PC VRIJ ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PC VRIJ ONDERWIJS"

Transcriptie

1 PC VRIJ ONDERWIJS PB- PP B BELGIE(N) - BELGIQUE Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in mei overschreden. Dit betekent dat de lonen vanaf de maand juli met 2% worden verhoogd. Naast deze loonaanpassing heeft het sociaal overleg ook een aanpassing van een aantal andere bedragen opgeleverd. Vanaf 1 september 2016 is er een lichte stijging van de vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij en wie zich met de fiets naar het werk verplaatst zal ook iets meer krijgen. Belangrijk voor wie nog met een DACstatuut (derde arbeidscircuit) werkt in een internaat: vanaf september 2016 behoort het DAC-statuut definitief tot het verleden. Al deze werknemers krijgen vanaf dan een gewone arbeidsovereenkomst. Tenslotte werd in het sociaal overleg ook bekomen dat elke werknemer vanaf 1 september 2016 recht heeft op minstens één dag vorming. Meer over dit alles in deze infoflash. Frans Dirix INHOUD Indexering van de minimumlonen 1-5 Regularisatie van de DACcontracten 6 Werkkledij 6 Syndicale premie 6 Fietsvergoeding 7 Vorming of bijscholing 7 Indexering van de minimumlonen In mei 2016 is de spilindex overschreden en dit ondanks de invoering van de indexsprong vorig jaar. Dit betekent dat de lonen met 2% worden verhoogd vanaf de maand juli Zie op blz. 2 tot 4 de lonen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De lonen in de hoge scholen bevinden zich op blz.5. Volg ons op Facebook acvvoedingendiensten Of neem een kijkje op: CONTACTEER ONS We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op pagina 8 V.U. : Frans Dirix - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel - P Depot Brussel X

2 Het basisonderwijs en het secundair onderwijs DE FUNCTIECLASSIFICATIE Het basisloon wordt in eerste instantie bepaald door de functie die wordt uitgeoefend. De functies zijn in het vrij onderwijs ondergebracht in 6 categorieën. Hierna geven we een opsomming van deze categorieën en van een aantal functieomschrijvingen voor elk van deze categorieën. Categorie 1: ongeschoolden schoonmaakpersoneel, keukenhulp, schoonmaker van licht vaatwerk, tafelschikker, begeleiding van schoolbussen op bijkomstige wijze, toezicht en voor- en naschoolse opvang op bijkomstige wijze Categorie 2: eenvoudig geoefenden nachtwaker, portier, hulpkok, hulptuinier, arbeider voor zwaar werk, hulpschilder, hulpschrijnwerker, hulpmecanicien, hulpmetselaar, hulpelektricien voor onderhoudswerk, hulpelektricien, onderhoudswerkman Categorie 3: volledig geoefenden schilder, schrijnwerker, metselaar, tuinier, onderhoudselektricien, autobestuurder, geschoold onderhoudswerkman Categorie 4: geschoolden amanuensis, schrijnwerker-meubelmaker, mekanieker, elektricien, kok Categorie 5: meergeschoolden en vaklieden operateur-technicus, eerste geschoold werkman, alleen werkende kok Categorie 6: ploegbazen eerste kok, ploegbaas, magazijnier DE HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGEN Typisch voor een tewerkstelling in het vrij onderwijs is dat er bovenop het basisloon nog een haard- of standplaatstoelage wordt betaald. Ook die wordt geïndexeerd. Eigenlijk gaat het om een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald. Wij maakten een omrekening naar een uurtoeslag. Afhankelijk van je persoonlijke toestand krijg je een haardtoelage of een standplaatstoelage. Niet iedereen die recht heeft, krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn. Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd. Je krijgt de haardtoelage als je gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan je echtgenoot of echtgenote is toegekend) als je samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie je samenwoont is toegekend) als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt. Om de haardtoelage te ontvangen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven. Als je allebei recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage. Als je geen haardtoelage ontvangt, ontvang je een standplaatstoelage

3 MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN HET GESUBSIDIEERD VRIJ BASISONDERWIJS EN SECUNDAIR ONDERWIJS (38-UREN- WEEK) VANAF 01 JULI 2016 Opgelet: de lonen die hierna worden weergegeven zijn minimumlonen. Hebt u een gunstiger verloning in uw school, dan blijft deze van toepassing. Basis- +uurloon CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 Basis- Haard Totaal Standpl Totaal uurloon Haard Totaal Standpl Totaal 0 10,6537 0, ,25 0, ,95 10,8043 0, ,40 0, , ,8043 0, ,40 0, ,10 10,9597 0, ,56 0, , ,9597 0, ,56 0, ,26 11,1151 0, ,71 0, , ,1151 0, ,71 0, ,41 11,1585 0, ,76 0, , ,1585 0, ,76 0, ,46 11,2337 0, ,83 0, , ,2337 0, ,83 0, ,53 11,3764 0, ,97 0, , ,3764 0, ,97 0, ,68 11,5082 0, ,11 0, , ,5082 0, ,11 0, ,81 11,644 0, ,24 0, , ,644 0, ,24 0, ,94 11,7787 0, ,38 0, , ,7787 0, ,38 0, ,08 11,9116 0, ,51 0, , ,9116 0, ,51 0, ,21 11,9116 0, ,51 0, , ,9116 0, ,51 0, ,21 11,9406 0, ,54 0, , ,9406 0, ,54 0, ,24 12,0783 0, ,68 0, , ,125 0, ,72 0, ,42 12,2179 0, ,82 0, , ,2179 0, ,82 0, ,52 12,3478 0, ,95 0, , ,2179 0, ,82 0, ,52 12,3478 0, ,95 0, , ,3303 0, ,93 0, ,63 12,4589 0, ,06 0, , ,4438 0, ,04 0, ,74 12,5711 0, ,17 0, ,87 Categorieën 3 tot 6 : zie blz

4 MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN HET GESUBSIDIEERD VRIJ BASISONDERWIJS EN SECUNDAIR ONDERWIJS (38-UREN- WEEK) VANAF 01 JULI 2016 (VERVOLG BLZ. 3) Opgelet: de lonen die hierna worden weergegeven zijn minimumlonen. Hebt u een gunstiger verloning in uw school, dan blijft deze van toepassing. CATEGORIE 3 CATEGORIE 4 Basisuurloon Haard Totaal Standpl Totaal Basisuurloon Haard Totaal Standpl Totaal 0 11,1585 0, ,76 0, ,46 12,2643 0, ,86 0, , ,2675 0, ,87 0, ,57 12,4006 0, ,00 0, , ,4036 0, ,00 0, ,70 12,5335 0, ,13 0, , ,5449 0, ,14 0, ,84 12,5335 0, ,13 0, , ,6762 0, ,27 0, ,98 12,5624 0, ,16 0, , ,8156 0, ,41 0, ,11 12,6987 0, ,30 0, , ,9116 0, ,51 0, ,21 12,8334 0, ,43 0, , ,9116 0, ,51 0, ,21 12,9696 0, ,57 0, , ,9761 0, ,57 0, ,28 13,2538 0, ,67 0, , ,1121 0, ,71 0, ,41 13,3947 0, ,69 0, , ,2468 0, ,84 0, ,55 13,5281 0, ,83 0, , ,3862 0, ,98 0, ,69 13,6657 0, ,96 0, , ,5176 0, ,12 0, ,82 13,805 0, ,10 0, , ,6553 0, ,25 0, ,95 13,9366 0, ,24 0, , ,7949 0, ,39 0, ,09 14,0791 0, ,38 0, , ,9296 0, ,53 0, ,23 14,1131 0, ,41 0, , ,0575 0, ,66 0, ,36 14,2457 0, ,54 0, , ,1868 0, ,67 0, ,37 14,3795 0, ,68 0, ,53 CATEGORIE 5 CATEGORIE 6 Basisuurloon Haard Totaal Standpl Totaal Basisuurloon Haard Totaal Standpl Totaal 0 12,5335 0, ,13 0, ,83 12,9007 0, ,50 0, , ,5946 0, ,19 0, ,89 13,0385 0, ,64 0, , ,734 0, ,33 0, ,03 13,321 0, ,67 0, , ,8654 0, ,46 0, ,16 13,4637 0, ,76 0, , ,0018 0, ,60 0, ,30 13,5934 0, ,89 0, , ,2874 0, ,67 0, ,44 13,7344 0, ,03 0, , ,4254 0, ,72 0, ,57 13,8708 0, ,17 0, , ,5646 0, ,86 0, ,71 14,0086 0, ,31 0, , ,7008 0, ,00 0, ,85 14,1131 0, ,41 0, , ,8371 0, ,14 0, ,99 14,1316 0, ,43 0, , ,9782 0, ,28 0, ,13 14,268 0, ,57 0, , ,1082 0, ,41 0, ,26 14,4073 0, ,71 0, , ,1131 0, ,41 0, ,26 14,5451 0, ,84 0, , ,2342 0, ,53 0, ,38 14,6781 0, ,98 0, , ,372 0, ,67 0, ,52 14,8177 0, ,12 0, , ,505 0, ,80 0, ,65 15,1016 0, , , ,6473 0, ,95 0, ,80 15, , , ,7907 0, ,09 0, ,94 15, , ,42-4 -

5 De hogescholen MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN DE GESUBSIDIEER- DE VRIJE HOGESCHOLEN (38-URENWEEK) VANAF 1 JULI 2016 De functieclassificatie en de uurlonen van het arbeiderspersoneel dat werkt in gesubsidieerde vrije hogescholen staan los van deze van hun collega s in het basis- en secundair onderwijs. Er is op sectoraal vlak geen functieclassificatie meer. In 2008 werden onder druk van het ACV toch minimumlonen afgesproken. Deze minimumlonen worden geacht de haarden standplaatstoelage te omvatten. In de praktijk heeft elke hogeschool echter een akkoord afgesloten rond de loon- en arbeidsvoorwaarden van zijn arbeiderspersoneel. Deze kunnen verschillen van hogeschool tot hogeschool, maar liggen doorgaans hoger dan de minimumlonen die u hieronder vindt. Als u de categorieën en lonen voor arbeiderspersoneel in uw hogeschool wilt kennen, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke ACV-secretaris (zie adressen op blz. 8). Minimumuurlonen anc. 0 11, , , , , , , , , , , , , , , ,71-5 -

6 Regularisatie DAC-contracten vanaf 1 september 2016 In het begin van de jaren 1980 werd het derde arbeidscircuit (DAC) in het leven geroepen. Het doel was directe jobcreatie voor werklozen. Eén van de kenmerken van het statuut was dat het loon niet door de werkgever werd betaald maar werd gesubsidieerd door het Departement Werk en Sociale Economie. Voor het DAC-personeel werden er speciale weddeschalen vastgelegd. Als één van de laatste DAC-projecten wordt nu de tewerkstelling in de internaten van het vrij gesubsidieerd onderwijs vanaf 01 september 2016 geregulariseerd. Deze regularisatie houdt in dat alle arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten onder het DAC-statuut worden omgezet naar gewone arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. Omdat het paritair comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in Vlaanderen bevoegd is, gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van deze sector. De werknemers behouden de anciënniteit die ze verworven hebben bij hun werkgever en worden ingeschaald in categorie I (zie op blz. 2-4 bij de lonen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 01/07/2016). Als men echter tijdens de arbeidsovereenkomst als DAC-werknemer bijkomende rechten heeft verworven, dan moeten die behouden blijven in de nieuwe arbeidsovereenkomst. De nieuwe contracten mogen dus niet resulteren in minder gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Zoals dat tot op heden reeds het geval was, wordt om de vijf jaar het aantal tewerkstellingsplaatsen in de internaten herzien op basis van het aantal internen. Dit blijft behouden en zal een eerste maal gebeuren op 1 september Volgend jaar dus. Wijziging van de vergoeding werkkledij vanaf 1 september 2016 Als werknemer ben je verplicht om tijdens je normale arbeidsactiviteit werkkledij te dragen. De werkgever moet hierin voorzien. Doet hij dit niet, dan heb je recht op een vergoeding ter waarde van de niet geleverde kledij. Als de werkgever de kledij niet zelf wast en onderhoudt en je hier zelf voor instaat, heb je vanaf 1 september 2016 recht op een wekelijkse vergoeding van 1,60. Per maand kan deze vergoeding nooit meer bedragen dan 6,93. Vanaf 1 september 2016 wordt dit bedrag ook geïndexeerd zoals de lonen. Verhoging van de syndicale premie Tijdens de onderhandelingen kregen we van de werkgevers het akkoord om het bedrag van de syndicale premie geleidelijk te verhogen. In de drie komende jaren zal er telkens 9,00 bijkomen: 2017: 117,00 voor een volledig jaar of 9,75 per maand dat men in het gesubsidieerd vrij onderwijs aan het werk was 2018: 126,00 voor een volledig jaar of 10,50 per maand dat men in het gesubsidieerd vrij onderwijs aan het werk was 2019: 135,00 voor een volledig jaar of 11,25 per maand dat men in het gesubsidieerd vrij onderwijs aan het werk was - 6 -

7 Wijziging van de fietsvergoeding vanaf 1 september 2016 Voor wie het woon- werkverkeer met de fiets doet, wordt het bedrag per afgelegde kilometer verhoogd tot 0,22. Wie bijvoorbeeld op 5 km afstand woont van zijn plaats van tewerkstelling en dus per dag 10 km aflegt, heeft recht op 2,20 per gewerkte dag. De andere bedragen inzake de tussenkomst van de werkgever in het woon- werkverkeer blijven ongewijzigd. We sommen ze nog eens op: Wie het openbaar vervoer gebruikt krijgt de volledige terugbetaling van zijn vervoersbewijs of abonnement. Wie een ander vervoermiddel gebruikt dan openbaar vervoer of de fiets, krijgt 75% terugbetaald van een maandabonnement van de NMBS, 2de klasse voor de afstand woon- werkplaats. Hier is er wel een bijkomende voorwaarde, namelijk dat de afstand woon- werkplaats minstens 5 km enkel bedraagt. Wie voor een verplaatsing in dienstverband gebruik maakt van zijn eigen voertuig, heeft recht op 0,3412 per afgelegde kilometer. Het recht op het volgen van vorming of bijscholing Wellicht hebben velen reeds via Groep Intro een bijscholing gevolgd omdat de meeste werkgevers de waarde van zo n opleiding beseffen. Het aanbod is dan ook zeer ruim: er zijn cursussen bijscholing schoonmaaktechnieken, bijscholing voor keukenpersoneel, voor busbegeleiders, voor schooltoezichters enz. Tot op heden was het geen recht, maar een gunst van de werkgever om zo n opleiding te volgen. Vanaf 1 september 2016 heb je als werknemer ook een afdwingbaar recht op minstens 1 dag vorming per jaar (te rekenen van 1 september tot en met 31 augustus). Let wel: de vorming moet komen uit het aanbod van Groep Intro en erkend zijn door het waarborgfonds en de dag van de opleiding moet in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden afgesproken. De werkgever moet u uw loon betalen voor de uren die je die dag normaal zou gewerkt hebben. Deze kost kan de werkgever recupereren bij het waarborgfonds. Uw opleiding kost de werkgever dus niets. Wie interesse heeft en over een internetverbinding beschikt kan al eens kijken op of contact opnemen met één van onze kantoren

8 V.U.: Dominique Leyon - Haachtsesteenweg Brussel - - gevaertgraphics.be CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Grisarstraat 44 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 4A 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/ Het ACV wenst iedereen een goede vakantie

Verhoging van de minimumlonen en de reële lonen

Verhoging van de minimumlonen en de reële lonen PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092017 Nationaal secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons vijfjaarlijks congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop U werkt als arbeider of arbeidster in het vrij onderwijs? Dan kan u bij ACV Voeding en Diensten terecht voor alle informatie over uw loon, de arbeidsvoorwaarden in uw school, uw recht op een eindejaarspremie,

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Nationaal Secretaris aan het woord

Nationaal Secretaris aan het woord PC 145.04 TUINBOUW PARKEN EN TUINEN PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092 017 Nationaal Secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING EEN STAP VOORUIT VOOR IEDEREEN De sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële reiniging werden in de praktijk niet overal op dezelfde manier

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL JAN2016 De voorzitter aan het woord 2016 kondigt zich opnieuw aan als een jaar met vele syndicale uitdagingen. Vooreerst zijn er de sociale verkiezingen waarvoor we alle hens aan

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris PC118.171 VOEDINGSNIJVERHEID/ KOFFIEBRANDERIJEN DEC2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Op 8 december 2015 werd de nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen ondertekend. De vroegere functieclassificatie

Nadere informatie

Algemeen secretaris aan het woord

Algemeen secretaris aan het woord PC 317 BEWAKING Belgique - België P.P. - P.B. Bruxelles X Brussel BC 27661 02/2016 Algemeen secretaris aan het woord In deze nieuwsflash verneem je meer over de resultaten van de sectoronderhandelingen,

Nadere informatie

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE SEP2017 De algemeen secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit op

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC 323 BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODES JAN2016 Nationaal Secretaris aan het woord Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een sectorakkoord afgesloten voor 2015 en 2016. Dit akkoord

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC118 VOEDINGSNIJVERHEID JAN2016 Woordje van de Nationaal Secretaris Een nieuw jaar, dat betekent steeds weer wat veranderingen in de sector. Je leest er alles over in deze nieuwsflash. Verder wensen we

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

CAO-BUNDEL VRIJ ONDERWIJS

CAO-BUNDEL VRIJ ONDERWIJS 1 PC 152.01 CAO-BUNDEL VRIJ ONDERWIJS JANUARI 2017 Voorwoord Beste Deze bundel geeft je een overzicht van de belangrijkste CAO s van toepassing in het vrij gesubsidieerd onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW IN DEZE GIDS KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Inhoud Over de salarisschalen

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

Wie zijn we? Lid worden!

Wie zijn we? Lid worden! 1 In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de landbouw. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem contact

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN Minimumlonen A. BEDIENDEN 1. AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN (APCB 200) Tabel Bruto minimummaandloon APCB 200 tijdens het eerste jaar

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJ ONDERWIJS PSC

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJ ONDERWIJS PSC LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS PSC 152.01 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR VRIJ ONDERWIJS VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP Paritair subcomité (PSC)

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S

PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006. OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 305 en 305.02 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/09/2006 OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S Het indexcijfer van de maand juli 2005 heeft de spilindex van 116.15 punten

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de groententeelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de fruitteelt en fruitsorteerbedrijven. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel 1 2 Mevrouw, Mijnheer, In deze brochure geven we een overzicht van de lonen van het brandweerpersoneel in Vlaanderen.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. LOON

HOOFDSTUK V. LOON - 11 - HOOFDSTUK V. LOON Artikel 26 Het basisuurloon van de vaklui is het minimumuurloon van de dagshift van de vakman buiten categorie. De minimumuurlonen in dagshift van geschoolde vaklui, geoefende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de boom- en bosboomkwekerijen. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 (99209)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Shutterstock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. Wil je meer weten, wend

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Brouwerijen en mouterijen

Brouwerijen en mouterijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180007 Brouwerijen en mouterijen DE BROUWERIJEN... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 (119.843)... 2 DE MOUTERIJEN... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie