Partsmanager Beroepscompetentieprofiel. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partsmanager Beroepscompetentieprofiel. December 2014"

Transcriptie

1 Partsmanager Beroepscompetentieprofiel December 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Colofon Algemene informatie over het beroep Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Partsmanager

3 Inleiding Dit beroepscompetentieprofiel is in 2014 opgesteld door Innovam, in opdracht van OOMT. Om tot de inhoud van dit profiel te komen zijn gesprekken gevoerd met personen in de functie en de leidinggevenden van deze personen. De herkenbaarheid is gewaarborgd door de beroepscompetentieprofielen te bespreken met vertegenwoordigers van de branche. Een beroepscompetentieprofiel (BCP) beschrijft de kerntaken en werkprocessen in een bepaald beroep. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: context en kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. Indeling van het beroepscompetentieprofiel De informatie over het beroep is verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de context van het beroep: algemene informatie, loopbaanontwikkelingen en trends en innovaties. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de hoofdtaken en werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar (kerntaken en werkprocessen). Een uitwerking van deze werkzaamheden komt in hoofdstuk 3 aan bod. Bij het benoemen van de competenties wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered BCP Partsmanager

4 by SHL, ten einde de vertaling van dit BCP naar een kwalificatiedossier te vereenvoudigen. BCP Partsmanager

5 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording Innovam OOMT Vastgesteld door: OOMT Bestuur Op: december 2014 Te: Houten BCP Partsmanager

6 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Partsmanager Magazijnchef Magazijnmanager Magzijnbeheerder Onderdelenmanager 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving De Partsmanager is werkzaam binnen de vestiging of holding waar hij werkt, waarbij hij het grootste deel van de tijd aanwezig is in het magazijn. Het komt voor dat de partsmanager de voorraden beheert van meerdere vestigingen. Binnen zijn functie heeft hij veelvuldig contact met zijn leidinggevende, meestal de aftersales verantwoordelijke voor de vestiging, dit is vaak de Servicemanager of Aftersalesmanager. Daarnaast werkt hij samen met de werkplaatsreceptie, de monteurs en de verkoopafdeling. Tijdens zijn werk krijgt de Partsmanager te maken met de afdelingen van zijn bedrijf, leveranciers, schadeherstelbedrijven, verzekeringspartijen, particulieren en importeurs. Daarnaast heeft hij contact met de partsmedewerkers en partsmanagers die binnen de organisatie werkzaam zijn. Ook heeft hij contact met het management, de verkoopafdeling, en externe klanten. Typerende beroepshouding De Partsmanager is een ondernemend, open en gestructureerd persoon. Hij is representatief, communicatief vaardig en nauwkeurig in zijn werk. Hij stelt zich op als het visitekaartje van zijn bedrijf. BCP Partsmanager

7 Een Partsmanager moet beschikken over een commerciële houding en inzicht. Daarbij heeft hij een proactieve houding, waarbij hij volhardend en gemotiveerd moet blijven, ondanks eventuele tegenslagen. De Partsmanager moet stressbestendig zijn. Hij krijgt vaak te maken met piekdrukte en deadlines voor het indienen van bestellingen. Zijn communicatie moet zowel schriftelijk als mondeling goed zijn. Hij moet in staat zijn om op meerdere (intelligentie- en sociale) niveaus te communiceren, aangezien hij diverse gesprekspartners heeft. Het is van groot belang dat de Partsmanager relaties voor de lange termijn kan bouwen. De Partsmanager moet zelfstandig en in teamverband kunnen werken. Rol en verantwoordelijkheden Aangezien veel van de onderdelen automatisch worden besteld, moet de Partsmanager in staat zijn de processen te overzien. Hij werkt nauwkeurig als het gaat om administratieve verslaglegging in het CRM-systeem. Hij is analytisch en kan gegevens interpreteren en omzetten naar acties. Daarbij moet hij resultaatgericht kunnen werken en zijn doel voor ogen houden. De Partsmanager is eindverantwoordelijk voor het beheer van het magazijn en het verkopen van onderdelen zowel intern als extern. Hierbij hoort ook het behalen van zijn targets gericht op omzet en voorraad en het opstellen van beleid. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met klanten. De partsmanager draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij beheert voorraden met hoge waarde en als onderdelen niet tijdig voorradig zijn ligt het werk in het bedrijf stil. De voorraad kan ook niet te groot zijn, want dat brengt kosten voor opslag met zich mee. De Partsmanager controleert de bestellingen van de Partsmedewerkers via dagelijkse en/of wekelijkse overzichten. Periodiek vindt er een BCP Partsmanager

8 telling plaats van de voorraad. Binnen zijn toegewezen gebied is de Partsmanager verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en voorraadbeleid, het bestellen en verkopen van onderdelen en accessoires en het onderhouden van relaties met klanten. Samen met de Serviceadviseur/Servicemanager en de werkplaatschef draagt hij de verantwoordelijkheid voor de werkplaatsvoortgang. De Partsmanager is (samen met zijn leidinggevende) verantwoordelijk voor de opslag, beheer en administratie van (gevaarlijke) stoffen in het magazijn. Ook het beheer van veiligheidsvoorschriften en veiligheidskaarten valt onder de partsmanager. Het is de taak van de Partsmanager om zijn handelingen en afspraken goed vast te leggen in een CRM-systeem. Daarnaast houdt hij bij welke wensen de klanten hebben, wie de contactpersonen zijn en wanneer hij bepaalde activiteiten moet uitvoeren. Hij draagt zorg dat alle systemen en gegevens up-to-date zijn. Afhankelijk van zijn ervaring krijgt de Partsmanager meer handelings- en onderhandelingsvrijheid. Van de Partsmanager wordt verlangd dat hij zijn (product)kennis bijhoudt en de marktontwikkelingen volgt. Hij speelt deze informatie door aan zijn achterban. Complexiteit De technische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. De Partsmanager moet op de hoogte blijven van de productontwikkelingen bij zijn merk(en). Deze productkennis moet hij vertalen naar voorraadbeheer (de juiste onderdelen, in de juiste hoeveelheden, op het moment dat ze nodig zijn) en in het meedenken met de (interne en externe) klant (deze werkzaamheden vragen om deze onderdelen). Het werk van de Partsmanager bevat veel dezelfde werkzaamheden. Echter wanneer er BCP Partsmanager

9 spoedopdrachten of problemen voorkomen moet de Partsmanager snel en in het belang van de klant én het bedrijf kunnen handelen. De Partsmanager vult bestelformulieren in waar verschillende keuzes mogelijk zijn. Niet elke keuze correspondeert met elkaar, vandaar dat productkennis van groot belang is. Ook moet hij vragen van de Partsmedewerkers kunnen beantwoorden. De Partsmanager heeft te maken met de klant, de leverancier en het bedrijf, elk met zijn eigen wensen. De klanten zijn steeds beter geïnformeerd en weten wat er in de markt te krijgen is. Voor de Partsmanager is het de afweging in hoeverre hij mee kan gaan in de wensen/eisen van de klant/leverancier. Hij houdt hierbij oog voor de belangen van het bedrijf. Uiteindelijk is een positief resultaat voor het bedrijf het uitgangspunt. De Partsmanager moet dit meenemen in zijn besluiten. De Partsmanager heeft bij het uitvoeren van het beleid te maken met een hoeveelheid aan wetten, regels en procedures die het soms lastig maken om het logistieke beleid op een winstgevende wijze uit te voeren. De Partsmanager is verantwoordelijk voor de samenwerking en communicatie binnen zijn afdeling, maar hij moet ook de samenwerking en communicatie met andere afdelingen en het management bevorderen. Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen Rekenen/ wiskunde Geen Geen De Partsmanager moet beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Afhankelijk van merk en standplaats is het van belang dat de Partsmanager de taal van het merk (Engels/Duits/Frans) beheerst in woord en geschrift. Gezien zijn werkzaamheden is het van belang dat de Partsmanager beschikt over goede rekenvaardigheden. De Partsmanager moet BCP Partsmanager

10 bijvoorbeeld omloopsnelheden, voorraden, marges, kostprijzen en kortingen berekenen. 1.3 Loopbaanperspectief De Partsmanager kan doorgroeien op basis van ervaring naar de functie van: Serviceadviseur Servicemanager Senior Partsmanager (uitbreiding van functie) Partsmanager van een holding of meerdere vestigingen Aftersalesmanager 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). BCP Partsmanager

11 Arbeidsmarkt De mobiliteitsbranche is aan het veranderen. Toenemende onderhoudsintervallen, verdergaande elektrificering en gebruik van nieuwe materialen zorgen voor veranderingen. Voor actuele gegevens over de arbeidsmarkt en trends en ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche verwijzen we u naar: Het arbeidsmarktperspectief hangt sterk samen met conjuncturele ontwikkelingen én technologische trends. Met name technologische ontwikkelingen zorgen voor een continu proces van innovatief denken en handelen. Gegevens over BPV plaatsen zijn te vinden op: en De bedrijvenregisters waarin alle beschikbare BPVplaatsen zijn opgenomen zijn te vinden via Wetgeving en regelgeving Er is geen wet- en regelgeving die direct van invloed is op het uitoefenen van het beroep. Echter door strenger wordende (milieu)wetgeving verandert de techniek en ook de eisen waaraan een klant moet voldoen. De Partsmanager moet hiervan op de hoogte blijven om zodoende zijn klant te kunnen adviseren en om een oplossing aan te kunnen bieden. Het voldoen aan de wetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen valt onder de verantwoordelijkheid van de Partsmedewerker. BCP Partsmanager

12 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening De Partsmanager krijgt te maken met veeleisende en beter geïnformeerde klanten. Dit in combinatie met de veranderingen in de techniek maakt dat de Partsmanager zijn productkennis op orde moet houden. Klanten verwachten meerwaarde van de partsmanager bij een dealer. Steeds vaker moet er worden geconcurreerd met importeurs en onderdelenleveranciers die rechtstreeks aan de klant leveren. Het is van belang dat de Partsmanager een goede band opbouwt met zijn klanten en hen voorziet van service en advies. Er is een tendens te zien dat de functie van Partsmanager wordt gecombineerd met de functie van Serviceadviseur/werkplaatsreceptie. Er zijn al bedrijven waar dit dubbelfuncties zijn. De ontwikkelingen op het gebied van automatisering zorgen er voor dat de Partsmedewerker steeds meer digitaal zijn werk doet. Aan een bestellijst liggen digitale keuzelijsten ten grondslag. Kennis van systemen (importeur/leverancier/leasemaatschappij) is essentieel. Deze keuzemogelijkheden in de bestellijsten zijn van technische aard, wat weer productkennis van de Partsmedewerker vraagt. De ontwikkelingen rond automatisering en logistiek zorgen er ook voor dat onderdelen steeds kortere levertijden krijgen (JIT). De voorraad in het bedrijf wordt hierdoor kleiner, maar de druk op de juiste en snelle afhandeling van de bestelling groter. In sommige bedrijven is sprake van een open magazijn. Dit betekent dat monteurs zelf het magazijn inlopen om alle onderdelen voor werkorders te verzamelen. Hierbij is het van groot belang dat de organisatie van het magazijn op orde is, iedereen op dezelfde manier werkt en dat de voorraad op peil is. De Partsmanager is hier verantwoordelijk voor. Het gebruik van een eigen koeriersdienst binnen een holding of in samenwerking met andere bedrijven, vraagt van de Partsmanager kennis van logistieke processen. BCP Partsmanager

13 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Partsmanager Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Stelt het magazijnbeleid op en voert het uit Stelt het afdelingsplan op Stelt het afdelingsbudget op en bewaakt dit Doet verbetervoorstellen en implementeert deze Rapporteert over de uitvoering van het logistieke proces Kerntaak 2 Stuurt het magazijn aan Bewaakt en administreert het logistieke proces Stuurt logistieke werkzaamheden aan Organiseert werk- en afdelingsoverleg Monitort onderhoud aan hulpmiddelen, materialen en inventaris Kerntaak 3 Adviseert over het personeelsbeleid Adviseert over de personeelsbehoefte Assisteert bij werving en selectie Begeleidt en beoordeelt medewerkers Kerntaak 4 Onderhoudt zakelijke contacten Beheert relaties Nieuwe klanten verwerven Doet voorstellen voor contracten Handelt klachten af BCP Partsmanager

14 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken en werkprocessen in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Ook zijn de vakkennis & vakvaardigheden en competenties benoemd. Kerntaak 1 Stelt het magzijnbeleid op en voert het uit Werkproces 1.1: Stelt het afdelingsplan op De Partsmanager maakt, in overleg met de leidinggevende en op basis van het organisatiebeleid, het afdelingsplan. Hierin beschrijft hij aan welke tactische en operationele doelstellingen de afdeling moet voldoen en welke werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden. Ook geeft hij aan aan welke eisen deze werkzaamheden moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan de werkwijzen, de werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. Tevens maakt hij een inschatting van de benodigde inzet aan materieel en personeel (forecast). Dit voorstel bespreekt de Partsmanager met zijn leidinggevende. Werkproces 1.2: Stelt het afdelingsbudget op De Partsmanager doet een gedetailleerd voorstel voor een financieel verantwoord afdelingsbudget. Dit doet hij in overleg met zijn leidinggevende, op basis van het afdelingsplan, de richtlijnen en verzamelde informatie. Hiervoor analyseert de Partsmanager de huidige situatie, de verwachte ontwikkelingen en de doelstellingen van de afdeling. De Partsmanager bespreekt het voorstel met zijn leidinggevende. Werkproces 1.3: Doet verbetervoorstellen en implementeert deze De Partsmanager signaleert mogelijke verbeterpunten om de afdelingsactiviteiten effectiever en/of meer efficiënt uit te voeren. De Partsmanager onderzoekt en analyseert mogelijke knelpunten en informeert binnen zijn netwerk naar soortgelijke situaties. Hij volgt (internationale) ontwikkelingen binnen de logistiek, bezoekt beroepsrelevante beurzen en houdt vakbladen bij. Op basis daarvan doet hij verbetervoorstellen met betrekking tot werkwijzen, -processen, - methoden en hulpmiddelen. Hierbij richt hij zich op onder meer lay-out, routing van het magazijn, online verkoop, het ontvangen en opslaan van goederen, het verzendklaar maken van goederen, het inventariseren van de voorraad, het bewaken van het budget en uren, personeel, onderhoud en innovatieve technologieën. De Partsmanager bespreekt zijn verbetervoorstellen met zijn leidinggevende. Vervolgens zet hij goedgekeurde verbetervoorstellen om in acties. Werkproces 1.4: Rapporteert over de uitvoering van het logistieke proces De Partsmanager rapporteert regelmatig aan zijn leidinggevende over de voortgang van de invoering van de verbetervoorstellen en over de resultaten en het verloop van de logistieke deelprocessen. Hij rapporteert ook over de mate waarin de afdeling op koers' ligt ten opzichte van het afdelingsplan. Hierbij besteedt hij aandacht aan de kostenontwikkeling ten aanzien van personele inzet, materieel en hulpmiddelen voor de afdeling en de organisatie. Vakkennis Heeft kennis van financieel management Heeft kennis van logistieke werkprocessen en procedures (goederenstromen, magazijnindeling, orders) Heeft kennis van organisatiestructuren BCP Partsmanager

15 Vakvaardigheden Kan computersystemen en programma s gebruiken Kan een planning maken Kan een beleidsplan opstellen Kan kwaliteitszorg toepassen Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Overtuigen en beïnvloeden Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Analyseren Bedrijfsmatig handelen BCP Partsmanager

16 Kerntaak 2 Stuurt het magazijn aan Werkproces 2.1: Bewaakt en administreert het logistieke proces De Partsmanager bewaakt de voortgang van het logistieke proces. Hij gaat na of het door zijn afdeling geleverde werk voldoet aan de prioriteiten, de plannen en doelen die de organisatie stelt. Ook gaat hij na of het werk volgens de vastgestelde kwaliteitseisen en binnen het budget is uitgevoerd. De Partsmanager administreert de verzamelde gegevens over het logistieke proces. Aan de hand hiervan legt hij vast op welke onderdelen het logistieke proces goed en minder goed verloopt. Wanneer de situatie daarom vraagt past de Partsmanager in overleg met zijn leidinggevende het afdelingsplan en/of het budget aan. Werkproces 2.2: Stuurt logistieke werkzaamheden aan De Partsmanager maakt een planning voor de inzet van materieel en personeel. Hij wijst de logistieke werkzaamheden en de bijbehorende bevoegdheden toe aan de Partsmedewerkers. Hierbij houdt hij rekening met hun kwaliteiten en (ontplooiings)wensen. De Partsmanager stelt vast welke materialen en middelen nodig zijn voor de uitvoering van de logistieke werkzaamheden. De Partsmanager past deze planning wanneer nodig aan. Werkproces 2.3: Organiseert werkoverleg De Partsmanager organiseert (regelmatig) werkoverleg met de werkplaats en de werkplaatsreceptie, en met zijn afdeling. Tijdens dit overleg informeert hij hen over het ondernemingsbeleid, ontwikkelingen in de organisatie, de (afdelings)resultaten, actuele zaken en knelpunten. Ook geeft hij aan wat veranderingen voor de werkuitvoering betekenen. De Partsmanager legt gemaakte afspraken vast. Hij evalueert uitgevoerde werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen met de Partsmedewerkers door te bespreken hoe met een soortelijke situatie kan worden omgegaan. Werkproces 2.4: Monitort onderhoud aan hulpmiddelen, materialen en inventaris De Partsmanager organiseert regelmatig controles om te controleren of de (interne transport)middelen, materialen, goederen en inventaris qua staat en werking voldoen aan de (wettelijke) eisen. Hij ziet erop toe dat het onderhoud aan hulpmiddelen, materialen en inventaris volgens voorschriften door de medewerkers wordt uitgevoerd. Bij afwijkingen neemt hij tijdig maatregelen zodat de werkzaamheden zonder belemmeringen of risico's kunnen doorgaan. Hij administreert zijn bevindingen. Binnen de grenzen van zijn bevoegdheid bestelt de Partsmanager materialen en/of middelen. Vakkennis Heeft kennis van logistieke werkprocessen en procedures (goederenstromen, magazijnindeling, orders) Heeft kennis van organisatiestructuren Vakvaardigheden Kan computersystemen en programma s gebruiken Kan arbo-, veiligheidsvoorschriften en regels toepassen Competenties Beslissen en activiteiten initiëren BCP Partsmanager

17 Aansturen Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Analyseren Plannen en organiseren BCP Partsmanager

18 Kerntaak 3 Adviseert over het personeelsbeleid Werkproces 3.1: Adviseert over de personeelsbehoefte De Partsmanager adviseert zijn leidinggevende over de personeelsbehoefte. Hiervoor controleert hij of er instroom, doorstroom of kwalificatie van medewerkers nodig is. Hij kijkt hiervoor naar het logistieke beleid, de afdelingsplannen, ontwikkelingen in en buiten de organisatie en de huidige personeelssamenstelling. Met zijn leidinggevende bespreekt de Partsmanager de adviezen en de eventuele financiële consequenties en mogelijkheden. Werkproces 3.2: Assisteert bij werving en selectie De Partsmanager werft en selecteert samen met zijn leidinggevende, de afdeling HRM en/of het uitzendbureau, volgens procedure, nieuwe medewerkers. De selectie van nieuwe medewerkers vindt plaats door middel van het voeren van sollicitatiegesprekken. Werkproces 3.3: Begeleidt en beoordeelt medewerkers De Partsmanager begeleidt en beoordeelt de partsmedewerkers. Hij doet dit mede door het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, hierin volgt hij de geleverde prestaties en de resultaten en stuurt hij zonodig bij. De Partsmanager heeft ook aandacht voor de ambities, mogelijkheden en plannen van partsmedewerkers met betrekking tot doorgroei en kwalificatie. De Partsmanager motiveert partsmedewerkers zich te blijven ontwikkelen. Indien nodig voert de Partsmanager ook slechtnieuwsgesprekken en handelt hij conflicten tussen collega s af. Mogelijkheden, verwachtingen en wensen van partsmedewerkers legt hij vast. De Partsmanager relateert deze aan de doelen van de afdeling. Aan de hand hiervan stelt hij opleidingsplannen op. Officiële documenten bespreekt of overhandigt de Partsmanager regelmatig met/aan de afdeling HRM. Vakkennis Heeft kennis van de organisatiestructuur Heeft kennis van personeelsbeleid Vakvaardigheden Kan beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren Kan personeelsbeleid toepassen Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Samenwerken en overleggen Overtuigen en beïnvloeden Formuleren en rapporteren Analyseren Bedrijfsmatig handelen BCP Partsmanager

19 Kerntaak 4 Onderhoudt zakelijke contacten Werkproces 4.1: Beheert relaties De Partsmanager onderhoudt en beheert relaties met vaste klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners, zodat hij goed op de hoogte blijft van ervaringen, wensen en behoeften met betrekking tot de logistieke dienstverlening. Hij administreert de zakelijke contacten en de eventuele daaruit voortkomende afspraken in het relatiebeheersysteem. Gevolgen van deze contacten en eventuele afspraken die betrekking hebben op aanpassingen van de dienstverlening bespreekt de Partsmanager met de leidinggevende en de betrokken medewerkers. Werkproces 4.2: Nieuwe klanten/relaties verwerven De Partsmanager selecteert potentiële zakelijke relaties die hij benadert voor een gesprek. Hij selecteert de bedrijven op basis van het (marketing)beleid van de onderneming, historische gegevens, omzetgegevens, verkoopcijfers en/of reparatiecijfers (marktanalyse). In het (kennismakings)gesprek presenteert hij de organisatie en de diensten. Hij stelt vragen om de wensen en de behoeften met betrekking tot de logistieke dienstverlening van de klant te achterhalen. Hij legt relaties tussen de wensen en de behoefte van de klanten en de mogelijkheden van de organisatie. In het geval van leveranciers handelt hij vanuit het belang van de organisatie. Hij administreert de nieuwe contacten en de eventuele daaruit voorvloeiende afspraken in het relatiebeheersysteem. Werkproces 4.3: Doet voorstellen voor contracten De Partsmanager maakt afspraken met klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners. Hij verwerkt de afspraken in contractvoorstellen. De Partsmanager bespreekt met zijn leidinggevende de inhoud en de mate waarin de gemaakte afspraken voldoen aan de gestelde kaders van de organisatie. Daarna maakt hij de contracten definitief. Nadat de contracten door de betrokken partijen zijn ondertekend, informeert de Partsmanager de betrokken medewerkers hierover. Werkproces 4.4: Handelt klachten af De Partsmanager schat de ernst van een klacht in en onderzoekt de oorzaak ervan. Hij bekijkt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. De Partsmanager gaat na met welke oplossing de klant tevreden is. Hij overlegt met zijn leidinggevende over zijn voorstel voor klachtafhandeling. Hij communiceert de wijze van afhandeling naar de klant en naar de betrokken afdeling. Hij handelt de klacht af volgens de klachtenprocedure of delegeert dit. Hij administreert de klacht in het systeem. Vakkennis Heeft kennis van juridische aspecten van garantie- en klachtenafhandeling Vakvaardigheden Kan organisatieregels toepassen Kan garantieregels toepassen Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en Beïnvloeden Formuleren en rapporteren BCP Partsmanager

20 Vakdeskundigheid toepassen Analyseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Instructies en procedures opvolgen Ondernemend en commercieel handelen BCP Partsmanager

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Levert input voor en voert het beleid uit

Kerntaak 1: Levert input voor en voert het beleid uit Kerntaak 1: Levert input voor en voert het beleid uit Werkproces 1.1: Doet een voorstel voor het afdelingsplan De logistiek supervisor doet in overleg met de leidinggevende en op basis van het organisatiebeleid

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor Landelijke Kwalificaties MBO Logistiek supervisor Crebonummer: 22139, 90216, 90217, 90215 Sector: Wegvervoer en logistieke dienstverlening, Handel, Techniek Branche: Groothandel/internationale handel,

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in

Nadere informatie

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Logistiek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 2: Logistiek medewerker mobiliteitsbranche Niveau 4: Logistiek

Nadere informatie

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek!

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Logistiek Supervisor Het mbo is volop in beweging. Het nieuwe kwalificatiedossier Supervisors Logistiek is daar een goed voorbeeld

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Supervisors logistiek NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Supervisors logistiek DOSSIERCREBO : 23152 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25388 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015

Nadere informatie

Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel

Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT kwalificatiedossier IN HET KORT APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK DOEL VAN KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Supervisors logistiek. Logistiek Supervisor. Uitstroom : Logistiek supervisor. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument Examenplan. Supervisors logistiek. Logistiek Supervisor. Uitstroom : Logistiek supervisor. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Supervisors logistiek Logistiek Supervisor Uitstroom : Logistiek supervisor Niveau : 4 Crebonr. : 25388 Kerntaak : B1-K1, B1-K2, B1-K3, B1-K4 Dossier : Vanaf Versie : 1V1 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Werkproces 1.3: Verdeelt en bewaart producten De manager vershandel, logistiek en transport verdeelt de producten aan de hand van planning/verdeelplan door gegevens

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Servicedocument Examenplan Logistiek teamleider Logistiek teamleider Uitstroom : Logistiek teamleider Niveau : 3 Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Kerntaak : 1, 2, 3 en 4 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene opmerkingen... 3 3 Korte typering... 4 4 Overzicht van de werkprocessen... 5 5 Kerntaken en werkprocessen... 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3. KNHB Academie

Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3. KNHB Academie Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3 KNHB Academie BCP Technisch Coördinator - Versie 12-12-2012 Inhoudsopgave COLOFON 3 1 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET BEROEP 4 1.1 FUNCTIEBENAMING

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Middenkader transport en logistiek NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Middenkader transport en logistiek DOSSIERCREBO : 23146 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25379 NIVEAU

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Kwalificatieprofiel KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B Typering kwalificatie 3 C Kenmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten

Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten Werkproces 1.1: Voert adviesgesprek met klant De luistert (telefonisch of in het bedrijf) naar de vraag van de klant. Hij staat de klant netjes te woord,

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 walificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider B. ypering kwalificatie Werkomgeving De Schaatsleider

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Behoort bij proces: OK111 Vaststellen plannen datum: 15 01 2013 Examenoverzicht opleiding: Logistiek Supervisor Niveau 4 Opleidingsduur 3 jaar Crebocode: 90216 Dossiercode: 22139 Dossierjaar: 2013 Leerweg:

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGANGSPUNTEN: Vóór en dóór docenten ontwikkeld Theorie- en werkboek in één Betaalbare en flexibel inzetbare materialen Veel aandacht voor docentenondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Week van het zwemonderwijs

Week van het zwemonderwijs Week van het zwemonderwijs Workshop 1 Beroepsopleiding: wat leren ze er nog? Arnhem, Burgers Zoo 26 april 2010 Han Swaans HET BEROEPSONDERWIJS IN NEDERLAND: EEN DOORZICHTIG DOOLHOF HET BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie