Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Gemeentelijke herindeling van de Midden Betuwe Nr. 19 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van de Midden-Betuwe te herzien; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Paragraaf 1 Grenswijzigingen Artikel 1 1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Dodewaard, Echteld, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg opgeheven. 2. Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd: I. Lienden, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Maurik, behoudens een gedeelte dat naar de gemeente Buren overgaat en Lienden, behoudens delen van die gemeente die naar de nieuwe gemeente Kesteren overgaan, alsmede uit delen van de gemeente Buren en de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen als volgt: a. Grens met de gemeenten Buren en Tiet De nieuwe grens volgt, beginnende bij de bestaande grens tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Maurik in zuidoostelijke richting een rechte lijn, haaks op die gemeentegrens, die uitkomt in het westelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie H, nr Vanaf dat punt volgt zij de grens tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie I, nr. 566 en anderzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie H, nrs. 480, 482 en Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19

2 484 tot het zuidelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dat punt volgt de nieuwe grens een rechte lijn tot de bovenkant van het zuidwestelijk talud van de dijk waarop de Veersteeg is gelegen, op de plaats waar dat talud gesneden wordt door het verlengde van de noordelijke rand van de wegverharding van de Rijnbandijk, gelegen op een afstand van ongeveer 75 meter (in zuidoostelijke richting) van het zuidelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie H, nr Van daar af volgt zij de bovenkant van genoemd talud, steeds op ongeveer twee meter van de wegverharding van de Veersteeg en vervolgens een rechte lijn die vijf meter ten noordoosten van het landhoofd van het kunstwerk de weg Ravenswaaij-Rijswijk haaks kruist. Op de plaats waar deze lijn de onderkant bereikt van het talud aan de zuidzijde van die weg buigt de nieuwe grens naar het zuidwesten, zodanig dat zij een lijn volgt die de Prinses Marijke Sluisweg haaks kruist. Zij volgt die lijn tot één meter voorbij de verharding van die weg, buigt naar het zuidoosten en volgt de lijn, één meter ten zuidwesten van laatstgenoemde weg tot één meter voorbij de toegangsweg naar de garage bij het pand Prinses Marijke Sluisweg 11. Vanaf dat punt volgt zij in noordoostelijke richting een lijn, één meter ten zuidoosten van laatstgenoemde toegangsweg tot onderaan het talud van de verhoging waarop de panden Prinses Marijke Sluisweg 9 en 11 gelegen zijn. Vanaf dat punt volgt de nieuwe grens een rechte lijn in ongeveer noordwestelijke richting tot het midden van het zuidelijke uiteinde van de watergang die het zuidelijk verlengde vormt van het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie I, nr en vervolgens in noordelijke richting het midden van die watergang tot twee meter voor de wegverharding van de Kanaalweg. Daar buigt zij naar het zuidoosten en volgt de onderkant van de zuidwestelijke wegberm van laatstgenoemde weg, bijna steeds op ongeveer twee meter van de wegverharding, tot de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie H, nr De nieuwe grens volgt dan deze perceelgrens in noordoostelijke richting en vervolgens het midden van de verlegde Linge tot zij de bestaande grens tussen de gemeente Buren en de op te heffen gemeente Echteld bereikt. Van daar af volgt zij die bestaande grens en vervolgens de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Lienden en Echteld tot het westelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echtelcj,, sectie I, nr. 575, in het midden van de Linge. Vanaf dat punt volgt de nieuwe grens de grens tussen laatstgenoemd perceel en het perceel, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nr. 574 tot waar deze grens weer samenvalt met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Lienden en Echteld. De nieuwe grens volgt dan die bestaande gemeentegrens in overwegend oostelijke en noordoostelijke richting door het midden van de Linge tot de westelijke begrenzing van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nr b. Grens met de nieuwe gemeente Kesteren Vanaf het onder a laatstbedoelde punt volgt de grens van de nieuwe gemeente Lienden in overwegend noordoostelijke en oostelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Lienden en Echteld in het midden van de Linge en vervolgens, waar de bestaande gemeentegrens de Linge verlaat, het midden van de Linge tot het in zuidwestelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nrs. 18 en 22. Vandaar volgt zij de spoorlijn Tiel-Nijmegen in noordoostelijke richting via het verlengde van laatstgenoemde perceelgrens en vervolgens via de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K. nr. 18 en Lienden, sectie N, nrs. 631, 321, 320, 311, 376 en 367 enerzijds en Echteld, sectie K, nr. 22 en Lienden, sectie N, nrs. 315, 314, 312 en 377 anderzijds tot zij de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 2

3 Lienden en Kesteren bereikt. Deze grens volgt zij in noordelijke richting tot het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie N, nr. 342, van welk perceel zij dan de zuidelijke grens volgt en vervolgens de grens tussen dit perceel en het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie N, nr De nieuwe grens volgt dan het verlengde van laatstgenoemde perceelgrens tot de grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie N, nr. 338 en vervolgens de zuidgrens van dit perceel tot zijn westelijk hoekpunt van waaraf zij in rechte lijn de Betuwestraatweg oversteekt naar het zuidelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nr Zij volgt dan de grens tussen dit perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nrs. 333 en 429 tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Kesteren en Lienden, welke gemeentegrens zij in noordwestelijke richting volgt tot het westelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nr. 14. De nieuwe grens volgt dan de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nrs. 14 en 13 enerzijds en 166 en 1 54 anderzijds en vervolgens het midden van de waterloop kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nr. 6 tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Kesteren en Lienden. Deze grens volgt zij dan in overwegend oostelijke richting tot ongeveer 6 meter voorbij het westelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nr Vanaf dit punt loopt de nieuwe gemeentegrens op ongeveer 6 meter ten zuidoosten van de westelijke begrenzingen van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nr 393 tot de zuidgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nr. 397 en vervolgens via de percelen, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nrs. 397, 401, 418 en 443 enerzijds en nrs. 396, 402 en 422 anderzijds tot het snijpunt van die begrenzing met het in zuidwestelijke richting verlengde van de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nr Vanaf dit snijpunt volgt zij in noordoostelijke richting genoemd verlengde en laatstgenoemde perceelgrens en vervolgens de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nrs. 398, 423, 431, 424, 425 en 426 enerzijds en 399 en 427 anderzijds. Daarna volgt de nieuwe grens in noordoostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nrs. 457 en 458 en het verlengde van die grens tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nr Van daar af volgt zij meestal in ongeveer noordelijke richting de begrenzing tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nrs. 379, 430, 256, 252, 251, 320, 241 en 317 enerzijds en 259, 380, 429, 428, 285 en 318 anderzijds tot de grens van de gemeente Rhenen. c. Grens met de gemeenten Rhenen, Amerongen en Wijk bij Duurstede Vanaf het onder b laatst bedoelde punt volgt de nieuwe gemeentegrens in overwegend westelijke richting de bestaande grenzen tussen de op te heffen gemeenten Lienden en Maurik enerzijds en de gemeenten Rhenen, Amerongen en Wijk bij Duurstede anderzijds tot het onder a eerstomschreven punt. II. Valburg, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Dodewaard, behoudens gedeelten van deze gemeente die naar de nieuwe gemeente Kesteren overgaan, en Valburg, behoudens gedeelten van deze gemeente die naar de gemeenten Eist en Heteren overgaan, alsmede gedeelten van de gemeente Els en de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen als volgt: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 3

4 a. grens met de gemeente Heteren Vanaf het meest westelijke punt waar de bestaande grenzen van Heteren en Valburg samenkomen in de rivier de Linge, volgt de grens in oostelijke richting het midden van deze rivier tot het punt H-B, daarna volgt de grens het midden van deze rivier door de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G, nrs. 1160, 1155 en 1142 naar punt H-D. Vanaf het punt H-D verlaa- de nieuwe grens het midden van de rivier de Linge en loopt verder naar het punt H-E, gelegen in het midden van de waterloop de Eldensche Zeeg. Vervolgens loopt de grens via het midden van de Eldensche Zeeg door de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie M, nrs. 39, 38 en 37 tot het punt waar de bestaande grens