Bedrijfsstrategie en -planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsstrategie en -planning"

Transcriptie

1 Bedrijfsstrategie en -planning door Jasper Thijs In dit artikel zullen een aantal verschillende bedrijfsstrategieën uiteengezet worden die ervoor kunnen zorgen dat u concurrentievoordeel behaalt. De twee belangrijkste componenten binnen uw strategie komen aan de orde. Allereerst gaat het erom hoe uw onderneming de strategie toepast. Vervolgens om hoe u de dagelijkse operationele activiteiten implementeert en ondersteunt. 1. Strategie Momenteel is in veel markten de concurrentiedruk erg hoog, het toepassen van de juiste strategie en het doorvoeren van een consistente aanpak van de verkoop van uw diensten/producten is daarom van elementair belang voor het overtreffen van de concurrentie. In overeenstemming met het verscherpen van de strategie moet ook het dagelijks implementatieproces van de strategie consistent gebeuren. Een strategie heeft namelijk weinig waarde wanneer er een gebrek aan middelen en/of kennis is om de strategie te operationaliseren. Voordat begonnen wordt met het formuleren van een strategie moet eerst de huidige marktsituatie onderzocht worden. Daarna zal de positie van de onderneming of SBU (strategic business unit) in deze markt bepaald kunnen worden. Hierna is het pas mogelijk de algehele doelstelling van de onderneming (of SBU) vast te stellen. Over het algemeen zijn de volgende categorieën te onderscheiden: > Wanneer de markt aantrekkelijk is en uw onderneming één van de sterkste is in de branche, zult u uw beste middelen in willen zetten in het ondersteunen van uw aanbod. > Wanneer de markt aantrekkelijk is maar uw onderneming is één van de zwakste in de branche zult u zich moeten concentreren op het versterken van de onderneming. > Wanneer de markt niet bijzonder aantrekkelijk is, maar uw onderneming wel een van de sterkste in de branche, dan zal een effectieve marketing- en verkoop campagne resulteren in het maken van winst op korte termijn. > Wanneer de markt niet bijzonder aantrekkelijk is en uw onderneming of SBU is een van de zwakkere in de branche dan is het alleen rendabel om aan promotieactiviteiten te doen wanneer de betreffende SBU ondersteuning biedt aan een meer winstgevende SBU van uw onderneming (Bijvoorbeeld wanneer een product een productlijn aanvult). Ook kan het rendabel zijn wanneer deze SBU een deel van de overhead kosten van een winstgevend SBU absorbeert. Anders moet u overwegen om de desbetreffende SBU af te stoten. Hierbij kan de keuze zich richten op het afbouwen of verkopen van de activiteit. Nadat u de categorie heeft bepaald en uw doelstellingen overeenkomstig heeft geformuleerd, is de volgende stap het kiezen van de strategie die het meest geschikt is om deze doelstellingen te bereiken. U kunt voor de volgende (generieke) strategieën kiezen (als eerst beschreven door Michael Porter in zijn bestseller "Competitive Advantage"). Een kostenleiderschap strategie is gebaseerd op uw vermogen een kwalitatief goed product of dienst te produceren voor lagere kosten en het daarna op de markt te kunnen zetten voor een lagere prijs dan de concurrentie. Deze lage kosten zullen vertaald worden naar winst die hoger is dan het gemiddeld in de branche. Een aantal van de voorwaarden voor het succes van deze strategie: structurele beschikbaarheid van operationeel kapitaal, goede ondernemers vaardigheden, goed personeelsbeleid, producten met een lage productiecomplexiteit en kosteneffectieve distributie. 1

2 Bij een differentiatie strategie wordt een product of dienst geproduceerd dat gezien wordt als uniek in de branche. De nadruk kan liggen op bijvoorbeeld het merkimago, een gepatenteerde technologie, bijzondere kenmerken, uitmuntende service, een sterk distributienetwerk of andere aspecten die specifiek bij een bepaalde branche passen. Deze unieke eigenschappen zullen ook vertaald worden in een hoger dan gemiddelde winst. Om een differentiatie strategie te hanteren moeten o.a. aan de volgende voorwaarden voldaan worden: sterke marketing vaardigheden, effectieve productie, creatief personeel, de vaardigheden voor het doen van fundamenteel onderzoek en een goede reputatie. Een focus strategie is waarschijnlijk de meest gecompliceerde van de generieke strategieën, omdat het een versterkte vorm is van kostenleiderschap strategie of differentiatie strategie. Bij een kostfocus strategie wordt er op een specifiek segment van de markt gefocused, het z.g. niche segment. Deze strategie wordt meestal toegepast wanneer een niche zich voldoende onderscheid om een specifieke benadering te rechtvaardigen. Door een betere aansluiting van het aanbod op de niche ontstaat een concurrentie voordeel t.o.v. de "generalisten". Meestal betekend dit richten op een wezenlijk kleiner marktsegment, maar door de minimale concurrentie kan de marge hoog zijn. Nadat u de algemene strategie heeft vastgesteld moeten ook de operationele strategieën bepaald worden. 2. Invulling van de marketingmix Hier zullen een aantal instrumenten uit de marketingmix behandeld worden; respectievelijk prijs, promotie en distributie. 2.1 Prijs De keuze voor een prijsstrategie hangt (grotendeels) af van uw beoogde doelstellingen en uw positie in de markt. > Wenst u een hoge omzet op korte termijn en heeft u weinig behoefte aan significante marktpenetratie, dan zult u een relatief hoge prijs moeten hanteren om dit te bereiken, dit is de Afroom Strategie > Uw belangrijkste doelstelling is snelle marktpenetratie waarbij winst op korte termijn van minder belang is, dan zal nu juist voor een lage prijs gekozen moeten worden, dit is de Marktpenetratie Strategie. > Als de markt gedomineerd wordt door een aantal marktleiders (en u bent hier niet een van) dan kunt u het beste een vergelijkbare prijs hanteren. Dit is de Vergelijkbare Prijs Strategie 2.2 Promotie Indien u een hoge omzet wilt behalen is het noodzakelijk om effectief te promoten en te adverteren. Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u uit twee basisstrategieën kiezen, een PUSH of PULL STRATEGIE. > De PUSH STRATEGIE maximaliseert het gebruik van de beschikbare distributie kanalen om het aanbod in de markt te "duwen". Dit vereist meestal genereuze kortingen om de kanalen te prikkelen uw product of dienst te promoten. Hier staat tegenover dat het eenvoudiger is om de distributie activiteiten te managen en dat de kosten voor adverteren kunnen worden geminimaliseerd. > Bij de PULL STRATEGIE is er direct contact met de eindgebruiker van het product. Dit heeft als doel potentiële klanten het distributiekanaal in te "trekken". Er wordt ingespeeld op de behoeften van de klant en de vraag naar de producten kan niet meer genegeerd worden. De marketing inspanning voor de tussenliggende distributiekanalen is in de beginfase minimaal, maar om de grote heterogene doelgroep te bereiken moet wel intensief geadverteerd worden. Voor het adverteren van uw product(en) of dienst(en) kan ook voor verschillende typen van advertenties gekozen worden. > PRODUCT VOORDELEN ADVERTENTIE Als het product significante voordelen heeft voor de consument dan kan het best gekozen worden voor de product voordelen advertentie. > BEDRIJFSADVERTENTIE Wanneer u een brede variatie aan producten of diensten heeft en uw doelgroep is redelijk groot, dan is het efficiënter om uw bedrijfsidentiteit te promoten dan een apart product. 2

3 > PRODUCTVERGELIJKENDE ADVERTENTIE Uw product heeft een of meerdere unieke eigenschappen t.o.v de concurrent en u wilt dit aan de consument kenbaar maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij (low budget) luchtvaart maatschappij easyjet die de slogan "Blauw betalen" gebruikt. (hier wordt een verwijzing naar concurrent KLM gemaakt) 2.3 Distributie Nadat de prijs en de promotie bepaald zijn moet vervolgens de juiste distributiemethode geselecteerd worden. U kunt kiezen voor distributie met of zonder tussenliggende kanalen, dit is mede afhankelijk van het soort product en de markt. Als u distribueert zonder tussenliggende kanalen kan dat bijvoorbeeld door persoonlijke verkoop. Directe verkoop is een duidelijk voorbeeld van distributie zonder tussenliggende kanalen dit gebeurt o.a. door middel van telemarketing, direct mail of het internet. Ook kunnen vertegenwoordigers worden ingezet om potentiële klanten te bezoeken. Soms is het eenvoudiger als er tussenliggende distributiekanalen ingeschakeld worden. De distributie activiteiten worden nu beter beheersbaar omdat het distributienetwerk vereenvoudigd is. U kunt direct leveren aan de detailhandel, maar u kunt ook een groothandel inschakelen die de detailhandel weer bevoorraad. Beslissingen over het prijs-, distributie- en promotiebeleid worden sterk beïnvloed door belangrijke factoren in de bedrijfstak en de markt. Deze factoren moeten daarom eerst grondig geanalyseerd worden. In het volgende artikel zullen deze aspecten behandeld worden. 3. Externe invloeden op uw strategie Bij het bepalen van uw strategie zult u rekening moeten houden met de invloed van externe factoren op de bedrijfsstrategie. De externe factoren kunnen onderverdeeld worden in omgevings- en marktfactoren. 3.1 Omgevingsfactoren De organisatie wordt sterk beïnvloed door de omgeving, de zogenaamde macrofactoren. Deze kunnen zowel een negatieve als positieve invloed hebben op de marktontwikkeling en het groeipotentieel van de organisatie. Deze macrofactoren zijn onder te verdelen in economische, overheids, demografische, technologische, geografische en culturele factoren. > Economische terugval of vooruitgang hebben een zeer grote invloed op het succes van een onderneming. Het kan de rentabiliteit van het bedrijfsleven gunstig of ongunstig beïnvloeden en daarmee de mogelijkheden tot wel of niet investeren in nieuw beleid. > Overheidsacties kunnen zowel een positieve als negatieve rol spelen bij het functioneren van uw organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. subsidies, veiligheidsnormen, verbod op (invoer van) materialen en prijswetgeving. > Veranderingen in de demografische structuur van de bevolking hebben een grote invloed op de prestatie van de organisatie. Zo heeft de huidige vergrijzing en de toename van allochtonen positief zijn voor bedrijven die zich van oorsprong bijvoorbeeld richten op ouderen. Ook voor u kan het interessant zijn u op bepaalde (door de demografie) groeiende segmenten te richten. > Technologische veranderingen zijn van invloed op het functioneren van uw organisatie. In veel gevallen zult u die moeten adopteren om niet achterop te raken bij uw concurrenten. Een deel van uw investeringsbudget staat daarmee op voorhand vast. > Geografische ontwikkelingen zoals klimaat en ecologische veranderingen kunnen op lange termijn invloed hebben op het beleid van een organisatie. > Culturele veranderingen en veranderingen in Live-style en vrijetijdsbesteding hebben ook invloed op de organisatie. Wanneer de consument zijn (vrije) tijd anders indeelt heeft dit ook invloed op zijn bestedingspatroon. 3

4 De manier waarop uw organisatie beïnvloed wordt door deze factoren is grotendeels afhankelijk van het soort product en de markt waarop u actief bent. Zo zal bij economische terugval de vraag naar primaire goederen zoals brood en melk minder sterk beïnvloed worden dan de vraag naar luxe goederen zoals auto`s en vakanties. 3.2 Marktfactoren Naast de omgevingsfactoren oefent de markt natuurlijk ook veel invloed uit op de organisatie. De belangrijkste factoren die u kunnen beperken in uw verschillende keuzes van beleid zijn hieronder kort toegelicht. > Concurrentie De concurrentie heeft niet alleen invloed op het succes van uw organisatie, maar ook heel direct op uw strategie. Zeker indien u niet de marktleider bent zal uw beleid voor een groot deel afhangen van wat de marktleider in de branche doet. U kunt die volgen of u zich daarvan afzetten, maar in beide gevallen kunt u uw strategie pas bepalen nadat u de strategie van uw belangrijkste concurrent heeft geanalyseerd. Het is daarom belangrijk om te weten wie uw concurrent is en wat zijn sterkten en zwakten zijn. > Afnemers "Ken uw Klant" Om effectieve marketing te bedrijven is het essentieel om te weten wie de belangrijkste afnemersgroepen zijn en in welke segmenten ze te verdelen zijn. Ook moet u bepalen wat hun specifieke wensen en behoeften zijn. o Daarbij kunt u zichzelf de volgende vragen stellen: o Hoe bekend zijn mijn potentiële klanten met mijn product(en) en/of dienst(en)? o Zijn mijn klanten bereid om meer te betalen voor significant betere kwaliteit? o Welk beslissingsproces doorlopen mijn (potentiële) klanten? o Hoe prijsgevoelig zijn mijn (potentiële) klanten? > Aantrekkelijkheid van de markt Naast concurrenten en afnemers zijn er meer factoren die de aantrekkelijkheid van uw markt beïnvloeden. Is die aantrekkelijkheid hoog dan kunt u meer nieuwe concurrenten verwachten, waarmee u in uw strategie rekening moet houden. Zijn die concurrenten niet te verwachten, dan kunt u uw strategische analyse beperken door u alleen op de huidige concurrentie te richten. Bij het bepalen van uw marktaantrekkelijkheid kunt u denken aan: de marktomvang, de marktgroei en de toe- en uittredingsbarrières. Deze bepalen samen de concurrentie intensiteit, wat zijn weerslag heeft in de winstgevendheid van de ondernemingen die opereren op deze markt. Het succes van een organisatie hangt niet alleen af van de eigen kwaliteit maar is ook afhankelijk van externe invloeden. Deze factoren zijn meestal niet of nauwelijks te beïnvloeden (hoewel de sigarettenlobby in Amerika al jaren probeert invloed uit te oefenen op de wetgeving). De organisatie heeft wel zelf in de hand hoe zij inspeelt op deze externe invloeden. Nadat zij inzicht heeft gekregen in deze factoren moet de strategie erop afgestemd worden. 4. Uitgangspositie In het voorgaande is gekeken welke verschillende strategieën een onderneming kan na streven. Op tactisch niveau is gekeken hoe de onderneming daar haar marketing instrumenten op aan kan laten sluiten. Ook is aandacht besteed aan de externe factoren die als beperking kunnen optreden bij het aantal mogelijk te kiezen strategische doelen, of die invloed hebben op het beleid dat gericht is op het behalen van die doelen. Hier wordt stil gestaan bij de interne aspecten van een onderneming. Door een goed beeld van de onderneming te krijgen in zijn huidige vorm, gecombineerd met de strategische doelstellingen die gewenst zijn, wordt allereerst zichtbaar of de gewenste doelstellingen haalbaar zijn en op welke termijn deze kunnen worden bereikt. Daarnaast geeft het één voor één doorlopen van de verschillende interne factoren aan waar discrepanties bestaan met de toekomstig gewenste situatie en daarmee is zijn van grote waarde als input voor het opstellen van het strategische plan. 4

5 4.1 Uw onderneming Een eerlijke beoordeling van de sterkten van uw onderneming is een cruciale factor in de ontwikkeling van uw strategie. Factoren die u in overweging kan nemen zijn: > De capaciteit van de onderneming om een leider te zijn in lage kosten productie. Daarbij moet in gedacht worden aan: kostenstructuur, kosten van materiaal, schaal voordelen, management capaciteiten, aanbod van personeel. > De bekwaamheid van de onderneming om toetredingsbarrieres te creëren voor de concurrentie, zoals de ontwikkeling van hoge overschakelingkosten, verkrijgen van substantieel voordeel van schaalvoordelen, exclusieve toegang tot of blokkeren van distributie kanalen en de bekwaamheid om uw aanbod duidelijk te differentiëren van de concurrentie. > Het vermogen van de onderneming om de marktpositie te behouden wordt grotendeels bepaald door het potentieel van imitatie door de concurrentie, de weerstand tegen inflatie, het vermogen om hoge prijzen te blijven hanteren, de kans op product veroudering en de fase in de levenscyclus zoals waargenomen door de consument. > Het onderscheidend vermogen van de onderneming op lange termijn. > De structuur van de onderneming in termen van de wervingscapaciteiten voor het aantrekken van personeel, voordeelprogramma`s voor het personeel, de inrichting van ondersteunende faciliteiten voor klanten en logistieke capaciteiten. > De vrijheden die het bedrijf heeft om zonder interventie van belangengroepen zoals distributeurs, toeleveranciers, vakbonden, crediteuren en investeerders, kritische beslissingen te kunnen nemen. Hierbij gaat het niet altijd om fysiek aanwezige eigenschappen, maar vaker nog om het resultaat dat bepaalde producten of diensten kunnen opleveren voor de klant. Vragen die u uzelf bij de analyse van uw aanbod kunt stellen zijn: > Welke voordelen heeft een klant van het gebruik van uw aanbod? > In welke mate onderscheid uw aanbod zich ten opzichte van concurrenten? En in sommige gevallen, hoe kan de klant zich met behulp van uw aanbod onderscheiden? > Is de techniek die noodzakelijk is voor het vervaardigen van uw producten eigendom van uw organisatie? > Zijn er introductieproblemen te verwachten bij het op de markt brengen van nieuwe producten en hoe kan daarmee omgegaan worden? Problemen kunnen als oorzaak hebben een gebrek aan trouw aan de industriële standaarden, een tekort aan materialen, een slechte kwaliteitscontrole, reguleringsproblemen en de incompetentie om de voordelen van het aanbod aan de klant te demonstreren. > Hoe groot is de kans op productveroudering? Bijvoorbeeld veroorzaakt door fysieke tekorten van het product, een tekort aan potentieel voor product verbeteringen, de capaciteit van de onderneming om in te spelen op de technologische veranderingen en de kans op substitutie oplossingen voor de bevrediging van de behoeften van de klant. > Hoe complex is uw aanbod, gemeten naar de standaard interface, de installatieprocedure, het aantal opties, de hoeveelheid noodzakelijke training, de technische ondersteuning en de noodzaak voor aanvullende product interface? 4.2 Uw aanbod Om een blijvend succes te zijn of worden op een bepaalde markt moet uw aanbod (hetzij een product, hetzij een dienst) een aantal noodzakelijke eigenschappen bezitten. Deze eigenschappen verschillen per markt, dus is het nodig om voor uw eigen markt na te gaan waar deze eigenschappen uit bestaan. 5

6 4.3 Ontwikkeling De sterkte van uw ontwikkelings programma heeft grote invloed op de richting van uw strategie. Bij de analyse van dit programma moet u letten op: > Personeel dat de relevante technologieën begrijpt en in staat is het ontwikkelingswerk uit te voeren. > De geschiktheid van de ontwikkelingshulpmiddelen. > De kracht van de ontwikkelingsmanager, waarbij inbegrepen zijn ervaring met personeelsmanagement, huidige en verouderde technologieën, complexe projecten en de middelen die gebruikt worden door het personeel van deze afdeling. > De noodzakelijke fondsen om de ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. 4.4 Productie Een belangrijk aspect van uw bedrijf is het voortbrengingsproces van de door u aangeboden goederen en/of diensten. Voor een succesvolle onderneming staan drie aspecten hierbij centraal: kosten effectiviteit, flexibiliteit en schaalbare capaciteit. Met name de laatste twee kunnen beperkingen opleggen aan het aantal strategische opties dat uw bedrijf heeft. Hieronder vindt u een aantal factoren waarmee u uw productieafdeling kunt analyseren: > De technologische ervaring en de productie ervaring > De kwaliteiten van de productiemanager inclusief zijn kennis en ervaring met personeelsmanagement, huidige en nieuwe technologieën, complexe projecten en de productiemiddelen die gebruikt worden door het productiepersoneel. > De noodzakelijke capaciteiten van het productiepersoneel. > De bekwaamheid van de onderneming om personeel te huren en/of te trainen. > De bekwaamheid van de onderneming om de kwaliteit van de grondstoffen en de productie te controleren. Samengevat zijn hierboven puntsgewijs de belangrijkste aspecten van de interne organisatie van de onderneming aan bod gekomen, met waar mogelijke een verwijzing op welke manier bepaalde punten van invloed kunnen zijn op de mogelijk te volgen strategie. 5. Aansluiting op de markt Onder het vorige kopje zijn alle interne factoren en activiteiten genoemd die van wezenlijk belang zijn bij het bepalen van de huidige positie. Bewust zijn toen alle factoren buiten beschouwing gelaten die te maken hebben met het in de markt zetten van uw product of dienst. Hier wordt daar apart aandacht aan besteed. Binnen een onderneming zijn over het algemeen drie afdelingen die direct contact onderhouden met de markt. Dit zijn marketing, verkoop en klantenservice. Zij zijn het visitekaartje van de onderneming en scheppen door het contact bepaalde verwachtingen over het aangeboden product of dienst. Tevredenheid van klanten wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de mate waarin dit beeld in overeenstemming is met datgene wat werkelijk wordt aangeboden. Communiceert de marketingafdeling van een auto fabrikant bijvoorbeeld een exclusief product, dan vindt de klant het vaak niet erg om hier meer voor te betalen, maar dan wil hij niet een half jaar later merken dat er nog een groot aantal dezelfde auto's rondrijden. Anderzijds zijn er best klanten bereid om meer moeite te doen voor het verkrijgen van een bepaald product, mits er een prijsvoordeel is te behalen. Een goed voorbeeld hiervan is de traditionele markt, waar in een goedkope ambiance (buitenlucht) producten worden verhandeld die alleen contant afgerekend kunnen worden. Deze beperkingen neemt de klant graag voor lief en deze verkoopwijze levert dan ook tevreden klanten op. Tevreden klanten zijn om twee redenen belangrijk. Allereerst zullen tevreden klanten vaker terugkomen en meer kopen. Ten tweede dragen tevreden klanten bij door gratis mond tot mond reclame. > Voldoende beschikking over de benodigde grondstoffen 6

7 Om u in staat te stellen uw eigen onderneming op de drie genoemde inspanningsvelden (marketing, verkoop en klantenservice) te analyseren volgt hieronder een checklist. Geef steeds aan of uw onderneming op de betreffende punten sterk scoort en of de punten ingevuld zijn in overeenstemming met de door u gekozen strategie. Met de juiste afstemming zult u succesvol de markt bewerken. 5.1 Marketing inspanningen > Ervaring van de marketingmanager inclusief contacten in the industrie (distributie kanalen en media), bekendheid met advertentie en promotie, algemene management vaardigheden en zijn resultaat verantwoordelijkheden uit het verleden. > De mogelijkheden tot het verkrijgen van goede publiciteit, gemeten in succes behaald in het verleden, contacten met de pers, kwaliteit van promotionele literatuur en marktvoorlichtingscapaciteiten. > De effectiviteit van door u ingezette distributie kanalen zoals gemeten in het verleden naar: de intensiteit van kanaal gebruik, financiële stabiliteit, reputatie, toegang tot prospects en bekendheid met uw aanbod. > Advertentie capaciteiten inclusief de relaties met de media, zichtbaar door een advertentie budget, resultaten uit het verleden wat betreft bereik en naamsbekendheid, commitment om te adverteren. 5.2 Verkoop inspanningen > Kwaliteit van de verkoopmanager inclusief persoonlijke verkoopcapaciteiten en algemene management vaardigheden. > Ervaring met verkoop promotietechnieken zoals bundelverkopen, actie prijzen en wedstrijden. > Verkoopcapaciteiten inclusief het voorhanden zijn van personeel, kwaliteit van personeel, locatie van verkooppunten, mogelijkheden tot het genereren van leads, demonstratie vaardigheden van de voordelen van het aanbod en noodzakelijke verkoop support activiteiten. > Het op de juiste manier bepalen van prijzen, waarbij rekening wordt gehouden met de concurrentie, prijs gevoeligheid van de prospecs, bekendheid met het aanbod en de huidige marktlevenscyclus. 5.3 Klantenservice > Ervaring van de klantenservice manager met vergelijkbare producten of diensten en klanten. > Kennis van de klantenservice manager met kwaliteitscontrole, technische support, product documentatie, verkoop en marketing. > De aanwezigheid van technische support om service te verlenen nadat het product of de dienst is aangeschaft. > Eén of meer factoren die er toe leiden dat uw klantenservice wordt gezien als uniek in de ogen van de afnemers. > Toegankelijkheid van service punten voor klanten. > De reputatie van de onderneming op klantenservice. Achtergrondinformatie Jasper Thijs is adviseur bij ICSB en is gespecialiseerd in Marketing en Business Planning. ICSB is een Rotterdams adviesbureau dat haar klanten helpt succesvol te ondernemen op hun markten, door hen praktische oplossingen te bieden die stevig gefundeerd zijn op de nieuwste inzichten. Wenst u meer informatie of heeft u vragen over dit artikel, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ICSB. Ook voor het vertalen van de concepten en inzichten uit onze artikelen naar concrete resultaten voor uw organisatie kunt u altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken. Onze contactgegevens zijn; ICSB, Marketing en Strategie Kralingse Plaslaan DG Rotterdam Telefoon: Fax: Internet: 7

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R MANAGEMENT 03A HBO / University of Applied Sciences Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Kern van strategieformulering: Het vaststellen van de doelstellingen van

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06 06 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Concurrentie, bedrijfstakanalyse: F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen gekeken

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60 punten) - 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen Peter Arkenbout Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal? Het traditionele verkoopketen (via een dealer) Merk Distributeur Dealer Eindgebruiker Voordelen van het traditionele verkoopketen - Hoge

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Leerdoelen Een definitie geven van direct marketing en de benefits voor klanten en bedrijven bespreken. De belangrijkste vormen van

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven

KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven 2 3 Bent u klaar voor de volgende storm? De recessiegolven komen op ons af. De onzekerheid bij consumenten, leveranciers en werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Product Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Uitleggen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT

VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT VUUR & VLAM VOOR KEUKENS GARANT GARANT Keukens een doel voor iedereen Met GARANT Keukens heeft u een sterke partner aan uw kant die u met genoegen ondersteunt en u ook een echte keukenspecialist in uw

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal?

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal? Peter Arkenbout Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal? Programma - 15.00 Introductie door Peter Arkenbout - 15.15 Workshop door Peter Arkenbout - 16.15 Werken aan case met Arjen Dijkstra - 17.00-17.30

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken; G SWOT-analyses

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant?

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? Winter 2015 Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? De klant is steeds minder grijpbaar De wereld is plat 1 Internet heeft de wereld ontsloten. Klanten hebben daarmee toegang tot veel alternatieven,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Quick-scan flexibiliteit

Quick-scan flexibiliteit Quick-scan flexibiliteit Hieronder leggen we u enkele stellingen voor die betrekking hebben op de omstandigheden en de markt waarin uw onderneming, divisie of business unit (dit kunt u zien als uw organisatie

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten Systeemdenken De wereld waarin ondernemingen bestaan is bijzonder complex en gecompliceerd en door het gebruik van verschillende concepten kan de werkelijkheid nog enigszins beheersbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Rapportage Lifetime Relatie

Rapportage Lifetime Relatie Naam lead Rapportage Lifetime Relatie Het Bedrijfsprofiel Bedrijfsnaam: Website: Adres: Telefoon: Branche: Internationaal : Bedrijfsgrootte: Social media: Over de organisatie: De Contactpersoon Contactpersoon:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

gromy/i ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist

gromy/i ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist gromy/i194066 ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist 2 1. De afnemers Geef een korte beschrijving van de doelgroepen of afilemers die je nu bedient. Voeg daar doelgroepen of afnemers aan toe die

Nadere informatie

De route uitstippelen.

De route uitstippelen. De route uitstippelen. Marketingstrategieën zorgen voor de essentiële verbinding tussen het inzicht in welke producten en diensten uw klanten eisen en de beste methoden om deze zo winstgevend mogelijk

Nadere informatie