Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest"

Transcriptie

1 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

2

3 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit klanttevredenheidsonderzoek voor vrijwilligers SWOS is opgesteld met behulp van vragenlijsten van Movisie. Een deel van deze vragenlijst is benut en aangepast aan de situatie van de SWOS. De SWOS heeft 350 vrijwilligers en heeft haar vrijwilligers nodig om de taken uit te voeren. De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren vallen onder een werkgroep. Elke werkgroep heeft haar eigen taak, bijvoorbeeld het verzorgen van de maaltijden of het runnen van een ontmoetingscentrum. In sommige werkgroepen is ook een beroepskracht actief, daarnaast zijn er werkgroepen waar een direct contact is met de directie SWOS. Alle werkgroepen hebben werkoverleg met de vrijwilligers en overleg op cliëntniveau als dat gewenst is. Daarnaast organiseren zij jaarlijks of eens in de twee jaar een gezamenlijke feestelijke activiteit. De SWOS stuurt naar de vrijwilligers een verjaardagskaart, nieuwsbrieven en organiseert vrijwilligersbijeenkomsten. De werkgroepen werken (samen met de beroepskracht) zelfstandig aan hun taak, zij rapporteren aan de directie over de gang van zaken. Aan 350 vrijwilligers is een klantentevredenheidsformulier gestuurd. Door 148 vrijwilligers is de vragenlijst ingevuld, een respons van 42 %. In het eerste deel komen het profiel van de vrijwilliger en de werkzaamheden naar voren. Het tweede deel gaat over de motivatie voor het werk, het derde onderdeel gaat over begeleiding en samenwerking, daarna volgt de werkomgeving en de toekomstverwachtingen. Als laatste volgt de conclusie en aanbevelingen. Het profiel van de vrijwilliger. Van de respondenten zijn er 72 man en 71 vrouw, 5 personen hebben deze vraag niet beantwoord. De respons komt niet overeen met de werkelijke verhouding man/vrouw vrijwilligers bij de SWOS. Bij de enquête hebben meer mannen de vragen beantwoord dan de vrouwelijke vrijwilligers. De werkelijke verhouding man /vrouw bij de SWOS is 44% man ten opzichte van 56% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 68 jaar. Opleidingsniveau respons percentage Lager onderwijs 12 8,3 % Lager voorgezet onderwijs 51 35,2 % Hoger voortgezet onderwijs 32 22,1 % Hoger onderwijs 50 34,5 % Het opleidingsniveau van de vrijwilligers is divers. Het vrijwilligerswerk heeft diverse mogelijkheden en kan zo aantrekkelijk zijn voor mensen met een verschillend opleidingsniveau

4 Van de respondenten komen 21 reacties uit Soesterberg; 25 uit Soest-zuid; 19 uit Overhees; 17 uit Smitsveen; 10 uit de Eng; 2 uit de Boerenstreek; 31 vrijwilligers wonen in Klaarwater en 15 in Soestdijk. 66% van de vrijwilligers is 5 jaar of langer actief voor de SWOS. Veel vrijwilligers zijn erg trouw aan hun werkzaamheden. Duur actief voor de SWOS respons percentage 1-4 jaar % 5-9 jaar % jaar % jaar % langer dan 20 jaar % Aan de vrijwilligers is gevraagd hoeveel tijd per maand wordt besteed aan het vrijwilligerswerk. Gemiddeld 15,6 uur per maand. Aantal uren aantal vrijwilligers gemiddelde uur inzet 1-8 uur per maand 45 45*4=180 uur 9-16 uur per maand 50 50*12= 600 uur uur per maand 43 43*24=1032 uur uur per maand 5 5*40=202 uur uur per maand 3 3*56=168 uur Meer dan 64 uur per maand 2 2*64=128 uur Totaal 148 vrijwilligers gemiddeld 2310 uur Gemiddeld per vrijwilliger 15.6 uur per maand Berekend over het totaal van alle vrijwilligers (350 personen) is dit uur per maand. Uitgaande van 144 uur per FTE/maand staat dit gelijk aan een inzet van 37.9 FTE. Werving van vrijwilligers is noodzakelijk, het gemiddeld verloop van vrijwilligers is per jaar 30 personen. Werving via aantal vrijwilligers percentage Krant % Familie, vrienden, bekenden % Vrijwilliger SWOS % Medewerker SWOS 11 8 % 2

5 Internet 6 4 % Anders 9 6 % De meeste vrijwilligers, (50 %) worden geworven via de mond tot mond reclame via familie, bekenden of vrijwilligers van de SWOS. 36% komt binnen via een bericht uit de krant of internet De SWOS kent diverse taken en werkzaamheden. Uitvoerende taken zoals maaltijden rondbrengen; of sociaal emotionele activiteiten zoals huisbezoek voor mantelzorgers of activiteiten tegen vereenzaming maar ook bestuurlijke en organisatorische taken. De respondenten vertegenwoordigen de volgende activiteiten. Type vrijwilligerswerk Aantal respons Aantal vrijwilligers per dienst Respons in verhouding met werkelijk aantal vrijwilligers voor deze activiteit Administratie thuis, hulp bij belasting, % seniorenconsulenten Maaltijdvoorziening % Seniorenbus % Klussendienst % Tuinonderhoud % Personenalarmering % Vereenzaming % Ontmoetingscentra, gastvrouw, % computerdocent; Vrijwillige hulp thuis % Bestuurstaken % De vrijwilligers van de klussendienst hebben in verhouding de hoogste respons gegeven, gevolgd door de vrijwilligers van de vrijwillige hulp thuis, seniorenbus en maaltijdvoorziening. De laagste respons is van de vrijwilligers die actief zijn bij het invullen van formulieren, de seniorenconsulenten. Werkzaamheden De volgende vragen gaan over de inhoud van de werkzaamheden, verwachtingen, kennis en vaardigheden. Mening over werkzaamheden helemaal matig mee mee mee eens eens oneens Het is duidelijk wat de SWOS van mij verwacht 131 (94%) 8 (6%) 0 Mijn vrijwilligerswerk sluit goed aan bij mijn 117 (85%) 20 (15%) 0 persoonlijke interesses Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden 111 (89%) 12 (10%) 1 (1%)

6 ik moet beschikken voor mijn taken Mijn taken sluiten goed aan bij mijn kennis en ervaring Er is een duidelijke taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers 94 (78%) 22 (19%) 4 (3%) 81 (76%) 20 (19%) 5 (5%) Voor 94% van de vrijwilligers is het duidelijk wat de verwachtingen zijn over de werkzaamheden, waarbij het helder is over welke kennis en vaardigheden men moet beschikken en dat het vrijwilligerswerk goed aansluit bij de persoonlijke interesse. Voor 24% is de taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers niet duidelijk. Voor 22% sluiten de taken minder goed aan bij de persoonlijke kennis en ervaring. Het cijfer ten aanzien van de mate van tevredenheid over de werkzaamheden levert een 8,1 op. Er worden diverse aanvullende opmerkingen gemaakt over de werkzaamheden, zoals: onduidelijkheid over de taken, geen ondersteuning nodig hebben omdat men alles zelfstandig kan; het is plezierig met de beroepskracht te werken; de ondersteuning wordt zeer gewaardeerd; als ik niet tevreden zou zijn, zou ik stoppen. Motivatie en voldoening Het volgende deel gaat over motivatie voor en voldoening van de werkzaamheden. Passen de SWOS en haar taken voldoende bij de idealen en wensen van de vrijwilliger. Motivatie Aantal percentage reacties Ik wil andere mensen helpen % Het geeft mij een zinvolle tijdbesteding % Ik vind het werk leuk en interessant % Ik wil iets doen voor de maatschappij % Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de SWOS 40 11% Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren en kennis opdoen. 8 2 % Ik kan werkervaring opdoen 4 1 % Het staat goed op mijn Curriculum Vitae 2 1 % De motivatie om het vrijwilligerswerk voor de SWOS te doen ligt vooral in het feit dat de vrijwilligers andere mensen willen helpen; daarna volgt de zinvolle dagbesteding en dat het werk leuk en interessant is. In welke mate voldoet het vrijwilligerswerk bij de SWOS aan uw wensen en idealen 4

7 Vrijwilligerswerk voldoet aan mijn wensen en idealen Het doel van de SWOS beantwoordt voldoende aan mijn idealen Vrijwilligerswerk bij de SWOS voldoet aan mijn wensen Vrijwilligerswerk biedt mij voldoende uitdaging Ik doe mijn vrijwilligerswerk met voldoening en plezier helemaal mee eens matig mee eens mee oneens 98 (80%) 22 (18%) 3 (2%) 105 (83%) 20 (6%) 1 (1%) 77 (67%) 34 (30%) 4 (3%) 135 (95%) 5 (4%) 2 (1%) Voor 95% van de vrijwilligers geeft het vrijwilligerswerk voldoening en plezier, voor 83% voldoet het aan de wensen. 38% van de respondenten geeft aan dat het vrijwilligers werk matig tot minder uitdaging biedt. Als de vrijwilligers de eigen gemotiveerdheid beoordelen geven zij zichzelf een 8,4 voor hun motivatie voor de werkzaamheden. Begeleiding & Samenwerking De volgende stellingen gaan over de begeleiding en waardering vanuit de SWOS Begeleiding en waardering helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens Toen ik begon als vrijwilliger ben ik voldoende 110 (86%) 18 (10%) 5 (4%) ingewerkt door de organisatie Er zijn voldoende momenten voor werkoverleg 106 (85%) 17 (14%) 2 (1%) met iemand van de SWOS Vanuit de SWOS ontvang ik voldoende reacties 84 (66%) 39 (31%) 4 (3%) over het werk dat ik doe Ik krijg voldoende waardering voor mijn 123 (89%) 14 (10%) 1 (1%) vrijwillige inzet Ik ben tevreden over de wijze van ondersteuning 102 (81%) 22 (17%) 2 (2%) en begeleiding Ik krijg voldoende ondersteuning en begeleiding 98 (78%) 24 (19%) 3 (2%) Het is duidelijk waar ik terecht kan met vragen of problemen De organisatie toont voldoende belangstelling voor het werk dat ik doe 114 (86%) 15 (11%) 4 (3%) 106 (82%) 21 (16%) 3 (2%) In het algemeen kan gesteld worden dat de vrijwilligers tevreden zijn over de begeleiding. Meer dan 80% is tevreden over de inwerkperiode, over de momenten van werkoverleg, het krijgen van waardering of het terecht kunnen met vragen. Aandachtspunten zijn het voldoende reacties krijgen vanuit de SWOS voor vrijwilligers en voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen. Bij de laatste twee punten beoordelen 43% en 21% dit als minder voldoende. De vrijwilligers geven een 8 voor de tevredenheid met de begeleiding. Aanvullende opmerkingen? Een aantal vrijwilligers is tevreden over de begeleiding en het gezamenlijk overleg. Sommige vrijwilligers menen geen ondersteuning nodig te hebben en geheel zelfstandig te kunnen werken.

8 Waardering over de samenwerking helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens De samenwerking tussen vrijwilligers en 114 (85%) 19 (14%) 1 (1%) beroepskrachten is prettig Er is een prettige manier van samenwerken 112 (88%) 13 (10%) 3 (2%) tussen de vrijwilligers onderling Binnen mijn werkgroep worden nieuwe 101 (89%) 10 (9%) 3 (2%) vrijwilligers makkelijk opgenomen Er heerst een goede sfeer binnen mijn werkgroep 113 (92%) 8 (6%) 2 (2%) Ik ben tevreden over de deskundigheid van de andere vrijwilligers in mijn werkgroep 92 (78%) 24 (20%) 2 (2%) De vrijwilligers waarderen de onderlinge samenwerking met een 8. In het algemeen is meer dan 80% tevreden over de samenwerking met elkaar, in de eigen werkgroep, tevreden over de sfeer of het omgaan met nieuwkomers. Het minst tevreden zijn de vrijwilligers over de deskundigheid van de collega vrijwilligers. De werkomgeving Randvoorwaarden helemaal mee eens matig mee eens mee oneens De organisatie stelt de juiste materialen en 94 (85%) 14 (13%) 2 (2%) hulpmiddelen ter beschikking Ik ben tevreden over de voorzieningen 102 (86%) 16 (13%) 1 (1%) (zoals werkruimte, koffie en thee) Ik krijg voldoende informatie om mijn taken goed uit te 111 (90%) 13 (10%) 0 kunnen voeren Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van 98 (82%) 20 (17%) 2 (1%) zaken in de organisatie Ik ben tevreden over de onkostenvergoeding 99 (86%) 12 (11%) 5 (3%) Vrijwilligers hebben voldoende inspraak in onze organisatie 84 (77%) 22 (20%) 3 (3%) De vrijwilligers zijn gemiddeld met 8,1 tevreden over de werkomgeving. Meer dan 80% is tevreden over de randvoorwaarden van het vrijwilligerswerk, of het nu de koffie, hulpmiddelen, informatie of de onkostenvergoeding betreft. Een aandachtspunt is de wens tot meer inspraak in de organisatie. De SWOS biedt de vrijwilligers een vergoeding voor de onkosten zoals de kilometervergoeding van het eigen autogebruik. Daarnaast geeft de SWOS een vergoeding voor de vrijwilligersinzet. Als de SWOS de vergoeding voor vrijwilligersinzet zou verminderen, stopt u dan met uw vrijwilligerswerk? (de onkostenvergoeding voor eigen autogebruik blijft bestaan) Stopzetten vergoeding voor doorgaan met stoppen met vrijwilligerswerk inzet vrijwilligerswerk percentage 96% 4% 96% zou ook doorgaan met het vrijwilligerswerk als de inzetvergoeding zou stoppen, 4% zou stoppen met het vrijwilligerswerk, dit zijn 14 vrijwilligers. 6

9 Een vergoeding werkt volgens de vrijwilligers motiverend en heeft als neveneffect dat de inzet niet ten koste gaat van het eigen budget. De vrijwilligers van de klussendienst vinden dat dan ook de gereedschappen vergoed moeten worden. Een andere vrijwilliger vindt dat de onkostenvergoeding wel iets meer mag zijn, een kerstpakketje of iets dergelijks. Omdat elke werkgroep dit zelf bepaalt zijn hier verschillen in waardering. De toekomst Het is nuttig om inzicht te hebben in het verwachten verloop bij de vrijwilligers. Kan de SWOS in de toekomst blijven rekenen op de inzet van vrijwilligers? En welke stappen zijn hierin gewenst? Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de SWOS? Actief blijven? aantal percentage Ja, voor onbepaalde tijd % Ja, het komende jaar blijf ik actief 25 18% Weet niet 9 6% Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen 3 2% 8% van de vrijwilligers wil niet toezeggen langer actief te blijven bij de SWOS of weet dat zij binnen een paar maanden met het vrijwilligerswerk wil stoppen. Deze 8% komt overeen met het aantal vrijwilligers wat jaarlijks de SWOS verlaat. Met de huidige activiteiten voor werving en behoud van vrijwilligers kunnen de activiteiten SWOS gecontinueerd worden. Zou u het vrijwilligerswerk bij de SWOS aanraden aan familie, vrienden en bekenden? het vrijwilligerswerk aanraden bij anderen aantal percentage Ja, zeker % Ja, ik denk het wel % Weet niet 6 4 % Nee, ik denk het niet 1 1 % Nee, zeker niet 0 90% van de vrijwilliger zal het vrijwilligerswerk bij familie, vrienden of bekenden aanraden. Verbeterpunten Feedback over het vrijwilligersbeleid SWOS is plezierig, op deze manier kan het vrijwilligerswerk nog beter aansluiten bij de vrijwilliger en haar wensen. Welke zaken kunnen verbeterd worden?

10 Meerdere antwoorden zijn mogelijk Verbeterpunten aantal percentage extrapolatie naar totaal aantal vrijwilligers Mogelijkheden voor training en scholing van vrijwilligers 20 20% 70 Waardering van vrijwilligers 13 13% 46 Informatievoorziening voor vrijwilligers 12 12% 42 Taken en taakverdeling 11 11% 39 Inspraak van vrijwilligers 10 10% 35 Onkosten vergoedingen 9 9% 32 Begeleiding van vrijwilligers 7 7% 25 Materialen, hulpmiddelen en andere voorzieningen 7 7% 25 Verzekeringen 6 6% 21 Werksfeer 5 5% 18 Positief gesteld is 80% van de vrijwilligers tevreden. Een aantal verbeterpunten is genoemd, in deze tabel opgenomen in volgorde van wenselijkheid. Vooral scholing wordt beduidend veel genoemd. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor waardering, informatievoorziening, de taakverdeling en inspraak. Sommige vrijwilligers geven aan niet te weten of zij verzekerd zijn, anderen zeggen geen afbouw van financiële middelen, een volgende zegt ik weet niet hoeveel inspraak er is, maar de beroepskrachten staan open voor de vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die aangeven heel tevreden te zijn met de SWOS. Anderen zeggen: ik heb een solistische functie en breng zonodig mijn eigen verbeteringen aan. Een vrijwilliger zou graag meer informatie krijgen over wat je tegen kan komen bij de maaltijdbezorging en wat je dan kan doen. De algehele tevredenheid over de SWOS wordt gewaardeerd met een 7.9 Aanvullende opmerkingen? Ik mis een cursus hygiëne voor nieuwe medewerkers ontmoetingscentra, misschien een diploma voor oude cursisten. Er is geen gelijkheid, soepelheid in beleid vanuit de directie, er is een groot verschil in de diverse ontmoetingscentra. Misschien gelijkheid in beleid in het schenken van sterke drank in de ontmoetingscentra. Er is altijd verbetering gewenst, ook aan mezelf Jullie doen mij goed, jullie cliënten ook!! De gemeente moet zich blijven realiseren dat bezuiniging op de financiële middelen desastreuze gevolgen zal hebben Fijn dat we nog zoveel dingen samen kunnen doen. 8

11 Conclusies en aanbevelingen In het algemeen gesteld heeft de SWOS veel trouwe vrijwilligers die vaak langer dan 5 jaar actief zijn bij de SWOS, met een gemiddelde inzet van 15.6 uur per maand. Alle werkzaamheden vertegenwoordigen een inzet van 37,9 FTE. 95% van de vrijwilligers is tevreden, dat is een hoge score. Werving via bekenden verloopt goed, ook de krant is een belangrijke bron bij werving van nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zijn tevreden over het werk; dit geeft voldoening, plezier en sluit aan bij de wensen. Men wil graag anderen helpen, het geeft een zinvolle tijdsbesteding en het is werk dat leuk en interessant is. Men is tevreden over de begeleiding van de beroepskrachten en tevreden over de onderlinge samenwerking. De werkomgeving is naar wens en 92% van de vrijwilligers wil ook in de toekomst actief blijven als vrijwilliger. 96% van de vrijwilligers zou doorgaan met het vrijwilligerswerk, ook als de inzetvergoeding wordt gestopt. Er is een verschil per persoon in beleving ten aanzien van zelfstandigheid in het vrijwilligerswerk, de één wil meer begeleiding en de ander wil alle boontjes zelf doppen. Een balans hierin is gewenst. Er worden enkele verbeterpunten genoemd door de vrijwilligers, de top drie hiervan is: 1. Mogelijkheden voor training en scholing 2. Waardering van vrijwilligers 3. Informatievoorziening voor vrijwilligers Aanbevelingen - overleg met de werkgroepen over het vrijwilligersbeleid De directie SWOS overlegt daartoe met alle vrijwilligersgroepen. Tijdens dit overleg zal worden besproken: de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek; bovenstaande aandachtspunten en een algemeen SWOS vergoedingensysteem.

12 Bijlage vragenlijst Onderzoek tevredenheid van de vrijwilligers SWOS 2012 Persoonlijke vragen: 1. Geslacht: Man Vrouw 2. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Lagere school/basisonderwijs LBO/MAVO/VMBO/MULO HAVO/VWO/HBS/Gymnasium MBO: middelbaar beroepsonderwijs HBO: Hoger beroepsonderwijs WO: Universiteit 3. Wat is uw leeftijd?.. 4. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode:. Algemeen 5. Wat is uw functie als vrijwilliger: Hoe lang bent u als vrijwilliger actief?...jaar 7. Hoeveel uur per maand bent u actief als vrijwilliger voor de SWOS 1-8 uur per maand 9-16 uur per maand uur per maand uur per maand uur per maand Meer dan 64 uur per maand 8. Hoe bent u in aanraking gekomen met het vrijwilligerswerk van de SWOS Via familie, vrienden of bekenden Via een bericht in krant Middels informatie op internet Via een medewerker van de SWOS Via een vrijwilliger van de SWOS Anders:.. 9. Wat vindt u van uw werkzaamheden (plaats een kruis bij het antwoord vak wat het best bij u past) helemaal mee eens matig mee eens mee oneens Het is duidelijk wat de SWOS van mij verwacht Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden ik moet beschikken voor mijn taken

13 Er is een duidelijke taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers Mijn taken sluiten goed aan bij mijn kennis en ervaring Mijn vrijwilligerswerk sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesses 10. Hoe tevreden bent u over uw taken ( geef een rapportcijfers) tussen de 1-10 Aanvullende opmerkingen? Motivatie en voldoening Passen de organisatie en uw taken voldoende bij uw idealen en wensen. 11. Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij de SWOS, meerdere antwoorden zijn mogelijk Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de SWOS Ik vind het werk leuk en interessant Het geeft mij een zinvolle tijdbesteding Ik kan werkervaring opdoen Het staat goed op mijn Curriculum Vitae Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren en kennis opdoen. Ik wil andere mensen helpen Ik wil iets doen voor de maatschappij. Anders: In welke mate voldoet het vrijwilligerswerk bij de SWOS aan uw wensen en idealen helemaal mee eens matig mee eens mee oneens Het doel van de SWOS beantwoord voldoende aan mijn idealen Vrijwilligerswerk bij de SWOS voldoet aan mijn wensen Vrijwilligerswerk biedt mij voldoende uitdaging Ik doe mijn vrijwilligerswerk met voldoening en plezier

14 13. Hoe gemotiveerd bent u voor uw vrijwilligerswerk bij de SWOS? Een 10 staat voor gemotiveerd, een 1 voor niet gemotiveerd:. Aanvullende opmerkingen? Begeleiding & Samenwerking 14. De volgende stellingen gaan over de begeleiding en waardering vanuit de SWOS helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens Toen ik begon als vrijwilliger ben ik voldoende ingewerkt door de organisatie Er zijn voldoende momenten voor werkoverleg met iemand van de SWOS Vanuit de SWOS ontvang ik voldoende reacties over het werk dat ik doe Ik krijg voldoende waardering voor mijn vrijwillige inzet Ik ben tevreden over de wijze van ondersteuning en begeleiding Ik krijg voldoende ondersteuning en begeleiding Het is duidelijk waar ik terecht kan met vragen of problemen De organisatie toont voldoende belangstelling voor het werk dat ik doe 15. Hoe tevreden bent u over de begeleiding, geeft een rapportcijfers (1-10).. Aanvullende opmerkingen? 12

15 Samenwerking 16. De volgende stellingen gaan over de samenwerking binnen de SWOS helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is prettig Er is een prettige manier van samenwerken tussen de vrijwilligers onderling Binnen mijn werkgroep worden nieuwe vrijwilligers makkelijk opgenomen Er heerst een goede sfeer binnen mijn werkgroep Ik ben tevreden over de deskundigheid van de andere vrijwilligers in mijn werkgroep 17. Hoe tevreden bent u over de samenwerking? Geef een rapportcijfer.. Aanvullende opmerkingen? De werkomgeving 18. De volgende stelling gaan over de randvoorwaarden van uw vrijwilligerswerk helemaal mee eens matig mee eens mee oneens De organisatie stelt de juiste materialen en hulpmiddelen ter beschikking Ik ben tevreden over de voorzieningen (zoals werkruimte, koffie en thee) Ik krijg voldoende informatie om mijn taken goed uit te kunnen voeren Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van zaken in de

16 organisatie Ik ben tevreden over de onkostenvergoeding Vrijwilligers hebben voldoende inspraak in onze organisatie 19. Hoe tevreden bent u over de werkomgeving? Geef een rapportcijfer 20. Als de SWOS de vergoeding voor vrijwilligersinzet zou verminderen, stopt u dan met uw vrijwilligerswerk? (de onkostenvergoeding voor eigen autogebruik blijft bestaan) Ja Nee Aanvullende opmerkingen? De toekomst 21. Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de SWOS? Ja, voor onbepaalde tijd Ja, het komende jaar blijf ik actief Weet niet Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen 22. Zou u het vrijwilligerswerk bij de SWOS aanraden aan familie, vrienden en bekenden? Ja, zeker Ja, ik denk het wel Weet niet Nee, ik denk het niet Nee, zeker niet 23. Zijn er zaken bij de SWOS die verbeterd kunnen worden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk Begeleiding van vrijwilligers Waardering van vrijwilligers Mogelijkheden voor training en scholing van vrijwilligers Taken en taakverdeling Onkosten vergoedingen Verzekeringen Werksfeer Materialen, hulpmiddelen en andere voorzieningen Informatievoorziening voor vrijwilligers Inspraak van vrijwilligers Anders:.. Wilt u een toelichting geven op uw bovenstaande antwoord? 14

17 24. Wat is uw algehele tevredenheid over de SWOS, geef een rapportcijfer 25 Aanvullende opmerkingen?

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek. Stichting Welzijn Middelburg 2016

Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek. Stichting Welzijn Middelburg 2016 Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek Stichting Welzijn Middelburg 6 Voorwoord Kwaliteitsverbetering staat bij SWM hoog op de agenda. Om het jaar houden wij daarom een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Mantelzorgondersteuning Soest, 2010 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 1 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers

Nieuwsbrief Vrijwilligers Nieuwsbrief Vrijwilligers juli 2011 In deze nieuwsbrief: Vertegenwoordiging van vrijwilligers Enquête vrijwilligers In Memoriam: Fer van Lieshout en Henny Oosterom Vrijwillige fotografen gezocht Nieuw

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerstevredenheid

Vrijwilligerstevredenheid Vrijwilligerstevredenheid Algemeen 1. Wat zijn de afgesproken inzetbare uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de kinderen in groep 1 t/m 8 in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Amstelveen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Amstelveen Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Amstelveen Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Amstelveen juli 2011 COLOFON

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Jaarrapportage. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265

Jaarrapportage. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Jaarrapportage 2013 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Wijkgerichte ontmoetingsactiviteiten 4

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265

jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Inhoudsopgave: 1 Inleiding. 2 Samenvatting SWOS dienstverlening 2014 3

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de peuters in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de stellingen in de

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Persoons Profiel Scan (PPS) Vluchtelingen

Persoons Profiel Scan (PPS) Vluchtelingen Persoons Profiel Scan (PPS) Vluchtelingen Versie: Adviseur Inhoud Achtergrondgegevens Testresultaten Belemmerende factoren en zelfredzaamheid Vertrouwelijk Naam A. Demo Geboortedatum 16-6 - 1973 Testdatum

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Baken Adviesgroep Maart 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders.

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders. Cliënttevredenheid Algemeen 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf Ikzelf met hulp van iemand anders Iemand anders Eigen Regie Eigen regie staat voor zelf sturing geven aan je leven. Eigen regie

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid Medewerkerstevredenheid Algemeen 1. Wat is je contractsomvang in uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem de zorg

Nadere informatie

In een notendop. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365

In een notendop. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 2011 In een notendop Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Inleiding De Stichting Welzijn Ouderen Soest, SWOS heeft een uitstekend

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Klanttevredenheid: 8,6. Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten

Klanttevredenheid: 8,6. Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten Klanttevredenheid: 8,6 Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiene 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken 2007. Ouderenadvisering en Maaltijdenservice door SWOS. (Stichting Welzijn Ouderen Soest)

Klanttevredenheidsonderzoeken 2007. Ouderenadvisering en Maaltijdenservice door SWOS. (Stichting Welzijn Ouderen Soest) Klanttevredenheidsonderzoeken 7 Ouderenadvisering en Maaltijdenservice door SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest) 1 Klanttevredenheidsonderzoek 7: ouderenadvisering door SWOS Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

RESULTATEN. Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld?

RESULTATEN. Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld? RESULTATEN Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld? Van de 100 geënquêteerden zijn er 58% mannen en 42% vrouwen. Dit houdt dan ook direct in dat er binnen dit onderzoek uitspraken worden gedaan

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan Inhoud Inleiding... 3 Waarom een vrijwilligersbeleid?... 3 De visie... 4 Voorwaarden... 4 Verbintenis... 5 Werving... 5 Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie