Woningmarktmonitor Berkelland Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktmonitor Berkelland Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september"

Transcriptie

1 Woningmarktmonitor Berkelland 2013 Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september Gemeente Berkelland 31 Juli

2 In het algemeen lijkt er in de regio een stabilisatie van de woningprijs gaande. De gemiddelde prijs van alle verkochte woningen is in 2013 t.o.v gedaald in Berkelland met 9,6% en in de Achterhoek met 6,7%. In het tweede kwartaal 2014 hebben de verkoopprijzen weer iets een opgaande lijn met gemiddeld 1,0% in Berkelland en 6,6% in de Achterhoek ( t.o.v het vorige kwartaal). Deze stijging doet zich voor in alle Achterhoekse gemeenten uitgezonderd Aalten. Het prijsniveau in de Achterhoek ligt in het 2 e kwartaal % lager dan voor de crises in verkoopprijzen woningen (in euro's) bron : woningmarktcijfers.nl Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude Ijsselstreek Winterswijk Achterhoek e kw e kw Theoretische verkooptijd woningen in maanden bron: woningmarktcijfers.nl 2e kwartaal e kwartaal e kwartaal De theoretische verkooptijd 1 van woningen in Berkelland is van medio 2013 tot begin 2014 flink afgenomen van 53 naar 37 maanden. Deze afname van de verkooptijd is waarneembaar in bijna de gehele Achterhoek. De theoretische verkooptijden in Bronckhorst, Berkelland en Oost Gelre zijn momenteel hoger dan gemiddeld in de Achterhoek met 33 maanden. 1 De theoretische verkooptijd geeft een beeld van de gemiddelde verkooptijd. Het actuele woningaanbod wordt vergeleken met het aantal transacties van de laatste 12 maanden. 2

3 Ten opzichte van het dieptepunt van een jaar geleden is het aantal transacties in een opgaande lijn. Het aantal transacties is in de eerste helft van 2014 in Berkelland iets toegenomen. Deze trend is waarneembaar in de gehele Achterhoek uitgezonderd Aalten. Het aantal woningtransacties in Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Berkelland en Oost Gelre zijn in de eerste helft van 2014 lager dan gemiddeld in de Achterhoek. aantal woningtransacties (in % woningvoorraad) bron: woningmarktcijfers 2,5 2 1,5 1 0,5 0 transacties jaar 2011 transacties jaar 2012 transacties jaar 2013 transacties 1+2e kw 2014 De gemiddelde verkoopsom daalt, maar er is een stabilisatie aan de onderkant van de woningmarkt in Berkelland. De gemiddelde koopsom van de verkochte woningen in Berkelland is in 2013 en eerste helft 2014 verder gedaald naar in het tweede kwartaal In Berkelland daalden de gemiddelde koopsom van de vrijstaande en de 2/1 kapwoningen in 2013 het meest ten opzichte van De koopsom van een tussenwoning stijgt gering in de laatste drie kwartalen Aantal transacties per koopsomklasse bron : woningmarktcijfers.nl jaar 2010 jaar 2011 jaar 2012 jaar e kwart

4 Koopsom per woningtype Berkelland bron : woningmarktcijfers.nl jaar 2010 jaar 2011 jaar 2012 jaar e kwart 2014 De gecorrigeerde leegstand 2 in Berkeland is toegenomen van 3,4% in 2013 naar 3,8% in In het cijfers van 2014 is nu ook leegstand in woon-zorgcomplexen meegenomen. En is buitengebied en kernen apart in beeld gebracht. De leegstand 3 in de grote en kleine kernen is met 2,9% en 3,2% iets hoger dan normaal (rond de 2%). De leegstand in het buitengebied is met 7,7% opvallend hoog. Nadere analyse van de leegstandscijfers blijft onderdeel van de monitoring. 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Gecorrigeerde leegstand woonadressen gemeente Berkelland januari ,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Gecorrigeerde leegstand woonadressen gemeente Berkelland januari Leegstand in verband met herstructureringsplannen en als gevolg van de aanleg van de nieuwe N18 is niet meegeteld in de gecorrigeerde cijfers. 4

5 Doorgaan met het verminderen van woningbouwplannen voor extra woningen erbij. Een van de speerpunten is het bouwen voor de kwantitatieve woningbehoefte. Op basis van regionale woningbouwafspraken willen we 635 woningen erbij bouwen in 15 jaar tot Jaarlijkse neemt het aantal woningen af wat wordt toegevoegd aan de woningvoorraad. Ook het aantal woningen dat jaarlijks in aanbouw is neemt gestaag af. De invloed van de landelijke financiële en economische ontwikkelen speelt hierin zeker een rol. In Berkelland is in 2010 tot en met 2013 de netto plancapaciteit flink teruggebracht naar 876 woningen. Dit is vooral gelukt door een forse vermindering van de zachte plancapaciteit tot 306 woningen. De harde plancapaciteit ( inclusief 59 woningen in aanbouw) is in 2013 afgenomen tot 570 woningen. De vermindering van de harde plancapaciteit komt hoofdzakelijk door het schrappen van latente plancapaciteit en enkele woningbouwplannen. En door het intrekken van verleende vergunningen voor woningen waarvan de uitvoering na één jaar niet start of wordt afgerond. In 2013 zijn er drie vergunningen ingetrokken voor in totaal 21 woningen. Vijf vergunninghouders zijn gestart met de bouw, waarmee ze intrekking hebben voorkomen Op 1 januari 2014: zijn 59 woningen in aanbouw; zijn er nog plannen voor het toevoegen van 817 (876-59) woningen aan de woningvoorraad; op basis van de huidige regionale afspraken is er nog ruimte voor de start van de bouw van 266 (325-59) woningen erbij;. Is netto plancapaciteit 551 ( ) woningen groter dan de woningbouwopgave tot Woningbehoefte Berkelland op basis van regionale woonvisie Woningen in aanbouw Plancapaciteit groter dan opgave woningen erbij in 10 jaar 1361 woningen woningen erbij in 9 jaar 233 woningen 895 woningen woningen erbij in 8 jaar 159 woningen 706 woningen woningen erbij in 7 jaar 87 woningen 580 woningen woningen erbij in 11 jaar 59 woningen 551 woningen 5

6 2000 netto plancapaciteit woningbouw (incl. in aanbouw) op 1 januari hard zacht totaal In Berkelland zijn kleine verschillen in ontwikkeling van de woningvoorraad in 2010 tot en met Als we kijken het aantal woonadressen, leegstand en woningbouw ontstaat het volgende beeld over de afgelopen vier jaar. Vergeleken met het gemiddelde van Berkelland: heeft de kern Ruurlo de hoogste groei van de woningvoorraad en de laagste leegstand; heeft Neede geen groei van de woningvoorraad en een hogere leegstand; zijn in Borculo en Eibergen de groei van de woningvoorraad en leegstand gemiddeld; is in de zeven kleinen kernen de groei van de woningvoorraad en de leegstand hoger;. is in het gehele buitengebied de groei van de woningvoorraad lager maar de leegstand fors hoger. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Gebied aantal gecorrigeerde groei woonadressen leegstand woningvoorraad 4 januari 2014 januari t/m 2013 groei in % van de woningvoorraad Borculo (17%) 2,9% 76 2,30% Eibergen (23%) 2,8% 81 1,90% Neede (19%) 3,4% 2 0,10% Ruurlo (14%) 2,5% 119 4,50% 4 grote kernen (73%) 2,9% 228 2,00% 7 kleine kernen (8%) 3,3% 46 2,80% buitengebied (19%) 7,7% 45 1,20% Totaal (100%) 3,9% 369 1,90% Vooruitzichten huishoudenontwikkeling voor de regio De provincie Gelderland heeft in april 2014 een nieuwe bevolkingsprognose voor 2014 opgesteld en daarbij per regio de verwachte groei van de huishoudens verwoord. De provincie kiest de prognose Primos 2012 plus trend als vertrekput voor hun (woon-)beleid. De provincie kan zich vinden in de regionale afspraak om 5900 extra woningen toe te voegen in 15 jaar in de periode De groei van de woningvoorraad is gebaseerd op de gerealiseerde sloop en nieuwbouw van woningen en niet beïnvloed door administratieve correcties. 6

7 Maar plaats er de kanttekening bij of deze 5900 extra woningen niet teveel zijn vanwege: regionale huishoudenprognoses worden steeds lager, de woningmarkt is ontspannen, en verwachte regionale krimp van huishoudens na Provincie doet een aanbeveling om niet alle (netto) woningen daadwerkelijk te realiseren. Maar voor een deel van de woningbehoefte flexibiliteit te bewaren en te monitoren hoe de woningmarkt zich ontwikkelt. Vooruitzichten huishoudenontwikkeling voor Berkelland De huishoudengroei is niet evenredig over de regio verdeeld. Er zijn verschillen per gemeente. In de periode lijkt de behoefte aan huisvesting in Berkelland licht te dalen terwijl er regionaal nog sprake is van een lichte groei. Voor een indicatie van de huishoudenontwikkeling per gemeente kijken we naar Primos en de ABF woonmonitor. De Primos-prognoses van 2012 en 2013 geven een indicatie van een huishoudensgroei voor Berkelland in de periode van 200 tot 425 extra huishoudens. De ABF Woonmonitor voorziet voor de periode een groei van ca. 380 huishoudens, en voor de periode een daling van ca. 150 huishoudens. Per saldo een toename van ca. 230 woningen. De invloed van de nieuwe autoweg N18 is in deze prognoses niet meegenomen. Indicatie van de mogelijke bevolkingsontwikkeling per kern Het aantal inwoners in Berkeland daalt in de periode naar verwachting met gemiddeld 5%. Deze daling is niet overal gelijk. Buiten de hoofdkernen is de daling mogelijk groter. Ruurlo onderscheidt zich positief wanneer gekeken wordt naar de vestigingsvoorkeuren van verhuisgeneigden in de Achterhoek ( bron AWLO, 2012). Verschillen in ontwikkeling van de woningvoorraad per gebied in In de afgelopen vier jaar zijn binnen Berkelland verschillen ontstaan in de groei van de woningvoorraad. Ook in de periode tot 2025 zal deze trend zich kunnen voortzetten. Onderzoeksgegeven over de toekomstige huishoudenontwikkeling per kern zijn niet voorhanden. De verwachte ontwikkeling van de huishoudens per gebied gaat verschillen als we kijken naar de trend van de afgelopen jaren, de vestigingsvoorkeuren uit onderzoeken en de invloed van de leegstand op de woningvoorraad. Onderstaande tabel geeft op basis van deze indicatoren een indicatie van de trend van de huishoudenontwikkeling per gebied, op basis van 300 extra huishoudens voor geheel Berkelland. Deze ontwikkelingen monitoren zodat bijstellingen mogelijk blijven. Gebied In geval van een evenredige groei van ca. 300 huishoudens ( % gebied / /Berkelland) Trend van de van afgelopen jaren t.o.v. gemiddeld Borculo 50 (17%) Iets vestigingsvoorkeur AWLO t.o.v. gemiddeld Invloed leegstand op woningvoor raad Indicatie trend woningvoorraad neutraal neutraal +60 hoger Eibergen 70 (23%) neutraal neutraal neutraal +70 Neede 60 (19%) lager neutraal lager 0 Ruurlo 40 (14%) hoger hoger neutraal grote kernen Kleinen kernen en buitengebied 220 (73%) (27%) hoger lager lager +60 Totaal 300 (100%)

8 Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland op lange termijn. In de komende periode wordt de kwaliteitsslag in de bestaande woningvoorraad geleidelijk steeds belangrijker. Met het regionale project kernenfoto s beogen we een meer integraal beeld te verkrijgen van de huidige situatie in elk van de 21 hoofdkernen in de Achterhoek. Hiermee wordt kennis over wonen en voorzieningen, openbare ruimte, leefbaarheid, mobiliteit, wonen en zorg zowel lokaal als regionaal gebundeld. En ontstaat beter inzicht welke aanpassingen in de bestaande woningvoorraad en welke nieuwe woningen nodig zijn. En welke dillemma s, kansen of projecten voor de komende 10 jaar van belang zijn. Dit levert input op voor de regionale woonagenda En voor het bijstellen van het lokale woonbeleid, indien nodig. De uitkomst van de kernenfoto s van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo zijn in een aparte rapportage weergegeven. Daarnaast is op basis van twee onderzoeken 5 is gekeken naar de kwalitatieve woonopgaven voor de lange termijn in Berkelland. Het beeld van de lange termijnopgaven volgens deze onderzoeken is vergeleken met huidige marktsignalen. Het laat zich soms lastig voorspellen of en wanneer de lange termijnopgaven optreden in een kern. Het is belangrijk samen met de lokale marktpartijen te blijven nagaan of en wanneer de lange termijnopgaven overeenkomen met de huidige inzichten en marktsignalen in een kern. En of bijsturing van de beoogde woningbouwplannen wenselijk is. Onderstaand overzicht is een basis voor deze dialoog. We moeten per kern blijven monitoren en trends ontdekken. Onderzoeken Na 2020 substantiële verschuiving van sociale huur naar geliberaliseerde huur en koop. Tekort aan appartementen Overschot aan rijenwoningen Toenemende vraag naar huurwoningen in de vrije sector (meer dan 700 huur per maand) Huidige marktsignalen in Berkelland Wordt nog niet herkend. Er is wel een afnemende vraag naar senioren huurappartementen. Wordt voor de koop- en huurwoningen nog niet herkend. Wel vraaguitval verwacht voor kleine huurwoningen (kleiner dan 45 m2 met 1 slaapkamer). Deze staan met name in Neede en in mindere mate in Eibergen. Wordt nog niet herkend. Eerder een afnemende vraag, gezien acties met lagere huren en woningverbeteringen (nieuwe keuken/badkamer) Ontwikkelingen rond wonen en zorg blijven volgen. Ouderen met een nieuwe zorgindicatie tot 4 hebben geen recht meer op opname en zullen thuis blijven wonen met hulp van de zorg aan huis, familie of bekenden. Velen beseffen nog niet hoe ingrijpend deze gevolgen zullen zijn. Deze ontwikkeling en de aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ hebben vergaande consequenties voor de betreffende burgers (en hun familie), zorginstellingen en corporaties met vastgoed dat thans wordt verhuurd aan zorginstellingen en gemeenten. Verzorgingshuizen staan voor de uitdaging een succesvolle transitie te ondergaan of anders te 5 De woningmarktverkenning Achterhoek ( ABF Research, 2012) en het AWLO ( Rijksuniversiteit Groningen, 2012). 8

9 moeten sluiten. Eėn van de wegen is opschalen naar verblijf zwaar. Andere transities zijn het scheiden van wonen en zorg, het herbestemmen van het gebouw voor andere zorgvragers, of een ingrijpende transformatie tot een moderne woonzorgvoorziening. Daar komt in 2015 nog de overheveling bij van de functies dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de gemeenten, waarbij tegelijkertijd een bezuinigingsslag wordt gemaakt. De vraag naar geschikte woningen voor ouderen kan niet opgelost worden via de nieuwbouw. Op sommige plekken zijn seniorenwoningen lastig te verhuren. In de particuliere sector vormt de financiering door banken een belemmering. Daarbij speelt het probleem dat eigenaarbewoners hun woning slecht kwijtraken in de vastzittende koopmarkt. De kansen liggen in het opplussen van de particuliere woningvoorraad, een gebiedsgerichte aanpak van wonen-welzijn- zorg en upgrading van bestaande wooncomplexen tot verzorgd wonen. Wonen en zorg is een belangrijk thema voor de nieuwe regionale woonagenda De belangstelling voor starterleningen komt in 2014 pas langzaam op gang. Een beeld wat overeenkomt met een voorzichtig herstel aan de onderkant van de woningmarkt in Berkeland. Op 2 juli 2013 is de Verordening Startersleningen Berkelland vastgesteld en is ,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van starterleningen. In combinatie met het Rijksbudget kunnen ongeveer 40 starters tot en met 40 jaar hiervan gebruik maken bij de verwerving van bestaande koopwoningen tot ,00. De aanvragen zijn in het eerste kwartaal van 2014 voorzichtig op gang gekomen. Tot en met 23 juli 2014 hebben 7 personen hiervan gebruik gemaakt en is ,00 aan startersleningen is toegezegd. Van de zeven woningen zijn er vier in Neede gelegen, twee in Eibergen, en één woning in Borculo. Enkele aanvragers overwegen een aanvraag. 9

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Ruimte Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Ruimte Onderwerp : Voortgangsrapportage wonen Collegevergadering : 7 mei 2013 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : Wethouder L. Scharenborg Meer informatie

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de Achterhoek met

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2014 Datum : 18 maart 2014 B&W datum : 18 maart 2014 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Stand van zaken Woningbouwplanning tot 2025 Aanleiding We monitoren

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014 Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014 Van verminderen naar transformeren Opgesteld door Hans Suurmond Vastgesteld op 15 oktober 2014 Wijzigingen verwerkt op 7 januari 2015 Factsheets Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016 Risicogebied Groningen 3 e kwartaal 2016 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 Van verminderen naar transformeren Opgesteld door: Hans Suurmond 24 oktober 2013 Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 De Achterhoek krimpt De Achterhoek

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB Prima resultaten voor se woningmarkt De gemiddelde koopsom die voor bestaande koopwoningen in 2016 is betaald is uitgekomen op 199.165. Dit is een stijging van 3,8% in vergelijking met 2015. De gemiddelde

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken.

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voortgangsrapportage Woningbouwplannen Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad x Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017 DATUM 26 oktober 217 PROJECTNUMMER 34.17/G OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 217 Inleiding Er heeft een grote update van de woningmarktmonitor

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Achterhoek

Woningmarktmonitor Achterhoek Woningmarktmonitor Achterhoek Nulmeting per 1-1-2010 en resultaten per 1-1-2012 Ambtelijke projectgroep volkshuisvesting Eindredactie: Hans Suurmond Deze monitor is tot stand gekomen met medewerking van

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Achterhoek

Woningmarktmonitor Achterhoek Woningmarktmonitor Achterhoek Nulmeting per 1-1-2010 en resultaten per 1-1-2012 Ambtelijke projectgroep volkshuisvesting Eindredactie: Hans Suurmond Deze monitor is tot stand gekomen met medewerking van

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 SA M ENVATTING voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg Hoe gaat het nu echt met de se woningmarkt? Over de woningmarkt doen vele verhalen de ronde en er wordt dagelijks wel over geschreven. Het gaat weer goed met de woningmarkt, in veel gebieden zelfs zo goed

Nadere informatie

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1 Monitor Haagse woningmarkt 1 ste helft 215, nummer 1 Managementsamenvatting Haagse koopwoningenmarkt kende een goed half jaar Bestaande bouw in (1 ste helft 215 t.o.v. 1 ste helft 214): Verdere toename

Nadere informatie

Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc Actieve informatievoorzieningc INT16-31379 aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : D.J.A.M. Wolters portefeuillehouder : A.A.L.M. Spekschoor datum

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 157/2013 Datum : 4 november 2013 B&W datum : 12 november 2013 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Woningmarktmonitor 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de regionale

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN

EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN Inhoud 1. Inleiding - blz. 02 2. Regionale Woonvisie - blz. 02 3. Trend en ontwikkelingen - blz. 04 4. Woonmonitor 2012 - blz. 06 5. Woonwensen-

Nadere informatie

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Trendstudie I 215: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Terug van weggeweest De komende maanden zal het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant een aantal trendstudies uitbrengen om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN

EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN EVALUATIE REGIONALE WOONVISIE: VAN VERMINDEREN NAAR TRANSFORMEREN Inhoud 1. Inleiding - blz. 02 2. Regionale Woonvisie - blz. 02 3. Trend en ontwikkelingen - blz. 04 4. Woonmonitor 2012 - blz. 06 5. Woonwensen-

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014

Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014 Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014 We volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt in Apeldoorn om ondermeer de woningbouwprogrammering tijdig te kunnen actualiseren. De daarvoor

Nadere informatie

Bijlage 1: DE ANALYSE

Bijlage 1: DE ANALYSE Bijlage 1: DE ANALYSE ONTWIKKELING KWANTITATIEVE BEHOEFTE Om deze voor de U10-gemeenten te achterhalen zijn 2 landelijk erkende prognoses gebruikt: Primos en Pearl. Deze verschillen in methodiek, maar

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Inzicht in de Gelderse woningmarkt. Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015

Inzicht in de Gelderse woningmarkt. Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015 Inzicht in de Gelderse woningmarkt Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015 Wonen in Gelderland 2015 September 2015 Elk jaar verschijnt de monitoringsrapportage Wonen in Gelderland met daarin een

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie