ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER"

Transcriptie

1 ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER implementatie, werkinstructie en handleiding van de checklist voor de adviseur Hogeschool van Amsterdam Amsterdam School of Health Professions Ergotherapie september januari 2009 Junior adviseurs: Eefke Eenink Tim Hovingh Senior adviseur: Soemitro Poerbodipoero In opdracht van Beenhakker Amsterdam: Irene Borgman John van der Kroon

2 Voorwoord Voor u ligt het implementatieplan, de werkinstructie en de handleiding behorende bij de checklist. Het implementatieplan vormt de nazorg voor het afstudeerproject. Het geeft advies aan Beenhakker hoe de checklist geïmplementeerd kan worden in meerdere instellingen en tehuizen. De werkinstructie beschrijft hoe geleerd kan worden de checklist te gebruiken. Deze instructie dient altijd doorgelezen te worden, wanneer de checklist voor de eerste maal gebruikt wordt. Dit is dus bijvoorbeeld van toepassing op nieuwe collega s of stagiaires. Ook voor betrokkenen die de checklist langere tijd gebruiken kan het nuttig zijn weer door te lezen waarom de verschillende punten zo belangrijk zijn. In de handleiding wordt beschreven hoe de checklist ingevuld dient te worden en wie verantwoordelijk is voor welk deel. Dit kan de adviseur van Beenhakker zijn of een paramedicus van een instelling. De checklist wordt in deze handleiding in stukken verdeeld en chronologisch behandeld. In de kaders staan aanbevelingen of extra aandachtspunten met betrekking tot het invullen van de checklist. De keuze van de rolstoel wordt gemaakt op basis van de ervaring en kennis van de adviseur en de paramedicus, gekoppeld aan de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De wijze waarop onderzocht wordt welke voorziening gewenst is laten wij over aan de adviseur. Voor zowel de paramedicus als de adviseur is er een specifiek gedeelte toegevoegd om extra informatie op te schrijven. Verder is er een stroomdiagram opgesteld, en is de inhoudelijke onderbouwing voor de checklist opgenomen. Hierin is te lezen waarom juist deze onderwerpen gekozen zijn om in de checklist te verwerken. N.B. Er zijn twee handleidingen opgesteld, één voor de adviseur, en één voor de paramedicus. In de versie voor de adviseur is een implementatieplan opgenomen om de checklist te verspreiden onder tehuizen. Dit implementatieplan is niet opgenomen in de handleiding voor de paramedicus, omdat paramedici de checklist niet hoeven te implementeren op die manier. De werkinstructie en handleiding geven hen voldoende handvatten om de checklist aan te bieden aan nieuwe collega s of stagiaires. In de versie voor de paramedicus is een aanbeveling voor het gebruik van modellen opgenomen voor het invullen van het specifieke gedeelte. Deze aanbeveling is niet opgenomen in de handleiding voor de adviseur, omdat hij geen gebruik maakt van de modellen, en een eigen specifiek gedeelte heeft. 2

3 Inhoudsopgave De implementatie 4 De doelen van de checklist 4 Werkinstructie 5 De handleiding 6 Cliëntgegevens 6 Rolstoelkeuze 6 Administratieve gegevens 6 Reden, doel en soort rolstoel 7 De zitting het kussen en de bekleding 7 De rug en de bekleding 7 De armleuningen en armleggers 7 De beensteunen 7 De banden 8 De rem 8 ELRO 8 Accessoires 8 Maatgegevens 9 Specifiek gedeelte voor de adviseur 10 Specifiek gedeelte voor de paramedicus 11 Stroomdiagram 12 Inhoudelijke onderbouwing 13 3

4 De implementatie Nu ons afstudeerproject ten einde is, wordt het de taak van de adviseurs van Beenhakker om de checklist te implementeren in de verschillende tehuizen waar zij mee samenwerken. Hieronder volgen enkele aanbevelingen om dit optimaal uit te voeren. De papieren- en de digitale versie van de checklist, de handleiding en werkinstructie worden aangeleverd door de junioradviseurs. Na ons vertrek zorgen de senioradviseurs van Beenhakker ervoor dat deze documenten verder verspreid worden. De digitale versie moet uiteindelijk in alle tehuizen voorhanden zijn. De paramedici kunnen de checklist dan zelf uitprinten en gebruiken voorafgaand- en tijdens passingen. Er dient overleg te komen tussen de betrokken paramedicus en de adviseur om de checklist te bespreken. Het doel van de checklist en de wijze van invullen komen ter sprake. Hierbij moet ook duidelijk worden welke verantwoordelijkheden de paramedicus en de adviseur hebben ten aanzien van het invullen. De paramedici kunnen de checklist voorleggen aan nieuwe collega's aan de hand van de werkinstructie en de handleiding. Wanneer duidelijk is wat het doel van de checklist is, kan overgegaan worden naar het daadwerkelijk gebruik ervan. Wij beschrijven hoe men kan leren werken met de checklist. Later volgt een stroomdiagram en de inhoudelijke onderbouwing. De doelen van de checklist De checklist dient als: selectie-instrument voor de adviseur, voorbereidingsmiddel voor de paramedicus, communicatiemiddel tussen paramedicus en adviseur, instrument bij het in kaart brengen van de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt ten aanzien van een rolstoel, instructie voor nieuwe collega s of stagiaires. 4

5 Werkinstructie In deze werkinstructie wordt beschreven hoe geleerd kan worden de checklist te gebruiken. Voordat de checklist gebruikt kan worden dient vastgesteld te worden welke leerstijl u heeft zodat de checklist optimaal gebruikt kan worden. Stel als eerste vast in welke leerstijl u zichzelf het meeste herkent: - De accommodeerdersleerstijl wordt gekenmerkt door het direct experimenteren met nieuwe dingen: het ondervinden door ervaring op te doen. Oefenen en praktische bruikbaarheid staan bij deze stijl centraal. - De divergeerdersleerstijl wordt gekenmerkt door het beschouwen van nieuwe informatie vanuit verschillende invalshoeken. In een open leersituatie worden nieuwe mogelijkheden bekeken en wordt ervaring opgedaan. - De assimileerdersleerstijl wordt gekenmerkt door het ondernemen van activiteiten, op grond waarvan zoveel mogelijk achtergronden van de informatie worden uitgezocht en geordend. Op basis daarvan worden nieuwe begrippen en theorieën gevormd. - De convergeerdersleerstijl wordt gekenmerkt door een behoefte aan helderheid en structuur en door de wens om direct met de nieuwe informatie te oefenen en deze toe te passen. Als u heeft vastgesteld welke leerstijl het meeste bij u aansluit, lees dan onderstaande tabel. Kies de leerstijl en volg de beschreven stappen op. Leerstijlen Convergeerdersleerstijl Abstracte begripsvorming Actief experimenteren Concrete ervaringen Reflectieve observatie Divergeerdersleerstijl Reflectieve observatie Abstracte begripsvorming Actief experimenteren Concrete ervaringen Assimileerdersleerstijl Concrete ervaringen Reflectieve observatie Abstracte begripsvorming Actief experimenteren Accommodeerdersleerstijl Actief experimenteren Concrete ervaringen Reflectieve observatie Abstracte begripsvorming Aanpak Instructieaanpak Doorlezen van de handleiding Invullen van de checklist Evaluatie van (eerder) opgedane ervaring Achtergronden uitzoeken, plan van aanpak opstellen Reflectieaanpak Achtergronden uitzoeken, plan van aanpak opstellen Doorlezen van de handleiding Invullen van de checklist Evaluatie van (eerder) opgedane ervaring Zelfstudieaanpak Evaluatie van (eerder) opgedane ervaring Achtergronden uitzoeken, plan van aanpak opstellen Doorlezen van de handleiding Invullen van de checklist Oefenaanpak Invullen van de checklist Evaluatie van (eerder) opgedane ervaring Achtergronden uitzoeken, plan van aanpak opstellen Doorlezen van de handleiding 5

6 De handleiding Dhr / Mw: Adviseur: Zichtorder Geb. dat: Datum: Offerte Adres: Locatie: Offerte en order Postcode: Afdeling: Order Woonplaats: ET/FT: ZK - Nieuw / Depot / Aanpassing / Vervanging / Reparatie Offertenr: Merk & type: Frame: Lotnr: Cliëntgegevens De basis van elk adviestraject is het compleet maken van de cliëntgegevens. Daarnaast wordt ingevuld wie de adviseur is, op welke datum de passing plaatsvindt, welke locatie de cliënt woont en op welke afdeling. Tot slot wordt de naam van de desbetreffende paramedicus opgeschreven. Bovenstaande beschreven gegevens worden door de paramedicus ingevuld voordat de adviseur van Beenhakker komt. De adviseur kan de rest van de lijst ter plekke invullen tijdens zijn werkzaamheden. Het benutten van één checklist door de adviseur en de paramedicus zorgt voor een meer efficiënte werkwijze. Rolstoelkeuze Bij het aanvragen van een nieuwe rolstoel is er de mogelijkheid voor een nieuwe stoel, of voor een geschikte stoel uit het depot. Wanneer de cliënt nog niet toe is aan een andere rolstoel zijn er de keuzes uit aanpassing, vervanging en reparatie. Van aanpassing is sprake wanneer er een onderdeel van de rolstoel niet naar tevredenheid van de cliënt is of wanneer de fysieke en/of geestelijke conditie van de cliënt veranderd is. Van vervanging is sprake wanneer er een onderdeel van de rolstoel versleten is of wanneer de fysieke en/of geestelijke conditie van de cliënt veranderd is. Van reparatie is sprake wanneer een onderdeel van de rolstoel nog gemaakt kan worden. Bij merk en type dient de naam van de rolstoel te worden ingevuld. Daarnaast is er nog de keuze voor het frame. Hier kan worden opgeschreven of het een al dan niet inklapbaar frame betreft. Naar eigen inzicht kan een keuze worden weggestreept of omcirkeld. In andere gevallen kan er tekst worden opgeschreven. De adviseur van Beenhakker en de paramedicus maken bovenstaande keuzes in overleg met de cliënt. (indien mogelijk) Administratieve gegevens In de rechterkolom is er de keuze voor zichtorder, offerte, offerte en order en order. Daarnaast moet het ZK-nummer ingevuld worden. Dit kan een ZKAP-, ZKAM- of een ZKUnummer worden. Tevens moet het desbetreffende offertenummer worden ingevuld. Indien het een aanpassing, vervanging of reparatie van een huidige rolstoel betreft kan het lotnummer worden ingevuld. Bij een nieuwe- of depotrolstoel is er nog geen sprake van een lotnummer. In principe vult de adviseur van Beenhakker bovenstaande nummers in. Indien bekend kan de betreffende paramedicus het lotnummer invullen. Waar lotnummer staat, kan ook poolnummer gelezen worden. Reden Aanvraag Doel Rolstoel HARO actief HARO passief ELRO Trippelstoel Kantelverstelling 6

7 Reden, doel en soort rolstoel Om cliëntgericht te blijven werken is het van belang om duidelijk te weten wat de reden is van de aanvraag en welke meerwaarde de rolstoel heeft voor de cliënt. De adviseur of paramedicus vult reden aanvraag en doel rolstoel in. Dit kan tijdens de passing worden besproken. In overleg wordt dan bepaald welk soort rolstoel het gaat worden. De gekozen optie kan worden aangekruist. De reden van de aanvraag kan beschouwd worden als probleemanalyse. In het specifieke gedeelte voor de paramedicus is extra ruimte gereserveerd om de probleemanalyse helder te formuleren. Het doel van de probleemanalyse is het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van de gegevens over het dagelijkse handelen van de cliënt in relatie tot de rolstoelpassing. Eventuele leidraad kan het ICF classificatiemodel zijn. Sleutelwoorden van de ICF zijn stoornis, activiteiten, participatie en omgevingsfactoren. Er dient rekening gehouden te worden met ziektebeeld, prognose en betekenisvolle activiteiten. Er is op de achterzijde daarnaast ruimte om de wensen van de cliënt en het programma van eisen te noteren. Zitting standaard gepolsterd slappe zitting en of naspanbaar plankzitting drempelzitting voor achter Kussen traagschuim polyether anti-decubitus: individueel / anders _ anders: Bekleding dartex nylon skai neopreen badstofhoes _ De zitting, het kussen en de bekleding Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. Bij zitting is er naast de gegeven opties ruimte om een andere keuze te maken bij individueel / anders. Bij anti-decubituskussen kunnen de streepjes benut worden voor het soort en er is ruimte om een ander soort kussen te kiezen. Bij de bekleding is er naast de gegeven opties nog ruimte voor een extra mogelijkheid welke door middel van eigen expertise ingevuld dient te worden. Rug standaard hoge rug _ slappe rug en of naspanbaar lage rug comfort _ rompsteun L R individueel / anders Bekleding dartex nylon skai neopreen badstofhoes _ De rug en de bekleding Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. Bij rug is er naast de gegeven opties ruimte om een andere keuze te maken bij individueel / anders. De hokjes met streepjes kunnen worden benut voor extra opties betreffende de rug. Armleuningen in hoogte verstelbaar vast Armleggers kort lang gepolsterd individueel De armleuningen en armleggers Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. De hokjes met streepjes kunnen worden benut voor extra opties betreffende de armleggers. 7

8 Beensteunen standaard comfort ééndelig amputatiesteun L R kniekussen kuitband kuitplaat voetplaat hielfixatie _ Beensteunen Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. De hokjes met streepjes kunnen worden benut voor extra opties betreffende de beensteunen. Bij amputatiesteun kan gekozen worden tussen links en rechts. Keuze kan worden omcirkeld of de niet gekozen optie kan worden doorgehaald. Hielfixatie is aangegeven als extra optie. Op de streepjes kan het soort worden ingevuld. Banden lucht massief zwenkwielen voor achter voor achter voor achter maat voor maat achter inch inch Banden Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. Indien banden voor en achter voorzien moeten worden van hetzelfde materiaal, volstaat het aankruisen van het desbetreffende hokje. Wanneer de voorbanden van ander materiaal voorzien moeten worden dan de achterbanden, is het omcirkelen van de gemaakte keuze of het doorstrepen van de niet gemaakte keuze een optie. Tevens is er ruimte om de maten van zowel de voorbanden als achterbanden te noteren. Rem standaard verlengd éénzijdig L R Rem Bovenstaande opties van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. Bij rem is er de optie links (L) of rechts (R) wanneer de rem éénzijdig wordt. Hierbij is het omcirkelen van de gemaakte keuze of het doorstrepen van de niet gemaakte keuze een optie. ELRO bediening L R zwenkwielen voor achter middenblad kinbesturing individueel ELRO Wanneer er in het beginstadium een keuze is gemaakt voor een elektrische rolstoel kan hier worden aangekruist welke opties voor de desbetreffende cliënt van toepassing zijn. Accessoires hoofdsteun stokhouder trapsteun anti-kiepwieltjes gordel 4-punts taxifixatie werkblad Accessoires Accessoires van de rolstoel worden bepaald door overleg tussen de adviseur van Beenhakker en de paramedicus. Gekozen opties dienen aangekruist te worden. De hokjes met streepjes kunnen benut worden voor extra opties betreffende de accessoires of kunnen benut worden voor extra informatie voor reeds aangekruiste accessoires. (bijvoorbeeld merk/type hoofdsteun ) 8

9 Maatgegevens ZB HB ZB = zitbreedte BB = borstbreedte BBL = bovenbeenlengte ZD = zitdiepte HB= heupbreedte RH = rughoogte ZH = zithoogte OBL = onderbeen lengte Zith = zithoek ZD ZH BBL OBL Bij het bepalen van de maten voor de rolstoel worden de lengtematen gemeten door de adviseur van Beenhakker. lengte en gewicht kunnen ook door de paramedicus worden ingevuld. BB RH Lengte Gewicht kg zith De standaardmeetmethode: Zittingbreedte = Functionele breedte van het zitkussen gemeten aan de voorzijde van het zitkussen. Zittingdiepte = Afstand van het midden van de voorzijde van de zitting tot het lumbaalpunt op de rugleuning. Zittinghoogte = Afstand van het midden van de voorzijde van de bovenzijde van het zitkussen tot het vloeroppervlak. Rugleuninghoogte = Afstand van het midden van de achterkant van de bovenzijde van het zitkussen tot de bovenkant van de rugleuning. 9

10 Specifiek gedeelte voor adviseurs van Beenhakker Artikelnummer stuks Omschrijving De adviseurs van Beenhakker kunnen hier de te bestellen onderdelen voor de rolstoel noteren. Opmerkingen Wanneer de adviseur van Beenhakker extra informatie wil opschrijven over de rolstoel, zoals op de eerste pagina van de checklist besproken is, kunnen bovenstaande regels benut worden. Schets Indien nodig kan de adviseur van Beenhakker in bovenstaand kader een schets maken van bijvoorbeeld de zitting of rug wanneer deze aan speciale eisen moet voldoen. 10

11 Specifiek gedeelte voor paramedici (Ergotherapeutische) probleemanalyse In bovenstaand veld kan de paramedicus de (ergotherapeutische) probleemanalyse invullen. De probleemanalyse bestaat uit de inventarisatie van stoornissen, activiteiten, participatie en omgevingsfactoren. Programma van eisen Aan de hand van de bovenstaand (ergotherapeutische) probleemanalyse kan er een programma van eisen worden opgesteld. Hierbij kunnen de punten uit de checklist gebruikt worden: soort rolstoel en frame zitting en bekleding rug en bekleding armleggers beensteunen banden rem accessoires Wensen van de cliënt. In bovenstaand veld kan de paramedicus eventuele wensen van de cliënt noteren ten aanzien van betekenisvolle activiteiten, wensen ten aanzien van functionaliteit en dergelijke. 11

12 Stroomdiagram Implementatie De papieren- en digitale checklist, handleiding en werkinstructie zijn aangeleverd. Nee. Lever de documenten aan. De checklist wordt kort toegelicht door de adviseur aan de betrokken paramedicus. Nee. Leg het doel uit en de wijze van invullen. Wijs op de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen bij het invullen. De werkinstructie en inhoudelijke onderbouwing is doorgelezen. Nee. Lees de werkinstructie en de inhoudelijke onderbouwing door. De leerstijl is vastgesteld. Nee. Stel de leerstijl vast. De leerstijlaanpak is toegepast. Nee. Pas de leerstijlaanpak toe. De passing Voortraject De checklist is doorgenomen door de paramedicus en de cliënt voorafgaand aan de passing. Nee. Neem de checklist door met de cliënt. De checklist is doorgenomen door de paramedicus en de adviseur voorafgaand aan de passing. Nee. Neem de checklist door met de adviseur. Passing De paramedicus, adviseur en cliënt bespreken gezamenlijk de benodigde voorzieningen in de rolstoel. De administratie is compleet. Nee. Vul de ontbrekende gegevens aan. De reden van de aanvraag is vastgesteld Nee. Stel de reden van de aanvraag vast. Het doel van de voorziening is vastgesteld. Nee. Stel het doel van de voorziening vast. Het is duidelijk welk merk/type voorziening/aanpassing/reparatie er komt. Nee. Stel vast welke voorziening/aanpassing/reparatie er komt. De eisen aan de onderdelen van de rolstoel zijn vastgesteld. Nee. Stel de eisen aan de onderdelen van de rolstoel vast. De maatgegevens zijn compleet. Nee. Vul de ontbrekende gegevens aan. Nazorg De paramedicus beoordeelt of de voorziening voldoet aan de vastgestelde eisen. Nee. Beoordeel de voorziening. De voorziening voldoet aan de vastgestelde eisen. De nazorgfase is afgerond. Nee. Begin opnieuw. 12

13 Inhoudelijke onderbouwing van de checklist Administratieve- en cliëntgegevens Door alle gegevens direct op te schrijven waar de cliënt en paramedicus bij zijn, is de kans het grootst dat de gegevens recent en accuraat zijn. Zonder deze gegevens kan het adviestraject niet beginnen. De paramedicus is contactpersoon voor de selectie van de voorziening. Het offertenummer is uniek en gekoppeld aan één cliënt. Gegevens worden nu vaak niet compleet gemaakt waardoor service aan een voorziening niet uitgevoerd kan worden. Om dit te voorkomen levert de paramedicus deze gegevens aan. Reden van de aanvraag en doel van de voorziening De reden van de aanvraag, en het doel van de voorziening zijn belangrijk om op te schrijven. In dit gedeelte betrekken wij de cliënt actief. De voorziening kan voor de cliënt een andere betekenis hebben dan vooraf werd gedacht. Bovendien komt het ook wel voor dat een voorziening wordt aangevraagd die een cliënt niet wil of kan gebruiken. Dit komt dan bijvoorbeeld door verkeerde indicatie of snel veranderend ziektebeeld. Om misvattingen te voorkomen, vragen we zowel de cliënt als de paramedicus naar de reden en het doel. Bij de reden van de aanvraag dient een probleemanalyse geschreven te worden waarin duidelijk wordt welk ziektebeeld de cliënt heeft, en welke gevolgen dit heeft voor zijn handelen en participatie. Hieruit moet duidelijk worden waarom een cliënt een rolstoel nodig heeft. Bij het doel van de rolstoel is aandacht voor betekenisvolle activiteiten binnen één of meerdere handelingsgebieden. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: zitcomfort bij passieve cliënten, preventie en mobiliteit. Deze gegevens kunnen genoteerd worden in het oriënterend gesprek dat de paramedicus met de cliënt heeft voordat de adviseur naar de instelling komt. (Arva, J., 2008) Soort, merk en type rolstoel Het opschrijven van het soort, merk en type rolstoel laat direct zien om wat voor voorziening het gaat. Het is de conclusie van de exploratie van de vraag van de cliënt en de technische mogelijkheden. De zitting, het kussen en de bekleding Cliënten die in tehuizen wonen, brengen (een groot deel van) de dag door in de rolstoel. Hierom is het belangrijk bewust te kiezen voor een zitting en een kussen. Doelen die te bereiken zijn, zijn bijvoorbeeld decubitusvermindering of -preventie, een goed ondersteunde houding bereiken en eventueel het verhogen van de zelfstandigheid door goede ondersteuning. (Arva, J., 2008) Decubitus komt voor onder één op de vier bewoners van verpleeghuizen dus daar dient altijd rekening mee gehouden te worden. Hierom hebben wij een anti-decubitus kussen toegevoegd aan de checklist. ( Verder kan er rekening gehouden worden met incontinentie. Het gebruik van antiincontinentiemateriaal bevordert de hygiëne; de verzorgers kunnen de stoel op deze manier gemakkelijker schoonhouden. Dit kan ervoor zorgen dat de cliënt zich prettiger en zekerder voelt in de stoel. De rug en de bekleding De rugvoorziening is tevens belangrijk voor cliënten die veel zitten. Het komt in tehuizen vaak voor dat cliënten scheefzakken in de stoel. Door het aanbrengen van rompsteunen kan dit tegengegaan worden. Dit gaat eventueel scheefgroeien of het ontstaan of verergeren van contracturen tegen. Bij de bekleding kan ook rekening gehouden worden met overmatig transpireren en decubitus. De armleuningen en armleggers Sommige cliënten hebben brede armen en behoeven daarom bredere armleggers. Omdat verkeerde afstelling van armleuningen en armleggers kan leiden tot schouder- en rugklachten, is de keuze belangrijk ter preventie. Bij cliënten met een halfzijdige verlamming dienen de arm en hand goed ondersteund te worden. 13

14 Beensteunen Beensteunen dienen goed in- en afgesteld te worden. Bij cliënten met een verlamming en/of gevoelsstoornissen of neglect kunnen de benen onder de rolstoel terecht komen zonder dat hij dit voelt. Het resultaat hiervan kan zijn het ontstaan of verergeren van wonden. Verder dient rekening gehouden te worden met eventuele decubitus op de hielen. Hier kan bij de keuze van de voetplaat rekening mee gehouden worden. Banden De keuze voor banden is belangrijk als het gaat om comfort, aandrijving en dergelijke. Door de achterwielen van massief materiaal te voorzien zal de cliënt meer stuiteren in de stoel, dan wanneer voor lucht wordt gekozen. Bij de aandrijving van een elektrische rolstoel wordt rekening gehouden met de rijvaardigheid van de cliënt, de omgeving waarin gereden wordt, de af te leggen afstanden en dergelijke. De lengte-eenheid inch is gekozen omdat dit gangbaar is bij rolstoelen. (Arva, J., 2008) Rem Remmen zijn cruciaal voor een rolstoel en daarom ook opgenomen in deze checklist. Sommige cliënten gebruiken een eenhandige rem, weer anderen gebruiken een verlengde rem. Alles om de veiligheid te garanderen. Bij dit aandachtspunt dient men zich af te vragen wie de rem moet hanteren: de cliënt zelf of de verzorgenden. De selectie van de remmen maakt de adviseur op basis van ervaring en kennis. De wijze waarop onderzocht wordt welke rem gewenst is, laten wij over aan de expertise van de adviseur. De (bediening en besturing van de) ELRO De keuze voor bediening moet gemaakt worden op basis van de mogelijkheden van de cliënt. Wat is zijn dominante hand, maar belangrijker is om vast te stellen wat zijn functionele hand is. Bij het plaatsen van de besturingskast moet rekening gehouden worden met cognitieve problemen als neglect, met range of motion van de armen en met wijze van besturing. De keuze voor een joystick, de grootte ervan of een alternatief dient besproken te worden als de cliënt zelfstandig in de ELRO gaat rijden. (Lohman, A., H., M. 2000) Maatvoering en accessoires De ene cliënt is de andere niet, dus moet de rolstoel aansluiten bij diens lengtematen. Dit zorgt voor een optimale passing. Een verkeerde maat kan nadelige gevolgen hebben voor het doel van de rolstoel. (een te brede stoel kan ervoor zorgen dat iemand niet meer bij de hoepels kan, en zichzelf niet meer zelfstandig voort kan bewegen) (wanneer een te hoge stoel uitgeschreven wordt kan het gevolg zijn dat iemand zijn transfer niet zelfstandig meer kan maken). Een goede maatvoering werkt bevorderend ten gunste van het doel van de rolstoel. De maten worden altijd opgeschreven. In de handleiding van de checklist is uitgeschreven welke lengtematen op de checklist vermeld staan. De meest voorkomende accessoires hebben wij plaats gegeven op de voorzijde van de checklist. Tevens is er ruimte om alternatieve opties te noteren. Voor- en achterzijde Op de voorzijde van de checklist kunnen standaard opties, veelvoorkomende opties en aanpassingen aangekruist worden. De gekozen opties en aantekeningen worden op de achterzijde uitgeschreven. We hebben gekozen voor deze indeling omdat deze het meest overzichtelijk is. Als het gaat om rolstoelen zonder al te veel aanpassingen zou de adviseur aan één bladzijde genoeg hebben. Dit geeft dan een kort en bondig overzicht. Om de expertise van de betrokken partijen optimaal in te kunnen zetten, hebben wij ervoor gekozen twee specifieke gedeelten toe te voegen. In het gedeelte voor de adviseur wordt de nadruk gelegd op de technische keuzes. De adviseur heeft kennis over de mogelijkheden ten aanzien van de rolstoel en kan dan ook aangeven welke technische mogelijkheden aansluiten bij de vraag van de cliënt. Dit gedeelte biedt ruimte voor artikelnummers, opmerkingen en een schets. 14

15 In het gedeelte voor de paramedicus wordt de nadruk gelegd op de cliëntgerichtheid. Er wordt een probleemanalyse opgesteld en een programma van eisen voor de voorziening. Alles draait in dit proces direct om de cliënt, zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen. De betrokken partijen vullen elkaars expertise aan, waardoor vanuit verschillende oogpunten (technische mogelijkheden, cliëntperspectief) een geschikte voorziening geselecteerd wordt voor de cliënt. Dit vergroot de effectiviteit van het selectieadvies. N.B. Hoewel de paramedicus en de adviseur gebruik maken van hun eigen expertise, is er ook een overlap te zien. De probleemanalyse moet aansluiten bij de ingevulde reden aanvraag en doel van de rolstoel door de adviseur. Het technische gedeelte van de checklist moet op haar beurt aansluiten op het programma van eisen van de paramedicus, opgesteld in overleg met de cliënt. Door dit naast elkaar te leggen en te bespreken, kunnen eventuele discrepanties ontdekt en opgelost worden. Deze inhoudelijke onderbouwing is gebaseerd op ervaring en productkennis van de junioradviseurs, de resultaten van de interviews en literatuuronderzoek. 15

ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER

ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER ROLMODEL VOOR ADVISEURS ADVISEREN BIJ BEENHAKKER werkinstructie en handleiding van de checklist voor de paramedicus Hogeschool van Amsterdam Amsterdam School of Health Professions Ergotherapie september

Nadere informatie

Etac M100; doordachte eenvoud

Etac M100; doordachte eenvoud Etac M100 Etac M100 Een unieke en verrassende kruisframe-rolstoel met een grote functionaliteit. Een doordacht ontwerp met gevoel voor design en eenvoud, tot in het kleinste detail. 2 Etac M100; doordachte

Nadere informatie

ZITHOOGTE INCL. STANDAARD KUSSEN (7 CM), ONBELAST

ZITHOOGTE INCL. STANDAARD KUSSEN (7 CM), ONBELAST IBIS XC T + (0) 0 F + (0) 0 customerservice@handicare.com www.handicare.be Geldig vanaf --0 Versie.0 Dealer Datum Referentienummer Afleveradres Aantal PRIJSLIJST ID 0 configuratie exclusief BTW., inclusief

Nadere informatie

Start M3 Hemi Lichtgewicht rolstoel

Start M3 Hemi Lichtgewicht rolstoel Basisprijs: 1.098,54 Alle prijzen in, excl. BTW Geldig vanaf 01-01-2015 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Opdrachtnr.: Start M3 Hemi Lichtgewicht rolstoel Artikelnummer : 480F53=30000_K Offerte Bestelling

Nadere informatie

Een leven met de Act is een leven zonder beperkingen. Het draait allemaal om onafhankelijkheid

Een leven met de Act is een leven zonder beperkingen. Het draait allemaal om onafhankelijkheid Etac Act & Elite Etac Act Een leven met de Act is een leven zonder beperkingen. Het draait allemaal om onafhankelijkheid Een leven met de Etac Act is een leven vol met mogelijkheden. Het draait allemaal

Nadere informatie

* Neem contact op voor alle mogelijkheden en een passende prijsopgave: + 31 (0) of

* Neem contact op voor alle mogelijkheden en een passende prijsopgave: + 31 (0) of Lagooni compact met 4 zwenkwielen a Aluminium frame, poedercoating zilverkleurig a Zitbreedte zitting naar keuze in de maten 40-42-44-46-48-50 cm a Wegdraaibare en uitneembare aluminium armleuningen extra

Nadere informatie

Invacare Adapt Spin X

Invacare Adapt Spin X Juli 2016 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Invacare Crashtest ISO 7176-19 Transport gewicht

Nadere informatie

XLT Swing. BRA0050 Eénhands hoepelaandrijving, rechterrzijde (Alleen in combinatie met

XLT Swing. BRA0050 Eénhands hoepelaandrijving, rechterrzijde (Alleen in combinatie met Januari 2017 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Invacare Dealer: Technisch adviseur: E-mail: 135 KG 6 KG Crashtest ISO 7176-19 Geldt alleen

Nadere informatie

Prijs 1.995,00. Lagooni compact zelfrijder 20 wielen. Prijs 2.610,00

Prijs 1.995,00. Lagooni compact zelfrijder 20 wielen. Prijs 2.610,00 Lagooni compact met 4 zwenkwielen a Aluminium frame, poedercoating zilverkleurig a Zitbreedte zitting naar keuze in de maten 40-42-44-46-48-50 cm a Wegdraaibare en uitneembare aluminium armleuningen extra

Nadere informatie

Action3 Kom in actie! Action3

Action3 Kom in actie! Action3 Invacare Action 3 Kom in actie! De Invacare Action 3 biedt een maximale mobiliteit doordat deze gemakkelijk is aan te passen aan de gebruiker. De verbeterde ergonomie en rijeigenschappen garanderen de

Nadere informatie

Prijs 995,00. Lagooni care zelfrijder. Prijs 1.159,00. Extra mogelijkheden toepasbaar op de care a Kunststof toiletemmer met deksel 33,15

Prijs 995,00. Lagooni care zelfrijder. Prijs 1.159,00. Extra mogelijkheden toepasbaar op de care a Kunststof toiletemmer met deksel 33,15 Lagooni care 4 kleine wielen a Vaste zitting van PU schuim met uitsparing voor, B 45 x D 45 cm a Vulstop voor zitting a Insteekrails voor kunststof toiletemmer a Vaste rugleuning (uitneembaar) van PU schuim

Nadere informatie

Focus Adapt Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Focus Focus

Focus Adapt Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Focus Focus Rea Focus Adapt Rea Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Rea Focus is een handbewogen rolstoel voor continu dagelijks gebruik. De instelbaarheid, welke veelzijdig en eenvoudig is,

Nadere informatie

VERZORGEN BESTELFORMULIER HTS / Douche- en toiletstoel

VERZORGEN BESTELFORMULIER HTS / Douche- en toiletstoel Aanvrager / Dealer: Besteldatum: Adres: Ordernummer: Postcode / Plaats: Referentie: Contactpersoon: Telefoonnummer: Veilig douchen, badderen en naar het toilet gaan. Dat kan met de HTS. Deze stoel is eenvoudig

Nadere informatie

LifeStand LSR. Prijslijst: 21 NL 2013 EUR. Klant gegevens. Gebruiker gegevens. Anatomische maten

LifeStand LSR. Prijslijst: 21 NL 2013 EUR. Klant gegevens. Gebruiker gegevens. Anatomische maten Prijslijst: 21 NL 2013 EUR Klant gegevens Contact: Klantennr.: Klant naam: Adres: Woonplaats: Postcode: Tel: Fax: Ordernr.: Gebruiker gegevens Voornaam: Achternaam: Diagnose: Adres 1: Adres 2: Postcode:

Nadere informatie

Focus. Veelzijdig en comfortabel

Focus. Veelzijdig en comfortabel Veelzijdig en comfortabel De Rea heeft een vaste zitplaat die een semi-actieve zitpositie stimuleert en biedt daarnaast een uitgebreide lichaamsondersteuning. Het unieke vouwframe zorgt ervoor dat de rolstoel

Nadere informatie

Dealer: Technisch adviseur:

Dealer: Technisch adviseur: Januari 2017 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Invacare Dealer: Technisch adviseur: E-mail: 135 KG 6 KG Crashtest ISO 7176-19 Geldt alleen

Nadere informatie

Etac Cross & Cross XL

Etac Cross & Cross XL Etac Cross & Cross XL Etac Cross De flexibiliteit zit bij de Etac Cross in de opties, niet in het frame De Etac Cross is comfortabeler om in te zitten en leuker om in te rijden dan u ooit voor mogelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen Inhoud Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens 3 1.3 Indicatie rolstoel 4 1.4 Functioneel programma van eisen rolstoelvoorziening 4 Antropometrie

Nadere informatie

Bestelformulier Prijzen excl. BTW geldig tot Klant / Klantnummer. Postcode/woonplaats. Telefoonnummer. Adviseur Euroflex Miniflex

Bestelformulier Prijzen excl. BTW geldig tot Klant / Klantnummer. Postcode/woonplaats. Telefoonnummer. Adviseur Euroflex Miniflex Bestelformulier 2017 Prijzen excl. BTW geldig tot 01-01-2018 Bestelling Offerte Klant / Klantnummer Klant Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Email Adviseur Compacte elektrische voorwiel aangedreven

Nadere informatie

B400 Elektrische rolstoel B400 advanced E65UK

B400 Elektrische rolstoel B400 advanced E65UK Basisprijs: 3.264,00 Alle prijzen in, excl. BTW Geldig vanaf 01-01-2015 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Opdrachtnr.: B400 Elektrische rolstoel B400 advanced E65UK Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Nadere informatie

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track Invacare Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren De Invacare Typhoon is dé elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De centrale aandrijving garandeert extra gemak bij het manoeuvreren en het Walking Beam

Nadere informatie

Verrijdbare doucheen toiletstoelen

Verrijdbare doucheen toiletstoelen Invacare / Aquatec Verrijdbare doucheen toiletstoelen Tot 180 kg Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean ual Vip en Ocean -Vip e verrijdbare douche- en toiletstoelen van de Aquatec Ocean Serie bieden

Nadere informatie

Rea Dahlia 45 Manuele verzorgingsrolstoel met 45 zitkanteling

Rea Dahlia 45 Manuele verzorgingsrolstoel met 45 zitkanteling Januari 2017 Invacare nv Autobaan 22-8210 Loppem - België - www.invacare.be Manuele verzorgingsrolstoel met 45 zitkanteling Algemene garantie: 2 jaar en op het frame: 3 jaar Max gebruikersgewicht: 135

Nadere informatie

GERIATRISCHE - ZETELS

GERIATRISCHE - ZETELS Update: 01/07/2014 DE GERIATRISCHE ZETEL Met de geriatrische zetel beschikt u over een product dat volledig ontworpen is voor uw comfort. De geriatrische zetels zijn bedoeld voor binnengebruik. Dit product

Nadere informatie

Givas.

Givas. Givas Relax voordelen Givas: De rugleuning, zitting en beensteun is gemaakt van Polyurethaan integraal schuim en volledig ergonomisch gevormd. De ergonomische vorm zorgt ervoor dat de patiënt volledig

Nadere informatie

Excel G3 Kinderuitvoering

Excel G3 Kinderuitvoering Excel G3 Kinderuitvoering Opvouwbare lichtgewicht kinderrolstoel Een eenvoudig opvouwbare en compacte lichtgewicht meeneem kinderrolstoel, bijzonder praktisch inzetbaar voor incidenteel gebruik. Wordt

Nadere informatie

INHOUD. Productcatalogus XXL-catalogus

INHOUD. Productcatalogus XXL-catalogus INHOUD Rolstoelen en Kussens... 2 XXL-Rehab Minimaxx plooibare rolstoel... 2 XXL-Rehab manuele rolstoel eclipse... 5 XXL-Rehab manuele rolstoel eclipse TILT... 8 XXL-Rehab comfort kussen... 11 ROLSTOELEN

Nadere informatie

Invacare Variable Plus

Invacare Variable Plus Invacare Variable Plus Veelzijdig in functionaliteit Als waardig opvolger van de Invacare Variable kent de Invacare Variable Plus meer functionaliteit. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 120

Nadere informatie

PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2014

PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2014 PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2014 www.mercado-medic.nl Mercado Medic Nederland BV, Nobelweg 22, 3899 BN, Zeewolde Tel: 036-521 99 95 Fax: 036-521 99 90 Prijzen zijn excl. BTW. Prijzen en specificaties kunnen

Nadere informatie

Opdrachtnr.: ... Datum Handtekening

Opdrachtnr.: ... Datum Handtekening Basisprijs: 493,96 Alle prijzen in, incl. BTW Geldig vanaf 01-03-2014 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Opdrachtnr.: Leckey PAL Early Intervention Chair Offerte Bestelling Klant / Klantnummer Afleveradres

Nadere informatie

Excel Mobil. Prijslijst / orderformulier 2016 (BTW tarief is 6%) Specificaties. Producteigenschappen. Geldig vanaf: Dealer: Referentie: Ordernummer:

Excel Mobil. Prijslijst / orderformulier 2016 (BTW tarief is 6%) Specificaties. Producteigenschappen. Geldig vanaf: Dealer: Referentie: Ordernummer: Exel Mobil Geldig vanaf: Dealer: Referentie: Ordernummer: Afleveradres: Speifiaties Totale hoogte: Prijslijst / orderformulier 216 (BTW tarief is 6%) 91½ 13 m (verstelbaar) 1 januari 216 216 Van Os Medial

Nadere informatie

Dealer: Technisch adviseur: Telefoonnummer: Manuele modulaire rolstoel Maximaal gebruikersgewicht: 100 / 130 kg. Plaats: Referentie: Datum:

Dealer: Technisch adviseur:   Telefoonnummer: Manuele modulaire rolstoel Maximaal gebruikersgewicht: 100 / 130 kg. Plaats: Referentie: Datum: Januari 2017 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Invacare Dealer: Technisch adviseur: Crashtest ISO 7176-19 Transport 100 / 130 KG gewicht

Nadere informatie

B400 Elektrische rolstoel

B400 Elektrische rolstoel Basisprijs: EUR 5287,50 Geldig vanaf 01-01-2015 Alle prijzen in, inclusief BTW Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Order nr: B400 Elektrische rolstoel B400-AA2 Max. gebruikersgewicht: 140 kg Artikel

Nadere informatie

Het zit zo... Zitten op hoog niveau

Het zit zo... Zitten op hoog niveau Het zit zo... Zitten op hoog niveau 2 Goed zitten en gezond blijven Chauffeurs zitten een groot deel van hun tijd in de cabine van de vrachtwagen. Hier verrichten zij zittend het belangrijkste deel van

Nadere informatie

Een perfecte zithouding voor iedereen

Een perfecte zithouding voor iedereen SEDEO Een perfecte zithouding voor iedereen Zitkussens Rugleuningen Opties Een goede zithouding vormt de basis voor een goede mobiliteitsoplossing. Dit gaat verder dan het kiezen van de juiste kussens.

Nadere informatie

Just You. Huren op maat

Just You. Huren op maat Just You. Huren op maat Onze visie. De elektrische rolstoelen van Permobil geven vrijheid. Daarmee bedoelen we dat een rolstoel meer is dan een stoel met een motor. De transportfunctie vormt de basis,

Nadere informatie

Invacare Storm -FDX Modulite

Invacare Storm -FDX Modulite Januari 2017 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Invacare Storm -FDX Dealer: Technisch adviseur: E-mail: Telefoonnummer: Plaats: Crashtest

Nadere informatie

Invacare TDX SP2 Modulite Flex 3

Invacare TDX SP2 Modulite Flex 3 Juli 2016 Invacare TDX SP2 Modulite Flex 3 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl Dealer: Referentie: Crashtest ISO 7176-19 180 kg (6 + 8 km/h)

Nadere informatie

De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution

De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution Net zo uniek als u! CJG Solution De oplossing voor elk zitprobleem Een kleine 20 jaar geleden heeft B&S haar eerste huiskamerstoel ontwikkeld. Deze comfortabele

Nadere informatie

Balansprobleem: verstoorde rompbalans (CVA)

Balansprobleem: verstoorde rompbalans (CVA) Balansprobleem: verstoorde rompbalans (CVA) Kuiprugleuning Hemiplegie armlegger Werkblad Kuiprugleuning Bij een kuiprugleuning wordt een stabiele zijwaartse ondersteuning aangebracht, waardoor scheef zakken

Nadere informatie

Excel G5 Modulair Kids

Excel G5 Modulair Kids Excel G5 Modulair Kids Lichtgewicht kinder rolstoel Silver Seating Compatible Een vouwbare lichtgewicht meeneem rolstoel. Handzaamheid en comfort zijn gecombineerd in dit model, dat eenvoudig instelbaar

Nadere informatie

De nieuwe norm in mobiliteit. Paravan

De nieuwe norm in mobiliteit. Paravan De nieuwe norm in mobiliteit Paravan Paravan De belangrijkste kenmerken en opties in beeld De nieuwe norm in mobiliteit Maak kennis met het gevoel van mobiliteit! Paravan introduceert Eenvoudige DX-besturing

Nadere informatie

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen WorkHopper Status Aanvraag Zicht Gegevens Dealer Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon E-mail Tel Bestelling Datum Afleveradres Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon Fax Gegevens gebruiker Voor-

Nadere informatie

ComfortControl 01 NEIGVERGRENDELING 02 NEIGWEERSTAND 05 RUGLEUNINGHOOGTE 03 ZITDIEPTE 06 RUGLEUNINGHOEK 04 ZITHOOGTE 07 ARMLEUNING HOOGTE

ComfortControl 01 NEIGVERGRENDELING 02 NEIGWEERSTAND 05 RUGLEUNINGHOOGTE 03 ZITDIEPTE 06 RUGLEUNINGHOEK 04 ZITHOOGTE 07 ARMLEUNING HOOGTE Stap 1: Ontgrendel uw stoel. 01 NEIGVERGRENDELING Stap 2: Stel de stoel af op uw lichaam. 02 NEIGWEERSTAND 03 ZITDIEPTE 04 ZITHOOGTE Stap 3: Stel de stoel af op uw manier van werken. 05 RUGLEUNINGHOOGTE

Nadere informatie

BIJLAGE 5. BESCHRIJVING HULPMIDDELEN

BIJLAGE 5. BESCHRIJVING HULPMIDDELEN BIJLAGE 5. BESCHRIJVING HULPMIDDELEN Inleiding Hieronder wordt een specificatie gegeven van de minimum eisen van de hulpmiddelen waaraan uw inschrijving dient te voldoen en waarop uw tarieven gebaseerd

Nadere informatie

U kunt rekenen op de X-Family2

U kunt rekenen op de X-Family2 De ideale Familie U kunt rekenen op de X-Family2 De nieuwe, verbeterde X-Family². Efficiëntie die loont. De X-Family2 staat voor betrouwbaarheid en modulariteit. De gemeeschappelijke onderdelen hebben

Nadere informatie

Belangrijk volledig invullen!

Belangrijk volledig invullen! SwayHopper Status ( Art : 300-000 x x ) Aanvraag Zicht Gegevens Dealer Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon E-mail Bestelling Datum Afleveradres Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon Tel Fax

Nadere informatie

Belangrijk volledig invullen!

Belangrijk volledig invullen! SwayHopper Status ( Art : 300-000 x x ) Aanvraag Zicht Gegevens Dealer Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon E-mail Bestelling Datum Afleveradres Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon Tel Fax

Nadere informatie

The Power of Mobility

The Power of Mobility The Power of Mobility X850 CS X850 Corpus TM X850 Miniflex TM Gebouwd voor buiten. Onze nieuwste, krachtige off the road-rolstoel, de X850, ziet er niet alleen stoer uit, maar is bovendien geconstrueerd

Nadere informatie

Etac Next & Next Comfort

Etac Next & Next Comfort Etac Next & Next Comfort Etac Next en Next Comfort De flexibiliteit zit bij de Etac Next en Next Comfort in de opties, niet in het frame De Etac Next en Next Comfort zijn comfortabeler om in te zitten

Nadere informatie

OPTIES BEDIENINGEN EN VERLICHTING

OPTIES BEDIENINGEN EN VERLICHTING QLASS OPTIES OPTIES BEDIENINGEN EN VERLICHTING Shark drive only - Verlichting: nee Shark lights Shark seats & lights - Verstellingen: ja (max. 2x) DX2 REM 420 - Verstellingen: ja (max. 4x) DX2 REM 550

Nadere informatie

NIEUW. Action. Invacare 4 NG. Stijlvol en stabiel met uitstekende functionaliteit

NIEUW. Action. Invacare 4 NG. Stijlvol en stabiel met uitstekende functionaliteit NIEUW Invacare Action 4 Stijlvol en stabiel met uitstekende functionaliteit Invacare Action 4 De nieuwe verbeterde Action4 is bijna 1 kg lichter dan het vorige model. En dit zelfs met nog meer functionaliteit.

Nadere informatie

Aquatec. Ocean. Ocean, Ocean Vip, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip

Aquatec. Ocean. Ocean, Ocean Vip, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip Aquatec Ocean Ocean, Ocean Vip, Ocean ual Vip, Ocean -Vip van 964 tot 1094 mm van 680 tot 810 mm 934 mm 730 mm 370 mm 459 mm (539 en version XL) 485 mm 450 mm 560 mm van 480 tot 600 mm Stabiel, stalen

Nadere informatie

Bestelformulier 2016 Prijzen excl. 6 % btw geldig tot Avantgarde Teen 2VR. Basisuitvoering. Basisprijs: 2.734,71 Artikelnummer 480F45=4_K

Bestelformulier 2016 Prijzen excl. 6 % btw geldig tot Avantgarde Teen 2VR. Basisuitvoering. Basisprijs: 2.734,71 Artikelnummer 480F45=4_K Bestelformulier 2016 Prijzen excl. 6 % geldig tot 01-01-2017 Avantgarde Teen 2VR Offerte Bestelling Klant / Klantnummer Klant... Adres... Postcode/woonplaats... Telefoonnummer... Email... Adviseur... Afleveradres

Nadere informatie

NVE-standaard. Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel Handleiding & formulier

NVE-standaard. Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel Handleiding & formulier NVE-standaard Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel Handleiding & formulier Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel 2001 NVE Auteurs: C. Rullens, A. Scheffer ISBN 90-5189-970-X http://www.ergotherapie.nl

Nadere informatie

BQE Stoelen overzicht 2010

BQE Stoelen overzicht 2010 BQE Stoelen overzicht 2010 Modellen Technische gegevens Prijzen Back Quality Ergonomics Thorbeckelaan 364 T. +31 (0)70 325 28 91 E. info@bqergonomics.nl 2564 BZ Den Haag F. +31 (0)70 368 30 87 I. www.bqergonomics.com

Nadere informatie

Maatgegevens. januari 2015

Maatgegevens. januari 2015 Kenmerken Rolstoelonderstel in 4 maten Zitdiepte 10 cm instelbaar (d.m.v. verplaatsen van de rugleuning) Kantelverstelling max. 45º Aluminium frame in zilvergrijs, zwart en wit Neerklapbare rugleuning

Nadere informatie

HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE HEPRO AS. Algemene informatie MATERIALEN EN ONDERDELEN

HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE HEPRO AS. Algemene informatie MATERIALEN EN ONDERDELEN HEPRO WERKSTOELEN HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE Hepro Universal, elektro Pagina 3 Hepro Tilto, elektro & gasso Pagina 4 Hepro Coxit, elektro & gasso Pagina 5 Hepro Standaard, elektro & gasso Pagina 6

Nadere informatie

O Offerte. O Bestelling

O Offerte. O Bestelling O Offerte O Bestelling Sorg Vector Basisprijs: 2090, Actief rolstoel; vast frame; zitbreedte, zitdiepte en rughoogte meegroeibaar, zonder uitwisseling van framedelen; hoek van de zitting in te stellen

Nadere informatie

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen.

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Productcatalogus Inleiding 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Producten van een hoge kwaliteit, betrouwbaar en vriendelijk geprijsd. Eenvoudig in gebruik en onderhoud

Nadere informatie

// SUCCESVOL GECRASHTEST. » Makkelijke transfers De opklapbare armsteunen zijn in hoogte en in hoek instelbaar met een in diepte instelbare armlegger.

// SUCCESVOL GECRASHTEST. » Makkelijke transfers De opklapbare armsteunen zijn in hoogte en in hoek instelbaar met een in diepte instelbare armlegger. // SUCCESVOL GECRASHTEST De Salsa2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem. De Salsa2 is geschikt voor het Dahl Docking System. Dit systeem maakt het eenvoudig om de

Nadere informatie

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] De beste manier om ergonomisch correct te zitten is ervoor te zorgen dat het lichaam in beweging blijft. Vindt u dat raar klinken? Dat is het niet. Plus[6]

Nadere informatie

PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2011 Mercado Medic Nederland BV, Nobelweg 22, 3899 BN, Zeewolde Tel: 036-521 99 95 Fax: 036-521 99 90

PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2011 Mercado Medic Nederland BV, Nobelweg 22, 3899 BN, Zeewolde Tel: 036-521 99 95 Fax: 036-521 99 90 PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2011 Mercado Medic Nederland BV, Nobelweg 22, 3899 BN, Zeewolde Tel: 036-521 99 95 Fax: 036-521 99 90 REAL 9000 9 REAL 9000 REAL 9100 REAL 9300 REAL 9400 REAL 9700 REAL 9800 AB

Nadere informatie

ZETELS: INHOUDSTABEL Kosmo Kino Kombi Klub Kosi

ZETELS: INHOUDSTABEL Kosmo Kino Kombi Klub Kosi ZETELS: INHOUDSTABEL Kosmo Kino Kombi Klub Kosi ZETEL KOSMO WT1700 WT1703 Het gamma KOSMO zetels werd speciaal ontwikkeld om meerdere types pathologie voor hun rekening te nemen. De veelzijdige ergonomische

Nadere informatie

Salsa. Explore your world

Salsa. Explore your world Salsa Explore your world Zippie Salsa M Optimale Indoor manoeuvreerbaarheid Compacte draaicirkel dankzij de Midwielaandrijf-technologie De geringe breedte (60 cm) zorgt ervoor dat smalle deuropeningen

Nadere informatie

Een stoel op maat. biedt ondersteuning en optimale ontspanning. Welkom in Lemelerveld TOT TONNIE OVER 3 INRUILKORTING OP UW OUDE STOEL!

Een stoel op maat. biedt ondersteuning en optimale ontspanning. Welkom in Lemelerveld TOT TONNIE OVER 3 INRUILKORTING OP UW OUDE STOEL! TONNIE OVER 3 DATZITGOED TOT 250 INRUILKORTING OP UW OUDE STOEL!* 3 Een stoel op maat biedt ondersteuning en optimale ontspanning *4 weken na verschijningsdatum Strenkhaarsweg 4 8152 AX Lemelerveld www.datzitgoed.com

Nadere informatie

Onderdelenlijst Excel G7

Onderdelenlijst Excel G7 (0730) Onderdelenlijst Excel G7 Accessories 1213 3900 4 fixatiepunten ter bevestiging op de Silver Seating polsterrugleuning 58,65 12133900 1730 2100 Achterasblok compleet met montage materiaal voor 12"

Nadere informatie

De autostoel die met uw kind mee groeit. Carrot 3

De autostoel die met uw kind mee groeit. Carrot 3 De autostoel die met uw kind mee groeit Carrot 3 Carrot 3 De autostoel die met uw kind mee groeit Maak kennis met deze zeer comfortabele autostoel! De Carrot 3 biedt net die eigenschappen die andere autostoelen

Nadere informatie

Het instrument Assessment Algemene Arbeidsvaardigheden

Het instrument Assessment Algemene Arbeidsvaardigheden Assessment Algemene Arbeidsvaardigheden DEEL A Het instrument Assessment Algemene Arbeidsvaardigheden Junior adviseurs Periode Paulien Luijten 8 April 2002 27 September 2002 Ivy Pot Christiane Thiem In

Nadere informatie

Standaard zitting n Geprofileerde vulling. n Goede drukverdeling. n Tuberuitsparing n Skai bekleding

Standaard zitting n Geprofileerde vulling. n Goede drukverdeling. n Tuberuitsparing n Skai bekleding Matrixx zitsysteem Zittingen Rugleuningen Voordelen Matrixx zitsysteem n Uitwisselbaarheid van elementen tussen de Life & Mobility en Permobil rolstoelen n Modulaire productopbouw met vele keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Invacare. ction 3. De wedergeboorte van een sterrenstoel

Invacare. ction 3. De wedergeboorte van een sterrenstoel Invacare R De wedergeboorte van een sterrenstoel De Action 3 NG is één van de fraaiste voorbeelden van uitwisselbaarheid in het rolstoel assortiment van Invacare. Hij deelt zijn basisplatform met de andere

Nadere informatie

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen EasyHopper Status Aanvraag Bestelling Datum ( Art : 260-000 x x ) Zicht Gegevens Dealer Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon Afleveradres Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon E-mail Tel Fax

Nadere informatie

DE REAL AANGEPASTE KINDERSTOEL

DE REAL AANGEPASTE KINDERSTOEL Article number 803374 Last change 140415 Valid from 070601 DE REAL AANGEPASTE KINDERSTOEL EEN STOEL MET MODULAIR SYSTEEM EN ENORME MOGELIJKHEDEN Veel kinderen met een functiebeperking kunnen comfortabel

Nadere informatie

XXL Producten prijslijst 2015

XXL Producten prijslijst 2015 XXL Producten prijslijst 2015 XXL Producten - Minimaxx Minimaxx Standaard Deze rolstoel is opvouwbaar en geschikt voor gebruikers tot een maximaal gewicht van 325kg. Verkrijgbaar in verschillende zitbreedtes.

Nadere informatie

Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl. Dealer:

Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl. Dealer: Januari 2016 Invacare B.V. Galvanistraat 14-3 6716 AE Ede Tel: 0318-69 57 57 Fax: 0318-69 57 58 - www.invacare.nl 130 KG 7,5 KG Crashtest ISO 7176-19 Geldt alleen bij RH > 400 mm manueel actief rolstoel

Nadere informatie

REAL 9000 PLUS KIND. Waar kwaliteit, functionaliteit en design bij elkaar komen! Valid from 070601. Last change 1000601. Article number 803374

REAL 9000 PLUS KIND. Waar kwaliteit, functionaliteit en design bij elkaar komen! Valid from 070601. Last change 1000601. Article number 803374 REAL 9000 PLUS KIND Article number 803374 Last change 1000601 Valid from 070601 Waar kwaliteit, functionaliteit en design bij elkaar komen! Een Stoel met modulair systeem en enorme mogelijkheden Veel kinderen

Nadere informatie

Standaard zitting n Geprofileerde vulling n Tuberuitsparing n Skai bekleding. Traagschuim zitting n Geprofileerde traag schuimvulling

Standaard zitting n Geprofileerde vulling n Tuberuitsparing n Skai bekleding. Traagschuim zitting n Geprofileerde traag schuimvulling Matrixx zitsysteem Zittingen Rugleuningen Dat zit wel goed Standaard zitting n Tuberuitsparing Standaard rugleuning n Standaard vulling n Optioneel te voorzien van rompsteunen Een rolstoel is meer dan

Nadere informatie

EEN WERELD IN BEWEGING

EEN WERELD IN BEWEGING cricket EEN WERELD IN BEWEGING Danish design Innovation Quality 6 12 A B C D 4 22 8 10 CONTENT 4 7 9 11 13 14 19 20 22 26 Cricket Ontmoet Isabella Brengt je overal Focus op details Onze tips Accessoires

Nadere informatie

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen

Belangrijk volledig invullen! Meerprijs opties ====> Meerprijs aanpassingen EasyHopper Status Aanvraag Bestelling Datum ( Art : 260-000 x x ) Zicht Gegevens Dealer Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon Afleveradres Dealer Adres Pc/ Woonplaats Contactpersoon E-mail Tel Fax

Nadere informatie

Dyna. Unieke zitoplossing. Dynamisch en ondersteunend.

Dyna. Unieke zitoplossing. Dynamisch en ondersteunend. Dyna Unieke zitoplossing Dynamisch en ondersteunend www.dynaproducts.nl Dyna...keert terug naar oorspronkelijke vorm... Dyna Dyna is de producent en exporteur van de unieke dynamische zitelementen DynaForm.

Nadere informatie

BQE Stoelen overzicht 2012

BQE Stoelen overzicht 2012 BQE Stoelen overzicht 2012 Modellen Technische gegevens Prijzen Back Quality Ergonomics Stoelmatter 2-6 T. +31 (0)174 297799 E. info@bqergonomics.nl 2292 JL Wateringen F. +31 (0)174 297788 I. www.bqergonomics.com

Nadere informatie

Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase

Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase In het kader van: Toegepast Onderzoek Kwaliteitszorg en Ondernemen Realisatiefase 18 december

Nadere informatie

6000 & 8000 6000 & 8000 3

6000 & 8000 6000 & 8000 3 6000&8000 2 6000 & 8000 6000 & 8000 3 6000 & 8000 De bureaustoelen van de productlijn 8000 hebben hetzelfde ontwerp en grotendeels dezelfde onderdelen als de productlijn 6000. Het verschil zit in het neigmechanisme.

Nadere informatie

Wheelbase: een Basis om op te bouwen

Wheelbase: een Basis om op te bouwen De mogelijkheden, niet de beperkingen, creëren de basis voor een rolstoel die het best past bij zijn gebruiker. Een rolstoel met technologische diepgang en toegankelijke eenvoud. Een product dat zich volledig

Nadere informatie

Specificaties >> 4401 PRO >> 4402 PRO >> 4400 PUR PRO >> 4408 PRO

Specificaties >> 4401 PRO >> 4402 PRO >> 4400 PUR PRO >> 4408 PRO >> Bedrijfsstoelen >> 4400 Pur Pro Ik werk onder veeleisende omstandigheden met diverse chemische stoffen. Mijn stoel moet dan ook tegen een stootje kunnen en makkelijk te reinigen zijn. De 4400 line van

Nadere informatie

Multifunctionele douche- en toiletstoelen

Multifunctionele douche- en toiletstoelen Multifunctionele douche- en toiletstoelen Betere hulpmiddelen en voor uw zorgbehoefte nu en in de toekomst. Het zekere en comfortabele stoelenaanbod uit hoogwaardige kunststof. Met minder zou u geen genoegen

Nadere informatie

ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN

ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN Ergonomisch zitten Behoud van natuurlijke houding. Optimale balans gewichtsverdeling. Voorkomen van rugklachten. Minimale spanning op de rugspieren. Goede doorbloeding van de

Nadere informatie

Bureaustoelen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys

Bureaustoelen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! 2 Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigen wij de Nederlandse

Nadere informatie

Uw hulpmiddel bij aanvragen. Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering

Uw hulpmiddel bij aanvragen. Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering Uw hulpmiddel bij aanvragen Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering In deze brochure Wisselende wetgevingen en regelingen die per verzekering verschillen zorgen ervoor dat het

Nadere informatie

C300 TS VR Prijslijst: 21 NL 2013 EUR. Klant gegevens. Gebruiker gegevens. Anatomische maten

C300 TS VR Prijslijst: 21 NL 2013 EUR. Klant gegevens. Gebruiker gegevens. Anatomische maten Prijslijst: 21 NL 2013 EUR Klant gegevens Contact: Klantennr.: Klant naam: Adres: Woonplaats: Postcode: Tel: Fax: Ordernr.: Gebruiker gegevens Voornaam: Achternaam: Diagnose: Adres 1: Adres 2: Postcode:

Nadere informatie

high performance swing away technologie

high performance swing away technologie high performance swing away technologie 02 rij technologie Lighter than air 03 lichtgewicht vouwframe wendbaar en licht. Quickie heeft de meest recente innovatie technologieën en designs gecombineerd.

Nadere informatie

Artikelnummer 803427 Laatst gewijzigd 131016 Geldig vanaf 130607 ZITINSTRUCTIE

Artikelnummer 803427 Laatst gewijzigd 131016 Geldig vanaf 130607 ZITINSTRUCTIE Artikelnummer 80347 Laatst gewijzigd 306 Geldig vanaf 30607 ZITINSTRUCTIE [90 graden] TE LAAG TE HOOG DE ZITHOOGTE De juiste zithoogte is als de voeten plat op de grond staan en de knieën in een hoek van

Nadere informatie

Maatgegevens. januari 2015

Maatgegevens. januari 2015 Kenmerken Wandelwagen in twee maten ( 1 onderstel) Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 (max. 40 kg) Zitunit met kind erin 180 graden omdraaibaar Met 5 kleuren bekleding leverbaar Lichtgewicht carbonframe

Nadere informatie

Past perfect bij jouw lifestyle!

Past perfect bij jouw lifestyle! Past perfect bij jouw lifestyle! De Invacare Action 5 is ontwikkeld voor de actievere gebruiker die op zoek is naar een rolstoel met goede rijeigenschappen en daarnaast gemakkelijk opvouwbaar is om mee

Nadere informatie

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm.

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm. Werkplekinstellingen bij beeldschermwerk Veel klachten aan het bewegingsapparaat zijn te wijten aan een verstoring van het evenwicht tussen belastbaarheid aan de ene kant en belasting aan de andere kant.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Belangrijk: Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Flexo in gebruik neemt! Datum ingebruikneming Gebruiker Naam Adres Manufactured by: Lopital

Nadere informatie

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier:

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier: Naam leverancier: Handleiding Mondo elektrisch Medross Rehab B.V. Dommelstraat 6B 5347 JL OSS Telefoon: 0412 46 51 16 Fax: 0412 46 51 17 E-mail: info@medross.nl Internet: www.medross.nl CE VERKLARING

Nadere informatie

Etac Clean. toilet- en doucherolstoel

Etac Clean. toilet- en doucherolstoel Etac Clean toilet- en doucherolstoel Etac Clean Etac Clean is een veilige en simpele toilet- en doucherolstoel voor zowel de gebruiker als de verzorger. Met praktische details is de toilet- en doucherolstoel

Nadere informatie

Decubitus (drukplekken, doorliggen)

Decubitus (drukplekken, doorliggen) Decubitus (drukplekken, doorliggen) Als u het risico loopt om decubitus te krijgen of het al heeft, dan is de informatie in deze folder belangrijk. U kunt lezen wat decubitus is, wat de oorzaken zijn

Nadere informatie

Hygiëne.

Hygiëne. Hygiëne 1 2 Introductie Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven voor

Nadere informatie