Informatieboekje groep 1-2-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje groep 1-2-3"

Transcriptie

1 Informatieboekje groep 1-2-3

2 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n uur toe aan onze zorg. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Uw kind zit of komt nu in groep 1 van onze school, een hele verandering voor hem of haar. Voor de ene ouder is alles een bekend gebeuren, voor de ander volkomen nieuw. We willen u middels dit informatieboekje specifieke informatie geven die belangrijk is voor een succesvolle start. De eerste keer naar school Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij de dag na zijn/haar verjaardag voor het eerst naar school. Als voorbereiding hierop mag het kind, bij voorkeur in de twee weken daaraan voorafgaand, gedurende 2 dagdelen komen kennismaken. Afspraken over tijdstippen kunnen gemaakt worden met de groepsleerkracht. Tijdens het intakegesprek, dat ongeveer 4 weken voorafgaand aan de eerste schooldag plaatsvindt, maakt de leerkracht in overleg met u hierover een afspraak. Bij de eerste kennismaking mag u als ouder mee de groep in. Ouders van kleuters die aan het begin van het schooljaar starten mogen ook een dagdeel meedraaien in de groep van hun kind. Brengen en halen De kinderen van groep 1 kunnen s morgens vanaf 8.20 uur en s middags vanaf uur meteen naar binnen gaan als ze op school komen. Fietsen worden bij de poort in de standaarden geplaatst. Als u dichtbij school woont, willen wij u vragen om lopend naar school te komen. Dit i.v.m. te veel fietsen in de fietsenstalling. U kunt de leerkracht even aanspreken als er bijzondere zaken te melden zijn. De juf heeft echter haar volle aandacht voor de groep nodig en wil als uw vraag of mededeling meer tijd vergt graag met u na schooltijd een afspraak maken. -2-

3 In de gang wordt afscheid genomen en het kind gaat alleen de klas in. Als uw kind echter de eerste keren komt kunt u gerust even mee naar binnen lopen. maar laat het afscheid nemen niet te lang duren. U weet zelf het beste wanneer uw kind eraan toe is om zelfstandig de groep in te gaan. Om uur en om uur (op woensdag om uur) is de school uit en loopt de leerkracht met de kinderen mee naar buiten naar de poort. Uw kind blijft bij de poort staan tot de leerkracht er is. Samen met de leerkracht loopt uw kind naar de straat. Opzet dagindeling groep 1 Tijdens de ochtend maakt uw kind de volgende activiteiten mee in de groep: kringactiviteit werkles (met takenbord en weektaak) fruit eten buiten-spel en beweging werkles (vervolg, afmaken werkjes, kleine kring, evaluatie werkles) afsluiting in de kring De middag ziet er als volgt uit: kringactiviteit werkles (met takenbord en weektaak) spel en beweging werkles (vervolg, afmaken werkjes, kleine kring, evaluatie werkles) afsluiting in de kring Hoe werken we in de klas. We beginnen met een dagopening d.m.v. een liedje, bespreken samen dag van de week ook middels een liedje, kiezen de hulpjes uit en bespreken het dagprogramma. Daarna krijgen de kinderen een korte denktijd. Tijdens de 'denktijd' denken de kinderen na over welk werkje ze die dag willen gaan doen. Per groepje gaan de kinderen hun naamkaartje ophangen op het planbord. Welke kinderen er mogen beginnen met kiezen, verschilt per dag. Zo leren de kinderen ook dat het werkje wat ze graag willen doen ook al weg kan zijn. Op het planbord hangen de verschillende activiteiten die gekozen kunnen worden. Onder de pictogrammen van het werkje of de hoek wordt -3-

4 aangegeven hoeveel kinderen dit werkje kunnen kiezen. Dit hangt af van de activiteit. Heeft een kind een werkje gekozen, dan hangt hij/zij het naamkaartje daar onder. Zo hebben de kinderen een overzicht van welke werkjes al bezet zijn en welke ze nog kunnen kiezen. Soms zijn er extra leermomenten voor de kinderen. Deze extra instructiemomenten noemen we kleine kringen. Dan is de juf niet aanspreekbaar en moeten de kinderen grotendeels zelfstandig doorwerken. Dit wordt dan aangegeven met een verkeerslicht. Kinderen leren zo zelf of onderling met elkaar oplossingen voor probleemsituaties te bedenken. Werken vanuit het planbord Zoals hierboven beschreven, werken in onze klas met het planbord. Het is een bord waar de werkjes op komen te hangen waar de kinderen uit mogen kiezen. Deze werkjes variëren wekelijks. Met het planbord leert het kind eigen keuzes maken voor de activiteiten die het wil gaan doen. Soms worden kinderen door de leerkracht in een bepaalde hoek of bij een werkje ingedeeld, om bijvoorbeeld te kunnen observeren of om een lesje samen met de leerkracht te doen. Het planbord is duidelijk en overzichtelijk en maakt gebruikt van pictogrammen. Hoeken en andere activiteiten vormen het aanbod en zijn beide geïntegreerd in het planbord. We zorgen voor een wisselend, uitdagend aanbod. Hierdoor gaat uw kind ook met materialen werken die het zelf niet zo snel zou kiezen, omdat het misschien nog onbekend is. Door ervoor te zorgen dat er een ruime keuze aan werkjes is, kan het kind altijd voor een betekenisvolle activiteit kiezen. Ook leren de kinderen op deze manier te plannen om de verplichte werkjes in te delen in de week. In het begin zullen de kinderen hierin goed begeleid worden door de leerkracht. Wij houden bij welke werkjes de kinderen gedaan hebben, zodat de kinderen niet alleen maar bijv. de bouwmat kiezen. We stimuleren de kinderen dat ze gevarieerd werken. Activiteiten in de kleine kring *Het kring/leergesprek: Er wordt dan over een bepaald onderwerp gesproken, bijv. over de dierentuin, sprookjes, etc. Hierbij leren de kinderen over het onderwerp te praten, naar elkaar te luisteren en elkaar vragen te stellen. Tevens is het een uitgangspunt -4-

5 voor de leerkracht om te beluisteren wat de leerlingen al over het onderwerp weten en hoe het actieve taalgebruik is. *Vertellen en voorlezen: Verhaal wordt voorgelezen door de leerkracht. Kinderen leven zich in het verhaal in en leren op deze manier ook nieuwe woorden, zodat de woordenschat uitgebreid wordt. *Prentenboeken: Worden al dan niet bij de bibliotheek gehaald, voorgelezen en bekeken. Vaak zijn deze boeken gerelateerd een het desbetreffende thema. Daarna worden ze meestal in de boekenhoek gelegd, waar de kinderen ze nog eens kunnen bekijken en op hun eigen manier lezen. Kinderen krijgen oog voor de gedrukte letters en leren om te gaan met boeken. *Versjes/ liedjes: Hierbij wordt het auditief geheugen geoefend. Omdat er een ritme in zit leren ze een versje gemakkelijker. Versjes en liedjes worden aangepast aan het thema waar we mee bezig zijn. De versjes voor de verjaardagen van familieleden moeten thuis worden aangeleerd. *Sociaal-emotionele ontwikkeling: Dit is leren omgaan met elkaar in de groep en erbuiten. Het leren delen met de ander, elkaar accepteren en respecteren. Dit zijn zaken waar we gedurende de gehele dag door mee bezig zijn, maar ook op gezette tijden aan de hand van de Fides methode. Door het jaar heen maken we tevens gebruik van Catechese projecten die dit ook stimuleren. *Taal en rekenspelletjes: Hierbij worden in de kring, soms met behulp van materialen, allerlei begrippen spelenderwijs geoefend bijv. op/onder/in/voor/achter, meer/minder/evenveel, etc. Hiertoe worden allerlei bronnen (boekjes, concrete materialen, de methode Kleuterplein, de methode beginnende geletterdheid) gebruikt. Als verwerking van het geleerde wordt er soms een werkblad aangeboden. *Muziek en drama: -5-

6 Met muziek zijn we op vele manieren bezig. Dit wordt ook aangepast aan het thema. Er worden dan liedjes aangeleerd, aandacht besteed aan ritme, tempo, bewegen op muziek (dans) en dingen uitbeelden (drama). Hierbij kunnen muziekinstrumentjes ingezet worden. Hiervoor worden ook allerlei bronnen geraadpleegd en gebruiken we ook de methode voor muziek, dans en drama Moet je doen. *Schooltelevisie, poppenkast, film Met de groep kijken we naar de school-t.v. serie: Koekeloere. Het doel hierbij is de taalontwikkeling, visualisering- en ontwikkelen van het concentratievermogen vergroten. Er komen tevens bij Koekeloere veel Wereldoriënterende onderwerpen aan bod. Poppenkast kan gedaan worden aan het begin van het thema of als afsluiting. Ook kan poppenkast ingezet worden om een probleem te actualiseren, denk bijv. aan sociaal en emotionele ontwikkeling. Projecten/ Werken met thema s In de groep wordt er gewerkt vanuit de methode Kleuterplein. Dit is een methode die werkt met verschillende thema s. Dit kunnen thema s zijn van de seizoenen of wereldverkenning. Aan elk thema zijn twee themaletters gekoppeld. Elk thema duurt gemiddeld vier weken. Bij de werkvormen staat het interactief leren centraal. Er wordt volop gepraat en gewerkt over het onderwerp. Uw kind mag dan ook spullen rondom het betreffende onderwerp mee naar school brengen voor de thematafel en letterkast. Tijdens een thema proberen we excursies en andere buitenschoolse activiteiten te plannen. Wanneer we met een thema gaan beginnen, laten we u dit even weten via de website en/of via mail. Groep Uw kind komt op basisschool de Vlieger in een 3-combinatiegroep namelijk groep Sinds het schooljaar werken wij op school met 3-combinatiegroepen (groep en groep 4-5-6) en een 2 combinatiegroep 7-8. In groep hebben wij de beschikking over 2 lokalen. Zo kunnen wij een speellokaal en een werklokaal creëren. We starten met z n allen in het werklokaal. Na het kiezen gaat groep 1-2 naar het speellokaal en blijft groep 3 in het werklokaal. Als een kind uit groep 1-2 behoefte heeft om even in rust te kunnen werken, dan mag het kind met zijn of haar werkje in het -6-

7 werklokaal gaan zitten. Instructiekringen worden grotendeels in het werklokaal gegeven omdat wij daar een digibord tot onze beschikking hebben. Gezamenlijk eten we fruit en sluiten we de dag af in het werklokaal. We volgen uw kind We streven ernaar dat het kind zich prettig voelt op onze school. Dat kinderen het gevoel hebben zelf al veel te kunnen en dat ze graag meer willen weten en kunnen. Dit zijn ook de kenmerken die horen bij basisontwikkeling: emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Daarnaast werken we resultaatgericht en halen we uit het kind wat erin zit. In het intakeformulier hebt u als ouder in het kort de ontwikkeling van uw kind weergegeven. Tezamen met de warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal kunnen we als school al een goed beeld vormen van uw kind, zodat we ons onderwijs af kunnen stemmen op de ontwikkeling van uw kind. We nemen tijdens de kleuterperiode in januari en mei/juni een Cito-taaltoets en Citorekentoets af. Ook worden er CPS toetsen afgenomen. Deze toetsen zorgen ervoor dat er nog specifieker ingezoomd kan worden op de taalontwikkeling van de kinderen. Naast de observaties en aantekeningen die we maken tijdens de werkles, kring- en spelactiviteiten, gebruiken we deze toetsen om te zien hoe uw kind zich ontwikkelt en of we ons leerstofaanbod moeten bijstellen. De kinderen krijgen 3 keer per jaar (november, maart en juni) een rapport mee naar huis. Hierna vinden er op school oudergesprekken plaats. Hebt u, of hebben wij, tussentijds nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op, wij doen dat ook met u. We vinden het belangrijk wanneer er onduidelijkheden of andere belangrijke zaken zijn dat u zelf contact opneemt met de (desbetreffende) leerkracht(en). Op onze school hebben we één interne begeleider. Zij heeft regelmatig overleg met de leerkracht over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Er wordt dan gewerkt met een handelings- en /of groepsplan. Als dit van toepassing is dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. In groep 1-2 krijgen de kinderen een algeheel onderzoek door een schoolarts. Verder worden (in overleg met school en ouders) de groep 1-2 leerlingen door de logopediste gescreend op uitspraak en taalgebruik. -7-