tussen de gemeenten Valburg en Heteren wordt bereikt (punt H-F, tevens zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, nr. 236). Vanaf punt H-F wordt allereerst de bestaande grens tussen de gemeenten Heteren en Valburg gevolgd tot het punt waar de bestaande grenzen van Heteren, Valburg en Eist samenkomen. Daarna loopt de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, nr. 233 en Eist, sectie P, nr. 127 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F, nr. 233, sectie 0, nr. 54 en Eist, sectie P, nrs. 128 en 127 samenkomen. b. grens met de gemeente Eist De grens van de nieuwe gemeente Valburg met Eist loopt vanaf het eindpunt sub Ma beschreven in algemeen zuidelijke en zuidoostelijke richting via de gezamenlijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 127 met 128, 135, 136, 144, 142, 145, 146 en 165, Eist sectie P, nr. 151 met 165, 168, 163, 164, 152, 174, 175, 1 76, 183 en 155 en vervolgens via de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 151 in westelijke richting tot de bestaande grens tussen de gemeenten Eist en Valburg, welke grens zij in zuidoostelijke richting volgt tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie M, nr. 5. Vervolgens loopt de nieuwe grens via de gezamenlijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie I, nrs. 486 met 116, 485, 127 en 129, 483 met 129 en 484, 101 met 131, 130 en 105 tot de bestaande grens tussen de gemeenten Eist en Valburg. Deze grens volgt zij in algemeen zuidwestelijke richting tot de noordhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie M, nr Hierna loopt de grens in algemeen zuidelijke richting tot in het midden van de rivier de Waal via de gezamenlijke grenzen van de percelen, kadastraal bokend gemeente Eist, sectie M, nrs. 597 met 262 en 598, 260, 629, 628 en opnieuw 629 met 598, 629 met 255, 381 met 255, de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 214 met 202, 309 met 202, 322, 213 en 310. Vanaf het noordwestelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 311 loopt de grens in oostelijke richting langs de zuidzijde van rijksweg 1 5 via enerzijds de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 310 en Eist, sectie M, nr. 203 en anderzijds de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nrs. 311, 218, 219 en Eist, sectie M, nrs. 225 en 204 tot het punt V-A. Vervolgens loopt de grens wisselend in zuidelijke en westelijke richting via het midden van de waterloop, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie M, nr. 204 en Valburg, sectie L, nr. 66, vervolgens loopt de grens dwars over het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nr. 64 (de Van Balverenlaan) naar het punt Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 4

5 V-B in het midden van de waterloop, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nr. 68 en volgt daarna het midden van deze waterloop via de punten V-C, V-D tot V-E (gelegen op het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nrs. 65, 68 en 779 samenkomen). Daarna loopt de grens dwars over het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nr. 65 (de Oosterhoutsestraat) naar het midden van de sloot op het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 147 en vervolgens via het midden van deze waterloop tot het punt V-F en daarna via de punten V-G en V-H, beiden gelegen in het midden van de waterloop, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 302 naar het punt V-I, gelegen op de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr Hierna loopt de grens in zuidelijke richting tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nrs. 301 en 323 met 287, 368 met 287 en 365, 367 met 377, het perceel, kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie K, nr. 379 met 377, het perceel, kadastraal bekend gemeente Slijk-Ewijk, sectie C, nr. 923 met Slijk-Ewijk, sectie B, nr. 1246, Slijk-Ewijk, sectie C, nr. 783 met Slijk-Ewijk, sectie B, nr. 1130, hierna wordt deze laatste grens verlengd tot aan de grens met de gemeente Beuningen in het midden van de rivier de Waal. c. Grens met de gemeenten Beuningen en Druten De nieuwe grens volgt vanaf het onder b laatstomschreven punt in overwegend westelijke richting de bestaande grenzen tussen de gemeenten Beuningen en Druten enerzijds en de op te heffen gemeenten Valburg, Dodewaard en Echteld anderzijds door het midden van de rivier de Waal tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie C, nrs. 736 en 735. d. Grens met de nieuwe gemeente Kesteren Vanaf het onder c laatstomschreven punt volgt de nieuwe grens in ongeveer noordelijke richting de begrenzing tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie C, nrs. 736 en 672 enerzijds en 735 en 731 anderzijds en vervolgens