A B C D E Werkwoord Stam Tegenw. tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Adelen adel hij adelt hij adelde hij heeft geadeld Aerobiccen aerobic hij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A B C D E Werkwoord Stam Tegenw. tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Adelen adel hij adelt hij adelde hij heeft geadeld Aerobiccen aerobic hij"

Transcriptie

1 A B C D E Werkwoord Stam Tegenw. tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Adelen adel hij adelt hij adelde hij heeft geadeld Aerobiccen aerobic hij aerobict hij aerobicte hij heeft geaerobict Après-skiën après-ski hij après-skiet hij après-skiede hij heeft après-geskied Back-uppen back-up hij back-upt hij back-upte hij heeft geback-upt Barbecuen barbecue hij barbecuet hij barbecuede hij heeft gebarbecued Baseballen baseball hij baseballt hij baseballde hij heeft gebaseballd Basketballen basketbal hij basketbalt hij basketbalde hij heeft gebasketbald Beëdigen beëdig hij beëdigt hij beëdigde hij heeft beëdigd Beëindigen beëindig hij beëindigt hij beëindigde hij heeft beëindigd Beërven beërf hij beërft hij beërfde hij heeft beërfd Bensjen (=zegenen)bensj hij bensjt hij bensjte hij heeft gebensjt Bingoën bingoën hij bingoot hij bingode hij heeft gebingood Bridgen bridge hij bridget hij bridgede/bridgete hij heeft gebridged/gebridget Briefen brief hij brieft hij briefde/briefte hij heeft gebriefd/gebrieft Carpoolen carpool hij carpoolt hij carpoolde hij heeft gecarpoold Choken choke hij chookt hij chookte hij heeft gechookt Coachen coach hij coacht hij coachte hij heeft gecoacht Crawlen crawl hi crawlt hij crawlde hij heeft gecrawld Cricketen cricket hij cricket hij crickette hij heeft gecricket Crossen cros hij crost hij croste hij heeft gecrost Cruisen cruise hij cruiset hij cruisede/cruisete hij heeft gecruised/gecruiset Dealen deal hij dealt hij dealde hij heeft gedeald Deleten delete hij deletet hij deletete hij heeft gedeletet Desigen design hij designt hij designde hij heeft gedesignd Downloaden download hij downloadt hij downloadde hij heeft gedownload Eenendertigen eenendertig hij eenendertigt hij eenendertigde hij heeft geëenendertigd Electriseren electriseer hij electriseert hij electriseerde hij heeft geëlectriseerd en hij t hij de hij heeft ge- d Enquêteren enquêteer hij enquêteert hij enquêteerde hij heeft geënquêteerd Enroleren enroleer hij enroleert hij enroleerde hij heeft geënroleerd Ensceneren ensceneer hij ensceneert hij ensceneerde hij heeft geënsceneerd Enthousiasmeren enthousiasmeer hij enthousiasmeerthij enthousiasmeerde hij heeft geënthousiasmeerd Equiperen equipeer hij equipeert hij equipeerde hij heeft geëquipeerd Erven erf hij erft hij erfde hij heeft geërfd Essayeren essayeer hij essayeert hij essayeerde hij heeft geëssayeerd Etsen ets hij etst hij etste hij heeft geëtst Etteren etter hij ettert hij etterde hij heeft geëtterd Etymologiseren etymologiseer hij etymologiseert hij etymologiseerde hij heeft geëtymologiseerd Evenaren evenaar hij evenaart hij evenaarde hij heeft geëvenaard Evolueren evolueer hij evolueert hij evolueerde hij heeft geëvolueerd Exalteren exalteer hij exalteert hij exalteerde hij heeft geëxalteerd Excerceren exerceer hij exerceert hij exerceerde hij heeft geëxerceerd Existeren existeer hij existeert hij existeerde hij heeft geëxisteerd Expatriëren expatrieer hij expatrieert hij expatrieerde hij heeft geëxpatrieerd

2 A B C D E Expediëren expedieer hij expedieert hij expedieerde hij heeft geëxpedieerd Faceliften facelift hij facelift hij faceliftte hij heeft gefacelift Faxen fax hij faxt hij faxte hij heeft gefaxt Finishen finish hij finisht hij finishte hij heeft gefinisht Flossen flos hij flost hij floste hij heeft geflost Fonduen fondu hij fonduut hij fondude hij heeft gefonduud Freelance freelance hij freelancet hij freelancete hij heeft gefreelancet Freestylen freestyle hij freestylet hij freestylede hij heeft gefreestyled Freewheelen freewheel hij freewheelt hij freewheelde hij heeft gefreewheeld Frezen frees hij freest hij freesde hij heeft gefreesd Golfen golf hij golft hij golfde/golfte hij heeft gegolfd/gegolft Googelen googel hij googelt hij googelde hij heeft gegoogeld Grillen gril hij grilt hij grilde hij heeft gegrild Housen house hij houset hij housede/housete hij heeft gehoused/gehouset i-bankieren i-bankier hij i-bankiert hij i-bankierde hij heeft ge-i-bankierd Jeremiëren jeremieer hij jeremieert hij jeremieerde hij heeft gejeremieerd Jeu-de-boulen jeu-de-boul hij jeu-de-boult hij jeu-de-boulde hij heeft ge-jeu-de-bould Joggen jog hij jogt hij jogde hij heeft gejogd Kakken kak hij kakt hij kakte hij heeft gekakt Kissebissen kissebis hij kissebist hij kissebiste hij heeft gekissebist Kisten kist hij kist hij kistte hij heeft gekist Kitsen kits hij kitst hij kitste hij heeft gekitst Lanterfanten lanterfant hij lanterfant hij lanterfantte hij heeft gelanterfant Leasen lease hij leaset hij leasede/leasete hij heeft geleased/geleaset Lobbyen lobby hij lobbyt hij lobbyde hij heeft gelobbyd Managen manage hij managet hij managede hij heeft gemanaged Mixen mix hij mixt hij mixte hij heeft gemixt Mountainbiken mountainbike mountainbiket hij mountainbikette hij heeft gemountainbiket Mountainboardenmountainboard hij moutainboardt hij mountainboardde hij heeft gemountainboard Muggenziften muggenzift hij muggenzift hij muggenziftte hij heeft gemuggenzift Neervlijen vlij neer hij vlijt zich neer hij vlijde zich neer heeft zich neergevlijd Oliën olie hij oliet hij oliede hij heeft geolied Omzomen omzoom hij omzoomt hij omzoomde hij heeft omzoomd Outsourcen outsource hij outsourcet hij outsourcete hij heef geoutsourcet Ouwehoeren ouwehoer hij ouwehoert hij ouwehoerde hij heeft geouwehoerd Overrulen overrule hij overrulet hij overrulede hij heeft geoverruled Paintballen paintball hij paintballt hij paintballde hij heeft gepaintballd Passen=voetb pass hij passt hij passte hij heeft gepasst Plannen plan hij plant hij plande hij heeft gepland Procreëren procreëer hij procreëert hij procreëerde hij heeft geprocreëerd Promoten promoot hij promoot hij promootte hij heeft gepromoot Racen race hij racet hij racete hij heeft geracet Ramsjen ramsj hij ramsjt hij ramsjte hij heeft geramsjt Recyclen recycle hij recyclet hij recyclede hij heeft gerecycled Relaxen relax hij relaxt hij relaxte hij heeft gerelaxt

3 A B C D E 91 Relayeren relayeer hij relayeert hij relayeerde hij heeft gerelayeerd 92 Roetsjen roetsj hij roetsjt hij roetsjte hij heeft geroetsjt 93 Rugbyen rugby hij rugbyt hij rugbyde hij heeft gerugbyd 94 Rummikuppen rummikup hij rummikupt hij rummikupte hij heeft gerummicupt 95 Samplen (=vermengen) sample hij samplet hij samplede hij heeft gesampled 96 Saunaën sauna hij saunaat hij saunade hij heeft gesaunaad 97 Saven save hij savet hij savede hij heeft gesaved 98 Scoren scoor hij scoort hij scoorde hij heeft gescoord 99 Scrabbelen scrabbel hij scrabbelt hij scrabbelde hij heeft gescrabbeld 100 Settelen settel hij settelt hij settelde hij heeft gesetteld 101 Shaken shake hij shaket hij shakete hij heeft geshaket 102 Sjanken(=trouwen) sjank hij sjankt hij sjankte hij heeft gesjankt 103 Sjansen sjans hij sjanst hij sjanste hij heeft gesjanst 104 Skaten skate hij skatet hij skatete hij heeft geskatet 105 Sleeën slee hij sleet hij sleede hij heeft gesleed 106 Sms'en sms hij sms't hij sms'te hij heeft ge-sms't 107 Snookeren snooker hij snookert hij snookerde hij heeft gesnookerd 108 Socializen socialize hij socializet hij socializede hij is gesocialized 109 Speechen speech hij speecht hij speechte hij heeft gespeecht 110 Squashen squash hij squasht hij squashte hij heeft gesquasht 111 Stencilen stencil hij stecilt hij stencilde hij heeft gestencild 112 Stressen stres hij strest hij streste hij heeft gestrest 113 Surfen surf hij surft hij surfde/surfte hij heeft gesurfd/gesurft 114 Tackelen tackel hij tackelt hij tackelde hij heeft getackeld 115 Teaën tea hij teat hij teade hij heeft getead 116 Timen time hij timet hij timede hij heeft getimed 117 Typen typ hij typt hij typte hij heeft getypt 118 Updaten update hij updatet hij updatete hij heeft geüpdatet 119 Upgraden upgrade hij upgradet hij upgradede hij heeft geüpgraded 120 Uploaden upload hij uploadt hij uploadde hij heeft geüpload 121 Vereuropesen vereuropees hij vereuropeest hij vereuropeeste hij is vereuropeest 122 Vlijen vlij hij vlijt hij vlijde hij heeft gevlijd 123 Volleyballen volleybal hij volleybalt hij volleybalde heeft gevolleybald 124 Whisten whist hij whist hij whistte hij heeft gewhist 125 Yahtzeeën yahtzee hij yahtzeet hij yahtzeede hij heeft geyahtzeed 126 Yellen yel hij yelt hij yelde hij heeft geyeld

4 F G H I J K L

5 F G H I J K L intapen intape intapede\intapete ingetaped\ingetapet