Blad 10 Den 2 januari. Twe kerssen vor de heeren van de maegestrat ende den darden dito twe f 0 4 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad 10 Den 2 januari. Twe kerssen vor de heeren van de maegestrat ende den darden dito twe f 0 4 0"

Transcriptie

1 396 Blad /1715 Recken[in]ghe van de stadt Gronlo begoennen met den 1 juli 1714 en geeindigt met den laesten juni 1715 dor den rentm[ester] Bernadt Starinck overgeven Blad 2 Ontfanckt van de middelen der stadt Groenlo begoennen met den ersten juli 1714 ende geindicht met den laesten jumi 1715 Ontfanckt van de verkoefte waren pachtter Frans Jansen f Van d[e] toel ende waeghe pachtt[er] Antoni Doeppen f Van de ketelaxxies pachtter Peter Muiers f Van de wien ende bieren pachtter Aelbert Hackenbrock f Slacht op de bancke pachtter Aelbert Hackenbrock f De witweiten mellen pachtter Hendr[ick] van Kaestrop f Brandewien ende gebran de waeters opgehoelden Toebackt pachtter Reinder Bonenbarcht f Van de vetwaerrije opgehoelden Van de waetermoelle pachtter Reinder Bonenbarcht f f Blad 3 Ontfanghen van Garrit Raesinck 12 gul[den] tot voldoenghe van kleinne borgerrecht f Ontfanghen van Harmen Lefferinck 26 gul[den] tot voeldoenghe van voelle borgerrecht f Ontfanghen van Berent Krijckinck 26 gul[den] tot voeldoenghe van kleinne borgerrecht f Ontfanghen van de pachtters van de watermoelle vort aefmaelen van de stiene 72 gul[den] f van de drie vorloepen jaeren soe verschenen is op den laesten juni 1714 Ontfanghen van de heer ontfanger Van Essen 320 gul[den] wegens gelevert vier ende licht f Ontfanghen van de heer borgem[ester] Hoelberent 2 gul[den] 10 st vor den jarlick uijganckt f van de ollimoelle f f Ontfanck f Blad 4 Dagelick uitgaeve begoennen met den 1 juli 1714 geeindight met den laesten juni 1715 Den 17 juli. Vor en boede gewest nae Lechtenvorde f Dito. Vor port van en bref an de heeren van de magestradt f Den 18 dito. Uit oedder an de dienaers gelanckt 3 stui[ver] fiesentieren van flaesdieken in f de becke Den 23 dito. Uit oedder en plancke laeten macken op de gaette an de marckt van 12 foedt f de foedt 1½ stui[ver] Dito. Ock en plancke op de gaette na de Weme van 12 foedt de foedt 1½ stui[ver] f Dito. Gelanckt aen Doernemaen en plancke 6 foet tot Nijen brugghen de foet 1½ stui[ver] f Ende 6 haelve scharpelinghe f Ende vor 1 stui[ver] soeldernaegel f Dito. Aen Doernemaen gelanckt vor twe stui[ver] nagel om henssels faeste te maecken op f de gaetten Den 31 dito. Borgem[ester] Voelmer na den landacht tot Zutphen vor karrefracht f Dito. Borgem[ester] Schaelen na den landacht vor karrefracht f f Blad 5 Den 3 augus[tus]. An de dienaers vort opsetten vant kruies f Den 6 dito. Op den wecht na den Blanckenborcht de gotte verlecht, dartoe gelanckt 5 foedt f plancke de foedt 1½ stui[ver] Ende dartoe gelanckt 5 halve scharpelinge f Den 29 dito. Jan Hendrick Toeps gebracht ene bref an de heeren van de magestrat vor port f 0 2 0

2 betalt Den 30 dito. Aelbert Raeben ende Kael Nordick haelven dacht gearbeit an de floegel van de f moellenbrugghe Den 31 dito. Drie maen klei gemackt vor de floegel van de brugghe Berent Ghebbinck, f Kael Nordick ende Jan ten Naehuies elck 10 stui[ver] Dito. Tot den floegel van de brugghe gelanckt an Doernemaen 22 foedt latten de foedt twe f doitte 100 enckel soeldernagel f Ende 6 haelve scharpelinghe f Noch 25 enckel soeldernaegel f Noch 7 heele scharpelinghe f Ende 1 plancke van 11 foedt de foedt 1½ stui[ver] f Den 1 septemb[er]. Doernemaen met de knecht drie daghe gearbeit, haet elck twe kanne f bieer 4 kanne dages f Blad 6 Den 3 dito. Drie maen erde gesmeten vor den floegel van de moellenbrugghe daervan f geven 6 glaes waggel[water] Den 7 dito. De Wenterswick karremaen en bref metgebracht an de heeren van de f maegestrat vor vorschot ende fracht Den 12 dito. Doer odder van de heeren van de maegestrat vor de liefhebbers van de jacht f met gehaet 3 kanne waggel[water] Te huies vor de jaegers 50 her[i]nge gehat het stuick 5 doitte f Ende 50 tarwenbroeden f Den 16 dito. Aen Etcelis gelanckt vor port van en bref van Antwarpen an de heeren van de f magestrat Den 17 dito. Borgem[ester] Eibarghe ende borgem[ester] Volmer na den landacht vor f karrefracht Den 20 dito. Borgem[ester] Schaelen na den landacht vor karrefracht f Dito. De dienaers gehaelt 3 kerssen f Den 24 dito. Vor port van en bref van Arnem an de maegestrat f Den 3 october. Borgem[ester] Schaelen na den landacht tot Zutphen vor karrefracht f Den 14 dito. De dienaers gehaelt vor ene expressen uitgewest vor de stadt f f Blad 7 Dito. Frans Jansen en Roelle gemackt aen het uierwarckt f Dito. Uiet oedder aen Berent Winant gelanckt 3 gul[den] 12 stui[ver] uietgewest met f puepilicasien (= publicaties) van de biestemarck Dito. Doernemaen gelanckt en plancke van 8 foedt den foedt 1½ stui[ver] tot Nijen brugghe f Ende vor twe stui[ver] nagel f Den 16 dito. Borgem[ester] Voelmer na den quattiersdacht binnen Zutphen ende f borgem[ester] Eibarghe elck en rixdael[der] vor karrefracht Den 18 dito. An de dienaers vort opsetten vant kruies over de biestemarckt f Den 3 novemb[er]. De dienaers gehaelt 3 kerssen f Den 8 dito. An de heer ontfaenger Van Essen gelanckt ses gul[den] vor dat ick het vier f ende lichtgelt krecht Dito. De dienaers gehalt 3 kerssen f Den 9 dito. De dienaers vor opsetten van kruies over de marcktdacht f Den 12 dito. De dienaers gehaelt 1 kersse f f Blad 8 Den 15 dito. Borgem[ester] Schaelen na den quattierdacht nae Zutphen vor karrefracht f Dito. Doernemaen gelanckt 17 foet plancken om Nijen Brugghe te lappen de foet 1 1/2 stui[ver] f 1 5 8

3 Dartoe gelanckt 12 haelve scharpelien[ge] f Ende vor 1 stui[ver] soeldernaegel f Den 23 dito. De dienaers gehaelt 3 kerssen f Den 24 dito. Rensmaen smorgens hiergekoemen, gedroncken 1 glaes Waeggel f Des middacht vor de maeltiet f Des naedemiddacht 1 kanne bieer f Den avent vor de maeltit f Vor de nachtrueste f Den 25 dito. Rensmaen smorgens vertrocken doen gedroencken twe glaes Waggel f Den 26 dito. De dienaers gehalt twe kerssen f Den 2 desemb[er]. Uit odder aen Loechttemacker gelanckt vor de luitenant Swarst f Den 3 dito. Rensmaen ende knecht de stanghe van het uierwarckt gemackt wiergebracht f des naedemiddacht doen verterdt twe kanne bieer Gelanckt old liennen ende viellen om het uierwarckt schoene te maken f Des aven vort etten f Vor de nachtrueste f f Blad 9 Den 4 dito. Rensmaen met de knecht smorgens gedroencken drie glaes waeggel f Vort middacht etten f Den 12 dito. Berent Wienandt vor de heeren van de maegestrat nae Zutphen gewest f Den 13 dio. De dienaers gehaelt twe kerssen f Den 18 dito. Dienaers gehaelt drie kerssen f Den 19 dito. Wiellem ten Brocke voer ene jarlick tractement f Vort roepen van de stadtpaechtten f Den 22 dito. Dienaers gehaelt drie kerssen f Den 27 dito. Dienaers gehaelt drie kerssen f Den 28 dito. Doernemaen ant uierwarckt waet faeste gemackt gelanckt dartien enckel f soeldernaegel Den 30 dito. Uitgetelt het oeffergelt an de heeren van de maegestrat f An de sic[re]tar[i]s f De richtter f De huelpe ende rentm[ester] f De huelpe ende rentm[ester] twe kanne wien f De dienaers f Vor de alm[an]acke f Blad 10 Den 2 januari. Twe kerssen vor de heeren van de maegestrat ende den darden dito twe f kerssen Den 4 dito. Dienaers gehaelt vier kerssen vor de kommande van Zutphen f Dito. En riesbessem met en telle f Den 5 dito. Vier kerssen vor de kommande f Dito. Drie kerssen vor de maegestrat f Den 6 dito. Vier kerssen vor de kommande f Den 22 dito. Drie kerssen vor de heeren van de maegestrat f Den 26 dito. Drie kerssen vor de maegestrat f Den 28 dito. An de sictarries vor en stadtmemmoriboeck f Den 29 dito. Etcelies gehaelt voer en expressen nae Zutphen f Dito. Etcelies gewest nae Swiellebrock vor verterringhe f Den 30 dito. Drie kerssen vor de heeren van de maegestrat f Den 4 febuari. Twe kerssen f Den 9 dito. Uit oedder aen Jan Hendrick Tops vor port van en bref an de heeren van de f maegestradt f Blad 11

4 Den 10 dito. Borgem[ester] Eibarghe na den quattierdacht tot Zutphen vor karrefracht f Dito. Borgem[ester] Schaelen na den quattierdacht tot Zutphen vor karrefracht f Den 14 dito. Uiet oedder aen Sterenborcht gelanckt 20 pannen om int dackt te stecken op f het raethuies Den 19 dito. De dienaers gehaelt 3 kerssen f Dito. Uiet oedder en maen schoeftiet erde gekruiet vor Nijen brugghe f Dito. Vor de brugghe gelanck twee foesienen f Den 27 dito. Doer odder en tou gelanckt aen het uierwaerck geweghen sestien pondt het f pondt vief stui[ver] Dito. Aen Doernemaen gelanckt voer en stui[ver] naegel an de doerre onder het stadthuies f Dito. De dienaers gehaelt vier boessen stroe vor twe gevanghen f Den 1 merdt. Dienaers gehaelt drie kerssen vor de heeren van de maegestrat f Den 9 dito. Twe kerssen f f Blad 12 Den 10 merdt. Uiet oedder van de heeren van de maegestrat aen den gevaenghen Jannes f Settelaer gelanckt twe boessen stroe Ende koest gegeven 10 daeghe twientigh maeltiden elcker mael ses stui[ver] f {wordt den rendant goed gedaen vor de altinge des dages 40 st[uive]r} 400 toerve f vor acht stui[ver] ende en doit aen traen f Den 11 dito. Lochttemaecker gehaelt twe stui[ver] vort maecken van een sloettel vant f stadthuies Dito. Aen de h[ee]r Volmer voor karregevragt f Den 19 dito. Borgem[ester] Veldinck vor karrefracht nae den landacht f Den 24 dito. Tot laeppen aen Nijen brugghen aen Doernemaen gelanckt negen foet d plancken de foedt 1½ stui[ver] Ende vor 1½ stui[ver] aen naegel f Den 26 dito. An de sectarries en geltsackt gelanckt om gelt te stueren nae Uitrecht f Den 29 dito. Lochttemaecker gelanckt vier stui[ver] vor poert vant ghelt soe gestuiert is nae f Uitrecht Het Paesgelt uijtgedeilt an de heeren van de magestraet f De secretaris f An de hulpe ende rentm[este]r f De hulpe ende rentm[este]r 1 kanne wien f f Blad 13 Den 4 apriel. Met en weaghen plancken laeten voeren om Nijen brugghe met te voeren f Den 5 dito. Noch met en karre plancken gebracht an Nijen brugghe f Dito. Twe mael met en karre plancken gevaren nae de moellebrugghe om met te foeren f Dito. Tot Nijen brugghe ende waetermoellenbrugghe aen Doernemaen gelanckt 70 haelve f scharpelinghe Den 13 dito. An de dienaers vort opsetten vant kruies f Den 4 mei. Rensmaen de knecht hier gestuiert om wat aent uierwarckt te veraenderen doen f gedroencken twe glaes waeggel Vor de middacht maeltiet f Op den naedemiddacht bi vertrecken gedroncken twe kanne bieer f Den 28 mei. Borgem[ester]Veldinck nae den qattier[dacht] f Den 26 juni. De diennaers gehaelt 1½ bock pampier tot de verpachttinghe van d[e] f lanstmiddelen Den 27 dito. Tot de verpachttinghe van de stadt en half boeck pampier ende vor pennen f ende enckt over de verpachttinghe Den 11 juni. Borgem[ester] Veldinck nae den landacht vor karrefracht f f Blad 14

5 No. 1 Voelgens ordinaensi an de secr[e]tar[i]is Iserloe f No. 2 Voelgens ordinaensi aen Berent Winant f No. 3 An de wed[uwe] Sterenborcht voelgens ordinaensi f No. 4 Jan Doernemaen voelgens ordinaensi f No. 5 De heer doctoer Ten Hoeve voelgens ordinaensi f No. 6 Jan Geftinckt voelgens ordinaensi f No. 7 Vor de verpoendinghe uiedt de stadtwaetermoelle voelgens quitansi betalt f No. 8 Jan Doernemaen voelgens ordinaensi f No. 9 Berent Ghebbinck voelgens ordinaensi f Vor en jarlicken uitganck van de waetermoelle f {volgens overgegeven quitantie tot den jaere 1714 incluis} f Blad 15 No. 10 An de heer borgem[ester] Hoelberen[t] voelgens ordinaensi f No. 11 Aen Aelbert Hackenbrock voelgens ordinaensi f Aen Jan Hendrick Aessinck op en ordinaensi betalt f {bij gebreck van quitantie geroieert} Voer en boeck pampier om de recken[in]ghe te coppeieren f Voert coppeieren van de recken[in]ghe f De heeren van de magistraet comt voor vacatie f f Nogh komt mij van de voorgaende reckeninge een capitael ad f Voor een jaer interesse f Blad 16 Den ontfanck deser re ckeninge bedraegt sigh nae gemaeckte calculatie ter somma van een duijsent en aght en vijftig gulden 10 stuiver, waarteegens sig de uijtgaeve /: waaronder nogtans gereekent sijn soodaene acht hondert gulden 11 stuiver 12 penningen neffens 40 gulden interesse, soo den rendant in sijn voorige reckeninge te goede gehouden heeft :/ komt te monteren ter somma van een duijsent drie hondert en drie en seventigh gulden 1 stuiver 12 penningen, alsoo meer uijtgegeven als ontfangen drie hondert veertijn gulden 11 stuiver 12 penningen {daerenboven nogh 12 stuiver Paesgelt voor de... dienaars} de welcke voors[chreven] 314 gulden 11 stuiver 12 penningen de stad an den rendant schuldigh ende ten aghteren blijft, sijnde aldus dese reekeninge door de heeren van de magistraet geslooten. Actum in curia, Groenlo den 28 meert 1716 Did. Volmer H. van Eijbergen Rud. Jan Schalen J.H. Veldink D. Hummelinck

Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616.

Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616. Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616. [1] Ontfanck van de inkumpsten ende renten der stadt Borckeloe

Nadere informatie

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808.

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Het is nadien buiten Markelo geraakt en in de periode 1865 1870 heeft het bij een (onbekend) cafe in Ambt Delden

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 Ik J.H. ter Horst sw?: Richter tot haexbergen, en onderigter Jan Bonkink certificeren bij desen dat dese registers van haexbergen en die van de Boerscappen ter onser presentie,

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG

DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG OAD 856 (1422/23) Cumputatam Werneri Lering Burgmagister in Doisborgen Anno vicesimatertia in festo ad cathedram cumputata [Rekening van Werner Lering 1422/23] [keerzijde

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S17-11 Datum uitspraak: 23 februari 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: Miel de Vries te Amersfoort verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

Hoe Florendos aenquam op de frontieren van Macedonien, alwaer hy seer grooten wonderbaerlicken rouwe bedreef, om dat hy Griane niet en hadde moghen met nemen, gelijck als syn voornemen geweest was. Het.VIIJ.

Nadere informatie

Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen?

Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen? Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen? In de Nieuwsbrief van dec/jan 2013/4 stond mijn verslag van een werkbezoek van de Stuurgroep Gidsen op 21 november 2013: Nuenense gidsen gaan op zoek naar Vincent

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Informatie over euthanasie

Informatie over euthanasie Informatie over euthanasie Inleiding Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Wat u van euthanasie vindt, hangt onder meer af van uw (religieuze) achtergrond, opvoeding,

Nadere informatie

Samen iets doen voor de ziekte van een ander!

Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen d HuZes. Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Een aanleiding...

Nadere informatie

NL_BL_Signaalwoorden_verbandenV2012_1.doc www.harnmeijer.nl 1

NL_BL_Signaalwoorden_verbandenV2012_1.doc www.harnmeijer.nl 1 Signaalwoorden Signaalwoorden geven een signaal dat er een bepaald verband staat tussen zinsdelen, zinnen of alinea s. Het signaalwoord geeft zelf het verband aan. Hieronder een aantal van de meest gebruikte

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Advies nr. 28 van 21 juni 2004 betreffende voortplanting na het overlijden van de partner Beslissing van het Comité van 13 juli 1998 tot bestudering van de ethische vragen

Nadere informatie

Waar moet U op letten?

Waar moet U op letten? U wenst een uitverkoop te doen. Waar moet U op letten? Uitverkopen Hoe kan men overgaan tot een uitverkoop? Controle van de uitverkopen Duur van een uitverkoop Vraag om verlenging Waar moet de uitverkoop

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus)

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Met de grafische rekenmachine kun je diverse wiskundige bewerkingen uitvoeren en grafieken tekenen. We geven per toepassing een voorbeeld en vervolgens

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN Mr. S.L.J. Janssen Op 24 juni jl. casseerde de Hoge Raad (HR) voor een tweede maal in een zogenaamde HIV-zaak 1. In deze zaken gaat

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie