Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2 Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18)

3

4 Hij kwam om te delen In zijn opstanding (Rom. 6:5) In zijn erfenis (Rom. 8:17) In zijn heiligheid (Hebr. 12:10) In zijn Geest (1 Joh. 4:13) Hij deelt zijn heerlijkheid (Joh. 17:22)

5 Uit het hogepriesterlijk gebed: Johannes 17:20-23 (WV)

6 20 Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: 21 dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden.

7 22 Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: 23 Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.

8 Een gebed zonder end

9 Het gebed van Jezus gaat door Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. (Rom. 8:34) Zo kan Jezus ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. (Hebr. 7:25)

10 (17:22 WV) Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen (17:22 HSV) En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt

11 Al van voor de wereld bestond Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed Mij met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond. (Joh. 17:5 WV)

12 De heerlijkheid van God

13 Laat dit huis gevuld zijn Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. (1 Kon. 8;11 HSV)

14 Geopenbaarde heerlijkheid Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14 NBG)

15 Geopenbaarde heerlijkheid Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.(hebr.1:3 WV)

16 Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen

17 Toekomstmuziek Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol. 3:4 HSV)

18 Toekomstmuziek Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. (1 Joh. 3:2)

19 22 Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: 23 Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.

20 En wij allen weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer omdat ons gezicht ongesluierd is; we worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid, tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heer die de Geest is.(2 Kor. 3:18 GNB)

21 Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen