DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES"

Transcriptie

1 integratie DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES De gemeente s-hertogenbosch wilde een goede afweging kunnen maken voor het wel of niet aanschaffen van led-sportveldverlichting. Vanuit de Universiteit Twente is hiervoor een onderzoek opgezet dat leidde tot een driestappenmethode waarmee een goede vergelijking is te maken tussen led- en conventionele sportveldverlichting, gebaseerd op zowel de financiële aspecten als de kwalitatieve en energie-eigenschappen. Tekst: A.P. van Lith B.Sc. en dr. ir. A.G. Entrop, Universiteit Twente. Fotografie: industrie In het recente verleden hebben al veel gebouwbeheerders en facilitair managers met de vraag geworsteld of het verstandig is over te stappen op ledverlichting in bestaande gebouwen. In veel gevallen zal een antwoord zijn gegeven in de vorm van Nee, tenzij of Ja, mits. Ook veel gemeenten vragen zich af waar met ledverlichting de meeste energie en kosten kunnen worden bespaard. Gemeenten beperken zich daarbij niet tot binnenverlichting. Vele straten worden al door ledlampen verlicht. Het aantal buitensportaccommodaties dat met ledlampen wordt verlicht is echter nog vrij gering. In de gemeente s-hertogenbosch is in drie stappen de afweging gemaakt om voor een buitensportaccommodatie voor ledverlichting dan wel conventionele verlichting te kiezen. Deze drie stappen kunnen naar verwachting ook voor andere projecten een hulpmiddel zijn om tot een onderbouwde keuze te komen om ledverlichting te implementeren of juist (voorlopig) af te wijzen. bij de Methode worden de facetten LichtKwaLiteit, energiegebruik en financiële haalbaarheid behandeld 36 VV+ oktober 2014 VV indd :16

2 1. Bovenaanzicht van de atletiekbaan van atletiekvereniging O.S.S. Volo. Onderzoeksopzet gemaakt (figuur 1), omdat de verlichting daar over twee jaar is afgeschreven. Deze baan wordt gebruikt door atletiekvereniging O.S.S. Volo. In 2010 heeft de gemeente led-sportveldverlichting laten aanbrengen bij Hockeyclub Den Bosch (hcdb). De accommodatie vormde daarmee een voorbeeldcase en informatiebron binnen het onderzoek. In het onderzoek is in drie stappen beoordeeld of ledverlichting of conventionele (metaal-halide) verlichting moet worden toegepast: 1. Toetsen functionele kwaliteit. Op de eerste plaats is bekeken in hoeverre ledverlichting dezelfde of een betere verlichtingskwaliteit kan bieden op het veld. Er is tevens bekeken of licht buiten het veld tot lichthinder leidt. 2. Toetsen energiegebruik. Op de tweede plaats is het veel gebruikte argument voor ledverlichting, namelijk ener- De gemeente s-hertogenbosch streeft naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020 [1]. De afdeling Sport en Recreatie heeft in dat kader aan de gemeenteraad toegezegd de ontwikkeling van led-sportveldverlichting te volgen [2]. In het kader hiervan is een onderzoek opgezet. De doelstelling voor dit onderzoek was: Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die led-sportveldverlichting biedt voor de gemeente s-hertogenbosch door het vergelijken van de financiële-, kwalitatieve- en energie-eigenschappen van conventionele- en led-sportverlichting bij buitensportaccommodaties. In het onderzoek is de atletiekbaan op sportpark De Schutskamp als referentiecase genomen waarvoor de afweging voor een nieuw verlichtingssysteem moet worden type veld aantal sportvelden aantal conventionele armaturen energiegebruik MH-verlichting [MWh/a] energiebesparing ledverlichting [MWh/a] besparingspercentage [%] kunstgrasveld (voetbal) ,6 27,7 57 kunstgrasveld (hockey) ,0 97,3 64 natuurgras trainingsveld ,3 10,1 25 natuurgras wedstrijd/trainingsveld ,9 7,9 57 natuurgras wedstrijdveld ,8 2,0 25 Tennisbaan ,7 147,7 64 totaal ,2 292,5 Tabel 1. Overzicht buitensportaccommodaties en het geschatte besparingspotentieel van ledverlichting in de gemeente s-hertogenbosch. De sporten handbal, inline skater-hockey, profvoetbal, softbal, honkbal en seizoensgebonden tennis, zijn vanwege het zeer geringe aantal branduren van de betreffende verlichtingssystemen buiten beschouwing gelaten. VV+ oktober 2014 VV indd :16

3 integratie 2. Horizontale verlichtingssterkte in elk rasterpunt voor conventionele verlichting (berekend met Calculux). De gegevens over de ledlampen zijn echter nog niet openbaar gemaakt, waardoor momenteel alleen leveranciers van led-armaturen hiermee kunnen rekenen. giebesparing, specifiek gemaakt voor de case, waarbij tevens de aansturing van de lampen in ogenschouw is genomen. 3. Toetsen financiële haalbaarheid. Tot slot is uiteraard het financiële kader bekeken, waarbij investeringskosten, onderhoudskosten, energiekosten en verwijderingskosten zijn meegenomen. Toetsen functionele kwaliteit De lichtkwaliteit is het eerste onderdeel van de vergelijking tussen led- en conventionele sportveldverlichting. Als de lichtkwaliteit niet voldoet kan ook niet worden gesproken over een volwaardig alternatief. Het onderwerp lichtkwaliteit kan worden opgedeeld in twee onderdelen. Enerzijds is er het doel van de verlichting, namelijk het goed en veilig kunnen uitoefenen van een sport. Anderzijds kan de verlichting ook voor lichthinder zorgen in de omgeving. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (nsvv) heeft richtlijnen opgesteld voor zowel de parameters voor lichtkwaliteit op het veld, als voor de maximale waarden voor de parameters die lichthinder beschrijven. Voor verlichting op het veld is gelet op vijf variabelen, te weten: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (Eh, gem, einde, uitgedrukt in lux); gelijkmatigheid (Eh, min; Eh, gem); verblindingswaarde (vw); de kleurweergave (cri); de lichttemperatuur (crt uitgedrukt in Kelvin). Inzake de lichthinder buiten het veld is gelet op de verticale verlichtingssterkte (Ev) en de maximale lichtsterkte vanuit een individuele lamp (Imax). Berekeningen met het programma Calculux laten zien dat conventionele verlichting aan alle richtlijnen voor de verlichtingssterkte op het veld bij de atletiekvereniging kan voldoen. Onze berekeningen tonen aan dat gemiddelde horizontale verlichtingssterkte 133 lx is met een gelijkmatigheid van 0,50. Hiermee voldoen beide parameters aan de richtlijnen voor een atletiekbaan van nen-en klasse III [3]. Uit enkele onderzoeken met led-armaturen in Calculux 38 die openbaar zijn gemaakt, blijkt dat ledverlichting de nsvv-normen haalt met een gelijk aantal armaturen als bij conventionele verlichtingsplannen [4, 5]. De verblindingswaarden zijn vooral afhankelijk van de keuze voor de toplaag van de atletiekbaan. De kleurweergave is voor beide typen verlichting gelijk met een cri van 80 en komt hiermee ruimschoots boven de nsvv-norm van 20 en nsvv-voorkeur van 60. De gebruikers bij hcdb geven aan dat de kleur van de ledverlichting ( K) wordt verkozen boven de kleur van de conventionele verlichting ( K). Dit 3. Schadelijke condensvorming in de ledlampen. VV+ oktober 2014 VV indd :16

4 wordt ook onderschreven door de nsvv, die aangeeft dat lampen met een kleurtemperatuur van boven de K een koelwitte, op daglicht gelijkende, indruk geven [6]. Onderzoek op locatie bij hcdb heeft laten zien dat de theoretische waarden voor ledverlichting niet hetzelfde waren als in de praktijk. De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte was met een waarde van 319 lx ruim boven de nsvvnorm van 250 lx. De gelijkmatigheid bedroeg echter 0,60, waar 0,70 de norm van de nsvv is. Praktijkervaringen De nsvv-richtlijnen wat betreft de parameters lichthinder worden pas van toepassing als er ook daadwerkelijk lichthinder optreedt [7]. Bij het toepassen van conventionele verlichting zou er op basis van de berekeningen met Calculux nsvv-normen worden overschreden en zou er dus lichthinder kunnen ontstaan. Voor de huidige gebruikers vormt dit tot op heden geen probleem. De lichthinder door ledverlichting zal door een beter gerichte en geringere lichtstroom naar verwachting kleiner zijn. Doordat de precieze specificaties van de lichtarmatuur met ledlamp echter niet beschikbaar werden gesteld door de leveranciers, konden er geen simulaties worden uitgevoerd voor ledverlichting. Er valt dus helaas niet uit te sluiten dat er grenswaarden worden overschreven. hcdb was één van de eerste verenigingen waar led-sportveldverlichting werd geïnstalleerd. Tijdens het onderzoek bij de hockeyclub waren een aantal gebreken te zien aan de installatie. Zo was het tijdens het onderzoek niet mogelijk de verschillende intensiteiten van de verlichting te regelen met de schakelapparatuur. Verder werkte er één lamp niet en was, zoals aangegeven, de afstelling van de armaturen niet toereikend om de benodigde gelijkmatigheid te behalen. Bij andere verenigingen zijn ook defecten geconstateerd. Het betrof condensvorming aan de binnenkant van het glas van de ledlampen en kabels die door schade aan de beschermende mantel, zijn blootgesteld aan weersinvloeden (figuur 3 en 4). Inmiddels zijn de defecten aan de verlichting bij hcdb grotendeels hersteld, maar de schakelapparatuur werkt nog niet optimaal. Momenteel wordt de verlichting bij hcdb verplaatst naar een ander veld. Na de verplaatsing van de ledverlichting zal er opnieuw worden gekeken naar de werking van de schakelapparatuur. Toetsen energiegebruik Een veelgebruikt argument om voor ledverlichting te kiezen is uiteraard de afname van het energiegebruik. Doordat het geïnstalleerd vermogen bij de ledverlichtingsinstallatie 4. De kabels zijn blootgesteld aan weersinvloeden door schade aan de beschermende mantel. lager is, neemt bij een gelijkblijvend aantal branduren het energiegebruik af. Ledlampen kunnen tevens direct worden in- of uitgeschakeld, terwijl conventionele lampen ongeveer 20 min. moeten afkoelen en een opstarttijd van 4 min. hebben. Ledverlichting geeft de gebruikers hierdoor meer mogelijkheden om de verlichting actief te bedienen. Als hierdoor een aanvullende energiebesparing wordt behaald, wordt van een dynamische besparing in plaats van statische besparing gesproken. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente s-hertogenbosch het energiegebruik van de led- en conventionele verlichting van hcdb laten testen. Hieruit bleek dat zowel de statische als de dynamische besparing groter is bij led- dan bij nieuwe conventionele sportveldverlichting [8]. jaarlijks energiegebruik [kwh] huidige verlichting conventionele verlichting type verlichting energiebesparing bij dynamisch gebruik energiegebruik bij dynamisch gebruik ledverlichting 5. Energiegebruik bij dynamisch gebruik van de verlichting bij O.S.S. Volo. VV+ oktober VV indd :16

5 integratie Aan de hand van deze gegevens over het energiegebruik en de specifieke mogelijkheden voor dynamische besparingen voor een atletiekbaan, is de energiebesparing bepaald die kan worden behaald met beide typen verlichting (figuur 5). Voor de berekening van het energiegebruik is uitgegaan van mvp507-armaturen met een systeemvermogen van W per armatuur. Er is gekozen voor dit type conventionele armatuur, omdat dit binnen de gemeente de afgelopen jaren veel is toegepast bij de aanschaf van nieuwe veldverlichting. De bestaande led-armaturen die zijn gebruikt in het onderzoek zijn van het type ws en Campo Sportivo, beiden met een systeemvermogen van W per armatuur. Momenteel wordt de baan verlicht met conventionele verlichting met een systeemvermogen van W per armatuur. Op jaarbasis kan ten opzichte van de huidige verlichting, uitgaande van 109 branduren per jaar, bij ledverlichting een energiebesparing van kwh worden behaald tegen een energiebesparing van 945 kwh bij nieuwe conventionele verlichting. Toetsen financiële haalbaarheid Voor het onderzoek zijn offertes opgevraagd voor de aanschafkosten van de bestaande led-armaturen en conventionele mvp507-armaturen met bijbehorende lampen. De ledarmaturen zijn qua eigenschappen vergelijkbaar en daarom is voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid gekozen voor de goedkoopste aanbieding. Uit de offertes kwam naar voren dat de meerprijs voor een led-armatuur (inclusief lamp) ten opzichte van een mvp507-armatuur ongeveer euro bedraagt bij een afname van zestien stuks. Daarnaast is voor het dynamisch schakelen nog een bedieningsapparaat nodig. Het energiegebruik van de ledverlichting is lager, waardoor de energiekosten afnemen. Hierbij is het totale energiegebruik van een vereniging erg belangrijk. Door het schijvensysteem van de energiebelasting is de prijs per kwh voor een kleinschalige vereniging relatief hoog, wat bij een totale kosten per verlichtingstype [ ] aantal jaren in gebruik conventioneel led 6. Kosten per verlichtingstype gedurende de afschrijvingsperiode bij O.S.S. Volo. gelijk aantal branduren zal leiden tot een grotere kostenbesparing dan bij een lage energieprijs. Een kleine gebruiker (minder dan kwh/a) betaalt ongeveer 0,23 /kwh, een gemiddelde gebruiker ( kwh/a) ongeveer 0,14 /kwh en een grote gebruiker (meer dan kwh/a) ongeveer 0,10 /kwh. Bij O.S.S. Volo kan door het lage vermogen van de ledlampen en de aansturing ook worden bespaard op de vaste energiekosten, omdat een lichtere aansluiting met het elektriciteitsnet kan volstaan. De onderhoudskosten liggen lager, aangezien de ledlampen in tegenstelling tot de conventionele lampen niet hoeven te worden vervangen gedurende de afschrijvingsperiode. Op basis van een lcc-berekening (life cycle costs) is gebleken dat de kosten voor led-sportveldverlichting bij de atletiekvereniging, uitgaande van 109 branduren per jaar, ongeveer 300 euro hoger liggen tijdens de afschrijvingsperiode van twintig jaar (figuur 6). Een investering in led-sportveldverlichting is bij de atletiekvereniging dus niet terug te verdienen binnen de afschrijvingsperiode. Tijdens de verlichtingssterktemeting bij hcdb is gebleken dat er verschillende gebreken waren aan de ledverlichting, maar over dergelijke onvoorziene kosten is echter nog weinig bekend. sport gebruik besparingspercentage [%] min. branduren (totaal gebruik <10 MWh) min. branduren (totaal gebruik MWh) min. branduren (totaal gebruik > 50 MWh) voetbal wedstrijd en trainen voetbal wedstrijd voetbal trainen hockey wedstrijd en trainen tennis wedstrijd en trainen Tabel 2. Richtlijnen voor het minimumaantal branduren dat het gebruik van ledverlichting op dit moment financieel interessant kan maken. 40 VV+ oktober 2014 VV indd :16

6 Ledverlichting alleen zinvol bij voldoende oefen- en wedstrijduren Conclusies Er is een driestappenmethode aangeboden waarmee de facetten lichtkwaliteit, energiegebruik en financiële haalbaarheid worden behandeld om een verantwoorde keuze te kunnen maken tussen led- en conventionele sportveldverlichting. Gebleken is dat de lichtkwaliteit van ledverlichting kan voldoen aan de normen voor lichtkwaliteit op het veld. De keuze voor ledverlichting kan daarnaast leiden tot minder lichthinder. Met ledverlichting kan een aanzienlijke energiebesparing worden behaald. In het geval van O.S.S. Volo is deze besparing van kwh/a echter vrij beperkt. Als alle armaturen in de gemeente s-hertogenbosch zouden worden vervangen door led-verlichting zou dit naar schatting een besparing opleveren van kwh/a. Uiteraard hebben de investeringskosten en de energieprijs invloed op het financiële rendement van lichtvervangingsprojecten, maar in dit onderzoek viel vooral de impact van het aantal branduren en het totale energiegebruik op. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van ledverlichting bij sportverenigingen is een model opgesteld om te bepalen hoeveel branduren er bij een veld nodig zijn om de meerinvestering binnen een afschrijvingsperiode van twintig jaar terug te verdienen. Zoals aangegeven is de prijs per kwh voor een vereniging afhankelijk van het energiegebruik, daarom maakt het model hierin een onderscheid. Met een berekening aan de hand van het moment van zonsondergang, de bespeelbaarheid en het gebruik van sportvelden, is bepaald dat het op dit moment voor grasvelden niet mogelijk lijkt om de benodigde aantal branduren te halen. In het specifieke geval van O.S.S. Volo heeft de gemeente s-hertogenbosch, gezien het geringe aantal branduren, besloten niet te investeren in een ledverlichtingssysteem. Aanbevelingen Uit het onderzoek is gebleken dat om de meer-investering terug te kunnen verdienen, ledverlichting bij voorkeur zou moeten worden geplaatst bij velden waar zowel trainingen als wedstrijden plaatsvinden en die vaak bespeelbaar zijn. Voor voetbal en hockey gaat de voorkeur dan uit naar kunstgrasvelden en voor tennis zijn vooral all weather - banen zeer geschikt. Daarnaast is gebleken dat in bestaande vergelijkingen vaak de rente op de investering wordt weggelaten. Door de lange afschrijvingsperiode vormen rentelasten een behoorlijke kostenpost voor de investeerder. Anderzijds kan de keuze voor ledverlichting ook leiden tot lagere vaste energiekosten en zou bij een nieuw aan te leggen sportpark kunnen worden volstaan met dunnere bedrading, vanwege het ontbreken van een piekstroom bij het inschakelen van de verlichting. Bij het maken van een vergelijking tussen leden conventionele verlichting is het daarom belangrijk om ook deze facetten mee te nemen, om tot een objectieve en accurate vergelijking te komen. Het onderzoek bij de gemeente s-hertogenbosch heeft eind 2013 plaatsgevonden. Ten tijde van het onderzoek waren er slechts twee leveranciers van ledverlichting voor sportvelden die voor levering aan de gemeente s-hertogenbosch in aanmerking kwamen. In de tussentijd hebben ook andere leveranciers led-armaturen voor sportvelden op de markt gebracht en zijn ledlampen en -armaturen verder verbeterd. Het is daardoor aannemelijk dat de prijs van een ledverlichtingssysteem zal dalen. Onze verwachting is dat ledverlichting in de toekomst alleen maar voor meer buitensportverenigingen een technisch gelijkwaardige, energiezuinige en financieel voordelige oplossing vormt. << Bronnen en verwijzingen 1. Gemeente s-hertogenbosch, Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch: energie- en klimaatprogramma , s-hertogenbosch, Gemeente s-hertogenbosch, Stand van zaken uitvoering motie veldverlichting buitensportverenigingen, s-hertogenbosch, nsvv, Verlichting voor Sportaccommodaties Atletiek (outdoor), 2e editie, Veenendaal, Russo I., Voetbalveldverlichting klasse II, d6435feed2c403b8f02&attachment=1&c=24455 (opgeroepen oktober 2013), Blok P., VV Stroe te Barneveld, NL.IMRO _3.pdf (opgeroepen oktober 2013), nsvv, Verlichting voor Sportaccommodaties Algemene Grondslagen, 3e editie, Ede, nsvv, Algemene richtlijn betreffende lichthinder: deel 1 - Algemeen en grenswaarden voor sportverlichting, 1e editie, Veenendaal, Heijmans Techniek & Mobiliteit, Cijfers led-verlichting, UickwNI4H9k (opgeroepen september 2013), VV+ oktober VV indd :16

Laat uw lichtmasten promoveren

Laat uw lichtmasten promoveren Laat uw lichtmasten promoveren De besparing kan nu beginnen Adviesrapport verlichting sportvereniging Documentversie: 1.2 Datum: 22 maart 2016 Contactpersonen: Harold ter Avest, harold@ltg-europe.com 06-43999155

Nadere informatie

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting?

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting? Sportveldverlichting Besparen met LED-verlichting? 1 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor lighting van NSvV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005 Lid

Nadere informatie

LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch

LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch Eindverslag Robert van Lith 22 november 2013 1 2 LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch Eindverslag voor de Bachelor Eindopdracht

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

Verduurzamen. LED s do it! Sport Café XL 23 januari 2016

Verduurzamen. LED s do it! Sport Café XL 23 januari 2016 Verduurzamen. LED s do it! Sport Café XL 23 januari 2016 Introductie: Bart Mulders Jac Mulders elektrotechniek bv is: - Partner van S-Port Support - VCA-gecertificeerd - Lid van Uneto-Vni - Lid van het

Nadere informatie

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen TC de Schapekolk en DSC Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Bestaande verlichting 3 2.2. Verlichtingseisen 3 2.3. Lichthinder

Nadere informatie

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23 Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Juni 2013 1 Pagina van 23 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: Juni 2013 Contactpersoon: Anique Wiegers, anique.wieggers@ziut.nl,

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

Rapport lichthinder onderzoek Jekerdal in Maastricht. Sportpark Jekerdal in Maastricht.

Rapport lichthinder onderzoek Jekerdal in Maastricht. Sportpark Jekerdal in Maastricht. CANDEL LUX Rapport lichthinder onderzoek Sportpark Jekerdal in Maastricht Project: Omschrijving: Datum: Sportpark Jekerdal in Maastricht. Lichthinder onderzoek naar de omgeving van de toekomstige sportveldverlichting.

Nadere informatie

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht. Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht. Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05 Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05 Referentie 20090809-05 Rapporttitel Lichttechnisch onderzoek

Nadere informatie

Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt

Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt Projectnaam: Veldverlichting kunstgrasveld V.V. Helvoirt Gemeente: Haaren Projectnummer: P16035 Datum verslag: 27-01-2016 Insta zuid bv Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Beoordeling van de Lichthinder Project: SC Valburg

Beoordeling van de Lichthinder Project: SC Valburg A. Hak Zuid B.V. Afdeling Verlichtingstechniek Postbus 101 5460 AC Veghel Lage Landstraat 6 5462 GJ Veghel T 0413-362 926 F 0413-362 929 I www.a-hak.nl K.v.K. nr. 16029034 ING Bank rek. nr. 67.72.94.948

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 5: Lichthinderrapport

BESTEMMINGSPLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 5: Lichthinderrapport BESTEMMINGSPLAN Mettegeupel - Oost - Oss - 2016 Bijlage 5: Lichthinderrapport Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl A. Hak Zuid B.V. Postbus 101 5460AC Veghel Lage

Nadere informatie

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP525

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP525 Voetbalveld 75-120-200 lux Standaard Lichtplan Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED een voetbalveld kan verlichten. Bent u op

Nadere informatie

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP520

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP520 Voetbalveld 75-120-200 lux Standaard Lichtplan Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED een voetbalveld kan verlichten. Bent u op

Nadere informatie

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP525

LED Sportverlichting Voetbalveld lux. LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux. Standaard Lichtplan. OptiVision LED BVP525 Voetbalveld 75-120-200 lux Standaard Lichtplan Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED een voetbalveld kan verlichten. Bent u op

Nadere informatie

Sportpark WWNA te Wenum Wiesel Onderzoek lichthinder. Datum 8 september 2016 Referentie

Sportpark WWNA te Wenum Wiesel Onderzoek lichthinder. Datum 8 september 2016 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Sportpark

Nadere informatie

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus Raadsvoorstel Onderwerp: Kunstgras R.K.V.V. Zwaluw V.F.C. Afdeling: Samenlevingszaken Datum behandeling in B&W: 2 juni 2009 Datum raadsvergadering: 9 juli 2009 Nummer: 2009-48 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden -150 SLIMME PARKEN LED-verlichting op sportvelden Wat? Veel sportverenigingen staan voor de keuze om te investeren in verlichting. Dit document is een tool waarmee clubs de kosten en maatschappelijke aspecten

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen Datum 16 april 2009 Referentie 20090431-01 Referentie 20090431-01 Rapporttitel Lichttechnisch

Nadere informatie

Rapport lichthinder onderzoek Sportpark Jekerdal in Maastricht.

Rapport lichthinder onderzoek Sportpark Jekerdal in Maastricht. UW PARTNER IN DE BUITENVERLICHTING Rapport lichthinder onderzoek Sportpark Jekerdal in Maastricht Project: Omschrijving: Sportpark Jekerdal in Maastricht. Lichthinder onderzoek naar de omgeving van de

Nadere informatie

Duurzaam Evenwicht Sportaccommodaties. Stratego SlimLicht Harm van Straten

Duurzaam Evenwicht Sportaccommodaties. Stratego SlimLicht Harm van Straten Duurzaam Evenwicht Sportaccommodaties Stratego SlimLicht Harm van Straten Sportaccommodaties bewust omgaan met Energie Subsidieregeling Energiebesparing Levering LED verlichting Levering Zonnepaneel systeem

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

CASE STUDY VERLICHTING

CASE STUDY VERLICHTING CASE STUDY VERLICHTING DAVY BREULS ENCON PROGRAMMA Wie is de sportpaleis groep Kandidatuurstelling organisatie EK volleybal dames 2015 (26 sept 04 oct 2015) Eisen Europese volleybalbond mbt verlichting

Nadere informatie

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting 10 tips 1. Energie besparing 2. Lichtopbrengst 3. Levensduur 4. Garantie 5. Kleurtemperatuur 6. Electrotechnische eigenschappen 7. Installatie 8. Prijs 9. Terugverdientijd

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor opleidingsgebouwen Doe de slim licht scan! Toelichting bij de slim licht scan voor onderwijsgebouwen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Outdoor tennis Training & recreatief gebruik 300 lux

Outdoor tennis Training & recreatief gebruik 300 lux LED Sportverlichting Tennisbanen training, recreatief & regionale competitie) Standaard Lichtplan Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met een

Nadere informatie

Tennisclub Sprenkelaar te Apeldoorn; lichtonderzoek. Datum 5 maart 2015 Referentie

Tennisclub Sprenkelaar te Apeldoorn; lichtonderzoek. Datum 5 maart 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Tennisclub Sprenkelaar

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

TETRA-XS ASYMMETRISCHE DYNAMISCHE SPORTVELDVERLICHTING

TETRA-XS ASYMMETRISCHE DYNAMISCHE SPORTVELDVERLICHTING TETRA-XS ASYMMETRISCHE DYNAMISCHE SPORTVELDVERLICHTING Ned. Meetinstituut gecertificeerd. Armaturen voorzien ROESTVRIJSTALEN montage beugels. Philips & Inventronics. Bij het ontwerpen van de Tetra-XS sportveldarmaturen

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

AEROLUX NEDERLAND BV. Verlichtingstechniek

AEROLUX NEDERLAND BV. Verlichtingstechniek NEDERLAND BV Verlichtingstechniek B E D R IJ F Bedrijfsprofiel Gedreven door perfectionisme en inventiviteit heeft Aerolux zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming op het

Nadere informatie

Is ledverlichting klaar voor de sporthal?

Is ledverlichting klaar voor de sporthal? 20 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2015 / N 246 Is ledverlichting klaar voor de sporthal? Gemeente Zoutleeuw Lien Van Belle stafmedewerker ISB lien.vanbelle@isbvzw.be Naar schatting 60% van de

Nadere informatie

Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging

Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk André Bus & Hendrik Jan Gorter, Duurzaam Verenigen / F.C. Oldemarkt Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor kantoren Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor kantoren De Slim Licht Scan is een instrument waarmee u de energie-efficiëntie

Nadere informatie

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE ENCON NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE OPGERICHT IN 2002 dr. ir. Kathleen Venderickx ing. Robin Bruninx HUIDIGE LEIDING Sandra Deraeve Robin Bruninx VESTIGINGEN B: Genk & Gent NL:

Nadere informatie

Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten

Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten Lighting Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten CoreLine Highbay Na de succesvolle introductie van de Philips CoreLine Highbay heeft de upgrade naar

Nadere informatie

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht Attiva Lichtprojecten Onderwijs en gezond licht Waar wilt u meer van weten? Trends en veranderingen Wetswijziging per 1 januari 2015: overheveling buitenonderhoud en aanpassingen voor Primair Onderwijs.

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Werkwijze... 3

Nadere informatie

Led-sportveldverlichting LSV 120 en 240 leds. LUXIMPROVE it s all about brightness.

Led-sportveldverlichting LSV 120 en 240 leds. LUXIMPROVE it s all about brightness. Led-sportveldverlichting LSV 120 en 240 leds LUXIMPROVE www.luximprove.com LUXIMPROVE Geen war maar direct scoren met l Toonaangevende performance Oude, energieverslindende verlichting behoort tot het

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen Voorwoord Led verlichting is duur! Het is een veel voorkomende opmerking. Terecht

Nadere informatie

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen. Here comes the Over Onze Producten Onze infrarood panelen behoren kwalitatief tot de absolute wereldtop en geven duurzame energie een extra dimensie. De filosofie achter deze energiebesparende producten

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Kunstgras natuurlijk?

Kunstgras natuurlijk? Kunstgras natuurlijk? Notitie Kunstgras natuurlijk 9 mei 2009 Inleiding De gemeenteraad heeft geïnformeerd naar de toepasbaarheid/bruikbaarheid van kunstgras voor de voetbalsportaccommodaties in de gemeente

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Plaatsen hogere lichtmasten bij het hockeyveld aan de Weidelaan Hoevelaken

Plaatsen hogere lichtmasten bij het hockeyveld aan de Weidelaan Hoevelaken Projectbesluit Plaatsen hogere lichtmasten bij het hockeyveld aan de Weidelaan Hoevelaken Ruimtelijke onderbouwing Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Aanleiding 3 Leeswijzer 3 2 Bestaande situatie 4 Ruimtelijke

Nadere informatie

Verlichting door de ogen van de gebruiker

Verlichting door de ogen van de gebruiker Kwaliteit van installaties in de utiliteitsbouw: Verlichting door de ogen van de gebruiker Dr. ir. H.IJ. (Hester) Hellinga Themabijeenkomst Kwaliteit van Installaties door DEKRA en UNETO-VNI 29 maart 2017

Nadere informatie

Bijlage overwegingen kunstgras

Bijlage overwegingen kunstgras Bijlage overwegingen kunstgras Algemeen In het algemeen heeft de sport in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer mensen sporten en leggen steeds meer verband tussen sport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 7 september 2017 17-062 Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Uitvoeringsplan harmonisering tarieven focusbuitensport Inleiding Voor u ligt een uitvoeringsplan om te komen tot een geharmoniseerd tarievenstelsel voor de focus buitensport. In dit uitvoeringsplan vindt

Nadere informatie

Outdoor atletiek training & recreatief gebruik 100 lux

Outdoor atletiek training & recreatief gebruik 100 lux LED Sportverlichting Atletiekpiste training, recreatief & regionale competitie Standaard Lichtplan Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision

Nadere informatie

Notitie. Project: Sporthal Alblasserdam Betreft: Rapportage lichthinderonderzoek. kenmerk b1440/1116

Notitie. Project: Sporthal Alblasserdam Betreft: Rapportage lichthinderonderzoek. kenmerk b1440/1116 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: Sporthal Alblasserdam Betreft: Rapportage lichthinderonderzoek Kenmerk: -0b1440/1116

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Business case locatie kunstgrasveld

Business case locatie kunstgrasveld Steller : R.J.J. Coli Team : Maatschappij Datum : 4-12-2014 Onderwerp : Business case locatie kunstgrasveld Aanleiding In de afgelopen jaren is gebleken dat de sportvelden bij het Rijnlands Lyceum niet

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten

CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten Lighting CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten CoreLine Highbay Na de succesvolle introductie van de CoreLine Highbay heeft de upgrade naar een nieuwe generatie

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr.

Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr. 2012-053 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen en/of armaturen c.q. aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Een overzicht van de huidige geïnstalleerde vermogens geeft het volgende resultaat:

Een overzicht van de huidige geïnstalleerde vermogens geeft het volgende resultaat: Analyse van de huidige situatie: In de analyse zijn de gangen van de mall opgenomen. Het betreft 990 downlighters van 2 x 26W PL ( 4-pins lamp) met elektronisch VSA en 38 pendel klokken met 400W HPI. De

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel:

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel: RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT ASC Sports & Water Postbus 323 6880 AH Velp Tel: 026-3690030 RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Levensduur: 25000u Diameter: 172 mm Wattage: 20.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 150 mm Bundelbreedte: 90 graden Beschermingsklasse: IP44

Nadere informatie

Lichtconsult.nl Industrieweg 1A AP Culemborg

Lichtconsult.nl Industrieweg 1A AP Culemborg Lichtconsult.nl Industrieweg 1A-13 4104 AP Culemborg www.lichtconsult.nl Activiteiten Lichttechnisch advies & onderzoek Lichtlab metingen van lichtstroom tot spectrale verdeling Praktijklicht metingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties.

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties. Bijlage 1: Vergelijking drie opties verbetering sportcomplex Ellecom Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken

Nadere informatie

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Aanleiding Kansen voor besparingen Belangstelling bij sportverenigingen Resultaten pilotprojecten Project Energieke Sportverenigingen in Borsele Aanvragen

Nadere informatie

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL.

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. TAUREO EEN OVERSTAP DIE DE MOEITE WAARD IS. Als u het verlichtingssysteem in uw productiehallen, logistieke centra of magazijnen wilt vervangen, is het LEDlichtlijnsysteem

Nadere informatie

Product naam: MM03262

Product naam: MM03262 Product naam: MM03262 Specificaties MM03262: Levensduur: 25000u Wattage: 3.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 140 lu RA: 80 Power factor: 0.50 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: Kaars

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Uitbreiding IKEA te Utrecht

Uitbreiding IKEA te Utrecht Uitbreiding IKEA te Utrecht Lichthinderonderzoek sportvelden Opdrachtgever : Bügel Hajema adviseurs Kenmerk : R074041aaA1.jwk Datum : 24 juni 2009 Auteur : dhr. J.W. Kort dhr. ing. P.A.G. van der Vleuten

Nadere informatie

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing De laatste jaren heeft led een enorme groei gemaakt, in zowel de techniek als op het gebied van verkoop.

Nadere informatie

A. Hak Zuid B.V. T F I

A. Hak Zuid B.V. T F I A. Hak Zuid B.V. T F I Nummer: Lichthinderrapport T arolus 21 10 20114.doc Datum : 21 oktober 2014 INHOUD Samenvatting 1 Doel 2 Onderzoek 3 Onderzoekmethode 4 Resultaten 5 onclusies en aanbevelingen Bijlage

Nadere informatie

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een kolencentrale, dan wordt indirect uitstoot van CO2 veroorzaakt. Dit

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Verduurzamen sportverenigingen Provincie Noord-Brabant. Quick scan

Verduurzamen sportverenigingen Provincie Noord-Brabant. Quick scan Verduurzamen sportverenigingen Provincie Noord-Brabant Quick scan 10 mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie en samenvatting 2. Verduurzamen sportverenigingen 3. Analyse per type project 4. Financiering en subsidie

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor bedrijfshallen Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor bedrijfshallen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur L90: 25000u Wattage: 7.50W Kleur armatuur: Wit Power factor: 0.90 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Aantal lampen: 1 Lamp soort: LED Geintegreerd

Nadere informatie

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Opdrachtgever : Agentschap NL Opdrachtnemer : Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Auteurs : Rob van Heur Robert Jan Vos Datum

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur: 25000u Diameter: 130 mm Wattage: 7.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 105 mm Power factor: 0.90 > Beschermingsklasse: IP23 Bedrijfstemperatuur:

Nadere informatie

energiecoach verlichting

energiecoach verlichting LAMPEN Puntverlichting Hebt u uw gloeilampen al vervangen door spaarlampen? Spaarlampen zijn vier tot vijf keer efficiënter dan gloeilampen en gaan 9 tot 13 keer langer mee. Bijgevolg is de winst dubbel:

Nadere informatie