INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 ALGEMEEN N' Blz. Vergroting van de geldhoeveelheid bij produktiestijging door verbetering van de produktietechniek, door Prof. E. Carell 161 BELGIE Het verloop van enkele conjunctuurindicatoren in de periode Inleiding van het Verslag van de Gouverneur van de Nationale Bank van België aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders Inventaris en spreiding van de vast rentende effecten op halflange en lange termijn van de overheidssector De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in DUITSE BONDSREPUBLIEK Nieuwe instrumenten voor een conjunctuurbeleid inde Duitse Bonds, republiek, door Prof. H. Haller GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De buitenlandse handel van de Belgisch-LUxemburgse Economische Unie in LITERATUUR IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE PROBLEMEN YAN BELGIE, blz. 27, 176, 329, 472, 628, 796.

2 ECONOMISCHE WETGEVING 1. Algemene economische wetgeving : blz. 31, 180, 333, 475, 633, Geld-, krediet en bankwezen : blz. 32, 180, 333, 476, 633, Overheidsfinanciën : blz. 32, 181, 334, 477, 635, Landbouw : blz. 181, 635, Nijverheid : blz. 33, 182, 335, Arbeid : blz. 33, 182, 335, 478, 636, Binnenlandse handel : 8. Buitenlandse handel : blz. 33, 183, 335, 478; verkeerswezen : blz. 336, Prijzen en lonen : blz. 34, 183, 479, 636, Pensioenen, sociale verzekeringen en diverse sociale voordelen : blz. 34, 183, 336, 479, 636, Europese Economische Gemeenschap : blz. 35, 480, 637, 801. I. - Bevolking en nationale rekeningen. STATISTIEKEN 1. Bevolking... I - 1 blz. 36, 186, 338, 482, 638, Verdeling van het nationaal produkt over de produktiefactoren... I 2 blz. 37, 187, 339, 483, 639, B.N.P. berekend door ontleding van de voortbrenging tegen marktprijzen... I 3 blz. 38, 188, 340, 484, 640, Besteding van het nationaal produkt : a)' Ramingen in courante prijzen I - 4a blz. 40, 190, 342, 486, 642, 808. b) In prijzen van 1963 indexcijfers..... I 410 blz. 41, 191, 343, 487, 643, 809. II. - Tewerkstelling en werkloosheid. 1. Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid (arbeiders)... II - 1 blz. 42, 192, 344, 488, 644, Werkloosheid - Algemene gegevens II 2 blz. 42, 192, 344, 488, 644, Werkloosheid - Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde II 3 blz. 43, 193, 345, 489, 645, 811. III. - Landbouw en visserij. 1. Landbouwproduktie. - III - 1 blz. 44, 194, 346, 490, 646, Zeevisserij - Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische _havens... III - blz. 44, 194, 346, 490, 646, 812.

3 IY. - Nijverheid. 1. Algemene indexcijfers van de industriële produktie IY - 1 blz. 46, 196, 348, 492, 648, Indexcijfers van de industriële produktie (Voornaamste sectoren) IY - 2 blz. 46, 196, 348, 492; 648, Energie... IY - 3 blz. 48, 198, 350, 494, 650, Metaalproduktie IY - 4 blz. 48, 198, 350, 494, 650, Bouwnijverheid : jaarcijfers IY - 5 blz. 49, 199, 351, 495, 651, Bouwnijverheid : maandelijkse cijfers... IY - 6 blz. 49, 199, 351, 495, 651, Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.- IY - 7 blz. 50, 200, 352, 496, 652, 818. V. - Diensten. 1. Vervoer : a) Bedrijvigheid van de N.M.B.S., de N.M.V.B. en de Sabena Y la blz. 52, 202, 354, 498, 654, 820. b) Zeevaart... Y - lb blz. 52, 202, 354, 498, 654, 820. c) Binnenscheepvaart... Y le blz. 52, 202, 354, 498, 654, Toerisme Y - 2 blz. 53, 203, 355, , Binnenlandse handel : a) Verkoopindexcijfers Y - 3a blz. 53, 203, 355, 499, 655, 821. b) Verkoop op afbetaling... Y 3b blz. 54, 204, 356, 500, 656, 822. YI. - Inkomens. 1.. Bezoldigingen van de arbeiders... YI - 1 blz. 55, 205, 357, 501, 657, Gemiddelde verdiende bruto-uurlonen in de nijverheid YI - 2 blz. 56, 206, 358, 502, 658, 824. VII. - Prijzen en prijsindexcijfers. 1. Groothandelsprijzen op de wereldmarkten... YII - 1 blz. 57, 207, 359, 503, 659, Indexcijfers van de groothandelsprijzen op de wereldmarkten YII - 2 blz. 57, 207, 359, 503, 659, Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België... VII - 3 blz. 58, 208, 360, 504, 660, a) Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België... VII - 4a blz. 60, 210, 362, 506, b) Prijsindexcijfers bij consumptie in België YII - 4b blz. 211, 363, 507, 663, 829.

4 VIII. - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. can de tabellen 1. Algemene tabel... b1z. 62, 213, 365, 509, 665, VIII Uitvoer - Verdeling volgens de aard der produkten VIII 2 blz. 62, 214, 366, 510, 666, Invoer - Verdeling volgens het gebruik der produkten.. blz. 63, 215, 367, 511, 667, 833. VIII a) Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid... VIII - 4a blz. 64, 216, 368, 512, 668, 834. b) Indexcijfers van het volume VIII - 4b blz. 65, 217, 369, 513, 669, Geografische spreiding... VIII - 5 blz. 66, 67, 218, 219, 370, 371, 514, 515, 670, 671, 836, 837. IX. - Betalingsbalans van de B.L.E.U. X. - Valutamarkt. XI. - Rijksfinanciën. 1. Jaarcijfers IX - 1 blz. 68, 220, 372, 516, 672, Saldi per kwartaal IX - 2 blz. 69, 221, 373, 517, 673, Ontvangsten en uitgaven per kwartaal en samengevoegde maandsaldi IX - blz. 70, 222, 374, 518, 674, Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers... X - 1 blz. 71, 223, 375, 519, 675, Valuta's van de Lid-Staten van de E.M.A... X - 2 blz. 71, 223, 375, 519, 675, Ontvangsten en uitgaven van de Schatkist voortvloeiend uit de begrotingsverrichtingen XI - 1 blz. 72, 224, 376, 520, 676, Schatkistimpasse en financiering ervan... XI - 2 blz. 73, 225, 377, 521, 677, Nettofinancieringsbehoeften van de Staat en hun dekking... XI - 3 blz. 74, 226, 378, 522, 678, Belastingontvangsten (per begrotingsjaar).. XI 4 blz. 75, 227, 379, 523, 679, Indeling van de belastingontvangsten... XI - 5 blz. 75, 227, 379, 523, 679, Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar.. XI - 6 blz. 76, 228, 380, 524, 680, 846. XII. - Vorderingen en schulden in de Belgische economie. I. Uitstaande vorderingen en schulden : a) op 31 december 1963 blz. 78, 79, 230, 231. op 31 december 1964 blz. 382, 383, 526, 527, 682, 683, 848, 849. b) op 31 december 1964 blz. 80, 81, 232, 233. op 31 december 1965 blz. 384, 385, 528, 529, 684, 685, 850, XII-la.. XII - la.. XII - lb XII - lb

5 Bewegingen van de vorderingen en schulden in XII - 2 blz. 82, 83, 234, 235. Bewegingen van de vorderingen en schulden in XII - 2 blz. 386, 387, 530, 531, 686, 687, 852, Uitstaande vorderingen en schulden (Totalen per sector) : a) op 31 december XII - 3a blz. 84, 236. op 31 december 1964 XII - 3a blz. 388, 532, 688, 854. b) op 31 december XII - 3b blz. 85, 237. op 31 december XII - 31) blz. 389, 533, 689, Bewegingen van de vorderingen en schulden in 1964 (Totalen per sector) XII 4 blz. 86, 238. Bewegingen van de vorderingen en schulden in XII - 4 blz. 390, 534, 690, 856. XIII. - Geldscheppende instellingen. 1. Gezamenlijke balansen van de geldscheppende instellingen... XIII - 1 blz. 87, 239, 391, 535, 691, De balansen van de Nationale Bank van België, de geldscheppende openbare instellingen en de depositobanken : a) Nationale Bank van België (driemaandelijkse en maandelijkse cijfers) XIII 2a blz. 88, 89, 90, 91, 240, 241, 242, 293, 392, 393, 394, 395, 536, 537, 538, 539, 692, 693, 694, 695, 858, 859, 860, 861. b) Geldscheppende openbare instellingen... XIII 2b blz. 92, 93, 244, 245, 396, 397, 540, 541, 696, 697, 862, 863. c) Depositobanken... XIII 2c blz. 94, 95, 246, 247, 398, 399, 542, 543, 698, 699, 864, 865. d) Totaal der geldscheppende instellingen... XIII 2d blz. 96, 97, 248, 249, 400, 401, 544, 545, 700, 701, 866, 867, 3. Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid... XIII 3 blz. 99, 251, 403, 547, 703, Geldhoeveelheid XIII - 4 blz. 100, 252, 404, 548, 704, Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen... XIII 5 blz. 101, 253, 405, 549, 705, Opgenomen bedragen van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de depositobanken aan de bedrijven en particulieren en aan het buitenland verleend (Zichtbare economische bestemming).... XIII 6 blz. 102, 254, 406, 550, 706, Opgenomen bedragen van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de depositobanken verleend aan de bedrijven en particulieren en aan het buitenland (Vorm en houderschap) XIII 7 blz. 103, 255, 407, 551, 707, Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten aan de bedrijven en particulieren en aan het buitenland, ondergebracht bij de Nationale Bank van België... XIII 8 blz. 104, 256, 408, 552, 708, 874.

6 Opgenomen bedragen van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de geldscheppende instellingen verleend aan de bedrijven en particulieren en aan het buitenland... XIII - 9 blz. 105, 257, 409, 553, 709, Balansen van de Nationale Bank van België... XIII - 10 blz. 107, 259, 411, 555, 711, 877. Weekstaten van de Nationale Bank van België XIII 10 blz. 108, 260, 412, 556, 712, Verrichtingen in postrekening XIII - 11 blz. 109, 261, 413, 557, 713, 879. "12. Algemene staat der banken... XIII - 12 blz. 110, 111, 262; 263, 414, 415, 558, 559, 714, 715, 880, Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening XIII 13 blz. 112, 264, 416, 560, 716, 882. XIV. - Niet-geldscheppende financiële instellingen. 4. Voornaamste activa en passiva van het Rentenfonds.. XIV - 4 blz. 113, 265, 417, 561, 717, Algemene Spaar- en Lijfrentekas : a) Beweging van de inlagen... XIY - 5a blz. 114, 266, 418, 562, 718, 884. b) Voornaamste posten uit de balansen van de Spaarkas.. XIV - 5b blz. 115, 267, 419, 563, 719, 885. c) Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekassen XIV - 5c blz. 116, 268, 420, 564, 720, 886. d) Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskas XIV - 5d blz. 116, 268, 420, 564, 720, Particuliere spaarkassen XIV - 6 blz. 117, 269, 421, 565, 721, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid XIV - 7 blz. 117, 269, 421, 565, 721, Gemeentekrediet van België XIV - 8 blz. 118, 270, 422, 566, 722, Levensverzekeringsmaatschappijen XIV - 9 blz. 119, 271, 423, 567, 723, Hypotheekinschrijvingen... XIV - 10 blz. 119, 271, 423, 567, 723, 889. XV. - Voornaamste vormen van de besparingen van particulieren en ondernemingen beschikbaar in- de Belgische volkshuishouding... XV blz. 120, 272, 424, 568, 724, Emissies en schulden van de overheidssector. 1. Emissies in Belgische franken op lange en halflange termijn... XYI - 1 blz. 121, 273, 425, 569, 725, Voornaamste emissies op lange en halflange termijn XVI - 2 blz. 122, 274, 426, 570, 726, Staatsschuld... XVI. 3 blz. 123, 275, 427, 571, 727, 893.

7 Indeling van de schulden in Belgische franken op lange en halflange termijn XYI - 4 blz. 124, 276, 428, 572, 728, 894. XVII. - Effecten van de particuliere sector. 1. Evolutie van de omzet, de noteringen en het rendement van de beurswaarden XVII 1 blz. 125, 277, 429, 573, 729, Rendement van de vennootschappen op aandelen : jaarcijfers... XYII 2 blz. 126, 127, 128, 278, 279, 280, 430, 431, 432, 574, 575, 576, 730, 731, 732, 896, 897, Rendement van de vennootschappen op aandelen : cumulatieve maandelijkse cijfers... XYII 3 blz. 128, 129, 280, 281, 432, 433, 576, 577, 732, 733, 898, Uitgiften van de vennootschappen : jaarcijfers... XYII - 4 blz. 130, 282, 434, 578, 734, Uitgiften van de vennootschappen : maandelijkse cijfers... XYII - 5 blz. 131, 283, 435, 579, 735, 901. XYIII. - Geldmarkt. 1. Markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn... XYIII - 1 blz. 132, 284, 436, 580, 736, Houderschap van het door de depositobanken gedisconteerde handelspapier en van de bankaccepten... XYIII - 2 blz. 133, 285, 437, 581, 737, Bedrijvigheid van de verrekeningskamers... XVIII - 3 blz. 134, 286, 438, 582, 738, 904. XIX. - Disconto-, rente- en rendementspercentages. 1. Disconto- en rentetarief van de Nationale Bank van België... XIX - 1 blz. 135, 287, 439, 583, 739, Daggeldrente... XIX - 2 blz. 136, 288, 440, 584, 740, Rentevoet van de schatkistcertificaten en van de certificaten van het Rentenfonds XIX 3 blz. 136, 288, 440, 584, 740, Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas... XIX 4 blz. 137, 289, 441, 585, 741, Rendement van vast rentende waarden op de Beurs te Brussel XIX 5 blz. 138, 290, 442, , 908. XX. - Buitenlandse circulatiebanken. 1. Discontovoet... XX 1 blz. 139, 291, 443, 587, 743, Banque de France... XX - 2 blz. 140, 141, 292, 293, 444, 445, 588, 589, 744, 745, 910, Bank of England... XX - 3 blz. 142, 294, 446, 590, 746, Federal Reserve Banks... XX - 4 blz. 143, 295, 447, 591, 747, 913.

8 De Nederlandsche Bank... XX - 5 blz. 144, 296, 448, 592, 748, Banca d'italia XX - 6 blz. 145, 297, 449, 593, 749, Deutsche Bundesbank... XX - 7 blz. 146, 298, 450, 594, 750, Banque Nationale Suisse XX - 8 blz. 147, 299, 451, 595, 751, Banque des Règlements lnternationaux, te Bazel XX - 9 blz. 148, 149, 300, 301, , 596, 597, 752, 753, 918, 919. Voornaamste gebruikte afkortingen. blz. 150, 302, 454, 598, 754, 920. Grafieken. I 4. - B.N.P. berekend door ontleding van de bestedingen : blz. 39, 189, 341, 485, 641, 807. II 3. - Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde werklozen : blz. 43, 193, 345, 489, 645, 811. IY Resultaten der conjunctuurenquêtes : blz. 45, 195, 347, 491, 647, 813. IY Indexcijfers van de industriële produktie : blz. 47, 197, 349, 493, 649, 815. IY 7.- Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.-landen: blz. 51, 201, 353, 497, 653, 823. VI 1. - Bezoldigingen van de arbeiders - Indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur : blz. 55, 205, 357, 501, 657, 827. YII 3. - Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België : blz. 59, 209, 361, 505, 661, 828. VII 4a - Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België : blz. 60, 210, 362, 506, 662, 830. YIII - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. : blz. 61, 212, 364, 508, 664, 847. XI 6. - Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar : blz. 77, 229, 381, 525, 681, 847. XIII 3. - Geldhoeveelheid en quasi monetaire liquiditeiten : blz. 98, 250, 402, 546, 702, 868. XIII Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening - Verhouding van de omzet tot de hoeveelheid : blz. 112, 264, 416, 560, 716, 882. XIY XVII 5a - Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Beweging van. de inlagen : blz. 114, 266, 418, 562, 718, Indexcijfers van de aandelennoteringen op de contantmarkt : blz. 125, 277, 429, 573, 729, 895.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 ALGEMEEN Blz. Normering van

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's,

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1973 INHOUD : TH In België genomen maatregelen van monetair beleid. 1 Statistieken. 137 Economische wetgeving. 143 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LVIIe Jaargang Deel II Nrs 12 Juli Augustus 1982 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Uitslagen van de conjunctuurtests van de Nationale Bank van België in de

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1987 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse conjunctuurtest van

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel 11 N r 1 Juli 1971 INHOUD : III De beweging van de internationale liquiditeiten sedert 1960 1 Statistieken 127 Economische wetgeving 133

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1988 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Invoeging van twee nieuwe tabellen in het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel. II N' 6 December 1972 INHOUD : III Verhoging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. 1 Statistieken. 133 Economische

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1972 INHOUD : III Verlaging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. V Richtlijnen van het BelgischLuxemburgs

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België Le Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1975 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanpassing van de herdisconto en visumplafonds van de Nationale Bank van België. 5 Monetaire

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LIe Jaargang Deel 1 N" 3 Maart 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Verhoging van de disconto en Rentepercentages van de Nationale Bank van België. 4 Synthetische

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks _ r TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks MI e jaargang, nr. 4 April 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 1 71 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIVe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1989 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 De «Studienota's» van de Nationale Bank. 7 Synthetische curve van de voornaamste gegevens

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks UNI e jaargang, nr. 3 Maart 1991 INHOUD De nieuwe weekstaat van de Nationale Bank van België 5 Statistieken 1 Economische wetgeving 163

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVI e jaargang, nr. 1 Januari 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 169 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLIXe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1974 INHOUD : 3 Valuta's gebruikt voor de betaling van de invoer en de uitvoer van goederen door de BelgischLuxemburgse

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1971 INHOUD : Tlf Maatregelen van monetair beleid die door de Nationale Bank van België in september 1971 werden getroffen.

Nadere informatie

Nationale Bank. van België

Nationale Bank. van België Tijdschrift van de Nationale Bank. van België LI e Jaargang Deel I N r 1 Januari 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Wijzigingen aangebracht in de kredietstatistieken gepubliceerd in het Tijdschrift.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LI e Jaargang Deel I N" 4 - April 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanbevelingen van monetair beleid op 22 maart 1976 door de Nationale Bank van België

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN ERRATA TABELLEN Bladzijden 6 en 7, kolom 6 lees (duizenden) i.p.v. (miljoenen) Bladzijde 73 lees (duizenden personen) i.p.v.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié INHOUD Twaalfde jaar. IIe BAND Juli - December 1937 ALGEMEENHEDEN. I. ARTIKELS Over het oppotten van bankbiljetten, door den

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-III Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

Informatiebureau in België

Informatiebureau in België 27/07 /2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 1/12 Welke functies bekleden

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVII e jaargang, nr. 4 April 1992 INHOUD Nieuw hoofdstuk XVII «Kapitaalmarkt» van het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift 5

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 Inhoud 1 Inleiding 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 modellen 12 2 Markt of overheid 1 de vraag 14 Prijzen en gevraagde hoeveelheid 14 D De vraagfunctie 14 D Verschuiving

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel II N' 5 November 1973 INHOUD : 11I De weekstaten van de Nationale Bank van België. XXI In België genomen maatregelen van monetair beleid.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLe Jaargang, Deel I, Nr 6 Juni 1965 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL OVERZICHT

INHOUDSTAFEL OVERZICHT INHOUD - V INHOUDSTAFEL OVERZICHT XV HOOFDSTUK 1 : HET ECONOMISCH PROBLEEM EN DE WELVAART 1 1.1. Concept economie 2 1.2. Wetenschap 2 1.3. Welvaart 2 1.4. Behoeften, behoeftenbevrediging 7 1.5. Het economische

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN...

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN... Woord vooraf.............................................................. v Tabellen................................................................. xxi Figuren.................................................................

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 5 November 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELUKS Departement Studiën XLIIIe Jaargang, Deel II, 1\1` 3 September 1968 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE 22 JUNI 2015 15:30-17:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel I, N r 3 Maart 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJD SCHRIF T voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BIJLAGE A Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BESLUITEN VERMELD IN DE EER-OVEREENKOMST zoals die is gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Departement Landbouw en Visserij Deel I Land: België Maand: Jaar: 212 1 stuks A. Ingelegde

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK)

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) m.m. v. P. De Vroede P. Maeyaert T. Paclinck (B.V.B.) J. Tyteca (Ehsal) K. Byttebicr (V.U.B.) INHOUDSTAFEL Woord vooraf Folio

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie V Inhoud deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie 1 Omgevingsfactoren 2 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 2 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 4 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING...1 1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland...1 2. Buitenlandse gedetineerden in Nederland...2 3. Internationale geldigheid van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November 1960

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November 1960 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1999-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, N` 5 Mei 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

voor Documentatie en Voorlichting

voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel I, 1Nr 4 April 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 41 niederländische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 BIJLAGE A Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BESLUITEN VERMELD IN DE EER-OVEREENKOMST

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie