Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbesteding Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: Omschrijving: De gemeente Utrecht is voornemens één overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de levering, installatie en implementatie van een Facilitair Informatie Systeem (FMIS). Toelichting: Categorie Planning Betreft Inschrijvingsleidraad FMIS pagina 6, paragraaf Vraag Geachte heer / mevrouw, Uw documentatie stelt dat: Zes dagen vóór de uiterste datum van indienen van de inschrijvingen stelt de gemeente een Nota van Inlichtingen op met daarin alle gestelde vragen en gegeven antwoorden. Gaat het hier om werkdagen of kalenderdagen? Met andere woorden: Wanneer kunnen wij de Nota van Inlichtingen uiterlijk verwachten? Met vriendelijke groet. Antwoord Vrijgegeven: Deze dagen betreffen kalenderdagen. In Tenderned is een planning opgenomen waarin alle data en tijdstippen zijn opgenomen die relevant zijn voor deze aanbestedingsprocedure. U kunt tot zes dagen vóór de uiterste datum van indienen van de inschrijvingen doorlopend vragen stellen die wij ook doorlopend zullen beantwoorden. Categorie Aanbestedingsprocedure Betreft Demonstratie 2 Vraag Kunt u aangeven welke faciliteiten beschikbaar zijn in de ruimte waar een presentatie en demonstratie zal worden gehouden? Denk daarbij aan een wifi verbinding / projector etcetera. In de ruimte zijn audiovisuele middelen aanwezig inclusief een scherm. Ook is het mogelijk om een laptop aan te sluiten. De gemeente Utrecht beschikt ook over een Wi-Fi verbinding. Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn? Bij de demonstratie zullen de volgende rollen vertegenwoordigd zijn: Projectleider, inkoper, functioneel beheerder en een expert (per module 1 expert/gebruiker). Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 7

2 Categorie Planning Betreft Demonstratie 4 Vraag U geeft aan dat de demonstratie waarschijnlijk in week 6 van 2016 dient plaats te vinden. Gezien de snel vol lopende agenda s vragen wij u alvast een concrete dag en tijdstip in deze week aan te geven. De presentaties zijn nu ingepland op 8 t/m 11 februari U wordt na het openen van de kluis zo spoedig mogelijk uitgenodigd om op één van deze dagen de demonstratie, zoals opgenomen in de gunningcriteria, te verzorgen. Betreft Gunningcriterium 2_Functionaliteit_FMIS_DEF W-RUI-7, W-RUI9, 5 Vraag W-RUI-7 en W-RUI9: Deze twee wensen zijn niet genummerd maar voorzien van de term Dubbel. Hoe dienen wij dit te interpreteren aangezien we wel met ja/nee kunnen antwoorden? Dit zijn wens W-RUI-7 en W-RUI9. U dient ondanks dat hier "dubbel" staat aan te geven of u hier wel of niet aan kunt voldoen. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om geen nieuw document te uploaden om dit aan te passen. Betreft Integratie FMIS - koppeling servicemanager_def, pag 1, 2e paragraaf 6 Vraag Volgende zin is niet volledig.: Dit betekent dat het Self service portaal de ingang is voor alle aan te vragen producten en diensten voor de verschillende gebruikers. Hier vandaan komen gebruikers op een specifiek Hoe luidt de volledige zin? Dit betekent dat het Self service portaal de ingang is voor alle aan te vragen producten en diensten voor de verschillende gebruikers. Hier vandaan komen gebruikers op een specifiek self-service verzoek van een product/dienst. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 135, pagina 12 7 Vraag U vermeldt dat de kosten ten behoeve van implementatie voor eigen rekening zijn. Kunt u dat nader toelichten? De kosten zijn conform wat u opgeeft in het prijsinvulformulier. Er kan geen sprake zijn van meerwerk. De opdracht is fixed price. Overschrijding van opgegeven uren in prijsinvulformulier betekent niet dat er sprake is van meerwerk. Het risico ligt bij opdrachtnemer. Als uitzondering geldt de 80 uur voor het management dashboard, deze opdracht kan op verzoek van de gemeente Utrecht uitgebreid waarbij de extra uren vergoed worden door de Gemeente Utrecht. Betreft Inschrijvingsleidraad, 1.2, pag.3 8 Vraag Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 2 of 7

3 Indien de (geschatte) opdrachtwaarde lager is dan de wettelijk voorgeschreven drempelwaarde is de Aanbestedingswet 2012 (en/of Europese aanbestedingswetgeving) op grond van desbetreffende wetgeving niet van toepassing. Kunt u het voorgaande bevestigen, indien u het voorgaande niet kunt bevestigen wilt u dit dan motiveren met verwijzing naar desbetreffende wet- en/of regelgeving? De gemeente Utrecht heeft een raming gemaakt die boven de Europese aanbestedingsdrempel ligt. Betreft Inschrijvingsleidraad, 1.2, pag.3 9 Vraag Gemeente Utrecht geeft aan in paragraaf 1.2 dat de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. De Aanbestedingswet 2012 bevat objectieve criteria op basis waarvan bepaald wordt of deze Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. Een van de wettelijk vastgelegde criteria is de omvang van de geschatte opdrachtwaarde. Kan gemeente Utrecht de geschatte opdrachtwaarde meedelen, indien gemeente Utrecht het voorgaande niet kan mededelen wilt u dit dan motiveren al dan niet voorzien van verwijzing naar desbetreffende wet- en/of regelgeving? De gemeente Utrecht heeft een raming gemaakt die boven de Europese aanbestedingsdrempel ligt. Betreft Inschrijvingsleidraad, 1.5, pag.4 10 Vraag Het is voor de Inschrijvers van belang bij het opstellen van de offerte alle van toepassing zijnde kosten mee te calculeren. Hierom de volgende vraag: kan de gemeente Utrecht het in paragraaf 1.5 beschreven.deel van de opdrachtsom in euro s specificeren? Zie hiervoor eis 132. U conformeert zich aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het document 'Protocol Social Return'. U zet minimaal 5% van de opdrachtwaarde in als Social return. Betreft Gunningcriterium 2_Functionaliteit_FMIS_DEF WPER-1 11 Vraag Aangezien het om een fixed price aanbieding gaat, vragen wij u aan te geven om hoeveel en welke KPI s het hier gaat? Zie eis 120. Voor het inrichten van het dashboard vragen we om 80 uur consultancy. Voor de belangrijkste facilitaire producten worden momenteel KPI's vastgesteld. Na gunning zal met de gegunde partij afgestemd worden welke KPI's ingericht moeten worden in het FMIS; hiervoor is de 80 uur aan consultancy uitgevraagd. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF: eis 14 pag 4 12 Vraag Onze FMIS oplossing voorziet in een eigen FMIS selfservice portaal. Is het voor de gemeente Utrecht een optie om dit FMIS portaal in te zetten en niet het portaal van MS Servicemanager? Wellicht tijdelijk, totdat MS Servicemanager in gebruik is. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 3 of 7

4 U dient een selfservice aan te bieden met PDC functionaliteit. Aangezien onduidelijk is wanneer service manager geïmplementeerd is heeft Gemeente Utrecht als eis opgenomen dat de gegunde partij een self service portal inricht zoals geëist wordt in eis 24 t/m 36. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 21, pagina 5 13 Vraag Gaat het alleen om de import van ruimtegegevens of heeft u in de Autocad tekeningen ook installaties/inventaris gegevens opgenomen welke u wilt importeren? Zie eis 94. We hebben geen inventaris of installaties opgenomen in onze tekeningen. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 74, pagina 8 14 Vraag U spreekt bij eis 74 over verschillende workflows. Hier hebben wij geen inzicht in. Kunnen wij er vanuit gaan dat onze best practice workflows de uitgangssituatie zijn om onze fixed prijs aanbieding op te baseren en dat aanvullingen hierop door uw functioneel beheerder worden uitgevoerd? Onze facilitaire processen bevatten de elementen zoals omschreven in eis 74. U dient te voldoen aan de functionaliteit die daar uitgevraagd worden. Of dit aansluit bij uw "best practice workflows" kan de Gemeente Utrecht niet beoordelen. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 94, pagina 9 15 Vraag Bedoelt u hiermee het inlezen van m2 uit een Autocad tekening of vanuit bijvoorbeeld een Excelbestand? Wij bedoelen hiermee beide mogelijkheden. Betreft W-RES-18, Gunningcriterium 2_Functionaliteit_FMIS_DEF 16 Vraag Wat is de reden om bij een reserveerbare eenheid onderscheid te kunnen maken of deze wel geboekt mag worden voor een losse reservering, maar niet voor een herhalingsreservering (wetende dat een periode voor het aanmaken van herhalingen beperkt kan worden)? Gemeente Utrecht biedt verschillende type reserveerbare ruimtes aan. Het is niet wenselijk om aan de eindgebruikers bij alle reserveerbare ruimtes de herhaalmogelijkheid aan te bieden. Denk hierbij aan evenementenruimtes, grote koppelbare zalen etc.etc. Dat er een beperking is aan te brengen in de periode tbv herhalingen is inderdaad bekend, deze optie werkt echter voor alle reserveerbare eenheden en daarmee wordt niet het doel bereikt. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 50, pagina 7 17 Vraag Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 4 of 7

5 Hier geeft u aan dat het cateringassortiment per zaal moet kunnen verschillen. Bij eis 60 geeft u aan dat het cateringassortiment afhankelijk moet zijn van de gebruikersgroep. Dit is in tegenspraak met elkaar. Wat is leidend om het cateringassortiment bij een zaal te bepalen: de zaal of de gebruikersgroep? De zaal (ruimte) is leidend. Betreft Standaardorders 18 Vraag U heeft overzichten van standaardorders van Facilitair en Stadswerken aangeleverd. Deze data zal in het nieuwe FMIS opgenomen moeten worden. Dienen wij uit te gaan dat u deze data zelf handmatig invult, of dienen wij voor u data te importeren? In geval van importeren zullen wij u een Excel template beschikbaar stellen welke u zelf dient in te vullen. Wij voeren de date zelf in. Wij verwachten wel dat u import tooling beschikbaar stelt! Zie ook eis 105. Betreft Gunningcriterium 2_Functionaliteit_FMIS_DEF WFUB-1 19 Vraag Is het voor deze wens voldoende dat er door de beheerder een tijdsperiode ingesteld kan worden? Na het verstrijken van de periode zonder enige activiteit, wordt de gebruiker automatisch uitgelogd. Ja, dat is voldoende. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF Eis 106, pagina Vraag De taalinstelling is een instelling welke de functioneel beheerder bij het aanmaken van de gebruiker invoert. Hiervoor is ook een standaardwaarde (bijv. Nederlands) in te geven. Indien er een afwijkende taal vereist is, past de beheerder dat aan. Taalinstelling is daarmee geen instellingen voor de eindgebruiker zelf. Is dit akkoord? Ja, dit is akkoord. Betreft TEA 3.5 algemeen 21 Vraag Wat verwacht u van de beantwoording met betrekking tot document TEA 3.5? Met andere woorden: In welke vorm dienen deze eisen worden toegelicht door inschrijver? Een toelichting is niet nodig. U dient te voldoen aan alle gestelde eisen in dit document. Het beantwoorden van eis 122 is voldoende. Er is een nieuwe versie (met alleen eisen) geplaatst met de daarbij behorende bijlagen. Betreft Eisen aan de opdracht eis 127 pagina 11 Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 5 of 7

6 22 Vraag U geeft aan dat vanuit de Utrechtse Exchange server mail wordt verzonden via SMTP en IMAP. Is de mogelijkheid van ophalen en vesturen van mails via het SMTP protocol afdoende? Ja, dit is afdoende. Betreft Eisen aan de opdracht eis Vraag Wat is het verwachte resultaat van de gemeente Utrecht resultaat met betrekking tot de 80 uur werkzaamheden? Wij kunnen 80 uur opnemen voor de realisatie van de management dashboards. Is dat wat de gemeente Utrecht voor ogen heeft? Ja, deze aanname klopt. Zie antwoord op vraag 11. Betreft Eisen aan de opdracht eis Vraag Gezien de detaillering van de uitvraag gaan we ervan uit dat er binnen de gemeente Utrecht een projectplan aanwezig is. Kunt u die aanleveren, ten behoeve van het bepalen van de scope en de door gemeente Utrecht gewenste deliverables? Nee, deze leveren wij niet aan. Betreft Eisen aan de opdracht: eis Vraag Kunt u aangeven in welke fase van het proces de scope en deliverables definitief vastgesteld worden? Zie het antwoord op vraag 11. Betreft Eisen aan de opdracht FMIS-DEF: Eis 14, pagina 4 26 Vraag U geeft aan dat de MS Servicemanager nog niet operationeel is. Op welke datum is die applicatie wel operationeel? De datum is niet bekend. U dient te voldoen aan de gestelde eisen zoals omschreven in eis 14 t/m 17. De feitelijke koppeling hoeft u niet te realiseren. Zie ook ons antwoord op vraag 12. Betreft Inschrijvingsleidraad, 2.2, pag.6 27 Vraag Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 6 of 7

7 Standaard invulformulieren bevatten geregeld ja/nee opties, in ogenschouw genomen dat deze aanbesteding betrekking heeft op software en daaraan gerelateerde dienstverlening is het in het belang van betrokken partijen dat er ruimte is voor toelichting bij gegeven antwoorden. Bijvoorbeeld: indien verzocht wordt om aan te geven is uw software geschikt om middels Autocad gegenereerde tekeningen te verwerken in BMP.formaat en er enkel het antwoord ja of nee wordt verzocht staat een leverancier die het voorgaande niet kan maar wel in JPEG.formaat desbetreffende tekeningen kan verwerken (een technisch en kwalitatief hoogwaardiger alternatief) voor een dilemma (aangezien ja als antwoord niet geheel passend is en nee ook niet). Hierom het verzoek aan gemeente Utrecht of paragraaf 2.2 gewijzigd kan worden zodat toegestaan is aan alle inschrijvers om de (digitale) inschrijvingsformulieren te wijzigen zodat toelichting(en) en/of nuance kan worden verstrekt. Kan gemeente Utrecht hiermee instemmen en indien dit niet kan wilt u dit dan voorzien van motivering en een voor gemeente Utrecht aanvaardbaar alternatief? De gemeente heeft goed nagedacht over de formulering van de wensen bij de verschillende aandachtsgebeiden van het gunningcriterium functionaliteit. De gemeente kan niet instemmen met het verzoek tot een toelichting of nuances bij de wens zelf in het gunningcriterium functionaliteit. Wij willen namelijk beoordelen of u voldoet aan de de wens en niet wat u aan toelichting geeft. Mocht u niet kunnen voldoen aan een bepaalde wens en dit voor u van dusdanig belang is, vragen wij u of u een via de nota van inlichtingen kenbaar wilt maken welke wensen u aangepast of uitgebreidt wilt zien. Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 7 of 7

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn? Nota van Inlichtingen Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbesteding Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027898 Omschrijving:

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie

Vakbekwaamheids Management Systeem

Vakbekwaamheids Management Systeem Nota van Inlichtingen Vakbekwaamheids Management Systeem Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Vakbekwaamheids Management Systeem Veiligheidsregio Noord Holland Noord VMS-C1783 Omschrijving: VR

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen.

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen. Nota van Inlichtingen DTP/Opmaak en Drukwerk Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: DTP/Opmaak en Drukwerk Fontys Hogescholen Omschrijving: Voor zowel DTP/Opmaak als Drukwerk afsluiten van overeenkomsten

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Elke nota is een accumulatie van vorige nota s. Aan deze nota is toegevoegd: vraag 4 en verder. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Vragen Verwijzing in offerte aanvraag Vraag 1. Inlichtingen Afgelopen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Utrecht Nationale identificatie: 71663234 Postadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600 Nota van Inlichtingen EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbesteding EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Behorende bij de offerteaanvraag " Systeem verkeersregelinstallaties" gemeente Eindhoven November 2015 Nota van inlichtingen Systeem Verkeersregelinstallaties Referentienummer: 82784

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbesteding Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Nadere informatie

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref.

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref. Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 3: MBO BBL niveau 1 en 2 Groen opleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE inzake het project Zelfbediening Justitiabelen Dienst Justitiële Inrichtingen IUC DJI Aan Belangstellenden Europese aanbesteding Zelfbediening Justitiabelen Datum

Nadere informatie

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven 2 e Nota van Inlichtingen Aanbesteding Automatencatering voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1565241-2 Datum: 13 november 2015 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: E-mail: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 contracting@lvnl.nl

Nadere informatie

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen Datum publicatie Nota v Inl: 18-04-2013 Nota van Inlichtingen Schoolzwemvervoer en Schooltuinenvervoer 1. Bijlage 4. Kunt u bevestigen dat deze bijlage pas hoeft te worden aangeleverd na een verzoek daartoe

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad 'FMIS', kenmerk

Inschrijvingsleidraad 'FMIS', kenmerk Inschrijvingsleidraad 'FMIS', kenmerk 1100027898 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht E-mail: concerninkoop@utrecht.nl Bronversie:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014 1. Pag. 11, par. 1.3 Wat wordt bedoeld met dienstverlening? Op systeemniveau of breder met betrekking tot kennis van de diverse CAO s en andere wet- en regelgeving. Met dienstverlening wordt bedoeld het

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering Nota van Inlichtingen Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie:

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: Nota van Inlichtingen Cassettes Aanbesteding Cassettes Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: 201500114.088.002 Omschrijving: De Kanselarij der Nederlandse

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Aan de hand van de toegekende ruimtes kunnen er m² tarieven doorbelast worden naar de interne en externe huurders. (op nacalculatie per kwartaal).

Aan de hand van de toegekende ruimtes kunnen er m² tarieven doorbelast worden naar de interne en externe huurders. (op nacalculatie per kwartaal). Ruimtebeheer Tekeningen bevatten ruimte informatie van de gemeentelijke kantoorgebouwen (o.b.v. de NEN2580) van de gemeente Utrecht. Deze worden getekend en opgemaakt in Microstation in DNG formaat. Omdat

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie:

Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie: Nota van Inlichtingen EA Kantoorautomatisering Aanbesteding EA Kantoorautomatisering Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie: 2017.102 Omschrijving: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal)

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) en de bijbehorende dienstverlening Publicatienummer: 2015/S 198-358953 Procedure: Openbare aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo Referentie: 1326

EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo Referentie: 1326 Nota van Inlichtingen EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbesteding EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Referentie:

Nota van Inlichtingen. Referentie: Nota van Inlichtingen E-Hrm Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: E-Hrm Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Quick Start Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Quick start... 4 Hoe maakt u uw account snel en logisch gebruiksklaar... 4 Korte omschrijving van de

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad ProRail heeft een nieuwe aanbestedingsleidraad in gebruik genomen. Wij verzoeken u de nieuwe aanbestedingsleidraad goed door te nemen. De belangrijkste wijzigingen / uitgangspunten

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie:

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: Nota van Inlichtingen Software Doelgroepenvervoer Aanbesteding Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: 1222483 Omschrijving: Software voor het gebundelde Doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Nota van inlichtingen Betreft 2 e Nota van Inlichtingen Datum 20 januari 2017 Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Project Europese aanbesteding ICT hardware Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

Tweede Nota van Inlichtingen ronde

Tweede Nota van Inlichtingen ronde Tweede Nota van Inlichtingen ronde Vraag 1 NvI1 Vraag: 1, 58, 112, 161 Het ligt in de lijn der verwachting dat met het verschijnen van de aangekondigde 2 e nota inlichtingen essentiële informatie, bepalend

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager

Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager Kenmerk: EA 2B/Pool HR-Manager/OM/2013 Aanbestedende dienst: Openbaar Ministerie Datum: 16-04-2013 versie 1 Nota van Inlichtingen nummer I Pool

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 16 oktober 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eis 29: op basis van de CBS- jaarindexcijfers voor consumenten. Antwoord Vrijgegeven: Zie Nota van Inlichtingen gepubliceerd op 13/6/2016

Eis 29: op basis van de CBS- jaarindexcijfers voor consumenten. Antwoord Vrijgegeven: Zie Nota van Inlichtingen gepubliceerd op 13/6/2016 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Warme Dranken t.b.v. de gemeente Wageningen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding Warme Dranken t.b.v. de gemeente Wageningen

Nadere informatie

Nr: Categorie Contractvoorwaarden Betreft ARVODI en Nadere overeenkomst, omschrijving diensten en personeel 3 Vraag

Nr: Categorie Contractvoorwaarden Betreft ARVODI en Nadere overeenkomst, omschrijving diensten en personeel 3 Vraag Nota van Inlichtingen Tekstschrijven vacatureteksten Aanbesteding Tekstschrijven vacatureteksten Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Corporate Dienst Referentie: 201500114.137.009 Omschrijving: Opleveren

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Algemene Informatiebijeenkomst. Levering en Onderhoud Multibeam Echolood Systemen (MBES) 7 mei 2015

Algemene Informatiebijeenkomst. Levering en Onderhoud Multibeam Echolood Systemen (MBES) 7 mei 2015 Algemene Informatiebijeenkomst Levering en Onderhoud Multibeam Echolood Systemen (MBES) Agenda 14:45-15:00 Inloop 15:00-15:05 Welkom en voorstelronde Ina Lenssen-Wairata 15:05-15:25 Toelichting aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016

Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016 Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016 Europese Aanbesteding Raamovereenkomst MS configuraties + Nadere uitvraag LCMS systeem, afdeling Health Evidence, d.d. 8 september 2016. In onderliggende Nota van

Nadere informatie

Nota van inlichtingen, behorend bij de. Europees openbare aanbesteding. Levering van ICT-Hardware

Nota van inlichtingen, behorend bij de. Europees openbare aanbesteding. Levering van ICT-Hardware Nota van inlichtingen, behorend bij de Europees openbare aanbesteding Levering van ICT-Hardware Datum: 2 juni 2016 1 Deze 1 e Nota van inlichtingen, behorend bij de aanbesteding Levering ICT-Hardware t.b.v.

Nadere informatie

Levering en onderhoud waarderingsapplicatie WOZ

Levering en onderhoud waarderingsapplicatie WOZ Nota van Inlichtingen Levering en onderhoud waarderingsapplicatie WOZ Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Levering en onderhoud waarderingsapplicatie WOZ Gemeente Emmen 02052016FNB Omschrijving:

Nadere informatie

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden.

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. Advies 247 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. 1.2. In het Programma van Eisen is in eis 6.2 in hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra definitief 02-09-2013 EA Onderhoud + Beheer E&W Installaties Geachte heer / mevrouw, Overeenkomstig

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Nee, de gemeente doet het onderhoud aan de afvalbak in eigen beheer.

Nee, de gemeente doet het onderhoud aan de afvalbak in eigen beheer. Nota van Inlichtingen 54 slimme afvalbakken Aanbesteding 54 slimme afvalbakken Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: zaaknummer 1379804 Omschrijving: 54 slimme afvalbakken voor het openbaar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504 Nota van Inlichtingen Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbesteding Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie:

Nadere informatie

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9 25 november 2016 In dit document staan de wijzigingen vanaf versie 2.5 tot en met versie 2.9. Algemeen Licentie informatie Wanneer vanuit het Documentatie menu gekozen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie: Nota van Inlichtingen Subsidiediensten Aanbesteding Subsidiediensten Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie: 15.43368 Omschrijving: HHNK staat voor de uitdaging een

Nadere informatie

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv.

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv. InformatiE VOOR PROJECTEN AANBESTEDING van opdrachten in HET INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 06-09-2016 Introductie In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Levering en onderhoud van werkplekapparatuur en aanvullende dienstverlening

Levering en onderhoud van werkplekapparatuur en aanvullende dienstverlening A gemeente Eindhoven 5 e Nota van Inlichtingen d.d. 9 juli 2014 Behorende bij offerteaanvraag Levering en onderhoud van werkplekapparatuur en aanvullende dienstverlening Referentienummer : 140602-2300

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA

Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA Nota van Inlichtingen Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Overeenkomst Laptop levering voor BNNVARA Omroepvereniging BNN-VARA BNNVARA-HJ-20141007 Omschrijving:

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Hotelschool The Hague Referentie: 68386

Aanbestedende Dienst: Hotelschool The Hague Referentie: 68386 Nota van Inlichtingen Levering van Diensten betreffende de IT-infrastructuur Aanbesteding Levering van Diensten betreffende de IT-infrastructuur Aanbestedende Dienst: Hotelschool The Hague Referentie:

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie