Zie hiervoor: M. Barré. Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. De vertaling van een goed gedocumenteerde biografie uit 1996.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.freinet.nl Zie hiervoor: M. Barré. Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. De vertaling van een goed gedocumenteerde biografie uit 1996."

Transcriptie

1 Jeroen Tans Steeds meer scholen ontdekken de klassenkrant als een eenvoudig onderwijskundig hulpmiddel. Door de komst van de computer is een idee uit de jaren dertig (afkomstig van de freinetbeweging 1 ) in een paar jaar omgevormd tot een veelzijdig en krachtig hulpmiddel, dat in vrijwel iedere basisschoolgroep te gebruiken is. Kinderen worden door de klassenkrant extra gestimuleerd op een zinvolle manier actief hun eigen taal te gebruiken en te ontwikkelen. Ze leren na te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Ze krijgen greep op hun leefwereld en ze leren helderder te zeggen en te schrijven wat ze op hun hart hebben. Wat is het? Onze klassenkrant is een velletje A4, aan twee kanten geprint. Niet meer en niet minder. Tekst en lay-out verzorgen de kinderen zelf. De krant gaat iedere vrijdagmiddag mee naar huis en per naar een vast bestand met familie, bekenden en groepen op andere scholen. Alle begin is moeilijk Op onze school beginnen we in elke groep dagelijks met kringgesprekken waar kinderen met hulp van meegebrachte spullen en zelf geschreven teksten vertellen over hun eigen ervaringen en belevingen. Omdat de oorsprong van de gesprekken in de leefwereld van de kinderen ligt, gaat het in onze groep dus frequent over: - je familie - ouder-kind-relaties, - je vriendjes (verhouding jongens-meisjes), hobby s en vrije tijdbesteding - je (huis)dieren, natuur, milieu en duurzaamheid - zorg voor de buurt - kunst en cultuur - koopgedrag - keuzes maken (democratie, minderheden en discriminatie) Als je iets verteld hebt, is het opschrijven van je verhaal daarna vaak een stuk gemakkelijker. Het was een logische stap om de kinderen bij dat schrijven al heel snel ook de tekstverwerker te laten gebruiken. Om het schrijven van kinderen nog meer te stimuleren proberen we naast het voorlezen in de kring en de tekstbesprekingen zo veel mogelijk met teksten te doen. In mijn groep worden teksten - geprint en mee naar huis genomen - g d naar de familie, kennissen en correspondenten 1 Zie hiervoor: M. Barré. Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. De vertaling van een goed gedocumenteerde biografie uit 1996.

2 - gebruikt voor het maken van gedichten en toneelstukken - in mappen met mooi werk bewaard - opgehangen op speciale prikborden in en buiten het lokaal - met behanglijn op de reclamezuil bij de ingang van de school geplakt - gebruikt voor de schoolkrant en in rapporten - en afgedrukt in de klassenkrant 2 Tijdens een bezoek aan basisschool Het Anker in Emmen zag ik al weer aardig wat jaren geleden in de groep van Theo Rook een klassenkrant hangen. Op dat moment waren we juist op zoek naar mogelijkheden om nog wat meer met de groeiende hoeveelheid teksten in onze groep te doen. De krant uit Emmen liet ik in de kring zien en ik las er een paar teksten uit voor. Herkenning. Het muntje viel en vanaf die week verschijnt iedere vrijdag in mijn groep een klassenkrant. In het begin ging het allemaal nog niet zo eenvoudig. Gelukkig hadden twee kinderen toen thuis ook een computer en samen ontdekten we al werkend de uitgebreidere mogelijkheden van de tekstverwerker. Door de kinderen vanaf het begin steeds in tweetallen te laten werken (een beginneling, gekoppeld aan een kind met ervaring), leerden ze het voor het grootste gedeelte van elkaar. De teksten werden geprint, uitgeknipt en tot slot op twee A4'tjes geplakt. (ja, toen nog gewoon met een schaar en een potje lijm). Voordat er gekopieerd werd, werden er illustraties op de open plekken geplakt (of getekend) en met de drukdoos werd de krant afgewerkt. De redactie die iedere week uit twee andere kinderen bestaat had het er behoorlijk druk mee. Ik moest regelmatig op vrijdagmiddag de helpende hand bieden om de krant op tijd af te krijgen. Het lijkt al weer lang geleden. We beschikken nu over heel wat meer computers en het verzorgen van de lay-out, zoals het werken met kolommen en het toevoegen van een kop, gaat met Word heel eenvoudig. Oefening baart kunst. Kinderen kunnen steeds meer met de computer. En heel wat kinderen hebben de vele mogelijkheden van Word beter onder de knie dan ik. Het gaat nu vrij eenvoudig Begin van ieder schooljaar. In de eerste week van het jaar bedenken we met elkaar een naam voor de krant. Ik wil dat dat serieus gebeurt, want de naam gaat een jaar mee. Dat bespreken we in het kringoverleg en dan krijgen de kinderen een paar dagen de tijd om een naam te verzinnen. We kiezen vervolgens uit een hele rij voorstellen: De coole klas, still alive, Dreuzelgeneuzel Maandag (in de ochtendkring) Een van de dingen die we elke maandag in de ochtendkring doen, is even kort de krant van de vorige week bespreken: - Hoe is het gegaan? - Hoe hebben jullie dát voor elkaar gekregen? - Hoe ziet de krant eruit? Staan de illustraties er mooi in? - Wat zou je de volgende keer anders doen? - En welke keuzes heeft de redactie gemaakt? Waarom staat mijn tekst er niet in? 2 Zie voor deze manier van werken: - de reader Werken met vrije teksten van de Freinetbeweging - Broersma R. e.a. Dat s andere taal. Valthe 2005 De Reeks 7

3 Vervolgens kiezen we twee kinderen uit de groep die de nieuwe redactie gaan vormen. De animo daarvoor blijft onverminderd groot. Door de steeds wisselende samenstelling van redacties ontstaan er af en toe verrassende koppels. Kinderen die verder niet zo veel samen doen, gaan nu intensief met elkaar aan de slag. Ze overleggen wat er in de krant komt (en vooral wat ze er uit weg zullen laten!). Ze maken een werkverdeling (wie leest, wie maakt de kop, wie haalt de fouten uit teksten, wie verzorgt de lay-out, wie maakt de nieuwsfoto en wie een illustratie als dat zo uitkomt en wat gaan we samen doen). Ze helpen elkaar met het tekstverwerken. En ze zijn samen trots op het resultaat! De redactie let in de loop van de week op wat er in de groep gebeurt, op teksten die kinderen in de kring voorlezen en op mooie dingen die gemaakt worden. Ook noteren ze grappige voorvallen. En soms vragen ze iemand uit de groep om over een bepaald onderwerp wat te schrijven of een foto te maken. De hele week (onder werktijd of thuis) Voor het schrijven van teksten hebben onze kinderen vanaf groep 2 of 3 speciale schriften. Daarnaast worden de teksten steeds meer met een tekstverwerker gemaakt. Ze hebben nu duidelijk twee manieren van schrijven. In een schrift moet je van tevoren nadenken of is het soms handig om eerst wat aantekeningen (een kladlijstje) te maken, terwijl je op een tekstverwerker gewoon kunt beginnen. Teksten worden ook thuis geschreven en dan naar school g d. Soms wordt een tekst uit de achterzak gefrommeld en in de kring voorgelezen. Dat zijn vaak hele mooie. Bij het schrijven van teksten kennen de meeste kinderen van mijn bovenbouwgroep nu weinig schrijfangst meer. Het voorlezen in de kring is voor sommigen nog wel een spannende aangelegenheid, omdat het vaak verslagen betreft van heel persoonlijke ervaringen. De teksten laten verschillen tussen kinderen zien en zijn regelmatig aanleiding tot verder gesprek en meningsvorming. Bij ons op school wordt al jaren geschreven om het aan groepsgenoten voor te lezen, om er met elkaar over te praten en er af en toe nog wat mee te doen. Door de klassenkrant wordt nu ook geschreven om gelezen te worden. En dat voegt een motiverende dimensie toe. Donderdag (onder werktijd) De redactie beschikt op donderdag en vrijdagmorgen over een tekstverwerker. Een minder ervaren redactie moet goed doorwerken. Ervaren koppels hebben soms aan een uur genoeg. Het werk bestaat voor het grootste deel uit het invoegen van bestaande bestanden en het overtypen van teksten uit schriften. Iedere groep heeft een eigen map op het netwerk van de school. Daarin heeft iedere leerling weer een eigen map. Nynke heeft die bijvoorbeeld zo ingedeeld: correspondentie teksten groep 3 foto s teksten groep 4 jongens/meidennamen leesdossier teksten groep 5 kinderjury mooie teksten teksten groep 6 lekker ijsje mooi werk teksten groep 7 leuke dag tekeningen teksten groep 8 Maddy van de bieb. teksten morgen werkstukken Nynke nijptang woordenlijst Voor de redactieleden is dat makkelijk werken. Ze vragen hun groepsgenoten onder welke naam het bestand staat opgeslagen. Dan gaan ze achter een tekstverwerker zitten en met kopiëren en plakken hebben ze in een paar minuten al een heleboel teksten in hun nieuwe bestand verzameld.

4 Tijdens het werken haalt de redactie al zo veel mogelijk fouten uit de teksten. We streven er naar om alle verhalen die op school vermenigvuldigd en verspreid worden zo veel mogelijk foutloos af te drukken. Het kritisch nalezen en verbeteren wordt een werkhouding. Kinderen ontwikkelen een spellingbewustzijn. Het is handig als de lezer niet wordt afgeleid door fouten. Daarom heb ik het frequent met ze over mooie en goed verzorgde eindproducten voor prikborden, klassenkranten, posters, voor de correspondenten, voor werkstukken. Als ze ervaren dat ze voordeel hebben bij een verzorgde spelling, zijn ze gemotiveerd om spelfouten te verbeteren en hebben ze een reden om het spellen beter onder de knie te krijgen. Een verzorgde krant nodigt uit om te gaan lezen. De vormgeving komt dan ook geregeld ter sprake. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het vullen van de kolommen, het lettertype, de lettergrootte of de belijning en over de illustratie(s). Ik leg uit waarom ik van internet gekopieerde plaatjes niets vind. Dat wordt weer anders als ze die plaatjes gaan bewerken. Ze scannen tekeningen uit schriften of van een A4tje. Of ze laten ruimte vrij om er na het vermenigvuldigen een illustratie in te maken. Het lijkt niet eenvoudig om voor de hele oplage dezelfde kleurenillustratie te maken. Toch valt dat wel mee. Hiervoor hebben we in het lokaal diverse materialen liggen: - zelfklevend rubber en houtjes liggen in de knutselkast, om stempels te maken. - een drukdoos met glycerine-inkt en rollertjes, waarmee ze vlot sjablonen af kunnen drukken. - met een wringer worden bijvoorbeeld lino's heel mooi in grotere oplages afgedrukt. 3 En als ze aan het experimenteren slaan met vlakverdeling en het mengen van kleuren, scannen ze het mooiste resultaat om dat toe te voegen aan het bestand van de krant. Sinds onze school beschikt over digitale camera s zorgt de redactie wekelijks voor een nieuwsitem met een foto. Met de meeste redacties bemoei ik me helemaal niet meer. Tot en met het kopiëren doen die alles zelf. De kinderen helpen elkaar en kunnen ook anderen om hulp vragen. Alles wat ze zelf kunnen, doen ze ook zelf. Soms tip ik een redactie als ik denk dat iets leuk voor in de krant zou zijn. Ik lees altijd donderdag na schooltijd de proefprint en voorzie die van commentaar. Als het gaat over spelling of zinsbouw gebruiken we in alle groepen dezelfde tekens in de kantlijn: H = hoofdletter vergeten i = fout in de interpunctie = woord vergeten = zin niet goed loopt s = spelfout pv = fout in de persoonsvorm Zie hiervoor op www. freinet.nl ook: Illustratietechnieken, tekst en beeld vullen elkaar aan. Deze manier van werken vonden we in de reader Werken met vrije teksten van de Freinetbeweging

5 We hebben deze tekens in het team afgesproken en er wordt in alle groepen op dezelfde manier mee gewerkt. Mijn leerlingen weten dus goed wat er moet gebeuren. Als een tekst zo persoonlijk is, dat ik die niet geschikt vind om te verspreiden, vertel ik de redactie waarom ik wil dat ze die vervangen. Vrijdag (onder werktijd) De krant wordt nu afgewerkt. Als mijn commentaar is verwerkt, wordt hij geprint. Vanwege het werktempo en de kosten wordt het vermenigvuldigen verder met het kopieerapparaat gedaan. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen dat allemaal prima zelf. Vrijdag (na de eindkring) De redactie deelt vol trots de klassenkrant bij de deur van het lokaal uit. De lezersgroep is groeuend. Hij geeft een actueel beeld van wat er in de groep gaande is en wat kinderen beleven. Ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere familieleden leven (meer dan voorheen) mee met wat er in de groep gebeurt. De krant is dus een heel zinvolle, extra schakel tussen de groep en thuis! Om de lezersgroep te vergroten, sturen we hem ook naar onze correspondentiegroep in Gent en per naar oud leerlingen en neer andere scholen. Kinderen van een andere school reageren soms op een tekst uit onze krant. Door deze groeiende lezersgroep leren de kinderen dat je bij een tekst voor de krant rekening moet houden met je lezersgroep. Bij het schrijven gaan ze dan ook steeds beter letten op de begrijpelijkheid. Je kunt ook niet zomaar alles opschrijven. Wij vinden het van groot belang dat je leert rekening te houden met je lezers. Er zijn meer kranten We lezen ook kranten van groepen van andere scholen. Bij binnenkomst laat ik die krant in de kring zien en snel de koppen. Leerlingen kiezen een paar titels uit, die ik dan voorlees. Soms lees ik een tekst voor als ik die zelf bijzonder vind. Snappen we ook wat er staat? Dan ervaren ze direct wat de functie van een titel kan zijn en hoe een tekst bij anderen overkomt. Ze vragen leeftijdgenoten uitleg over een tekst. Die vragen moeten goed worden geformuleerd. Kinderen zijn vaak (te) kort in hun vragen en antwoorden. Ze realiseren zich niet voldoende dat de leerling van een andere school hen en hun leefwereld niet of nauwelijks kent. Leg via de mail maar eens uit hoe je melkrobot werkt. Ze leren helderder formuleren en kritischer omgaan met hun eigen tekst. Andere groepen maken ook andere keuzes, wat betreft de inhoud en lay-out. Zo is er op t Vonder in Wanneperveen een prachtige klassenkrant, waar qua omvang geen beperkingen zijn. Een ijverige redactie heeft daar zo vier kantjes vol. Ik heb gekozen voor een maximum van één A4tje, waardoor de redactie leert om keuzes te maken en daar ook verantwoording over af te leggen. - Waarom heb je mijn tekst er niet ingezet? - Waar is de foto van het nieuwsitem gebleven? - Hoe kan het dat er niets in staat over ons bezoek aan het gemeentehuis? Bij ons in de krant staan weinig tot geen fantasieverhalen. Die komen we wel in andere kranten tegen. Dat soort verhalen maken minder nieuwsgierig en zijn veel minder aanleiding tot gesprekken en het stellen van vragen. Verschillen tussen de kranten zijn heel nuttig en scherpen onze eigen manier van werken.