in noordelijke en oostelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren enerzijds en Dodewaard anderzijds tot het westelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie A, nr Vanaf dit punt volgt zij de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nrs. 8 en 7 enerzijds en sectie A, nrs. 616 en 422 anderzijds en vervolgens de noordelijke begrenzing van het perceel, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nr. 126 (de Parallelweg) tot het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie A, nr. 616 en vervolgens de oostelijke, noordelijke en opnieuw oostelijke begrenzing van dit perceel tot zij de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Kesteren en Dodewaard weer bereikt. Deze grens volgt zij in oostelijke richting en vervolgens, in het midden van de Linge, de begrenzing tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie A, nrs. 617 en 618 en daarna het midden van laatstgenoemd perceel, steeds door het midden van de Linge tot het in zuidoostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie E, nrs. 109 en 135, die langs de oever van het Lingekanaal is gelegen. III. Kesteren, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Echteld, behoudens delen van die gemeente die overgaan naar de gemeente Tiel en de nieuwe gemeente Valburg, en Kesteren, behoudens een deel van die gemeente dat naar de nieuwe gemeente Liende Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 5

6 overgaat, alsmede uit delen van de gemeenten Lienden, Heteren, Dodewaard en Wageningen, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen als volgt: a. Grens met de gemeenten Rhenen en Wageningen Vanaf het onder Ib laatstomschreven punt volgt de nieuwe grens in overwegend oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Rhenen en Wageningen enerzijds en de op te heffen gemeenten Lienden en Kesteren anderzijds tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie F, nr Vanaf dit punt volgt zij in overwegend oostelijke richting de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie G, nrs en 1478 enerzijds en sectie F, nr. 128 anderzijds en vervolgens de bestaande grens tussen de gemeente Wageningen enerzijds en de op te heffen gemeente Kesteren en de gemeente Heteren anderzijds tot het onder lllb laatstgenoemde punt. b. Grens met de gemeente Heteren Van het onder Md laatstgenoemde punt volgt de grens die oever dan in overwegend noordwestelijke richting via laatstbedoeld verlengde en laatstgenoemde perceelgrens en vervolgens via de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie E, nrs. 68, 39, 57, 30, 6, 20, 1 en 19 enerzijds en 109, 83, 81 en 84 anderzijds en dan via het verlengde van die grens tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie D, nr Vervolgens volgt de grens in algemeen noordwestelijke richting de gezamenlijke grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie D, nrs. 773 en 603 en daarna de westelijke oever van het Lingekanaal over het perceel, kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie D, nr. 540 tot die oever ophoudt bij de teen van een stroomkrib. De nieuwe grens volgt tenslotte de teen van die krib en het verlengde daarvan in noordelijke richting tot de bestaande grens tussen de gemeente Wageningen en de gemeente Heteren. c. Grens met de nieuwe gemeente Valburg Deze komt te lopen als onder Md aangegeven. d. Grens met de gemeenten West Maas en Waal en Druten Vanaf het onder lid eerstomschreven punt volgt deze grens in overwegend westelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Dodewaard en Echteld enerzijds en de gemeenten Druten en West Maas en Waal anderzijds tot zij de grens met de gemeente Tiel bereikt. e. Grens met de gemeente Tiel Vanaf het onder d laatstomschreven punt volgt de nieuwe grens in overwegend noordelijke richting de bestaande grens tussen de gemeente Tiel en de op te heffen gemeente Echteld tot een punt ongeveer 65 meter ten zuiden van het gemaal dat 85 meter bezuiden de Waalbandijk staat, vanaf welk punt de nieuwe grens de bovenkant volgt van het oostelijk talud van de daar aanwezige waterloop tot bij genoemd gemaal. Van daar af gaat zij verder in noordelijke richting tot het midden van de Waalbandijk, waar de bestaande grens tussen de gemeenten Tiel en Echteld wordt bereikt en dan naar de westzijde van de weg Den Akker op 100 meter ten noorden van de Waalbandijk. Van daar af volgt de nieuwe grens de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 6

7 westzijde van de weg Den Akker en van de Verlengde Spoorstraat en buigt om het kantoor en de werkplaats van Rijkswaterstaat heen, zodanig dat die opstallen op het grondgebied komen te liggen van de nieuwe gemeente Kesteren. De nieuwe grens volgt dan in overwegend oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel waarop de spoorlijn Tiel-Nijmegen is gelegen, tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nr In dat punt buigt zij naar het noorden en volgt de westelijke begrenzing van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld I, nrs. 570, 432, 390 en opnieuw 432, ten oosten van de daar gelegen provinciale weg. Daarna buigt de nieuwe grens naar het oosten en volgt de oostelijke en zuidelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nrs. 567 en 469 langs de zuidzijde van rijksweg 1 5 en steekt de rijksweg over langs de oostgrens van laatstgenoemd perceel. Daarna volgt zij de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nrs. 467, 567, 26 en 574 enerzijds en 52, 594, 577, 27 en 573 anderzijds tot het onder la. laatstomschreven punt. f. Grens met de nieuwe gemeente Lienden Deze komt te lopen als onder Ib aangegeven. 3. Met ingang van de datum van herindeling wordt aan de gemeente Buren een gedeelte van de gemeente Tiel toegevoegd in dier voege dat de grens van de gemeente Buren met de gemeente Tiel bij de kruising van de Linge met het Amsterdam-Rijnkanaal komt te lopen als volgt: Vanaf de bestaande grens tussen de gemeenten Buren en Echteld gelegen in het midden van de Linge loopt de grens vanaf het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zoelen, sectie G, nr. 136 in algemeen zuidwestelijke richting via de gezamenlijke grens van de percelen Zoelen, sectie F, nr. 995 met Echteld, sectie H, nr. 470, Echteld, sectie H, nr. 469 met 470, sectie H, nr. 471 met 472, Tiel, sectie L, nrs. 800 met 802, 801 met 802, 803 met 804, 805 met 806, 808 met 807, 810 met 809 tot de bestaande grens tussen de gemeenten Buren en Tiel wordt bereikt en vervolgens via de bestaande grens tussen de gemeenten Tiel en Buren. 4. Met ingang van de datum van herindeling worden aan de gemeente Heteren toegevoegd gedeelten van de gemeenten Valburg en Eist, in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt: a. Grens met de gemeente Valburg Deze komt te lopen als hiervoor onder Ma, is aangegeven. b. Grens met de gemeente Eist Vanaf het onder lla laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Heteren en Eist (gelegen in het midden van de Eldensche Zeeg) tot het punt H-G. Vanaf het punt H-G loopt de nieuwe grens door het midden van de Eldensche Zeeg door het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 68 tot het punt H-H, gelegen in het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nrs. 104 en 56 en in het midden van de Eldensche Zeeg. Daarna loopt de grens van het punt H-H. naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 104 en verder via de gezamenlijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nrs. 104 en 56 tot het punt H-I. Vervolgens via enerzijds de grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 56 en anderzjds de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr i

8 sectie P, nrs. 57 en 59 tot het punt H-J en vervolgens via de punten H-K en HL (gelegen in een waterloop op het perceel kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 59), daarna via een bestaande waterloop op de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nrs. 59 en 60 naar het punt H-M en vandaar via dezelfde waterloop naar het punt H-N, gelegen op de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie P, nr. 42. Vanaf punt H-N loopt de nieuwe grens dwars over de spoorlijn Arnhem-Nijmegen naar het punt H-O., alwaar de bestaande grens tussen de gemeenten Arnhem en Eist wordt bereikt. c. Grens met de gemeente Arnhem Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens de bestaande grens tussen Eist en Heteren enerzijds en Arnhem anderzijds tot het punt wordt bereikt waar de gemeenten Arnhem, Renkum en Heteren samenkomen in de Nederrijn. 5. Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens tussen de gemeenten Eist en Bemmel gewijzigd. De nieuwe grens komt te liggen ten oosten van rijksweg 52, een en ander met dien verstande dat de grens komt te lopen als volgt: Beginnend in het punt gelegen op de gemeentegrens met Arnhem, tevens het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie B, nr. 479, loopt de grens in algemeen zuidelijke richting via enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie B, nrs. 516 en 504 en anderzijds de percelen Eist, sectie B, nrs. 479, 474, 355, 321, 480, 482, 483, 484, 457 en 471 tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie B, nr Vervolgens steekt de grens de Linge en de Broekakkers over naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie N, nr Vanaf dit punt verder in zuidelijke richting via enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie N, nr. 4 en anderzijds de percelen Eist, sectie N, nrs. 270, 271, 272 en sectie C, nr. 320 tot punt F, welk punt ligt op 2 meter ten westen van de verharding van de te verleggen Sillestraat. Dit punt en het verdere grensverloop in zuidelijke richting zijn bepaald aan de hand van de bestekstekening van Rijkswaterstaat betreffende de aansluiting Aamsestraat op rijksweg 52. De grens loopt vervolgens op een afstand van 2 meter ten westen van voormelde verharding van de te verleggen Sillestraat door de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie N, nr. 4 en sectie C, nrs. 319, 357, 317 (Nieuwslag), 316, 297, 316, 315, 139, 284, 269, 270 en 258 (Breedlersestraat) tot waar de noordgrens van het perceel Eist, sectie C, nr. 323 wordt bereikt (tevens zuidgrens Breedlersestraat). Dan loopt de grens ongeveer 10 meter in westelijke en vervolgens in zuidelijke richting via enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie C, nrs. 258 en 344 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie C, nrs. 323 en 324 tot het punt waar het verlengde van laatstgenoemde grens de bestaande gemeentegrens tussen Eist en Bemmel bereikt. Vervolgens volgt de grens deze bestaande gemeentegrens in oostelijke richting tot punt A. Van hieruit loopt de grens naar het midden en vervolgens door het midden van de Bemmelse Zeeg, kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie E, nr. 450, vervolgens via de punten B en C verder door het midden van de Bemmelse Zeeg, kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie E, nr. 582, tot het punt waar de bestaande gemeentegrens tussen Bemmel en Eist wordt bereikt (tevens noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eist, sectie N, nr. 406). Dan volgt de grens deze bestaande grens in algemeen zuidelijke richting tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 8

9 bekend gemeente Eist, sectie N, nr Vanaf dit punt loopt de grens dwars over rijksweg 15 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nr Vervolgens in algemeen zuidwestelijke richting via enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nrs en 1081 en anderzijds de percelen Ressen, sectie A, nrs en 1023 tot het noordwestelijk hoekpunt van het perceel Ressen, sectie A, nr Vanaf dit punt loopt de grens naar het knikpunt in de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nr. 1021, dan vervolgt de grens via enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nrs. 1081, 1079, 1077, 1075, 998 en 1085 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nrs. 1021, 1080, 1078, 1076, 1074 en 997 tot de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nr Vervolgens loopt de grens naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nr Dan eerst in westelijke, verder in algemeen zuidelijke richting via enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nrs. 1085, 1035, 1123 en 1124 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nrs. 991, 995, ongd. (Hoeksehofstraat), 1118, 1119, 1120, 1121 en 1122 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie A, nr. 1124, waar de bestaande grens tussen de gemeenten Bemmel en Eist wordt bereikt. 6. Met ingang van de datum van herindeling wordt de zuidgrens van de gemeente Eist gevormd door de bestaande grens tussen enerzijds de gemeenten Eist en Valburg en anderzijds de gemeenten Nijmegen en Beuningen tot het onder llb laatstgenoemde punt. Paragraaf 2 Overige bepalingen Artikel 2 1. Voor de secretaris en de ontvanger dan wel de met toepassing van artikel 127a van de gemeentewet aangewezen ambtenaar of ambtenaren, belast met de taak van ontvanger, van de nieuwe gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg gelden de instructies van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg totdat zij door andere zijn vervangen. 2. Voor de vergaderingen van de raad en van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg gelden de reglementen van orde van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg totdat zij door andere zijn vervangen. Artikel 3 Ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling (Stb. 1984, 475) treden de organen en ambtenaren van de nieuwe gemeenten: a. Kesteren in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren; b. Valburg in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Dodewaard en Valburg; c Lienden in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Lienden en Maurik. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 9

10 Artikel 4 1. Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren dan wel door de op te heffen gemeenten Lienden en Maurik dan wel door de op te heffen gemeenten Dodewaard en Valburg, vervallen met ingang van de datum van herindeling. De besturen van de nieuwe gemeenten Kesteren, Lienden onderscheidenlijk Valburg treffen in verband hiermede de nodige voorzieningen. 2. Voor de overige gemeenschappelijke regelingen treden, zolang er geen uitvoering is gegeven aan artikel 14, vierde of vijfde lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, onderscheidenlijk de bovengenoemde nieuwe gemeenten in de plaats van de bovengenoemde op te heffen gemeenten. Artikel 5 De in artikel 16, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke herindeling bedoelde rechten en verplichtingen gaan van: a. de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren over op de nieuwe gemeente Kesteren; b. de op te heffen gemeenten Dodewaard en Valburg over op de nieuwe gemeente Valburg; c. de op te heffen gemeenten Lienden en Maurik over op de nieuwe gemeente Lienden. Artikel 6 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, en 20, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling treedt de nieuwe gemeente: a. Kesteren in de plaats van de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren; b. Valburg in de plaats van de op te heffen gemeenten Dodewaard en Valburg; c. Lienden in de plaats van de op te heffen gemeenten Lienden en Maurik. Artikel 7 Verkiezingen als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling worden gehouden voor de nieuwe gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg alsmede voor de vergrote gemeenten Buren en Eist. Met de voorbereiding van die verkiezingen in eerstbedoelde gemeenten zijn belast de op te heffen gemeenten Kesteren, Lienden en Valburg. Artikel 8 Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten waarin ingevolge artikel 7 verkiezingen zijn gehouden als bedoeld in artikel 24 van de Wet algemene regelen gemeentelijke herindeling. De gewone zittingsperiode van de bij de laatstgenoemde verkiezingen gekozen leden van de raad en van de uit die raad benoemde wethouders eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de bij de eerstgenoemde verkiezingen gekozen leden van de raden van de overige gemeenten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Artikel 9 Ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling gaan de ambtenaren, in dienst van de op te heffen gemeenten Echteld en Kesteren voorlopig over in dienst van de nieuwe gemeente Kesteren, de ambtenaren in dienst van de gemeenten Lienden en Maurik voorlopig over in dienst van de nieuwe gemeente Lienden en de ambtenaren in dienst van de op te heffen gemeenten Dodewaard en Valburg voorlopig over in die van de nieuwe gemeente Valburg. Artikel De in artikel 42, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde archiefbescheiden gaan van de op te heffen gemeenten: a. Echteld en Kesteren over naar de nieuwe gemeente Kesteren; b. Dodewaard en Valburg over naar de nieuwe gemeente Valburg; c. Lienden en Maurik over naar de nieuwe gemeente Lienden. Artikel 11 In het gebied waarop deze wet van toepassing is, blijft de organisatie van het korps Rijkspolitie gelijk aan die op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling tot het tijdstip waarop Onze Minister van Justitie de organisatie van dat korps in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Politiewet heeft gebracht. Artikel 12 Met ingang van de datum van herindeling wordt in tabel B, bedoeld in artikel 1 van de Kieswet, onder het hoofd GELDERLAND het gestelde onder «IX Tiel» vervangen door: de gemeenten Gendt, Bemmel, Huissen, Eist, Valburg, Kesteren, Lienden, Tiel, Geldermalsen, Neerijnen, Herwijnen, Vuren, Buren, Culemborg, Heteren. Artikel 13 Met ingang van de datum van herindeling wordt in artikel 4 van de Wet van 10 augustus 1951, Stb. 347, houdende nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de zetels van de rechtbanken en kantongerechten a. het gestelde onder «kantongerecht Wageningen» vervangen door: Ede, Renkum, Wageningen: benevens: Rhenen, Veenendaal; b. het gestelde onder «Kantongerecht Tiel» door: Brakel, Buren, Geldermalsen, Heerewaarden, Kerkwijk, Kesteren, Lienden, Neerijnen, Rossum, Tiel, Wamel, Zaltbommel; c. het gestelde onder «Kantongerecht Nijmegen» door: Bemmel, Beuningen, Druten, Eist, Gendt, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Valburg, Wijchen, Heteren; benevens Mook en Middelaar. Artikel 14 Onze minister van Binnenlandse Zaken stelt voor zover nodig binnen één maand na inwerkingtreding van deze wet de definitieve grensbeschrijving vast. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Artikel 15 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 876 Wijziging van de provincie, c.q. gemeentegrenzen tussen de Drentse gemeenten Roden, Peize en Eelde en de Groninger gemeenten Leek en Groningen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 289 27 598 Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 29 mei 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 496 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 427 Wet van 13 september 1995 tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied s-hertogenbosch Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 096 Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 175 Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee C GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 17 april 2012 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 238 26 353 Gemeentelijke herindeling van Twente GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 mei 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 343 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20 318 Gemeentelijke herindeling van Utrecht-West, provinciale herindeling van de gemeente Woerden alsmede gemeentelijke herindeling van Reeuwijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 757 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 308 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18694 Wijziging van de Kieswet betreffende de verlening van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer aan Nederlanders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 422 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 497 Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994±1995 24 257 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Grensbeschrijving naar aanleiding van herindeling gemeente Maasdonk Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend: Dat de gemeenteraden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 440 Wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Het grondgebied van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven wordt na toevoeging de nieuwe gemeentegrens die als volgt loopt:

Het grondgebied van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven wordt na toevoeging de nieuwe gemeentegrens die als volgt loopt: Definitieve versie: 24 mei 2016 BIJLAGE 2 Grensbeschrijving Beschrijving van de nieuwe gemeentegrenzen van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven per 1 januari 2017. Grensbeschrijving van Noord-West

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 699 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 672 Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Herziene grensbeschrijving naar aanleiding van herindeling gemeente Maasdonk Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend: Nummer 124/14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 10 oktober 2011) 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 873 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19 308 Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet met betrekking tot aanspraken van deelgerechtigden die de leeftijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22315 Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Wiebenga en Weisglas tot wijzigïng van de Kieswet in verband met de mogelijkheid tot instelling van stembureaus,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 948 Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 993 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar 1998/1999

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 428 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Artikel 8 Deze regeling kan worden aangehaald als: Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn.

Artikel 8 Deze regeling kan worden aangehaald als: Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn. Gezamenlijke regeling tussen de Staatssecretaris van Financiën van Nederland en de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën en Economische Zaken van Aruba van 20

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 50 Wet van 24 januari 2008, houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940 1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 289 Wet 21 juli 2007, houdende vaststelling een wet inzake ondersteuning alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 546 Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 696 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2007 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2008 Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 356 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 29 948 Voorstel van wet van het lid Bussemaker houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 262 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 341 Wet van 23 juni 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 444 Wet van 6 november 2003 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) VOORSTEL VAN WET 8-6-2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie