Rapportgegevens : Titel :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportgegevens : Titel :"

Transcriptie

1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Toelichting budget Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt

2 Nog te bepalen projectinitiator communicatie rond het GRUP 'Zandwinning' 5.000, Diverse verenigingen, organisatie en instellingen diverse eenmalige toelagen (kampioenschapsvieringen, solidariteitsacties,...) 1.000, Autonoom GemeenteBedrijf Bocholt werkingsbijdrage aan het Autonoom GemeenteBedrijf Bocholt , Totaal : ,00 aankoop EID + kosten foutief EID , terugbetaling kosten lijkschouwing aan gemeenten 516, verblijfstitels 50, afrekening verkiezingen (FOD BZ) 0, Totaal : ,00 Verenig - particulieren die Bocholt (D) bezoeken toelagen bezoek partnerstad (reglement) 1.500, Totaal : 1.500,00 toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie (reglement) 1.200, Organisaties en ontw.werkers toelagen voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten (reglement) 5.000, missiewerkingen en lokale verenig. ontw. samen nominatieve toelagen aan verenigingen voor ontwikkelingshulp 340, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging toelage Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 1.250, Jubilerende verenigingen toelagen jubilerende verenigingen (reglement) 0, Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking werkingstoelage adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking 200, Totaal : 7.990,00 Op te richten bewonersplatformen 0, Totaal : 0,00 De Kringwinkel Maasland vzw toelage De Kringwinkel Maasland vzw 3.250, Vriendenkring gemeentepersoneel toelage Vriendenkring gemeentepersoneel 2.185, Totaal : 5.435,00 Agro Aanneming cvba werkingsbijdrage aan Agro Aanneming cvba (rurale ontwikkeling) , Totaal : ,00 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) werkingsbijdrage aan De Lijn in kader van derde betaler regeling , Totaal : ,00 Opdrachthoudende vereniging Limburg.net werkingsbijdrage aan opdrachthoudende vereniging Limburg.net - kosten afvalophaling , Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 2 van 7

3 Totaal : ,11 Projecten gescheiden riolering toelagen aanleg gescheiden riolering (reglement) Hamonterweg, Greefstraat-Kreyelerstraat, Kettingbrugweg, Kaulillerweg Totaal : , , werkingsbijdrage project peilgestuurde drainages 1.700, Totaal : 1.700,00 Regionaal Landschap Lage Kempen vzw werkingsbijdrage projectbureau Kempen~Broek 5.000, Natuurpunt vzw toelage Natuurpunt vzw 2.000, Totaal : 7.000,00 werkingsbijdrage projectbureau Kempen-Broek (Unesco-werelderfgoed) 5.000, Totaal : 5.000,00 Burgers toelagen verwijdering stookolietanks (reglement) , Totaal : ,00 Adviesorgaan voor Milieu en Natuur werkingstoelage adviesorgaan voor Milieu en Natuur 100, Totaal : 100,00 Politiezone Noord-Oost Limburg werkingsbijdrage aan politiezone Noord-Oost Limburg , Totaal : ,00 Hulpverleningszone Noord-Limburg dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (exploitatie-uitgaven) , Provincie Limburg/cel brandweer werkingsbijdragen kosten brandweer (Provincie) , Totaal : ,00 Natuurhulpcentrum vzw toelage Natuurhulpcentrum vzw 500, Totaal : 500,00 Middenstandsverenigingen en particulieren toelagen voor middenstandsprojecten (reglement) 4.000, Adviesorgaan Lokale Economie werkingstoelage adviesorgaan Lokale Economie 200, Toerisme Limburg vzw - RLLK vzw werkingsbijdrage aan Toerisme Limburg (9.555 EUR) en Regionaal Landschap Lage Kempen (3.220 EUR) Totaal : 4.200, , Adviesorgaan voor toerisme werkingstoelage adviesorgaan voor toerisme 1.500, Totaal : ,00 Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 3 van 7

4 nv De Scheepvaart werkingsbijdrage aan nv De Scheepvaart (saldo exploitatie passantenhaven) 125, Totaal : 125,00 Landbouw-, tuinbouw- en veeteeltverenigingen nominatieve toelagen landbouw-, tuinbouw- en veeteeltverenigingen 730, werkingsbijdrage project tintelboeren (plattelandsontwikkeling PDPO III) 1.500, Adviesorgaan voor landbouw werkingstoelage adviesorgaan voor landbouw 200, Totaal : 2.430,00 Regionaal Landschap Lage Kempen vzw werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Lage Kempen (Parkrangers) 5.098, Sociale Werkplaats Labor Ter Engelen vzw werkingsbijdrage aan vzw Sociale Werkplaats Labor Ter Engelen , Totaal : ,00 Erkend Regionaal SamenwerkingsVerband Limburg vzw werkingsbijdrage aan vzw ERSV Limburg 3.750, Totaal : 3.750,00 Intergem. vereniging Wonen in Noord-Limburg werkingsbijdrage aan dienst wonen Welzijnsregio Noord-Limburg 9.676, Totaal : 9.676,61 vzw Vreebos werkingsbijdrage aan Natuurproject De Winning - vzw Vreebos (vroeger TOK) , Totaal : ,00 Sociaal-culturele verenigingen toelagen aan sociaal-culturele verenigingen (reglement) , Diverse verenigingen en instellingen nominatieve toelagen aan diverse verenigingen en instellingen 8.835, Erkende verenigingen toelage op basis KI infrastructuur niet eigendom van de gemeente (reglement) 2.625, Jubilerende verenigingen toelagen jubilerende verenigingen (reglement) 1.075, Carnavalsverenigingen toelagen aan carnavalsverenigingen deelname carnavalsstoeten (reglement) 4.000, Verenigingen - gebruikers JCH De Steen nominatieve toelagen aan verenigingen - gebruikers JCH De Steen , sociaal-culturele verenigingen toelagen voor projecten georganiseerd door sociaal-culturele verenigingen (reglement) 6.000, Seniorenverenigingen toelagen voor initiatieven voor senioren georganiseerd door seniorenverenigingen (reglement) 1.900, Seniorenverenigingen toelagen aan seniorenverenigingen (reglement) 2.700, Ouderverenigingen Bocholt toelagen ouderverenigingen - sinterklaaspremie 1.800, Jubilerende verenigingen toelagen jubilerende verenigingen (reglement) 0, Interlokale vereniging NIKO werkingsbijdrage aan het NIKO , Adviesorgaan voor cultuur werkingstoelage adviesorgaan voor cultuur 400, adviesorgaan voor senioren werkingstoelage adviesorgaan voor senioren 300, Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 4 van 7

5 Totaal : ,00 Diverse organisaties toelagen voor erfgoedprojecten van verenigingen (heemkundige kringen) 4.000, deelname aan project "Erfgoedconvenant Noord-Limburg" 3.855, Totaal : 7.855,00 Erkende sportverenigingen toelagen voor onderhoud van grasterreinen (reglement) , Sportverenigingen met jeugdwerking Erkende sportverenigingen toelagen voor opleiding van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en - coördinatoren (reglement) toelagen op basis van het KI van sportinfrastructuur, niet eigendom van de gemeente (reglement) , , Jubilerende sportverenigingen toelagen aan jubilerende sportverenigingen 500, Sportverenigingen nominatieve toelagen aan diverse sportverenigingen 6.745, Erkende zaalsportverenigingen toelagen topsportverenigingen (reglement) , Erkende sportverenigingen met jeugdwerking toelagen voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding (reglement) 2.565, Erkende sportverenigingen toelagen voor kwaliteitsverbetering van volwassenensport (reglement) , Erkende sportverenigingen met jeugdwerking toelagen voor kwaliteitsvolle jeugdsport (reglement) , Stadsbestuur Bree investeringsbijdrage aan zwembad Bree (investeringskosten) , Stadsbestuur Bree werkingsbijdrage aan zwembad Bree (uitbatingskosten) , Adviesorgaan voor sport werkingstoelage adviesorgaan voor sport 1.000, Totaal : ,50 Erkende jeugdwerkinitiatieven toelagen aan jeugdwerkinitiatieven - kadervorming (reglement) , Jeugdwerkinitiatieven toelage voor jeugdprojecten georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven (reglement) 3.000, Speelstraten toelagen voor verenigingen die speelstraten organiseren (reglement) 1.425, Adviesorgaan voor jeugd werkingstoelage adviesorgaan jeugd 500, Totaal : ,00 Kerkfabriek Bocholt werkingsbijdrage aan kerkfabriek Bocholt 0, Kerkfabriek Kaulille werkingstoelage aan kerkfabriek Kaulille , kerkfabriek Lozen werkingsbijdrage aan kerkfabriek Lozen 6.885, Kerkfabriek Reppel werkingsbijdrage aan kerkfabriek Reppel , Totaal : ,92 OCMW Bocholt werkingsbijdrage aan het OCMW Bocholt , Totaal : ,00 Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 5 van 7

6 St. Vincentiusvereniging 'De kleine drempel' toelage St. Vincentiusvereniging 'De kleine drempel' 4.000, Totaal : 4.000,00 Intercom. vereniging IGL Limburg werkingsbijdrage aan IGL 2.750, Adviesorgaan voor gehandicapten werkingstoelage adviesorgaan voor gehandicapten 600, Totaal : 3.350,00 Adviesorgaan voor gezinsbeleid werkingstoelage adviesorgaan voor gezinsbeleid 720, Totaal : 720,00 WZC De Voorzienigheid vzw werkingstoelage WZC De Voorzienigheid , Opdrachthoudende vereniging Vitas werkingsbijdrage Vitas , Totaal : ,00 K&P Bocholt, RK Bocholt, RK Kaulille toelagen Rode Kruis Bocholt + Rode Kruis Kaulille 900, toelage Kind en Preventie afd. Bocholt 500, Totaal : 1.400,00 B. Investeringssubsidies Autonoom GemeenteBedrijf Bocholt investeringsbijdrage aan het Autonoom GemeenteBedrijf Bocholt , Totaal : ,00 Hulpverleningszone Noord-Limburg dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (investeringsuitgaven) , Interlokale vereniging NIKO Parochiehuis vzw investeringsbijdrage aan NIKO voor renovatie van het hoofdgebouw in Neerpelt op basis van het aantal Bocholter leerlingen dat in het hoofdgebouw les volgt. investeringstoelage Parochiehuis vzw (herstellen betonrot en installatie regenwaterpomp) Totaal : , , , Katholiek Basisonderwijs Lozen restauratiepremie schoolmeesterswoning Lozen (15% gemeentelijk aandeel) 0, Schutterij Kaulille investeringstoelage KWB Kaulille (nieuwbouw sportzone) 0, Totaal : 8.313,28 investeringstoelage VKSJ Reppel , KLJ Kaulille investeringstoelage KLJ Kaulille 0, Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 6 van 7

7 B. Investeringssubsidies Totaal : ,00 investeringstoelage kerkfabriek Kaulille 1.420, Kerkfabriek Kaulille investeringstoelage kerkfabriek Kaulille 0, investeringstoelage kerkfabriek Reppel , Totaal : ,00 Gemeente Bocholt / Toelichting budget 2016 Pagina 7 van 7

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld,

Nadere informatie

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2014 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 13 Financiële toestand... 15 Lijst overheidsopdrachten... 18 Lijst daden van beschikking... 19 Lijst nominatieve subsidies...2 Financiële

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00

Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00 Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00 1. Budgetwijziging Sociaal Huis Na het afsluiten van de rekening 2009 heeft het Sociaal Huis een saldo van 1.018.688,12. Hiervan wordt 510.000,00 geïnvesteerd

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 1 juni 2017 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 1 juni 2017 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 1 juni 2017 I 20u00 1. Limburg.net - belastingreglement afval - korting 20,00 - goedkeuring De belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen wordt voor elk

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 22 mei 2014 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 22 mei 2014 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 22 mei 2014 I 20u00 1. Kennisname budgetwijziging 1-2014 OCMW Tijdens het schepencollege van 17 april 2014 vond er een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het Sociaal Huis

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 24 november 2016 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 24 november 2016 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 24 november 2016 I 20u00 1. AGB - bepaling factor prijssubsidie - goedkeuring Een autonoom gemeentebedrijf moet omwille van zijn juridische rechtsvorm economisch leefbaar zijn. Anderzijds

Nadere informatie

Gemeenteraad. do. 1 juni 2017 toelichting & persnota

Gemeenteraad. do. 1 juni 2017 toelichting & persnota Gemeenteraad do. 1 juni 2017 toelichting & persnota REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be De Bocholter Gemeenteraad 4 de schepen

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 31 augustus 2017 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 31 augustus 2017 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 31 augustus 2017 I 20u00 1. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling opvolger tot gemeenteraadslid Naar aanleiding van het overlijden van raadslid Jos Driesen zal er in de N-VA-fractie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 april 2015 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 april 2015 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 april 2015 I 20u00 1. Ontslag raadslid Pierre Joosten en opvolging Nele Swennen - goedkeuring geloofsbrieven en installatie raadslid De heer Pierre Joosten, raadslid voor de N-VA-fractie

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 28 januari 2016 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 28 januari 2016 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 28 januari 2016 I 20u00 1. Welzijnsregio - oprichting dienst integratie - Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

1. Administratieve stukken - aanpassing belastingreglement goedkeuring

1. Administratieve stukken - aanpassing belastingreglement goedkeuring Gemeenteraad Bocholt 27/04/2017 1. Administratieve stukken - aanpassing belastingreglement goedkeuring Deze aanpassing aan het belastingreglement administratieve stukken wordt aan de gemeenteraad voorgesteld

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

2. Beheersovereenkomst OCMW en gemeente - aanpassing m.b.t. het beschikbaar stellen van de secretaris en de financieel beheerder - goedkeuring

2. Beheersovereenkomst OCMW en gemeente - aanpassing m.b.t. het beschikbaar stellen van de secretaris en de financieel beheerder - goedkeuring Gemeenteraad Bocholt 28/09/2017 1. Wijziging samenstelling raadscommissies - goedkeuring Naar aanleiding van het overlijden van raadslid Jos Driesen en de installatie van Marcel Kerkhofs als opvolger in

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 217 Stad Turnhout Type toelichting budget NIS-code: 134 Campus Blairon 2, 23 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

Gemeenteraad. do. 27 april 2017 toelichting & persnota

Gemeenteraad. do. 27 april 2017 toelichting & persnota Gemeenteraad do. 27 april 2017 toelichting & persnota REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be De Bocholter Gemeenteraad 4 de schepen

Nadere informatie

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma.

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenplan (aanpassing) : samenstelling dossier

Meerjarenplan (aanpassing) : samenstelling dossier Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code 072025 (aanpassing) 2016-2019: samenstelling dossier I. 1. Strategische nota a. Strategische nota (+ motivering wijzigingen) b. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem Lijst mandaten gemeenteraadsleden Stad ScherpenheuvelZichem Robert Jacquemyn Stad ScherpenheuvelZichem Lid directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf AGB ScherpenheuvelZichem Autonoom Gemeentebedrijf AGB

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

A G E N D A OPENBARE ZITTING

A G E N D A OPENBARE ZITTING . Secretariaat Markt 1, 9620 Zottegem Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur Telefoon: 09 364 64 54 Fax: 09 364 64 79 e-mail: secretariaat@zottegem.be Geacht raadslid Gemeenteraad bijeenroeping

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00 1. Wijziging samenstelling raadscommissies - goedkeuring Zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn er drie raadscommissies samengesteld:

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Meerjarenplan (aanpassing) : samenstelling dossier

Meerjarenplan (aanpassing) : samenstelling dossier Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code 072025 (aanpassing) 2017-2019: samenstelling dossier I. 1. Strategische nota a. Strategische nota (+ motivering wijzigingen) b. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

STAD GENK Genk, 7 december 2010 BEKENDMAKING : GEMEENTERAADSVERGADERING VAN 15 DECEMBER 2010

STAD GENK Genk, 7 december 2010 BEKENDMAKING : GEMEENTERAADSVERGADERING VAN 15 DECEMBER 2010 STAD GENK Genk, 7 december 2010 BEKENDMAKING : GEMEENTERAADSVERGADERING VAN 15 DECEMBER 2010 U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gemeenteraad van woensdag 15 december 2010 om 20.00 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 28 februari 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 28 februari 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 28 februari 2013 I 20u00 1. Huishoudelijk reglement gemeenteraad Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2011 aanvaardde de gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement. Dit

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Gemeenteraad. do. 28 september 2017 toelichting & persnota

Gemeenteraad. do. 28 september 2017 toelichting & persnota Gemeenteraad do. 28 september 2017 toelichting & persnota REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be De Bocholter Gemeenteraad 4 de

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem Lijst mandaten gemeenteraadsleden Stad ScherpenheuvelZichem Naar aanleiding van de berichten in de media van de laatste weken wordt een lijst op de stedelijke website gepubliceerd waarin de publieke mandaten

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

Gemeentelijke Subsidiereglementen Sport

Gemeentelijke Subsidiereglementen Sport Gemeentelijke Subsidiereglementen Sport Doel: Kwalitatieve uitbouw van de Bocholter sportverenigingen. Artikel 1: Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage moet de vereniging

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad dient kennis te nemen van

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 15 december 2015 1. Vaststellen meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 De gemeenteraad stelt het meerjarenplan

Nadere informatie

LIJST TOELAGEN EN NIET VERPLICHTE UITGAVEN DIE IN HET BUDGET 2012 ZIJN OPGENOMEN

LIJST TOELAGEN EN NIET VERPLICHTE UITGAVEN DIE IN HET BUDGET 2012 ZIJN OPGENOMEN LIJST TOELAGEN EN NIET VERPLICHTE UITGAVEN DIE IN HET BUDGET 2012 ZIJN OPGENOMEN F /E./NR 105/123-16 20.000 Receptie- en representatiekosten 511/332-01 6.240 Streekplatform Meetjesland 4.920 Resoc 1.320

Nadere informatie