6 De nieuwe winkel Mijn moeder krijgt het heel druk. Ze is dan ook de hele dag beneden. Te weinig kleding. Toen zorgde ze voor nieuwe kleren. Nog te weinig. Er moet nog meer kleding komen. Eindelijk genoeg. De nieuwe kleding prijzen. En goed slapen. Morgen een drukke dag. Ik vind het leuk en vervelend. Petra Wop en Yes. Ik heb bij mijn vader en moeder in bed geslapen. Toen ik wakker werd duwde ik zonder na te denken mijn kiezen op elkaar. Het deed pijn. Ik deed het nog een paar keer. Vreemd, normaal doet het nooit pijn. Ik voelde. De kies zat los, dat had ik nooit gemerkt. Ik wiebelde eraan, en... hij hing aan een draadje. Ik rende naar de spiegel en trok eraan. Wop en... Yes! Hij was eruit. Dat had ik nooit gedacht! Lucia. Meester zegt dat hij vergeetachtig wordt. Hij had het vandaag al. De kinderen in de klas moesten allemaal lachen om meester. Hij is gewoon vergeetachtig. Mariska Misschien. Ik mag misschien de Tina van mijn vader en moeder. Ik hoop dat mijn moeder het goed vindt, want mijn vader vind het zo erg als ik de Tina krijg. Omdat de jongens allebei dingen van de landmacht krijgen, mag ik misschien de Tina. Marjolein. woensdag a.s. begint de lente. Dieren. Wij houden veel van dieren, maar niet zo veel van mieren. Poezen vinden wij ook wel wat, wij houden ook wel van een rat. Wij houden wel van alle dieren. Behalve dan van die enge mieren. Susanne en Ellen. Gepleistificeerd Het broertje van mijn vriend had een keer een schaafwond op zijn arm, omdat hij was gevallen. Het bloedde een beetje en hij wilde een pleister. Hij liep naar het verbanddoosje, pakte een rol pleisters en plakte de hele rol om zijn arm. Lennart Yes? Woensdagmiddag om vier uur moest ik naar de orthodontist. Ik zei dat ik dat stomme ding zat was. Hij zei het is wachten op je hoektanden. Maar die gaan er in april uit. Dus dan krijg ik waarschijnlijk ook een andere beugel. Sandra.

7 Ik sprong de lucht in van geluk. Ik was gisteren thuis en vroeg aan mamma, zou ik ook nog een verzorgpony mogen hebben op de manege. (Een verzorgpony is dat je hem eten mag geven en mag borstelen enz.) Ik weet niet of dat van Hilda mag zei mamma. (Hilda is de eigenaar van de manege.) Ik zei dat ik het toen aan Hilda gevraagd of ik ook een verzorgpony op de manege mag. Hilda zei jawel. Maar dan moet je elke dag komen. Oh zei ik, dat komt mij niet uit, want ik zit ook met mijn school. Ja zei Hilda. Later zei ze je kunt het ook zo doen dat je mij belt en zegt ik kom dan en dan, Dan is het ook goed. Nou moet mamma het nog goed vinden. Ik zei het tegen mamma, en mamma vond het goed. Gisteren belde ik Hilda op en zei, kan ik morgen Anita kammen enz. Ja dat is goed zei Hilda. Ik sprong een gat in de lucht van geluk. Lianne. Jippie Jeee!!!!!!!! Gisteren ging ik naar de orthodontist, Jelle, Raoul en mama gingen natuurlijk ook mee. Ik ging naar binnen en hij zei: Doe je beugel maar in. Ik deed mijn buitenboordbeugel in en ging op de stoel zitten. Het ging allemaal goed. Ik deed mijn beugel weer uit. Hij vroeg of ik weer kleurtjes elastiekjes wilde. Ik zei dat ik wel oranje wilde. Hij zette de elastiekjes er op en keek nog even in mijn mond. Ik vroeg hoe lang ik die beugel nog moest. Hij zei dat het niet meer zo lang duurde. Ik vroeg hoe lang nog. Hij zei acht weken of zo. We maakten gelijk drie nieuwe afspraken; één voor controle, één voor gips happen en één voor mijn beugel er uit halen. Om twee uur waren we weer thuis. Ik was helemaal gelukkig. Sanne Dit word een deel van de zaalversiering van de feestavond. Even verven, lakken en vleugels er aan. De redactie

8 In de leeshoek Op de leesplank van de groep ligt een multomap met insteekhoezen. Daar wordt iedere week de nieuwe krant ingeschoven. Er wordt geregeld in gebladerd en gelezen. Samengevat Met de krant bereiken we op een nuttige manier een hele rij doelen. Hij is actueel en: - informeert familie en schoolgenoten - stimuleert om na te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen die voor de leerlingen belangrijk zijn. Stimuleert op een zinvolle manier het schrijven van teksten, het op papier zetten van gedachten, waarbij leerlingen actief hun eigen taal gebruiken en ontwikkelen. - levert goede oefening in het stellen - stimuleert het samenwerken - zorgt voor meer vaardigheid op de computer - leert leerlingen rekening houden met lezers - leert leerlingen letten op vormgeving en levert een zinvol gebruik van illustratietechnieken op - stimuleert goed spellen - wordt veel gelezen en herlezen Wat houd je nu nog tegen?

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet. Het voordoen (modelen) van het schrijven van

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Tijdsplanning werkstuk groep 5

Tijdsplanning werkstuk groep 5 Naam: Groep 5 Tijdsplanning werkstuk groep 5 Wat wanneer Aan de juf het onderwerp van maandag 21 januari 2013 mijn werkstuk doorgeven inleveren opdracht 1 maandag 28 januari 2013 inleveren opdracht 2 donderdag

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word Nog beter leren omgaan met Word Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Informatiekunde Omgaan met Word College De Heemlanden 2005. Informatiekunde Leerjaar

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt.

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt. Basisschool de Triangel Het houden van een spreekbeurt. 1 INHOUDSOPGAVE SPREEKBEURT GROEP 5 1 GROEP 6 5 GROEP 7 EN 8 9 2 HOE BEREID IK MIJN SPREEKBEURT VOOR? SPREEKBEURT IN GROEP 5 Wat is een spreekbeurt?

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Les 1: Je eigen vredesspreuk bedenken Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje op www.nieuwsbegrip.nl. Let er vooral op wat vrede precies betekent.

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs Wordle van respect Duur Materialen een computer met internetverbinding Introductie Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Bijlage W2 groep 7 1

Bijlage W2 groep 7 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Waarom ik een werkstuk maak 2 Zo begin ik met mijn werkstuk 3 De onderdelen van het werkstuk 4 Waaraan moet mijn werkstuk voldoen? 4 Beoordelingsschema voor je werkstuk 5 Hoe

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 8. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 8. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 8 130 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk Deze papieren geven informatie over: A. De verzorging : Hoe hoort een werkstuk er uit te zien? B. De indeling : Hoe wordt een werkstuk ingedeeld? C. Het onderwerp : Waarover

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Alleen rekenen, ahja ok. Euh, en zijn er dan dagen dat je wel thuis iets schrijft?

Alleen rekenen, ahja ok. Euh, en zijn er dan dagen dat je wel thuis iets schrijft? Bijlagen Interview met Seppe Heb je gisteren moeten schrijven in de klas? Euh, nee, gisteren niet. Gisteren niet. En heb je thuis geschreven dan? Gisteren heb ik ook niet thuis geschreven. Dus je hebt

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: Vuurwerk bij Oud en Nieuw. De schrijftaak

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8

FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8 FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - GROEP 1 T/M 8 Kinderboeken schrijven is een prachtig vak. Verhalen bedenken en die in stilte uitwerken staat in schril contrast met het ontmoeten van lezers en

Nadere informatie

taalkaart 1 Mijn diploma Mijn diploma

taalkaart 1 Mijn diploma Mijn diploma tk taalkaart 1 Mijn diploma Wat ga je doen? Je leert wat een diploma is. Je bedenkt en maakt een diploma. Op verkenning 1 Mijn diploma 1 Bekijk het diploma. naam: Femke Visser geboortedatum: 7 juni 1999

Nadere informatie

Geld is een bril, geluk is dat ook

Geld is een bril, geluk is dat ook Geld graad 3 Lesvoorbereiding Geld is een bril, geluk is dat ook Voeg je eigen e-mailadres in de e-mail van Jada in en pas de datum aan. Toon de mail op het smartboard. Leuk maar niet noodzakelijk: 2 verschillende

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs.

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs. R.K. Basisschool Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven Tel: 045-5351434 De fijne kneepjes van het voorlezen Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de

Nadere informatie

Alvast van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne dag!!!!

Alvast van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne dag!!!! 6 november 2015 nummer 5 9 t/m 20 nov voortgangsgesprekken AGENDA JARIGEN 9 nov Jersey Scheffer groep 7 13 nov Mirelle Wouters groep 1/2A 16 nov Anouar Bouzambou groep 4 18 nov Izabela Baran groep 1/2A

Nadere informatie

29 januari studiemiddag Team 7 april Studiedag Team, hele dag 4 maart TOF studiedag

29 januari studiemiddag Team 7 april Studiedag Team, hele dag 4 maart TOF studiedag 29 januari studiemiddag Team 7 april Studiedag Team, hele dag 4 maart TOF studiedag Beste abonnees, Afgelopen weekend was er toch even sneeuwpret voor de kinderen. Prach ge plaksneeuw en daardoor grote

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks. Samenvatting: Grote Anna heeft een bijzondere dag vandaag! Ze gaat voor het eerst naar de grote school. Anna heeft er veel zin in. Ze heeft zelfs een nieuwe boekentas en schrijfspulletjes gekregen! Het

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie opdracht 1, module 2, les 7 Vriendschappen Vriendjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Kinderen spelen met elkaar en maken plezier. En vriendjes leren van elkaar.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV H4 ~ periode B Toegepaste vormgeving Autonome kunst Inleiding INLEIDING In de eerste periode ben je vooral bezig geweest met het onderzoeken van vormen, materialen

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? -

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? - China Pagina 1 Colofon Uitnodiging voor maaltijd in Chinees Les voor groep 6-8 150-180 minuten Handvaardigheid Let op! In deze les opzet werken leerlingen in tweetallen, en maken samen 1 werkstuk, maar

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Handleiding schrijfles: Een uitdaging

Handleiding schrijfles: Een uitdaging Handleiding schrijfles: Een uitdaging Taalhandeling: Fictie Fictie 0 1 Verhaal Schrijftaak: Verhaal over jezelf als held die een uitdaging aangaat. Lesdoel: Leerlingen maken kennis met de standaardopzet

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Vogelgriep. Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:...

Vogelgriep. Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:... Vogelgriep Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat Boekverslag van:... Klas:... 2 Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg.

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. EVEN BIJPRATEN 9. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. De ouders, die terugdenken aan hun eigen tijd dat ze op de basisschool zaten, zullen het met me eens

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Materialen: Vrij. Verf, potlood, collagetechnieken op computer of met lijm en tijdschriften, en fotografie.

Materialen: Vrij. Verf, potlood, collagetechnieken op computer of met lijm en tijdschriften, en fotografie. Lesbrief Ontwerpwedstrijd voor leerlingen Inzendingen moeten binnen zijn op uiterlijk 1 mei 2017. Tijdens de Dag van de Jonge Jury op 7 juni wordt de winnaar van de Jonge Jury Ontwerpwedstrijd bekendgemaakt

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

HALLO WERELD WERKSTUK

HALLO WERELD WERKSTUK HALLO WERELD WERKSTUK Opdracht Maak een werkstuk over China, het onderwerp van het boek De Parel en De Draak. Beschrijf verschillende aspecten van het land en maak je werkstuk zo afwisselend mogelijk.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ VOORSTELLING WOLFJE VAN THEATERGROEP ARTHUR GROEP 3-4-5

LESBRIEF BIJ VOORSTELLING WOLFJE VAN THEATERGROEP ARTHUR GROEP 3-4-5 LESBRIEF BIJ VOORSTELLING WOLFJE VAN THEATERGROEP ARTHUR GROEP 3-4-5 Wolfje is voorbestemd om een SprookjesWolf te worden. Hij is namelijk de oudste zoon van de oudste zoon in de oudstezonenfamilielijn.

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Achtbanen! Verslag van het ontwerpen van een spannende achtbaan!

Achtbanen! Verslag van het ontwerpen van een spannende achtbaan! Achtbanen! Verslag van het ontwerpen van een spannende achtbaan! Achtbaan Bouwen 4/5 Weken geleden ging heel groep 8 een achtbaan bouwen. Elke week gingen we verder aan de achtbaan. Het was van papier

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Mijn stamboom blz. 3 Hoofdstuk 2: Mijn tijdlijn blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

Wanneer ze op het schoolplein rond keek, dan zag ze dat sommige kinderen blij waren en andere kinderen verdrietig.

Wanneer ze op het schoolplein rond keek, dan zag ze dat sommige kinderen blij waren en andere kinderen verdrietig. Ik wil sjoelemo (Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met kinderen tot ± 12 jaar) Een verhaaltje om in de klas voor te lezen. Een oefening om te doen in het gezin. Dit verhaaltje gaat over gevoelens;

Nadere informatie