AFNL/NOA. De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld. Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFNL/NOA. De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld. Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart"

Transcriptie

1 AFNL/NOA De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

2 Inhoud Drie vragen Wat is het profiel van de gespecialiseerde (af)bouwer en wat waren de ontwikkelingen tijdens de crisis? Wat zijn de vooruitzichten voor de periode tot 2020? Welke uitdagingen levert dit op? AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

3 Profiel gespecialiseerde (af)bouwer Profiel van de gespecialiseerde (af)bouwer en de ontwikkelingen tijdens de crisis AFNL/NOA Den Haag 30 maart

4 Profiel gespecialiseerde (af)bouwer Meest voorkomende beroepen, 2014 Gevels Daken Metselaar 30% Dakdekker 51% Voeger 10% Rietdekker 21% Steigerbouwer 17% Overig bouwplaatspersoneel 11% Overig bouwplaatspersoneel 26% UTA-personeel 17% UTA-personeel 17% Overig Afbouw Tegelzetter 18% Stucadoor 30% Sloper 15% Wand- en plafondmonteur 20% IJzervlechter 12% Vloerenlegger 8% Betonwerker 12% Overig bouwplaatspersoneel 14% Overig bouwplaatspersoneel 20% UTA-personeel 28% UTA-personeel 23% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

5 Profiel gespecialiseerde (af)bouwer Profiel bedrijven met personeel, gespecialiseerde bedrijven met personeel Omzet 3,2 miljard (incl. inhuur en verbruik) vakkrachten en UTA-personeel Gemiddeld 7 personeelsleden per bedrijf 2/3 van de omzet in opdracht van hoofdaannemer Relatief sterke inzet van flexibel personeel (30%) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

6 Profiel gespecialiseerde (af)bouwer Profiel gespecialiseerde zzp ers, eenmansbedrijven actief in de gespecialiseerde (af)bouw Omzet 1,3 miljard Particulieren belangrijkste opdrachtgever AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

7 Gespecialiseerde (af)bouwer tijdens de crisis Sterke toename aandeel zzp ers aantal % aantal % Werknemers Eenmansbedrijven Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

8 Gespecialiseerde (af)bouwer tijdens de crisis Gespecialiseerde bedrijven zijn sterk door crisis getroffen % % Aantal bedrijven Werkgelegenheid AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

9 Gespecialiseerde (af)bouwer tijdens de crisis Leerlingaantallen liepen sterk terug (%) Voeger Metselaar Steigerbouwer Dakdekker Tegelzetter Betonboorder Betonstaalverwerker Stucadoor Vloerenleggen Wand- en plafondmonteur Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

10 Gespecialiseerde (af)bouwer tijdens de crisis Toename aandeel werkloze ouderen >=55 jr jr jr jr < 25 jr j f mam j j a s o n d j f m am j j a s o n d j f mam j j a s o n d j f mam j j a s o n AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

11 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer De vooruitzichten voor de gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag 30 maart

12 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer Marktverdeling gespecialiseerde (af)bouwer Herstel verbouw gebouwen; 18% Onderhoud gebouwen; 4% Overig; 7% Nieuwbouw woningen; 28% Nieuwbouw gebouwen; 16% Onderhoud woningen; 7% Herstel verbouw woningen; 21% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

13 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer Goede marktperspectieven Nieuwbouw woningen (herstel structurele niveaus) metsel-, dakdek-, vlecht- en sloopbedrijven, betonboorders, stukadoors, blokken- en elementenstellers Bestaande woningen (transformatie, verduurzaming) voeg-, dakdek-, rietdek- en tegelzetbedrijven Bestaande utiliteitsgebouwen (robuuste groei) voegers, vloerenleggers, wand- en plafondmontage Bouwbreed: steiger- en terrazzobedrijven Asbestverwijdering: sloopsector AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

14 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer Productie gespecialiseerde (af)bouwer, miljoen AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

15 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer Werkgelegenheid gespecialiseerde (af)bouwer, werknemers bedrijven AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

16 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag 30 maart

17 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Arbeid en scholing Dramatische terugval werkgelegenheid en instroom van leerlingen Enorme flexibilisering bekostigingsmodel opleidingen onder druk WWZ versterkt dit probleem fundamentele heroverweging van opleidingensysteem nodig AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

18 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Investeringsopgave en innovatie Grote investeringsopgave tot miljoen nieuwbouwwoningen vervanging 600 duizend bestaande woningen vrijwel energieneutrale woningbouw vanaf 2020 verbeteren 1 miljoen huurwoningen voor gem. label B investeringen infrastructuur: 400 miljard Innovatie op maat: gericht op kleinschalige ambachtsbedrijven praktisch gerichte innovatie prestatiecontracten strategische samenwerking tussen overheid en georganiseerde bedrijfsleven AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

19 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Toenemend belang bestaande gebouwenvoorraad Bestaande gebouwen kennen andere opdrachtgevers met andere eisen diversiteit, klantgerichtheid, werken tijdens gebruik, gespecialiseerde producten Lucratieve particuliere markt biedt bij uitstek kansen voor gespecialiseerde (af)bouwer! AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

20 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Duurzaamheid Belangrijke groeimarkt in komende jaren Geleidelijk opschalen van de energielabels van de bestaande gebouwenvoorraad biedt goede kansen verdere labelstappen woningvoorraad verplichte minimale C-label kantoren Groene daken (installatie zonnepanelen) nieuw werk van maken (verbreding) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

21 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Prefabricage Alle grote concerns zijn er nu mee bezig Hoge eisen duurzaamheid spelen een belangrijke rol prefab nieuwbouwwoningen stroomversnelling: gevel- en dakelementen bestaande woningen met geïntegreerde installatie Trend is niet gunstig voor gespecialiseerde (af)bouwers, maar belang van deze trend wordt overschat AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

22 BIJLAGEN AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

23 De gespecialiseerde (af)bouwer In 2011 is voor het laatst een uitbreide enquête uitgevoerd onder de bedrijven van de bij de Aannemersfederatie Nederland aangesloten branches en de bij Bedrijfschap Afbouw geregistreerde branches. Op basis van deze informatie is een gedetailleerd beeld te geven van de gespecialiseerde aannemer in 2011 en de vier onderliggende clusters. Het beeld van 2011 is gebruikt om een vertaalslag naar 2014 te maken. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

24 Profiel van de gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag 30 maart

25 De gespecialiseerde (af)bouwer, onderscheid in vier clusters Gevels: metsel-, voeg- en steigerbedrijven Daken: dak- en rietdekbedrijven Afbouw: stucadoors, wand, en plafondmontage, vloerenleggen, terrazzowerk, blokken- en elementenstellen Overig: tegelzet-, betonboor-, sloop- en vlechtbedrijven AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

26 De gespecialiseerde (af)bouwer in het bouwproces B&U Hoofdaannemers GWW Gespecialiseerde aannemers AFNL Afbouw Installatie, schilders, etc Zelfstandigen zonder personeel AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

27 De gespecialiseerde (af)bouwer met personeel versus de algemene b&u Het gespecialiseerde aannemersbedrijf is met gemiddeld 7 personeelsleden kleiner dan het algemene b&u-bedrijf (14) Het gespecialiseerde aannemersbedrijf werkt voor het grootste deel voor de hoofdaannemer in de b&u De omzet bedraagt 1 miljoen per bedrijf tegen 5 miljoen voor een gemiddeld algemeen b&u-bedrijf De gespecialiseerde aannemer is sterker actief in de bestaande bouw en in de woningbouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

28 Omzet naar type werk, 2011 Woningen: Gevels Daken Overig Afbouw Totaal - nieuwbouw 37% 32% 26% 24% 28% - herstel en verbouw 11% 34% 24% 20% 21% - onderhoud 11% 8% 4% 7% 7% Gebouwen: - nieuwbouw 15% 3% 18% 17% 16% - herstel en verbouw 14% 19% 9% 27% 18% - onderhoud 7% 4% 1% 4% 4% Gww - - 6% - 2% Overig 5% - 13% - 5% Omzet (mln) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

29 Omzet naar opdrachtgever, 2011 Gevels Daken Overig Afbouw Totaal Hoofdaannemers 59% 50% 57% 70% 63% Gespecialiseerd 10% 4% 16% 10% 11% Ontwikkelaars 1% 3% 4% 0% 1% Woningcorporaties 13% 8% 5% 3% 6% Particulieren, vve s 7% 28% 7% 8% 9% Overheid 1% 4% 5% 0% 2% Bedrijven en overig 9% 3% 6% 9% 8% Omzet (mln) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

30 Omzet naar kostensoort, 2011 Gevels Daken Overig Afbouw Totaal Loonkosten personeel 32% 27% 24% 29% 28% Loonkosten inhuur 15% 15% 7% 2% 7% Uitbesteed werk 22% 7% 9% 20% 16% Materiaal 14% 31% 47% 29% 32% Overige kosten 15% 14% 10% 14% 13% Resultaat 3% 6% 3% 6% 4% Omzet (mln) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

31 Meest voorkomende beroepen Gevels, 2014 Metselbedrijven Voegbedrijven Metselaar 53% Voeger 61% Timmerman 13% Metselaar 4% Overig bouwplaatspersoneel 21% Overig bouwplaatspersoneel 18% UTA-personeel (incl. directie) 13% UTA-personeel (incl. directie) 17% Steigerbedrijven Steigerbouwer 54% Opperman/sjouwer 13% Overig bouwplaatspersoneel 8% UTA-personeel (incl. directie) 25% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

32 Meest voorkomende beroepen Daken, 2014 Dakwerkbedrijven Dakdekker 51% Rietdekker 21% Overig bouwplaatspersoneel 11% UTA-personeel (incl. directie) 17% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

33 Meest voorkomende beroepen Overig, 2014 Tegelzetten Betonboor Tegelzetter 70% Betonwerker 62% Timmerman 5% Timmerman 4% Overig bouwplaatspersoneel 5% Opperman/sjouwer 4% UTA-personeel (incl. directie) 20% Overig bouwplaatspersoneel 14% Sloop UTA-personeel (incl. directie) 16% Vlechtwerk Sloper 27% IJzervlechter 68% Betonwerker 20% Betonwerker 6% Overig bouwplaatspersoneel 26% Overig bouwplaatspersoneel 10% UTA-personeel (incl. directie) 27% UTA-personeel (incl. directie) 16% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

34 Meest voorkomende beroepen Afbouw, 2014 Stucadoors Vloerenleggen Stucadoor 62% Vloerenlegger 46% Overig bouwplaatspersoneel 17% Betonwerker 6% UTA-personeel (incl. directie) 21% Overig bouwplaatspersoneel 19% UTA-personeel (incl. directie) 29% Terrazzowerk Wand/plafond en blokken Vloerenlegger 100% Timmerman 12% Stucadoor 5% Tegelzetter 2% Overig bouwplaatspersoneel 46% UTA-personeel (incl. directie) 35% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

35 De gespecialiseerde (af)bouwer tijdens de crisis AFNL/NOA Den Haag 30 maart

36 Gespecialiseerde bedrijven met personeel Het EIB beschikt over de premiebestanden van APG (voorheen Cordares) en A&O Services. Op basis van deze gegevens construeren wij voor ieder jaar statistieken over het aantal bedrijven en het aantal werkzame personen en gewerkte uren naar bedrijf en type beroep. Op basis van deze informatie is een gedetailleerd beeld samengesteld over de ontwikkelingen van de gespecialiseerde aannemer in de periode en de vier onderliggende clusters. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

37 De crisis trof gespecialiseerde bedrijven met personeel veel sterker In de totale bouwnijverheid daalde de productie en de werkgelegenheid van werknemers met bijna 25% De uitvoerende bouw zag de werkgelegenheid met 45% teruglopen Gespecialiseerde bedrijven met personeel behoren met een terugval van 57% tot de zwaarst getroffen groep AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

38 Aantal gespecialiseerde bedrijven met personeel naar grootteklasse, Aantal Gemiddelde grootte ,0 1, ,7 7, ,3 14, ,5 28, ,3 67, ,1 242,9 Totaal ,0 5,6 AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

39 Kencijfers per cluster, 2014 Gevels Daken Overig Afbouw Totaal Omzet per bedrijf (mln ) Omzet per persoon (dzd ) Bedrijfsgrootte (personen) 1,18 0,78 1,93 0,70 1, ,2 5,4 8,3 5,4 6,6 AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

40 Profiel gespecialiseerde (af)bouwer Personele inzet door bedrijven, 2014 Gevels Daken Overig Afbouw Totaal Eigen personeel 65% 70% 74% 67% 69% ZZP 26% 16% 18% 26% 23% Uitzendkrachten 9% 14% 8% 7% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

41 Vermindering aantal bedrijven naar grootteklasse en cluster, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gevels Dak Overig Afbouw Gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

42 Faillissementen gespecialiseerde bouw Sloopbedrijven en grondwerk Afwerkingsbedrijven Overige gespecialiseerde bouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

43 Verschuiving tussen grootteklasse, 2014 t.o.v Kleiner in 2014 Groter in 2014 AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

44 Toename van kleine bedrijven (zzp ers), >2 totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

45 Toename kleine bedrijven naar sector, AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

46 Werknemers Gevels, Aantal banen Aandeel in cao % Metselaars Voegers Steigerbouwers Overig bouwplaats UTA-personeel Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

47 Werknemers Daken, Aantal banen Aandeel in cao % Dakdekkers Overig bouwplaats UTA-personeel Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

48 Werknemers Overig, Aantal banen Aandeel in cao % Tegelzetters IJzervlechters Slopers Betonwerkers Overig bouwplaats UTA-personeel Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

49 Werknemers Afbouw, Aantal banen Aandeel in cao % Stucadoors Vloerenleggers Overig bouwplaats UTA-personeel Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

50 Ontwikkeling aantal werknemers, naar leeftijdsklasse, Leeftijd Gevels Daken Overig Afbouw Totaal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal < Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

51 Ontwikkeling werkgelegenheid, naar grootteklasse, Fte Gevels Daken Overig Afbouw Totaal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal < Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

52 Vooral instroom van jongeren beperkt % -42% % -60% -58% -75% -83% < AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

53 Leerlingaantallen liepen sterk terug (%) Voeger Metselaar Steigerbouwer Dakdekker Tegelzetter Betonboorder Betonstaalverwerker Stucadoor Vloerenleggen Wand- en plafondmonteur Totaal AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

54 Financiële ontwikkelingen gespecialiseerde aannemers AFNL/NOA Den Haag 30 maart

55 Financiële kencijfers gespecialiseerde aannemers Netto winstmarge 4,8 3,4 2,3 2,5 0,5 2,2 Rentabiliteit eigen vermogen 25,5 15,7 9,4 10,1 1,3 5,1 AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

56 Financiële kencijfers gespecialiseerde aannemers 0-50 Rentabiliteit Solvabiliteit gunstig (>30%) 40% 26% 50% 45% negatief 22% 30% 18% 19% gunstig (>30%) 64% 29% 38% 46% negatief 9% 24% 16% 15% >100 gunstig (>30%) 50% 16% 39% 54% negatief 10% 20% 11% 4% AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

57 Mutaties kredietvraag ondernemingen % van Nederlandse banken I II III IV I II III IV I II III IV I II III MKB Grote ondernemingen Bron: De Nederlandsche Bank AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

58 De vooruitzichten voor de gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag 30 maart

59 Vooruitzichten gespecialiseerde (af)bouwer Productie gespecialiseerde (af)bouwer, index, 2008= Totaal Gevels Daken Overig Afbouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

60 Werkgelegenheid gespecialiseerde (af)bouwer, werknemers bedrijven Gevels Daken Overig Afbouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

61 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer AFNL/NOA Den Haag 30 maart

62 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Arbeid en scholing Dramatische terugval werkgelegenheid en instroom van leerlingen Enorme flexibilisering bekostigingsmodel opleidingen onder druk WWZ versterkt dit probleem fundamentele heroverweging van opleidingensysteem nodig AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

63 Uitdagingen voor de gespecialiseerde (af)bouwer Investeringsopgave en innovatie Grote investeringsopgave tot miljoen nieuwbouwwoningen vervanging 600 duizend bestaande woningen vrijwel energieneutrale woningbouw vanaf 2020 verbeteren 1 miljoen huurwoningen voor gem. label B investeringen infrastructuur: 400 miljard Innovatie op maat: gericht op kleinschalige ambachtsbedrijven praktisch gerichte innovatie prestatiecontracten strategische samenwerking tussen overheid en georganiseerde bedrijfsleven AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

64 Sterke toename marktvraag, maar ook structurele verschuivingen? Toenemende belang bestaande gebouwenvoorraad Duurzaamheid Prefabricage Innovatie Kwaliteitsborging AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

65 Toenemend belang bestaande gebouwenvoorraad Bestaande gebouwen kennen andere opdrachtgevers met andere eisen diversiteit, klantgerichtheid, werken tijdens gebruik, gespecialiseerde producten Lucratieve particuliere markt biedt bij uitstek kansen voor gespecialiseerde (af)bouwer! AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

66 Duurzaamheid Belangrijke groeimarkt in komende jaren Geleidelijk opschalen van de energielabels van de bestaande gebouwenvoorraad biedt goede kansen verdere labelstappen woningvoorraad verplichte minimale C-label kantoren Groene daken (installatie zonnepanelen) nieuw werk van maken (verbreding) AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

67 Prefabricage Alle grote concerns zijn er nu mee bezig Hoge eisen duurzaamheid spelen een belangrijke rol prefab nieuwbouwwoningen stroomversnelling: gevel- en dakelementen bestaande woningen met geïntegreerde installatie Trend is niet gunstig voor gespecialiseerde (af)bouwers, maar belang van deze trend wordt overschat AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

68 Samenwerking Strategische samenwerking binnen het bedrijfsleven: een belangrijke opgave voor de bedrijven zelf steeds meer aandacht voor kwaliteit, certificering en social return wordt versterkt door regelgeving vraagt professionaliseringsslag van bedrijven en brancheorganisaties particuliere markt sterker penetreren door strategische samenwerking AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie;

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie; Bouw De sector bouwnijverheid bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. Belangrijke bedrijfsgroepen zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw (algemeen en gespecialiseerd)* Aannemersbedrijven

Nadere informatie

Marktstudie AFNL 2012-2017

Marktstudie AFNL 2012-2017 Marktstudie AFNL 2012-2017 Marktstudie AFNL 2012-2017 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen in de bouw. Joep Jansen Hoofd Beleid & Onderzoek Fundeon

Toekomstige ontwikkelingen in de bouw. Joep Jansen Hoofd Beleid & Onderzoek Fundeon Toekomstige ontwikkelingen in de bouw Joep Jansen Hoofd Beleid & Onderzoek Fundeon Inhoud presentatie 1) Actuele feiten en cijfers en trends op de arbeidsmarkt 2) Ontwikkelingen in de infrastructuur 3)

Nadere informatie

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT SPRINGMEESTER 281 BAKSCHIPPER (CAO BOUW) 271 BALKMAN

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017 2012-2017 economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017 Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 15-05-12 13:18 omslag.indd 1 Trends en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Ziekteverzuim in de bouw

Ziekteverzuim in de bouw Ziekteverzuim in de bouw 2013 Ziekteverzuim in de bouw 2013 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan)

Nadere informatie

Ziekteverzuim in de bouw

Ziekteverzuim in de bouw Ziekteverzuim in de bouw 2011 Ziekteverzuim in de bouw 2011 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan)

Nadere informatie

Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap. Schadeverzekeringen

Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap. Schadeverzekeringen Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap Schadeverzekeringen Werkend met gereedschap Het Zelfstandig Zeker Pakket (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) is een speciaal

Nadere informatie

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Erkend aan de slag in Groningen

Erkend aan de slag in Groningen Erkend aan de slag in Groningen Educatie, Praktijk en Innovatie Ir. Jelle Pama EPI-Kenniscentrum EPI-Kenniscentrum Inhoud EPI-kenniscentrum Opleidingen Erkenningsregeling CVW Nieuwbouw Innovatieregeling

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging. renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening?

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging. renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening? Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging voor renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening? Belangrijkste resultaten Meting 2 T.b.v. openbare publicatie Henri

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Zekerheids Combinatie voor ZZP ers

Zekerheids Combinatie voor ZZP ers Zekerheids Combinatie voor ZZP ers Werkend met gereedschap Schadeverzekeringen www.nn.nl Werkend met gereedschap De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) is een speciaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 NIEUWSBRIEF 1 Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 Het doet ons plezier om u namens de hele delegatie van werkgeverszijde op de hoogte te stellen van de belangrijkste elementen in de aanstaande

Nadere informatie

Rapportage. Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie

Rapportage. Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie April 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 MANAGEMENTSAMENVATTING 4 1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN BOUWARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS 6 1.1 Productie 7 1.2 Werkgelegenheid

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers

ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Werkend met gereedschap Schadeverzekeringen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist onderdeel van Verbiest Assurantiën Werkend met gereedschap De ZekerheidsCombinatie

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl OPLEIDINGSGIDS Greenworks en de Academy U EN HET MILIEU VERDIENEN BETER Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het

Nadere informatie

Rapportage. Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie

Rapportage. Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie April 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 MANAGEMENTSAMENVATTING 4 1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN BOUWARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS 6 1.1 Productie 7 1.2 Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid. Dick Laheij 7 oktober

Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid. Dick Laheij 7 oktober Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid Dick Laheij 7 oktober Thema De bouwwereld is aan het veranderen, innovatieve technieken doen hun intrede, energie-eisen worden opgeschroefd. Wat betekent dat voor

Nadere informatie

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Michiel Mulder Programmaleider Wonen & Projectanalyse EIB Masterclass Wethouders Middelburg, 9 juli 2014 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de recente

Nadere informatie

Verduurzaming van woningen en gebouwen

Verduurzaming van woningen en gebouwen Internet enquête EIB Verduurzaming van woningen en gebouwen Tabel 7.1 Aantal b&u-bedrijven dat in 2013 wel of geen projecten heeft uitgevoerd op het grootteklasse 21-50 51-100 101 Wel 53 33 56 79 93 66

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Bouw De sector bouwnijverheid bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. Belangrijke bedrijfsgroepen zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw (algemeen en gespecialiseerd)* Aannemersbedrijven

Nadere informatie

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding Bouwend Nederland, ZOETERMEER Functienummer Functienaam Afdeling 01.01.01 Vastgoedontwikkelaar (Project)ontwikkeling 01.01.02 Tendermanager (Project)ontwikkeling 01.01.03 Projectontwikkelaar (Project)ontwikkeling

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer Monitor Bouwketen Najaar 2015 Jerzy Straatmeijer 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 7 1.1 Recente ontwikkelingen 7 1.2 Conjunctuur bouwketen 10 2 Architectenbureaus 12 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

De dip duurt niet eeuwig

De dip duurt niet eeuwig De dip duurt niet eeuwig Remko Nods (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl De dip duurt niet eeuwig De Nederlandse bouw is in crisis door bezuinigingen van overheden en de problemen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Ir. Jelle Pama Hanzehogeschool / EPI-kenniscentrum Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

Nadere informatie

A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014

A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014 A fbouw Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw 2014 Datum: augustus 2014 Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud;

Nadere informatie

Toekomst- perspectieven sloopsector. Ontwikkelingen en vooruitzichten

Toekomst- perspectieven sloopsector. Ontwikkelingen en vooruitzichten Toekomst- perspectieven sloopsector Ontwikkelingen en vooruitzichten Toekomstperspectieven sloopsector Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Overnemen van de inhoud (of delen

Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Overnemen van de inhoud (of delen Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Beweging op de woningmarkt:

Beweging op de woningmarkt: Beweging op de woningmarkt: de rol van overheidbeleid Taco van Hoek Directeur EIB Grip op vermogen Utrecht, 19 april 2013 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt? Wat is het beeld

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2012

Bedrijfstakatlas 2012 Bedrijfstakatlas 2012 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

economische vooruitzichten

economische vooruitzichten groei in de jaren nul (van 128.000 naar 140.000) krimp in 2010 (- 4.000 vaste krachten) afname van instroom uit onderwijs (20% in 5 jaar) toename van zij-instroom (55% in 5 jaar) tot 2009 2% minder instroom

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat is onze motivatie:

Wie zijn wij en wat is onze motivatie: Wie zijn wij en wat is onze motivatie: Drent & Welling is misschien niet het grootste bouwbedrijf uit Huizen. Er zijn diverse Huizer firma s die het in grootte voorbijstreven. Maar volume is niet van belang,

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Wim Sturris. Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw. Symposium. 19 december 2012

Wim Sturris. Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw. Symposium. 19 december 2012 Symposium 19 december 2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw Wim Sturris Voorzitter werkplaats IDF Directeur Van Dijk Groep Symposium 19 december 2012 Thema: Adoptie van innovaties

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2014-2019

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2014-2019 Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2014-2019 Rapportage T.b.v. Bedrijfschap Afbouw Ing. Florens van der Gaag, Mark de Graaf MSc RE, Inge Vuik MSc November 2014 a14bamvk1 Voorwoord Inzicht in

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Bedrijfs- economische kencijfers. b&u- en gww-bedrijven 2011

Bedrijfs- economische kencijfers. b&u- en gww-bedrijven 2011 Bedrijfs- economische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2011 Bedrijfseconomische kencijfers 2011 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof

Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof Functiebeschrijving dakdekker bitumen en kunststof Als dakdekker bitumen en kunststof werk je op platte of flauw hellende daken in nieuwbouw en renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Je werkt met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Bedrijfs- economische kencijfers. b&u- en gww-bedrijven 2010

Bedrijfs- economische kencijfers. b&u- en gww-bedrijven 2010 Bedrijfs- economische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2010 Bedrijfseconomische kencijfers 2010 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Energie Merenwijk. Wie ben ik?

Energie Merenwijk. Wie ben ik? Energie Merenwijk Wie ben ik? Marcel van Ewijk Makelaar & Taxateur SCVM Eigen kantoor Aangesloten bij VBO Makelaar Seniorkeur Makelaar EPA Adviseur Energielabel Woningbouw Erkend deskundige Energielabel

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2011 BIJLAGE 1 LEIDRAAD VASTSTELLING SUBSIDIABELE KOSTEN 2007 VOORAF Deze leidraad dient als richtlijn voor de berekening en vaststelling van de subsidiabele instandhoudingskosten

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Bouw-cao 2015-2017 Regio bijeenkomsten juni-juli 2015

Onderhandelingsresultaat Bouw-cao 2015-2017 Regio bijeenkomsten juni-juli 2015 Onderhandelingsresultaat Bouw-cao 2015-2017 Regio bijeenkomsten juni-juli 2015 1 AGENDA: Welkom door regio en introductie gespreksleider Wat bij geen cao Inzet werkgevers Resultaat onderhandelingen Gesprek

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter

Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter Verhuurders willen kranenpark uitbreiden Bouwproductie groeit met 4% in 216 Prefab: meer draaiuren en grotere kranen + 4% 216 Prefab Meer draaiuren

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2015

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2015 De kansen en knelpunten op de arbeids-, onderwijsen stagemarkt in de bouw en infra Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2015 ouw op kennis Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie April

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 T.b.v. openbare publicatie Henri Busker Woensdag 10 juli 2013 Inleiding Dit

Nadere informatie

Investeren in Nederland

Investeren in Nederland Investeren in Nederland Taco van Hoek Amsterdam, 14 oktober 2015 1 Inleiding Investeren in Nederland Initiatief: Aedes, BNL, BZK, EIB Toekomstverkenning, geen voorspellingen Scenariostudie: 2010-2040 Kader

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 BOUWEND NEDERLAND REGIO RANDSTAD NOORD

JAARPLAN 2015 BOUWEND NEDERLAND REGIO RANDSTAD NOORD JAARPLAN 2015 BOUWEND NEDERLAND REGIO RANDSTAD NOORD Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Regio Randstad Noord in kort bestek 4 3. Omgevingsanalyse in cijfers 5 4. Regionale lobby en activiteiten in speerpunten

Nadere informatie

Het Nieuwe Renoveren WELKOM

Het Nieuwe Renoveren WELKOM Het Nieuwe Renoveren WELKOM oktober-november 2011 Verzorgd door Bert Bruns, Bridges2Beyond, bert.bruns@bridges2beyond.nl BouwLokalen? Een initiatief van en Informatieve bijeenkomsten Gaat in op vernieuwingen

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Opleiden in laagconjunctuur

Opleiden in laagconjunctuur Opleiden in laagconjunctuur Informatie voor gemeenten IN DEZE BROCHURE Wat doet de bouw- en infrasector voor jongeren? Pagina 4-5 Wat kunnen gemeenten doen? Pagina 6-7 Tot slot Pagina 8 ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Deel III Ranglijsten

Deel III Ranglijsten Deel III Ranglijsten Atlas voor gemeenten 00 Ranglijsten Woonaantrekkelijkheidsindex Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex (00) 0 0 0 0 mermeer 0 Sociaal-economische index Sociaal-economische positie

Nadere informatie

Financieringsoplossingen voor duurzame ambities. Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen

Financieringsoplossingen voor duurzame ambities. Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen Financieringsoplossingen voor duurzame ambities Caspar Boendermaker, 22 april 2014, Breukelen Opbouw Financiering corporatie sector Verduurzaming Financiering verduurzaming Geschiedenis Gemeentelijke Credietbank

Nadere informatie

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid. Sander Hardeman Martin van Elp

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid. Sander Hardeman Martin van Elp De Stroomversnelling Effecten voor productie en werkgelegenheid Sander Hardeman Martin van Elp Eindrapport Rapport in opdracht van Platform31 20 juni 2013 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN Bepalende overwegingen voor de toepassing bij corporaties! Maarten van den Berg 19-12-2012 1 Het toepassen van innovaties in de bestaande bouw? Welke overwegingen spelen bij woningcorporaties een bepalende

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

VERKENNING EFFECTEN STIMULERINGSMAATREGELEN ROND DE WONINGBOUW

VERKENNING EFFECTEN STIMULERINGSMAATREGELEN ROND DE WONINGBOUW VERKENNING EFFECTEN STIMULERINGSMAATREGELEN ROND DE WONINGBOUW Amsterdam, augustus 2009 Rapport in opdracht van het ministerie van VROM Basisweg 10 Postbus 58248 1040 HE Amsterdam 020 583 19 00 2 WOORD

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 Dynamiek in de (arbeids) markt Politiek Overheid Technologie Economie Arbeidsmarkt Demografie Organisaties (Beroeps) bevolking Sociaal OVERHEID Wet-

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering. Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Uw project verzekerd van succes met de Standaard Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Tijdens bouwprojecten of installatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3 ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening Thema: goed opdrachtgeverschap 2015 Editie 3 002 003 VOORWOORD Beste lezer, Het tweede kwartaal van 2015 zit erop. Tijd voor een nieuwe

Nadere informatie

Factsheets Friese Woningmarkt

Factsheets Friese Woningmarkt Factsheets Friese Woningmarkt 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Bevolkings- en huishoudengroei nemen af. Prognose: Nog enige bevolkingsgroei tot

Nadere informatie

Actuele situatie in de bouw. Overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie

Actuele situatie in de bouw. Overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie Actuele situatie in de bouw Overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie Actuele situatie in de bouw Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Het resultaat van een unieke samenwerking Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Visie: trends in de bouw Prefab bouwen Hoge kwaliteit, minder vocht Hoge bouwsnelheid, opleveringsbetrouwbaar Kostenvoordelen

Nadere informatie

Regiobijeenkomst November 2007. Comforttechnologie in de gevelbouw. Ir. Harm A.J. van Dartel

Regiobijeenkomst November 2007. Comforttechnologie in de gevelbouw. Ir. Harm A.J. van Dartel Regiobijeenkomst November 2007 Comforttechnologie in de gevelbouw Ir. Harm A.J. van Dartel Comforttechnologie in de gevelbouw waarom? Verschuiving van de marktvraag. Voor vergroten en/of behouden markt

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Hoveniers/groenvoorziening

Hoveniers/groenvoorziening Hoveniers/groenvoorziening Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de hoveniers/groenvoorziening. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Bouw in beeld 2014-2015. Capita Selecta

Bouw in beeld 2014-2015. Capita Selecta Bouw in beeld 214-215 Capita Selecta Bouw in beeld Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie