Hoe vult u uw contract in?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe vult u uw contract in?"

Transcriptie

1 Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie werknemer Dit contract moet altijd worden ingevuld, zelfs al wil u alleen voor uw familieleden één of meerdere simkaarten inschrijven. Op basis van dit document kunnen wij u immers als houder van de kaarten identificeren. A. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER (titularis) Vul uw gegevens volledig in. Dit contract wordt pas geactiveerd als het volledig is ingevuld en getekend door een personeelslid dat door uw werkgever wordt erkend. B. CONTACTGEGEVENS VAN DE WERKNEMER Geef een ander telefoonnummer op dan het gsm-nummer waarvoor u gebruik wil maken van het Employee Privilege Programme by Belgacom -tarief. C. FAMILIELEDEN Vermeld hier of u op een EPP inschrijft voor uzelf en/of voor uw familieleden. Als u voor uzelf inschrijft, vergeet dan niet vak E van dit contract in te vullen. Als u familieleden wil inschrijven, vergeet dan niet document B in te vullen. D. VERMELDING VAN DE WERKNEMER IN DE TELEFOONGIDS Vink uw keuze aan. E. TARIEFKEUZE VAN DE WERKNEMER Verscheidene situaties zijn mogelijk: Opgelet: alvast bedankt om ons een recto versokopie van uw identiteitskaart te faxen, ongeacht de situatie die op u van toepassing is. U bent geen Proximus-klant en u hebt geen gsm: vink het vakje Nieuwe aansluiting aan. Zodra wij uw contract hebben ontvangen, sturen wij u per post uw nieuwe simkaart. U bent Proximus-klant en u hebt een voorafbetaalde Pay&Go-kaart: vink het vakje Conversie van Pay&Go aan. Vermeld uw gsm-nummer en het nummer van uw simkaart (staat op uw kaart). U behoudt uw kaart en uw telefoonnummer, maar profiteert voortaan van het gekozen tarief. U bent Proximus-klant en u hebt een abonnement: vink het vakje Overdracht tariefplan naar EPP aan. U behoudt uw simkaart en uw telefoonnummer, maar profiteert voortaan van het gekozen tarief. U bent klant bij een andere mobiele operator: vink het vakje Overdracht van Base of Overdracht van Mobistar aan. U moet ook de documenten Aanvraag port in en Aanvraag transfer invullen. Zodra wij de vereiste documenten hebben ontvangen, sturen wij u per post uw nieuwe simkaart. U behoudt uw telefoonnummer. Vermeld uw gsm-nummer en het nummer van uw simkaart. Kies vervolgens uw tariefplan en eventuele opties. F. HANDTEKENING VAN DE WERKNEMER Het contract moet verplicht worden getekend door de persoon van wie de gegevens zijn opgenomen onder Identificatie van de werknemer. G. OPDRACHT TOT DOMICILIËRING Wij aanvaarden enkel bankrekeningen die bij een Belgische bank werden geopend. De domiciliëring is geldig voor uw EPP-abonnement, maar eveneens voor dat van uw ingeschreven familieleden. Indien er informatie ontbreekt waardoor wij uw Employee Privilege Programme by Belgacom niet kunnen activeren, nemen wij per telefoon, of post contact met u op

2 Document b: Versie familie Enkel in te vullen indien u ook familieleden willen laten genieten van de voorwaarden van het Employee Privilege Programme by Belgacom. A. Identificatie van de werknemer (titularis) Vermeld hier uw gegevens zodat we de verschillende contracten onderling kunnen koppelen. B. Familieleden Vermeld voor elk familielid de gegevens, het gekozen tariefplan, de mogelijke opties en de keuze om in de telefoongids te worden opgenomen. C. Handtekening van de werknemer Teken het document Document c: Aanvraag port in In te vullen als u klant bent bij een andere mobiele operator. Dit document moet worden ingevuld in zoveel exemplaren als er over te dragen telefoonnummers zijn. Document D: Aanvraag activering Proximus Family Calls-optie In te vullen als u maximum 5 Proximus-gebruikers van eenzelfde familie wil inschrijven op de Proximus Family Calls-optie. Van zodra u de documenten ingevuld heeft, dient u ze te faxen naar U hoeft zich hiervoor niet naar een verkooppunt te begeven.

3 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom werknemer Document A Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom-abonnementsaanvraag Bedrijfsnummer: Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel Btw : BE RPR Brussel Fax : Tel. : 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België P.I.D.P.A Taal NL F D EN (EN enkel voor Voice Mail) A. Identificatie van de werknemer (titularis) Kopie identiteitskaart (recto/verso) moet bijgevoegd worden aan dit contract. Firmanaam: Naam : Mr. Mevr. Voornaam: Straat: Nr.: Bus: Postcode: Plaats: Land: Geboortedatum: B. Contactgegevens van de werknemer Tel.: adres: Zo kunnen wij contact met u opnemen wanneer er informatie ontbreekt. C. Familieleden Ik wens in te schrijven op een EPP werknemer. Ik wens familieleden in te schrijven. (in dit geval gelieve document B in te vullen) D. Vermelding van de werknemer in de telefoongids en bij de inlichtingendienst Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres Ik geef Belgacom Mobile N.V. niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen E. Tariefkeuze voor de werknemer Nieuwe aansluiting Conversie van Pay&Go-kaart Overdracht tariefplan naar EPP Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: / SIM-kaartnr.: Tariefplan Mobile 5 Mobile Anytime Mobile Evening&Weekend Generation MTV Pay&Go Flex Pay&Go Generation Pay&Go International Optie Surf on Business Options Mobile Mobile Mail Internet on GSM Access Direct 100 MB Access Volume BlackBerry Internet Service 200 MB Mobile Internet Anytime BlackBerry Enterprise Server 500 MB & Vodafone Mobile Internet Windows Mobile Anytime Mobile Internet Anytime Family Calls Anytime Plus Plus & Vodafone Mobile (Gelieve ook document D in te vullen) Internet Plus Options Business Messaging Pack Call (+) to Fixed Options Data Roaming International & Roaming WLAN Data Europe Vodafone Passport WLAN user name: Vodafone Mobile Internet 50 MB Proximus Calls to All Countries Vodafone Mobile Internet Plus Vodafone World for Business Business Mobile Mail World Als uw abonnement van bepaalde duur is, zal het op de vervaldag automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur. Een abonnement van onbepaalde duur kunt u steeds zonder vergoeding per aangetekende brief verbreken na afloop van een opzegtermijn van één maand. F. Handtekening van de werknemer Handtekening van de werknemer: Datum: / / Te: Opgemaakt in twee exemplaren waarvan 1 exemplaar voor de werknemer en 1 exemplaar voor Proximus De gebruiker erkent, vóór de ondertekening van dit contract, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en deze te hebben aanvaard. Voor de rechtspersonen moet de verbintenis onderschreven worden door de persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) namens de rechtspersoon op te treden. Onderhavig document heeft slechts waarde en verbindt Belgacom Mobile N.V., voor zover de erin voorkomende vermeldingen juist en volledig zijn.. G. Opdracht op domiciliëring Ondertekende: Naam: Identificatienr. crediteur: Straat: Nr: Bus: Postcode: Gemeente: Klantenrekeningnr.: verzoekt BELGACOM MOBILE N.V. - Koning Albert II laan, Brussel om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping van deze opdracht alle facturen van: Naam: IBAN:BE Te incasseren door debiteren van de volgende bankrekening: Straat: Nr: Bus: Handtekening (van de rekening houder): Postcode: Gemeente: Uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld door Belgacom Mobile (Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel) en kunnen worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van zowel Belgacom Mobile als van derden. Als u geen informatie meer wenst over producten en diensten van Belgacom Mobile of van derden, kan u contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 6000 met uw eigen Proximus-gsm. Mailbox 1207 Via de dienst 1207 van Belgacom kan iemand die uw gsm-nummer niet kent een boodschap achterlaten op uw voic zonder kennis te krijgen van uw gsm-nummer. Hiervoor geeft Proximus uw gsm-nummer door aan deze inlichtingendienst. Als u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen op uw voic , dient u enkel van op uw gsm het gratis nummer te bellen en de instructies te volgen om deze dienst te deactiveren. Als dit contract is afgesloten buiten de lokalen van Belgacom Mobile N.V. of van zijn erkende handelsagenten en als de Proximus-dienst niet gebruikt wordt voor beroepsmatige doeleinden, geldt de volgende clausule: binnen 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zonder kosten af te zien van zijn aansluiting op de Proximus-dienst, op voorwaarde dat hij of zij Belgacom Mobile N.V. hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de klant aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft de inachtneming van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn

4 Voorwaarden Deze aanbieding is enkel geldig voor de werknemers van het bedrijf. Onder werknemer begrijpen we alle personen die een arbeidscontract getekend hebben van bepaalde of onbepaalde duur. Deze specifieke voorwaarden zijn enkel geldig als de werknemer is ingeschreven in het personeelsregister op het moment van de activering van de simkaart. De goedkeuring van de human resources verantwoordelijke van het bedrijf is noodzakelijk. De personen die over een abonnement beschikken dat betaald wordt door het bedrijf, kunnen ook van deze voorwaarden genieten voor privédoeleinden. Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen (hijzelf inbegrepen) profiteren van deze specifieke voorwaarden. Wat als ik al Proximus-klant ben? Als u al over een Proximus-abonnement of een Pay&Go-kaart beschikt voor privédoeleinden, kan u ook van deze voorwaarden genieten. Duid in dit geval overdracht tariefplan naar EPP of Conversie van Pay&Go-kaart aan op het contract. Als u al gebonden bent door een contract van beperkte duur, bijvoorbeeld in het kader van een promotie, kan u profiteren van het Employee Privilege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie. En als ik klant ben bij een andere Belgische mobiele operator? Als u al over een abonnement of een voorafbetaalde kaart beschikt bij een andere Belgische mobiele operator, kan u ook profiteren van deze voorwaarden door uw nummer over te dragen naar Proximus. U moet dan document C Aanvraag overdracht van gsm-nummer naar Proximus invullen en bij het contract voegen. U ontvangt dan gratis een nieuwe simkaart en behoudt uw huidige oproepnummer. Voor welke periode schrijf ik in? Door het Employee Privilege Programme by Belgacom van Proximus te ondertekenen, verbindt u zich voor een periode van 18 maanden. Als u een einde wil maken aan de voorgestelde voordelen, moet u een forfaitaire schadevergoeding betalen aan Belgacom Mobile die overeenstemt met de maandelijkse bedragen die u nog moet betalen tot aan het einde van de periode van 18 maanden. En wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Als u uw huidige werkgever verlaat, behoudt u uw abonnement tegen de normale tariefvoorwaarden die eigen zijn aan de gekozen formule, en dit tot de vervaldatum. Als u bijvoorbeeld Smile-klant bent, betaalt u een maandelijks abonnement van 35. De voorwaarden waarbij u slechts 24,50 betaalt, vervallen. Kan ik mijn partner of een familielid inschrijven? Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen profiteren van deze specifieke voorwaarden. De facturering gebeurt enkel in naam van het personeelslid. De gegevens moeten vermeld worden bij de abonnementsaanvraag. Hoe gebeurt de facturering? De betalingsdomiciliëring is verplicht voor elk abonnement dat in het kader van deze voorwaarden werd ingeschreven (zelfs in het geval van een verandering van tariefplan). Andere Deze specifieke voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene voorwaarden. Het huidige voordeel mag niet naar derden worden overgedragen. De keuze van het toegekende telefoonnummer kan in geen geval aan de basis liggen van een klacht geformuleerd door de werknemer.

5 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom FAMILIE Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Document B Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom-abonnementsaanvraag Bedrijfsnummer: Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel T.V.A. : BE RPR Brussel Fax : Tél. : 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België P.I.D.P.A. Taal NL F D EN (EEN enkel voor Voice Mail) A. Identificatie van de werknemer (titularis) Firmanaam: Naam werknemer: Voornaam werknemer:: Mr. Mevr. Gsm-nummer: / B. Familieleden 1 Naam: Voornaam: Nieuwe aansluiting Conversie van Pay&Go-kaart Overdracht tariefplan naar EPP Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: / simkaartnr.: Tariefplan: Mobile 5 Mobile Anytime Mobile Evening&Weekend Generation MTV Pay&Go Flex Pay&Go Generation Pay&Go International Opties : Surf on Business Mobile Mail Optie Internet On GSM Business Options Options Data Roaming Mobile Direct 100 MB Access Volume Messaging Pack Data Europe Access BlackBerry Internet Service 200 MB Mobile Internet Anytime Call (+) to Fixed Vodafone Mobile Internet 50 MB BlackBerry Enterprise Server 500 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming Vodafone Mobile Internet Plus Windows Mobile Anytime Mobile Internet Anytime Plus & Vodafone Passport Business Mobile Mail World Family Calls Anytime Plus Vodafone Mobile Internet Plus Proximus Calls to All Countries WLAN (Gelieve ook document D in te vullen) Vodafone World for Business WLAN user name: VERMELDING IN DE TELEFOONGIDS (en bij de inlichtingendienst) Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen 2 Naam: Voornaam: Nieuwe aansluiting Conversie van Pay&Go-kaart Overdracht tariefplan naar EPP Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: / simkaartnr.: Tariefplan: Mobile 5 Mobile Anytime Mobile Evening&Weekend Generation MTV Pay&Go Flex Pay&Go Generation Pay&Go International Opties : Surf on Business Mobile Mail Optie Internet On GSM Business Options Options Data Roaming Mobile Direct 100 MB Access Volume Messaging Pack Data Europe Access BlackBerry Internet Service 200 MB Mobile Internet Anytime Call (+) to Fixed Vodafone Mobile Internet 50 MB BlackBerry Enterprise Server 500 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming Vodafone Mobile Internet Plus Windows Mobile Anytime Mobile Internet Anytime Plus & Vodafone Passport Business Mobile Mail World Family Calls Anytime Plus Vodafone Mobile Internet Plus Proximus Calls to All Countries WLAN (Gelieve ook document D in te vullen) Vodafone World for Business WLAN user name: VERMELDING IN DE TELEFOONGIDS (en bij de inlichtingendienst) Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen 3 Naam: Voornaam: Nieuwe aansluiting Conversie van Pay&Go-kaart Overdracht tariefplan naar EPP Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: / simkaartnr.: Tariefplan: Mobile 5 Mobile Anytime Mobile Evening&Weekend Generation MTV Pay&Go Flex Pay&Go Generation Pay&Go International Opties : Surf on Business Mobile Mail Optie Internet On GSM Business Options Options Data Roaming Mobile Direct 100 MB Access Volume Messaging Pack Data Europe Access BlackBerry Internet Service 200 MB Mobile Internet Anytime Call (+) to Fixed Vodafone Mobile Internet 50 MB BlackBerry Enterprise Server 500 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming Vodafone Mobile Internet Plus Windows Mobile Anytime Mobile Internet Anytime Plus & Vodafone Passport Business Mobile Mail World Family Calls Anytime Plus Vodafone Mobile Internet Plus Proximus Calls to All Countries WLAN (Gelieve ook document D in te vullen) Vodafone World for Business WLAN user name: VERMELDING IN DE TELEFOONGIDS (en bij de inlichtingendienst) Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen C. Handtekening van de werknemer Handtekening van de werknemer: Datum: / / Te: Opgemaakt in twee exemplaren waarvan 1 exemplaar voor de werknemer en 1 exemplaar voor Proximus: De gebruiker erkent, vóór de ondertekening van dit contract, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en deze te hebben aanvaard. Voor de rechtspersonen moet de verbintenis onderschreven worden door de persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) namens de rechtspersoon op te treden. Onderhavig document heeft slechts waarde en verbindt Belgacom Mobile N.V., voor zover de erin voorkomende vermeldingen juist en volledig zijn

6 Voorwaarden Deze aanbieding is enkel geldig voor de werknemers van het bedrijf. Onder werknemer begrijpen we alle personen die een arbeidscontract getekend hebben van bepaalde of onbepaalde duur. Deze specifieke voorwaarden zijn enkel geldig als de werknemer is ingeschreven in het personeelsregister op het moment van de activering van de simkaart. De goedkeuring van de human resources verantwoordelijke van het bedrijf is noodzakelijk. De personen die over een abonnement beschikken dat betaald wordt door het bedrijf, kunnen ook van deze voorwaarden genieten voor privédoeleinden. Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen (hijzelf inbegrepen) profiteren van deze specifieke voorwaarden. Wat als ik al Proximus-klant ben? Als u al over een Proximus-abonnement of een Pay&Go-kaart beschikt voor privédoeleinden, kan u ook van deze voorwaarden genieten. Duid in dit geval overdracht tariefplan naar EPP of Conversie van Pay&Go-kaart aan op het contract. Als u al gebonden bent door een contract van beperkte duur, bijvoorbeeld in het kader van een promotie, kan u profiteren van het Employee Privilege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie. En als ik klant ben bij een andere Belgische mobiele operator? Als u al over een abonnement of een voorafbetaalde kaart beschikt bij een andere Belgische mobiele operator, kan u ook profiteren van deze voorwaarden door uw nummer over te dragen naar Proximus. U moet dan document C Aanvraag overdracht van gsm-nummer naar Proximus invullen en bij het contract voegen. U ontvangt dan gratis een nieuwe simkaart en behoudt uw huidige oproepnummer. Voor welke periode schrijf ik in? Door het Employee Privilege Programme by Belgacom van Proximus te ondertekenen, verbindt u zich voor een periode van 18 maanden. Als u een einde wil maken aan de voorgestelde voordelen, moet u een forfaitaire schadevergoeding betalen aan Belgacom Mobile die overeenstemt met de maandelijkse bedragen die u nog moet betalen tot aan het einde van de periode van 18 maanden. En wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Als u uw huidige werkgever verlaat, behoudt u uw abonnement tegen de normale tariefvoorwaarden die eigen zijn aan de gekozen formule, en dit tot de vervaldatum. Als u bijvoorbeeld Smile-klant bent, betaalt u een maandelijks abonnement van 35. De voorwaarden waarbij u slechts 24,50 betaalt, vervallen. Kan ik mijn partner of een familielid inschrijven? Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen profiteren van deze specifieke voorwaarden. De facturering gebeurt enkel in naam van het personeelslid. De gegevens moeten vermeld worden bij de abonnementsaanvraag. Hoe gebeurt de facturering? De betalingsdomiciliëring is verplicht voor elk abonnement dat in het kader van deze voorwaarden werd ingeschreven (zelfs in het geval van een verandering van tariefplan). Andere Deze specifieke voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene voorwaarden. Het huidige voordeel mag niet naar derden worden overgedragen. De keuze van het toegekende telefoonnummer kan in geen geval aan de basis liggen van een klacht geformuleerd door de werknemer.

7 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom aanvraag port in Document C Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Bedrijfsnummer: Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België P.I.D.P.A. Aanvraag overdracht gsm-nummers naar Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom De informatie die hieronder gevraagd wordt, heeft betrekking op de gegevens van uw huidige operator. Ze moet verschaft worden bij elke aanvraag tot overdracht (zelfs als u vandaag een voorafbetaalde kaart hebt of als u een Pay&Go-kaart wil nemen). De identificatie van de houder van de simkaart is verplicht. In geval van een bedrijf is de identificatie van de persoon die gemachtigd is het bedrijf te vertegenwoordigen verplicht (mandaten en identiteitsdocumenten vereist). A. Identificatie van de klant Firmanaam: Vennootschapsvorm: Naam: Voornaam: Mr. Mevr. Btw: BE Straat: Nummer: Bus: Postcode: Plaats: Huidige operator (kruis slechts één vakje aan) : Mobistar Base Huidig inschrijvingstype (kruis slechts één vakje aan) : voorafbetaald factuur B. Over te dragen nummers Enkel in te vullen als u hierboven het vakje voorafbetaald hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype: Huidig simkaartnummer (Mobistar of Base): Enkel in te vullen voor Base-klanten Over te dragen gsm-nummer: Enkel in te vullen als u hierboven het vakje factuur hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype: Klantenrekeningnummer huidige operator: Gsm-nummer: C. Overdracht De overdracht zal behandeld worden zodra Proximus alle documenten ontvangen heeft. Als u wenst dat Proximus uw aanvraag tot overdracht op een latere datum naar uw huidige operator verstuurt, gelieve deze datum dan hieronder aan te geven. Deze datum moet minimaal 1 week en maximaal 1 maand volgen op de huidige datum. Datum van overdracht: Ondergetekende, titularis* van bovenstaande nummers, geeft Belgacom Mobile de toestemming deze nummers over te dragen. Deze toestemming tot overdracht houdt in dat ondergetekende het abonnementscontract bij de huidige operator annuleert of in het geval van een vooraf betaalde kaart, dat hij/zij geen gebruik meer wil maken van de diensten van de huidige operator, voor zover hij/zij alle nummers overdraagt. In alle andere gevallen zal de huidige toestemming leiden tot een aanpassing van het contract met de huidige operator. Ondergetekende verklaart aan alle contractuele verplichtingen te beantwoorden ten opzichte van de huidige operator. * de titularis kan aantonen dat de nummers in gebruik zijn of aan hem/haar toegewezen zijn. De klant erkent, voor de ondertekening, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden voor overdracht die hieronder opgesomd worden en ze aanvaard te hebben. Handtekening van de klant: voorafgegaan door de vermelding gelezen en goedgekeurd Datum: Enkel voor Pay & Go: Ja, ik geef Proximus de toestemming mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van zijn producten en diensten via sms en/of

8 Conditions générales Algemene voorwaarden Belgacom Mobile wijst erop dat het opzeggen of aanpassen van het contract van ondergetekende met zijn huidige operator onderhevig is aan de contractuele bepalingen die voorzien zijn in dit contract en meer in het bijzonder de gevolgen die in dit contract bepaald zijn met zich zal meebrengen. Ondergetekende neemt kennis van en aanvaardt het volgende: Nummeroverdracht een proces is waarbij verschillende operatoren betrokken zijn. Om deze reden heeft Belgacom Mobile enkel een middelenverbintenis en kan hij geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen of nalatigheden van andere operatoren in het kader van het proces tot nummeroverdracht. De nummeroverdracht uitgevoerd zal worden op de manier en volgens de modaliteiten die bepaald zijn in het toepasselijk regelgevend kader. De uitvoering van de nummeroverdracht met zich meebrengt dat de klant gedurende enige tijd onbereikbaar zal zijn. De overdracht van een nummer dat verbonden is aan een voorafbetaalde kaart met zich meebrengt dat het belkrediet dat voorzien is op deze voorafbetaalde kaart verloren gaat. In het geval dat de ondergetekende zijn oproepnummer overdraagt naar een Pay&Go-kaart, zal de kaart geen belkrediet bevatten. Vanaf het moment dat de kaart effectief geactiveerd is op het Proximus-netwerk moet deze succesvol herladen worden binnen 14 dagen vanaf de activering. Zoniet zal de kaart gedeactiveerd worden en zal het nummer opnieuw overgedragen worden naar de operator die als eerste dit nummer in omloop bracht. Enkel nummers overgedragen kunnen worden. De diensten waarover de titularis bij zijn huidige operator beschikt, kunnen niet worden overgedragen. Bepaalde producten en diensten kunnen niet gebruikt worden middels een overgedragen nummer. Hierover kan u meer informatie bekomen in uw verkooppunt of via de Proximus-klantendienst. Het verlenen van deze toestemming houdt in dat ondergetekende zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de algemene en bijzondere voorwaarden van Belgacom Mobile die van toepassing zijn op de Belgacom Mobile-diensten die de titularis wenst te gebruiken middels de overgedragen nummers.

9 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom Family Calls Document D Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Bedrijfsnummer: Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België P.I.D.P.A. Aanvraag activering Proximus Family Calls-optie A. Identificatie van de werknemer (de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de factuur) Klantenrekeningnummer: GSM nummer: Mr. Mevr. Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Bus: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: adres: B. Gegevens van uw familieleden (familieleden die ook Proximus klant zijn) - In te vullen voor elk familielid die wordt geactiveerd op deze optie. - Als het familielid op dit moment een factuur krijgt of Freestyle of auto-reload heeft, vermeld dan zeker ook het klantenrekeningnummer. U ontvangt dus nog slechts 1 factuur voor het gebruik van al deze leden. - Als het familielid momenteel Pay&Go is vermeld dan zeker ook het simkaartnummer. 1. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 2. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 3. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 4. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: C. Het nummer van uw vaste lijn (dat mee dient opgenomen te worden in de optie) Naam van de titularis: Telefoon nr: (alleen nationale nummers) D. Handtekening van de werknemer Ondergetekende bevestigt kennis genomen te hebben van de legale voorwaarden op de achterzijde en aanvaardt deze. Getekend te: op: Handtekening werknemer:

10 Algemene voorwaarden Dit document vormt een bijlage bij de Algemene Voorwaarden van de Proximus-dienst. Deze Algemene Voorwaarden blijven geheel van toepassing voor zover ze niet worden gewijzigd door de bepalingen hieronder vermeld. Proximus Family Calls is een optie per simkaart, waarmee maximum vijf Proximus-gebruikers van eenzelfde familie gedurende tien uur per maand per gebruiker nationale gesprekken kunnen voeren met elkaar of naar het vooraf bepaalde vaste nationale nummer, voor een vast maandelijks bedrag per gebruiker. Na de maandelijkse tien gespreksuren per gebruiker van dezelfde familie, worden de oproepen in België gefactureerd aan 0,115/minuut incl. btw. Oproepen in of naar het buitenland door de gebruiker zitten niet in deze optie vervat. De optie Proximus Family Calls omvat tien gespreksuren per maand naar de familieleden van de klant die zich op deze optie heeft geabonneerd en naar de vaste lijn die op het activeringsformulier staat vermeld. Niet-gebruikte minuten van de Proximus Family Calls-optie worden niet naar de volgende maand overgedragen. Om de optie te activeren, dient de familie ten minste één gebruiker als titularis aan te wijzen voor de gsm-nummers met abonnement en bij gevolg als verantwoordelijke voor de betalingen, en minimum twee gebruikers, titularis inbegrepen. Als de titularis de activering van de Proximus Family Calls-optie betwist op het moment van ontvangst van zijn eerste factuur na de activering van voornoemde optie, zal Proximus deze betwisting beschouwen als een ontbinding van de overdracht(en) en zal elke gebruiker opnieuw verantwoordelijk worden voor de betaling van zijn eigen factuur van het op hem toegepaste tarief. De titularis die de Proximus Family Calls-optie activeert, zal een algemeen maandelijks factuur ontvangen voor alle gebruikers op het adres die op het activeringsformulier staan vermeld. De optie Proximus Family Calls zal ongeveer 1 week na de aanvraag geactiveerd worden. De Proximus Family Calls-optie is enkel compatibel met de tariefplannen verbonden aan het gebruik van een enkele Proximus-simkaart, en is niet compatibel met bepaalde Business-tariefplannen. Door zich in te schrijven op de Proximus Family Calls-optie verbindt de klant zich ertoe het akkoord te bekomen van de gebruikers die onder de Proximus Family Calls-optie zullen vallen met betrekking tot de overdracht van hun lijn naar de klantenrekeningnummer van de titularis aan wie alle communicaties zullen worden gefactureerd. Proximus zal de gebruikers die worden overgedragen een bericht sturen om hen afzonderlijk op de hoogte te stellen van deze overdracht. Het registratieadres van de vaste nummer dat op het activeringsformulier staat vermeld, moet overeenkomen met het adres van de titularis.

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

profiteren van het Employee Privilege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie.

profiteren van het Employee Privilege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie. Belgacom Mobile N.V. Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE 0453.918.428 - RPR Brussel Fax: 0800 33 0 20 Tel : 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm 078 05 6000 vanaf een ander toestel in België

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen Beste Bank Delen medewerker, Bank Delen heeft een overeenkomst afgesloten met Proximus waar u, als werknemer van Bank Delen, kan genieten van allerlei voordelen. Zo kunt u vanaf nu veel voordeliger mobiel

Nadere informatie

Employee Privilege Program: Mobile

Employee Privilege Program: Mobile Employee Privilege Program: Mobile SFID Naam van de onderneming Ondernemingsnummer (ID) 6054..... De persoonlijke gegevens van de werknemer - * Verplicht invullen door de werknemer! Naam * Voornaam *..

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een overeenkomst waar u en uw hele gezin van genieten. Uw bedrijf heeft zopas een overeenkomst

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Bellen tegen supervoordelige tarieven Elke dag meer mogelijkheden Flinke besparingen op de gsm-rekening van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Besparingen voor het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever heeft een

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft net een

Nadere informatie

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement U hebt nog geen gsm-nummer of wenst een nieuw nummer? 1/ vul formulier 1 in 2/ vul het domiciliëringsbericht (SEPA) in 3/ voeg een kopie van uw identiteitskaart

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft een contract afgesloten

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Mobile Business 2.800

Mobile Business 2.800 Mobile Business 2.800 Abonnement 2,00 / nr / maand dankzij Mobistar aanbod Bisdom Gent Inbegrepen opties: te activeren naar eigen keuze * tweede oproep * professionele voice mail * fax mail ( op aanvraag)

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv kijken.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv kijken. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv kijken. Forse besparingen op uw Pack! Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft net een contract

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Supervoordelig surfen, bellen en tv-kijken. Intro. p.3 Belgacom Internet. Sneller dan ooit! p.4 Belgacom TV. Een adembenemend aanbod. p.6 Het Pack met Internet + TV. Internet

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Supervoordelig surfen, bellen en tv-kijken. Intro. p.3 Belgacom Internet. Sneller dan ooit! p.4 Belgacom TV. Een adembenemend aanbod. p.6 De Packs met Internet Go. Alles in

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding 1 Bedankt voor uw aankoop! INHOUD Deze praktische gids vertelt u alles over de wereld van PostMobile, de herlaadbare GSM-kaart van De Post. Een handige oplossing waarmee u zorgeloos

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack In alle vrijheid communiceren en zakendoen Mobistar biedt geïntegreerde oplossingen die uw zaak mobieler en productiever maken. U kan overal

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Nieuw! Extended Fleet Onbeperkt bellen naar alle Mobistar-nummers en vaste lijnen! Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen?

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn Proximus Budget Manager factuur?

Hoe lees ik mijn Proximus Budget Manager factuur? Hoe lees ik mijn? 1. Voorblad van de factuur Gebruikersgegevens 1 2 5 7 9 3 6 8 4 10 12 11 Op het voorblad van de factuur worden de algemene gegevens vermeld + een overzicht van de bedragen: 1. Klantenadres:

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Supervoordelig surfen en tv-kijken. Intro. p.3 Belgacom Internet. Sneller dan ooit! p.4 Belgacom TV. Een adembenemend aanbod. p.6 Het Pack met Internet + TV. Internet Favorite

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile en Bizz Mobile+ Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team en Bizz Mobile Team+ Bizz Pack Fusion Bizz Smart, Bizz Smart+

Nadere informatie

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012 Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 9040146 03/2012 Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen? De juiste beslissingen nemen, ondersteund door een optimale

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

GEBRUIKERS- HANDLEIDING GEBRUIKERS- HANDLEIDING Proficiat met uw aankoop! Deze handleiding gidst u vlot door de wereld van PostMobile, de herlaadkaart van De Post. PostMobile is namelijk DE oplossing om in alle vrijheid mobiel

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

Mobile Business m. Mobile Business m, het nieuwe tariefplan vanaf 11 juni ,115 0,110 0,105 0,095 0,090 0,085

Mobile Business m. Mobile Business m, het nieuwe tariefplan vanaf 11 juni ,115 0,110 0,105 0,095 0,090 0,085 Mobile Business m Vanaf 11 juni wordt Mobile Business m het nieuwe tariefplan voor zij die tot dan Mobile Business, Mobile Business i of s, One Office Voice Pack DA of One Office Full Pack DA gebruikten.

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Uw EPP-voordeel: permanente korting op uw Pack en Proximus gsm-abonnement! Een exclusief aanbod waarvan

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

telecomnews Gratis 106,62 activering en installatie * Ongestoord ondernemen met internet Office&Go! voor zelfstandigen en kleine ondernemingen

telecomnews Gratis 106,62 activering en installatie * Ongestoord ondernemen met internet Office&Go! voor zelfstandigen en kleine ondernemingen telecomnews voor zelfstandigen en kleine ondernemingen Februari 2015 Ongestoord ondernemen met internet Office&Go! Gratis 106,62 activering en installatie * Zie p. 6 * voor nieuwe klanten Office&Go Comfort,

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Overeenkomst - Gecombineerd aanbod

Overeenkomst - Gecombineerd aanbod Overeenkomst - Gecombineerd aanbod Voorwaarden van het Samsung Galaxy A5 (2016) en Samsung Ultra HD TV met Tuttimus/Bizz All-in Afschrijvingstabel voor het Samsung Galaxy A5 (2016) en Samsung Ultra HD

Nadere informatie

telecomnews Gratis Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 activering en installatie door een technicus

telecomnews Gratis Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 activering en installatie door een technicus telecomnews voor zelfstandigen en kleine ondernemingen April 2015 Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 Gratis activering en installatie door een technicus Zie p. 6 2 Bizz Mobile (Team) XL Samenwerken

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Een exclusief aanbod waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft een contract afgesloten

Nadere informatie

Ontdek hieronder de superlage tarieven van het 'extra voordelige gsm-abonnement'!*

Ontdek hieronder de superlage tarieven van het 'extra voordelige gsm-abonnement'!* Ontdek hieronder de superlage tarieven van het 'extra voordelige gsm-abonnement'!* (*) Maximum 1 abonnement per actief personeelslid, per operator. Uitsluitend verkrijgbaar via SSD GPI en indien u nog

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Nieuw. Shape. Formules op maat van elke medewerker. 5 troeven van Shape. Kies de diensten die u het best passen. Mobiel ondernemen met Shape

Nieuw. Shape. Formules op maat van elke medewerker. 5 troeven van Shape. Kies de diensten die u het best passen. Mobiel ondernemen met Shape Shape Nieuw Formules op maat van elke medewerker Mobiel ondernemen met Shape 5 troeven van Shape Kies de diensten die u het best passen Wat is Shape? 2 Mobiel ondernemen met Shape Uw werknemers werken

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT LUNCH PASS AANSLUITINGSNUMMER UID (voorbehouden voor Sodexo) CONTRACTNUMMER (voorbehouden voor Sodexo) TUSSEN: Sodexo Pass Belgium NV Charles Lemairestraat

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten:

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten: Vorige tarieven Abonnementen: Exprimo Generation MTV Generation XL Mobile Pack Generation Internet Mobile Packs met Smile Together ProxiFun Proximus Easy &Easy Proximus Smart ProxiTime Smile XL Herlaadkaarten:

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Overzicht Abonnement Buiten Incl. btw

Overzicht Abonnement Buiten Incl. btw Factuur Het originele document is elektronisch Deze factuur bevat een digitale handtekening 12 december 2016 Pag. 1 Klantnummer: 1.5412057 Factuurnummer: 00841611216 Periode van deze factuur: 04 nov 2016-03

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People Connecting People NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen Blader gemakkelijk door het menu met uw vinger of stylus. Surf en e-mail via onze wifihotspots of mobiele breedband. Geniet

Nadere informatie

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten:

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten: Vorige tarieven Abonnementen: Exprimo Generation MTV Generation XL Mobile Pack Generation Internet Mobile Packs met Smile Together ProxiFun Proximus Easy &Easy Proximus Smart ProxiTime Smile XL Herlaadkaarten:

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1327879994 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag

Nadere informatie

welkom bij BASE 9901687 BASE_USERGUIDE_ALL_NL_V1_KPN.indd 1 9/4/09 4:06:00 PM

welkom bij BASE 9901687 BASE_USERGUIDE_ALL_NL_V1_KPN.indd 1 9/4/09 4:06:00 PM welkom bij BASE a b 9901687 BASE_USERGUIDE_ALL_NL_V1_KPN.indd 1 9/4/09 4:06:00 PM 2 3 zo maak je je gsm gebruiksklaar 1. Plaats je simkaart in je gsm. Zet je gsm aan, toets de pincode 1111 in en druk op

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus.

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Bizz Club Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier:

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. A. Toelatingsvoorwaarden Premium Club 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Procedure Mobiel Telefoonverkeer

Procedure Mobiel Telefoonverkeer BIJLAGE 1. Procedure Mobiel Telefoonverkeer Artikel 1 : introductie. Telefonische communicatie is niet meer uit onze wereld weg te denken. Jammer genoeg is dit niet kosteloos. De kosten dienen dus onder

Nadere informatie

telecomnews Uw professioneel internet in een Bizz Pack! - 12 gedurende 6 maanden Gratis activering en installatie *

telecomnews Uw professioneel internet in een Bizz Pack! - 12 gedurende 6 maanden Gratis activering en installatie * telecomnews voor zelfstandigen en kleine ondernemingen Januari 2015 Uw professioneel internet in een Bizz Pack! - 12 Gratis activering en installatie * Zie p. 6 * Aanbieding enkel geldig voor nieuwe internet

Nadere informatie

Dhr Lenaerts Mathias Hovestraat, 49 TER INFORMATIE. Abonnementen 66,05 Verbruik 5,91 Eenmalige kosten 373,80. Totaal bedrag van de factuur 445,76

Dhr Lenaerts Mathias Hovestraat, 49 TER INFORMATIE. Abonnementen 66,05 Verbruik 5,91 Eenmalige kosten 373,80. Totaal bedrag van de factuur 445,76 www.belgacom.be Factuur Klanten nr. 614664667 1 van 5 Bekijk uw factuur online: www.belgacom.be/mijnfactuur Veelgestelde vragen over uw factuur: www.belgacom.be/factuur Uw e-services login: mathiaslenaerts@hotmail.com

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken 10% permanente korting op uw Pack Een exclusief aanbod Uw werkgever heeft een contract gesloten met Proximus. En dat houdt voor u

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Tarieven. Vodafone prepaid. Mobiel bellen zonder abonnement Bellen in Nederland SMS Voorraad Diensten en koop- en servicenummers Internationaal bellen

Tarieven. Vodafone prepaid. Mobiel bellen zonder abonnement Bellen in Nederland SMS Voorraad Diensten en koop- en servicenummers Internationaal bellen Tarieven Vodafone prepaid Mobiel bellen zonder abonnement Bellen in Nederland SMS Voorraad Diensten en koop- en servicenummers Internationaal bellen Tarieven per 1 december 2003 Tarieven Vodafone prepaid

Nadere informatie

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN ONDERTEKEND TERUG TE STUREN NAAR FORTUNEO BELGIUM DIENST NALATENSCHAP KOLONIËNSTRAAT 11-1000 BRUSSEL OF PER

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Mobiel internet op uw gsm in alle vertrouwen

Mobiel internet op uw gsm in alle vertrouwen Mobiel internet op uw gsm in alle vertrouwen Papieren kopieën van dit document worden niet bijgewerkt. 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 U hebt een gsm of een smartphone... 4 3.1 Activeer een tariefplan

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Gebruik uw smartphone overal in de Europese Unie zoals in België!

Gebruik uw smartphone overal in de Europese Unie zoals in België! Gebruik uw smartphone overal in de Europese Unie zoals in België! Vanaf 12 juni zijn uw nationale mobiele tariefplannen, nationale opties en nationale bundels ook van toepassing op al uw mobiele communicaties

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie