Informatieblad van Groep 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad van Groep 4"

Transcriptie

1 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf Roshilde en op woensdagochtend van juf Roelien. Vergeet u dan de gymkleren niet mee te geven? Het is ook handig om op gymdagen geen ingewikkelde kleding aan te doen; veel kinderen vinden schoenen met veters voor gym nog erg lastig om zelf te strikken. Ook vragen we u om uw kind gymschoenen mee te geven met een stroeve zool; en graag schoenen die uw kind zelf aan kan trekken. Creatieve vakken Voor de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en dans hebben we de methode Moet je doen. Hier doen we regelmatig lessen uit, zodat we veel met verschillende materialen, technieken en onderwerpen werken, maar we gebruiken ook onze eigen lesideeën. Dit jaar krijgt groep 3/4 via het cultuurmenu van t Venster een muziekjuf met als thema dieren in de muziek. Lezen en spelling In groep 4 gaan we verder met technisch lezen. Alle kinderen van groep 4 werken met de methode Lees estafette, om het lezen nog beter te oefenen. De kinderen werken hierbij op hun eigen niveau en in kleine groepjes. Begrijpend lezen wordt geoefend met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt met thema s die in het nieuws zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld de Kinderboekenweek zijn, maar ook de verkiezingen. Voor het vak taal krijgt groep 4 de methode Taal Actief, alle aspecten van taal worden hierin behandeld zoals, luisteren naar taal, kijken naar taal, stellen (een verhaal schrijven) en spreken. Bij deze methode hoort ook Taal Actief spelling. Iedere week is er een bepaalde spellingsregel waar mee gewerkt wordt. Bij de spellingsregel hoort een woord. Deze spellingsregels worden ook mee naar huis gegeven in hun huiswerkschrift. In groep 4 krijgen de kinderen al een klein beetje huiswerk. Ze krijgen de woorden van de week mee naar huis om te oefenen. Het gaat hierbij om de regel die bij de woorden hoort. U kunt uw kind zelf woorden laten bedenken die bij deze regel passen of samen woorden bedenken. Aan het eind van de week tijdens het controledictee worden deze woorden èn woorden die bij deze spellingsregel horen, overhoord. Avi-niveaus Om het leesniveau te bepalen maken we gebruik van de AVI-toetsen. De leesboeken zijn op deze AVIniveaus ingedeeld (ook in de bibliotheek), zodat uw kind boeken kan lezen die op zijn/haar leesniveau zijn afgestemd. Er waren vroeger negen AVI-niveaus, maar tegenwoordig zijn dat er twaalf. De AVI-niveaus zijn over het algemeen gekoppeld aan leerjaren. - AVI-Start is het niveau voor de beginnende lezers. - AVI-M3 geeft het leesniveau aan van een gemiddelde leerling halverwege groep 3. De M staat hierbij voor Medio. AVI-M4 is dan het gemiddelde leesniveau van een kind halverwege groep 4. - AVI-E3 is het leesniveau van een gemiddelde leerling aan het einde van groep 3. De letter E staat hier voor Eind. AVI E4 is dan het gemiddelde leesniveau aan het einde van groep 4. - AVI-Plus is een vervolg op het laatste niveau AVI-E7. Dit niveau geeft aan dat het leesniveau van een leerling boven het gemiddelde niveau ligt van leerlingen aan het einde van groep 7.

2 Schrijven Groep 4 schrijft eerst nog met potlood maar daarna met vulpen. We leren nu ook om met aan elkaar letters hoofdletters te schrijven. We gebruiken de schrijfmethode: Zwart op Wit. Rekenen Groep 4 krijgt al meteen een boek en een schrift met kleine hokjes. Automatiseren is heel belangrijk in groep 4. De kinderen moeten de sommen tot tien snel uit hun hoofd kunnen zeggen en wat later ook tot twintig. Al gauw gaan de sommen tot 100 en dat moeten we goed oefenen, en de vriendjes van 10 goed automatiseren. We gaan de tafels uit ons hoofd leren. Dat is ook een beetje huiswerk van groep 4. Thuis de tafels goed oefenen. Van voren naar achter, door elkaar en omgekeerd. (10 =?, 10 = 10 x 1) U heeft vast de tafelboemen al in de klas zien hangen. Voor iedere tafel is er een plekje op de bloem of de bloempot. Heeft uw kind de tafel goed opgezegd bij de juf, dan mag hij of zij een sticker komen uitzoeken en die op de bloem plakken. Volle tafelbloemen mogen mee naar huis, maar de tafelbloemen die nog niet overal een sticker hebben, verhuizen mee naar groep 5, Computeren In groep 3/4 wordt er ook nog gecomputerd. In de klas worden rekenspelletjes gebruikt voor bijvoorbeeld het automatiseren van sommen tot 10 of de tafels, de kinderen leren spelenderwijs de spellingsmoeilijkheden nog een keer bij een programma als woordkasteel. We hopen dat de computers weer snel goed werken, zodat de kinderen op woensdag een half uurtje onder leiding van meester Wilco kunnen computeren. Ze leren zo de computer goed kennen en oefenen er nog extra het rekenen mee. Wereldoriëntatie Dan blijft er over wereldoriëntatie. In groep 3/4 zijn dat de vakken geschiedenis en biologie. Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Bij de tijd. In groep 4 komen de dagen van de week, maanden van het jaar aan bod. Biologie, dat doen we ook, met groep 3 en 4 samen. We hebben de methode Leefwereld, we kijken iedere week schooltelevisie Huisje boompje beestje en gebruiken daarbij nog lessen of leskisten van het MEC (Milieu Educatie Centrum). Zelfstandig werken In groep 4 werken we met stoplichten en taakbrieven. Ieder kind heeft een stoplicht in zijn etui en tijdens het werken leggen we het stoplicht op tafel. Groen betekent dat de leerling lekker door kan werken. Rood betekent ik heb hulp nodig. Soms moet je dan wel even op de juf wachten, dan doe je even een ander werkje of je leest even een boekje. Groep 4 heeft de eerste taakbrief al gehad, hierop zullen steeds meer taken op komen te staan. De kinderen leren zo hun werk in te plannen. Door middel van een gezichtje kan de leerling aangeven wat hij van het werkje vond. Tijdens deze zelfstandig werkmomenten werkt de juf aan de instructietafel met groepjes kinderen die nog eens extra uitleg nodig hebben, of die een handelingsplan in de klas hebben. Maar ook met de kinderen die een extra uitdaging nodig hebben en moeilijker werk aankunnen. We maken regelmatig looprondjes om te kijken of alle stoplichten nog wel groen zijn en alle leerlingen nog goed verder kunnen. Klassendienst Iedere week hebben er twee kinderen uit groep 3/4 klassendienst. Ze mogen helpen uitdelen en ze zorgen ervoor dat de klas er aan het eind van de dag weer keurig uitziet. Op maandagmorgen als er een project loopt - mag ook een kind van de klassendienst met de koe rond. In onze koe-spaarpot verzamelen wij ons goede doelen geld in voor projecten die we met de school steunen.

3 Meeneemdag De vrijdag is een bijzondere dag in groep 3/4. Het is dan namelijk meeneemdag. Ieder kind mag dan 1 ding van huis meenemen, bijvoorbeeld een spelletje of een knuffel. Het laatste halfuurtje mogen ze er tijdens arbeid naar keuze mee spelen. Iets meenemen is niet verplicht; op school zijn er ook nog spelletjes in de kast en er is een schatkist waar knutselmateriaal in zit. De oneven weken mogen er DS-jes meegenomen worden, maar de even weken zijn DS-loos. Contactouder groep 3/4 Zoals ieder jaar hebben we weer een contactouder gezocht. Dit schooljaar is onze contactouder Corina Nijssen (de moeder van Storm S uit groep 4). Thuis oefenen Zo ongemerkt bent u thuis vast al aan het oefenen met rekenen en lezen met uw kind. Bijvoorbeeld: - Aan tafel: Wat staat er op het pak hagelslag? Hoe laat is het op de klok? Kun je deze snoepjes eerlijk verdelen tussen jou en Martijn? - Tijdens het koken: Wil je de maatbeker vullen? - In de supermarkt: Kun je de groente wegen? - In de auto: Wat staat er op het verkeersbord? Op welk huisnummer woon jij en op welk nummer woont Rianne? - Voor de vakantie: Kun je op de kaart aanwijzen waar we naartoe gaan? - In de winkel: Met welke muntjes moet je betalen? (kleine bedragen), Hoeveel geld krijg je terug? Tips om thuis te oefenen met rekenen: Kinderen in groep 3 en 4 zijn op school veel met de getallenrij bezig. U kunt dit ondersteunen door samen met uw kind allerlei (gezelschaps)spelletjes te spelen zoals bijvoorbeeld: - Dobbelspelletjes, - Domino - Ganzenbord - Bingo - Monopoly junior - Sjoelen (punten tellen!) - Halli galli - RushHour Ook kunt u educatieve software aanschaffen zoals het familiepakket van ambrasoft (www.home.ambrasoft.nl) of op internet rekenvaardigheidspelletjes doen op bijvoorbeeld Er is ook een gratis programma Sommenplaneet, dit programma kunt u hier downloaden: Tips om thuis te oefenen met lezen Laat uw kind zelf een boek kiezen, het geeft niet of het boek nog iets te moeilijk is. Zelf kiezen is motiverend. Zoek in de bibliotheek samen boeken en voorleesboeken uit. Probeer om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van uw kind. Het lidmaatschap van de bibliotheek is overigens gratis voor uw kind. Venster lezen; In een bladwijzer maakt u een hokje waar ongeveer één woord inpast. Uw kind verschuift steeds de bladwijzer over de bladzijde en wordt zo niet afgeleid door de rest van de tekst. Eventueel kunt u het tempo van het lezen zelf beïnvloeden door het kaartje zelf te schuiven. Vloeiend lezen: Kies een boek dat 1 of 2 avi-niveaus hoger ligt, dan het avi-niveau dat het kind beheerst. Bij deze methode gaat het erom dat het kind vloeiend leest. Het kind hoeft niet snel te lezen, als het maar op toon leest en als de zinnen maar vloeiend gelezen worden. Kies een stuk tekst. Begin met een halve bladzijde en bekijk hoe dit werkt. Gaat het lezen van het kind moeilijk, neem dan een korter stukje, gaat het goed lees dan een langer stuk. Stap 1: voorlezen De ouder leest het stuk niet te snel, maar vloeiend voor. Het kind wijst het woord, dat gelezen wordt, bij. Stap 2: koorlezen Daarna lezen ouder en kind de tekst samen hardop (koorlezen). De ouder praat zachtjes, en

4 vooral ondersteunend. Het kind wijst met de vinger het woord bij. Als het lezen goed gaat, kan stap 2 overgeslagen worden. Ook als u het idee krijgt te veel in een schoolse sfeer te komen, kunt u stap 2 overslaan. Stap 3: zelfstandig lezen met hulp en ondersteuning Daarna leest het kind de tekst hardop voor. De ouder wijst bij en bepaalt daarmee het tempo waarin gelezen wordt. Het lezen moet vloeiend en op toon gaan. Als het kind aarzelt of hakkelt bij een woord, zegt de ouder het woord voor. Het nut van voorzeggen: Het voorzeggen van het woord is erg belangrijk. Het tempo blijft in het lezen. Het kind kan op toon blijven lezen. Het geeft het kind een veilig gevoel, omdat het zich gesteund weet. Dat komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee ook het lezen. Het voorzeggen is ook belangrijk, omdat het kind daardoor niet een verkeerd woordbeeld gaat plakken aan het woord. De volgende keer zal hij het daardoor eerder herkennen. Het kind een woord laten spellen heeft geen zin. Het houdt het lezen op, de vloeiendheid gaat uit het lezen en de volgende keer dat het kind het woord tegen komt, zal het weer net zo hard gaan spellen. Door het voorzeggen blijft lezen ontspannend. Het is erg belangrijk spanning te voorkomen. Het lezen van uw kind opnemen, samen oefenen en weer opnemen. Je hoort dat het beter gaat! Lees uw kind regelmatig voor, ook als het zelf al kan lezen. Voorleestips: Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind. Lees het boek zelf eerst een keer (gedeeltelijk) door. Lees het boek vaker voor. Kinderen vinden dit leuk en begrijpen het verhaal dan beter. Zorg voor rust en weinig afleiding Lees rustig en duidelijk de tekst voor Maak tijdens het voorlezen af en toe gebaren bij de woorden. Houd tijdens het voorlezen af en toe een korte pauze Let erop dat uw kind begrijpt wat uw leest. Praat over het verhaal ( Wat denk je dat er gaat gebeuren? ) Laat uw kind meekijken en meebladeren in het boek Stop met voorlezen als de aandacht verslapt. Ga dan op een ander moment verder of kies een ander boek. Praat over wat u gelezen heeft, waar gaat het verhaal over. Geef uw kind af ten toe een boek of tijdschrift cadeau. Geef uw kind complimentjes als het goed gelezen heeft, of goed zijn/haar best heeft gedaan bij het oefenen. Lezen op straat en in de auto, overal staan letters! Lees samen met uw kind de krant, als je dat al kan lezen, dat is knap! Voor meer informatie, leuke boeken en andere handreikingen kunt u o.a. kijken op de site: Eenvoudige leesspelletjes op internet, waaronder ook meelezen met Frank Groothof, kan op Het programma woordkasteel is een gratis programma, waar zelfs de woordenlijsten voor de methode taaltijd bij te downloaden zijn. Zo kun je op een leuke manier spelling oefenen. Meer leuke internetsites (voor alle schoolvakken) of leesoefeningen (veilig en vlot van Veilig leren lezen) vindt u op de site van de school onder het blauwe tabblad Algemeen ; Leuk Leren. De bladen met woordjes om het lezen te oefenen van Veilig en Vlot, kunt u alleen downloaden als u bent ingelogd. Heeft u thuis een i-pad of tablet? Vergeet dan niet om eens te kijken naar de vele gratis apps. Er zijn er veel waar je rekenen mee kunt oefenen, maar ook lezen en zelfs schrijven. Bijvoorbeeld van uitgeverij Zwijsen; tafeltrainer app, spelling in beeld app.

5 Contact met de juf Heeft u nog vragen over groep 3 of 4, loop gerust eens even binnen. U kunt de juffen ook bereiken via ons (school-) adres: juf Roshilde: en juf Marlies: Groetjes, Juf Roshilde en juf Marlies