uitzoeken van en onderhandelen over aan trekkelijke extralegale voordelen voor mede werkers Afwezigheden door ziekte en arbeidsonge vallen monitoren en advies verstrekken aan de leidinggevenden om de cijfers te doen dalen Toepassen van alle sociale overheidsmaat regelen Adviseren van leidinggevenden over een aangepast loopbaanbeleid voor iedereen Participeren aan externe werkgroepen, netwerken onderhouden binnen profit en social profitbedrijven Bemiddelen in geschillen tussen werknemer en werkgever en juridisch advies verstrek ken Voorstellen van Solidariteit voor het Gezin als aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt Overzicht personeel fulltime equivalent () medewerkers van de ondersteunende diensten en per pijler op 31 december

3 ONDERSTEUNENDE DEPARTEMENTEN Personeelsdienst 36,7 Boekhouding 9,8 Informatica 10 Directiesecretariaat 4 Contactcenter 15,8 TOTAAL 76,3 GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG Verzorgenden 1.231,3 Poetshulpen en logistiek personeel 465,3 Omkadering 152,4 TOTAAL HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES Huishoudhulpen 1.262,8 Omkadering 68,1 TOTAAL 1.330,9 THUISVERPLEGING Verpleegkundigen 354,1 Zorgkundigen 41 Omkadering 61,7 TOTAAL 456,8 KINDERZORG Poetshulpen en logistiek personeel 11,7 Begeleiders 126,6 Oppassers zieke kinderen 24,1 Omkadering 40,3 TOTAAL 202,7 WOONZORG EN DIENST MAAL- TIJDEN Paramedisch personeel 21 Verzorgenden / zorgkundigen 35,2 Poetshulpen en logistiek personeel 33,8 Resto / Maaltijdbedelers 13,1 Omkadering 19,6 TOTAAL 122,7 COMPETENTIEZORG Lesgevers 11,6 Omkadering 4,8 TOTAAL 16,4 medewerkers JAAR AANTAL

4 Verdeling volgens leeftijd Verdeling volgens anciënniteit Solidariteit voor het Gezin in een notendop Op 31 december 2013 had Solidariteit voor het Gezin medewerkers in dienst, dat zijn er 165 minder dan het jaar voordien. Deze groep was aangevuld met vrijwilligers, babysitters en 108 onthaalouders waardoor we eindigden op personen wat vooral door de nieuw aangesloten babysitters méér was dan het jaar voordien. Al deze mensen samen stonden in voor hulp- en dienstverlening aan klanten! Standpunt 2013 was het laatste effectieve jaar dat daadwerkelijk politieke keuzes werden gemaakt en beslissingen werden genomen is immers een verkiezingsjaar dat bol staat van intenties en memoranda. Ik moet soms met verbijstering vaststellen dat de electorale intenties en memoranda in schril contrast staan met de eerder genomen politieke beslissingen. Of hoe de politieke realiteit danig verschilt met de electorale realiteit. Neem nu het adagium van het vraaggestuurd versus het aanbodgestuurd beleid. Ik lees tegenwoordig overal en hoor de politici vandaag allemaal zeggen dat men moet afstappen van een aanbodgestuurd zorgmodel, terwijl de feiten tijdens de huidige politieke legislatuur nog steeds aantonen dat men verankerd is in een puur aanbodgestuurd zorgsysteem. Hoe is het mogelijk dat men enerzijds de juiste analyses maakt, terwijl men politiek anders handelt? Vanuit Solidariteit voor het Gezin fulmineren wij al jaren op het verouderd verroest statisch (en onbetaalbaar)zorgmodel in Vlaanderen, waarbij amper rekening wordt gehouden met de dynamiek van de zorgmarkt en de vraagretoriek van de zorgconsument. De liberalisering van de assistentiewoningen, de uitbouw van persoonsvolgende budgetten en het systeem van de dienstencheques tonen vandaag nog steeds aan welke enorme positieve krachten kunnen zitten bij de zorgconsument en/of de zorgvrager. Nog nooit werden er zoveel initiatieven in de welzijns- & zorgsector genomen als in deze drie modellen, waarbij we enkel kunnen leren dat de vraag steeds beter het aanbod kan en zal sturen. Tijd dus om de lijn door te trekken in alle sectoren van welzijn en zorg. Het momentum is ook goed gekozen. De 6de staatshervorming die binnenkort zal moeten worden uitgevoerd zou hiervoor een mooie hefboom kunnen zijn. Laat de verkiezingsbeloftes nu echt realiteit worden. We kunnen ons niet permitteren dat zorg en welzijn in Vlaanderen vervreemden van de mensen voor wie ze echt bedoeld zijn. We moeten boven alles de mens centraal stellen in elke beslissing bij de uitbouw en vernieuwing van de welzijns- & zorgsector. We moeten stoppen met de zorgmarkt te regelen van bovenaf, waarbij de overheid plant, regelt, stuurt en zelfs uitvoert. We moeten het sociaal ondernemerschap van onderuit dynamiseren, waarbij de rol van de overheid in een totaal ander opzicht moet worden ingevuld. Het zal immers vanwege budgettaire redenen ook niet anders kunnen. Dus heren en dames politici, handel in functie van hetgeen je nu belooft. Handel in functie van uw juiste analyses die je vandaag de wereld instuurt. Luister naar de zorgvrager van vandaag en de zorgconsument van morgen. Breek het huidig zorgmodel open tot een open en transparante zorg- en welzijnsmarkt, waarbij garanties worden gegeven dat ook onze kinderen later kunnen terugvallen op een betaalbaar zorg- & welzijnssysteem. Ik geloof jullie oprecht wanneer jullie met veel overtuiging zeggen: het is nog niet te laat! Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder Jonge kinderen vormen de stap naar Solidariteit voor het Gezin In elke levensfase van de mens kan Solidariteit voor het Gezin een ondersteunende rol vervullen. Hulp aan huis wordt nog al te vaak gelijkgeschakeld met ouderenzorg terwijl het voor jonge gezinnen met kleine kinderen even goed een welgekomen hulpbron kan betekenen. Jonge ouders die beroep doen op kraamzorg of postnatale thuiszorg prijzen het achteraf zonder uitzondering aan anderen aan. Kraamzorg voor pas bevallen moeders bestaat al sinds decennia, Solidariteit voor het Gezin specialiseerde zich hierin en groeide uit tot de grootste aanbieder in Vlaanderen. Bijna jonge gezinnen maakten er het afgelopen jaar dankbaar gebruik van. Net geen 950 moeders kozen ook voor begeleiding door een vroedvrouw na de bevalling. Expertisecentrum Amerijtje te Limburg, zeg maar de expert in zwanger zijn en bevallen, organiseerde 7 prenatale cursussen en dit kreeg het 4

5 afgelopen jaar navolging in de rest van Vlaanderen. Zo is het plaatje compleet en kunnen jonge gezinnen naast de medische begeleiding door huisarts en/of gynaecoloog, zich van bij de zwangerschap laten bijstaan door Solidariteit voor het Gezin voor comfort, welzijn en nuttige tips. Zwanger zijn en bevallen is één zaak. Daarna een goede opvang vinden voor de jonge spruit is een andere. De Sloeberkinderdagverblijven zijn voor die opdracht goed uitgerust in de provincie Oost-Vlaanderen en in Brussel, waar er 8 gelegen zijn. Een negende telg is op komst in Lokeren. Samen vingen zij 763 baby s en peuters op. De onthaalouders in diezelfde regio vingen 940 kinderen op. Brussel is op dat gebied een nieuw wingewest voor Solidariteit voor het Gezin en was al meteen goed voor 36 opvangplaatsen. Jonge gezinnen staan vandaag voor grote uitdagingen. Als de opvoeding van hun kinderen om welke reden dan ook moeilijk gaat, kunnen ze beroep doen op de ondersteuning van de CKG s Sloeberhof (Evergem Gent) en Sloebernest (Brussel Dworp). In totaal werden 579 kinderen samen met hun gezin begeleid. De aanpak is modulair en aangepast aan de noden en mogelijkheden van elk gezin. Als er sloeberkes ziek zijn, komt één van de 35 oppassers gewoon aan huis. Als dat niet volstaat, bijvoorbeeld in het voorjaar als er veel zieke kindjes zijn, springen de verzorgenden bij. Tot slot is er nog Sloebersit, de babysitdienst waar ouders en babysitters elkaar online vinden. Door die elektronische wijze werd de groep beschikbare babysitters op één jaar tijd verviervoudigd tot meer dan Kinderopvang In de kinderdagverblijven opvangdagen 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Sloebercity Sloeber ter Moere Sloeberdorp I Sloeberdorp II Sloebertuin Sloeberbos Sloeberjungle Sloeberstad Sloeberket Bezettingsgraad (%) kinderen* Sloebercity Sloeber ter Moere Sloeberdorp I Sloeberdorp II Sloebertuin Sloeberbos Sloeberjungle Sloeberstad Sloeberket TOTAAL 763 *minimaal één dag in de opvang Bij onthaalouders opvangdagen 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Gemeente Zorgregio niveau kleine stad plaatsen bij onthaalouders Assenede Eeklo 36 Zelzate Eeklo 28 Gent 1 Gent 186 Wachtebeke Gent 34 Lokeren Lokeren 2 Moerbeke Lokeren 16 Anderlecht Brussel 8 Brussel Brussel 7 Evere Brussel 4 Ganshoren Brussel 4 Jette Brussel 4 Schaarbeek Brussel 9 *Drongen: 20; Gent: 37; Gentbrugge: 28; Ledeberg: 11; Mariakerke: 4; Oostakker: 20; Sint Amandsberg: 20; Sint-Denijs-Westrem: 4; Sint-Kruis-Winkel: 4; Wondelgem: 23; Zwijnaarde: 15 In 2013 waren er 940 kinderen die minimaal één dag in de opvang waren bij één van de onthaalouders. Zwangerschap en bevalling Prenatale cursussen cursussen: 9 waarvan 7 door Amerijtje deelnemers: 82 deelnemers of 41 koppels Kraamzorg Afdeling Gepresteerde uren cliënten Aalst Antwerpen Brugge Brussel Evergem Gent Geel Hasselt Tongeren Kortrijk

6 Lokeren Oudenaarde Tienen TOTAAL Kraamzorg wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleide verzorgenden. De opgegeven cijfers zijn een onderdeel van de cijfers gezinszorg. Provincie Postnatale thuiszorg cliënten postnatale thuiszorg Limburg 123 Oost-Vlaanderen 456 Vlaams-Brabant 99 West-Vlaanderen 264 Luik 4 Henegouwen 1 TOTAAL 947 Activiteiten Amerijtje: - Prenatale cursussen: zie hoger - Workshops: 20 - Infomomenten: 29 - Organisatie week van de kraamzorg voor zwangere vrouwen en professionelen - Uitgave van een tweemaandelijkse nieuwsbrief ouders en professionelen - Onderhoud en Facebook-pagina - Opleiding kraamzorg op vraag - Bijwonen meerdere overlegfora, in het bijzonder de oprichtingen Huizen van het kind - Aanwezigheid op beurzen en studiedagen Thuisoppas zieke kinderen zieke kinderen Gepresteerde uren Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Babysitdienst Sloebersit Provincie klanten babysitters Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen Brussel TOTAAL Preventieve kinderzorg en gezinsondersteuning Begeleide kinderen per leeftijdscategorie < 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar > 12 jaar Sloeberhof Sloebernest In totaal werden 579 kinderen begeleid in het CKG. Overzicht modules CKG (Sloebernest en Sloeberhof) Afkorting Omschrijving Prestatie MLLM MKLM MKIM MMIM ATGO ATIO ATGO+ ATGK Lang licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezin Kort licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en ouders Korte intensieve mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezin Middellange intensieve mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezin Ambulante pedagogische training van ouders in groepsverband Ambulante pedagogische training van ouders individueel Ambulante pedagogische training in groepsverband van ouders en van kinderen OAO Ambulante opvang 41% OROcri Crisisopvang 100% OROzk Zeer korte residentiële opvang 37,40% OROLpz OROLpb Lange residentiële opvang perspectief zoekend Lange residentiële opvang perspectief biedend Wie herinnert zich de strenge winter van 2013 nog? ,60% 118,60% De maaltijden die in de grootkeuken bereid worden voor Seniorcity maken dagelijks ook bijna 700 thuiszorgklanten blij. Zij worden als het ware positief gediscrimineerd ten opzichte van alle klanten buiten die regio s waar er geen maaltijden geleverd worden. De maaltijden worden door de maaltijdbedelers in weer en wind en in 2013 was dit wel heel letterlijk te nemen - op de juiste temperatuur aan huis geleverd in 100 % elektrische wagens. 6

7 Totaal aantal bereide maaltijden Totaal aantal bereide dagschotels maaltijden per week op route Totaal aantal bediende klanten aan huis 679 Verhouding thuiszorgmaaltijden versus maaltijden voor Woonzorg Gent 80,56 % 9,44 % Gemiddelde leeftijd van klant aan huis 81 Woonplaats klant aan huis (op 31/12/2013) Gent-stad 216 Deelgemeenten Gent 179 Rand rond Groot-Gent 54 Zelzate 21 TOTAAL Vlamingen en Brusselaars kiezen voor gezinszorg van Solidariteit voor het Gezin Gezinszorg is niet voor één gat te vangen: voor elk probleem in de thuissituatie, zoekt het naar een oplossing. Flexibele zorg, overbruggingszorg, acute zorg, ontslagzorg, kraamzorg en ook gewone zorg, you name it en een team staat klaar voor een aanpak op maat. De dienst presteerde het voorbije jaar meer dan 1,5 miljoen uren bij klanten. De ruim verzorgenden zijn polyvalent opgeleid en dus breed inzetbaar. Gezinszorg wil de komende jaren de mogelijkheden van zorg verder uitbreiden om zo nog meer aan te sluiten op de behoeften van de klanten. Voor zover het mogelijk is, wil gezinszorg de klant centraal stellen en vraaggestuurd werken. Het beginpunt van alles, de intake, werd eerst aangepakt. Alle voorbereidingen zoals wetenschappelijke onderbouwing, opleidingen en testen zijn voltooid. De bedoeling is dat de leidinggevende met de verzorgende, de klant en zijn mantelzorgers samen afspraken maken in functie van de noden die er zijn om daar vervolgens snel en flexibel op in te spelen. Meer dan ooit leeft het besef dat kwetsbare ouderen niet enkel de hulp nodig hebben tijdens de gemakkelijke kantooruren maar ook daarbuiten. Verzorgenden die bereid zijn flexibel te werken gaan bij die cliënten langs in het weekend of s avonds en in Gent zelfs s nachts. In ruil voor dit engagement hebben ze een boeiende, afwisselende job en krijgen ze de onnoemlijke dankbaarheid van cliënten en mantelzorgers omdat door hen hun wens om langer thuis te kunnen blijven vervuld wordt. Solidariteit voor het Gezin beschikt trouwens over de uitzonderlijke troef die groep geïntegreerd te kunnen helpen met verzorgenden, thuisverpleegkundigen, oppassers en chauffeurs. Gezinszorg Afdeling Gepresteerde uren cliënten verzorgenden Aalst Antwerpen Brugge Brussel Evergem Geel Gent Hasselt Kortrijk Lokeren Oostende Oudenaarde Tienen TOTAAL Aanvullende thuiszorg Afdeling Poetshulp Gepresteerde uren cliënten poetshulpen Aalst Antwerpen Brugge Brussel Evergem Gent Hasselt Kortrijk Lokeren Oostende Oudenaarde Tienen TOTAAL Karweidienst gepresteerde uren karweimannen 17 Oppashulp met professionele medewerkers gepresteerde uren oppassers 10 7

8 Geïntegreerde zorg: cliënten gezinszorg en/of aanvullende thuiszorg met thuisverpleging Afdeling cliënten gezinszorg en/ of aanvullende thuiszorg met thuisverpleging van Solidariteit voor het Gezin (sept 13) Aalst 152 Antwerpen 38 Brugge 185 Brussel 88 Evergem 80 Gent 203 Hasselt 48 Kortrijk 229 Lokeren 186 Oudenaarde 111 Tienen 84 TOTAAL Solidariteit voor het Gezin: marktleider in Vlaanderen met vrijwilligers De Vlaamse overheid zet in op burgerzin en maatschappelijk engagement en is grote voorstander om mensen uit de buurt als vrijwilliger te engageren in de thuiszorg. Solidariteit voor het Gezin volgt al jaren die weg en was in 2013 met vrijwilligers zelfs de grootste dienst in Vlaanderen voor dat aanbod. Mensen die vrijwilliger willen worden, hebben in deze organisatie de keuze: oppasser in de thuiszorg, chauffeur voor vervoer, met de kleintjes spelen in een kinderdagverblijf, een handje toesteken in het dienstencentrum of zorghotel er is voor elk wat wils. Een onderzoek uitgevoerd door Vizta toont aan dat 82 % van de vrijwilligers gelukkig is omwille van die vrijwillige activiteit. Iets kunnen betekenen voor andere mensen doet duidelijk deugd. Oppashulp door vrijwilligers Erkenningsgebied Gepresteerde uren cliënten vrijwillige oppassers Antwerpen Brussel Gent - Eeklo Sint-Niklaas - Dendermonde Halle - Vilvoorde Kortrijk - Tielt -Brugge - Oostende Leuven - Tienen Tongeren - Maaseik Hasselt Oudenaarde - Aalst Geel TOTAAL Autonoom vrijwilligerswerk Regio Vervoersdienst (niet-dringend zittend medisch vervoer met vrijwilligers) km cliënten ritten vrijwillige chauffeurs Antwerpen Gent - Eeklo Halle -Vilvoorde - Brussel Kortrijk Brugge Oudenaarde - Aalst Tienen - Leuven Hasselt Tongeren - Maaseik Geel TOTAAL Solmobiel+ aanvragen Aangevraagde ritten Vrijwilligers Uitgevoerd door Taxi Mob. Ass. Sint-Niklaas - Dendermonde Professioneel zittend Aangepast vervoer Ambulance Vrijwilligers actief in Woonzorg en Kinderzorg Solidariteit voor het Gezin kon rekenen op de inzet van 34 vrijwilligers in het dienstencentrum, de zorghotels, dagverzorgingscentrum, kinderdagverblijven, spelotheek, Taken: Woonzorg: ondersteunen de werking van de zorghotels, dagverzorgingscentrum, (openhouden bar tijdens activiteiten, uitbouw mobiel winkeltje, begeleiden van zorgbehoevenden gedurende activiteiten, ) Kinderzorg: ondersteunen de werking van de kinderopvang zowel binnen als buiten de kinderdagverblijven, in het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, dienst voor onthaalouders, of spelotheek (voorlezen, knutselen, 8

9 wandelen, spelen, activiteiten mee voorbereiden en creatief uitdenken, instaan voor vervoer van de kinderen, ) De Mens Centraal stuurt beleidsmensen in het maken van keuzes Het is stilaan duidelijk voor iedereen: zorg wordt alsmaar belangrijker op politiek-economisch vlak. De tijd van ongelimiteerde budgetten voor de zorgsector van de overheid is volledig voorbij. Maar er zijn wel ondernemers die ontdekken dat er met zorg ook winst kan gemaakt worden. Solidariteit voor het Gezin heeft een duidelijke visie over hoe de (thuis) zorg kan georganiseerd worden, opdat die betaalbaar blijft voor iedereen en kwaliteitsvol is. Keuzes zullen gemaakt moeten worden en in de (nabije) toekomst zullen beleidsmensen knopen moeten doorhakken. Solidariteit publiceerde hierover al eerder Onze 1, 2, 3 nota voor de formateur (2010) en Humane zorg in een toekomstperspectief (2011) en voegde er in 2013 het cahier De mens centraal aan toe. Het is merkbaar dat dezelfde zienswijze steeds meer opduikt in visieteksten van andere belangen groepen binnen de zorg. Zorghotel Wellington in Oostende is gigantisch succes Solidariteit voor het Gezin leverde baanbrekend werk in 2006 door als eerste de term zorghotel voor haar residentiële ouderenvoorziening te Gent te gebruiken en er inhoud aan te geven. Er werd een totaalconcept mee bedoeld waarin een humanistische visie de leidraad moest zijn en waarbij een gemotiveerde personeelsequipe zou instaan voor een sociale aanpak met veel aandacht voor stimulering van lichaam en geest en dit alles uiteraard in een mooi, aangenaam kader. Dat het concept nog steeds aanslaat getuigt het succes van het tweede project in Oostende. Het nieuw zorghotel in Oostende, vlakbij de renbaan Wellington, kende op 15 maart 2013 een grandioos openingsweekend met bezoekers. Het zorghotel met de toepasselijke naam Wellington was op 30 november al volzet met 81 bewoners: 24 mannen en 57 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85 jaar en 9 maanden. Serviceresidenten gemiddeld één jaar ouder dan bewoners zorghotel Dat is geen te verwachten trend en een echte verklaring is er ook niet voor. De leeftijd van de service residenten is gemiddeld 86 jaar en enkele maanden. De bewoners van het zorghotel zijn gemiddeld een jaar jonger. Er is bovendien een heel lage turnover in de serviceresidentie: slechts 10 van de 90 flats kwamen het afgelopen jaar vrij. Zo kon de wachtlijst ook maar in die mate verkort worden. Voor de personen op de wachtlijst is dit natuurlijk vervelend. In Gent spreekt men van de Tigerstroate (voor de niet-gentenaars: dit betekent Tijgerstraat, waar de ingang van Seniorcity zich bevindt). Daar is het goed. De mensen zijn er vriendelijk, het eten is er lekker. Als thuis blijven wonen geen optie meer is, dan is de beste keuze het complex in de Tijgerstraat. Seniorcity blijft aan de top: zowel de serviceresidentie, het zorghotel als het kortverblijf kent jaar na jaar volledige bezetting. Het therapeutisch zwembad, het dagverzorgingscentrum en het dienstencentrum zijn allemaal extra troeven zodat er altijd iets te beleven valt. De Vlaamse overheid verplichtte het afgelopen jaar enkele kwaliteitsindicatoren te registreren in de woonzorgcentra. De zorghotels van Solidariteit voor het Gezin voldoen in grote mate en zijn er gerust in als die publiek gemaakt worden. Serviceresidentie - Gent flats 90 Bezettingsgraad 100 bewoners 99 Gemiddelde leeftijd 86 Vrijgekomen flats 10 Nieuwe bewoners 9 Dossiers wachtlijst 338 Zorghotels Gent Oostende ROB-kamers RVT-kamers 37 nvt bewoners OCMW gerechtigde bewoners 7 0 Gemiddelde leeftijd (31/12/13) 85 85,5 Nieuwe bewoners overlijdens 26 6 Gemiddelde verblijfsduur 3 jaar 0,5 jaar Zorgprofiel van de bewoners (op 31/12/13) Forfait Gent Oostende Rob Rob A Rob B 2 20 Rob C 0 2 RoB Cd 1 10 RVT B 17 nvt RVT C 8 nvt RVT Cd 13 nvt TOTAAL Kortverblijf Gent plaatsen 6 9

10 Nieuwe opnames 72 Gemiddelde verblijfsduur 30d Gemiddelde leeftijd (31/12/13) 80,5 Dagverzorgingscentrum Gent plaatsen 10 actieve gebruikers (31/12/2013) 35 nieuwe gebruikers 25 openingsdagen aanwezigheidsdagen Gemiddelde leeftijd 83 vervoersopdrachten gereden kilometers gereden uren Lokaal dienstencentrum Gent activiteiten 87 deelnames aan activiteiten badbeurten in het therapeutisch zwembad Actieve gebruikers Passysteem 17 vrijwilligers Gent en Oostende 22 Gepresteerde uren door vrijwilligers Gent en Oostende Klantenbijdrage zorgt voor behoud van tewerkstelling in dienstencheques Solidariteit voor het Gezin reageerde proactief op mindere tijden in de dienstencheques door de invoering van een klantenbijdrage van 1,2 per gepresteerd uur. Behoud van de dienstverlening, continuïteit en kwaliteit blijven leveren, niet inboeten op de tewerkstelling, noch op de loons- en arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen maakte dat noodzakelijk. Bijna klanten - 91 % van het aantal van het jaar voordien zijn trouw gebleven aan Solidariteit voor het Gezin en de huishoudhulpen. Hierdoor werd de doelstelling voor 2013 (1,7 miljoen gepresteerde uren) bereikt. Eén ding is zeker, de beslissingen die de nieuwe Vlaamse regering na mei 2014 zal nemen over de dienstencheques belangt veel mensen aan, niet in het minst bij Solidariteit voor het Gezin. Een kleine afdeling met enkel huishoudhulp in het aanbod was nog actief in Waals-Brabant. Omdat er na de zesde staatshervorming een verschillend overheidsbeleid kan gevoerd worden in Vlaanderen en Wallonië werd in 2013 afscheid genomen van de klanten en medewerkers van afdeling Waver. Een poetshulp zonder dienstencheques kan ook nog altijd in de aanvullende thuishulp. Het zijn indrukwekkende cijfers: een half miljoen uren bij klanten door 683 poetshulpen. Omdat de twee diensten nauw verbonden zijn met elkaar, zal elke nieuwe vraag voortaan beoordeeld worden aan de bron. Na de screening van de vraag zal een expert beslissen welke oplossing de beste is voor de klant. Afdeling Prestaties aan huis Gepresteerde uren cliënten (op 31/12/13) huishoudhulpen Aalst Antwerpen Brugge - Oostende Brussel Geel Gent - Evergem Hasselt Kortrijk Lokeren Oudenaarde Tienen Waver TOTAAL Strijkcomfort Afdeling cliënten medewerkers Evergem Geel 28 0 Verhouding papieren cheques / elektronische cheques Papieren cheques Elektronische cheques 81% 29% Thuisverpleging zet volop in op vernieuwing Twee jaar geleden zat de thuisverpleging in financieel slechte papieren. Door het afgelopen jaar aan de verbetering van de interne processen te werken, is het tij helemaal gekeerd. Alle cijfers zitten in een licht stijgende richting: meer patiënten, meer verpleegkundigen, meer zorgkundigen en natuurlijk meer prestaties dan vorig jaar. Door het financieringssysteem van het RIZIV worden prestaties beter gehonoreerd naarmate patiënten meer zorgbehoevend zijn. Ook op dat aspect scoorde Solidariteit voor het Gezin beter dan de jaren voorheen. Het werk is echter nog niet af. De volgende stappen zijn: de automatisering van het verpleegdossier, een elektronische routeplanning en volledige invoering van gebruik van een tablet. De 10

11 ultieme doelstelling is dat verpleegkundigen zich nog uitsluitend bezighouden met taken die de patiënten nodig hebben, namelijk verzorging. prestaties per maand Gemiddeld aantal patiënten per maand hoofdverpleegkundigen 23 verpleegkundig coördinatoren Afdeling Aalst (Erpe-Mere, Ninove, Zottegem) Patiënten per afdeling verpleegkundigen zorgkundigen Antwerpen Brugge (Oostende, Veurne, Torhout) Brussel (Asse, Wemmel, Halle, Ternat) Evergem Gent Hasselt Kortrijk Ieper Lokeren (Sint-Niklaas, Dendermonde, Wetteren) Oudenaarde Tienen TOTAAL Gemiddelde forfaitcategorie % 0 66,38 A 18,14 B 12,81 C 2,67 Leeftijd % , , , , , , , , , , ,17 TOTAAL Geïntegreerde zorg Afdeling (sept. 2013) Gezinszorg/ Thuisverpleging Poetshulp/ Thuisverpleging Dienstencheque/ Thuisverpleging Aalst Antwerpen Brugge - Oostende - Veurne - Torhout Brussel Gent - Evergem Hasselt - Tienen Kortrijk - Ieper Lokeren Oudenaarde TOTAAL Zorgvernieuwingsproject Patiënten Protocol 3 Gestart in het project in Gestopt in het project in Met flexibele gezinszorg 49 Opgenomen in de nachtcontroletoer 29 Met professionele alarmopvolging 23 Communicatie en contactcenter krijgen meer middelen De afgelopen 13 jaar werd binnen Solidariteit voor het Gezin heel hard gewerkt aan kwaliteit. Zonder twijfel mag men beweren dat dit bedrijf een sterk merk is in de zorgmarkt. Andere spelers in dezelfde sector zitten echter ook niet stil en het baat niet goede producten te hebben als potentiële klanten niet van het bestaan afweten. Door het nieuwe woonzorgdecreet gaat het trouwens niet meer noodzakelijk alleen om individuele cliënten maar kunnen ook collectieve woongelegenheden zoals instellingen voor personen met een beperking of assistentiewoningen voor ouderen klant worden. Om de naambekendheid en de producten bij elk van die doelgroepen te bevorderen besliste Solidariteit voor het Gezin in 2013 meer middelen in te zetten op communicatie, merkontwikkeling en verkoop. Brochures, flyers en folders op papier uitgeven, de websites actueel houden, uitzendtijd aankopen op TV, persberichten uitsturen, actief zijn op sociale 11

12 media, persoonlijke contacten leggen, uitpakken met uniforme beeldvorming, het moet allemaal, snel, efficiënt en professioneel. The first impression is the most important vandaar dat de investering niet in het minst ook geldt voor het contactcenter. Solidariteit voor het Gezin staat als enige thuiszorgorganisatie haar klanten dag en nacht, 7 dagen op 7 zelf te woord. De extra middelen die geïnvesteerd werden zullen ongetwijfeld het beeld van een kwalitatieve geïntegreerde zorg in functie van de noden van de klant meer benadrukken. 60 keer werd Solidariteit voor het Gezin vermeld in de nationale pers met 2 uitschieters: opening zorghotel Wellington en stagedag Open VLD mandatarissen 3 publi-reportages over Solidariteit voor het Gezin werden uitgezonden op Kanaal Z 2000 personen hebben Solidariteit voor het Gezin geliked op Facebook binnenkomende en uitgaande gesprekken liepen via het contactcenter 71,25 seconden duurt een gemiddeld gesprek in het contactcenter 92,55 % van de oproepen worden beantwoord binnen de 60 seconden Leden van de Raad van Bestuur: Voorzitter: Edith Devriendt Van Cauwenberge Ondervoorzitter: Marc De Pauw Afgevaardigd Bestuurder: Erwin Devriendt Secretaris: Pol Debrock Directiecomité: Erwin Devriendt Pol Debrock Ingrid De Meerleer Françoise Lefevere Isabelle Marichal Leden: Mark Bienstman Alexis De Clercq Mariëtte De Smaele-Vandekerckhove Palmer Doubel Louis Paeps Leo Ponteur Jacky Raymaekers Kurt Meurysse Stefaan Noreilde Frieda Okerman Nele Ottevaere Louis-Philippe Scholts Jérôme Vandenheede Carmela Vanlaere-Haelewyn Piet Van Roe Johan Verstraeten Ann Vanderstraeten Nathalie Van Ryckeghem Colofon Eindredactie: Frieda Okerman Verantwoordelijke Uitgever: Erwin Devriendt, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent 12

13 Solidariteit voor het Gezin is te bereiken: Gent (HOOFDZETEL) Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent (Ingang via Tijgerstraat 22) T F T /solidariteitvhgezin 24 uur op 24 bereikbaar gedurende 7 op 7 THUISZORGCENTRA Leo de Béthunelaan Aalst Tel Uitbreidingstraat Antwerpen (Berchem) Tel Koningin Astridlaan Brugge Tel Vrijheidslaan Brussel (Koekelberg) Tel Langerbrugsestraat Evergem Tel Pas Geel Tel Raveschootstraat Gent Tel Koningin Astridlaan Hasselt Tel Stasegemsestraat Kortrijk Tel Sterrestraat Lokeren Tel Nieuwpoortsesteenweg 112 A 8400 Oostende Tel Remparden 12/ Oudenaarde Tel Minderbroedersstraat Tienen Tel KINDERDAGVERBLIJVEN Sloeberbos Jean Jacminstraat 15 Z, 1500 Halle Tel Sloebercity Willem Wenemaerstraat 9, 9000 Gent Tel Sloeberdorp Dorp-West 144, 9080 Lochristi Tel Sloeberket Plantinstraat 37, 1070 Anderlecht Tel Sloeberjungle Colignonplein 17, 1030 Schaarbeek Tel Sloeberpaleis Pastorijstraat 15, 9160 Lokeren Tel Sloeberstad A&M Hellinckxstraat 45, 1083 Ganshoren Tel Sloeber ter Moere Hospicestraat 15 C, 9180 Moerbeke-Waas Tel Sloebertuin Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem Tel Dienst voor onthaalouders Willem Wenemaerstraat 9, 9000 Gent Tel SPIN-OFFS VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN: Jan van Rijswijckcentrum Lange Doornikstraat 27, 2000 Antwerpen Tel Zorgende Handen Koningin Astridlaan 32, 3500 Hasselt Tel Curant Stichting Solidariteit Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent Tel CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING OPVOEDINGSONDERSTEUNING CKG Sloeberhof Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem Tel Willem Wenemaerstraat 9, 9000 Gent Tel CKG Sloebernest A&M Hellinckxstraat 45, 1083 Ganshoren Tel Plantinstraat 37, 1070 Anderlecht Tel Vroenenbosstraat 14, 1653 Dworp Tel Colignonplein 17, 1030 Schaarbeek Tel WOONZORGCENTRA Seniorcity Tijgerstraat 22, 9000 Gent Tel Zorghotel Wellington Nieuwpoortsesteenweg 112 C 8400 Oostende Tel OPLEIDINGSCENTRUM Tentoonstellingslaan 80, 9000 Gent Tel EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG VLAANDEREN Amerijtje Koningin Astridlaan 32, 3500 Hasselt Tel THUISOPPAS ZIEKE KINDEREN VERVOERSDIENST DIENST MAALTIJDEN AAN HUIS BABYSITDIENST 13

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer 20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer Goed werk heeft geen kleur Goed werk kent geen beperkingen Op goed werk staat geen leeftijd Vlaamse intergewestelijke 20 bedrijven getuigen over

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie