Europees Aanhoudingsbevel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Aanhoudingsbevel"

Transcriptie

1 Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 00

2 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's 4. Het aantal EAB's dat in behandeling werd genomen door 4 de Rechtbank te Amsterdam (conform artikel OLW). Het aantal malen dat er een verhoor heeft plaatsgevonden 4 door de Rechtbank (het aantal behandelingen ter zitting inclusief de aangehouden zittingen) 4. Het aantal malen dat de verkorte procedure is toegepast 5 5. De (gemiddelde) duur van de toegepaste verkorte procedure 5 6. De (gemiddelde) duur van het moment van aanhouding tot de 6 uitspraak van de Rechtbank (gerekend vanaf het tijdstip van aanhouding ex artikel OLW tot de uitspraak alsmede het tijdstip ontvangst EAB en gerekend vanaf de omzetting tot uitspraak) (maximaal 60 conform artikel lid OLW) 7. De (gemiddelde) duur vanaf de uitspraak van de Rechtbank tot 8 en met de feitelijke overlevering (maximaal 0 conform artikel 5 lid OLW) 8. Het aantal door de Rechtbank toegestane overleveringen en het aantal 9 geweigerde overleveringen voorzien van de weigeringsgronden 9. Het aantal EAB's dat rauwelijks door de Officier van Justitie werd afgewezen en de afwijzingsgronden

3 Vervolg inhoudsopgave Overige gegevens die zijn gegenereerd pagina 0. Overzicht van de landen van wie EAB s zijn ontvangen en de aantallen. Het aantal Nederlanders en het aantal overige WOTS gerechtigden dat is overgeleverd (in verband met artikel 6 OW). Het aantal malen dat een opgeëiste persoon in vrijheid is gesteld in verband met een verlopen termijn op grond van artikel lid 4 OLW. Minderjarigen 4. Het aantal malen dat een Kort Geding en cassatie in het belang der wet is ingesteld 5. Het aantal feitelijke overleveringen dat achterwege blijft c.q. uitgesteld Wordt in verband met humanitaire gegevens op grond van artikel 5 van de Overleveringswet 6. Het aantal malen dat er sprake was van een concurrerend uitleveringsverzoek of overleveringsverzoek van het ICC (conform artikel lid OLW) 7. Het aantal malen dat er sprake was van een lopende vervolging tegen de opgeëiste persoon ter zake hetzelfde feit (conform artikel 9 lid OLW), waarbij de Minister van Justitie heeft beslist tot staking van de vervolging 8. Het aantal malen dat er sprake was van een lopende vervolging tegen de opgeëiste persoon ter zake een ander feit (conform artikel 6 OLW), waarbij de Minister van Justitie heeft beslist tot tijdelijke ter beschikkingstelling 9. Het aantal malen dat er sprake was van samenloop van EAB's en de Officier van Justitie adviseert over voorrang (conform artikel 6 OLW lid ) 0. Het aantal feitelijke overleveringen.. Het aantal zaken waarbij het EAB of de signalering door de uitvaardigende autoriteit werd ingetrokken.

4 Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet. Het aantal ontvangen EAB's Het aantal ontvangen EAB's in de gestelde periode bedraagt in totaal Aantal Ontvangst EAB 50 Ontvangst EAB na voorlopige aanhouding 87 Totaal 77. Het aantal EAB's dat in behandeling werd genomen door de Rechtbank te Amsterdam (conform artikel OLW) De rechtbank te Amsterdam heeft tot januari 0 in totaal 54 EAB's in behandeling genomen. Dit aantal ten opzichte van de 77 ontvangen EAB's kan als volgt worden verklaard. Bij het totale aantal ontvangen EAB's dient in mindering te worden gebracht het aantal EAB's (cijfers zijn nog niet bekend): waarbij sprake is van een verkorte procedure (9 maal) dat rauwelijks door de Officier van Justitie werd afgewezen (9 maal) dat nog niet geleid heeft tot een daadwerkelijke aanhouding van de opgeëiste persoon (54 maal) EAB ingetrokken door uitvaardigende staat ( maal) Bovendien zijn een klein deel van de ontvangen EAB s buiten deze rapportageperiode in behandeling genomen, nu er tussen ontvangst en de vordering in behandelingneming enkele kunnen zitten. Tenslotte is in een enkel geval een in de rapportageperiode ontvangen EAB ingetrokken door de uitvaardigende autoriteit voordat een vordering in behandeling is gedaan.. Het aantal malen dat er een verhoor heeft plaatsgevonden door de Rechtbank (het aantal behandelingen ter zitting inclusief de aangehouden zittingen) Er werd 60 maal door de Rechtbank een verhoor afgenomen. ¹ Bovendien heeft de rechtbank 9 maal tot een aanhouding en interlocutoir vonnis besloten. Het verschil verhoor ten opzichte van het aantal uitspraken te weten 580 kan als volgt worden verklaard. De zittingsdatum (datum afnemen verhoor) valt bij een aantal zaken binnen de periode waarover de managementgegevens worden gevraagd en de datum uitspraak buiten deze periode. 4

5 4. Het aantal malen dat de verkorte procedure is toegepast Het aantal malen dat de verkorte procedure is toegepast na aanhouding op grond van een signalering en EAB. Aantal Feitelijke overlevering verkorte procedure grensgebied 8 Feitelijke overlevering verkorte procedure 98 Totaal De duur van de toegepaste verkorte procedure De wet bepaalt dat na een verklaring van de opgeëiste persoon dat hij verkort wil worden overgeleverd, de Officier van Justitie 0 de tijd heeft om te beslissen of de feitelijke overlevering mogelijk is. Indien dit mogelijk is dan moet de feitelijke overlevering binnen 0 plaatsvinden. De termijn is derhalve 0 te rekenen vanaf de datum van de verklaring van de opgeëiste persoon. In het onderstaande overzicht zijn alleen de zaken meegenomen waarbij de verkorte overlevering feitelijk heeft plaatsgevonden. Al deze personen zijn binnen de termijn van 0 overgeleverd. De gemiddelde duur van de verkorte procedure toegepast vanuit Amsterdam bedroeg 0 en kwam als volgt tot stand: Overlevering Aantal zaken Percentage Overlevering Aantal zaken binnen de % na 5 6 Er zijn 98 feitelijke overleveringen, waarbij de verkorte procedure is toegepast, in bovenvermelde duurmeting meegenomen. De gemiddelde duur van de verkorte procedure toegepast vanuit de grensregio (sprake van 8 zaken) bedroeg dag. 5

6 6. De duur van het moment van aanhouding tot de uitspraak van de Rechtbank (gerekend vanaf het tijdstip van aanhouding ex artikel OLW tot de uitspraak alsmede het tijdstip ontvangst EAB en gerekend vanaf de omzetting tot uitspraak) (maximaal 60 conform artikel lid OLW) * De duur vanaf het tijdstip van aanhouding ex artikel OLW tot de uitspraak van de rechtbank. ² Er zijn 57 zaken in de duurberekening meegenomen. De gemiddelde duur van deze zaken bedroeg 6. * Periode Aantal zaken Periode Percentage Binnen de Binnen 60 Tussen de 6 en Binnen de 90 Tussen de 9 en % 94% Na 5 en meer Binnen de 60 Tussen de 6 en 90 Tussen de 9 en 50 Na 5 en meer * 4 zaken zijn niet meegenomen in de duurberekening. De reden daarvan is de excessief lange behandeltijd vanwege het moeten afwachten van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie in de zaak Wolzenburg. In de overige 67 zaken is niet binnen 60 uitspraak gedaan, omdat ) de agenda van de rechtbank een eerdere behandeling niet toe liet (5 zaken) ) door de rechtbank opdracht werd gegeven tot het opvragen van meer informatie (6 zaken) 6

7 * De duur vanaf het tijdstip omzetting tot uitspraak van de rechtbank. ² Er zijn 4 zaken in de duurberekening meegenomen. De gemiddelde duur van deze zaken bedroeg 64. Periode Aantal zaken Periode Percentage Binnen de 60 Binnen 60 Tussen de 6 en Binnen de 90 Tussen de 9 en % 95% Na 5 en meer Binnen de 60 Tussen de 6 en 90 Tussen de 9 en 50 Na 5 en meer * 8 zaken zijn niet meegenomen in de duurberekening. De reden daarvan is de excessief lange behandeltijd vanwege het moeten afwachten van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie in de zaak Wolzenburg. * verder zijn zaken niet meegenomen in de duurberekening, vanwege het exceptionele karakter in verband met door rechtbank opgedragen bijzonder onderzoek onduidelijkheid verzetregeling verzoekende staat. In de overige zaken is niet binnen 60 uitspraak gedaan, omdat. de agenda van de rechtbank een eerdere behandeling niet toe liet (74 zaken). door de rechtbank opdracht werd gegeven tot het opvragen van meer informatie (9 zaken) Het verschil met het aantal EAB s genoemd onder punt kan als volgt worden verklaard. Voor aanvang van de termijn ex artikel OLW wordt of wel de datum aanhouding ex artikel OLW gezien, of wel de datum omzetting voorlopige aanhouding in een definitieve aanhouding ex artikel OLW. Opgeëiste personen die uit andere hoofde gedetineerd zitten vallen hier buiten. 7

8 7. De duur vanaf de uitspraak van de Rechtbank tot en met de feitelijke overlevering (maximaal 0 conform artikel 5 lid OLW) De gemiddelde duur ten aanzien van 70 zaken waarin feitelijke overlevering heeft plaatsgevonden gerekend vanaf de uitspraak van de rechtbank bedraagt 8. In de overige onderstaande zaken heeft de feitelijke overlevering niet plaatsgevonden binnen de termijn van 0. ³ Overzicht van zaken waarbij sprake is van: Onttrekking aan aanhouding ter gelegenheid van een schorsing van de overleveringsdetentie van de opgeëiste persoon door de Rechtbank of Officier van Justitie Aantal zaken: 8 het aanspannen van een Kort Geding 4 opgeëiste persoon moet eerst nog een Nederlandse vrijheidsstraf uitzitten 8 afwachten afloop Nederlandse strafzaak 0 tijdsverloop in verband met artikel 6 OLW 8 uitstel in verband met humanitaire reden ex artikel 5 OLW 0 uitstel in verband met behandeling van later ontvangen EAB s 7 overige bijzondere redenen 8 Totaal Hieronder vallen: uitstel om vast te stellen of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5 OLW het laatste moment annuleren van vluchten of geen tickets beschikbaar voor verzoekende staat of staking op luchthaven van verzoekende staat uitstel in verband met behandeling klaagschrift inbeslagneming door rechtbank geen vluchtverkeer mogelijk vanwege aswolk 8

9 8. Het aantal door de Rechtbank toegestane overleveringen en het aantal geweigerde overleveringen De rechtbank heeft Aantal uitspraken: Overleveringen geheel toegestaan 49 Overleveringen gedeeltelijk toegestaan 98 Overleveringen geweigerd 5 Totaal 580 De gronden ten aanzien van de feiten waarvoor de Rechtbank de overlevering gedeeltelijk niet toestaat worden in de uitspraken als volgt omschreven - zakelijk weergegeven -: Het EAB voldoet voor wat betreft een van de strafbare feiten niet aan de vereisten die artikel OLW stelt: (ongenoegzaamheid der stukken). (8 maal) O.p. heeft de Nederlandse nationaliteit en één van de vonnissen betreft een onherroepelijk vonnis (art. 6 lid ) en op één van de strafbare feiten is in de uitvaardigende staat niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld (art. 7 lid, onder b juncto art. OLW). ( maal) Op het strafbare feit is in de uitvaardigende staat niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld (art. 7 lid, onder b juncto artikel OLW). ( maal) Op het strafbare feit is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld (art. 7 lid, onder b juncto artikel OLW). (4 maal) Feit naar Nederlands recht niet strafbaar. ( maal) Op het strafbare feit is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste maanden gesteld en ten aanzien van een andere zaak, dit betreft een verstekvonnis zonder verzetgarantie in de zin van artikel OLW. ( maal) Feit(en) naar Nederlands recht niet strafbaar en op ander(e) feit(en) is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld. ( maal) OM niet ontvankelijk: ten aanzien van de feiten waarvoor o.g.v. een eerder EAB overlevering al is toegestaan ( maal) voor deel van de feiten, omdat in het e EAB voor dezelfde feiten de overlevering wordt gevraagd ( maal) Weigeringsgrond van art. OLW van toepassing, omdat geen of onvoldoende verstekgarantie was afgegeven door verzoekende autoriteiten. (8 maal) Deel van de feiten zijn verjaard conform art. 9 lid aanhef en onder f OLW. ( maal) Deel van de feiten zijn verjaard conform art. 9 lid aanhef en onder f OLW) en ten aanzien van één feit naar Nederlands recht niet strafbaar. ( maal) Op grond van art. 7 lid, onder b juncto art. OLW kan de overlevering alleen worden toegestaan voor een vrijheidsstraf en niet voor een geldboete. ( maal) Er is ten aanzien van één van de feiten sprake van ne bis in idem (art. 9 lid OLW). ( maal) Op een deel van de feiten staat geen vrijheidsstraf in Nederland met een maximum van minimaal maanden en daardoor overlevering voor tenuitvoerlegging van minder dan 4 maanden (art. 7 lid, onder b OLW). ( maal) 9

10 De gronden ten aanzien van de feiten waarvoor de Rechtbank de overlevering geweigerd heeft, worden in de uitspraken als volgt omschreven - zakelijk weergegeven -: De gronden van weigering zijn: OM niet-ontvankelijk. wegens intrekking EAB door UjA o.p. bevindt zich (vermoedelijk) niet in Nederland o.p. is in het buitenland aangehouden en bevindt zich dus niet meer in Nederland bevel voorlopige hechtenis waarop EAB was gegrond is komen te vervallen Aantal malen: 5 Weigeringsgrond van art. OLW van toepassing, omdat geen verstekgarantie was afgegeven door verzoekende autoriteiten, zodat de overlevering niet kan worden toegestaan. O.p. heeft de Nederlandse nationaliteit en er is geen dubbele WOTS-garantie gegeven door verzoekende autoriteiten conform art. 6 OLW. Weigeringsgrond van art. OLW van toepassing, omdat door het buitenland na meerdere verzoeken geen aanvullende informatie is verstrek op het punt van verstek 4 Op het strafbare feit is in het uitvaardigende land geen vrijheidsstraf met een maximum van tenminste maanden gesteld (art. 7 lid, onder a juncto art. OLW) Op het strafbare feit is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste maanden gesteld (art. 7 lid, onder b juncto art. OLW) Het EAB voldoet niet aan de vereisten die art. OLW stelt. 4 Dubbele strafbaarheid ontbreekt, omdat het feit naar Nederlands recht niet strafbaar is (art. 7 lid, onder OLW) en er sprake is van ne bis in idem (art. 9 lid OLW) O.p. heeft Nederlandse nationaliteit en er is geen dubbele WOTS-garantie gegeven door verzoekende autoriteiten conform art. 6 OLW. O.p. heeft Nederlandse nationaliteit en overlevering wordt gevraagd van een onherroepelijk vonnis. Geen terugkeergarantie gekregen en ongenoegzaamheid stukken ex art. OLW. Op het strafbare feit is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld (art. 7 lid, onder b juncto art. OLW). Voor het overige is de weigeringsgrond van art. OLW van toepassing, omdat geen verstekgarantie was afgegeven door verzoekende autoriteiten. Totaal 5 0

11 9. Het aantal EAB's dat rauwelijks door de Officier van Justitie werd afgewezen De gronden van deze afwijzingen zijn: Aantal malen: Er is sprake van een Nederlands onderdaan en een onherroepelijk vonnis. 0 Zeer oude feiten (997, Nederlands onderdaan), ontstaan tijdsverloop, eerdere afwijzing van overname strafvervolging en onvoldoende grond tot afzien van weigering ex art. lid onder a OLW. Op strafbare feit is in Nederland niet een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden gesteld (art. 7 a lid OLW) 6 Dubbele strafbaarheid ontbreekt, feit naar Nederlands recht niet strafbaar. 7 Ne bis in idem, o.p. al eerder veroordeeld voor hetzelfde feitencomplex. 4 Totaal 8 Overige gegevens die zijn gegenereerd 0. Overzicht van de landen van wie EAB's zijn ontvangen en de aantallen Land Aantal Land Aantal België 8 Letland 6 Bulgarije Litouwen 8 Cyprus 0 Luxemburg 0 Denemarken 4 Malta Duitsland 4 Oostenrijk 7 Estland 4 Polen 8 Finland 6 Portugal 6 Frankrijk Roemenië 4 Griekenland 0 Slovenië 0 Groot-Brittannië 45 Slowakije Hongarije Spanje 8 Ierland Tsjechië Italië 47 Zweden 0 In totaal 77 EAB s

12 . Het aantal Nederlanders en het aantal overige WOTS gerechtigden dat is overgeleverd (in verband met artikel 6 OLW) Aantal Bijzonderheden Nederlandse nationaliteit 6 WOTS gerechtigden Hoofdstuk. Het aantal malen dat een opgeëiste persoon in vrijheid is gesteld in verband met een verlopen termijn op grond van artikel lid 4 OLW. Aantal 0. Minderjarigen Het aantal malen dat een Kort Geding c.q. cassatie in het belang der wet is ingesteld. 5. Het aantal feitelijke overleveringen dat achterwege blijft c.q. uitgesteld wordt in verband met humanitaire gegevens op grond van artikel 5 OLW. 6. Het aantal malen dat er sprake was van en concurrerend uitleveringsverzoek of overleveringsverzoek van het ICC (conform artikel lid OLW) Het aantal malen dat er sprake was van een lopende vervolging tegen de opgeëiste persoon ter zake hetzelfde feit (conform artikel 9 lid OLW), waarbij de Minister van Justitie heeft beslist tot staking van de vervolging. 8. Het aantal malen dat er sprake was van een lopende vervolging tegen de opgeëiste persoon ter zake van een ander feit (conform artikel 6 OLW), waarbij de Minister van Justitie heeft beslist tot voorlopige ter beschikkingstelling. 9. Het aantal malen dat er sprake was van samenloop van EAB's en de Officier van Justitie adviseert over voorrang (conform artikel 6 OLW lid ) 0. Het aantal feitelijke overleveringen Er zijn in totaal 597 personen feitelijk overgeleverd. Er zijn in ieder geval 597 verzoeken tot overlevering geweest, die feitelijk doorgang hebben gevonden. Daarbij moet worden opgemerkt dat er enkele malen door de Rechtbank een uitspraak is gedaan, waarbij meerdere EAB's uit hetzelfde land betreffende opgeëiste persoon werden behandeld. Ook de personen die uit andere hoofde gedetineerd zijn en degene die gebruik hebben gemaakt van de verkorte procedure, vallen binnen dit aantal. Tot slot vallen hieronder de opgeëiste personen die ontvlucht waren en in de 00 alsnog zijn overgeleverd.

13 . Het aantal zaken waarbij het EAB of de signalering door de uitvaardigende autoriteit werd ingetrokken. Overzicht van zaken waarin Aantal Land de signalering werd ingetrokken door de uitvaardigende staat en waarbij geen sprake is van een voorlopige aanhouding ex artikel 7 OLW 9 België Duitsland Frankrijk Italië Oostenrijk Polen Roemenië een voorlopige aanhouding ex artikel 7 OLW en de signalering door de uitvaardigende staat werd ingetrokken België Frankrijk Italië Polen Roemenië Spanje een voorlopige aanhouding ex artikel 7 OLW en het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken (voordat een aanhouding ex artikel OLW kon plaatsvinden) België Duitsland Italië Polen Slowakije Spanje een voorlopige aanhouding ex artikel 7 OLW en het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken na de uitspraak gedaan door de rechtbank 6 België Duitsland Griekenland Oostenrijk Polen

14 Overzicht van zaken waarin Aantal Land een aanhouding op het EAB ex artikel OLW plaatsvond en het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken 7 België Duitsland Groot-Brittannië Polen een aanhouding op het EAB ex artikel OLW plaatsvond het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken na de uitspraak door de rechtbank België Duitsland een EAB werd ontvangen en de o.p. uit andere hoofde gedetineerd was en het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken Duitsland Polen een EAB werd ontvangen en de o.p. uit andere hoofde gedetineerd was en het EAB door de uitvaardigende staat werd ingetrokken na de uitspraak door de rechtbank Polen het EAB werd ingetrokken en waarbij geen sprake is van een aanhouding ex artikel OLW 7 4 België Duitsland Groot-Brittannië Italië Polen In totaal werden er 7 signaleringen/eab s ingetrokken 4

Europees Aanhoudingsbevel. Managementgegevens over de periode: Jaar 2011

Europees Aanhoudingsbevel. Managementgegevens over de periode: Jaar 2011 Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Jaar 0 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's 4. Het

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 2008 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet. Het aantal ontvangen EAB's 5 pagina

Nadere informatie

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2], ECLI:NL:RBAMS:2013:3850 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER Parketnummer: 13/737331-13 RK nummer: 13/2646 Datum uitspraak: 28 juni 2013 UITSPRAAK op de vordering ex artikel 23

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-08-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer 13/751411-17 RK-nummer: 17/4077 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1041

ECLI:NL:RBAMS:2017:1041 ECLI:NL:RBAMS:2017:1041 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-02-2017 Datum publicatie 28-02-2017 Zaaknummer 13.751889-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Europees strafrecht

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

AAN DE GODEN OVERGELEVERD. Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1. 1. Inleiding

AAN DE GODEN OVERGELEVERD. Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1. 1. Inleiding AAN DE GODEN OVERGELEVERD Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1 1. Inleiding Sinds 12 mei 2004 is de nieuwe Overleveringswet (OLW) van kracht. 2 Inmiddels zijn vele overleveringsverzoeken de rechtbank Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3612

ECLI:NL:RBAMS:2017:3612 ECLI:NL:RBAMS:2017:3612 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer 13.751.363-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Europees strafrecht

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:4375

ECLI:NL:RBAMS:2015:4375 ECLI:NL:RBAMS:2015:4375 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-07-2015 Datum publicatie 17-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie -13-751270-15 15-3441 _ Internationaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 Zaaknummer: 13.706829-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6916

ECLI:NL:RBAMS:2013:6916 ECLI:NL:RBAMS:2013:6916 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-10-2013 Datum publicatie 29-10-2013 Zaaknummer 13.737.644-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3409

ECLI:NL:RBAMS:2016:3409 ECLI:NL:RBAMS:2016:3409 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2016 Datum publicatie 07-06-2016 Zaaknummer 13/751223-16, 16/2128 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:4745

ECLI:NL:RBAMS:2017:4745 ECLI:NL:RBAMS:2017:4745 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 06-07-2017 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer 13/751533-17 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ3594

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ3594 ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ3594 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-01-2013 Datum publicatie 08-03-2013 Zaaknummer 13-706643-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2004:AR6679

ECLI:NL:RBAMS:2004:AR6679 ECLI:NL:RBAMS:2004:AR6679 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 26-11-2004 Datum publicatie 30-11-2004 Zaaknummer 13.097207-04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

* In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest?

* In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest? * In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest? 1 Frankrijk 11 Denmark 21 Cyprus 2 België 12 Tsjechië 22 Slowakije 3 Duitsland 13 Zweden 23 Letland 4 Spanje 14 Ierland 24 Estland 5 Italië

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Memorie van toelichting. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. 1. Inleiding Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19141 31 oktober 2011 Aanwijzing paspoortsignalering Categorie: opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van artikel

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie