INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden."

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden BELGIE De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in Overzicht van de economische en financiële toestand van België per einde juni De vorderingen en schulden in de Belgische economie : uitstaande bedragen op het einde van 1962 en bewegingen in De Belgische landbouw van 1959 tot De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar van De begrotingen van 1965 en GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar van LITERATUUR IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE PROBLEMEN VAN BELGIE, blz. 33, 186, 329, 475, 615.

2 738 ECONOMISCHE WETGEVING 1. Algemene economische wetgeving : blz. 36, 190, 332, 477, Geld-, krediet- en bankwezen : blz , 478, Overheidsfinanciën : blz. 40, 190, 333, 479, Landbouw : blz. 42, Nijverheid : blz. 42, Arbeid : blz. 43, 191, 334, Binnenlandse handel : blz Buitenlandse handel : blz. 44, 191, 334, 480, verkeerswezen : blz. 44, Prijzen en lonen : blz. 45, 191, 335, 481, Pensioenen, sociale verzekeringen en diverse sociale voordelen : blz. 46, 193, 335, 48'2, Europese Economische Gemeenschap : blz. 47, 193, 482, 622. I. Bevolking en nationale rekeningen. STATISTIEKEN 1. Bevolking I - 1 blz. 48, 194, 336, 484, Verdeling van het nationaal produkt over de produktiefactoren I 2 blz. 49, 195, 337, 485, B.N.P. berekend door ontleding van de voortbrenging tegen markt- I 3 blz. 50, 196, 338, 486, Besteding van het nationaal produkt : a) Ramingen in courante prijzen... blz. 52, 198, 340, 488, I - 4a b) In prijzen van 1953 indexcijfers... I - 4b blz. 53, 199, 341, 489, 628. II. Tewerkstelling en werkloosheid. 1. Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid (arbeiders)... II - 1 blz. 54, 200, 342, 490, Werkloosheid Algemene gegevens... II - 2 blz. 54, 200, 342, 490, Werkloosheid Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde II - 3 blz. 55, 201, 343, 491, 630. III. Landbouw en visserij. 1. Landbouwproduktie.. III - 1 blz. 56, 202, 344, 492, Zeevisserij Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische III - 2 blz. 56, 202, 344, 492, 631. IV. Nijverheid. 1. a) Algemene indexcijfers van de industriële produktie IY -.1 a blz. 58, 204, 346, 494, 633.

3 Indexcijfers van de industriële produktie (voornaamste sectoren) IY - 2 blz. 58, 204, 346, 494, Energie... IY - 3 blz. 60, 206, 348, 496, Metaalproduktie... IV - 4 blz. 60, 206, 348, 496, Bouwnijverheid : jaarcijfers... IY - 5 blz. 61, 207, 349, 497, Bouwnijverheid : maandcijfers IV - 6 blz. 61, 207, 349, 497, Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.- lanrien IV - 7 ' " blz. 62, 208, 350, 498, 637. V. - Diensten. 1. Vervoer : a) Bedrijvigheid van de N.M.B.S., de N.M.B. en de Sabena V. la blz. 64, 210, 352, 500, 639. b) Zeevaart... Y lb blz. 64, 210, 352, 500, 639. c) Binnenscheepvaart... Y. ic blz. 64, 210, 352, 500, Toerisme blz. 65, 211, 353, 501, Binnenlandse handel : a) Verkoopindexcijfers Y 3a blz. 65, 211, 353, 501, 640. b) Verkoop op afbetaling... Y - 3b blz. 66, 212, 354, 502, 641. YI. - Inkomens. 1. Bezoldigingen van de arbeiders VI - 1 blz. 67, 213, 355, 503, Gemiddelde verdiende bruto-uurlonen in de nijverheid... VI - 2 blz. 68, 214, 356, 504, Prijzen en prijsindexcijfers. 1. Groothandelsprijzen op de wereldmarkten... YII - 1 blz. 69, 215, 357, 505, Indexcijfers van de groothandelsprijzen op de wereldmarkten VII - 2 blz. 69, 215, 357, 505, Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België YII - 3 blz. 70, 216, 358, 506, Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België... VII - 4 blz. 72, 218, 360, 508, 647. VIII. - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. 1. Algemene tabel VIII - 1 blz. 74, 220, 362, 510, 649.

4 Uitvoer volgens de aard der produkten... blz. 74, 220, 362, 510, Invoer volgens het gebruik der produkten... blz. 75, 221, 363, 511, a) Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid blz. 76, 222, 364, 512, 651. b) Indexcijfers van het volume... blz. 77, 223, 365, 513, Geografische spreiding... blz. 78, 79, 224, 225, 366, 367, 514, 515, 653, VIII VIII - 3 VIII - 4a... VIII - 4b... VIII - 5 IX. - Betalingsbalans van de B.L.E.U. 1. Jaarcijfers.... blz. 80, 226, 368, 516, Zesmaandelijkse en jaarlijkse cijfers (nieuwe reeks blz. 81, 227, 369, 517, Cijfers per kwartaal blz. 82, 228, 370, 518, 657. X. - Valutamarkt. 1. Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers. X 1 blz. 83, 229, 371, 519, Valuta's van de Lid-Staten van de E.M.A.... X - 2 blz. 83, 229, 371, 519, 658. XI. - Rijksfinanciën. 1. Stand van de Schatkist XI - 1 blz. 84, 230, 372, 520, Belastingontvangsten (per begrotingsjaar)... XI 2 blz. 85, 231, 373, 521, Indeling van de belastingontvangsten... XI - 3 blz. 85, 231, 373, 521, Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar XI - 4 blz. 87, 232, 374, 522, 661. XII. - Vorderingen en schulden in de Belgische economie. 1. Uitstaande vorderingen en schulden : a) op 31 december 1960 blz. 88, 89, 234, 235. b) op 31 december 1961 ( 1 )... blz. 90, 91, 236, 237, 376, 377, 524, 525, 663, 664. op 31 december blz. 378, 379, 526, 527, 665, Beweging van de vorderingen en schulden in blz. 92, 93, 238, 239. Beweging van de vorderingen en schulden in blz. 380, 381, 528, 529, 667, 668. XII-la... XII - lb XII - lb XII XII - 2 ( 1 ) XII-la vanaf het oktobernummer.

5 Uitstaande vorderingen en schulden (Totalen per sector) a) op 31 december 1960 XII - 3a blz. 94, 240. b) op 31 december 1961 ( 1 ).. XII - 3b blz. 95, 241, 382, 530, 669. op 31 december XII - 3b blz. 383, 531, Beweging van de vorderingen en schulden op 31 december 1961 (Totalen per sector)... XII 4 blz. 96, 242. Beweging van de vorderingen en schulden in XII 4 blz. 384, 532, 671. XIII. - Geldscheppende instellingen. 1. Gezamenlijke balansen van de geldscheppende instellingen XIII 1 blz. 97, 243, 385, 533, De balansen van de Nationale Bank van België, van de geldscheppende openbare instellingen en van de depositobanken : a) Nationale Bank van België (driemaandelijkse en maandelijkse XIII 2a blz. 98, 99, 100, 101, 244, 245, 246, 247, 386, 387, 388, 389, 534, 535, 536, 537, 673, 674, 675, 676. b) Geldscheppende openbare instellingen XIII - 21) blz. 102, 103, 248, 249, 390, 391, 538, 539, 677, 678. c) Depositobanken... XIII - 2c blz. 104, 105, 250, 251, 392, 393, 540, 541, 679, 680. d) Totaal der geldscheppende instellingen... blz. 106, 107, 252, 253, 394, 395, 542, 543, 681, 682. XIII 2d 3. Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid XIII - 3 blz. 109, 255, 397, 545, Geldhoeveelheid... XIII - 4 blz. 110, 256, 398, 546, Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen... XIII 5 blz. 111, 257, 399, 547, Balansen van de Nationale Bank van België ( )... XIII 6 blz. 112, 258, 400, 548, 687. Balansen van de Nationale Bank van België (sedert 1959) XIII 6 blz. 113, 259, 401, 549, 688. Weekstaten van de Nationale Bank van België XIII - 6 blz. 114, 260, 402, 550, Verrichtingen in postrekening... XIII - 7 blz. 115, 261, 403, 551, Algemene staat der banken... XIII 8 blz. 116, 117, 262, 263, 404, 405, 552, 553, 691, Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening XIII 9 blz. 118, 264, 406, 554, 693. XIV. - Niet-geldscheppende financiële instellingen. 4. Voornaamste activa en passiva van het Rentenfonds... XIV - 4 blz. 119, 265, 407, 555, 694. ( 1 ) XII-3a vanaf het oktobernummer.

6 Algemene Spaar- en Lijfrentekas : a) Beweging van de inlagen... XIV - 5a blz. 120, 266, 408, 556, 695. b) Voornaamste posten uit de balansen van de Spaarkas..... XIV - 5b blz. 121, 267, 409, 557, 696. c) Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekas... XIV - 5c blz. 122, 268, 410, 558, 697. d) Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskas XIY - 5d blz. 122, 268, 410, 558, Particuliere spaarkassen... XIV - 6 blz. 123, 269, 411, 559, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid... XIV - 7 blz. 123, 269, 411, 559, Gemeentekrediet van België... XIY - 8 blz. 124, 270, 412, 560, Levensverzekeringsmaatschappijen... XIV - 9 blz. 125, 271, 413, 561, Hypotheekinschrijvingen... XIV - 10 blz. 125, 271, 413, 561, 700. XV. - Belangrijkste vormen van de gezamenlijke besparingen der particulieren en ondernemingen. blz. 126, 272, 414, 562, 701. XV XVI. - Emissies en schulden van de overheidssector. 1. Emissies in Belgische franken op lange en halflange termijn... XVI - 1 blz. 127, 273, 415, 563, Voornaamste emissies op lange en halflange termijn van de overheidssector XVI - 2 blz. 128, 274, 416, 564, Staatsschuld XVI - 3 blz. 129, 275, 417, 565, Indeling van de schulden in Belgische franken op lange en halflange termijn van de overheidssector XVI - 4 blz. 130, 276, 418, 566, 705. XVII. - Effecten van de particuliere sector. 1. Evolutie van de omzet, de noteringen en het rendement van de beurswaarden... XVII 1 blz. 131, 277, 419, 567, Rendement van de vennootschappen op aandelen : jaarcijfers... XVII - 2 blz. 132, 133, 134, 278, 279, 280, 420, 421, 422, 568, 569, 570, 707, 708, Rendement van de vennootschappen op aandelen : cumulatieve maandcijfers. XVII - 3 blz. 134, 135, 280, 281, 422, 423, 570, 571, 709, Uitgiften van vennootschappen : jaarcijfers XVII - 4 blz. 136, 282, 424, 572, Uitgiften van vennootschappen : maandelijkse cijfers.. XVII - 5 blz. 137, 283, 425, 573, 712.

7 XYIII. - Geldmarkt. 1. Markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn... XVIII - 1 blz. 138, , 574, Bedrijvigheid van de verrekeningskamers... XVIII - 3 blz. 139, 285, 427, 575, 714. XIX. - Disconto-, rente- en rendementspercentages. 1. Disconto- en rentetarief van de Nationale Bank van België... XIX 1 blz. 140, 286, 428, 576, Daggeldrente... XIX - 2 blz. 140, 286, 428, 576, Rentevoet van de schatkistcertificaten en der certificaten van het Rentenfonds XIX - 3 blz. 140, 286, 428, 576, Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas XIX - 4 blz. 141, 287, 429, 577, Rendement van vast rentende waarden op de beurs te Brussel... XIX - 5 blz. 141, 287, 429, 577, 716. XX. - Buitenlandse circulatiebanken. 1. Discontovoet... XX - 1 blz. 142, 288, 430, 578, Banque de France... XX - 2 blz. 143, 289, 431, 579, Bank of England XX - 3 blz. 144, 290, 432, 580, Federal Reserve Banks XX - 4 blz. 145, 291, 433, 581, De Nederlandsche Bank XX - 5 blz. 146, 292, 434, 582, Banca d'italia... XX - 6 blz. 147, 293, 435, 583, Deutsche Bundesbank XX - 7 blz. 148, 294, 436, 584, Banque Nationale Suisse... XX - 8 blz. 149, 295, 437, 585, Banque des Règlements Internationaux, te Bazel... XX 9 blz. 150, 151, 296, 297, 438, 439, 586, 587, 725, 726. Voornaamste gebruikte afkortingen. blz. 152, 298, 440, 588, 727. Grafieken. I B.N.P. berekend door ontleding van de bestedingen : blz. 51, 197, 339, 487, 626. II Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde werklozen : blz. 55, 201, 343, 491, 630.

8 IV Resultaten der conjunctuurenquêtes : blz. 57, 203, 345, 493, 632. IV Indexcijfers van de industriële produktie : blz. 59, 205, 347, 495, 634. IV Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.-landen : blz. 63, 209, 351, 499, 638. VI Bezoldigingen van de arbeiders - Indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur : blz. 67, 213, 355, 503, 642. VII Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België : blz. 71, 217, 359, 507, 646. VII 4. - Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België : blz. 72, 218, 360, 508, 647. YIII Buitenlandse handel van de B.L.E.U. : blz. 73, 219, 361, 509, 648. XI Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar : blz. 86, 233, 375, 523, 662. XIII Geldhoeveelheid en quasi monetaire liquiditeiten : blz. 108, 254, 396, 544, 683. XIII Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening - Verhouding van de omzet tot de hoeveelheid : blz. 118, 264, 406, 554, 693. XIV - 5a - Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Beweging van de inlagen : blz. 120, 266, 408, 556, 695. XVII Indexcijfers van de aandelennoteringen op de contantmarkt : blz. 131, 277, 419, 567, 706.

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1973 INHOUD : TH In België genomen maatregelen van monetair beleid. 1 Statistieken. 137 Economische wetgeving. 143 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LIe Jaargang Deel 1 N" 3 Maart 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Verhoging van de disconto en Rentepercentages van de Nationale Bank van België. 4 Synthetische

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1971 INHOUD : Tlf Maatregelen van monetair beleid die door de Nationale Bank van België in september 1971 werden getroffen.

Nadere informatie

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVII e jaargang, nr. 4 April 1992 INHOUD Nieuw hoofdstuk XVII «Kapitaalmarkt» van het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift 5

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN ERRATA TABELLEN Bladzijden 6 en 7, kolom 6 lees (duizenden) i.p.v. (miljoenen) Bladzijde 73 lees (duizenden personen) i.p.v.

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-III Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK)

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) m.m. v. P. De Vroede P. Maeyaert T. Paclinck (B.V.B.) J. Tyteca (Ehsal) K. Byttebicr (V.U.B.) INHOUDSTAFEL Woord vooraf Folio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 D E R E S T A U R A T I E, H E R I N V U L L I N G E N M O G E L I J K E U I T B R E I D I N G V A N H E T K A S T E E L S C H O O N S E L H O F T E H O B O K E N R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 K a

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLe Jaargang, Deel I, Nr 6 Juni 1965 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELUKS Departement Studiën XLIIIe Jaargang, Deel II, 1\1` 3 September 1968 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 5 November 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

Wet houdbare overheidsfinanciën

Wet houdbare overheidsfinanciën Wet houdbare overheidsfinanciën Foto: Fred van Assendelft, bron: Panoramio In Europees verband is afgesproken dat een lidstaat een maximum begrotingstekort heeft van 3% en een staatsschuld van 60%. In

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel I, N r 3 Maart 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

DEEL II. DE JOCKEY CLUB

DEEL II. DE JOCKEY CLUB DEEL II. DE JOCKEY CLUB HOOFDSTUK 1. Organisatie van de Jockey Club De organen van de Jockey Club zijn : de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Commissies. 1 De Algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING...1 1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland...1 2. Buitenlandse gedetineerden in Nederland...2 3. Internationale geldigheid van

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE Bijlage Circulaire CBFA_2010_10-2 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE 1 19 Nr. 01 - ACTIVA Codes [05] I.

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Communicatie en overleg

Communicatie en overleg Communicatie en overleg Doelstellingen Kerncompetenties K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de leerling. Aan ouders/verzorgers informatie en advies verschaffen

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING Hélène CASMAN Charlotte DECLERCK (eds.) intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Voorwoord v Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 Inhoud 1 Inleiding 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 modellen 12 2 Markt of overheid 1 de vraag 14 Prijzen en gevraagde hoeveelheid 14 D De vraagfunctie 14 D Verschuiving

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Better City, better life, less heritage.

Better City, better life, less heritage. BetterCity,betterlife,lessheritage. DezoektochtnaareenverdwenenSjanghai. MasterthesisArchitectuurgeschiedenis&Monumentenzorg JorisRoovers 3076253 Begeleider:WimDenslagen Tweedelezer:Marie ThérèsevanThoor

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei 1960

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei 1960 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE TENTAMEN HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE 2012- H2 Onderwijseenheid : AECVS2FE01-1 & AECVS2FS01-1 Opleiding FRE & FSM 2 e jaars Datum : 5 juli 2012 Tijd : 17.15 19.15 uur VRJ NB Opgave 1, 2 en 3 moet door iedereen

Nadere informatie

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen.

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie V Inhoud deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie 1 Omgevingsfactoren 2 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 2 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 4 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8472 30 maart 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009. Neerlegging-Dépot: 01/07/2009 Regist.-Enregistr.: 13/10/2009 N : 94899/CO/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd DEEL I: KAAKOEFENINGEN I Kaakoefening 1 Doe je mond wijd open en dicht, net alsof je in een appel bijt. II Kaakoefening 2 Beweeg je onderkaak van voor naar achter, net zoals je de lade van een kast open-

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Departement Landbouw en Visserij Deel I Land: België Maand: Jaar: 212 1 stuks A. Ingelegde

Nadere informatie

Maandelijkse bijwerking. Statistisch tijdschrift 2014-11

Maandelijkse bijwerking. Statistisch tijdschrift 2014-11 Maandelijkse bijwerking Statistisch tijdschrift 2014-11 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING. van de. Aandeelhouders der Nationale Bank van België. op 27 februari 1961 VERSLAG

NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING. van de. Aandeelhouders der Nationale Bank van België. op 27 februari 1961 VERSLAG NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING van de Aandeelhouders der Nationale Bank van België op 27 februari 1961 VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD, over de verrichtingen

Nadere informatie

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJD SCHRIF T voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 Inhoud Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 1 Omgevingsfactoren 3 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 3 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 5 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht....................... Belangrijkste gebruikte afkortingen..................................

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, N` 5 Mei 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 II. ENKELE STELLINGEN...4 A. Algemeen...4 B. In de consultatieplaats...5 C. Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen...6 D. Veiligheid...7 E. Taak overheid/beroepsvereniging...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012 Modulefiche Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer Datum: 25 januari 2012 Economie (40 lestijden) Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Consumentengedrag Inzicht hebben in het

Nadere informatie

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR)

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR) Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht (IPR) Prof. mr. M.H. ten Wolde Mr. dr. J.G. Knot Mr. ICC. Henckel Mr. A. Mens Mr. D.A. Pettengell ^ J.Kluwer a W o lte

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Is echtscheiding werkelijk Win for life?

Is echtscheiding werkelijk Win for life? Is echtscheiding werkelijk Win for life? Verslagboek van het interdisciplinair symposium over de sociologische en juridische gevolgen van het echtscheidingsrecht voor risicogroepen 6 en 7 december 2007

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

[Typ hier] Structuurplan

[Typ hier] Structuurplan [Typ hier] Structuurplan Inhoud Toelichting van het structuurplan... 3 FMP Shooting Club... 3 Niet leden:... 3 Try Outs:... 3 Bedrijven:... 3 Members... 4 Basic:... 4 Regular:... 4 Professional:... 4 Basic

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie