Woordenlijst groep 4 Week 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijst groep 4 Week 1"

Transcriptie

1 Woordenlijst groep 4 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 woorden. Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 woorden Bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo goed horen. Je schrijft ze wel. as bak bal bel bil boom hol hun fel fit hut ik juf nek muur mug met poot pop rug beul doek jouw mouw riet vier bier doel koe muil rijp vies bijl duif koek muis roem vijf boef duim heer keer leer meer neer teer veer weer zeer boor door goor hoor koor oor voor deur geur keur zeur tak tas wel weg wol as dik hut kou neus roer voer boek fier kous heer keer boor door deur geur bleek fris knop slaap stal troon blij fruit kraag slag stam trouw blik glas kraal slak stap vlag bloem graaf baars gips kant lijmt pakt rust bakt haalt kast lijst poets sint beest haast keert lint pols soms belt hakt blaast graaft knoopt prikt smeert stoort blaft grens kramp prins smelt stopt blijft grijpt krans proeft spaart stuurt breekt gromt kraan slap steeg vlak bloes graag kras kent lukt pomp soort best hals kers krant proest speelt trapt broers klant 1

2 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 woorden Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 woorden Sch en schr zijn vaste klankgroepen. Je schrijft ze altijd zo. Je kunt niet horen met welke ei/ij of au/ou je een woord moet schrijven. Die woorden moet je onthouden. Ng en nk zijn vaste klankgroepen. Tussen de n en de k komt nooit een g. Tussen sommige medeklinkers hoor je een u. barst dikst hoogst laagst poetst winst borst dorst kleinst laatst tekst worst botst dunst komst leukst verst danst fietst koorts spraak spruit strek stroom sprak straat striem stroop spreek straf strijk strop spreuk strak strik struik spriet streek strip sproet schaaf schel schoof schaak schep school schaal scheur schoon schaam schram schrap schreef schriel schrift schrijf schrik schril schroef schrok schroot liefst vorst dienst fijnst korst minst walst streep stroef spraak sprak spreek spreuk spriet schop schoof schuif schuil schram schreef schriel schrijf brei kei sein dweil klei sprei ei klein steil eik nauw blauw paus dauw pauw flauw rauw gauw saus grauw breng lang ding langs dong meng drang rang eng ring blank klinkt stinkt blink klonk stonk blonk link stronk bonk arm ernst hurk molk tolk worm balk film hurkt palm tulp worp berg galm jurk park twaalf zalf berk golf gein plein wei geit prei snauw kauw klauw kreng zing kring links wenk brink kalf perk verf zalm borg half kalk 2

3 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 woorden Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 woorden Tu ssen een korte klinker en een t staat ch en nooit een g. ach jacht licht plicht specht vrucht acht klacht lucht pracht toch wacht bocht knecht macht recht tocht zacht bracht kocht Als de w de laatste letter van een klankgroep is, komt er altijd een u voor. eeuw geeuw leeuw schreeuw sneeuw spreeuw kieuw nieuw nieuws uw duw luw ruw schuw sluw spuw stuw Aai, ooi en oei zijn vaste klankgroepen. Je schrijft ze altijd zo. baai draai graai haai kraai maai naai dooi fooi gooi hooi kooi mooi schooit bloei boei broeit foei groeit knoeit mocht rechts vecht zich dacht kracht nacht sneeuw spreeuw kieuw nieuw duw luw paai saai taai fooi gooi stoeit woei In veel woorden hoor je een u achteraan. Maar je schrijft een e. aarde buiten fouten hoeken lampen nachten baarden danken fraaie honden landen denken geeuwen jongen lengen nergens banken derde geiten kaarsen In veel woorden hoor je een u achteraan. Maar je schrijft een e. achter engel jager nagel snorkel water adem enkel kamers neger somber wijzer ander enkels kapster nevel speler winkel anders erger Hoor je achteraan een t. Maak het woord in gedachten langer. aard bad boord dood goed held afgrond band bord draad goud hemd afscheid bed brand eend graad hoed afstand beeld lampen leuren nachten nieuwe lijnen rangen uien wrede kelder spiegel winter anker ezel kelner waard zwaard lood nood schild tand 3

4 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 woorden. Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Hoor je achteraan een t. Maak het woord in gedachten langer. Hoor je achteraan je, -tje of pje? Schrijf dan eerst het woord gewoon. Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. acht gat kreet naast ruit tot beest geit krijt nat schaft triest beurt groet kuit nest schot uit bezit grot aapje dijkje groepje kindje muisje potje baardje baantje beertje biertje blauwtje boortje deurtje duwtje armpje bloempje boompje darmpje droompje duimpje apen drama kleding muren rode avond droge kleren muziek roman banen dure knopen najaar ruwe basis duren konijn namen benen stad vreemd wond zand kunst nicht schrift doosje grot je geurtje haartje heertje kraampje naampje enorm koning negen samen beren eten dame draden even foto gratis haren helaas hele jaren lading leraar malen namen open oma poten schade schepen serie zo ramen zoveel deze jaren molen rare zover dode jawel moment reden zowel draden kale motor regen apen avontuur blote buren kwade noten schade bladen even lading olie schaduw blote gaten lage oma schalen bodem gele late opa schapen bomen gluren poging toneel dagen helaas mate poten totaal daken hele mede protest wereld dame hoge meren pure woning deken holen mode 4

5 5 Week 1 Cat. 1a: mkmwoorden mat poot vet bak dit ik mees pop vis bal dol jas met put vol beek dom juf min rat vos bel dun kar mis rit vul bil fel kaas mug rook wal bok fit kip muur rol wat boom gaas kok nat rug weg bos gat kom nek ruk wel buk gek kop neet tak wit buur hak kus nog tas wol daad haal lat op toon zaak dak hek leeg pak top zes dal hem les pan tot zin dan het lig pap vaan zoon dat hoog lip pas val zus dek hol los pen vel den hun maas pet ver week 2 Cat. 1b: mkmwoorden 2 verschillende letters nier roes voet boel fijn kuif nou rouw vuil boer geul kuil pier ruif wieg bouw gier kuit pijl ruim wiel bui guit leuk pijn ruit wijn buik heus lief pijp tien zie deuk hier lier poes toen ziek die hoek lijf puin touw zien dief hout lui reu tuin zoet diep huis luik reuk ui zou dier jeuk luit reus uil zout dijk jou mier riem uit zuil beul bier boer bui deuk dief diep doek hoek hout koek kuil kous leuk lief mier muis neus pier pijl wiel poes puin riem zoet Week 5 cat. 2a: mmkmwoorden slee steen vlam blok graan kreet slim stel vlees bloot grap krijt slok stem vlek braaf gras krom sloot step vlieg braam griep kroon slot ster vloer brief grijs krop smaak steun vloot bril groen kruik smal stier vlot broek groep kruis snel stijf vlug broer groet kruk snoek stil vraag brok grof krul snoep stip vrees bron groot kwijt snor stoel vrij brug grot plaat snuit stoep vroeg bruin klaar plak spar stoet vrouw draak klap plan speen stof zwaan draf klas plas speer stok zwaar droog klem plat spek stoom zwak droom klep plek spel stuk zweet drop klok ploeg spier stuur druif kluis plus spijt traag druk klus pret spin traan

6 6 dwaas knal prijs spoor tram fles knap prik spul trap fluit knol proef staal trek friet knoop pruim staf troep bleek blok draak drie dwaas fluit griep klep knap kreet plat prijs slee snuit staal stoep touw tram trek vlag vlieg vraag vrouw zwaan zwak week 6 cat. 2b: mkmmwoorden lust poort taart beurt hart kiest maakt post telt boert heeft kijkt maalt punt tent boft heks kist maart raakt tilt bont hert koest mast ramp toets boort hijgt komt meest rasp vals buigt hoeft kookt mens remt vast buurt hoest kort mist rent want daalt holt kost munt rest wens damp hoort kunt muts rijmt wesp dans huilt laars naakt rijst wijst deelt huurt lamp naast rilt wint duurt jaagt leent neemt rits woest feest juist leert nest roest woont fiets kaars leest niest roets zeurt gans kaart legt niets rolt zoekt gast kaft liegt niks rots geeft kamp lift noemt ruikt gesp kamt ligt noest ruilt gilt kans lijkt paars rups baars best buurt damp duurt feest gast gilt haalt heeft jaagt juist kamp keert kijkt laars leert maalt mens neemt niets pomp remt soms wens week 7 cat. 2c: mmkmmwoorden krijgt slaapt speurt trekt bruist kleeft kruipt sleept spons triest brult kleurt kwart sleurt sport trimt draagt klimt kwast sliert staart trots droomt klomp kwijlt slikt stapt trouwt drukt knalt plaats slipt start vraagt dwars knelt plakt slons steekt zwart flits knijpt plant sloopt stift zwijgt glans knipt plens sluipt stipt zwoegt glimt knoest plukt smaakt stomp blaast breekt draagt dwars frans graaft grijpt klomp kruipt plaats plens prikt sleept slons smaakt speelt stomp slipt sliert trouwt trekt trimt vraagt zwijgt zwoegt week 9 cat. 3a: mkmmmwoorden diepst grootst kunst morst wenst arts borst botst dienst diepst dorst fietst fijnst grootst hoogst kleinst koorts kunst laagst leukst liefst minst morst oogst stoutst verst vorst walst winst worst week 10 cat. 3b: mmmkmwoorden sprits sproet spruit straat straf strak straks streek streep strek striem strijk strik

7 strip stroef stroom stroop strop struik week 11 cat. 4: sch en schr schiep schoot schaap schiet schop schaar schijf schot schaft schijn schuif schalt schik schuil schap schil schuim schat schim schuin scheef schip schuit scheel schoen schuur scheer schok scheet schol schaaf schaap schap scheef scheer schel schenk schiep schiet schik schoen schrik schroef schrift schrok schroot schrap week 13 cat. 5: ei of au zei hei rein zeil heil reis zeis mei teil feit peil trein lauw brei ei eik gein hei heil kei klein peil prei sein trein zeil au blauw dauw flauw grauw gauw kauw lauw nauw pauw rauw snauw week 14 cat. 6: ng of nk gang spring ging streng gong tong jong vang lonkt zink dank mank drank plank drink pronk hinkt slank honk slonk klank stank breng dong drang ging jong kring langs meng rang spring streng tong zing blank blonk brink hinkt honk klonk links pronk slank stinkt wenk week 15 cat. 7: een tussen u pulk vork zelf dorp halm kalm scherf walm zorg durf hark kerk scherp warm zulk dwerg harkt korf schurk welk elf helft kurk slurf werk elk helm markt snurk werp erf help melk sterk wolf erg hulp merk storm wolk arm berg borg elk ernst galm half helm hurkt kalf korf markt molk park pulk scherf schurk tolk twaalf vork walm wolk worp zalf Week 17 cat. 8: ch of cht mocht rechts vecht zich dacht kracht nacht richt vlecht zicht dicht kucht nicht schacht vlucht zocht echt lach och slacht vocht zucht gracht lacht pech slecht vracht ach bocht gracht jacht lach knecht licht lacht mocht och pech plicht slacht specht richt vrucht wacht zich zicht zucht slecht toch tocht vracht nicht week 19 cat. 10: aai ooi of oei paai saai taai waai zaal zwaai ooi: strooi loei oei roei snoei sproei stoeit woei aai baai kraai naai taai paai saai zwaai dooi fooi gooi hooi kooi mooi ooi strooi bloei boei foei groeit loei snoei oei stoeit woei Week 21 cat. 11a: een stomme e 7

8 8 achteraan nauwe banden delen gangen jonge lange negende bange lengte nesten beelden deuren geuren kaarten lente nieuwe beesten dichte gloeien kasten leuke noorden beide diepe gooide kazen leuren onze bende dieren gooien keren lichte oosten bergen dingen grachten keuken liefde orde berichten dooien grauwe kieuwen lijnen paarden beuren dranken groeien kisten linkse panden bijen dronken groene klachten luide pauwen blanke duinen groente klanken maaien pauze blauwe eenden groepen klanten maanden planken blinde eerste gulden klauwen meeste planten bloeden eigen haaien kleine meeuwen punten bloeien einde halve kleinste meiden rangen bloemen elfde handen kleuren mengen rauwe blonde enge hangen knechten mensen rechte boeide ergens haven knoeien merken reine boeken feesten heide kochten minstens riemen boeten fietsen heksen koude moeite rijen borden fijne heren kousen mooie roeien bouwen flauwe herten krachten morgen rooien brachten flinke hingen kranten mouwen rotsen bruine fluiten hoeden laatste naalden scherpe steden telkens varken wachten zeilen schiepen stenen tenen vele wagen zelfde schieten sterke tenten veren wangen zesde schijnen stoeien tevens verse wapen zeuren schoenen stoere tiende vierde ware zeven schoepen stormen tonen vijfde warme zingen schone stranden tongen vingen wegen zure schuilen straten tooien vlaaien wegens zwaaien schuimen streken toren vliegen weide zware schuine strenge torens vloeien weken zwarte schuiten strepen touwen vlooien wenken zweten slanke strooide tranen voeten werken slechte strooien treden volgens wespen spelen taaie treinen voren westen sporen taken twaalfde vrachten woede sprake talen tweede vragen wrede stalen tangen uien vrede zaaien standen tante uren vreugde zachte stangen tegen vage vuile zagen staten teken vangen vuren zegen aarde beide blauwe bloeden bloeien denken dranken eerste eigen elfde ergens fouten gangen haaien jonge kazen zweden week 22 cat. 11b: een moeilijke stomme e nuchter spijker wonder beker ezels kerel oever spreker wortel beter groter kleuter onder stapel zadel bewoners gulden kogel ouder stempel zanger bijbel handel langer over sterker zeker bliksem hanger later panter suiker zilver borstel harder leger pater tafel zolder boter hekel lezers pleister tijger zomer dader helder liever rechter vader zonder dames

9 9 hemel mager regel venster zuiver dichter hengel mantel rinkel verder zuster dieper herder meester ruiter vijver zwanger dochter heuvel meter schilder vinger dokter hinkel meubels schotel vleugel donker hoepel minder schouder vlieger drempel hoger moeder schrijver voedsel duiker honger monster slager vogel duivel ieder mooier sleutel vroeger eerder ijzer nader slinger wandel achter anker bijbel dokter duivel engel ezel handel mager langer jager kabouter kapster mooier nagel nuchter oever rechter schilder somber suiker stapel vogel wortel zomer Week 23 cat.12a:woor den die eindigen op een d breed eerbied grind hoofd akkoord blad brood eiland grond huid antwoord blind bruid eind haard iemand arbeid bloed daad geld hand jeugd baard blond deugd glad hard jood kind luid noord schuld tijd wild kleed maand oud speld veld wind koud mand paard spoed vijand wond kwaad meid pad stad vloed wreed land moed pond stand vod zaad leed mond rand stond vreemd zand lid moord rond strand vriend zuid lied naald rood strijd aard antwoord band beeld deugd eend eiland gedraaid gegooid grind haard hand iemand jeugd kleed koud land lied moord oud spoed week 25 cat. 12b: woorden die eindigen op een t vet biet haast kwast oogst schuit vloot bloot hart kwijt oost sloot vlot bocht helft lat opdracht slot vlucht bont hert licht pit snuit vorst boot hut lijst plaat specht vracht borst juist lint plicht; spijt wat buit kaart lucht poort sport west buurt kast maart post spriet wicht dat kat macht pot sproet wit dikst kist markt pracht staart woest dit klacht mast punt start worst echt klant mat put stoet zout feest knecht meest rat stout zucht fit kort mest recht straat zwart fluit kost met rest tekst zweet friet kracht minst rit tent gast krant naakt roest tocht acht besluit buurt echt feest friet gat groet haast hut klacht knecht naast nest opdracht maart lucht punt schrift snuit tent uit worst zwart zweet Week 26 cat. 13a: verkleinwoor den op je tje of pje kistje naadje prinsje baarsje dorpje haasje klankje naaldje proefje badje draadje handje

10 10 kleedje nachtje puntje balkje drankje harkje klepje netje rampje bankje dropje hartje klompje neusje randje beestje druifje hoedje kluisje oortje reisje bergje duifje hoekje knechtje paardje rietje bloesje eendje hoofdje koekje je (vervolg) ritsje blondje eikje houtje kousje pakje ruitje blootje elfje huisje krampje parkje sausje bocht je fietsje hulpje krantje plaatsje schaaf je boekje flesje ijsje kuifje plankje schaapje bootje foutje jurkje lachje plantje schepje bordje frietje kaarsje lampje plekje schijfje broekje gansje kaartje landje poesje schopje brokje golfje kantje liedje pompje schriftje broodje graatje kastje mandje pondje schroefje deukje grapje kersje mondje pootje slootje slotje slurf je snoekje snuitje sponsje staartje steegje stompje stronkje taartje takje tandje tentje tijdje tochtje tulpje veldje vijfje vinkje vlechtje vlekje vliegje voetje vorkje vrachtje vriendje werkje wespje wiegje windje witje wolkje wondje woordje zaadje zusje dweiltje eitje hoorntje kauwtje keertje kieuwtje klauwtje kleintje kooitje koortje kuiltje leeuwtje meertje meeuwtje muiltje oortje pauwtje peertje pijltje pleintje schaaltje schoentje schuurtje snauwt je speentje speertje steentje tientje traantje treintje truitje tuintje uiltje veertje viertje vrouwtje weertje wijntje zeiltje filmpje halmpje helmpje raampje rijmpje schermpje stroompje wormpje aapje balkje bootje brokje frietje fietsje kaartje liedje pompje potje schaapje tulpje zusje baantje boortje heertje muiltje vrouwtje peertje armpje boompje halmpje raampje uiltje wormpje week 27 cat. 14: een open lettergreep leden open schema boten graden lege oranje schepen boven gratis leraar oren scholen boze grote leren ovaal serie brede gure lokaal paden staking broden haken loket paling student brutaal haren lonen platen studie buren heden malen