8 Overgang groep 1-2 Wij hanteren het volgende beleid: - Leerlingen die 4 jaar worden na 31 december van het lopende schooljaar (instromers) blijven einde schooljaar allemaal in groep 1. - Leerlingen die 4 jaar zijn geworden voor 1 januari van het lopende schooljaar (groep 1) gaan einde schooljaar in principe allemaal door naar groep 2. Uiteraard kan de school tot de conclusie komen dat een leerling die voor 1 januari jarig is voor verlengde leertijd in aanmerking komt. De kinderen uit de genoemde periode moeten niet perse doorstromen. Ze stromen door, tenzij het voor de ontwikkeling beter is dat ze extra tijd in groep 1 of 2 krijgen. Hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) is hiervoor bepalend. Protocol overgang van groep 2 naar groep 3 Halverwege groep 2 stellen we ons de vraag of uw kind zich sociaalemotioneel en qua kennis voldoende ontwikkeld heeft om door te gaan naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en er geen doorgaande ontwikkeling gegarandeerd kan worden. Dit betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen. Bij kinderen die nog niet op niveau zijn, volgen we de onderstaande procedure: Het maken van een overgangsbeslissing begint uiterlijk in januari in groep 2. Als een kind tijdens observaties opvalt, bij de CITO toetsen onvoldoende scoort of op andere onderdelen van ons leerlingvolgsysteem bijzonderheden vertoont, dan delen we de ouders onze twijfels mee. Dit gebeurt uiterlijk tijdens de oudergesprekken naar aanleiding van het tweede rapport. We geven in het gesprek met de ouders ook aan wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en op welke wijze men daar thuis eventueel aan zou kunnen bijdragen. We maken met de ouders een afspraak wanneer we de definitieve beslissing nemen over het vervolg van de schoolloopbaan. Bij jonge kinderen doen we dat zo laat mogelijk, om de kans op een goede beslissing te kunnen verhogen. -8-

9 Om een besluit te nemen kijkt de leerkracht samen met de interne begeleiding wat de meerwaarde is om uw kind nog een jaar in groep 2 te laten blijven. Richtlijnen hierbij zijn: werkhouding / sociale ontwikkeling / spelontwikkeling / taalontwikkeling / emotionele ontwikkeling / motoriek / taal- en rekenvoorwaarden / concentratie. Voorbereidend leesonderwijs Goed kunnen lezen is één van de meest belangrijke vaardigheden waarover je moet beschikken, ook voor het goed kunnen vervolgen van een beroepsopleiding en welslagen in de maatschappij. Lezen is op onze school dan ook een erg belangrijke basisvaardigheid waar wij aan werken. We brengen in groep de kinderen dagelijks in aanraking met geschreven taal, gesproken taal en allerlei andere talige activiteiten. We besteden ook veel aandacht aan de woordenschat. Een goede woordenschat is namelijk belangrijk voor het begrijpend lezen, wat vanaf groep 4 een belangrijk vakgebied is. Het is van belang om op jonge leeftijd al veel met taal en lezen bezig te zijn. Wij kunnen dat niet alleen. We stellen uw hulp hierbij dan ook zeer op prijs. Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen is iets wat uw kind erg kan helpen bij de taalontwikkeling omdat: het kind daarbij ongemerkt zijn of haar taalontwikkeling vergroot. de woordenschat uitgebreid wordt. het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties. het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn. Hoeken/ kasten Uw kind vertelt misschien wel eens dat het in een hoek geweest is. Vroeger was dit meestal de poppenhoek/bouwhoek/verfhoek e.d.. Nu hebben we tijdens elk thema een speciale hoek waar ze in mogen spelen. De kinderen kunnen zich dan nog meer inleven in de onderwerpen die op dat moment in de belangstelling staan. In onze klas hebben de kasten een kleurtje. Iedere kleur geeft aan voor welke soort werkjes erin staan. De blauwe kast voor constructiemateriaal, de rode kast voor de zintuiglijke ontwikkeling, de groene kast voor de rekenwerkjes en -9-

10 de gele kast voor de taalwerkjes. Op de werkjes staat ook een stip met diezelfde kleur om zo de werkjes weer op de juiste plaats terug te zetten. Letter/cijfermuur In het speellokaal zijn er speciaal plekjes ingericht voor de letter- en cijfermuur. Een letter staat 2 weken centraal. Met zoveel mogelijk aanschouwelijk materiaal wordt hier aandacht aan besteed. Het kan dus zijn dat uw kind iets mee naar school wil nemen, b.v. een pop voor de letter p. Welke letter er centraal staat, wordt naar u gecommuniceerd d.m.v. een stukje op de website. Werken met het databord Vanaf schooljaar werken we in elke klas van onze school met een databord. Ook groep heeft een databord. Op dit bord ziet u de missie van de groep terug, die elk jaar opnieuw met de leerkracht gemaakt wordt. Ook bepalen de leerkracht en de kinderen samen aan het begin van het schooljaar de regels voor de groep. Om aan te geven dat elk kind achter deze missie van de groep en de groepsregels staat, zet elk kind zijn of haar handtekening eronder. In groep is dat middels een tekening of een handafdruk van verf. Daarnaast komen er elke periode nieuwe groepsdoelen op het bord te hangen. Voor een periode van 6 tot 8 weken stelt de leerkracht a.d.h.v. toetsgegevens of observaties een nieuw groepsdoel voor. U kunt hierbij denken aan: Nu kunnen we allemaal 8 letters flitsen in 1 minuut, ons doel is dat we na 6 weken 15 letters kunnen flitsen in 1 minuut. Met de kinderen wordt samen nagedacht over de mogelijke manieren om dit doel te kunnen bereiken. Gezamenlijk worden hier twee opties uitgekozen. Ook wordt er klassikaal een beloning bedacht als het doel behaald is. Dit stimuleert kinderen om het doel zo snel mogelijk te behalen. De groepsdoelen kunnen zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied liggen. Elke week wordt met de hele groep een meetmomentje ingebouwd om te kijken of er al een stijgende lijn is t.a.v. het te behalen doel. Deze momenten worden in een grafiek weergegeven die op het databord hangt. Op deze manier kunnen de kinderen zien hoe het gaat. Deze visuele weergave zorgt voor een actieve prikkel bij de kinderen en vergroot hun actieve betrokkenheid. -10-

11 Het kan voorkomen dat er een werkwijze wordt gekozen door de kinderen waarbij er een beroep op u als ouder gedaan wordt om thuis met uw kind te oefenen. Indien dat het geval is krijgt u van de leerkracht een kleine handleiding mee naar huis hoe u thuis met uw kind kunt oefenen. Aan het begin van het jaar wordt hier ook door de leerkrachten uitleg over gegeven tijdens een ouderavond. Fruit eten Om uur eten we gezamenlijk fruit in de kring. De kinderen mogen fruit óf gezonde koek (denk hierbij aan een sultana) en iets te drinken meebrengen. De spullen (beker, trommeltje e.d.) worden bij binnenkomst in de bak gelegd. Graag de spullen voorzien van een naam. De tassen worden aan de kapstok gehangen. Als de kinderen gegeten hebben, mogen ze zelfstandig de spulletjes weer terug in de tas stoppen. In de klas hebben we als regel dat het drinken opgedronken moet worden. U weet als ouder het beste hoeveel u kind drinkt. Wij adviseren u niet te veel eten mee te geven, het is een tussendoortje. Spel en beweging Als er geen gym is spelen we s morgens en s middags met droog weer buiten. We hebben hiervoor verschillende buitenmaterialen. Op maandag van uur is er de gymles in de gymzaal samen met groep 2 en 3. Deze wordt gegeven met materialen zoals: banken, kasten, wandrek, hoepels, ballen, etc. De gymlessen worden afgewisseld met spellessen en ritmische lessen. Aan het eind is er de kalmering. Tijdens de gymles dragen de kinderen het liefst een sportbroekje (met elastiek), een t- shirt en gymschoentjes met klittenbandsluiting. Omdat het omkleden voor groep 1 nogal wat tijd vergt willen we vragen om op de maandagen uw kind gemakkelijke kleding aan te geven, zodat hij of zij die zelf aan- en uit kan doen. Verjaardagen Wanneer uw kind jarig is, kunt u in overleg met de leerkracht afspreken wanneer die gevierd wordt. Het is voor het kind leuk als er een ouder aanwezig kan zijn. Op deze dag mag er uiteraard getrakteerd worden. Bij -11-

12 voorkeur géén snoep, maar een gezonde traktatie. Heeft uw kind een dieet of allergie laat het de leerkracht even weten. Er mag niet gefilmd worden. Verjaardagen van papa/mama/opa/oma. De kinderen mogen tijdens de werkles zelf kiezen voor het maken van een klein knutselwerkje voor papa/mama of opa/oma. Het is de bedoeling dat de ouders zelf aangeven aan het kind in welke week het kind een kleurplaat moet maken. Houdt er rekening mee dat kinderen soms ingedeeld worden door de leerkracht waardoor er die dag geen tijd is om een kleurplaat te maken. Geef evt. maandagochtend even een briefje mee, dan weet de leerkracht er van. Culturele vorming Om kunst en literatuur wat dichterbij de kinderen te halen mogen zij 1 keer per jaar naar een voorstelling van Kunstbalie gaan kijken. De voorstelling kan gaan over muziek, dans, of een tentoonstelling. U krijgt hierover tijdig bericht. Tevens brengen de leerlingen 1x een bezoekje aan de kerk, in het kader van de katholieke identiteit van de school. Het bezoekje wordt om het jaar georganiseerd. Wekelijks wordt er gelezen uit de kinderbijbel. Toiletbezoek We gaan er bij aanmelding van uit dat uw kind zindelijk is en zelf zijn of haar billen af kan poetsen na een toiletbezoek. Is dit niet het geval dan wordt u verzocht om contact met ons op te nemen, zodat hierover afspraken gemaakt kunnen worden. Elke groep heeft toiletten, voor jongens en meisjes. In de klas hangt bij de deur een wc-kaart. Zo ziet de leerkracht maar ook een kind dat er iemand afwezig is. Mocht uw kind in het begin het nog spannend vinden, dan kan er soms een ongelukje gebeuren terwijl uw kind toch zindelijk is. Het is dan handig wanneer u de eerste week/weken een verschoning meegeeft. Deze kan in een tas/rugzak aan de kapstok worden gehangen. Hoofdluispreventie Wij werken we met een luizenbeleid. Dat houdt in dat we zo snel mogelijk luizen en neten willen opsporen en bestrijden, zodat verdere besmetting kan worden voorkomen. I.v.m. het preventief bestrijden van luizen schaffen ouders voor hun kind een luizenzak van 3,00 aan via school bij de aanmelding. Voor meer informatie verwijzen we u naar het protocol hoofdluizen, dat op de website te vinden is. -12-

13 Computer Computeractiviteiten vinden ook plaats in de kleutergroepen. In alle klassen staan computers waarmee gewerkt wordt door alle kinderen. Er is educatieve software die aansluit op de ontwikkelingsgebieden, voorbereidend lezen en rekenen. In groep 1-2 werken we vooral met de software van Kleuterplein. Kosteloos materiaal Maar wel heel fijn om mee te knutselen. Hebt u doosjes, boterkuipjes, kurken, dopjes, e.d. Wij vinden het fijn om ermee te knutselen of spulletjes in te doen. De kinderen mogen dit mee naar school brengen. Oude (carnavals-) kleren en attributen zijn leuk voor de verkleedhoek. Soms wordt er om ouderhulp gevraagd met knutselen. Informatie naar ouders Aan het eind van het lopend schooljaar ontvangt u onze schoolkalender voor het volgend schooljaar. Hierop staan alle activiteiten en vakanties vermeld. Tevens is dit een naslagwerk voor praktische zaken. De schoolgids, met meer achtergrond informatie, verschijnt aan het begin van het schooljaar op onze website. Elke maand gaat er een Nieuwsbrief digitaal de deur uit. Deze brief bevat de meest actuele informatie. We proberen zoveel mogelijk nieuws in deze brief te verwerken, zodat u verder zo weinig mogelijk losse s of brieven krijgt. De vaste uitdeeldag voor andere brieven is de maandag. Brieven die vanuit school aan u gericht zijn worden op papier meegegeven aan de oudste kinderen van het gezin, en ook digitaal gestuurd naar elk gezin zodat wij er zeker van zijn dat u de brief in goede orde heeft ontvangen. Verder heeft de school een website: Hier kunt u veel van bovenstaande zaken nalezen, maar ook het laatste nieuws is hier te vinden. Verder heeft op de site elke groep een eigen pagina met groepsnieuws. Op de groepspagina van groep vindt u ook de laatste nieuwtjes en activiteiten. Samen met uw kind kunt u hiermee al kennismaken met de gang van zaken bij ons op school. Beslist de moeite waard dus om onze website bij uw favorieten te zetten. -13-

14 Tot slot We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beter beeld heeft gekregen over de gang van zaken op onze school en vooral in groep 1-2. Als er nog onduidelijkheden zijn, neemt u dan gerust contact op met de leerkracht. Mocht u nog een goede tip hebben om de informatie in dit boekje te verbeteren, dan houden we ons van harte aanbevolen. Een fijne start gewenst op De Vlieger! Team basisschool De Vlieger -14-

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje Groep 1 en 2 1 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor de eerste keer naar school gaan is leuk en spannend. Maar

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieavond groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 Informatieavond groep 1/2 1. Algemeen. - De schooltijden zijn op ma-di-do-vr van 8.45u -12.00u en van 13.15u-15.30u. Op woensdag van 8.45u-12.15u. Vanaf 10 minuten vóór de begintijd bent u van harte welkom

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Welkom op de Pionier! info@depionier.nl www.depionier.nl De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr)

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr) GROEP 1/2 Even voorstellen Groep 1-2 Berenklas Mirjam Vermeulen(ma, di, om de woensdag) Judy Boer (om de woensdag, do en vr) Extra ondersteuning: Marieke Baten (ma of di, iedere groep ongeveer 3 kwartier)

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

WELKOM OP OBS VUURVOGEL

WELKOM OP OBS VUURVOGEL WELKOM OP OBS VUURVOGEL Informatieboekje kleuters Uw kind zit of komt misschien binnenkort bij ons op school in groep 1. De werkwijze bij de kleuters is toch heel anders dan in de hogere groepen. We willen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Algemene informatie kleuterklassen

Algemene informatie kleuterklassen Algemene informatie kleuterklassen Voorwoord Deze informatie is bestemd voor de ouders van de leerlingen van groep 1-2. Hier vindt u informatie over alle belangrijke zaken die dit schooljaar aan bod komen

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz.

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz. Inhoudsopgave Welkom op Basisschool Op Dreef blz. 2 De eerste paar keer op school blz. 3 De kleutergroep blz. 5 Basisontwikkeling blz. 6 Hoe ziet een schooldag er uit? blz. 8 Buitenschoolse Opvang blz.

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3 GROEP 2 Even voorstellen Groep 2/3 Milon van Dommelen (ma, di, wo, vrij) Pamela Plasmeijer (do) Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Giraffenklas Inge Hoekstra(ma en di) Danielle Jeurissen(wo, do en vr)

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Beste ouders van groep 1 & 2 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 1/2 aan bod komen in het schooljaar

Nadere informatie

Waarom dit boekje? De leerkrachten van groep 1-2. Algemeen. De dagindeling

Waarom dit boekje? De leerkrachten van groep 1-2. Algemeen. De dagindeling Waarom dit boekje? Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die in groep 1 en 2 zitten. U vindt hierin informatie over alle belangrijke afspraken, regels en gewoonten in

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden

Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden Schooljaar 2015-2016 Dit informatieboekje is geschreven voor (nieuwe) ouders van kinderen in groep 1 en 2. In dit boekje geven wij veel

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom.

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. In dit boekje vindt u informatie over de groepen 1 en 2 van Kiezel en Kei. Op dit moment hebben we drie

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L. Locatie Bauerstraat. Locatie Eduard van Beinumlaan. Kleuterboekje

P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L. Locatie Bauerstraat. Locatie Eduard van Beinumlaan. Kleuterboekje P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L Locatie Bauerstraat Locatie Eduard van Beinumlaan Kleuterboekje 1 Inhoudsopgave In een vogelvlucht... 3 De binnenkomst... 4 Mededelingenkalender... 5 Digitale nieuwsbrief...

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje Onderbouw

Informatieboekje Onderbouw Informatieboekje Onderbouw 2015-2016 OBS DE DRIESPRONG MARKNESSE Openbare school voor betrokken, leergierig en ondernemend onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Schooltijden en binnenkomst...

Nadere informatie

CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl

CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl 2 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 2 Visie 3 Kennismaken met school, groep en juf 4 De schooltijden 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Inhoud Oefenmomenten vóór de vierde verjaardag... 4 De eerste weken op school... 4 8 weken gesprek... 4 Een dag in de kleutergroep... 5 Inloop... 5 Kring...

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Kleuter informatieboekje 2015-2016

Kleuter informatieboekje 2015-2016 Kleuter informatieboekje 2015-2016 De St. Leonardusschool is onderdeel van stichting Kleuterboekje Welkom op de St. Leonardusschool. Voor u ligt het kleuterboekje met daarin informatie over allerlei activiteiten,

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 ABBS De Reinbôge Kûbaard Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 Inhoudsopgave 1. Voor het eerst naar De Reinbôge 4 2. Hoe ziet een schooldag eruit? 5 3. Wat leert mijn kind op De Reinbôge?

Nadere informatie

Ik ga naar school. Welkom op Daltonschool de Zevensprong!

Ik ga naar school. Welkom op Daltonschool de Zevensprong! Ik ga naar school Welkom op Daltonschool de Zevensprong! Daltonschool De Zevensprong Scherpencamp 2 3992 RD Houten 030-6374563 info@7spronghouten.nl www.7spronghouten.nl 1 Inhoudsopgave Welkom!... 3 De

Nadere informatie

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Beste ouders en/of verzorgers, Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, breekt er zowel voor uw kind als ook voor u een nieuwe periode aan. Vaak zijn kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje. groep 1-2

Informatieboekje. groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 2013-2014 AANVANG SCHOOLTIJD Wij vinden het prima dat u uw kind van groep 1 in het begin naar binnen brengt. Sommige kinderen hebben dit wat langer nodig als anderen, maar probeer

Nadere informatie

Beste ouders! Juf Janke

Beste ouders! Juf Janke Beste ouders! Vaak krijg ik de vraag: Wat doen de kinderen nou eigenlijk op school? Mijn kind vertelt nooit wat! Via dit boekje wil ik proberen een antwoord te geven op deze vraag. Het kleuteronderwijs

Nadere informatie

Welkom op basisschool De Springplank

Welkom op basisschool De Springplank Om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in de kleutergroepen hebben we voor u dit boekje. Hierin staat o.a. informatie over de gang van zaken in de groepen 1-2. Bij evt. vragen kunt

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord

Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord Voorwoord Van harte welkom op Wereldwijze daltonschool Windkracht 10. We vinden het

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkrachten: V. Pouwels, E. Triepels Pagina 1 van 5 ALGEMEEN Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden. Bij de kleuters werken

Nadere informatie

Informatiefolder groep 1 en 2. Schooljaar 2014-2015. Door middel van deze folder willen we u informatie geven over het werken in de groepen 1-2.

Informatiefolder groep 1 en 2. Schooljaar 2014-2015. Door middel van deze folder willen we u informatie geven over het werken in de groepen 1-2. Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Informatiefolder groep 1 en 2 Schooljaar 2014-2015 Door middel van deze folder willen we u informatie geven over

Nadere informatie

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc.

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc. Informatie groep ½ Informatie Vooral voor ouders wiens kind voor het eerst naar school gaat is het fijn om te weten hoe alles reilt en zeilt. Vandaar dat we u graag wat praktische en inhoudelijke informatie

Nadere informatie

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2 Spelen en werken op basisschool De Heiacker informatieboekje groepen 1-2 Inhoudsopgave Inleiding... Nieuwe leerlingen... Lestijden... Schooltijden... Informatie... Werken en spelen... De invulling van

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 1/2 M

Informatiebulletin groep 1/2 M Informatiebulletin groep 1/2 M 2017-2018 Beste ouders en verzorgers, In dit informatiebulletin zetten we de belangrijkste zaken rondom groep 1/2 voor u op een rij. Hoe ziet een dag in de kleuterklas eruit?

Nadere informatie

Welkom Visie De kleuterklas

Welkom Visie  De kleuterklas Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Basisschool De Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2

Basisschool De Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2 Basisschool De Vos Informatiefolder Groep 1 en 2 2014-2015 Binnenkomst en spelinloop Om 8.35 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2 Spelen en werken op basisschool De Heiacker informatieboekje groepen 1-2 Inhoudsopgave Inleiding... Nieuwe leerlingen... Lestijden... Schooltijden... Informatie... Werken en spelen... De invulling van

Nadere informatie

o.b.s. De Linde Loc. De Essen Informatieavond groep 1-2

o.b.s. De Linde Loc. De Essen Informatieavond groep 1-2 o.b.s. De Linde Loc. De Essen Informatieavond groep 1-2 Dagindeling s Morgens Inloop Kring Bewegingsonderwijs Pauze Werken met ontwikkelingsmaterialen Muzikale vorming Afsluiting Lunch Kring Werken met

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Onderbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.montessori-rhenen.nl 1 Wetenswaardigheden voor de onderbouw 2015/2016

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Welke leerkrachten staan in deze groepen: Groep 1-2a: Juf Laura Timmermans ltimmermans@bs-opweg.nl

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Informatie voor de groepen 1 en 2

Informatie voor de groepen 1 en 2 Informatie voor de groepen 1 en 2 Welkom op de Maximaschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne tijd te geven. In het begin is het voor de kinderen erg wennen. Het gaat anders dan op

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje te ontwikkelen. De St. Nicolaasschool is een ka vinden het belangrijk dat we met zorg, respect, met elkaar omgaan. Om deze waarden gestalte ons mede inspireren door ons ge

Nadere informatie

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012 Groep 1 en 2 Schooljaar 2011-2012 2012 Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zo komen

Nadere informatie

Welkom Visie De kleuterklas

Welkom Visie De kleuterklas Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie