Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module"

Transcriptie

1 Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module Kenneth Dhoy Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding Elektronica-ICT Academiejaar Interne promotor: Tom Peeters Externe promotor: Michel Neven Versie: 10 juni 2015

2 Dankwoord Met dit dankwoord wil ik me richten naar allen die geholpen hebben bij het tot stand komen van deze scriptie. In de eerste plaats richt ik een dankwoord aan mijn interne promotor Tom Peeters. Niet alleen heeft hij mij geholpen met de testscriptie, dankzij zijn lessen over PHP had ik al een goede basis voor ik aan dit eindwerk begon. Ten tweede zou ik mijn externe promotor Michel Neven willen bedanken. Dankzij zijn behulpzaamheid en toegang tot alle nodige drupal boeken heb ik mij meteen kunnen verdiepen in mijn eindwerk. Tot slot zou ik de steun van het thuisfront willen vermelden. De hoeveelheid steun die uit deze hoek is gekomen valt moeilijk in woorden uit te drukken. Antwerpen, 10 juni 2015 Kenneth Dhoy i

3 Abstract Het doel van dit project was om een Drupal 7 website te maken met een uitvaartkosten calculator. Deze module berekent aan de hand van bepaalde vragen het totale kapitaal dat weer gebruikt kan worden om een geschikte verzekering te vinden voor de klant. Tevens is het mogelijk om de module te gebruiken voor andere verzekeringen. Deze module toont een vragenlijst die aangepast kan worden, zo kunnen vragen toegevoegd, aangepast en verwijderd worden. Alsook kunnen er extra vragen gecreëerd worden. Deze vragen worden getoond wanneer een bepaald antwoord gegeven wordt in een andere vraag. Dit is allemaal mogelijk in de admin pagina. Deze pagina laat alle vragen, antwoorden en extra vragen met hun antwoorden zien. Tevens is er ook een resultaten pagina die weergeeft wanneer er een formulier werd doorgestuurd, wat het totale kapitaal was en welke antwoorden er juist gegeven werden. ii

4 Inhoudsopgave Dankwoord Abstract i ii 1 Situering 1 2 Bespreking Installeren Drupal Content toevoegen Filtered HTML Full HTML Plain text Website design Zen theme Compass Sass Custom module Hooks Uitvaartkosten Calculator module Vragenlijst Database Admin pagina install bestand Insert default vragen Hoe de uitvaartkosten calculator module gebruiken Resultaten 25 4 Besluit 26 iii

5 INHOUDSOPGAVE iv A Appendix 27 B Opmerkingen bij scripties 28

6 Lijst van figuren 2.1 Drupal logo Start XAMPP Content toevoegen Zen logo Default Zen Vragenlijst voorbeeld Database schema Admin pagina Vraag en antwoord toevoegen Vraag en antwoord aanpassen Resultaten pagina v

7 Hoofdstuk1 Situering Toen ik de lijst met eindwerkvoorstellen zag van alle mogelijke bedrijven viel mij op dat er veel vraag was naar een Drupal 7 developer. Dit wekte mijn interesse en ik wou weten waarom Drupal zo populair is. Omdat de meeste van deze stageplaatsen maar één Drupal developer nodig hadden werk ik alleen aan mijn project. Er werd mij gevraagd om een Drupal 7 website met een custom uitvaarkosten calculator module te maken. Deze module zal een vragenlijst aan de klant laten zien en aan de hand van de antwoorden van de klant kunnen we te weten komen wat de uitvaarkosten zijn, zo kan verder bepaald worden welke verzekering het best bij de klant past. De module moet ook een admin pagina hebben die het mogelijk maakt om vragen en antwoorden toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. 1

8 Hoofdstuk2 Bespreking Drupal 7 Drupal is een gratis open source framework geschreven in PHP. Het werd uitgegeven onder de GNU GPL wat wil zeggen dat het gratis mag gebruikt en aangepast worden door de gebruiker. De oprichter van Drupal is Dries Buytaert, een belgische softwareontwikkelaar. Het standaard pakket dat je krijgt als je Drupal download wordt de Drupal core genoemd, deze heeft een aantal basis modules die je kan gebruiken zoals: ˆ Blog ˆ Forum ˆ Poll ˆ Gebruikersprofielen ˆ RSS De Drupal core wordt geschreven door een vast team, alle andere modules en thema s worden geschreven door de Drupal community. 2

9 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 3 Figuur 2.1: Drupal logo 2.1 Installeren Drupal 7 Het installeren van Drupal is zeer gemakkelijk en goed gedocumenteerd. Ik ben begonnen met het downloaden van de Drupal 7 core, deze is terug te vinden op de Drupal website 1. Omdat je voor Drupal een server of localhost nodig hebt om je website weer te geven heb ik gekozen voor XAMPP 2. XAMPP is een gratis open source softwarepakket met een apache webserver, MySQL database en maakt het mogelijk om een scripttaal te lezen zoals PHP. Vervolgens moet je de Drupal 7 core folder plaatsen in de htdocs folder van je XAMPP folder. Omdat Drupal zijn instellingen opslaagd in de database is het noodzakelijk dat bij het XAMPP panel Apache en MySQL gestart wordt

10 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 4 Figuur 2.2: Start XAMPP Voor het aanmaken van deze lokale database heb ik phpmyadmin gebruikt, dit krijg je automatisch als je op de admin button klikt in de MySQL sectie. Zoals vermeld werkt Drupal 7 met een database, dus moet er nu een database aangemaakt worden die Drupal kan gebruiken. Tijdens de installatie van Drupal 7 wordt er gevraagd om de gegevens van deze database in te vullen. Het is aan te raden de installatie gids van Drupal te volgen Content toevoegen Om content toe te voegen in Drupal 7 kan je gewoon op de knop of link add content klikken. Vervolgens kan je kiezen of je een artikel of een pagina wil toevoegen, voor dit project heb ik altijd een pagina gekozen. Daarna kan je de titel van de pagina en de tekst die op de pagina moet komen invullen. Hier kan je kiezen uit drie soorten teksten namelijk: ˆ Filtered HTML ˆ Full HTML ˆ Plain text 3

11 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 5 Figuur 2.3: Content toevoegen Filtered HTML Filtered HTML laat URL s en adressen direct omzetten naar links. Het laat ook bepaalde HTML tags toe zoals <a>, <em>, <strong>, <cite>, <blockquote>, <code> en <ul>. Zinnen en paragrafen krijgen automatisch een break Full HTML Heeft alles wat de gefilterde HTML optie ook heeft maar het laat alle HTML tags toe. Deze optie heb ik vaak gebruikt om mijn pagina s te maken om zo <h1>, <h2> en <p>tags toe te voegen Plain text Heeft alles wat de gefilterde HTML optie ook heeft maar laat geen HTML tags toe.

12 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Website design Zen theme Figuur 2.4: Zen logo Het Zen theme is een zeer populair thema in Drupal, het staat bekend om zijn zeer goede documentatie. Zen gebruikt HTML 5 en is ook responsive wat wil zeggen dat het zich aanpast op tablets en smartphones. Het ondersteund ook Sass en Compass maar dit is niet verplicht, je kan ook CSS gebruiken. Om Zen te gebruiken moet je het eerst downloaden van de Drupal website, dit bestand moet geplaatst worden in Drupal7/sites/all/themes. Dit is zeer belangrijk omdat er ook een themes map is in Drupal7/themes. Hier vind je alle basis themes terug die standaard in de Drupal core worden meegegeven. Als je je custom Zen theme hier installeert en aanpast, zullen bij de volgende update al je aanpassingen overschreven worden. In de Zen folder zit een starterkit folder die je moet gebruiken om je eigen thema te maken. Het is dus niet de bedoeling dat je de Zen core folder begint aan te passen. Deze starterkit wordt ook een subtheme genoemd. Er zijn verschillende readme files terug te vinden die belangrijk zijn om je eigen theme te maken. Om je eigen thema te kiezen in Drupal 7 moet je bij appearance je eigen thema op enable en set default zetten. Figuur 2.5: Default Zen

13 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Compass Compass is een open-source framework dat gebruik maakt van Sass. Je kan Compass op twee manieren gebruiken, met of zonder een command line. Voor dit project heb ik de command line gebruikt. De enige twee commando s die ik heb gebruik zijn cd C:/XAMPP/htdocs/vergelijkdirect/sites/all/themes/vergelijkdirect theme en compass watch. Compass zal deze folder controleren op veranderingen en de Sass terug omzetten naar CSS in een andere stylesheet Sass Sass staat voor Syntactically Awesome StyleSheets. Sass is een uitbreiding op CSS (Cascading Style Sheets), en heeft een paar handige extra s zoals: ˆ Het gebruik van variabelen ˆ Nesten ˆ Overerving Variabelen Het gebruik van variabelen in Sass werkt hetzelfde als bij PHP, je kan bijvoorbeeld een kleurcode toewijzen aan een duidelijke naam: $hoofdkleur goud: #ffd700 dit zorgt ervoor dat je een beter overzicht krijgt van je code. Nesten Met CSS moest je telkens nav li {}, nav ul {} hergebruiken, met sass kan je dit nesten: nav { li{} ul{} } (haakjes zijn niet nodig). dit zorgt weer voor een beter overzicht van je code. Overerving Met het gebruik van extend kan je classen overerven.

14 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Custom module Een module bestaat uit twee belangerijke bestanden namelijk: ˆ.info bestand ˆ.module bestand In het info bestand staat alle informatie over de module zoals: ˆ De versie (core) waarvoor de module geschreven is ˆ Naam van de module ˆ Beschrijving van de module ˆ De naam van het pakket waar de module terug te vinden is ˆ Link naar eventuele toegevoegde javascript bestanden ˆ Link naar eventuele toegevoegde configuratiepagina Het.info bestand is verplicht omdat het de aanwezigheid van de module laat zien, zonder het.info bestand is er geen module. In het.module bestand staat alle code. Drupal maakt hiervoor gebruik van hooks Hooks Als je een eigen module wil maken zal je hooks moeten gebruiken. Een hook is een PHP functie die herkent wordt door Drupal. Hier zijn enkele voorbeelden van belangerijke hooks. ˆ hook help() ˆ hook init() ˆ hook menu() ˆ hook form() ˆ hook install() ˆ hook uninstall Om een hook te laten samenwerken met je eigen module moet je hook vervangen door de naam van je module. Het is zeer belangrijk dat de naam van de custom module hetzelfde is als de naam van de hook. Anders zal de module deze niet herkennen en zo zal de hook niet uitgevoerd worden.

15 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 9 Listing 2.1: hook menu voorbeeld 1 /* * 2 * I m p l e m e n t a t i e hook menu 3 */ 4 f u n c t i o n u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r m e n u ( ) { 5 $ i t e m s = array ( ) ; 6 $ i t e m s [ u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r ] = array ( 7 t i t l e => U i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r, 8 page c a l l b a c k => d r u p a l g e t f o r m, 9 page arguments => array ( u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r f o r m ), 10 a c c e s s c a l l b a c k => TRUE 11 ) ; $ i t e m s [ admin / c o n f i g / c o n t e n t / c a l c u l a t o r / s e t t i n g s ] = array ( 14 t i t l e => C a l c u l a t o r admin pagina, 15 d e s c r i p t i o n => C o n f i g u r a t i e voor de U i t v a a r t k o s t e n c a l c u l a t o r module, 16 page c a l l b a c k => d r u p a l g e t f o r m, 17 page arguments => array ( u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r a d m i n f o r m ), 18 a c c e s s arguments => array ( a d m i n i s t e r s i t e c o n f i g u r a t i o n ), 19 type => MENU NORMAL ITEM, 20 ) ; 21 r e t u r n $ i t e m s ; 22 } Hierboven zien we dat de hook menu() wordt vervangen door uitvaartkostencalculator menu(). Dit is omdat de naam van mijn module uitvaartkostencalculator is.

16 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Uitvaartkosten Calculator module De uitvaartkosten calculator module bestaat uit twee delen namelijk: de vragenlijst en de admin pagina Vragenlijst Front-end Elke vraag wordt getoond met de daarbij horende mogelijke antwoorden. Deze worden uit de database gehaald en kunnen aangepast worden via de admin pagina. Per vraag wordt er een fieldset gegenereerd, deze is collapsible. Alsook moet elke vraag beantwoordt worden omdat de radio buttons required zijn. Dit kan je zien aan de * die bij elke vraag staat. Tevens zijn er ook extra vragen, dit zijn vragen die verbonden zijn met een bepaalde vraag en verschijnen als een bepaald antwoord van deze vraag gekozen wordt. Deze extra vragen worden in dezelfde fieldset getoond als de vraag waarmee ze verbonden zijn, maar deze vragen zijn niet required. Figuur 2.6: Vragenlijst voorbeeld

17 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 11 Back-end Listing 2.2: vragenlijst fieldset 1 $form = array ( ) ; 2 $vragen = d b q u e r y ( SELECT * FROM vragen o r d e r by ID ) ; 3 4 while ( $row = $vragen >f e t c h A s s o c ( ) ) { 5 $ i d = $row [ ID ] ; 6 $form [ f i e l d s e t. $ i d ] = array ( 7 #type => f i e l d s e t, 8 #t i t l e => Vraag. $id, 9 #c o l l a p s i b l e => TRUE, 10 #c o l l a p s e d => FALSE, 11 ) ; Hierboven staat de code die gebruikt wordt om de fieldset te genereren, hier kan je kiezen of de fieldset collapsible is. Elke fieldset wordt verbonden met de id van de vraag. Listing 2.3: vragenlijst vragen en antwoorden 1 $antwoorden = d b q u ery ( SELECT * FROM antwoorden WHERE ID = $ i d ) ; 2 while ( $row2 = $antwoorden >f e t c h A s s o c ( ) ) { 3 $ o p t i o n s = a r r a y f i l t e r ( array ( $row2 [ ANTWOORD 1 ], $row2 [ ANTWOORD 2 ], 4 $row2 [ ANTWOORD 3 ], $row2 [ ANTWOORD 4 ] ) ) ; 5 // f i l t e r, 0, n u l l 6 7 $ v a l u e s = a r r a y d i f f ( array ( $row2 [ WAARDE ANTWOORD 1 ], 8 $row2 [ WAARDE ANTWOORD 2 ], 9 $row2 [ WAARDE ANTWOORD 3 ], 10 $row2 [ WAARDE ANTWOORD 4 ] ), array ( ) ) ; 11 // f i l t e r n u l l $ v a l u e s o p t i o n s = a r r a y c o m b i n e ( $ v a l u e s, $ o p t i o n s ) ; $form [ f i e l d s e t. $ i d ] [ antwoord. $ i d ] = array ( 16 #type => r a d i o s, 17 #t i t l e => $row [ VRAAG ], 18 #o p t i o n s => $ v a l u e s o p t i o n s, 19 #r e q u i r e d => TRUE, 20 ) ; 21 } Vervolgens wordt elke vraag met bijhorende antwoorden uit de database gehaald. Elk antwoord wordt gelinkd aan een waarde, deze waarde wordt gebruikt om het totale kapitaal te berekenen. Er kunnen maximum vier antwoorden per vraag gegenereerd worden, het is mogelijk om minder antwoorden te genereren. Daarom worden de arrays met antwoorden en waardes gefilterd.

18 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 12 Hiervoor maken we gebruik van de PHP functies array filter() 4 en array diff(). 5 Array filter() zal ervoor zorgen dat wanneer een antwoord een lege string, de waarde 0 of null heeft om deze uit de array te halen. De andere waardes worden in een nieuwe array gestoken. De manier waarop array diff() gebruikt wordt werkt het gelijkaardig als array filter() met dat verschil dat de waarde 0 wel toegelaten wordt. Dit is noodzakelijk omdat we de waarde 0 nodig hebben in het berekenen van het totale kapitaal. Er zullen twee arrays met elkaar vergeleken worden, de eerste array is degene met de waardes in, de andere is een lege array. Dit wil zeggen dat alle lege strings of null waardes eruit gehaald worden. De waardes die doorgelaten worden zullen in een nieuwe array gestoken worden. Omdat drupal de sleutels van een array gebruikt als de waardes van de radio buttons maak ik gebruik van de PHP functie array combine(). 6 Dit zal ervoor zorgen dat in plaats van [0] Begraven, [1] Cremeren de waardes van het antwoord de sleutel vervangen zodat de array er zo uitziet: [1000] Begraven, [500] Cremeren. Array combine() zal twee arrays combineren tot één array, de eerste array bevat de sleutels en de tweede de waardes. Deze array wordt doorgegeven om de radio buttons te genereren. Om deze radio buttons te creëren moet je het type meegeven, in dit geval radios. Ook de titel en opties worden meegegeven, dit zijn de gegevens die uit de database gehaald worden namelijk de vraag en antwoorden met de waarden. Vervolgens maken we deze vraag required wat wil zeggen dat drupal zal controleren of deze vraag beantwoord is bij het verzenden. Als dit niet het geval is zal er een error optreden en zal het formulier niet doorgestuurd worden. Is dit wel het geval dan wordt de totale kost berekent. Dit is mogelijk omdat bij het verzenden van het formulier we alle waarden kunnen bemachtigen via $form state[ values ]

19 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 13 Listing 2.4: vragenlijst extra vragen 1 $form [ f i e l d s e t. $ i d ] [ antwoord. $ i d.. $ e x t r a i d ] = array ( 2 #type => r a d i o s, 3 #t i t l e => $row3 [ EXTRA VRAAG ], 4 #o p t i o n s => $ v a l u e s o p t i o n s e x t r a, 5 // # r e q u i r e d => TRUE, 6 #s t a t e s => array ( 7 v i s i b l e => array ( 8 i n p u t [ name= antwoord. $ i d. ] => 9 array ( v a l u e => $ v a l u e s [ $ c o u n t e r ] ), 10 ), 11 ), 12 ) ; 13 $ c o u n t e r++; Tot slot worden er ook extra vragen gegenereerd, dit zijn vragen die getoond worden wanneer het passende antwoord gegeven wordt bij een hoofdvraag. Drupal s form API heeft een attribuut genaamd states. Deze maakt het mogelijk om de extra vragen te tonen wanneer een bepaald antwoord gegeven wordt. De states attribuut heeft de naam van de radio button groep nodig en de waarde van de radio button. Als de radio button met dezelfde waarde in de juiste groep geselecteerd wordt zal de extra vraag verschijnen.

20 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Database De database bestaat uit vijf tabellen namelijk: ˆ vragen ˆ antwoorden ˆ extra vraag ˆ extra antwoorden ˆ resultaten Figuur 2.7: Database schema De vragen tabel bestaat uit een id en een vraag, dit id is gekoppeld aan de antwoorden tabel. Deze bevat maximum vier antwoorden met zijn waarden. De extra vraag tabel is gelijkaardig aan de vragen tabel met dat verschil dat er een extra id verbonden is met het id van de vragen tabel. Dit is noodzakelijk omdat de extra vraag afhankelijk is van de hoofdvraag. De extra antwoorden tabel blijft hetzelfde als de antwoorden tabel. Als het formulier wordt doorgestuurd zullen alle antwoorden opgeslagen worden in de resultaten tabel. Deze heeft een auto increment id en slaagt de datum, het totale kapitaal en alle antwoorden op. Dit schema verschilt een klein beetje met het originele schema omdat de database wordt aangemaakt met een.install bestand. In Drupal 7 is het niet mogelijk om foreign keys aan

21 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 15 te maken in een.install bestand. Daarom zijn er geen foreign keys als de module geïnstalleerd wordt.

22 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Admin pagina Front-end Figuur 2.8: Admin pagina De admin pagina bestaat uit twee tabs namelijk de default admin pagina en de resultaten pagina. De default admin pagina toont de vier database tabellen. Hier kunnen vragen en antwoorden toegevoegd, aangepast of verwijderd worden. Voor de extra vragen en extra antwoorden is de werking juist hetzelfde. Extra vragen en antwoorden kunnen ook toegevoegd, aangepast en verwijderd worden. Het enige verschil is dat een extra vraag gekoppeld moet worden aan een bestaande hoofdvraag.

23 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 17 Vraag en antwoord toevoegen Figuur 2.9: Vraag en antwoord toevoegen Als er een vraag en zijn antwoorden toegevoegd worden wordt er minstens één vraag en twee antwoorden met hun waarden verwacht. Deze velden zijn required en zijn dus verplicht in te vullen. Antwoord drie en vier en hun waarden zijn optioneel. De textbox voor de waarde verwacht een integer.

24 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 18 Vraag en antwoord aanpassen Figuur 2.10: Vraag en antwoord aanpassen Om een vraag met zijn antwoorden aan te passen moet je een vraag kiezen uit de tabel. Vervolgens wordt er een formulier geladen met de vraag en zijn huidige antwoorden en waarden ingevuld. Hier kan alles aangepast worden, zowel vraag als antwoorden en het is mogelijk om een vraag met twee antwoorden uit te breiden naar drie of vier antwoorden. Vraag en antwoord verwijderen Het is mogelijk om een vraag en zijn antwoorden te verwijderen. De admin kan zoveel vragen selecteren als hij wil, de vragen en bijhorende antwoorden zullen verwijderd worden.

25 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 19 Resultaten Figuur 2.11: Resultaten pagina De resultaten pagina laat alle resultaten van de resultaten tabel in de database zien. Hier kan je de datum, het totale kapitaal en alle geselecteerde antwoorden terugvinden. Het is niet mogelijk om de resultaten aan te passen of te verwijderen via de admin of resultaten pagina.

26 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 20 Back-end Om vragen en antwoorden toe te voegen, aan te passen en te verwijderen maken we gebruik van drie verschillende queries namelijk: ˆ insert ˆ update ˆ delete In de codevoorbeelden 2.5, 2.6 en 2.7 die hieronder terug te vinden zijn zien we bovenaan in commentaar een drupal 6 query. Deze is gelijkaardig aan een gewone PHP query met dat verschil dat in plaats van de PHP functie mysqli query de drupal functie db query gebruikt wordt. Het wordt aangeraden om de db query() functie niet meer te gebruiken in drupal 7 uit veiligheidsoverwegingen. Dit is vooral bij de insert en update queries. In drupal 6 was er de functie db escape string() die apart gebruikt moest worden. In drupal 7 gebeurt dit automatisch wanneer de db insert() en db update() query uitgevoerd worden. Vraag en antwoord toevoegen Listing 2.5: code vraag en antwoord toevoegen 1 /* db q u e r y ( INSERT INTO antwoorden (ANTWOORD 1, ANTWOORD 2, 2 ANTWOORD 3, ANTWOORD 4, 3 WAARDE ANTWOORD 1, WAARDE ANTWOORD 2, 4 WAARDE ANTWOORD 3, WAARDE ANTWOORD 4, ID ) 5 VALUES ( $antwoord1, $antwoord2, $antwoord3, $antwoord4, 6 $waarde antwoord1, $waarde antwoord2, $waarde antwoord3, 7 $waarde antwoord4, $ v o l g e n d e i d ) ) ; */ 8 9 $ i n s e r t a n t w o o r d e n = d b i n s e r t ( antwoorden ) 10 > f i e l d s ( array ( 11 ANTWOORD 1 => $antwoord1, 12 ANTWOORD 2 => $antwoord2, 13 ANTWOORD 3 => $antwoord3, 14 ANTWOORD 4 => $antwoord4, 15 WAARDE ANTWOORD 1 => $waarde antwoord1, 16 WAARDE ANTWOORD 2 => $waarde antwoord2, 17 WAARDE ANTWOORD 3 => $waarde antwoord3, 18 WAARDE ANTWOORD 4 => $waarde antwoord4, 19 ID => $ v o l g e n d e i d, 20 ) ) 21 >e x e c u t e ( ) ; De eerste zeven regels zijn een drupal 6 insert query. Daaronder vind je de drupal 7 insert query terug, deze is identiek aan de drupal 6 query.

27 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 21 Vraag en antwoord aanpassen Listing 2.6: code vraag en antwoord aanpassen 1 /* $ s q l a n t w o o r d e n a a n p a s s e n = db query ( UPDATE antwoorden 2 SET ANTWOORD 1= $ antwoord1, ANTWOORD 2= $ antwoord2, 3 ANTWOORD 3= $ antwoord3, ANTWOORD 4= $ antwoord4, 4 WAARDE ANTWOORD 1= $waarde antwoord1, 5 WAARDE ANTWOORD 2= $waarde antwoord2, 6 WAARDE ANTWOORD 3= $waarde antwoord3, 7 WAARDE ANTWOORD 4= $waarde antwoord4 8 WHERE ID = $ i d ) ; */ 9 10 $ s q l a n t w o o r d e n a a n p a s s e n = db update ( antwoorden ) 11 > f i e l d s ( array ( 12 ANTWOORD 1 => $antwoord1, 13 ANTWOORD 2 => $antwoord2, 14 ANTWOORD 3 => $antwoord3, 15 ANTWOORD 4 => $antwoord4, 16 WAARDE ANTWOORD 1 => $waarde antwoord1, 17 WAARDE ANTWOORD 2 => $waarde antwoord2, 18 WAARDE ANTWOORD 3 => $waarde antwoord3, 19 WAARDE ANTWOORD 4 => $waarde antwoord4, 20 ) ) 21 >c o n d i t i o n ( ID, $id, = ) 22 >e x e c u t e ( ) ; De eerste acht regels zijn een voorbeeld van een drupal 6 update query. Gevolgd door een drupal 7 update query met een voorwaarde. Vraag en antwoord verwijderen Listing 2.7: code vraag en antwoord verwijderen 1 f u n c t i o n u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r a d m i n f o r m v r a a g v e r w i j d e r e n ( $form, &$ f o r m s t a t e ){ 2 $ v r a a g v e r w i j d e r e n a r r = a r r a y f i l t e r ( $ f o r m s t a t e [ v a l u e s ] [ v r a g e n t a b e l ] ) ; 3 foreach ( $ v r a a g v e r w i j d e r e n a r r as $ v a l u e i d ) { 4 // $ s q l d e l e t e = d b query ( DELETE FROM vragen WHERE ID = $ v a l u e i d ) ; 5 $ s q l d e l e t e v r a a g = d b d e l e t e ( vragen ) 6 >c o n d i t i o n ( ID, $ v a l u e i d ) 7 >e x e c u t e ( ) ; 8 $ s q l d e l e t e a n t w o o r d = d b d e l e t e ( antwoorden ) 9 >c o n d i t i o n ( ID, $ v a l u e i d ) 10 >e x e c u t e ( ) ; 11 } 12 } Hierboven zien we een simpele delete query. Hier worden de geselecteerde vragen met bijhorende antwoorden verwijderd.

28 HOOFDSTUK 2. BESPREKING install bestand Een.install bestand zal ervoor zorgen dat wanneer een module voor de eerste keer geïnstalleerd wordt de nodige database tabellen en velden aangemaakt worden. Dit is de voornaamste reden waarom een.install bestand gebruikt wordt. Het.install bestand wordt net zoals een.info en.module bestand gebruikt. Het wordt ook in dezelfde map geplaatst. Dit wil zeggen dat eerst de naam van de module komt gevolgd door een.install: uitvaartkostencalculator.install. Listing 2.8: installeren van de vragen tabel 1 f u n c t i o n u i t v a a r t k o s t e n C a l c u l a t o r s c h e m a ( ) { 2 $schema [ vragen ] = array ( 3 f i e l d s => array ( 4 ID => array ( 5 type => i n t, 6 u n s i g n e d => TRUE, 7 not n u l l => TRUE, 8 ), 9 VRAAG => array ( 10 type => v a r c h a r, 11 l e n g t h => 500, 12 not n u l l => TRUE, 13 ), 14 ), 15 p r i m a r y key => array ( ID ), 16 ) ; 17 } In codevoorbeeld 2.8 zien we hoe de vragen tabel wordt geïnstalleerd. uitvaartkostencalculator schema() hook. Dit gebeurt in de Elke tabel komt in de $schema array gevolgd door desbetreffende velden, hun type en optionele parameters. Het voordeel van hook schema() is dat deze wordt aangeroepen als de module wordt geïnstalleerd en als deze wordt verwijderd. De module moet niet verwijderd worden uit de drupal folder, het enige dat de admin moet doen is de module uitschakelen (disable) en vervolgens op de uninstall tab klikken. Ten slotte kan je uninstall aanvinken in de uninstall tab en zo worden ook alle tabellen uit de database verwijderd.

29 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Insert default vragen Listing 2.9: installeren default vragen 1 i f ( d b t a b l e e x i s t s ( vragen ) ) { 2 $vragen = array ( 3 array ( ID => 1, 4 VRAAG => Wenst u t e worden begraven o f gecremeerd? ), 5 array ( ID => 2, 6 VRAAG => Wat voor type k i s t wenst u? ), 7 array ( ID => 3, 8 VRAAG => Waar wenst u de r o u w d i e n s t? ), 9 array ( ID => 4, 10 VRAAG => Hoeveel volgwagens wenst u? ), 11 array ( ID => 5, 12 VRAAG => Type consumptie ), 13 array ( ID => 6, 14 VRAAG => Wenst u r o u w b r i e v e n? ), 15 array ( ID => 7, 16 VRAAG => Wenst u b i d p r e n t j e s? ( g e d a c h t e n p r e n t j e s ) ), 17 array ( ID => 8, 18 VRAAG => Heeft u graag een r o u w a d v e r t e n t i e i n de k r a n t? ), 19 array ( ID => 9, 20 VRAAG => Heeft u graag een rouwkrans? ), 21 array ( ID => 10, 22 VRAAG => Wenst u een g r a f s t e e n? ), 23 ) ; 24 $ i n s e r t v r a g e n q u e r y = d b i n s e r t ( vragen ) > f i e l d s ( array ( ID, VRAAG ) ) ; 25 foreach ( $vragen as $vraag ) { 26 $ i n s e r t v r a g e n q u e r y >v a l u e s ( $vraag ) ; 27 } 28 $ i n s e r t v r a g e n q u e r y >e x e c u t e ( ) ; 29 } 30 e l s e d r u p a l s e t m e s s a g e ( 31 Vragen t a b e l b e s t a a t n i e t, i n s t a l l e e r de module opnieuw., 32 e r r o r ) ; Onderaan de admin pagina kan je de insert default vragen button terugvinden. Deze actie zal alle vragen, extra vragen met hun antwoorden en extra antwoorden in de database plaatsen. Om alle vragen en antwoorden te verwijderen moet de module verwijderd worden. Het is niet mogelijk om bestaande vragen te overschrijven. Tevens is er een controle of de database tabellen zijn geïnstalleerd in de database. Is dit niet het geval dan wordt er een error weergegeven die aanraadt om de module opnieuw te intstalleren.

30 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Hoe de uitvaartkosten calculator module gebruiken Stap 1 Als u de module voor een nieuwe site wil gebruiken: Plaats de uitvaartkostencalculator folder in sites/all/modules/custom folder. Het wordt aangeraden om een custom folder zelf aan te maken om custom modules in te plaatsen. Stap 2 De administrator moet ingelogd zijn op zijn site. Dit kun je doen via of uwsite.be/user/login. Als u bent ingelogd krijgt u bovenaan de pagina een navigatiebalk te zien, kies hier voor modules. Vervolgens krijg je een lijst met alle modules. Onderaan de pagina onder verzekeringen zou de uitvaartkosten calculator module zichtbaar moeten zijn. Natuurlijk moet deze module enabled worden. Stap 3 Als de module enabled is zouden de database tabellen al geïnstalleerd moeten zijn. Alsook zou er naast de module een Help en Configure link zichtbaar moeten zijn. De configure link leidt naar de admin pagina waar u kunt starten. Stap 4 Als u de uitvaartkosten vragen en antwoorden wilt toevoegen kan u onderaan de pagina op insert default vragen klikken. Wilt u opnieuw beginnen dan kan u bovenaan beginnen met vragen en extra vragen en antwoorden toe te voegen.

31 Hoofdstuk3 Resultaten Het was de bedoeling om een custom module te maken die ook voor andere verzekeringen gebruikt kan worden. De basis hiervoor is gelegd, maar er moeten nog aanpassingen gebeuren om de module te gebruiken voor een andere verzekering. Eerst moet de module naam verandert worden, als deze wordt verandert moet ook de.info en.module bestanden aangepast worden. Dit wil zeggen dat ook de hooks aangepast moeten worden, dit kan eenvoudig gedaan worden met een goede IDE 1. Deze hebben een goede zoekfunctie waarmee je alle namen kan veranderen door namen die gekozen wordt voor de nieuwe module. Tot slot kan de database nog aangepast worden om niet alleen op id s te vertrouwen. Een mogelijkheid hiervoor is om een extra rij toe te voegen met vraagnummer. 1 development environment 25

32 Hoofdstuk4 Besluit De uitvaartkosten calculator module zal vooral gebruikt worden om de uitvaartkosten te berekenen. De module kan ook aangepast worden zodat deze gebruikt kan worden voor andere verzekeringen. Met drupal 7 kan je knappe sites maken zonder echt veel te programmeren. Dit is een voordeel als het vooral draait om het design van de site. Helaas ben ik ook heel wat beperkingen tegengekomen, vooral met het programmeren van de module en het installeren van de database. Zoals in de.install file kan je een primary key aanduiden maar geen foreign key. Dit vindt ik teleurstellend. Tevens is de documentatie voor bepaalde onderwerpen zeer uitgebreid en duidelijk en over andere onderwerpen is zeer weinig terug te vinden. Sommige documentatie is ook te veel gekoppeld aan drupal 6. 26

33 BijlageA Appendix 27

34 BijlageB Opmerkingen bij scripties 28

35 Bibliografie [1] John Albin. Zen. [Online; laatst bezocht 10-Juni- 2015]. [2] Drupal community. Form API Reference. topics!forms api reference.html/7. [Online; laatst bezocht 10-Juni-2015]. [3] Drupal community. Database API [Online; laatst bezocht 10-Juni-2015]. [4] Todd Tomlinson en John K. VanDyk. Pro Drupal 7 Development. Apress, [5] Christopher M. Eppstein. Getting started with Compass. [Online; laatst bezocht 10-Juni-2015]. [6] Chris Eppstein Hampton Catlin, Natalie Weizenbaum and numerous contributors. Sass Basics. [Online; laatst bezocht 10-Juni-2015]. [7] Matt Farina Larry Garfield Ken Rickard John Albin Wilkins Matt Butcher, Greg Dunlap. Drupal 7 Module Development. packt, [8] David Mercer. Drupal 7. packt,

36

Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module

Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Drupal 7 website met uitvaartkosten calculator module Kenneth Dhoy Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011)

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) Drupal Handleiding voor medewerkers Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) * + INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Inloggen... 3 2. Menu opties... 3 3. Inhoud aanmaken... 4 3.1 Algemene instellingen voor nieuwe

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming. 20. YML-bestanden en subtheming

Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming. 20. YML-bestanden en subtheming Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming 20. YML-bestanden en subtheming Een thema moet voldoen aan bepaalde standaarden. Wat moet een thema zoal bevatten en kunnen we beroep doen op andere basisthema

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen:

Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen: Les 5 Nieuwe sites Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen: Luc www.lucacht.drupallearning.be Johan www.jdb.drupallearning.be Laurens www.laurens8.drupallearning.be Ria www.riaacht.drupallearning.be

Nadere informatie

Les 2 Inhoud toevoegen

Les 2 Inhoud toevoegen Les 2 Inhoud toevoegen Inleiding Inhoud toevoegen op een Drupalsite bestaat eigenlijk altijd uit twee onderdelen: Inhoudstype maken (of een standaard inhoudstype gebruiken) Inhoud toevoegen in dat inhoudstype.

Nadere informatie

Drupal lokale installatie op Windows 7.

Drupal lokale installatie op Windows 7. Drupal lokale installatie op Windows 7. Door Paul Driedijk april/mei 2015 Onderstaande uitleg is bedoeld om Drupal uit te proberen op je eigen computer. Wil je Drupal later installeren op een webserver

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

DR3_fons_les_09 2014_11_13 1

DR3_fons_les_09 2014_11_13 1 DR3_fons_les_09 2014_11_13 1 pad van private map sites / default / files / private als je in private map iets gaat instellen, gebeurt er iets in drupal, drupal gaat automatisch een htaccess bestand aanmaken

Nadere informatie

Toelichting release notes. 23 oktober 2014

Toelichting release notes. 23 oktober 2014 Toelichting release notes 23 oktober 2014 2 Toelichting release notes 23 oktober 2014 Inleiding release notes Deze week ontvangen jullie de release notes waarin onder meer twee nieuwe Paddlets, verschillende

Nadere informatie

CVO Crescendo. Download de laatste versie van Drupal (tar.gz) via én

CVO Crescendo. Download de laatste versie van Drupal (tar.gz) via  én Hoofdstuk 2: Installatie van Drupal 2.1. Download van bestanden Drupal installeert zich via een bepaald standaardproces in de Engelse taal. In tegenstelling tot bij Drupal 7 is deze standaardtaal niet

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Voorwoord Hierbij de installatiehandleiding voor onze module die geschikt is voor Magento 1.x. Bij vragen kunt u via ict@parcelpro.nl of het telefoonnummer 085 273 2780 support aanvragen.

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep.

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep. Forum Plugin Via de forum extensie kunt u via de website met over bepaalde onderwerpen discusieren. De admin kan bepalen over welke onderwerpen gediscusieerd kan worden. Onder een hoofdthema kunt u meerdere

Nadere informatie

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners Beginnen met Drupal 7 Voor beginners Begin Eerst moet Drupal worden gedownload van www.drupal.org. En uitgepakt. Dit kan met een uitpak-pogramma worden uitgepakt. Begin Eerst moet Drupal worden gedownload

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 13

Inhoud. Pagina 2 van 13 Code Conventie Inhoud PHP algemeen... 3 Namen van variabelen... 3 Enkele of dubbele aanhalingstekens... 3 Globale variabelen... 3 Namen van functies... 3 Argumenten van functies... 3 Formattering... 4

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster 4. 4. Inhoud rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen Hoofdstuk 4 Databank Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] sorteren filter volgens

Nadere informatie

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Disclaimer: Dit document is geschreven als handleiding voor de installatie van een Enecsys logger op een Synology NAS. Alhoewel geprobeerd is

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht:

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht: LES 3: XAMPP OF MAMP Lesoverzicht: Aan de slag Wat is XAMPP (Windows & Linux) Installatie XAMPP Gebruik van XAMPP Wat is MAMP (Mac) Installatie MAMP Gebruik van MAMP Samenvatting Tijd: 15 minuten Doel:

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

2. Ga naar Prestashop Admin > Modules en zoek naar Kassa Compleet.

2. Ga naar Prestashop Admin > Modules en zoek naar Kassa Compleet. Hoe integreer ik Kassa Compleet in mijn webwinkel? Om het integreren voor u zo eenvoudig mogelijk te maken ontvangt u van ons een plugin voor uw webwinkelpakket. Wij ondersteunen de volgende pakketten:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

JOOMLA. Lokale installatie van Joomla met XAMPP. Naslagwerk over hoe men joomla installeert, zonder dat men webruimte huurt

JOOMLA. Lokale installatie van Joomla met XAMPP. Naslagwerk over hoe men joomla installeert, zonder dat men webruimte huurt JOOMLA Lokale installatie van Joomla met XAMPP Naslagwerk over hoe men joomla installeert, zonder dat men webruimte huurt Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE 1 LOKALE INSTALLATIE VAN JOOMLA MET

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

1 Inleiding Installatie 21. WAMP met Apache Friends 23. XAMPP starten en controleren 26. LAMP 32 De installatie ongedaan maken 33

1 Inleiding Installatie 21. WAMP met Apache Friends 23. XAMPP starten en controleren 26. LAMP 32 De installatie ongedaan maken 33 0DD&) QO( l 1 Inleiding 13 De betekenis van PHP 14 Voorkennis 15 Wat dit boek niet biedt 15 PHP 5 - Een routebeschrijving door dit boek 1 5 Zo kunt u de weg vinden 17 Een dankwoord van de auteur 18 Copyright

Nadere informatie

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting Tijd: 10 minuten Doel: Aan het einde van de les kun je de lokale

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Documentatie. Website Rijschool Slotboom. Hubert Getrouw

Documentatie. Website Rijschool Slotboom. Hubert Getrouw Documentatie Website Rijschool Slotboom Hubert Getrouw Sitemap Home Op de homepage staat een korte beschrijving van de rijschool en een paar reviews van facebook. Over Op de over pagina zijn prijzen te

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

NovaStudio Gratis installeren

NovaStudio Gratis installeren NovaStudio Gratis installeren Om NovaStudio Gratis te installeren dienen we eerst een aantal stappen te doorlopen. Onderstaand een lijst van de stappen die u dient te doorlopen. Stap 1: NovaStudio Demo

Nadere informatie

Lichtgewicht CSS design voor Drupal 6

Lichtgewicht CSS design voor Drupal 6 Lichtgewicht CSS design voor Drupal 6 Roy Scholten Drupaljam Enschede, 20 maart 2009 1 Question: How to convert an OSWD design into a Drupal theme. In 45 minutes? 2 Wie heeft deze vraag gesteld? Answer:

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

Project verslag. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project verslag. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project verslag Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 Inhoudsopgave Website design... 3 Website functies... 4 Website index pagina... 5 Website product pagina... 7 Website registreren pagina...

Nadere informatie

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2).

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige

Nadere informatie

HowardsHome Nieuws feed. HowardsHome.com Fultonbaan NE Nieuwegein Tel: Fax:

HowardsHome Nieuws feed. HowardsHome.com Fultonbaan NE Nieuwegein Tel: Fax: HowardsHome Nieuws feed HowardsHome.com Fultonbaan 30 3439 NE Nieuwegein Tel: 030-6083540 Fax: 030-6083549 www.howardshome.com 2015 WEBFEED Inleiding HowardsHome levert artikelen en content uit duizenden

Nadere informatie

Versie 0.6. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.6. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.6 Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM.

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM. DAM De dam is een afkorting van digital asset management. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om metadata toe te kennnen aan allerlei documenten en dat u deze documenten kan indexeren zodat het beheren,

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie DRUPAL Dev Training, dag 1 Introductie Me in nuttshell www.jorissnoek.nl Inleiding Globale inhoud Drupal Block 1: Drupal intro Block 2: use case, VBM ontwikkeling Block 3: Themen die hap! Block 4: Programmeren

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

De handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Blogilo gebruiken 6 2.1 Beginnen........................................... 6 2.2 Een blog instellen......................................

Nadere informatie

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast OPMAKEN VAN BERICHTEN EN PAGINA S ONE PAGER Berichten en pagina s worden op dezelfde wijze opgemaakt. Voor het opmaken van een bericht ga je in het navigatiemenu (afbeelding rechts) naar BERICHTEN > NIEUW

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

HET WORDPRESS ZONDER GEDOE STUDIEPAKKET

HET WORDPRESS ZONDER GEDOE STUDIEPAKKET X Theme one page website HET WORDPRESS ZONDER GEDOE STUDIEPAKKET De Instructie E-Books om zonder gedoe zelf je WordPress website te maken INHOUD P 1 X Theme one page website P 2 Admin Pagina s P 3 Structuur

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

- Plan Zo kun je een. website bouwen!

- Plan Zo kun je een. website bouwen! - Plan Zo kun je een website bouwen! BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i1 1 8-7-2008 17:23:14 BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i2 2 8-7-2008 17:23:15 In dit boekje staat de uitgebreide versie van hoe je een

Nadere informatie

Het thema waarin de site getoond wordt aan de bezoeker Het thema waarin de admin achter de schermen werkt.

Het thema waarin de site getoond wordt aan de bezoeker Het thema waarin de admin achter de schermen werkt. Les 2 Opwarmer Een Drupalsite gebruikt eigenlijk twee thema's: Het thema waarin de site getoond wordt aan de bezoeker Het thema waarin de admin achter de schermen werkt. Dat laatste is standaard 'Seven'.

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM)

HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM) HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM) ONDERNEMERSWEBSITES.NL Inhoud Inloggen... 2 Paginaoverzicht... 3 Is een pagina wel of niet gepubliceerd en wel of niet zichtbaar in menu?... 3 Subpagina...

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie