Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep"

Transcriptie

1 Rapport inzake jaarrekening 2013 Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep AUTEUR R.Franken Sr Business Controller IT&S OPDRACHTGEVER Bestuur Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep 1/11

2 INHOUD 1. ALGEMEEN MISSIE TERUGBLIK REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE BALANS OVER VERSLAG VAN DE ADMINISTRATEUR /11

3 1. ALGEMEEN Delta Lloyd beschikt over een kunstcollectie die in de afgelopen 25 jaar tot stand is gebracht. De kunstcollectie is de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd en daartoe is de collectie sinds 2008 ondergebracht in Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep. Het stichtingsbestuur bestaat uit Paul Medendorp, voorzitter (lid raad van bestuur), Pieter de Vey Mestdagh, advocaat bij Delta Lloyd en Enny Verhey, extern adviseur. Omdat de collectie van museale waarde is en een groot deel van de collectie Nederlands Erfgoed betreft, is het van belang dat de collectie professioneel beheerd en behouden wordt en niet uiteen valt. Het onderbrengen van de collectie in de stichting maakt dit mogelijk. De collectie wordt samengesteld en geëxploiteerd door de kunstcommissie. Sinds 2008 is de Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep eigenaar van de kunstcollectie en als zodanig beheerder daarvan. In samenwerking met en op advies van de kunstcommissie verricht de Stichting jaarlijks kunst aan- en verkopen. Delta Lloyd stelt jaarlijks een bedrag aan de Stichting ter beschikking voor aankoop van nieuwe kunstobjecten. De exploitatie van de kunstcollectie is een verantwoordelijkheid van de kunstcommissie die daarvoor jaarlijks eveneens een eigen budget krijgt toegewezen De kunstcommissie 2013 van Delta Lloyd Groep bestaat uit Paul Medendorp (voorzitter), Tünde Vogelenzang de Jong (communicatie), Hester Apeldoorn (communicatie), Cindy Doff (lid), Rob Volman (lid), René Dehue (lid), Enny Verhey (extern adviseur) Missie De kunstcollectie van Delta Lloyd Groep heeft een maatschappelijk georiënteerde missie. Deze valt uiteen te zetten in een aantal kernpunten: 1. Platform voor jonge Nederlandse kunstenaars 2. Zichtbaar maken van Nederlands Erfgoed 3. Kunst en kunsteducatie inzetten in het bedrijf om creativiteit en innovatie van medewerkers te bevorderen 4. Kunst inzetten om waarnemingskaders te verruimen. Delta Lloyd Groep biedt een platform aan jonge Nederlandse kunstenaars. Ze geeft jong talent de kans om een naam op te bouwen door een tentoonstellingruimte te bieden en werk aan te kopen van jonge kunstenaars. Een goed voorbeeld hiervan waren de OOSTENWIND tentoonstellingen in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ. In 2009, 2010 en 2011 werden tentoonstellingen georganiseerd waar bij tien net afgestudeerde kunstenaars hun eindexamenwerk lieten zien. De kunstcollectie van Delta Lloyd Groep is voor een deel openbaar toegankelijk. Delta Lloyd Groep acht het van belang om medewerkers en mensen van buiten het bedrijf bij de collectie te betrekken, omdat deze inspiratie, creativiteit, historische waarde en stof tot discussie oplevert. Verder wil de kunstcommissie een bijdrage leveren aan de werkomgeving van de Delta Lloyd medewerkers door het creëren van een aangename werkomgeving waarin kunst een belangrijke rol speelt. Kunsteducatie speelt hierbij in toenemende mate een belangrijke rol. Daarnaast verschijnen er publicaties en is er een voor iedere medewerker toegankelijke database ontwikkeld met daarin opgenomen de kunstcollectie van Delta Lloyd. Aan te klikken vanuit SterkNet. Deze middelen hebben tot doel om de medewerkers te betrekken bij de kunstcollectie. 3/11

4 Kunst is geen doel op zich, kunst is ondersteunend. In een omgeving waar mensen werken heeft kunst een functie. Het is een deel van de uitstraling van het bedrijf. Kunst geeft iets weer van de professionaliteit van de organisatie; ook in tijden van bezuiniging. Budgetten worden daarop aangepast. Maar het is van belang om de collectie overeind te houden. De organisatie waarbinnen de kunst functioneert verandert, afdelingen reorganiseren, in de gebouwen vinden verbouwingen plaats en dus verandert de behoefte aan kunst mee Terugblik 2013 Tentoonstellingen: Van december 2012 t/m april 2013 de tentoonstelling Jouw sores, mijn sores. Deze tentoonstelling is het resultaat van samenwerking tussen DL Kunstcommissie, DL Foundation en kunstenaarsinitiatief de-passages. Vanuit de opvatting dat het kunstbeleid onder meer de maatschappelijke betrokkenheid van Delta Lloyd Groep zichtbaar maakt in haar gebouwen is een gezamenlijk doel vastgesteld. Een tentoonstelling waarbij het onderwerp zelfredzaamheid / financieel bewustzijn vertaald wordt in kunstwerken door 12 professionele kunstenaars. Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen met de titel Jouw sores, mijn sores. Alle 12 kunstenaars hebben op een heel eigen wijze een dubbele pagina in deze publicatie gevuld. Tekst DL door Hester Apeldoorn en Enny Verhey. Kunsthistorica Tineke Reijnders vanuit het vakgebied. Mei 2013 t/m augustus 2013 fototentoonstelling. Ook in 2013 is de World Press Photo een belangrijk evenement om bij aan te sluiten. Dit jaar is gekozen om 5 winnende foto s centraal te stellen. De kunstcommissie heeft hierop gereageerd door werken uit de DL Collectie toe te voegen die een relatie hebben met de winnende foto s. Daarnaast zijn 3 fotografie-kunstenaars gevraagd te reageren. Opvallend bij de World Press zijn de foto s van geweld, natuur- en oorlogsrampen. Ook opvallend zijn de reacties van gevraagde kunstenaars; optimisme, verbroedering en werelds. Aangekocht; 1. The Last Book God s gift to Woman van Reinier Gerritsen. Een opname van een lezende vrouw in de metro in NY. 2. Marijn een foto uit de serie Temporary Offline, van Suzanne Ophof. Een foto van een vrouw in een overlopend bad. November 2013 t/m half januari 2014 een gezamenlijke tentoonstelling met Rabo Amsterdam. We hebben gekozen voor een tentoonstelling van alumni van de Rijksacademie. In de collecties van DL, Rabo Amsterdam en Rabo Nederland bevinden zich verschillende werken van Rijksacademie-kunstenaars. Een prachtige tentoonstelling met veel bijzondere kunstwerken. (kunstwerken van Rabo Nederland die al jaren niet uit het depot zijn geweest) Samenwerking is voortreffelijk. DL heeft de kosten van het transport en een deel van de inrichting op zich genomen en Rabo Amsterdam de overige kosten. Ook in 2014 zullen we weer iets gezamenlijks gaan organiseren. IJsseltoren Zwolle. Vanwege kosten en weinig respons is door ABN AMRO en DL besloten geen tentoonstellingen meer te organiseren in de hal van het gebouw. Vanuit de opslag van ABN AMRO wordt in overleg een min of meer permanente tentoonstelling ingericht. ABN AMRO is in-the-lead in deze aktie. Guido Geelen. De grote sculptuur van Guido Geelen is vanwege aanpassingen in de centrale hal van de Mondriaantoren gedemonteerd en voorlopig opgeslagen. Naar verwachting krijgt het object binnen niet al te lange tijd een nieuwe bestemming. 4/11

5 Barbara Broekman Van Barbara Broekman is voor de hal van het Tooropgebouw het kunstwerk Mijn Stad: Een feest van verscheidenheid aangekocht. Broekman heeft 180 details, elk weergegeven in een geweven paneel van 30x31cm, samengebracht in een wandobject dat een kleurrijk dynamisch beeld geeft van Amsterdam en haar bevolking. De verscheidenheid van de bevolking heeft geleid tot een project waarbij verscheidenheid centraal stond. In samenwerking met divers talent is aan de medewerkers gevraagd te reageren op het paneel van je roots dmv verhalen, recepten, enz. Voor de kinderen van de medewerkers is een kunstwedstrijd georganiseerd. Opdracht was: Teken mijn Droomland. De winnende tekening wordt door Barbara omgezet naar een kunstwerk dat aansluit bij het grote werk. De winnaar is inmiddels bekend. Tessa Gaasbeek, 5 jaar, haar kunstwerk Hartjesland. Omzetten van de tekening en het weven in het Textielmuseum kost enige tijd. Tessa en haar klasgenoten worden in maart uitgenodigd om het kunstwerk te komen bezichtigen en deel te nemen aan een droom -workshop door 2 beeldend kunstenaars. Beurs- en atelierbezoek. Vanwege kunstactiviteiten en tijdgebrek hebben er geen beurs- en weinig atelierbezoeken plaatsgevonden. Damian Kapojos. Damian heeft zijn studie in 2013 aan de Royal College of Art afgerond. Op dit moment studeert/werkt hij aan het EKWC, Europees keramisch Werkcentrum in Den Bosch. In 2014, zal Damian in een kleine tentoonstelling zijn nieuwste beelden en zijn tekeningen exposeren. Storm Stufkens. De kunstwerken van Storm Stufkens zijn een koppeling tussen muziek, architectuur en het leven in de stad. Ruimtelijke ritmische composities. Vanuit dit gegeven en een gewonnen DL prijs werkt Storm aan een opdracht voor tijdelijke aangename aanpassingen in een viertal personenliften in het Tooropgebouw. Oplevering 2 e helft van Aangekocht in 2013: : C.A. Wertheim : Double breasted suit : Gemengde techniek op papier Formaat : 40,6 x 30,5 cm Prijs : : Lode Greven : Meisje in het water : Fotografie op dibond Formaat : 60 x 90 cm Prijs : 822,80 : Ronald Ruseler : Foz do Selva XXXI : acryl, papiercollage Formaat : 130 x 130 cm Prijs : 3.000,-- 5/11

6 : Barbara Broekman : Mijn Stad: Een feest van verscheidenheid : geweven panelen Formaat : 180 stuks 30 x 31 cm Prijs : ,24 : Reinier Gerritsen : The Last Book - God s gift to Woman : fotografie Formaat : Prijs : 3.000,-- : Suzanne Ophof : Marijn : fotografie Formaat : 120 x 80 cm Prijs : 1.431,-- 6/11

7 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten Donatie Delta Lloyd Totaal Baten ========== ========== Lasten Tentoonstellingen (catering, uitnodigingen, vervoer ect.) Bankkosten Aankopen kunstwerken Onttrekking/dotatie aan de reserve kunstaankopen -/ Totaal Lasten ========== ========== 7/11

8 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Activa Kunstcollectie bij DL groep Uitbreiding collectie Stichting Kunstcollectie Totale waarde van de kunstcollectie Vorderingen op Delta Lloyd 0 0 Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Totaal activa ========== ========== Passiva Kapitaal begin boekjaar Uitbreiding collectie Stichting Kunstcollectie Totale kapitaal einde boekjaar Reserve kunstaankopen Schulden aan Delta Lloyd Nog te betalen kunstaankopen Totaal passiva ========== ========== 8/11

9 4. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN LASTEN OVER 2013 In 2013 is een bedrag aan donaties door Delta Lloyd Groep toegezegd en ontvangen van Dit bedrag is volledig beschikbaar voor kunstaankopen. De kosten voor tentoonstellingen en projecten worden vanaf 2013 gedragen door de Kunstcommissie en als zodanig niet meer vermeld in dit jaarverslag (2012: 8.018). Aan de reserve kunstaankopen is in onttrokken (2012: dotatie 6.242), zijnde het verschil tussen de baten en lasten. In 2013 zijn er verschillende aankopen gedaan voor een bedrag van ,04 (2012: ). Deze waarde is toegevoegd aan de balans als uitbreiding op de kunstcollectie. De aankopen in 2013 zijn geweest: Naam kunstenaar Bedrag C.A. Wertheim Double breasted suit Gemengde techniek op 1.200,00 papier Lode Greven Meisje in het water Fotografie op dibond 822,80 Ronald Ruseler Foz do Selva - XXXI Acryl, papiercollage 3.000,00 Barbara Broekman Mijn Stad: Een feest Geweven panelen ,24 van verscheidenheid Reinier Gerritsen The Last Book God s Fotografie 3.000,00 gift to Woman Suzanne Ophof Marijn Fotografie 1.431,00 Totale aankopen ,04 9/11

10 5. TOELICHTING OP DE BALANS OVER 2013 Er zijn in 2013 diverse aankopen gedaan voor een bedrag van (2012: ) waardoor de waarde van de kunstcollectie ultimo 2013 uitkomt op een bedrag van (2012: ). Specificatie van de aankopen zijn in dit verslag opgenomen. Onder vooruitbetaalde bedragen zijn twee posten opgenomen. Het betreft een studievergoeding van aan de kunstenaar Damian Kapojos die als tegenprestatie een sculptuur zal leveren. Daarnaast is een voorschot van verstrekt voor kunstwerken in 6 liften. In 2013 is aan de reserve kunstaankopen een bedrag van onttrokken (2012: dotatie 6.242). De resterende reserve kunstaankopen bedraagt per (2012: ). De nog te betalen kunstaankopen per bedragen (2012: 1.790). Het betreft een aangekocht en geleverd kunstwerk waarvan de vereffening nog open staat. 10/11

11 6. VERSLAG VAN DE ADMINISTRATEUR Op 1 september 2008 is de stichting kunstcollectie Delta Lloyd groep opgericht. Delta Lloyd N.V., Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. en OHRA N.V. hebben in 2008 hun kunstcollectie ter schenking ingebracht in de Stichting voor een totale waarde van ,=. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd van de financiële activiteiten van de stichting. Als baten heeft de stichting in 2013 van Delta Lloyd N.V. donaties toegezegd gekregen en ontvangen voor een bedrag van Ter uitbreiding van de kunstcollectie zijn diverse nieuwe aankopen gedaan die zijn bekostigd uit de ontvangen donatie. Vanuit haar rol heeft de stichting bovendien verschillende activiteiten ontwikkeld waarvan de kosten zijn gedragen door de Kunstcommissie binnen Delta Lloyd. Het verschil tussen donaties en uitgaven is gedoteerd aan de kunstreserve van de stichting. Deze reserve kan gebruikt gaan worden om kunstaankopen te doen. Administrateur Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd R. Franken Amsterdam, januari /11