Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën"

Transcriptie

1 Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën VNG-congres Gemeentefinanciën Kyra Eikelboom-Doek

2 Programma - Begrotingsbeleid bij het Rijk - Actuele ontwikkelingen: Miljoenennota 2014 en begrotingsafspraken Samenhang met gemeenten: relatie begrotingsbeleid bij het Rijk en de normeringssystematiek 2

3 Begrotingsbeleid bij het Rijk Beheersen overheidsfinanciën Keuzes maken Europese afspraken EMU-saldo EMU-schuld Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid en rust 3

4 Vast uitgavenkader Uitgavenkader (=plafond), verdeeld in drie sectoren. Rijksbegroting in enge zin Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid Zorg Vastgezet voor vier jaar aan begin van de kabinetsperiode Bijgesteld o.b.v. prijs Nationale Bestedingen (pnb) in CEP en MEV Lopende jaar definitief vastgesteld in Voorjaarsnota (dus CEP)

5 Strikte scheiding inkomsten en uitgaven Strikte scheiding tussen uitgaven en inkomsten Departementen: vooraf duidelijkheid over uitgavenruimte Burgers: geen ongebreidelde belastingverhogingen Veranderingen in inkomstenramingen leiden zo niet automatisch tot discussie over additionele uitgaven / ombuigingen Gevolg: EMU-saldo ademt mee met de conjunctuur via de inkomstenkant van de begroting

6 Eén hoofdbesluitvormingsmoment Ten behoeve van de rust in het proces wordt één besluitvormingsmoment gehanteerd Dit Hoofdbesluitvormingsmoment is in het voorjaar (april), met volledige integrale besluitvorming over alle uitgaven Formeel: besluitvormingsmemorandum door MR Keuzes maken (je kunt niet tegen alles ja zeggen) Besluitvorming die begint in t Voorjaarsnota Besluitvorming die begint in t+1 Miljoenennota In augustus nog één rondje: Koopkracht (alleen inkomstenkant) Verwerken mutaties uitgavenkant a.g.v. nieuwe raming CPB (MEV)

7 Grenzen aan automatische stabilisatie Door de automatische stabilisatie schommelt het EMU-saldo met de conjunctuur In en uit principe laten we dit gebeuren, tegelijkertijd moeten overheidsfinanciën niet te veel ontsporen. Vangrail: wanneer Europese begrotingsregels in het geding zijn, dan aanvullend ingrijpen Feitelijk EMU-saldo (tekort mag niet groter zijn dan 3% bbp) Structureel EMU-saldo (op termijn naar evenwicht) EMU-schuld (niet groter dan 60 % bbp, of in voldoende mate dalend)

8 Begrotingsbeleid in één plaatje EMU-saldo meevaller EMU-saldo tegenvaller Rbgeng Zorg S R SZ Zorg A Zorg Uitgaven Kader Prognose inkomsten Realisatie inkomsten

9 De Miljoenennota 2014 Ter voorbereiding: Departementen versturen ontwerpbegrotingen Het CPB komt met nieuwe cijfers (MEV) Miljoenennota: toelichting op de begrotingen van ministers Begrotingsplannen komende jaar Uitvoering lopende jaar (vermoedelijke uitkomsten) Algemene politieke en financiële beschouwingen en debatten met ministeries 9

10 Miljoenennota 2014 Economische situatie in Nederland: - teruggang BBP NL sterker dan bij de buren - BBP % lager dan in balansherstel vergt tijd - drukt langjarig economische groei - heel veel groei kwijtgeraakt

11 Economische groei omringende landen 106 Volumeontwikkeling bbp Nederland en omringende landen (index, 2008=100) EU Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk

12 125 Volumeontwikkeling BBP (index, 2008 = 100) Verwachtingen bij start Balkenende 4 groei ,5% groei ,5% Huidige realisatie en raming

13 Nederland relatief nog steeds welvarend BBP per hoofd van de bevolking Nederland Duitsland België Frankrijk eurozone

14 Procenten bbp EMU saldo sinds ,0 0, ,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 EMU-saldo Europese grenswaarde uit SGP

15 Vooral het tekort zorgt voor hoge schuld

16 18mld+12mld+16mld+6mld

17 Reële collectieve uitgaven, en volume BBP (index, 2008 = 100)

18 125 Ontwikkeling reële collectieve uitgaven (index, 2008 = 100) Ontwikkeling uitgavencategorieën (index, 2008=100) Collectieve zorg Sociale zekerheid Onderwijs Veiligheid Openbaar bestuur BBP (volume)

19 Procenten van het bbp Kabinet brengt tekort omlaag 0 Regeerakkoord Zomer 2013 Miljoenennota ,7% -3,9% -3,3% - 5

20 Aanvullend Beleidspakket 6,2 MILJARD Zorg Sociale Zekerheid Rijksbegroting Belastingen en premies Overig

21 Begrotingsafspraken 2014 In begrotingsakkoord 2014: wijzigingen in 6 miljard pakket Meer lastenverlichting Meer ombuigingen Delen sociaal akkoord naar voren gehaald Intensiveringen: kindregelingen, onderwijs.

22 Normeringssystematiek Gemeentefonds Sinds 1995 is de AU uit het GF en PF gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksbegroting: trap op, trap af systematiek. In 2009 t/m 2011 buiten werking gesteld i.v.m. de crisis. In 2012 is de systematiek weer in werking gesteld. Achtergrond: decentrale overheden delen mee in de begrotingsruimte die voor het Rijk beschikbaar is. De netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) vormen de basis voor de systematiek. De jaarlijkse procentuele verandering in de NGRU is het accrespercentage. 22

23 Netto gecorrigeerde rijksuitgaven +Bruto begrotingsgefinancierde uitgaven (kaders R, S en Z) - Niet-belastingontvangsten = Netto Rijksuitgaven Minus enkele correcties: - EU-afdrachten - HGIS (uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking) - Rente-uitgaven - WWB - WMO - GF/PF - Financieringsverschuivingen = Netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) 23

24 Accresberekening (bron: MN 2014) Tabel 9.1: Ontwikkeling van netto gecorrigeerde rijksuitgaven: van begroting naar accres % De Koning A Staten-Generaal B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Algemene Zaken Koninkrijksrelaties Buitenlandse Zaken Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen A Nationale Schuld (Transactiebasis) B Financien Defensie Infrastructuur & Milieu Economische Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Wonen en Rijksdienst Gemeentefonds Provinciefonds Aanvullende posten (A) Totaal netto uitgaven (B) Totaal correcties (C)Totaal NGRU (=A+B) Accres (%) = (Ct - Ct-1)/Ct-1) -0,93% 4,24% -0,94% 0,31% 0,79% 24

25 Accresontwikkeling % Accres, mei -0,82 5,95 0,09 0,87 0,54 0,54 Accres in mln. euro, mei % Accres, september -0,93 4,24-0,94 0,31 0,79 0,06 Accres in mln. euro, september Verschil

26 Accresontwikkeling 10,00% Nominaal Accres 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% ,00% 26 voettekst

27 Accressen vergeleken met andere uitgavencategorieën Collectieve zorg Sociale zekerheid Onderwijs Veiligheid Openbaar bestuur BBP (volume) NGRU / accres 27

28 Verklaring van de lagere accresontwikkeling - Lagere loon- en prijsontwikkeling a.g.v. macro-economische ontwikkelingen lagere reserveringen voor loon- en prijsbijstelling dan eerder geraamd. - Inhouden loon- en prijsbijstelling, bijv. v.a /- 270 mln reserveringen voor loon- en prijsbijstelling worden niet uitgedeeld. - Departementale taakstellingen, bijv. v.a /- 30 mln - Onderuitputting op departementale begrotingen(2012) accreseffect ongeveer 200 mln. euro.

29 Loon- en prijscompensatie Voor loon- en prijscompensatie wordt op de rijksbegroting een veelheid aan indexen gehanteerd (onderwijspersoneel, defensiepersoneel, politie, rijksambtenaren etc). 1 cijfer voor looncompensatie en 1 cijfer voor prijscompensatie is niet te geven. Loon- en prijsbijstelling voor komende jaren staat gereserveerd op aanvullende begrotingsposten. 29 voettekst

30 Accres, actuele ontwikkelingen Mutatie begrotingsakkoord -80,2 118,2 134, In decembercirculaire meer informatie over effect begrotingsakkoord en effect Najaarsnota 2013 op accresraming; Periodieke evaluatie normeringssystematiek Belangrijk onderwerp: relatie normeringssystematiek - decentralisaties 30

31 Vragen? Kyra Eikelboom-Doek

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

Begrotingsregels kabinet Balkenende IV

Begrotingsregels kabinet Balkenende IV Begrotingsregels kabinet Balkenende IV De Nederlandse begrotingsregels zijn de budgettaire spelregels waaraan het kabinet en de coalitiepartijen zich aan het begin van een vierjarige regeringsperiode committeren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 november 2017 Betreft Startnota

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 november 2017 Betreft Startnota > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Begrotingszaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Tekortreducerende maatregelen

Tekortreducerende maatregelen Tekortreducerende maatregelen 2011-2017 MEV2014-versie CPB Achtergronddocument Wim Suyker 17 september 2013 1 1 Inleiding Vanaf 2011 zijn netto tekortreducerende maatregelen genomen door de achtereenvolgende

Nadere informatie

Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds

Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015 Den Haag Eindrapport werkgroep vijfde evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds April 2016 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder. Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam

Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder. Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam Programma Enkele cijfers van CPB Ontwikkeling accressen Accressen nader beschouwd Normeringssystematiek inclusief /exclusief

Nadere informatie

Miljoenennota 2018 Bijlagen

Miljoenennota 2018 Bijlagen Miljoenennota 2018 Bijlagen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 Nr. 2 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN 19 september 2017 kst-34775-2 ISSN 0921-7371 s-gravenhage

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 15 NOTA VAN

Nadere informatie

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën Inleiding Een klein jaar voor Prinsjesdag worden op het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor de volgende rijksbegroting en Miljoenennota gestart. De minister van Financiën heeft een centrale

Nadere informatie

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

1 Overzicht

1 Overzicht 1 Overzicht 2011-2017 Op basis van de huidige beleidsvoornemens bedragen in de jaren 2011 tot en met 2017 de tekortreducerende maatregelen gemiddeld 7 mld euro per jaar (circa 1% bbp per jaar). Cumulatief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft Voorjaarsnota 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft Voorjaarsnota 2017 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 CPB Notitie Datum : 18 september 2007 Aan : Tweede Kamerfractie VVD Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex ante budgettaire effecten

Nadere informatie

Nederlandse begrotingsregels 2013-2017 zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte II.

Nederlandse begrotingsregels 2013-2017 zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte II. Nederlandse begrotingsregels 2013-2017 zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte II. De begrotingsregels zijn de budgettaire spelregels waaraan de Nederlandse regering en de coalitiepartijen die

Nadere informatie

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit Prinsjesdaglezing Agenda De Rit van Rutte II De kool en de geit 2 Nederlandse economie is tijdens Rutte II weer gaan groeien 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 % % 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 5 4 3 2 1 0-1

Nadere informatie

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel 1. Inleiding 1 2. De onderhandelingsruimte 1 2.1 Technische ruimte 2 2.1.1 Doorwerking ontwikkeling van het gemeentefonds 2 2.1.2 Doorwerking

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Deze CPB Notitie gaat in op verschillende aspecten van de indexering van het Gemeentefonds.

Deze CPB Notitie gaat in op verschillende aspecten van de indexering van het Gemeentefonds. Samenvatting Deze CPB Notitie gaat in op verschillende aspecten van de indexering van het Gemeentefonds. Allereerst wordt onderzocht of de indexering van het Gemeentefonds wel voldoende rekening houdt

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt

Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt Vereniging van Nederlandse Gemeenten investeringen gemeenten Jan van der Lei, 6 december 2016 Nieuwegein EMU-saldo is mutatie financieel Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Uitgangspunten huidige compensatiemethodiek

Uitgangspunten huidige compensatiemethodiek 2007. Nr. : 07.0054 Dnst. : CS Compensatie ontwikkeling salarislasten. Leiden, 8 mei 2007. Bij raadsbesluit (04.0028) van 23 maart 2004 heeft de Raad de methodiek van loon- en prijscompensatie in de begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Bijlage 2: meerjarig uitgavenbeeld

Bijlage 2: meerjarig uitgavenbeeld Bijlage 2: meerjarig uitgavenbeeld Gezien de samenloop van de publicatie van de Voorjaarsnota 2017 en de kabinetsformatie presenteert deze bijlage het meerjarige beeld van de besluitvorming. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 30 473 Voorlopige rekening Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument

CPB Achtergronddocument CPB Achtergronddocument Tekortreductie in internationaal perspectief Erik Floor 3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Tekortreducerende maatregelen 5 3 Tekortreducering 7 3.1 Overheidsuitgaven 8 3.2 Overheidsinkomsten

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 Najaarsnota 2013 Nr. 7 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20

Nadere informatie

zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte III.

zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte III. Bijlage 1 Begrotingsregels 2018-2021 zoals deze zijn vastgesteld door het Kabinet-Rutte III. Inleiding Gezonde, houdbare overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de welvaart van Nederland.

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009

Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009 CPB Notitie Nummer Datum : 2008/35 17 september 2008 Datum Aan : Tweede 16 september Kamerfractie 2008 PVV Aan : Tweede Kamerfractie PVV Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009 1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Naar gezonde overheidsfinanciën: een anatomie van

Naar gezonde overheidsfinanciën: een anatomie van Naar gezonde overheidsfinanciën: een anatomie van de collectieve uitgaven prof.dr. Hans de Groot Hoogleraar Public management Faculteit Management en Bestuur Dreesseminar 18 november 2009 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Evaluatie Normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds Pagina 1 van 41

Evaluatie Normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds Pagina 1 van 41 Evaluatie Normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds 2007-2010 Pagina 1 van 41 Managementsamenvatting Inleiding Sinds 1995 is de jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeente- en Provinciefonds gekoppeld

Nadere informatie

Bijlage 1 presenteert de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 bevat de verticale toelichting op de individuele begrotingshoofdstukken.

Bijlage 1 presenteert de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 bevat de verticale toelichting op de individuele begrotingshoofdstukken. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1 juli 2008 EP/AEP /

1 juli 2008 EP/AEP / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 juli 2008 EP/AEP / 8073386 Onderwerp Wijziging van de Wet Fonds economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 29 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nr. 2 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Bijlagen bij de Miljoenennota 2017 kst-34550-2 ISSN 0921-7371 s-gravenhage 2016 Tweede

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Bijlage 1 presenteert de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 bevat de verticale toelichtingen op de individuele begrotingshoofdstukken.

Bijlage 1 presenteert de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 bevat de verticale toelichtingen op de individuele begrotingshoofdstukken. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Najaar2017

Gemeentefinanciën Najaar2017 Gemeentefinanciën Najaar2017 FAMO, 27 september 2017 Teun Eikelboom Hoofd Financiele Regelgeving en Toezicht Een eclectisch verhaal Miljoenennota Septembercirculaire Formatie 2017 Verantwoording Miljoenennota:

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord op vraag 1

Vraag 1. Antwoord op vraag 1 Vraag 1 Kan u aangeven hoeveel geld structureel extra of minder wordt uitgegeven aan de volgende beleidsterreinen: ontwikkelingssamenwerking (ODA), onderwijs, sociale zekerheid, zorg, klimaat, veiligheid

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële verhouding

Ontwikkelingen in de financiële verhouding Ontwikkelingen in de financiële verhouding Aandelen overheidslagen in uitgaven (2012) Slechts een klein deel van de belasting- en premieopbrengst gaat naar gemeenten (Bron: rapport Adviescommissie Financiële

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 april 2012 Betreft Lastenontwikkeling. Geachte voorzitter,

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 april 2012 Betreft Lastenontwikkeling. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie D66 Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Contributievoorstel 2018

Contributievoorstel 2018 Contributievoorstel 2018 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inleiding Onze contributie-inkomsten vormen samen met de inkomsten uit extern gefinancierde projecten en uitnamen uit het Gemeentefonds de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Nota van B&W. Wat betekent het akkoord voor de ontwikkeling van het gemeentefonds?

Nota van B&W. Wat betekent het akkoord voor de ontwikkeling van het gemeentefonds? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Bestuursakkoord rijk / gemeenten Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 26 mei 2009 Inlichtingen Erik Jan Aafjes (023-5676369) Registratienummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DE HOOP SCHEFFER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 Voorjaarsnota 2017 Nr. 1 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 27926 Huurbeleid Nr. 269 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven (1/2) De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn zorg (77,8 miljard) en sociale zekerheid (78,6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 33 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 oktober 2016 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Keuzes in Kaart. Analyse verkiezingsprogramma s No 20 dollar notes lying on the sidewalk. Coen Teulings. Persconferentie Keuzes in Kaart

Keuzes in Kaart. Analyse verkiezingsprogramma s No 20 dollar notes lying on the sidewalk. Coen Teulings. Persconferentie Keuzes in Kaart Keuzes in Kaart Analyse verkiezingsprogramma s 28-2 No 2 dollar notes lying on the sidewalk Coen Teulings Waarom? Op verzoek van politieke partijen 6 e analyse partijprogramma s 8 partijen Dienstverlening

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

Bijlage L Toelichting op economische termen

Bijlage L Toelichting op economische termen Bijlage L Toelichting op economische termen Beleidsmatige effecten op koopkracht en winst De beleidsmatige effecten op de koopkracht en de winst omvat de effecten van beleid aan de inkomsten- en de uitgavenkant,

Nadere informatie

Rijksbegroting I. Nota over de toestand van s rijks financiën en de begroting 2008

Rijksbegroting I. Nota over de toestand van s rijks financiën en de begroting 2008 31.200 Rijksbegroting 2008 I. Nota over de toestand van s rijks financiën en de begroting 2008 Vraag 1 Miljoenennota (MN) Tabel 3.2.8 (blz. 51) geeft de gemiddelde procentuele reële groei van de netto

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Meer financiële ruimte voor gemeenten. Jan van Groos (wethouder te Waalwijk)

Meer financiële ruimte voor gemeenten. Jan van Groos (wethouder te Waalwijk) Meer financiële ruimte voor gemeenten Jan van Groos (wethouder te Waalwijk) Meer ruimte voor gemeenten Meer taken betekent meer zeggenschap over lokale middelen De commissie Rinnooij Kan volgt vier sporen,

Nadere informatie

Persconferentie Keuzes in Kaart februari Bijlage bij persbericht met tabellen en infographics

Persconferentie Keuzes in Kaart februari Bijlage bij persbericht met tabellen en infographics Persconferentie Keuzes in Kaart 181 16 februari 17 Bijlage bij persbericht met tabellen en infographics LET OP: embargo tot donderdag 16 februari, 1:45u Samenvattend overzicht Budgettaire keuzes 1 netto

Nadere informatie

(XVI) voor het jaar 2014. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 april 2014. De voorzitter van de commissie, Harbers

(XVI) voor het jaar 2014. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 april 2014. De voorzitter van de commissie, Harbers Tweede Kamer der Staten- Generaal 2 Vergaderjaar 2013-2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 103 LIJST

Nadere informatie

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken. Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken. Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal CPB Notitie 17 oktober 2013 Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014 Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. CPB Notitie Aan: Voorzitter

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016 Nr. 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN HET RIJK Aangeboden 17 mei 2017 kst-34725-1 ISSN 0921-7371 s-gravenhage

Nadere informatie

Keuzes in Kaart Johannes Hers

Keuzes in Kaart Johannes Hers Keuzes in Kaart 2013-2017 Johannes Hers MLT KIK: Thema's Planning Proces en werkafspraken 25 mei 2012 MLT basispad - wat zit er in? Bij MLT zal precies beschreven worden wat wel en niet in basispad Algemeen

Nadere informatie

2010D16438 Voorlopige rekening 2009

2010D16438 Voorlopige rekening 2009 2010D16438 Voorlopige rekening 2009 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld { april 2010 De vaste commissie voor Financiën 1, heeft over de Voorlopige rekening 2009 (Kamerstuknummer 32326, nr. 1) de

Nadere informatie

Contributievoorstel 2015

Contributievoorstel 2015 Contributievoorstel 2015 Voorwoord Gemeenten staan voor een krachtige lokale overheid. Om die krachtige lokale overheid te worden en te blijven, moeten we de komende jaren bewijzen dat gemeenten bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 18 mei 2016 kst-34475-b-1 ISSN 0921-7371

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009 ^0 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009 Meer lastenverlichting, meer zorg, meer fatsoen De Partij voor de Vrijheid wil op termijn een aanzienlijke lastenverlichting. Voor 2009 gaat het om 4 miljard

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 178 Voorjaarsnota 1995 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 Nr. 2 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 17 september 2013 kst-33750-2 ISSN 0921-7371 s-gravenhage 2013 Tweede Kamer,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Miljoenennotaposter

Docentenhandleiding Miljoenennotaposter Ontwerp Studio Tint, Den Haag Druk LenoirSchuring, Amstelveen Docentenhandleiding Miljoenennotaposter in UITGAVEN 53,5 INKOMSTEN MILJOENENNOTA 16 6,1 in miljarden EMU-opbouw (in mld) 8,5 Loon- en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer

Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer CPB Notitie 19 november 2012 Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer CPB Notitie Aan: Commissie Financiën van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie