Atlas Criminaliteit Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atlas Criminaliteit Breda"

Transcriptie

1 Atlas Criminaliteit Breda

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenwerking Bronnen en methoden Cijfers Kaartbeelden Bijlagen Bijlage 1: Aantal inwoners per buurt per januari 1993 Bijlage 2: Gehanteerde indeling van buurten volgens politiewijk Bijlage 3: Buurtcodes en bijbehorende benaming

3 1 Inleiding Deze atlas levert voor de eerste maal een integraal overzicht op van de veelvoorkomende criminaliteit in de gemeente Breda. De Atlas Criminaliteit Breda is een produkt van het zogenaamde Riscoproject, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Breda en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder het Riscoproject wordt getracht op eenvoudige maar wel inzichtelijke wijze informatie bijeen te brengen die betrekking heeft op criminaliteit en onveiligheid in Breda. Tot voor kort bestond wel veel deelinformatie, maar ontbrak, vanwege de grote diversiteit aan bronnen, het totaalbeeld. Daaraan is met het verschijnen van deze atlas voorlopig een einde gekomen, hoewel we zeker niet pretenderen hiermee het laatste woord te hebben gesproken. Het instrument is gebouwd, maar zal de komende jaren zeker nog verfijnd kunnen worden. Risco is echter meer dan alleen een droge inventarisatie van beschikbare gegevens. Het is na drukkelijk ook de bedoeling de gevonden informatie aan te wenden ter verbetering van de onveiligheid in Breda. In die zin is die atlas slechts een schakel in een lange keten. Op basis van het cijfermateriaal dat gebruikt is voor de samenstelling van deze atlas zal, volgens een bepaalde methodiek, een aantal buurten worden geselecteerd ter nadere analyse. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een concrete en specifieke aanpak van de in deze buurten gesignaleerde problematiek. Met het Riscoproject wordt dan ook niet alleen de onveiligheid geregistreerd, maar ook daadwerkelijk aangepakt. 1

4 2 Samenwerking Voor de totstandkoming van deze atlas is plezierig en vruchtbaar samengewerkt tussen het onderzoeksbureau van de Gemeente Breda - S en 0 - Soomeren en Partners (DSP) uit Amsterdam. en Van Dijk, Van DS P was met name verantwoordelijk voor het verzamelen en ordenen van het materiaal, terwijl S en 0 zich gericht heeft op het produceren van de kaartbeelden. Beide bureaus zullen ook in het vervolg van het Riscoproject blijven samenwerken. 2

5 3 Bronnen en methoden De volgende delicten en onveiligheidsuitingen worden behandeld: - woninginbraak (bron: Multipol juli juli 1993, politie); auto-inbraak (bron: Multipol juli juli 1993, politie); beschadiging van auto (bron: Multipol juli juli 1993, politie); fietsdiefstal (bron: HKS juli juli 1993, politie); bromfietsdiefstal (bron: Multipol juli juli 1993, politie); vandalisme (bron: verniel registratie 199 2, gemeente); angstgevoelens (bron: slachtofferenquête 1991, gemeente). De gegevens over woninginbraak, auto-inbraak, beschadiging van auto, fiets- en bromfietsdiefstal zijn afkomstig uit politie-aangiften. Er wordt vanuit gegaan dat de aangiftebereidheid in alle wijken en buurten gelijk is. Een andere aanname is, dat - hoewel de periodes van gegevensverzameling niet exact gelijk zijn - de gegevens vergelijkbaar zijn. Er wordt daarmee vanuit gegaan dat de gegevens in de tussentijd niet drastisch veranderd zullen zijn (dit geldt met name voor de slachtofferenquête). Voor het experiment, waarin met name de verkrijgbaarheid van gegevens centraal staat, achten wij deze aannames aanvaardbaar. Wanneer echter op basis van dit experiment tot een herhaling van het vervaardigen van een criminaliteitsatlas wordt besloten, zou er wel zorg voor gedragen moeten worden dat alle gegevens op dezelfde periode betrekking hebben. Idealiter zou bovendien de aangiftebereidheid per buurt bekend moeten zijn. Als indicator voor vandalisme is het totaal aantal schadegevallen uit de vernielregistratie genomen. De gegevens uit de vandalismeregistratie bleken geen aparte vermelding van graffiti te bevatten. Derhalve konden (in tegenstelling tot het verzoek van de opdrachtgever) vernieling en graffiti niet apart behandeld worden. De cijfers over angstgevoelens zijn alleen op (politie-)wijkniveau beschikbaar. Als indicator voor angstgevoelens is zoals gebruikelijk de trits uitspraken uit de CBS-enquête gehanteerd: - "In deze buurt kun je 's avonds gerust alleen over straat." - "Als er 's avonds na 22.00u werd aangebeld, zou ik niet opendoen." - "In deze buurt zijn er enge plekken. " De gegevens van deze drie uitspraken zijn gecombineerd tot één maat (namelijk door alle mensen die op twee van de drie uitspraken een negatief (dat wil zeggen 'onveilig') antwoord gaven, samen te voegen en als 'zich onveilig voelend' aan te merken). 3

6 4 Cijfers Op basis van het verzamelde materiaal zijn de volgende tabellen samengesteld, die hebben gediend als uitgangspunt voor de kaarten. Tabel 1: Criminaliteits- en onveiligheidscijfers Bredase wijken en buurten (absolute aantallen) Buurt Woning- Auto- Bescha- Fietsdief- Vanda- Totaal inbraak inbraak digingl stal (incl. lisme (voltooid (voltooid vernie- bromfiets) + poging) + poging) Iing auto City Valkenberg Chassé FeIlenoord Schorsmolen Station Belcrum Doornbos-Linie Biesdonk Geeren-Zuid Wisselaar Krogten Geeren-Noord Brabantpark Sportpark Zandberg Heusdenhout Blauwe Kei Ypelaar Overakker Ginneken Mastbos Boeimeer Ruitersbos Haagpoort

7 Buurt Woning- Auto- Bescha- Fietsdief- Vanda- TotaaI inbraak inbraak digingl stal (incl. lisme (voltooid (voltooid vernie- bromfiets) + poging) ling auto + poging) Heuvel Tu inz igt Princenhage Steenakker Effen-Rith Liesbos- Heilaar Gagel donk Kievitsloop Kesteren Muizenberg Heksenwiel Overkroeten Emer Hagebeemd Onbekend Totaal Hierna worden - mede op verzoek van de opdrachtgever - een aantal buurten buiten beschouwing gelaten die, op grond van het lage aantal incidenten in combinatie een laag aantal inwoners, een vertekening kunnen opleveren in het totaalbeeld. Het gaat om de buurten: - Krogten; - Mastbos; - Steenakker; - Effen-Rith; - Emer; - Hagebeemd. Enkele van de buurten die buiten beschouwing worden gelaten, hebben voor de delicten auto-inbraak en fietsdiefstal overigens wel relatief hoge aangiftecijfers (zie tabel 1). Het gaat om Emer, Krogten en Mastbos. Wat betreft de genoemde delicten zouden deze buurten wellicht nadere aandacht verdienen. 5

8 Tabel 2: Onveiligheidsgevoelens Politiewijk Centrum Zuid- West Noord Zuid- Oost Gemiddeld % onveilig 20,6 21,2 21,0 15,4 19,5 De tabel Onveiligheidsgevoelens is een representatie van de gecumuleerde respons op de CBS-batterij: - "In deze buurt kan je 's avonds gerust over straat "; - "Als er 's avonds na uur werd aangebeld, zou ik niet opendoen "; - "In deze buurt zijn er enge plekken ". De variatie in de respons is zo gering (alleen Zuid- Oost toont een neerwaartse uitschieter) dat het samenstellen van een aparte kaart voor deze categorie zinloos wordt geacht. In tabel 3 zijn de absolute aantallen berekend per 1000 inwoners. De gemiddelden die onderaan tabel 3 vermeld staan, zijn gebaseerd op de totaalcijfers voordat de buurten met lage aantallen inwoners zijn verwijderd. Bovendien zijn die gemiddelden gewogen naar het totaal aantal inwoners. Die gemiddelden stellen dus niet het gemiddelde van de kolom erboven voor. Tabel 3: Criminaliteits- en onveiligheidscijfers Bredase buurten per 1000 inwoners (incl. rijtotaal) Buurt Woning- Auto- 8escha- Fietsdief- Vanda- Totaal inbraak inbraak digingl stal (incl. lisme per (voltooid (voltooid vernie- bromfiets) buurt + poging) + poging) ling auto City 8,3 133,6 8,9 428,1 55,6 636,3 Valkenberg 16,0 93,7 5,8 75, 1 16,4 207,3 Chassé 7,3 17 2,0 18,5 197, 1 11, 1 406,1 FelIenoord 15,3 39,9 5,9 18,8 4,1 84,0 Schorsmolen 6,1 52,7 5,7 39,2 12,5 116,1 Station 16,1 83,9 7,3 231,6 65,0 403,6 Belcrum 12,4 11,4 0,7 12,0 4,3 40,7 Doornbos-Linie 14,0 9,6 1,0 15,6 14,6 54,8 Biesdonk 6,0 10,3 0,4 30,7 9,7 57, 1 Geeren-Zuid 9,7 11,7 0,3 6,3 11,2 39,2 Wisselaar 8,1 7,3 0,5 9,1 9,1 34,0 6

9 Buurt Woning- Auto- 8escha- Fietsdief- Vanda- Totaal inbraak inbraak digingl stal (incl. lisme per (voltooid (voltooid vernie- bromfiets) buurt + poging) + poging) ling auto Krogten Geeren-Noord 10,1 7,1 2,4 4,7 44,5 68, 2 Brabantpark 18,6 21,7 1, 2 18,5 14,9 75,0 Sportpark 14,5 29,7 4,3 34,8 6,6 89,9 Zandberg 8,0 12,5 3,1 25,7 3,9 53,3 Heusdenhout 16, 2 14, 2 0,5 6,5 7,0 44,4 Blauwe Kei 5, 2 4,1 3,9 12,1 4,4 29,7 Ypelaar 9, 2 14,5 3,0 11,5 4,5 42,6 Overakker 8,0 10,9 1,9 21,8 1,0 43,7 Ginneken 9, 2 36, 2 3,9 28,7 2,5 80,4 Mastbos Boeirneer 7,4 22,3 2, 4 58,6 4, 2 94,8 Ruitersbos 13, 2 19,0 0,8 35,6 1,6 70,3 Haagpoort 20,5 14,5 0,9 10,3 15,4 61,6 Heuvel 15, 2 19,3 2,1 27,3 24,3 88,1 Tuinzigt 14,8 13,8 2,6 28,3 9,5 69, 2 Princenhage 16,4 21,2 4, 1 20,8 5, 2 67,7 Steenakker Effen- Rith Liesbos- Heilaar 1,8 16,9 0,0 11,6 4,4 34,7 Gageldonk 10,9 11,8 1,8 9,6 9,0 43,1 Kievitsloop 14,1 7,9 1,8 4, 2 8,1 36,1 Kesteren 13, 2 9,7 1,8 23,6 20,5 68,0 Muizenberg 9,1 10,0 1,5 10,9 9,8 41,1 Heksenwiel 10,6 6,4 0,8 2,9 2,6 23,1 Over kro eten 14,6 4, 1 0,8 0,8 0,0 20,3 Emer Hagebeemd Gewogen 11,8 21,6 gemiddelde 2,5 30,4 10,9 77,1 7

10 Op basis van de gegevens uit voorgaande tabel is voor ieder aspect de 'Top Vijf bepaald. Tabel 4: Top Vijf Woninginbraak Tabel 5: Top Vijf Auto-inbraak 1 Haagpoort 2 Brabantpark 3 Princenhage 4 Heusdenhout 5 Station 1 Chassé 2 City 3 Valkenberg 4 Station 5 FeIlenoord Tabel 6: Top Vijf Beschadiging/ vernieling auto Tabel 7: Top Vijf Fietsdiefstal (incl. bromfiets) 1 Chassé 2 City 3 Station 4 FeIlenoord 5 Valkenberg 1 City 2 Station 3 Chassé 4 Valkenberg 5 Boeimeer Tabel 8: Top Vijf Vandalisme Tabel 9: Top Vijf Totaal 1 Station 2 City 3 Geeren-Noord 4 Heuvel 5 Kesteren 1 City 2 Chassé 3 Station 4 Valkenberg 5 Schorsmolen 8

11 5 Kaartbeelden Hier worden in een aantal kaartbeelden de in tabel 3 weergegeven criminaliteits- en onveiligheidscijfers gevisualiseerd. Hierdoor wordt het cijfermateriaal toegankelijker gemaakt. Allereerst zijn in de kaartbeelden 1 tot en met 5 de onderscheiden delicten afzonderlijk weergegeven. Kaartbeeld 6 geeft een totaalbeeld van de delicten. Telkenmale is bij de kategorisering gebruik gemaakt van een vijfdeling. Per delict zijn allereerst die buurten aangegeven die rond het Bredase gemiddelde fluctueren. Buurten die hoger of lager dan deze indelingsgroep scoren, zijn daarna ieder in 2 afzonderlijke groepen verdeeld. Omdat de cijfers over angstgevoelens alleen voor de vier politiedistricten beschikbaar zijn, zijn deze cijfers niet in een kaartbeeld weergegeven. Om één totaalbeeld per buurt te verkrijgen zijn in de kaartbeelden 7 en 8 de vijf delicten voor alle buurten van Breda weergegeven. Behalve een indruk van de omvang van de afzonderlijke delicten per buurt, wordt ook duidelijk in welke buurten een cumulatie van delicten aanwezig is. Kaartbeeld 7 geeft een beeld van het Centrum-gebied (de buurten City, Valkenberg, Chassé, FelIenoord, Schorsmolen en Station). In kaartbeeld 8 zijn de andere buurten van Breda weergegeven. De indeling die hierbij gebruikt is, is afgeleid uit de kaartbeelden van de afzonderlijke delicten. Daarbij is in deze samengestelde kaartbeelden gebruik gemaakt van de begrippen 'heel hoog ', 'hoog ', 'rond gemiddelde ' en 'lager '. De categorie 'heel hoog ' omvat die buurten die bij de afzonderlijke delicten in de hoogste categorie (de meeste delicten per 1000 inwoners) terecht zijn gekomen. 'Hoog ' omvat de daaronder liggende indelingsgroep. 'Rond gemiddelde ' omvat de middelste indelingsgroep. Buurten die lager scoren zijn hier in de groep 'lager ' samengevat. In bijlage 3 is van de hierbij gehanteerde buurtcode de corresponderende buurtnaam weergegeven. 9

12 WONINGINBRAKEN Kaart 1 Per 1000 inwoners... : '.. o < > 16 gemiddelde Breda - 12 s. en o.

13 AUTO-INBRAKEN Kaart 2 Per 1000 inwoners D < 11 UI > 75 gemiddelde Breda - 22 S. en O.

14 BESCHADIGING AUTO Kaart 3 Per 1000 inwoners D < > 5 gemiddelde Breda = 2.5 S. en O.

15 (BROM)FIETS DIEFSTAL Kaart 4 Per 1000 inwoners D < 15. :...::0'., 59 0,.:. ' :.:: '.: > 75 gemiddelde Breda = 30 s. en o.

16 VANDALISME Kaart 5 Per 1000 inwoners D < > 16 gemiddelde Breda - 11 s. en O.

17 CRIMINALITEIT Kaart 6 slachtoffers en delicten Per 1000 inwoners D < 65 & > 95 gemiddelde Breda = 77 S. en O.

18 MATE VAN RISICO per delict Kaart 7 Centrum Mate t.o.v. gemiddelde Breda HEEL HOOG HOOG ROND GEMIDDELDE LJ LAAG Soort delict 1. Woninginbraken 2. Auto-inbraken 3. Beschadiging auto 4. (Brom)fiets diefstal 5. Vandalisme S. en O.

19 MATE VAN RISICO per delict Kaart 8 Breda exclusief centrum Mate t.o.v. gemiddelde Breda HEEL HOOG HOOG ROND GEMIDDELDE [J LAAG Soort delict. Woninginbraken. Auto inbraken 3. Beschadiging auto 4. (Brom)fiets diefstal 5. Vandalisme S. en O.

20 Bijlagen

21 Bijlage 1 Aantal inwoners per buurt per januari 1993 Buurt Inwoners City 1691 Valkenberg 1558 Chassé FelIenoord 1703 Schorsmolen 2807 Station 1239 Be1crum 2994 Doornbos-Linie Biesdonk 5041 Geeren-Zuid 3494 Wisselaar 4087 Krogten 200 Geeren-Noord 2975 Brabantpark 8211 Sportpark Zandberg 4861 Heusdenhout 5696 Blauwe Kei 3635 Ypelaar Overakker 3115 Ginneken 4913 Mastbos 566 Boeimeer 4577 Ruitersbos 2417 Haagpoort 2337 Heuvel 6265 Tuinzigt 6215 Princenhage 8237 Steenakker 194 Effen-Rith 920 Liesbos- Heilaar Gageldonk Kievitsloop 4965 Kesteren 4541 Muizenberg 3404 Heksenwiel 3773 Overkroeten 1230 Emer 54 Hagebeemd 191 Totaal

22 Bijlage 2 Gehanteerde indeling van buurten volgens politiewijk1 Politiewijk Buurtcode Centrum Noord Zuid- West Zuid- Oost 00 tlrn tlrn 16, 57, 60 tlrn 69 40, 41, 50 tlrn tlrn 23, 30 tlrn 39 1 Bron: Slachtofferschap en politiefunctioneren. Gemeente Breda, Statistiek en Onderzoek, 1992.

23 Bijlage 3 Buurtcodes en bijbehorende benaming o City 1 Valkenberg 2 Chassé 3 Fellenoord 4 Schorsmolen 5 Station 10 Belcrum 11 Doornbos-Linie 12 Biesdonk 13 Geeren-Zuid 14 Wisselaar 15 Krogten 16 Geeren-Noord 20 Brabantpark 21 Sportpark 22 Zandberg 23 Heusdenhout 40 Boeimeer 41 Ruitersbos 50 Haagpoort 51 Heuvel 52 Tuinzigt 53 Princenhage 57 Steenakker 58 Effen-Rith 59 Liesbos- Heitaar 60 Gageldonk 61 Kievitsloop 62 Kesteren 63 Muizenberg 64 Heksenwiel 65 Over kro eten 67 Emer 69 Hagebeemd 30 Blauwe Kei 31 Ypelaar 32 Overakker 33 Ginneken 39 Mastbos

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015 Samenvatting De ingezette verbetering van de veiligheid in Breda zet in 2015 door. De meeste delicten nemen af. De veiligheidsbeleving ontwikkelt zich positief. De ervaren overlast en (slachtofferschap

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

6 TYPOLOGIEËN. 6.1 Gemeentelijke buurttypologie Breda

6 TYPOLOGIEËN. 6.1 Gemeentelijke buurttypologie Breda 6 TYPOLOGIEËN De woonmilieuverkenning voor de gemeente Breda wordt voltooid in de woonmilieutypologieën. Hierbij staat het toetsen of de indelingen recht doen aan sterke en zwakke punten van de Bredase

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Wijkmonitor Breda 2010 Totaalbeeld van de Bredase buurten Publicatienummer: Datum: maart 2011 In opdracht van: Gemeente Breda PMP/Wijkontwikkeling Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek 2 STAND VAN ZAKEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste woonmilieuonderzoeken die uitspraken doen over de gemeente Breda. Er zijn indelingen landelijk opgezet, provinciaal, maar ook alleen

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Epidemiologie van de populatie: combineren van eerstelijns- en populatie epidemiologie

Epidemiologie van de populatie: combineren van eerstelijns- en populatie epidemiologie Woensdag 7 februari 2013 Epidemiologie van de populatie: combineren van eerstelijns- en populatie epidemiologie Nagegaan wordt welke informatiebronnen beschikbaar zijn om een populatie in kaart te brengen

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU. Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda. Bewoners delen hun ervaringen

UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU. Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda. Bewoners delen hun ervaringen UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU 2013 Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda Bewoners delen hun ervaringen 2 VIJF SOLAR VOORBEELDWONINGEN IN BREDA Hagebeemd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bredase jeugd in beeld. Onderzoek en Informatie. Inventarisatie gegevens jongeren in Breda

Gemeente Breda. Bredase jeugd in beeld. Onderzoek en Informatie. Inventarisatie gegevens jongeren in Breda Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Bredase jeugd in beeld Inventarisatie gegevens jongeren in Breda Publicatienummer: 1436 Datum: Juli 2007 In opdracht van: Gemeente Breda Jeugdtafels Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 Breda Stedelijk Kompas de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Het proces: criteria en locatiekeuze 1 1.3 Housing First 3 1.4 Consequenties voor

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Gemeente op maat 1999. Breda

Gemeente op maat 1999. Breda Gemeente op maat 1999 Gemeente op maat 1999 Gemeente op maat 1999 3 Colofon Inhoud Samenstelling Divisie Presentatie en Integratie Sector Conjunctuur en Regio Informatie J.H.K Boven (070) 337 52 62 regstat@cbs.nl

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Leefbaarheid in Breda

Leefbaarheid in Breda Leefbaarheid in Breda Rapport november 2008 Gerard Marlet Clemens van Woerkens Atlas voor gemeenten is eind december 2003 opgericht door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, voormalig onderzoekers van

Nadere informatie

woonhuis%met%bijgebouwen%gelegen%% aan%het%groot%hoogsteen%te%breda%%

woonhuis%met%bijgebouwen%gelegen%% aan%het%groot%hoogsteen%te%breda%% hetbouwenvaneenvrijstaand GrootHoogsteenteBreda Totaleoppervlakteperceel: 1.062m² Vraagprijs: 360.000,=k.k. Aanvaarding: inoverleg Riantbouwkavel(1.062m 2) voor woonhuismetbijgebouwengelegen aanhetgroothoogsteentebreda

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land

Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land 670 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 11 Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (index

Nadere informatie

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning GEMEENTE BREDA Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet Projectvoorstel Hans Koning 12-9-2013 In dit projectvoorstel wordt de aanpak voor deelname aan het experiment in het kader

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Gemeente Breda. Kwetsbare Bredanaars en dienstverlening IMW, MEE en WIJ in 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Rapport

Gemeente Breda. Kwetsbare Bredanaars en dienstverlening IMW, MEE en WIJ in 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Rapport Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Kwetsbare Bredanaars en dienstverlening IMW, MEE en WIJ in 2010 Rapport Publicatienummer: 1668 Datum: oktober 2011 In opdracht van: IMW Breda, MEE West-Brabant

Nadere informatie

In'jrAnT r'. IT.A incidenten SHOPwacht Amsterdam

In'jrAnT r'. IT.A incidenten SHOPwacht Amsterdam In'jrAnT r'. IT.A incidenten SHOPwacht Amsterdam Amsterdam, 6 maart 2001 Mark Rietveld .. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Criminaliteit 2,1 Registraties 2.2 Roofovervallen 2.3 Andere misdrijven 2.4 Slachtoffers

Nadere informatie

Bijlage 1 Gebruikte gegevens

Bijlage 1 Gebruikte gegevens Bijlagen hoofdstuk 7 Tabellen bij Huijbregts en Leertouwer (2007) De invloed van etniciteit en pakkans op de geweldscriminaliteit van minderjarigen. In Van der Laan et al (red) Justitie en Demografie.

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM*

Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM* Bijlage 4 Tabellen Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM* Geweldsdelicten 1980 1981 1982 1983 1984 1986

Nadere informatie

VOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE STERKSTE STIJGER UITGAANSGELEGENHEDEN: 7,1 NAAR 7,3

VOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE STERKSTE STIJGER UITGAANSGELEGENHEDEN: 7,1 NAAR 7,3 ALGEMENE CIJFERS 2.708 3.378 MANNEN IN POPULATIE.9 (44,2%) LEEFTIJD DEELNEMERS 6-29 jaar 237 30-39 jaar 228 40-49 jaar 359 50-64 jaar 860 65+ jaar.024 INWONERS HEBBEN DEELGENOMEN AAN DE BEWONERSENQUÊTE

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN Zelf vinden we dat Markenhage gewoon bijzonder is. Gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en talenten. Maar we zijn ook wel bijzonder.

Nadere informatie

Studentenhuisvesting@Breda

Studentenhuisvesting@Breda Studentenhuisvesting@Breda Hl. Inleiding Het actieplan Studenthousing@Breda behoeft op basis van diverse (markt)ontwikkelingen actualisatie en definitieve vaststelling. De belangrijkste doelen zijn met

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers

Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Gemeente Breda SSC / Onderzoek en Informatie Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Publicatienummer: 1417 Datum: Augustus 2007 In opdracht van: Gemeente Breda afdeling Afvalstoffen Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Huisstijl Openbaar Vervoer Noord-Brabant Bussoorten (bijlage D15)

Huisstijl Openbaar Vervoer Noord-Brabant Bussoorten (bijlage D15) Huisstijl Openbaar Vervoer Noord-Brabant Bussoorten (bijlage D15) Behorend bij het Programma van Eisen en Wensen aanbesteding OV concessies 2015 Huisstijl Openbaar Vervoer Noord-Brabant 1 Inhoud Ontwerp

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Rooilijst najaar 2016/voorjaar 2017

Rooilijst najaar 2016/voorjaar 2017 1 van 7 Rooilijst najaar 2016/voorjaar 2017 Te rooien Straat Buurt Locatie Soort Herplant boom Aardrijk Gageldonk vanuit Merodelaan eerste knotwilg Knotwilg boom Achterste Havervelden Heksenwiel t.h.v.

Nadere informatie

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Inhoud. 1. De betekenis van een AED en een AED-netwerk 2. AED: een gemeentelijke verantwoordlijkheid? 3.

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5364) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie