Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING"

Transcriptie

1 Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING FEBRUARI 2015

2 INHOUD 1. Inleiding Opties vooruitlopend op vaststelling regionale woonagenda Bouwen voor de behoefte Woonbehoefte in de deelgebieden Verhouding plannen en behoefte Keuzes per type plan Harde plannen Zachte plannen Uitwerking per deelgebied Deelgebied Beusichem Deelgebied Buren Deelgebied Lienden Deelgebied Maurik Buitengebied Hoe verder Uitvoering door het college Ruimte voor de toekomst Wachten op de regionale afspraken Notitie Bouwen voor behoefte pagina 2 van 16

3 1. Inleiding In het Kwalitatief Woningbouwprogramma 3 (KWP3) uit 2011 spraken we met de regio en de provincie af dat we in de periode 2010 tot 2020 maximaal woningen mochten hebben in harde plannen 1. Op dit moment benaderen we de woningen in harde plannen 2. Uit het recente woningmarktonderzoek van STECgroep (bijlage 1) blijkt dat we in de deelgebieden Maurik en Beusichem meer woningen hebben in harde plannen dan uit de behoefte voor die deelgebieden blijkt. Ook staan hier nog een aantal zachte plannen 3 op stapel. Juist in de deelgebieden Lienden en Buren moeten wij op basis van de behoefte nog woningen toevoegen. Dit kan echter niet, omdat we dan de woningen overschrijden. We willen ervoor zorgen dat de mensen die behoefte hebben aan een woning in de deelgebieden Lienden en Buren hun woning toch kunnen krijgen. Op dit moment bespreken we in de regio de nieuwe afspraken over de verdeling van woningen in de nieuwe periode 2015 tot Het is niet duidelijk wat deze afspraken uiteindelijk zullen inhouden voor de gemeente Buren. In verband met de brede discussie in de regio over de verdeling van de woningen kunnen we nog geen inschatting maken wanneer de regionale woonagenda (waarin de verdeling van de nieuwe aantallen woningen wordt opgenomen) wordt vastgesteld. 1 Harde plancapaciteit is woningbouwcapaciteit waarvoor geen planologische procedure nodig is, omdat er al een bestemmingsplan geldt. 2 De regionale afspraak gaat over de oplevering van woningen en het aantal woningen in harde plannen. Als we oplevering in de jaren 2010 tot en met 2014 optellen bij de harde plannen, benaderen we de 1040 woningen (oplevering in de periode 2010 tot 2013 excl. legalisatie Lingemeer en incidentele woningbouw: circa 220 woningen, in aanbouw per 1 januari 2014: circa 50 woningen en een harde plancapaciteit per 1 januari 2015 van circa 700 woningen). 3 Zachte plancapaciteit is woningbouwcapaciteit waarvoor een planologische procedure nodig is om die woningen mogelijk te maken. Er kunnen wel afspraken zijn gemaakt over woningbouw of een aanzet daarvan. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 3 van 16

4 2. Opties vooruitlopend op vaststelling regionale woonagenda De verwachting is dat de vaststelling van de regionale woonagenda nog enige tijd op zich laat wachten. Tot die tijd gelden de afspraken uit het KWP3, waarin we woningen kregen toegewezen. Deze zijn bij benadering ingevuld. Om nog plannen te kunnen ontwikkelen is het daarom nodig dat we met de regio nieuwe afspraken maken. In afwachting van die nieuwe afspraken hebben wij twee mogelijkheden. 1. We wachten tot er regionale afspraken zijn gemaakt. Tot die tijd nemen we geen risico. Alle zachte plannen bevriezen we. Ook nieuwe initiatieven nemen we niet in behandeling. Daarnaast informeren we de partijen die harde plancapaciteit hebben, dat deze partijen het risico lopen dat harde plancapaciteit op termijn wordt wegbestemd als blijkt dat de geplande woningen niet voldoen aan de behoefte. We noemen dit voor de woningbouw een winstwaarschuwing. 2. We bouwen voor de woonbehoefte. We lopen vooruit op de verwachte uitkomst van de regionale woonagenda. In de deelgebieden Lienden en Buren willen we er voor zorgen dat er op korte termijn voldoende plannen zijn om aan de behoefte te voldoen. In de deelgebieden Maurik en Beusichem bekijken we op welke manier we het aanbod van woningen beter kunnen laten aansluiten op de behoefte. In deze deelgebieden geven we een winstwaarschuwing af aan partijen die harde plannen ontwikkelen. Voor de zachte plannen bekijken we per plan of het reëel is deze door te zetten. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 4 van 16

5 3. Bouwen voor de behoefte Wij kiezen voor optie 2: we bouwen voor de woonbehoefte. We zorgen ervoor dat we op tijd inspelen op de verwachte behoefte aan woningen in de deelgebieden. Als we wachten met de ontwikkeling van die plannen, kunnen we straks namelijk niet aan de vraag naar woningen in de gemeente voldoen. Daarnaast willen we nu geen maatregelen nemen bij de lopende plannen die achteraf misschien niet nodig waren. Optie 2 brengt wel een risico met zich mee. We gaan namelijk voordat er regionale afspraken zijn gemaakt plannen ontwikkelen, die niet passen binnen de nu nog geldende KWP3-afspraken. Ook weten we niet zeker of die woningen passen binnen de nieuwe afspraken. We verwachten dat we met optie 2 uiteindelijk wel voldoen aan de regionale woonagenda omdat we de daadwerkelijke woningbehoefte als basis nemen voor de uitwerking van deze optie. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 5 van 16

6 4. Woonbehoefte in de deelgebieden Bij het bepalen van de woonbehoefte voor de gemeente Buren kijken we naar het concept van het regionale woningmarktonderzoek en de analyse die we zelf lieten doen door STECgroep (Woningmarktthermometer). Het regionale woningmarktonderzoek en de Woningmarktthermometer concluderen dat in de gemeente Buren een behoefte bestaat aan circa 70 woningen per jaar. We nemen als uitgangspunt dat circa 30% van de woningen in harde plannen uiteindelijk niet, of pas later gerealiseerd wordt. Om in de periode 2015 tot 2025 circa 700 woningen op te kunnen leveren hebben we dus een harde plancapaciteit van woningen nodig. De gemeente Buren is een uitgestrekte plattelandsgemeente. Het is dus niet alleen belangrijk om te weten hoeveel woningen gebouwd moeten worden, maar het is zeker ook belangrijk om te weten waar die woningen gebouwd moeten worden. Een belangrijk onderdeel van de woningmarktthermometer is dan ook de verhouding van de woningbehoefte binnen de deelgebieden in de gemeente Buren. Uit het regionale woningmarktonderzoek blijkt een tweedeling van de gemeente; de oostzijde met Lienden en Maurik en de westzijde met Beusichem en Buren. De woningmarktthermometer bevestigt ons idee dat deze tweedeling verder kan worden onderverdeeld. Daarmee komen we tot vier deelgebieden. Die deelgebieden zijn: Beusichem en omgeving (Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij); Buren en omgeving (Buren, Zoelen, Kerk-Avezaath, Erichem en Asch); Lienden en omgeving (Lienden, Ingen, Ommeren en Lingemeer); Maurik en omgeving (Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk). Notitie Bouwen voor behoefte pagina 6 van 16

7 Het buitengebied van Buren bedient duidelijk een andere doelgroep dan de mensen die in de kernen willen wonen. Daarom beschouwen we het buitengebied van Buren als een apart (5 e ) deelgebied. Voor het buitengebied van de gemeente doet de woningmarktthermometer geen uitspraken. De ervaring leert ons dat we gemiddeld 10 woningen per jaar in het buitengebied bestemmen, waarvan er uiteindelijk 7 worden gebouwd. In het buitengebied zijn er nieuwe agrarische bedrijfswoningen mogelijk, worden woningen gebouwd in ruil voor de sloop van de oude agrarische opstallen, worden nieuwe landgoederen aangelegd met woningbouw, is het mogelijk monumentale woningen te splitsen voor de instandhouding en zijn er mogelijkheden tot de bouw van woningen in ruil voor landschapsversterking. De woningmarktthermometer geeft een richting voor de verdeling van het aantal woningen over de verschillende deelgebieden. Deze verdeling is gebaseerd op de toename van het aantal huishoudens per deelgebied. We gaan daarbij uit van een plancapaciteit van woningen. Als we rekening houden met de toewijzing van 100 woningen aan het buitengebied, kunnen we een verdeling maken van het gewenste aantal woningen voor de overige deelgebieden. Hieruit volgt de onderstaande verdeling van woningen per deelgebied. Behoefte per deelgebied Buitengebied; 100 Beusichem e.o.; 153 Maurik e.o.; 225 Buren e.o.; 234 Lienden e.o.; 288 Notitie Bouwen voor behoefte pagina 7 van 16

8 5. Verhouding plannen en behoefte Als we de behoefte naast de bestaande harde en zachte plannen zetten, zien we in welk deelgebied we teveel aan plannen hebben en in welk deelgebied er nog behoefte bestaat aan plannen. Huidige situatie* Deelgebied Bestaande harde capaciteit Zachte plancapaciteit Totaal Hard plus zacht per 1 januari 2015 Behoefte Teveel of te weinig plannen in deelgebied Beusichem e.o Te veel Buren e.o Te weinig Lienden e.o Te weinig Maurik e.o Te veel Buitengebied Totaal * bij de zachte plancapaciteit hielden we voor het plan Teisterbant in Kerk-Avezaath (deelgebied Buren) alleen rekening met ontwikkeling van de eerste fase uit de visie Teisterbant. Voor het buitengebied gaan we uit van een behoefte van 100 woningen. Daarvan zijn er reeds 55 bestemd. We nemen dus 45 woningen aan zachte plancapaciteit op. Uit de tabel blijkt dat het aantal woningen in harde en zachte plannen voor de gehele gemeente Buren de behoefte overschrijdt. In de deelgebieden Maurik en Beusichem is er te veel plancapaciteit. Er zijn dus meer woningen in plannen opgenomen dan waar behoefte voor is. Vooral in Maurik is de harde plancapaciteit fors hoger dan de behoefte. Het ligt daarom niet voor de hand om daar zachte plannen te ontwikkelen. In Beusichem is de overschrijding minder groot, maar moeten we wel voorzichtig zijn. In de deelgebieden Lienden en Buren zien we dat we nog ruimte hebben om plannen in ontwikkeling te nemen. Het is verstandig om niet de gehele ruimte in te vullen. Dit heeft de volgende redenen. 1. We benaderen nu de afgesproken woningen uit het KWP3. Als we alle zachte plannen hard maken (door een bestemmingsplan vast te stellen) betekent dat een forse overschrijding. Dit brengt een risico met zich mee in een eventuele bestemmingsplanprocedure. 2. De behoefte aan woningen bepaalden we over een periode van 10 jaar. Als we nu in het eerste jaar de gehele ruimte invullen met plannen, dan kunnen we de komende 9 jaar geen plannen meer ontwikkelen. 3. Als de gehele behoefte in plannen wordt opgenomen, kan niet meer worden ingespeeld op wijzigingen in die behoefte en toekomstige wensen voor woningtoewijzing voor bijzondere gevallen. We willen meer dan voorheen de regie houden op de woningontwikkeling. 4. We verwachten dat we in 2020 opnieuw moeten kijken naar de behoefte en dus de verdeling van de woningen over de deelgebieden. Als op dat moment blijkt dat er minder behoefte is, voorkomen we dat we dan opnieuw vervelende keuzes moeten maken. De algemene tendens is dat de toename van huishoudens in Nederland afvlakt. Dat geldt ook voor de gemeente Buren. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 8 van 16

9 5. We willen alleen nog maar plancapaciteit toevoegen in plannen die zichzelf hebben bewezen. 6. Er zijn nog geen regionale afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Het is daarom verstandig om ruimte te houden voor het geval dat de regionale afspraken anders uitkomen. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 9 van 16

10 6. Keuzes per type plan We kozen in paragraaf 1.3 voor optie 2: bouwen voor de behoefte. Daarmee lopen we vooruit op de afspraken met de regio en provincie. Uitvoering van deze optie vraagt om keuzes. We moeten dus, totdat er duidelijkheid is over de regionale woonagenda, een (tijdelijke) strategie per plan bepalen. Dat doen wij op basis van de behoefte per deelgebied. In deze paragraaf geven we aan hoe we daarmee per plan om willen gaan. We maken daarbij een onderscheid tussen: plannen waar al een bouwtitel bestaat (harde plannen) plannen waar nog geen bouwtitel bestaat maar al wel afspraken zijn gemaakt (zachte plannen) 6.1 Harde plannen De harde plannen in de gemeente kunnen gewoon ontwikkeld worden. We geven aan de ontwikkelaars en particulieren al wel een winstwaarschuwing af. Die winstwaarschuwing dient twee doelen: we geven de ontwikkelaar de tijd om aan te tonen dat zijn plan wél voldoet aan de behoefte; we stimuleren dat woningen waar wel vraag naar is daadwerkelijk worden gebouwd (we voorkomen dat de ontwikkelende partij wacht op betere tijden en daarbij winstmaximalisatie boven bouwen voor de behoefte zet. Op het moment dat wij deze winstwaarschuwing nu niet afgeven, is het risico op schade groter als uiteindelijk blijkt dat we daadwerkelijk moeten gaan wegbestemmen. We geven bij de winstwaarschuwing ook een termijn mee waarop we mogelijk moeten wegbestemmen. Daarbij houden we rekening met de grootte van de plannen, maar ook met het verloop van de plannen tot nu toe. Bij de winstwaarschuwing geven wij aan dat de bestaande plancapaciteit niet voor altijd in stand blijft, maar dat ze moeten aantonen dat ze daadwerkelijk gebruik maken van die plancapaciteit. Ook geven we aan dat we op termijn opnieuw kijken of en wat er in het plan is gerealiseerd en of dat aanleiding geeft tot het aanpassen van de aantallen in het bestemmingsplan. De ontwikkelaars en particulieren zijn daardoor op de hoogte van de langetermijnvisie van de gemeente. Zij worden zo in de gelegenheid gesteld om maximaal in te zetten op de realisering. Lukt het niet, omdat er gewoon te weinig behoefte is aan de woningen, dan is er ook een reden om harde plancapaciteit op termijn weg te bestemmen. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 10 van 16

11 6.2 Zachte plannen Voor de zachte plannen kijken we naar een manier waarop we wel kunnen starten met de ontwikkeling van het plan, maar dan op zodanige wijze dat het aansluit op de al eerder beschreven woningbehoefte. We willen in de deelgebieden waar te weinig gebouwd wordt al wel ontwikkelingen toestaan, maar kiezen er voor niet de volledige capaciteit vanuit de behoefte in te vullen. Dat houdt in dat we bij zachte plannen voor een beperkte woningontwikkeling kiezen. We geven daarbij nu voorrang aan de lopende projecten in de deelgebieden Lienden en Buren. Projecten die zich al in zo n vergevorderd stadium bevinden dat we ze wel door moeten zetten, zetten we door. We laten de ontwikkelaar daarbij wel duidelijk weten welke risico s er aan het verder ontwikkelen van dat plan zitten. Bij de verdeling van de plannen over de kernen sluiten we daarbij zo veel mogelijk aan op de woonvisie die de gemeente Buren in februari 2014 vaststelde. Dat houdt in dat we in de grotere kernen ook bouwen voor de toekomstige behoefte en in de kleine kernen alleen voor de directe vraag uit die kern. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 11 van 16

12 7. Uitwerking per deelgebied 7.1 Deelgebied Beusichem Na het besluit van de gemeenteraad hebben we een overcapaciteit aan plannen in het deelgebied Beusichem. We hebben nog steeds 49 woningen meer dan de behoefte voor de periode 2015 tot Hoe we daarmee om willen en moeten gaan is afhankelijk van de afspraken die we met de regio en de provincie maken. Als de afspraken met de regio en de provincie bekend zijn, vraagt dat om een nieuw besluit. Op dat moment bekijken we of er aanvullende actie nodig is voor dit deelgebied. Het is mogelijk dat we op dat moment toch moeten gaan kijken naar het wegbestemmen van harde capaciteit die we niet nodig hebben om andere gewenste ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. In afwachting van de regionale discussie over de woningbouwprogrammering reserveren we voor de particuliere initiatieven in de kernen en het buitengebied samen maximaal 10 woningen om in die periode ook woningbouw toe te kunnen staan. 7.2 Deelgebied Buren Ook in het deelgebied Buren bestemmen we niet de volledige behoefte ineens. Er is dus nog ruimte om in de toekomst woningbouw toe te staan op locaties die voorzien in de behoefte. Dat kunnen de bestaande plannen in Buren zijn, maar ook plannen in een van de overige kernen in het deelgebied of plannen. De eerste discussie daarover willen we pas voeren als duidelijk is wat de uitkomsten van de regionale afspraken zijn. Daarnaast hebben we de vrije ruimte in de deelgebieden Lienden en Buren op dit moment nodig om er voor te zorgen dat het totale aantal woningen in de gemeente Buren in harde plannen niet boven de woningen komt. Immers, in Lienden en Buren hebben we nog ruimte voor de toekomst. In de deelgebieden Beusichem en Maurik hebben we echter meer plannen dan de behoefte. Wij willen kunnen inspelen op onverwachte kansen en knelpunten. Ook willen we voorkomen dat we in 2025 opnieuw voor de vraag komen te staan welke plannen we wel en welke plannen we niet af willen schalen. Het risico daarop voorkomen we alleen als we niet in 2015 de totale planbehoefte invullen. In afwachting van de regionale discussie over de woningbouwprogrammering reserveren we voor de particuliere initiatieven in de kernen en het buitengebied samen maximaal 10 woningen om in die periode ook woningbouw toe te kunnen staan. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 12 van 16

13 7.3 Deelgebied Lienden In het deelgebied Lienden bestemmen we niet de volledige behoefte ineens. Er is dus nog ruimte om in de toekomst woningbouw toe te staan op locaties die voorzien in de behoefte. Dat kunnen de bestaande plannen in Lienden zijn, maar ook plannen in één van de overige kernen in het deelgebied of plannen. De eerste discussie daarover willen we pas voeren als duidelijk is wat de uitkomsten van de regionale afspraken zijn. Daarnaast hebben we de vrije ruimte in de deelgebieden Lienden en Buren op dit moment nodig om er voor te zorgen dat het totale aantal woningen in de gemeente Buren in harde plannen niet boven de 1000 woningen komt. Immers, in Lienden en Buren hebben we nog ruimte voor de toekomst. In de deelgebieden Beusichem en Maurik hebben we echter meer plannen dan de behoefte. Wij willen kunnen inspelen op onverwachte kansen en knelpunten. Ook willen we voorkomen dat we in 2025 opnieuw voor de vraag komen te staan welke plannen we wel en welke plannen we niet af willen schalen. Het risico daarop voorkomen we alleen als we niet in 2015 de totale planbehoefte invullen. In afwachting van de regionale discussie over de woningbouwprogrammering reserveren we voor de particuliere initiatieven in de kernen en het buitengebied samen maximaal 10 woningen om in die periode ook woningbouw toe te kunnen staan. 7.4 Deelgebied Maurik Ook na het besluit van de gemeenteraad hebben we een overcapaciteit aan plannen in het deelgebied Maurik. We hebben nog steeds 225 woningen meer dan de behoefte voor de periode 2015 tot Hoe we daarmee om willen en moeten gaan is afhankelijk van de afspraken die we met de regio en de provincie maken. In de overleggen met de regio en de provincie zetten we in op de mogelijkheid om afspraken te maken over een fasering over een langere periode voor het plan Maurik Oost zodat de overcapaciteit aan harde plannen in dit deelgebied geen gevolgen heeft voor de gewenste plannen in de andere deelgebieden. Als de afspraken met de regio en de provincie bekend zijn, vraagt dat om een nieuw besluit. Op dat moment bekijken we of er aanvullende actie nodig is voor dit deelgebied. Het is mogelijk dat we op dat moment toch moeten gaan kijken naar het wegbestemmen van harde capaciteit die we niet nodig hebben om andere gewenste ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. In afwachting van de regionale discussie over de woningbouwprogrammering reserveren we voor de particuliere initiatieven in de kernen en het buitengebied samen maximaal 10 woningen om in die periode ook woningbouw toe te kunnen staan. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 13 van 16

14 7.5 Buitengebied Op dit moment hebben we 55 woningen aan harde capaciteit in het buitengebied. Het eerstvolgende plan waarin we weer woningen in het buitengebied mogelijk maken is het zesde veegplan buitengebied. We reserveren maximaal 10 woningen voor het buitengebied en de particuliere initiatieven in de kernen samen. Net zoals de deelgebieden Lienden en Buren, vragen wij u dus nu al wel wat woningen mogelijk te maken, maar nog even te wachten met het toekennen van het totaal aantal woningen voor de periode 2015 tot In afwachting van de regionale discussie over de woningbouwprogrammering reserveren we voor de kernen en het buitengebied samen maximaal 10 woningen om in die periode ook woningbouw toe te kunnen staan. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 14 van 16

15 8. Hoe verder 8.1 Uitvoering door het college De keuzes per type plan moeten nog verder uitgewerkt worden door het college. De volgende acties worden daarbij uitgezet. 1. Winstwaarschuwing voor alle plannen waar harde capaciteit beschikbaar is. 2. Uitleg van het besluit aan de partijen met zachte capaciteit waar we in afwachting van de regionale afspraken geen ontwikkelingen toe staan. 3. Uitleg van het besluit aan de partijen met zachte capaciteit in het deelgebied Lienden en Buren waar we al willen starten met de planvorming (al dan niet in gewijzigde vorm). 4. In overleg met de partijen in de deelgebieden Lienden en Buren voor de ontwikkeling van een deel van die projecten. 5. Opstellen afwegingskader voor toedeling van de 10 woningen in het buitengebied en de particuliere initiatieven in de kernen. 6. Overleg met de regio over de nieuwe regionale afspraken. 7. Na vaststelling van de regionale afspraken: Voorbereiding van een definitief besluit over de woningaantallen. Als blijkt dat er naar aanleiding van deze acties nog aanvullende besluitvorming door de gemeenteraad noodzakelijk is, leggen we dat besluit voor aan de gemeenteraad. Dat geldt uiteraard als door externe ontwikkelingen blijkt dat we onze keuzes moeten bijstellen. 8.2 Ruimte voor de toekomst De woningmarkt in de gemeente Buren staat niet stil. Dat houdt in dat we in de toekomst ongetwijfeld te maken krijgen met situaties die we vooraf niet voorzien hadden. We reserveerden in deze notitie ruimte om op nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene kansen in te kunnen spelen. Op het moment dat blijkt dat plannen harder lopen dan voorzien of de vraag tussen deelgebieden verschuift, kunnen we die capaciteit inzetten. We houden op die manier meer dan voorheen de regie op de woningbouw. 8.3 Wachten op de regionale afspraken Het is van belang om snel regionale afspraken te hebben. Pas op het moment dat de regionale afspraken zijn opgenomen in de Regionale Woonagenda en deze zijn afgestemd met de provincie Gelderland, kunnen we definitieve keuzes maken over het bouwen voor behoefte in de gemeente Buren. We zetten in regionale verband dan ook in op een spoedige vaststelling van de regionale afspraken in de regionale woonagenda. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 15 van 16

16 Het mag duidelijk zijn dat we daarbij inzetten op het open houden van de mogelijkheid voor de gemeente Buren om te blijven bouwen voor behoefte in de gemeente waarbij we de negatieve consequenties van de besluitvorming voor de inwoners en ontwikkelaars met grondpositie in de gemeente zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Met deze notitie maken we de keuze om slechts een beperkt aantal plannen door te zetten omdat we daarmee voorzien in de direct behoefte aan woningen in de deelgebieden Lienden en Buren. Nieuwe plannen pakken we daarnaast nog niet op. Pas op het moment dat de regionale afspraken zijn gemaakt, kunnen we een definitieve keuze maken over de manier waarop we met de woningbouw in de gemeente Buren om gaan. Dat is dan ook het moment dat we aan iedereen duidelijkheid kunnen geven over de mogelijkheid om woningen te bouwen in de gemeente Buren. Notitie Bouwen voor behoefte pagina 16 van 16

*<BARCODE>* Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt. 24 juni 2014 RV/14/ Begrotingsprogramma

*<BARCODE>* Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt. 24 juni 2014 RV/14/ Begrotingsprogramma Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 24 juni 2014 RV/14/00439 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp H.Achterberg Wonen I.J. Lautenbach Herziening

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland 0476 Familie Van Lidth de Jeude, 1407-1946 0615 Familiebedrijven Van Hoytema,? 0891 Chamotte Unie NV, 1935-1988 0564 Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek,

Nadere informatie

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0%

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0% Kern Asch Bevolking Kern Asch Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% Vergrijzing en ontgroening (2014-2024) Kern Asch Ontwikkeling 0-25 jarigen -23%

Nadere informatie

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren 1 Inleiding De nota Speels Buren, Speelruimtebeleid uit 2006 is verouderd. De inhoud komt niet meer overeen met het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid,

Nadere informatie

Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021

Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021 Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021 Stand van zaken februari 2014 Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Februari 2014 Status document: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is veranderd

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Bijlage 2 Haalbaarheid nieuwe wijzigingsbevoegdheden

Bijlage 2 Haalbaarheid nieuwe wijzigingsbevoegdheden Bijlage 2 Haalbaarheid nieuwe wijzigingsbevoegdheden BUREN: 1. BUREN, ERICHEMSEWEG 1H ECK EN WIEL: 2. ECK EN WIEL, ADAM VAN DELENSTRAAT 8 3. ECK EN WIEL, GYMZAAL HELLENBERGSTRAAT INGEN: 4. INGEN, TABAKSLAND

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

de nieuwe regio Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus JULI 2C: LP Den Haag Datum Onivpvi^sf

de nieuwe regio Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus JULI 2C: LP Den Haag Datum Onivpvi^sf Regio Midden-Holland de nieuwe regio Postbus305 2800 AA GUDA www.regiomlddenholland.nl Aan Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus 90602 1-9 JULI 2C:5 2509 LP Den Haag Datum nivpvi^sf

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Woonambities de kern van de regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 samengevat

Woonambities de kern van de regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 samengevat Bijlage 1 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg

Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg Van Project : : Rho adviseurs: Jur van der Velde, Joske Poelstra 20161897 Opdrachtgever : Gemeente Noordenveld Datum : 9 januari 2017 Aan : Gemeente Noordenveld:

Nadere informatie

Projectopdracht Regionale Woonvisie

Projectopdracht Regionale Woonvisie Projectopdracht Regionale Woonvisie Regio Zuidwest Drenthe Gemeenten De Wolden Meppel Westerveld Hoogeveen Februari 2011 1 Projectopdracht Regionale Woonvisie 1. Projectomschrijving 1.1 Aanleiding: In

Nadere informatie

Samenvatting Dit voorstel bevat de Woningbouwafspraken voor de Regio Twente voor de periode Wij adviseren u hiermee in te stemmen.

Samenvatting Dit voorstel bevat de Woningbouwafspraken voor de Regio Twente voor de periode Wij adviseren u hiermee in te stemmen. Voorstel regioraad Auteur : Linda van Asselt / Martin Verbeek Datum : 25 februari 2009 Code : 2009/1 Reg.nr. : 09000654 Agendapunt: 4 Onderwerp : Woningbouw Twente 2010-2020 Samenvatting Dit voorstel bevat

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven.

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Nummer: 6c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 7 april 2015 Aanleiding Op

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord. 25 januari 2017

Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord. 25 januari 2017 Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord 25 januari 2017 Programma 1. Welkomstwoord en introductie: Lydia Albinus, projectleider 2. Presentatie integrale gebiedsontwikkeling: - huidige situatie

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

RV/13/00315. Voorstelnummer RV/13/00315. Bestemmingsplan Markt 11 en Smalriemseweg ongenummerd in Beusichem

RV/13/00315. Voorstelnummer RV/13/00315. Bestemmingsplan Markt 11 en Smalriemseweg ongenummerd in Beusichem Datum vergadering Gemeenteraad 1 25juni 2013 Datum vergadering Voorbereidende 11juni 2013 11 7 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp G.J. van Rhijn Wonen G.J. van Ingen

Nadere informatie

Woonvisie Buren

Woonvisie Buren WOONVISIE BUREN Woonvisie Buren 2014 2020 Waarom Wat Wie Waar Hoe Wanneer Maurik, januari 2014 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 1.1. DOEL VAN DE WOONVISIE... 1 1.2. ROL

Nadere informatie

INVENTARISATIE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN. Omschrijving economische activiteit. Actie mbt Wet MenO. Stand van zaken mbt Wet MenO

INVENTARISATIE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN. Omschrijving economische activiteit. Actie mbt Wet MenO. Stand van zaken mbt Wet MenO In sommige gevallen is het niet reëel om de integrale kostprijs door te berekenen. Bijvoorbeeld bij verhuur en verkoop van grond en gebouwen mag de gemeente naar een marktconforme prijs. INVENTARISATIE

Nadere informatie

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016"

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 Zaaknummer : 126519 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016" Collegevergadering :

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst A.A.L.M. Spekschoor Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

gemeente Bronckhorst A.A.L.M. Spekschoor Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Bronckhorst Z0165D05E70 Naam portefeuillehouder: A.A.L.M. Spekschoor Vergaderdatum 28 april 2016 Registratie nr Onderwerp Z74222\Raad- 00105 Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes. Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten

Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes. Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten Ontwikkelingen aanleiding tot nota woningbouw Ontwikkelingen afgelopen periode noodzaak

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014 Gemeente Voorst Nieuwbouw Terwolde Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht 11 september 2014 DATUM 11 september 2014 TITEL Marktonderzoek Terwolde ONDERTITEL Onderbouwing woningbehoefte locatie

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Vaststellen kwaliteitsatlas Kaleidos, " wonen in het landschap van de Roervallei"

GEMEENTE ROERMOND. Vaststellen kwaliteitsatlas Kaleidos,  wonen in het landschap van de Roervallei ^ gemeente Roermond i - ^ ^ ^ GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorsteino. 2012/032/1 Agendapuntno.: Datum 27 februari 2012 Portefeuille: RU Onderwerp: Vaststellen kwaliteitsatlas Kaleidos, " wonen in het landschap

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage 2. Actualisering Woningbouwplangebieden; de algemene strategie

Bijlage 2. Actualisering Woningbouwplangebieden; de algemene strategie RIS.5307 Bijlage 2. Actualisering Woningbouwplangebieden; de algemene strategie 1. Inleiding Alle gemeentelijke woningbouwprojecten zijn op een integrale wijze besproken. De projecten hebben op zich en

Nadere informatie

Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied

Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied Samenvatting Notitie uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer OD/2015/103607 Bijlage behorende bij de brief d.d. 8 april 2015. Samenvatting Notitie

Nadere informatie

Beleid Inzet Woningbouwcontingenten

Beleid Inzet Woningbouwcontingenten Beleid Inzet Woningbouwcontingenten Opgesteld door de afdeling Ruimte van de gemeente Vlagtwedde Datum:31-08-2010 Zaaknummer: ZA.10-5694/DN.10-324 Wijziging: Wijziging: Inhoud Inhoud...3 Inleiding...4

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose DATUM 7 januari 2015 PROJECTNUMM ER 1680.113 OPDRACHTGEV ER Gemeente Aa en Hunze Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie 2016+ 1 Inleiding De gemeente Aa en Hunze is bezig met de actualisering

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Structuurvisie: Nota Kostenverhaal Steller: P.C.J. Verheijen Datum: 15 november 2011 Nr.: RIB-HK-1155 Op 18 oktober

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Colofon Datum : Oktober 2014 Versie : 1 Document : 14-18137 / 3760_3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept Bespreekstuk Voor : Commissie ABZ Van : College Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Doorkiesnummer : Datum : concept Onderwerp : uitwerking begrip "groot maatschappelijk belang" I Aanleiding. In de raadsvergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 519178 Op voorstel B&W d.d.: 28 juni 2014 Datum vergadering: 7 oktober 2014 Portefeuillehouder: N. Lemlijn Rol gemeenteraad: Aanpak wijziging

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 Datum 20 november 2014 Nummer 2014-13- Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-34515 / 14Z.007861 Onderwerp Financiële bijdrage

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei Aantal bijlagen 2

Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei Aantal bijlagen 2 Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Vestiging van Het Spaarne, Haarlemse

Nadere informatie

Onderwerp: Prioritering woningbouw. Kennis nemen van: Uitwerking en aanpak van het actiepunt prioritering woningbouw uit de Woonagenda.

Onderwerp: Prioritering woningbouw. Kennis nemen van: Uitwerking en aanpak van het actiepunt prioritering woningbouw uit de Woonagenda. INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 17UIT25113 Datum advies: 7 november 2017 Onderwerp: Prioritering woningbouw Kennis nemen van: Uitwerking en aanpak van het actiepunt prioritering woningbouw uit de Woonagenda.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Kadernota voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Gemeente Boekel Module plattelandswoning Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Gemeente Boekel Versie 2.3 module plattelandswoning

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 25 februari 2016 Datum vastgesteld Datum onherroepelijk

Nadere informatie

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017'

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017' Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 27792 27 september 2017 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 mr. J. (Jasper) Verstand Steller A. (Arjen) Ruiter Datum

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2015 Regnr.: 15int04492 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt :

Nadere informatie

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 1. Inleiding In Hofland-Oost fase 4 en 5 worden in totaal 102 woningen gerealiseerd, waarvan 81 koopwoningen. Van 19 december 2009 tot en met 8 januari

Nadere informatie

Ruimtelijke visie Sleeuwijk

Ruimtelijke visie Sleeuwijk Ruimtelijke visie Sleeuwijk Inhoud Blad 1. Inleiding 2 2. Ruimtelijke visie (doel) 3 3. Ontwikkelingen: a. Oprichten Brede School Sleeuwijk 4 b. Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt en demografie 5 c.

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

AAN DE RAAD. U wordt voorgesteld om onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven.

AAN DE RAAD. U wordt voorgesteld om onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor een extra woning Legtersdijk 5 in Aalten AAN DE RAAD Samenvatting In 2008 verwierf Roderlo een

Nadere informatie

Presentatie Pr. Beatrixstraat 18 Eck en Wiel

Presentatie Pr. Beatrixstraat 18 Eck en Wiel www.wildemansmakelaars.nl Presentatie Pr. Beatrixstraat 18 Eck en Wiel Wie is Wildemans Makelaars? Wildemans Makelaars werkt met een klein team van deskundige, betrokken medewerkers die oog hebben voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 BESLUITENLIJST (4) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. Bragt Wethouder

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Tudorpark particulier (achter Hoofdweg 887), Hoofddorp

onderwerp Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Tudorpark particulier (achter Hoofdweg 887), Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Tudorpark particulier (achter Hoofdweg 887), Hoofddorp Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Bijlage(n) : 1. Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening 2012.

Bijlage(n) : 1. Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening 2012. Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Eerste wijziging legesverordening 2011 en eerste wijziging legesverordening 2012 : Het college van burgemeester en wethouders, coördinerend

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling Woonplan 2013-2023 Bijlage(n) : 1. Woonplan 2013-2023 2.

Nadere informatie