PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3

2 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten uit leerjaar 3 en leerjaar 4 die meetellen voor je schoolexamen en vormen het examendossier. Per toets of praktische opdracht is aangegeven hoe zwaar deze meetelt (weging 1 t/m 5). Voor het centraal eindexamen in leerjaar vier wordt je gemiddelde schoolexamen cijfer per vak berekend. Het schoolexamen cijfer en het centraal eindexamen cijfer vormen samen het eindcijfer per vak. Daarnaast hanteren we de volgende regels met betrekking tot het : 1. Een leerling heeft het recht om in leerjaar 4, zes -toetsen te herkansen van zowel leerjaar 3 als leerjaar 4, ongeacht het cijfer wat als eerste is gehaald. Je mag drie vakken herkansen, waarvan per vak maximaal twee -toetsen. Er worden twee herkansingsmomenten voor alle -toetsen gepland. De mentor houdt dit overzicht bij. Het betreft hier uitsluitend toetsen, die in het als herkansbaar staan aangemerkt. 2. In bijzondere gevallen kan de directeur beslissen om het aantal herkansingen te verhogen. De directeur stelt de inspectie daarvan in kennis, onder mededeling van de bijzondere reden voor de verhoging. 3. Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer voor de -toets. 4. Als een kandidaat een toets of praktische opdracht in wilt halen, dient de leerling binnen een week na de datum waarop de toets afgenomen zou worden een afspraak te maken met de docent om af te stemmen wanneer de toets wordt ingehaald. De docent bepaalt in samenspraak met de kandidaat wanneer de toets wordt ingehaald. 5. Zie het examenreglement voor overige rechten en plichten rondom het examendossier. Het examenreglement is opgenomen op onze website: Naast het werken we met een voortgangsdossier. In dit voortgangsdossier worden de toetsen en praktische opdrachten opgenomen die meetellen voor de overgang van de derde naar de vierde klas. Het voortgangsdossier en de -toetsen uit leerjaar 3 bepalen of een leerling overgaat naar de vierde klas. Hoewel dit met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er onvolkomenheden in staan. Wanneer deze geconstateerd worden, worden deze door de directie, in overleg met de secties, hersteld en de herstelde versie aan de leerlingen doorgegeven. We wensen onze leerlingen heel veel succes tijdens de laatste periode van het voorgezet onderwijs! Tomas Kikkert Anne van Dam Coördinator bovenbouw Examen coördinator 1

3 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Dienstverlening & Producten... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Geschiedenis... 9 Kunst Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding LOB Maatschappijleer Nask Nask Nederlands Rekenen Sectorwerkstuk Wiskunde

4 Vak Aardrijkskunde Methode De Geo TW1 1 T Hfst Arm en rijk K1,2,3,7/V7,8 S 2 Nee 60 min. TW2 2 T Hfst 1 t/m 3 Arm en rijk K1,2,3,7/V4,7,8 S 3 Ja 90 min. TW3 3 T Hfst 1 t/m 3 Grenzen en identiteit K1,2,3,9/V6,7,8 S 3 Ja 90 min. TW4 4 T Hfst 1 t/m 3 Bronnen van energie K1,2,3,5/V2,7,8 S 3 Ja 90 min. T5 1 T Hfst Water K2,3,6/V3,8 S 1 Nee 45 min. TW6 1 T Hfst 1 t/m 3 + casus 1 t/m 3 Water K2,3,6/V3,8 S 3 Ja 90 min. T7 2 T Hfst 1 +2 Bevolking en ruimte K1,2,3,8/V5,8 S 1 Nee 45 min. TW8 2 T Hfst 1 t/m 3 + casus 1 t/m 3 Bevolking en K1,2,3,8/V5,8 S 3 Ja 90 min. ruimte T9 3 T Hfst Weer en klimaat K2,3,4/V1,8 S 1 Nee 45 min. TW10 3 T Hfst 1 t/m 3 + casus 1 t/m 3 Weer en klimaat K2,3,4/V1,8 S 3 ja 90 min. 3

5 Vak Biologie Methode Biologie voor jou TW1 1 T Thema 1: Organen en cellen & Bio/K/4, 13 S 2 Ja 90 min. Thema 2: Ordening Bio/K/4, 5, 6 TW2 2 T Thema 3: Voortplanting en ontwikkeling & Bio/K/10, 11, S 2 Ja 90 min. Thema 9: Gedrag 12, 13 Bio/K/11, V2 TW3 3 T Thema 4: Erfelijkheid & Bio/K/5, 12, 13 S 2 Ja 90 min. Thema 5: Evolutie TW4 4 T Thema 6: Regeling & Thema 7: Zintuiglijke waarneming TW5 1 T Thema 1: Stofwisseling & Thema 2: Planten Bio/K/13 Bio/K/11 Bio/K/11 Bio/K/4, 6 Bio/K/6, 12 TW6 2 T Thema 3: Ecologie & Bio/K/6,7 Thema 5: Voeding en vertering Bio/K/6, 9 TW7 3 T Thema 6: Gaswisseling, Bio/K/9 Thema 7: Transport & Bio/K/9 Thema 8: Opslag, uitscheiding en Bio/K/9,10, 11, bescherming V1 T8 3 PO Vaardigheden in het vak biologie Bio/K/1, 2, 3, V3, V4 S 2 Ja 90 min. S 3 Ja 90 min. S 3 Ja 90 min. S 5 Ja 120 min. W 1 Nee 90 min. 4

6 Vak D&P Methode Mixed en eigen materiaal T1 1-2 PO Multimediale product maken P/D&P/4.1,4.2, PVB 1 nee n.v.t. 4.3, 4.4 T2 3-4 PO Evenementen K/HBR/4.1, 4.2, PVB 1 nee n.v.t. T3 1-4 PO Portfolio) Combinatie van PO 1 nee n.v.t. bovenstaande exameneenhed en T4 1-2 PO Ondernemen K/EO/5.1, 5.2, PVB 1 nee n.v.t. 5.3, 5.4 T5 1-2 PO ICT (keuzedeel) P/MVI/3.1, 3.2, PVB 1 nee n.v.t. 3.3, 3.4 T6 1-2 PO Operationele magazijnwerkzaamheden K/MET/12.1, PVB 1 nee n.v.t. (keuzedeel) 12.2, 12.3 T7 1-3 PO Welzijn kind en jongere (keuzedeel) K/ZW/ 5.1, 5.2, PVB 1 nee n.v.t. 5.3, 5.4 T8 3 PO Meesterproef D&P Combinatie van PVB 5 ja n.v.t. bovenstaande exameneenhed en T9 3 PO Portfolio expositie Combinatie van bovenstaande exameneenhed en PO 5 nee n.v.t. 5

7 Vak Duits Methode Trabitour, Examenidioom Duits T1 4 T Leesvaardigheid 1 MVT/K/3/4/V1 s 4 ja 90 min. T2 4 T Brief MVT/K/3/7 s 2 nee 45 min. T3 4 T Woordvergroting Klas 3 MVT/K/1/2 s 1 ja 30 min. T4 1 T Leesvaardigheid 2 MVT/K/3/4/V1 S 4 ja 90 min. T5 1 T Schrijfvaardigheid MVT/K/3/7 S 2 nee 45 min. T6 2 T Woordvergroting 1 MVT/K/1/2 S 1 ja 30 min. T7 2 T Kijk-en luistervaardigheid (Cito) MVT/K/5 S 2 nee 90 min. T8 2 T Brief MVT/K/3/7 S 2 nee 45 min. T9 3 T Spreekvaardigheid Spreekbeurt MVT/K/3/6 M 2 nee 15min / lln T10 3 T Woordvergroting 2 MVT/K/1/2 S 1 ja 30 min. T11 3 T Leesvaardigheid 3 MVT/K/3/4/V1 S 4 nee 90 min. 6

8 Vak Economie Methode Pincode T1 1 T Consumptie (H1) EC/K/1/2/3/4A S 1 Nee 45 min. T2 1 T Consumptie (H2) EC/K/1/2/3/4A S 1 Nee 45 min. T3 2 TW Consumptie (H3+H4) EC/K/1/2/3/4A/4 S 2 Ja 90 min. B T4 3 TW Arbeid en productie (H5+6) EC/K/5A/5B S 3 Ja 90 min. T5 4 T Overheid en bestuur (H7) EC/K/6 S 1 Nee 45 min. T6 4 T Internationale ontwikkelingen (H8) EC/K/7 S 2 Ja 45 min. T7 1 T Consumptie (H1) EC/K/1/2/3/4A S 1 Nee 45 min. T8 1 T Consumptie (H2) EC/K/1/2/3/4A S 1 Nee 45 min. T9 2 T Consumptie (H3) EC/K/1/2/3/4A/4 S 2 Ja 45 min. B T10 2 T Arbeid en bedrijfsleven (H4) EC/K/5A/5B S 2 Nee 45 min. T11 3 TW Arbeid en productie, overheid en bestuur EC/K/5A/5B/6 S 3 Ja 90 min. (H5+H6) T12 3 TW Overheid en bestuur, internationale ontwikkelingen (H7+H8) EC/K4A/5A/6/7/8 EC/V/1/2/3 S 3 Ja 90 min. 7

9 Vak Engels Methode New Interface TW1 1 T Unit 1 & 2 MVT/K/1/2/3 S 2 nee 90 min. T2 2 T Leesvaardigheid 1 - leestoets MVT/K/4, V1, S 1 nee 45 min. V4, V5 T3 2 T Onregelmatige werkwoorden MVT/K/1/2/3 S 1 nee 20 min. TW4 3 T Unit 3 & 4 MVT/K/1/2/3 S 2 ja 90 min. T5 4 T Schrijfvaardigheid 1 - informeel MVT/K/7,V4,V5 S 1 nee 45 min. TW6 4 T Kijk- en Luistervaardigheid MVT/K/5, V4,V5 S 2 nee 90 min. T7 4 M Spreekvaardigheid MVT/K/6, V3, M 2 nee 20 min. V4, V5. T8 1 T Leesvaardigheid 1 film+boek MVT/K/4 V1, S 2 nee 45 min. V4, V5 TW9 1 T Grammatica toets MVT/K/1/2/3 S 2 nee 90 min. TW10 2 T Leesvaardigheid 2 artikelen MVT/K/4 S 2 nee 45 min. T11 2 T Cito Kijk-/Luistertoets MVT/K/5 S 2 nee 90 min. TW12 3 T Schrijfvaardigheid formele brief MVT/K/7, V4,V5 S 2 ja 45 min. 8

10 Vak Geschiedenis Methode Memo TW1 1 T Hfst 1: 1 t/m 8 K1,2,4/V1,7,8 S 3 Ja 90 min. TW2 2 T Hfst 1: 1 t/m 6 + boek Heren van de thee K1,2,4/V1,7,8 S 3 Ja 90 min. (Hella Haasse) + strip De terugkeer + Max Havelaar (film) + lesstof TW3 3 T Hfst 5: 1 t/m 8 K1,2,9/V7,8 S 3 Ja 90 min. TW4 4 T Hfst 6: 1 t/m 8 K1,2,11/V7,8 S 3 Ja 90 min. NB: Het van leerjaar 4 is nog leeg (schooljaar 17/18) in verband met dat de boeken nog niet beschikbaar zijn. 9

11 Vak Kv-1 Methode Palet T1 1 PO Kunst en cultuur in je directe omgeving, KV1/K/1 en 2 W 1 nee n.v.t. cultureel paspoort / portret T2 1 PO Culturele activiteit 1 CKV1/K/ 3 en 4 S 1 nee n.v.t. T3 2 PO Kunst reageert, kunst en engagement, KV1/K/1 en 2 P en W 1 nee n.v.t. poster ontwerpen T4 2 PO Culturele activiteit 2 CKV1/K/3 en 4 S 1 nee n.v.t. T5 3 PO Kunststromingen, kunst en kunstenaar KV1/K/1 en 2 W 1 nee n.v.t. T6 3 PO Culturele activiteit 3 CKV1/K/3 en 4 S 1 nee n.v.t. T7 4 PO Toegepaste kunst; illustratie en gedicht KV1/K/1 en 2 W 1 nee n.v.t. T8 4 PO Culturele activiteit 4, kunstdossier compleet CKV1/K/3 en 4 S 1 ja n.v.t. NB: Het wordt volledig in leerjaar 3 afgesloten. 10

12 Vak LO1 Methode NVT T1 1 PO Spel LO1/K/1/2/3/4 PO 1 N n.v.t. T2 1 PO Atletiek LO1/K/2/3/7 PO 1 N n.v.t. T3 1 PO Spel LO1/K/1/2/3/4 PO 1 N n.v.t. T4 2 PO Turnen LO1/K/2/3/5 PO 1 N n.v.t. T5 3 PO Spel LO1/K/2/3/4 PO 1 N n.v.t. T6 3 PO Zelfverdediging LO1/K/1/2/3/8 PO 1 N n.v.t. T7 3 PO Bom LO1/K/2/3/6 PO 1 N n.v.t. T8 4 PO Spel LO1/K/1/2/3/4 PO 1 N n.v.t. T9 4 PO Atletiek LO1/K/2/3 PO 1 N n.v.t. T10 1 PO Module les en leiding geven LO1/K/1/2/3/4 PO 1 N n.v.t. T11 2 PO Sport oriëntatie LO1/K/1/2/9 PO 1 N n.v.t. T12 3 PO Sport oriëntatie LO1/K/1/2/9 PO 1 N n.v.t. NB: het derde leerjaar moet de beoordeling 5,5 of hoger zijn. In het vierde leerjaar moet de beoordeling voldoende of goed zijn. 11

13 Vak LO2 Methode GO T1 1 tot 4 PO + T Spel LO2/K/1 4 S + P 1 Nee n.v.t. LO2/K/9,10 T2 1 PO + T Atletiek LO2/K1,2,3,4,7, S + P 1 Nee n.v.t. 9,10 T3 2 PO + T Turnen LO2/K/9, 10 S + P 1 Nee n.v.t. LO2/K/5 T4 3 PO + T Zelfverdediging LO2/K/11 S + P 1 Nee n.v.t. LO2/K1 t/m 11 T5 1 tot 4 PO Les en leiding geven LO2/K10 P 1 Nee n.v.t. T6 4 PO Praktische opdracht LO2/K1,2,3 P 1 Nee n.v.t. T7 1 tot 3 T Spel LO2/K/1 4, 9,10 S + P 1 Nee n.v.t. T8 1 T Gezondheid LO2/K11,12 S + P 1 Nee n.v.t. T9 1 PO Praktische opdracht LO2/K11,12 P 1 Nee n.v.t. T10 2 PO + T BOM LO2/K/6, S + P 1 Nee n.v.t. T11 1 tot 3 T Les en leiding geven LO2/K10 S + P 1 Nee n.v.t. T12 2 PO Praktische opdracht LO2/K10 P 1 Nee n.v.t. T13 3 T EHBO LO2/K/11,12 S 1 Nee n.v.t. T14 3 PO Praktische opdracht LO2/K10 P 1 Nee n.v.t. 12

14 Vak LOB Methode Qompas en eigen materiaal T1 1 PO Kennismaken met het online systeem n.v.t. M 1 nee n.v.t. Qompas T2 2 PO Hobby s en bijbaantjes, beroepen bekijken n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. incl. ouderopdracht T3 2 PO Periode reflectie + reflectie- n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. /loopbaangesprek voeren en uitwerken T4 3 PO Wat kan ik, Wat wil ik? n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. T5 3 PO Periode reflectie + reflectie- n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. /loopbaangesprek voeren en uitwerken T6 4 PO Na het vmbo, nieuwe opleidingen n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. T7 4 PO Periode reflectie + reflectie- n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. /loopbaangesprek voeren en uitwerken T8 1 PO Competentietest en op weg naar het mbo n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. T9 1 PO Periode reflectie + reflectie- n.v.t. S + M 1 Ja n.v.t. /loopbaangesprek voeren en uitwerken T10 2 PO Beroepentest en Lentiz opleidingenmarkt n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. T11 2 PO Periode reflectie + reflectie- n.v.t. S + M 1 Ja n.v.t. /loopbaangesprek voeren en uitwerken T12 3 PO Intake MBO, solliciteren n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. T13 3 PO Periode reflectie + reflectie- /loopbaangesprek voeren en uitwerken n.v.t. S + M 1 ja n.v.t. NB: Al het gemaakte werk is onderdeel van het LOB-dossier. Alle onderdelen worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. 13

15 Vak Maatschappijleer Methode Essener T1 1 P.O. Basisvaardigheden - Wat is Maatschappijleer? ML1/K/2 ML1/K/3 W 1x ja Gehele periode T2 1 P.O. Cultuur & Socialisatie 1 - Aangeboren vs. Aangeleerd ML1/K/3 ML1/K/4 W 1x ja Gehele periode T3 2 P.O. Cultuur & Socialisatie 2 - Subculturen ML1/K/3 ML1/K/4 W 1x ja Gehele periode T4 2 P.O. Sociale verschillen - Sociale ongelijkheid + rol overheden ML1/K/3 ML1/K/5 W 1x ja Gehele periode T5 3 P.O. Macht & zeggenschap - politieke lagen en bestuursvormen ML1/K/3 ML1/K/6 W 1x ja Gehele periode T6 3 P.O. Beeldvorming & Stereotypen - vooroordelen ML1/K/3 ML1/K/7 W 1x ja Gehele periode T7 4 P.O. Eindopdracht - Je eigen partij - groepsopdracht ML1/K/1 ML1/K/2 W 1x ja Gehele periode T8 4 P.O. Portfolio - verslaglegging opdrachten en werkwijze leerling NB: Het wordt volledig in leerjaar 3 afgesloten. ML1/K/3 ML1/K/1 ML1/K/2 ML1/K/3 W 1x ja Gehele periode 14

16 Vak Nask1 Methode NOVA TW1 1 T H7: Materie & H4: Het weer Nask1/K/4, 10, S 3 Ja 90 min. 12 TW2 2 T H8: Straling & H3: Energie Nask1/K/6, 5, 11 S 2 Ja 90 min. TW3 3 T H2: Elektriciteit & H6: Schakelingen Nask1/K/5 S 2 Ja 90 min. TW4 4 T H5: Licht & H1: Krachten Nask1/K/7, 9 S 2 Ja 90 min. T5 1 T H7: Stoffen & H8: Materialen Nask1/K/4 S 3 Ja 90 min. TW6 1 T H2: Warmte & H3: Energie Nask1/K/6, 5 S 3 Ja 90 min. T7 2 T H5: Geluid Nask1/K/8 S 2 Ja 45 min. TW8 2 T H4: Elektriciteit & H9: Schakelingen Nask1/K/5 S 3 Ja 90 min. T9 3 T H1: Krachten & H6: Werktuigen Nask1/K/9 S 3 Ja 90 min. Nask1/V/2 TW10 3 T H10: Beweging & H11: Kracht en beweging Nask1/K/9 S 3 Ja 90 min. Nask1/V/1, 2 T11 3 T Examentraining n.v.t. S 2 Ja 120 min. T12 3 PO Vaardigheden in het vak Nask 1 Nask1/K/1, 2, 3, Nask1/V/3, 4 W 1 Nee n.v.t. 15

17 Vak Nask2 Methode NOVA T1 1 T H1: Scheikunde een wetenschap Nask2/K/10, 11 S 2 Ja 45 min. TW2 1 T H3: Mengsels scheiden Nask2/K/10 S 2 Ja 60 min. T3 2 T H2: Water Nask2/K/4, 7, 8, S 2 Ja 45 min. 10 TW4 3 T H4: De kunst van het veranderen Nask2/K/10, 11 S 2 Ja 60 min. T5 4 T H5: In vuur en vlam! Nask2/K/5, 10 S 2 Ja 45 min. TW6 4 T H6: Grondstoffen uit de aarde Nask2/K/5, 9 S 2 Ja 45 min. TW7 1 T H1: Stoffen en deeltjes, H4: Mengen en scheiden & H2: Chemische reacties TW8 2 T H3: Verbranding, H8: Metalen & H9: Koolstofchemie TW9 3 T H5: Zouten, H6: Zuren en basen & H7: Water en reinigen Nask2/K/5, 6, 10, 11 Nask2/K/4, 5, 9, 10 Nask2/K/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 S 4 Ja 100 min. S 4 Ja 100 min. S 4 Ja 100 min. T10 3 T Examentraining S 2 Nee 120 min. T11 3 PO Vaardigheden in het vak Nask 2 Nask2/K/1, 2, 3, Nask2/V/1, 2, 3, 4 W 1 Nee 90 min. 16

18 Vak Nederlands Methode Nieuw Nederlands TW1 1 T Leesvaardigheid Ne/K/6 S 2 Nee 45 min. TW2 2 T Grammatica en spelling Ne/K/2/7 S 2 Nee 45 min. TW3 3 T Presentatie Ne/K/3/5 M 2 Nee 45 min. TW4 4 T Informele brief Ne/K/2/7 S 2 Nee 45 min. T5 1 T Kijk- en luistertoets Ne/K/3/4 S 1 Nee 90 min. TW6 3 T Leesvaardigheid Ne/K/6 S 2 Ja 45 min. TW7 3 T Formele brief Ne/K/1/7 S 2 Ja 45 min. T8 3 T Fictie Ne/K/1/5/8 S 1 Nee 45 min. T9 2 T Taal en woordenschat Ne/K/2/3/V3 S 2 Nee 45 min. T10 1 T Samenvatting Ne/K/3/4/7/V3 S 1 Nee 45 min. T11 2 T Grammatica en Spelling Ne/K/2/7 S 1 Nee 45 min. TW12 2 T Artikel Ne/K/6/7/V2 S 2 Ja 45 min. 17

19 Vak Rekenen Methode G&R ¾ KGT deel 1 en 2 REK1 1 T Rekenen blok 1 n.v.t. S 2 Ja 45 min. AUT2 2 T Tempotoets: Plus, min t/m 100 en n.v.t. S 1 Nee 45 min. (deel)tafels 1 t/m 10 REK3 2 T Rekenblok 2 n.v.t. S 2 Ja 45 min. REK4 3 T Rekenen blok 3 n.v.t. S 2 Ja 45 min. AUT5 4 T Tempotoets: Plus, min t/m 100 en n.v.t. S 1 Nee 45 min. (deel)tafels 1 t/m 10 REK4 4 T Rekenen blok 4 n.v.t. S 2 Ja 45 min. REK6 1 T Rekenen blok 1 n.v.t. S 2 Ja 45 min. AUT7 2 T Tempotoets: Plus, min t/m 100 en (deel)tafels 1-10 n.v.t. S 1 Nee 45 min. REK8 2 T Rekenen blok 2 n.v.t. S 2 Ja 45 min. AUT9 3 T Tempotoets: Plus, min t/m 100 en (deel)tafels 1-10 n.v.t. S 1 Nee 45 min. REK10 3 T Rekenen blok 3 n.v.t. S 2 Ja 45 min. 18

20 Vak sectorwerkstuk Methode NVT T1* 2 PO Proces, product en presentatie van sectorwerkstuk NE/V/1, NE/K/5, WI/V/3, Nask1/V/3, BI/V/3, EC/V/2, GS/V/7, AK/V/7 S 1* ja Aug-jan NB: Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld als handelingsdeel. De leerling krijgt een O/V/G, bij een O dient de leerling te herkansen met een ander sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk wordt in klas 4 gestart en afgerond. 19

21 Vak Wiskunde Methode Getal en ruimte 3-4 vmbo-kgt TW1 1 T Statistiek en rekenen, H4-H8 WI/K/1,2,3,5,7 S 3 Ja 60 min. WI/V/3 T2 2 T Goniometrie- tangens, H5 WI/K/1,2,3,6,8 S 2 Ja 45 min. TW3 2 T Goniometrie- cosinus en sinus, H9 WI/K/1,2,3,6,8 S 2 Ja 45 min. T4 3 T Oppervlakte en inhoud, H7 WI/K/1,2,3,4 S 2 Ja 45 min. TW5 3 T Verbanden, H3-H6 WI/K/1,2,3,4 S 3 Ja 60 min. WI/V/1 T6 4 PO Meetkunde WI/K/1-8 W 1 Nee - WI/V/2,3 TW7 4 T Grafieken en vergelijkingen, H10 WI/K/1,2,3,4,8 S 3 ja 45 min. TW8 1 T Rekenen, H5 WI/K/1,2,3,5 S 3 Ja 90 min. TW9 2 T Verbanden,H7 WI/K/1,2,3,4 S 3 Ja 90 min. WI/V/1 TW10 3 T Meetkunde, H6-H8 WI/K/1,2,3,6,8 S 3 Ja 90 min. T11 4 T Alle leerstof van het jaar WI/K/1-8 WI/V/1-4 S 2 Nee 120 min. 20

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3 0 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten uit leerjaar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3 017-019 PROGRAMMA VAN OEING EN AFLUIING GL/L KLA 3 Voorwoord Voor je ligt het Programma van oetsing en Afsluiting 017-019 () van Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO LEERJAAR 0 0 MAVO MAASSLUIS KASTANJEDAL AP MAASSLUIS TEL. 00599050 INHOUDSOPGAVE Aardrijkskunde... Biologie... Duits... Economie... 5 Engels... 6 Geschiedenis...

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: A (Theoretische leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan alle toetsen

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: M4B Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Big Picture Projecten. 4 Biologie 5 Economie. 6 Engels

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 3C (Basis beroepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 3C (Basis beroepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 3C (Basis beroepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 3B (Kader beroepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 3B (Kader beroepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: B (Kader beroepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: K4A Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Biologie 4 Economie. 5 Engels 6 Intersectoraal Dienstverlening

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode Tendens : AD/K11 1 t/m SD 1 lesuur 1 1 nee S2 Thema personeelszaken

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHT 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. mavo Schooljaar leerjaar 3; Schooljaar leerjaar 4;

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. mavo Schooljaar leerjaar 3; Schooljaar leerjaar 4; NEERLNS Taalportfolio (fictie- en schrijfdossier) - - H v N Ne/K8 Spreek- en gespreksvaardigheid TW4 SE1 M - 10% N Ne/K5 TW1 SE2 Kijk/luistervaardigheid Ne/K4 L 2 20% N Taalverzorging 1 1-8 SE3 S 3 Ne/K2-3

Nadere informatie

Eindtermen. Periode. 2 Voortplanting K10, K12 H2: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja

Eindtermen. Periode. 2 Voortplanting K10, K12 H2: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja Vak Biologie Schoolexametoets Naam 30 Cellen en voortplanting Organen en cellen K4 H: Organen en cellen ST 50 cijfer ja Voortplanting K0, K H: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja 30 Ordening,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 3pta 01 DO1: Fictiedossier 1 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 3pta 02 DO2: Fictiedossier 2 n.a.v. een Nederlands

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees behandelde

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 Programma van Toetsing & Afsluiting 4 VMBO GL/TL Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2014-2015 2015-2016 Totaal Studielastverdeling 36 87 123 Stofomschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja Programma van Toetsing en Afsluiting SG Newton 2015-2016 Module Inhoud Onderdeel examenprogramma Toetswijze Weging Herkansing Nederlands BBL; leerjaar 3 Module 1 Schrijfvaardigheid NE/K/7 D&P-opdr. Module

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 vmbo-gt 1 2 PTA 3 vmbo-gt Aardrijkskunde Examenjaar 2019 Magistercode Toetscode Periode Type Weging - E exameneenheid/tijdsduur/omschrijving; 603 HE1 M3

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-KADERBEROEPSGERICHT LEERJAAR 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL AP MAASSLUIS TEL. 00-599050 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... Handel & Administratie...

Nadere informatie

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n PTA 3 VMBO Theoretisch: Vak: Biologie Methode: Biologie voor jou A Thema 1: Cellen K1-K6,V4 PO n.t.b. 1 n B idem PO n.t.b. 1 n C idem ST 45 2 j D Thema 2: Ordening K1K3,K5,K6,K13,V4 PO n.t.b. 1 n E idem

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier S 3 P6 Gemiddelde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR 2016-2017 VAK: BIOLOGIE SCHOOLJAAR: 2013-2014 LEERWEG: MAV0 gewicht Herkansing S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Biologie voor jou 4a Thema 1: stofwisseling

Nadere informatie

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. Mavo Schooljaar leerjaar 3; 2014-2015 Schooljaar leerjaar 4; 2015-2016

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. Mavo Schooljaar leerjaar 3; 2014-2015 Schooljaar leerjaar 4; 2015-2016 NEERLNS Mavo Taalportfolio (fictie- en schrijfdossier) - - H v N Ne/K8 Spreek- en gespreksvaardigheid TW4 M - 10% N Ne/K5 TW1 SE2 Kijk/luistervaardigheid Ne/K4 L 2 20% N Taalverzorging 1 1-8 SE3 S 3 Ne/K2-3

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 38 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten 8 P411 Fictie boekverslag

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gramm Grammatica Samengestelde zinnen K1,2,3,6,8 S 1

Nadere informatie

BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING voor MAVO 4, Het examenreglement wordt apart gepubliceerd.

BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING voor MAVO 4, Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING voor MAVO 4, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Algemene informatie pag. 2 De delen van het eindexamen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, inclusief Examenreglement. vmbo BB Richting: Dienstverlening & Producten. Cohort 2017

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, inclusief Examenreglement. vmbo BB Richting: Dienstverlening & Producten. Cohort 2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, inclusief Examenreglement vmbo BB Richting: Dienstverlening & Producten Cohort 201 September 201, Arnhem 1 Inhoudsopgave Toelichting bij PTA Vmbo BB Cohort 201...

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging 100

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging 100 270916 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 20162018 / biologie Leerjaar 3 ED M3SE2 1 Hoofdstuk 1 t/m 4 boek leerjaar 3 (organen en cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling en erfelijkheid) S 90 J

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A VAK: BIOLOGIE LEERJAAR: KLAS 9.1/92 SECTOR: ECONOMIE S1 Biologie voor jou 3A SD 1 1 1 Ja Thema 1: organen en cellen S2 Biologie voor jou 3B SD 1 1 Ja Thema 7: zintuiglijke waarneming S3 Biologie voor jou

Nadere informatie

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 AVO 3 Exameneenheden NE/K/1 NE/K/2 NE/K/3 NE/K/4 NE/K/5 NE/K/6 NE/K/7 NE/K/8 NE/V/1 NE/V/2 NE/V/3 Oriëntatie op leren en werken Basisvaardigheden Leervaardigheden voor het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-BASISBEROEPSGERICHT LEERJAAR 4 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo 4 september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016-2017 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 Geldrop, september 2016

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Vak: Godsdienst Gem overig werk P4 Hindoeisme/Boedhisme

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 4 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Gem

Nadere informatie

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Arm en Rijk A S.O. 1 begrippen K 7 ST n.t.b. 1 n B Bronnentoets K 7 ST 45 1 n C Verschillen in de wereld/ Ned (P2,3 en 4) K 7 ST 45 2 j D Arm en rijk in Nederland

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 THEORETISCHE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 THEORETISCHE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 THEORETISCHE LEERWEG Klas: M4B Leerar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Big Picture Projecten. 4 Aardrijkskunde 5 Biologie 6 Economie.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. mavo Schooljaar leerjaar 3; Schooljaar leerjaar 4;

NEDERLANDS PTA. Schoolexamen Mill-Hillcollege Goirle. mavo Schooljaar leerjaar 3; Schooljaar leerjaar 4; NEERLNS Taalportfolio (fictie- en schrijfdossier) - - H v N Ne/K8 Spreek- en gespreksvaardigheid TW4 M - 10% N Ne/K5 TW1 SE2 Kijk/luistervaardigheid Ne/K4 L 2 20% N Taalverzorging 1 1-8 SE3 S 3 Ne/K2-3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van ing en afsluiting 2016-2017 Mavo 4 september 2016 Voor je ligt het -boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar op je

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code Mavo 3 Periode OVC VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 9 les Nee T1 8% -- TT 50 Arm en Rijk 10 t/m 14 15% - TT 50 H2 Arm en Rijk; 2 t/m 14 TW 1 Nee T3 les Nee T2 8% - TT 50 Bronnen van Energie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Gemengde leerweg 4. AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen

Programma van toetsing en afsluiting Gemengde leerweg 4. AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen 6-7 Gemengde leerweg 4 AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen Op de volgende pagina s treft u voor elk vak het programma van toetsing en afsluiting aan. Hierbij zijn de volgende onderdelen beschreven: Het

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde Nr.SE Week Stofomschrijving 0 Eindcijfer aardrijkskunde Vmbo-3* 15 1 45 Internationalisering S 90 Atlas 2 4 Vakantie bestemmingen S 90 Atlas 3 7 Eigen omgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 6 Gem overig werk P4 Hindoeïsme/

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Weer en klimaat A Weer en Klimaat eigen regio (P 2,3 en 4) K4 ST 45 1 j B Klimaten Nederland en Spanje ( P 6,7,8 en 9) K5 ST 45 2 j C Weer en Klimaat in de

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4 osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk Vak : Nederlands Leerweg KB Methode: Op niveau Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving Onderwerpen, vaardigheden, P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma TOPmavo/vmbo-t 4 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Engelse taal Voor leerlingen van TOPmavo/vmbo-t 4 is Engelse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk 1 en

Nadere informatie

Samenvatting PTA TL

Samenvatting PTA TL AK Overzicht SE's TL 1618 AK 301 2 Arm en Rijk T D 50 2 Ja 302 3 Grenzen en Identiteit T D 50 1 Ja 303 5 Bronnen van Energie T D 50 2 Ja 304 5 Praktische Opdracht PO P n.v.t. 1 Nee 401 1 Bevolking en Ruimte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t P5se GD45 GD45 S 50 min 3 GD453 P n.v.t Vak: Godsdienst Gem overig werk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Vak Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Cambridge Engels 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Kunstvakken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO

Bogerman PTA VMBO Bogerman PTA VMBO 3 2016-2017 PTA VMBO 3 BOGERMAN 2016-2017 VAK AK aardrijkskunde BI biologie DU Duitse taal ECON economie EN Engelse taal FA Franse taal FRTC Friese taal en cultuur GDS godsdienst KV1

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie