Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM,"

Transcriptie

1 Managua december 2010 laatste gedrukte editie Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM, Voor u ligt de laatste papieren Managua. Stichting Stedenband Amsterdam-Managua (SAM) ondersteunt sinds 1984 projecten/organisaties in Managua en stimuleert in Amsterdam bewustwording op het gebied van educatie en cultuur. In 2003 heeft de gemeente Amsterdam echter besloten de subsidie aan de SAM tussen 2004 en 2006 af te bouwen. Op gemeentelijk niveau bestaan er sindsdien geen banden meer. De vriendschapsband tussen de SAM en Managua is voortgezet. Vanaf die tijd is geprobeerd de SAM om te vormen naar een volledige vrijwilligersorganisatie. Na een aantal jaren hebben we moeten constateren dat dit niet werkt. Het helpen van mensen en groepen in Managua werkt nog steeds, maar het creëren van bewustwording in Amsterdam en het werven van fondsen door activiteiten vraagt (te) veel van ons en levert doorgaans (te) weinig resultaat. Het werven van vrijwilligers is ontzettend moeilijk en de activiteiten die we organiseren kosten meer dan ze opleveren. Wij vinden dit heel jammer en na lang beraad hebben we besloten om de activiteiten van de SAM in de huidige vorm stop te zetten. De SAM heeft nog voor de komende twee jaar steun toegezegd aan de dovenschool Escuela de Sordos in Managua. Deze afspraak komt de SAM natuurlijk na, maar activiteiten gericht op bewustwording en fondsenwerving in Amsterdam worden stopgezet. We hebben plannen om met de SAM door te gaan middels het verstrekken van microkredieten. Zo kunnen we arme mensen in Managua toch blijven steunen. Daarvoor blijft uw steun belangrijk. Op het moment van schrijven onderzoeken we of, en hoe, dit haalbaar is. Wanneer er concrete plannen zijn, laten we dit graag aan u weten. Om de kosten te drukken gaan we digitaal. Op onze website kunt u nieuws en ontwikkelingen blijven volgen. Wij willen onze donateurs de Managua voortaan per gaan toesturen en daarom hebben wij uw adres nodig. U kunt uw adres mailen naar In deze laatste Managua kunt u een korte geschiedenis van de SAM en enkele hoogtepunten uit meer dan 25 jaar stedenband terugvinden. Wij hopen dat u de SAM de komende jaren nog wilt blijven steunen en de ontwikkelingen blijft volgen. Het bestuur Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Oprichting Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA) Publiekscampagne marktvrouwenproject als start stedenband Burgemeester van Managua S. Santos Lopez op bezoek in Amsterdam TNI, CEDLA en NKA organiseren studiedag Stedelijke problematiek van Managua Tentoonstelling schilderijen Nicaragua met andere ogen in Tropenmuseum Eerste straatcollecteweek Bezoek burgemeester Amsterdam aan Managua Indienen voorstel samenwerkingsrelatie met Managua Carlos Mejia Godoy & band treden op in Paradiso UvA verleent steun aan reiniging Meer van Managua Directeur Oskam, dienst Ruimtelijke Ordening, oriënteert zich in Managua Tweede straatcollecteweek Van Thijn tekent in Managua stedenbandovereenkomst Inzameling naaimachines door Gered gereedschap voor kledingcollectief El Crucero

2 Geschiedenis Stedenband Amsterdam-Managua De geschiedenis van de SAM begint in 1979 wanneer naar aanleiding van de overwinning van de FSLN (Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding) het Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA) wordt opgericht. Het NKA heeft als doelstelling om in Nicaragua een ontwikkeling te bevorderen die leidt tot rechtvaardige sociaaleconomische verhoudingen in een democratische samenleving. Van begin af aan richt het NKA zich op een vorm van stedenband om daarmee zijn doelstelling te kunnen realiseren. Hierbij is het onontbeerlijk dat de gemeente Amsterdam een rol zou spelen, alleen al om de stedenband een officiële status te geven. Vanaf 1979 organiseert NKA in Amsterdam veel activiteiten om de problematiek van Managua onder de aandacht te brengen. In 1982 komt de burgemeester van Managua op bezoek in Amsterdam en een jaar later komt een bekende muziekgroep naar Paradiso. Gemeentelijke samenwerking Na vele petities, waarin het NKA de gemeente wijst op haar solidariteit tegenover de bewoners van Managua, besluit een meerderheid van de gemeenteraadsfracties om een nota in te dienen voor een formele samenwerking met Managua. Hierbij wordt vermeld: De wijze waarop de Nicaraguaanse bevolking werkt aan de wederopbouw en de grote problemen die zij daarbij op haar weg vindt, verdient onze solidariteit. Nog geen jaar later, op 4 september 1984, is de stedenband een feit wanneer de gemeenteraad unaniem besluit voor samenwerking met Managua. De nieuwe stedenband wordt vanaf het begin meteen gesteund door de nieuwe burgermeester van Amsterdam, Ed van Thijn. In datzelfde jaar reist hij naar Managua om daar de samenwerking te vieren, waarbij hij gezegd zou hebben: Nu spreekt iedereen over deze stedenband als het grote voorbeeld voor anderen. Dat is toch een beetje om trots op te zijn. Onder Van Thijn had de stedenband dus een belangrijke positie binnen de gemeentelijke politiek. Van Thijn Start OnderwijsProjektAmsterdamManagua (OPAM) Derde straatcollecteweek Vice-president Ramirez bezoekt Amsterdam Vastenactie als protest tegen Noord-Amerikaanse politiek tegen Nicaragua Studiedag Stedenbanden Nederland-Nicaragua van gemeente Amsterdam, Novib, NCO en NKA resulteert in oprichting LBSNN in 1986 Reizende tentoonstelling in bibliotheken in Amsterdam Uitwisseling Nicaraguanen & Amsterdammers Inzameling megafoons en kantoormaterialen ABVA/KABO Tentoonstelling Nicaragua Hoy! - leven van alledag in Tropenmuseum Vier kunstenaars ontwerpen tweetalig affiche stedenband Driedaags bezoek burgemeester M. Hassan Morales aan Amsterdam, organisaties bespreken samenwerkingsmogelijkheden Vierde straatcollecteweek & kunstveiling in de Nieuwe Kerk OPAM richt scholenband op, 7 woningbouwcorporaties zeggen steun toe aan huizenbouwproject en Huize Henriette steunt universiteitscrèche UNAN

3 steunde daarmee openlijk de Sandinisten, iets wat in strijd was met de positie van de Nederlandse regering, die zich achter de Verenigde Staten schaarde. Concrete steun Naast het politieke aspect betekende de officiële stedenband dat er verschillende projecten op gang kwamen waarbij de gemeente haar ambtenaren en expertise inzette om de zusterstad te helpen. Zo hielp de Dienst Stedelijk Beheer met een project van vuilverzameling en met een project om het sterk vervuilde Meer van Managua schoon te krijgen. Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf werkte samen met het openbaarvervoersbedrijf in Managua en de Stedelijke Woningdienst werkte samen met woningcorporaties om nieuwe woningen in Managua te realiseren. Daarnaast kregen Amsterdamse ambtenaren de leiding over departementen in de gemeente Managua en kregen Nicaraguanen cursussen en mochten sommige stage lopen in Amsterdam. Verschillende personen die in de jaren tachtig voor de gemeente naar Managua afreisden, bleven nadien ook betrokken bij de stedenband als vrijwilliger of bestuurslid. Omslagpunt In 1991 voltrokken zich een aantal belangrijke ontwikkelingen die de stedenband zouden veranderen. In de eerste plaats zorgde de Nicaraguaanse bevolking voor een grote verrassing door tijdens de verkiezingen niet massaal op de FSLN te stemmen, maar op een centrumrechtse coalitie. In de tweede plaats besloot het NKA om de verantwoordelijkheden van de stedenband onder te brengen in een stichting waarin alle verschillende organisaties die met de stedenband te maken hadden vertegenwoordigd werden. Volgens het NKA had dit niets te maken met de verkiezingen in Nicaragua. Ook de gemeente Amsterdam besloot een evaluatie te maken en stuurde een vertegenwoordiger naar Managua om te peilen in hoeverre die nieuwe machthebbers bereid waren tot samenwerking en op welke manier. Het gevolg van dit alles was dat de stedenband professioneler werd. Er kwam een coördinator in Amsterdam en een in Managua, waardoor de projecten overzichtelijker en beter uitvoerbaar werden. Ook de positie van de gemeente Amsterdam veranderde. Zij trad wat meer naar de achtergrond en de politieke en ideologische drijfveren van de jaren tachtig werden ingewisseld voor neutrale en objectieve ontwikkelingssamenwerking. Wel bleef de gemeente projecten ondersteunen en bleven gemeentelijke diensten samenwerken met collega s in Managua. Het opheffen van het Nicaragua Komitee Amsterdam en de oprichting van de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua (SAM) enerzijds GVB en Stadsreiniging gaan op bezoek in Managua en verlenen technische assistentie en materiële ondersteuning Rebus-actie in Amsterdams Stadsblad Vijfde lustrum straatcollecteweek Op de zijmuur van de Mozes en Aäronkerk komt het stedenband-logo UvA organiseert studiedag Meer van Managua en presenteert onderzoeksresultaten Nicaragua 8 jaar vrij manifestatie op de Dam Vredesconcert in Stadsschouwburg met Luis Enrique Godoy en koor Morgenrood Info-avond over drie jaar durend bezoek Dienst Ruimtelijke Ordening aan Managua Stedenbandkrant 4 jaar de SAM als bijlage bij het Amsterdams Stadsblad Rommelmarkt & tentoonstelling in de Meervaart (Osdorp) als steun aan El Crucero Zesde straatcollecteweek, rampcollecte en giro fondswerving na orkaan Joan, opbrengst overhandigt Van Thijn persoonlijk in Managua Burgemeeste Carlos Carrión bezoekt Amsterdam Huize Henriette steunt kinderopvang in wijk Altagracia

4 en de politieke verandering in Nicaragua en in de wereld anderzijds, zorgden ervoor dat de stedenband haar ideologische veren aflegde en zich meer ging richten op de samenwerking en uitwisseling tussen beide steden. Afname solidariteit Aan het begin van de 21e eeuw veranderde de situatie voor de stedenband. De solidariteit en de bewustwording van de Amsterdammers voor Nicaragua waren veranderd. Het land was geen conflictgebied meer, de wederopbouw liep gestaag voort en de politieke en ideologische strijd van de jaren tachtig was overgegaan in een normale democratische strijd. De aandacht voor Nicaragua en speciaal voor de stedenband nam af, ook bij de gemeente. In 1998 had burgermeester Patijn nog de hoop uitgesproken dat de band tussen beide gemeenten hecht zou blijven, maar met de komst van Job Cohen in 2001 als burgermeester veranderde dit. Cohen bleek in een interview met de SAM minder enthousiast en kritischer te zijn over de stedenband. Zo zei hij dat de gemeente opnieuw moest gaan bekijken op welke manier het door moest gaan met de stedenband met Managua. Daarnaast was het voor Cohen een belangrijke voorwaarde dat de bevolking een rol moest spelen, zo niet dan moet je je afvragen of een dergelijke band nog wel zin heeft. Afbouw subsidie Dat die band weinig zin meer had voor de gemeente Amsterdam bleek in 2003, toen in een brief van Cohen duidelijk werd gemaakt dat de subsidie en de rol van de gemeente in de stedenband in drie jaar zou worden afgebouwd. Dit besluit was genomen nadat in de verkiezingingscampagne de VVD al duidelijk had laten merken geen interesse meer te hebben in de stedenband en de PvdA er uiteindelijk ook niet meer achter stond. Een belangrijke kwestie in het besluit van de gemeente, en waar de PvdA vooral mee zat, was dat de gemeente de aandacht en het geld wilde gebruiken om banden met de herkomstlanden van Amsterdammers aan te knopen, zoals Turkije, Marokko en Suriname. Dit paste meer in die periode dan de stedenband met Managua. Op 1 januari 2006 eindigde de subsidie en werd de SAM een vrijwilligersorganisatie. Dit betekende dat het aantal projecten afnam, dat er geen geld meer was voor betaalde krachten en dat er nu meer aandacht besteed moest worden aan fondsenwervende activiteiten. De SAM moest zich reorganiseren en gaan richten op kleine, beter uitvoerbare projecten. Ook de strategie naar de gemeente toe veranderde: de focus werd verlegd van de centrale gemeenteraad naar de stadsdelen Cultureel festical in Carré 10 jaar naast Nicaragua Zevende straatcollecteweek Start Steunkaart voor Gitaren en Snaren i.s.m. Stichting kunstenaars Nederland-Nicaragua Feest in Paradiso, VARA-radio zendt hele dag over Nicaragua uit OPAM kracht van start Culturele manifestatie bij Muziekschool Noord Achtste straatcollecteweek Tijdens Nationale bibliothekendag haalt de SAM ƒ 1200 op voor een bibliotheek in Managua Oud-burgemeester Carlos Carrión bezoekt Amsterdam ter introductie van nieuwe NGO ADECOM Thema-avond in Paradiso: discussie over samengaan Midden-Amerika Komitees Bezoek aan Managua na verkiezingen: hoe en met wie moet de SAM door?

5 In gesprek met Anoesjka Dinjens Oud-voorzitster Anoesjka Dinjens maakte haar entree bij de SAM na het aftreden van Kees van Ruyven. Ze kwam in contact met de SAM via een krantenartikel waarin vrijwilligers werden gevraagd. Ze is jarenlang actief geweest voor de SAM, kijkt terug op een leuke periode en heeft verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie meegemaakt. In Anoesjka s tijd had de SAM een tweesporenbeleid: het zogeheten voorlichtingsprogramma, in samenwerking met de Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam (OSA), en de projecten. De SAM heeft altijd verschillende activiteiten georganiseerd en diverse scholen hebben zich ingezet voor Managua door middel van sponsorlopen en muurschilderingen. Ook werden diverse scholen tijdens Maatschappijleer voorzien van educatie over Nicaragua. Ze organiseerden jaarlijks een uitwisseling met leerlingen uit Managua, Beira en Amsterdam in Amsterdam. De belangrijkste projecten in die tijd waren een dovenschool, de renovatie van een school in samenwerking met de ABN AMRO en de Asociación Martin Luther King, de Bouwbrigade in Arlen Siú (sportterrein en buurthuis) en de ondersteuning van het enige vrouwenopvanghuis in Managua, dat door corruptie in het land de vrouwen niet altijd kon helpen. Slachtoffers van huiselijk geweld vonden er tijdelijk een verblijfplaats. IHAM, WEBAM en LBSNN Anoesjka had in die tijd ook nauw contact met de Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM), die zich inzette voor goedkope huizenbouw in Managua, vooral ook na de orkaan Mitch. En er was regelmatig contact met de Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua (WEBAM) die zich inzette om de situatie van bewoners in Managua te verbeteren en ruimte probeerde te scheppen voor de bevrijdingstheologie. Gedurende de hele periode, en ook nu nog, was Roberto Escobar een belangrijk aanspreekpunt in Managua die de SAM ter plekke helpt. Volgens Anoesjka liep de samenwerkig met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LSBNN) af en toe wat moeilijk. De SAM had eigen ideeën over de projecten wat soms in strijd was met de LBSNN die zijn eigen koers wilde varen. Wel organiseerde het LBSNN terugkerende congressen voor stedenbanden uit Nederland die zeer succesvol waren en gelegenheden creëerden om ervaringen uit te wisselen. Nieuw bloed Op een gegeven moment vond Anoesjka het tijd het stokje over te dragen om ruimte te bieden aan vernieuwing binnen de organisatie. Ze hoopt het allerbeste voor de SAM en is bereid mee te denken over nieuwe ideeën voor de toekomst. In de schijnwerpers Roberto Escobar Voor u was hij misschien niet altijd even zichtbaar, maar desalniettemin was hij onmisbaar voor de SAM: Roberto Escobar, al jarenlang onze vertegenwoordiger in Managua. Roberto heeft geruime tijd in Nederland gewoond. Met zijn kennis van zowel de Nicaraguaanse als de Nederlandse taal en cultuur vormde hij de ideale verbinding tussen Managua en Amsterdam. Roberto heeft geholpen het netwerk van de SAM uit te breiden en te onderhouden. Naast het aandragen van en adviseren over projecten hield Roberto zich ook bezig met het monitoren van door de SAM gesteunde projecten en de financiële verantwoording daarvan. Ook was hij een belangrijke bron van informatie over ontwikkelingen in Managua en Nicaragua en hij leverde regelmatig een bijdrage aan de Managua. Via deze weg wil het bestuur Roberto ontzettend bedanken voor zijn bijdrage aan het werk van de SAM. Mil gracias por todo! Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Negende straatcollecteweek succes: ƒ verdubbeling door Ministerie Ontwikkelingssamenwerking Muurschilderbrigade: Nicaraguaanse Daniel Pulido Ortiz schildert een stedenbanddoek en een muurschildering bij school De Constantijn Seminar over samenwerking tussen Amsterdam en Managua in Koninklijk Instituut Oprichting van de SAM na opheffing van het Nigaragua Komitee Amsterdam Bewoners in Amsterdam financieren een watertank in El Crucero Het internationale jaar van het millieu: de SAM start campagne voor financiering herbebossing in Managua (opgezet door FUNCOD, Nicaraguaanse stichting voor behoud en ontwikkeling) Opzetten redactie, lay-out & uitgave twee nummers Managua Missie van ienst Gemeente Waterleiding Amsterdam aan Managua De SAM ondersteunt herbebossingsproject in Acahualinca (wijk in het zuiden van Managua) Oprichting werkgroep Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM) Programma 10-jarig bestaan van de SAM wordt voorbereid

6 Amsterdam greep uit activiteiten De SAM bestaat 10 jaar: 63 projecten gesteund Schilderijententoonstelling van Nicaraguaanse schilders in het Onze Lieve Vrouwengasthuis Viering 10-jarig bestaan in Managua met bewoners en partnerorganisaties middels exposities, feesten en discussies om zo nieuwe relaties met NGO s aan te gaan Opbrengst campagne gaat naar Tesis, organisatie die hulp biedt aan straatkinderen Werkgroep democratisering van de SAM organiseert themaavond Politieke geschiedenis van Nicaragua en de invloed van de Verenigde Staten met een lezing van socioloog Hans van Heyningen Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM) biedt financiële en technisch-organisatorische steun onder het motto Als Amsterdam bouwt, bouwt Managua : ƒ per jaar te investeren De SAM organiseert een forumdebat waar verschillende Nicaraguakenners hun mening geven over de verkiezingen De SAM organiseert met de Eduardo Mondlane Stichting (EMS) een culturele middag in Paradiso zodat Amsterdammers kennismaken met de stedenbanden Managua en Beira

7 Managua greep uit gesteunde projecten Campagne Werk samen aan een schone wereld gestart, thema Afval, waarvan de opbrengst naar composteringsproject in de wijk Centro America in Managua gaat Orkaan Mitch treft Managua: inclusief verdubbeling haalt de SAM ƒ op Jongerenconferentie met als thema Drinkwater CEPRODEL voert met IHAM-fondsen een project ter woningverbetering in Managua uit, WEBAM steunt een bibliotheek in Acahualica Een fototentoonstelling in de Rode Hoed over Straatkinderen levert ƒ 5700 op voor TESIS In de wijk Tipitapa bouwt de SAM 40 noodhuizen Steun voor de bouw van 1200 woningen aan NGO CEPRODEL, die alles zelf bouwt samen met de mensen 15-jarig bestaan van de SAM Wederom steun aan organisatie Tesis

8 Projecten Managua sinds 2004 De overgang van de SAM naar een vrijwilligersorganisatie in de periode was een moeizaam proces maar bracht ook nieuwe kansen met zich mee. Zo werden er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, bijvoorbeeld met vrijwilligers van ABN AMRO (bouwproject in de wijk San Judas). Deze samenwerking resulteerde onder meer in de realisatie van een innovatief internetproject voor arme scholieren. In 2005 en 2006 hebben opeenvolgende jonge Nederlandse ingenieurs en vrijwilligers zich ingezet voor de realisatie van sportvelden en een buurthuis in de wijk Arlen Siú. Voor het beheer van het buurthuis is met behulp van de SAM de Nicaraguaanse stichting ACVAS (Asociación Comunitaria Villa Arlen Siú) opgericht. Er werden vergaderingen, feesten, voorlichtingsavonden en culturele activiteiten gehouden. Sinds de herverkiezing van de Sandinisten gooide de lokale Consejo del Poder Ciudadano (CPC) echter roet in het eten. De aanhoudende onenigheid tussen de twee buurtcomités zorgde ervoor dat de activiteiten in de wijk op een laag pitje komen te staan. Gehandicaptenschool Melania Morales Met beperkte middelen werden kleinschalige projecten ondersteund, waarbij de SAM zich concentreerde op onderwijs en cultuur en later op Millenniumdoel 2 dat ieder kind recht heeft op toegang tot onderwijs. De gehandicaptenschool Melania Morales werd bijvoorbeeld ondersteund met speciale lesmaterialen voor blinde kinderen. Dit type projecten bleek een concrete, betaalbare investering te zijn, aangezien salarissen en andere lopende kosten door de gemeente Managua werden betaald. Biblitotheek Luis Delgadillo Ook werd de band aangehaald die de SAM van oudsher had met de bibliotheken van Managua. Verschillende projecten werden op touw gezet om het aanbod en de toegankelijkheid van de bibliotheken te verbeteren. Eén van de ondersteunde bibliotheken is de Bibliotheek Luis Delgadillo op de markt Ivan Montenegro. De bibliotheek heeft dertigduizend bezoekers per jaar. Zij werken daarbij samen met de scholen in de omgeving die een speciaal uur hebben voor de kinderen om onder begeleiding naar de bibliotheek te gaan. Het actualiseren van het aanbod in boeken hielp duizenden kinderen, studenten en ouderen uit Managua. De kostbare boeken worden niet uitgeleend maar dankzij donaties uit Amsterdam kan men nu ook thuis studeren. Escuela de Sordos Escuela de Sordos wordt sinds 2009 gesteund in het kader van Millenniumdoel 2. De doven- en slechthorendenschool biedt plaats aan 112 dove en slechthorende leerlingen in de leeftijd 3-25 jaar. De SAM ondersteunt Escuela de Sordos in het aanbieden van trainingen gebarentaal voor ouders, familieleden en professionals om de dagelijkse omgang met de kinderen te verbeteren. Ook voor 2011 en 2012 ontvangt de school nog deze steun Nederlandse en Nicaraguaanse tentoonstelling over activiteiten van de SAM Uitwisseling tussen Managua, Amsterdam en Beira (Mozambique): kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen de steden Drie vrouwen van vrouwenopvanghuis in Managua komen naar Nederland voor een training Muurschildering door Byron Gómez Chavarría met leerlingen bij Fons Vitae Lyceum Tijdens Wereldmilieudag fietsen ze ƒ 3000 bij elkaar De SAM start nieuw project, Schoner produceren, gericht op vermindering productie van afval en besparing grondstoffen, water en energie te bevorderen bij bestaande bedrijven, workshops worden gehouden op de technische universiteit in Managua De vierdelige serie op AT5 van 20 minuten Het huis van mijn dromen belicht verschillende activiteiten van de SAM Sponsorloop Ren Managua online! levert ƒ 1333 op

9 In gesprek met Ronald van der Hijden De SAM zal onder andere wegens financiële oorzaken haar beleid en doelstelling aan moeten passen. Ze heeft besloten op kleinere schaal door te gaan. Om een zo zuiver mogelijk beeld van het wel en wee van de SAM te schetsen, ginggen we in gesprek met Ronald van der Hijden, directeur Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN). Het begon allemaal rond Als student voelde Ronald zich aangetrokken door een manifestatie in de Mozes en Aäronkerk ter ondersteuning van het Nicaraguaanse volk in tijden van revolutie. Hij sloot zich aan bij het Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA). In die tijd werden acties bedacht en voorbereid tijdens vergaderingen afwisselend bij mensen thuis. Solidariteitsnota In de loop van die periode waarin de Amsterdamse gemeente steeds meer betrokken raakte met uitwisselingen en gemeentelijke hulp in de vorm van ondersteuning en advisering waren er bij Buitenlandse Zaken ontwikkelingen om gemeentes financieel te ondersteunen. De burgemeesters (eerst Polak, toen Van Thijn) waren gevoelig voor de wens van het NKA, neergelegd in een solidariteitsnota aan de Amsterdamse gemeenteraad. Daaruit ontstond het COA (Comité Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam). In 1983 werd door Van Thijn, gesteund door Tweede Kamerlid Eveline Herfkens, een samenwerkingsverband aangegaan met Managua. In 1985 gaf een brede delegatie van de gemeente onder leiding van Liesbeth den Uyl de samenwerking verder vorm; hulp bij overheidsinstellingen, opleidingen, enzovoort. Ontstaan van de SAM Intussen namen de activiteiten zodanig toe dat deze vanuit de locatie van het Latijns-Amerika Centrum (LAC) ontwikkeld en gecoördineerd werden. Het oorspronkelijke kraakpand was door de gemeente ter beschikking gesteld. In die tijd is ook de SAM ontstaan. Rob van Gijzel was een van de eerste voorzitters. De SAM en het NKA werkten samen en via de gemeente waren er ook activiteiten met Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua (WEBAM) en Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM). Onder de noemer van de SAM werd veel aandacht besteed aan onderwijs over ontwikkelingssamenwerking door de Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam (OSA). In 1986 werd de LBSNN opgericht als een overkoepelende organisatie van de diverse Nederlandse stedenbanden met als doel coördinatie en ondersteuning bij activiteiten ten behoeve van steden in Nicaragua. Overstap naar vrijwilligersorganisatie De SAM was een door de gemeente gesubsidieerde organisatie totdat de gemeente het belangrijker achtte om meer aandacht te besteden aan de thuislanden waar veel Amsterdammers vandaan komen. Hierdoor kwam de SAM-subsidie op de tocht te staan. Na vergeefse pogingen om het tij te keren, werd besloten dat de SAM nog twee jaar overbruggingssubsidie zou krijgen, waarna de SAM zelfstandig door moest gaan als vrijwilligersorganisatie. Roots Festival & de SAM Het Roots-festival was van een belangrijk evenement voor de SAM om geld in te zamelen en haar naamsbekendheid te vergroten. Het muziekfestival stelt zich ten doel grensverleggende en nieuwe ontwikkelingen binnen de wereldmuziek te tonen en streeft naar culturele uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen. De SAM pakte tijdens het festival uit met muziek en dans, maar ook met kleine actviteiten bij de infostand. Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Met de campagne Teken van geweld steunt de SAM het vrouweninformatiepunt in Nicaragua, i.s.m. het VOA (Vrouwenopvang Amsterdam) Fototentoonstelling Aardse Paradijzen in Vondelpark OSA, de SAM en NiZA (Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika) organiseert vijfde jongerenconferentie, afsluitend spelen ze het Trias-spel Vanaf dit jaar bouwt stapgewijs de gemeentesubsidie aan de SAM af Ronda de Barro, familietheatergroep uit Léon, treedt op op het Buikslotermeerplein In Akhnaton danst men in het kader van de campagne Teken van geweld Fons Vitae Lyceum wint voor de tweede keer het afsluitende Trias-spel tijdens de jongerenuitwisseling Derde kennisfestival van het LBSNN Benefietfeest t.b.v. Vrouwenopvanghuis Zevende jongerenuitwisseling, thema: Multiculturaliteit en globalisering Filmfestival i.s.m. Roots festival in de Melkweg Cinema (zie kader hierboven uitgelicht) Start Bouwbrigade schoolgebouw en wijkcentrum in San Judas Open Huis op het kantoor van de SAM in het LAC

10 Ondertussen... gaat de hulp in managua door... De afgelopen weken zijn de ogen en oren van de wereld gericht op het nieuws rondom Wikileaks. Er is ook een aantal telegrammen betreffende Nicaragua gepubliceerd. President Ortega wordt hierin een verkleinde versie van Hugo Chávez genoemd, met wie de relatie niet zo stralend is als deze lijkt. Het lijkt er eerder op dat Nicaragua steeds meer geïsoleerd raakt. Op belangrijke ontwikkelingsthema s wordt weinig tot geen vooruitgang geboekt, of de situatie verslechtert. Negen bisschoppen hebben hun zorgen geuit over de politieke situatie van het land die volgens hen alleen maar slechter wordt. De Staat geeft de indruk een latwerk te zijn van instituties voor de belangen van personen en van een groep. In een rapport van Amnesty International wordt gemeld dat de Nationale Raad voor de Bescherming van Kinderen en Adolescenten is opgeheven en dat op scholen voorlichting en opvoeding over seksueel geweld ontbreekt. Hulp aan de bevolking van Nicaragua blijft dus hard nodig. algemeen zeer succesvol in het creëren van draagvlak omdat ze een afgebakend thema en een concreet doel voor ogen hebben. Verder speelt de persoonlijke betrokkenheid van de initiatiefnemers een grote rol bij de uitvoering van het project. Vaak worden inzamelingsacties via internet opgezet. Voorbeelden in Nicaragua zijn St. SamenScholen en St. Juntos Contigo. Ontwikkelingssamenwerking 2.0 De inzamelingsacties via internet hebben zich de laatste jaren verder ontwikkeld tot wat men tegenwoordig Ontwikkelingssamenwerking 2.0 noemt. Het gaat erom dat je precies kunt zien wat er met je donatie gebeurt. Voorbeelden zijn Kiva, die particuliere aanbieders en afnemers van microkredieten met elkaar in contact brengt en de 1%Club. Ook zij koppelen via internet mensen aan projecten, met het verschil dat het hier gaat om donaties. Vooral bij Kiva vindt u veel Nicaraguaanse initiatieven terug. Op het moment van schrijven wel 263! Eenmansacties en internet De vraag is natuurlijk: hoe? Een belangrijke vernieuwing in het medefinancieringsstelsel is de eis dat wordt samengewerkt met lokale organisaties. In Nicaragua spelen de stedenbanden hierin een belangrijke rol. Sommigen werken namelijk samen met een sterke counterpart. Maar onder het huidige economisch en politieke klimaat zal de geïnstitutionaliseerde ontwikkelingssamenwerking blijven versoberen. Aan de andere kant zet de maatschappelijke trend van het particuliere initiatief zich voort. Daar waar vroeger bewegingen zich organiseerden en van daaruit steun gingen verlenen, zijn het tegenwoordig veelal eenmansacties die kleinschalig en projectgericht te werk gaan. Zij zijn over het Je zou kunnen zeggen dat de SAM onvoldoende in staat is geweest om met haar tijd mee te gaan. Het is gewoon erg moeilijk een bestaande organisatie om te bouwen naar een moderne variant die de concurrentie met de nieuwe clubs aankan. We blijven echter van mening dat de SAM solidair moet blijven met de bevolking van Nicaragua. Die heeft daar recht op. Zoals gezegd, zijn wij ons nu aan het bezinnen op een manier om hier nieuwe invulling aan te geven. Wij hopen dat u, net als de SAM, ook solidair wilt blijven met Nicaragua en dat ook u op zoek gaat naar de manier die het beste bij u past. Wie weet kunnen we hier in de toekomst toch nog samen in op blijven trekken. Wij hopen dit van harte. Bron: Jongerenconferentie OSA/de SAM staat op de tocht De SAM wordt per 1 april een volledige vrijwilligersorganisatie Draadloos internet in de wijk Martin Luther King in Managua Muurschildering in Den Ilp op basisschool De Fuik door Soraya Morcada en leerlingen Open Stage tijdens het Roots Festival in het Oosterpark met dansgroep Nicarao en muziek Start tweede Bouwbrigade voor sportvelden en een buurthuis in Arlen Siú Wandeltocht i.s.m. wandelorganisatie KNBLO in recreatiegebied t Twiske levert 880 op De SAM zamelt 600 op Roots Open Air festival in voor bibliotheek Niños Felices, met de Battle of Amsterdam: rappen voor doekoe Tweede delegatie bouwbrigade reist af naar Managua voor de bouw van een buurthuis Sinterklaasfeest in Managua

11 In gesprek met wendy raaphorst Tot eind 2004 functioneerde de OSA (Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam) als zusterorganisatie van de SAM in hetzelfde gebouw aan de Nieuwe Herengracht. De OSA is voortgekomen uit de SAM en later uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie. Door beëindiging van de subsidie hield de OSA eind 2004 op te bestaan. Wendy Raaphorst, ex-medewerker educatie en later coördinator van de organisatie, blikt terug op een mooie periode. De organisatie was gericht op onderwijs en gaf onder andere workshops aan leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs, met name ook voor de bovenbouw van de havo en het vwo. Maatschappijleer Tijdens de lessen Maatschappijleer werden middels een speciaal ontwikkeld lesprogramma onderwerpen als urbanisatie, stad, platteland en burgerrechten behandeld op verschillende Amsterdamse scholen. Naast aandacht voor Managua en Nicaragua was er ook aandacht voor Mozambique. Uitwisseling Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten was een bezoek van leerlingen uit Managua en Beira aan Amsterdam. Door middel van debatten en spelen werden de leerlingen met elkaar in contact gebracht. Volgens Wendy was dit zo n groot succes dat andere stedenbanden dit hebben voortgezet. Klas naar Max Voor het basisonderwijs organiseerde de OSA Klas naar Max in het Havelaar-gebouw. Hier werden kinderen door vrijwillige docenten onderwezen in kennis van lokale omstandigheden en gewoontes in Mozambique en Nicaragua. Ook organiseerde de OSA musicaluitvoeringen. Het Fons Vitae Lyceum Amsterdam (FVL) heeft verschillende activiteiten georganiseerd om fondsen te werven om bijvoorbeeld activiteiten in het buurthuis in Arlen Siú te realiseren. Na het stopzetten van de subsidie is bestuurslid Peter Salden (ook docent Maatschappijleer FVL) niet alleen belangrijk geweest voor uitwisselingsactiviteiten, maar heeft hij ook zorggedragen voor diverse sponsoractiviteiten zodat de SAM het werk kon voortzetten. Trias-spel Als afsluiting van de uitwisselingen van leerlingen uit Managua, Beira en Amsterdam werd het intensieve en competitieve Triasspel gespeeld. Scholenteams streden tegen elkaar voor de wisselbeker. In elke spelronde werd hun kennis over de actualiteit, globalisering en multiculturaliteit getest. Bij vragen als wat is het belangrijkste exportproduct van Nicaragua (koffie) of wat is het armste deel van Mozambique (het noorden) waren de buitenlandse gasten in elk team van grote waarde De SAM werft vrijwilligers en donateurs op Roots Festival Steun in bibliotheekboeken en kopieermachine voor bibliotheek Luis Delgadillo Steun in lesmaterialen in reliëf, computer voor interactieve programma s, braillemachine en blindenstokken voor blinden basisschool Melania Morales Buurtcomité legt laatste hand aan het buurthuis in Arlen Síu Leerlingen Fons Vitae halen 7746 op met sponsoractiviteiten en twee leerlingen reizen af naar Managua als reporters Muurschilderbrigade met Coralia Garcia Peralta bij basisschool De Notenkraker De SAM krijgt steun van Millenniumgemeente Oud-West voor een bedrag van 8000 voor 2009 Steun aan blindenbasisschool Melania Morales, afdeling verstandelijk gehandicapten, en bibliotheek Alfonso Velasquez Flores Nicaraguaanse theatergroep Movitep treedt voor de SAM op tijdens Roots Open Air festival Muurschilderbrigade met Manuel de Jésus Alaniz Gámez bij naschoolse opvang Coco

12 SAM in Steun aan de millenniumdoelencampagne In ontving de SAM financiële steun van stadsdeel Amsterdam Oud-West (nu Amsterdam West). Oud-West is een Millenniumgemeente, wat wil zeggen dat zij lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda verbindt. Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de acht Millenniumdoelen, die in 2000 door 189 landen zijn opgesteld. Overkoepelend doel: vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen bestrijden. Deze afspraken gaan onder andere over scholing, kindersterfte en bestrijding van ziektes. Buurtcentrum De Havelaar heeft de SAM vanaf sept de mogelijkheid geboden één dag in de week een werkplek bij hen te huren en prettig samen te werken in de zichtbaarheid van de SAM in de wijk. Onze dank daarvoor! In 2009 en 2010 heeft de SAM zich sterk kunnen profileren door activiteiten ter bewustwording en fondsenwerving te organiseren in Oud-West in het kader van de Millenniumdoelen. Met o.a. informatiestands bij twee Zimmerende Zondagen, deelname aan een minikinderfestival, een Gigantona maken, een Latino-avond met loterij, een fototentoonstelling en een Muurschilderbrigade in 2009 én een kunstveiling, funky yoga-fundraiser en een groots Recycle-Je-Rijkerevenement in het kader van Wereldarmoededag in 2010 heeft de SAM ruim 3000 opgehaald. Ook gaat onze dank uit naar Stadsdeel West (voorheen Oud-West) voor hun steun aan de SAM in In 2009 hebben twee HvA-stagiaires veel van de organisatie van de activiteiten voor hun rekening genomen, toewerkend naar een Muurschilderbrigade met de Nicaraguaanse kunstenaar Johnny Garcia Chamorro bij buurtcentrum De Havelaar. In 2010 is de focus gelegd op het organiseren van een evenement in het kader van Wereldarmoededag. De activiteiten die dag stonden geheel in het teken van recyclen om mensen te inspireren en bewust te maken van het feit dat niet alles dat kapot is, weggegooid hoeft te worden, maar gerepareerd, hergebruikt of gedoneerd kan worden. Daarnaast waren er optredens, salsaworkshops en heerlijke Latino-hapjes & soepen. De inkomsten komen ten goede aan het daarvoor geadopteerde project: de dovenschool Escuela Cristiana de Sordos de las Asambleas de Dios in Managua (zie ook pagina 8). Alle activiteiten werden gefinancierd vanuit de subsidie over vanuit Oud-West. Beste donateurs, (ex-)medewerkers, vrijwilligers en staigiares, Hopelijk heeft deze laatste gedrukte Managua goede herinneringen bij u opgeroepen en net als bij ons enige weemoed. De SAM is u dankbaar voor uw jarenlange steun en hoopt er op dat u daarmee doorgaat. Uw donatie kunt u overmaken naar giro t.n.v. Stedenband Amsterdam-Managua. U kunt ons blijven volgen via onze website en voor de digitale Managua kunt u uw adres doorgeven. Zo ontvangt u de ontwikkelingen voortaan per mail. Nogmaals bedankt en alvast een prettig 2011 toegewenst! Het bestuur Colofon Stichting Stedenband Amsterdam-Managua p/a Buurtcentrum De Havelaar Douwes Dekkerstraat SX Amsterdam Giro: Medewerkers Peter Doggers, Carolien Driessen, Wim Hardeman, Marleen Klein Brinke, Willem Reijrink, Piet Schuijt, Hanneke Smits, Henk Valkhoff Lay-out Marleen Klein Brinke Druk Drukkerij Damen 2010, Amsterdam Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Muurschilderbrigade met diverse (kinder)activiteiten eromheen: Johnny Garcia Chamorro schildert bij De Havelaar een muur thema Alle vogels vliegen, alle kinderen spelen : opbrengst 1000 Johnny Garcia Chamorro maakt een Gigantona en schildert Martin Luther King voor het 100-jarig bestaan van de Lutherhof; zij kopen dit voor 1000 voor de SAM Pilaren bij de ingang van het Rijtuigenhof op de Overtoom worden samen met bewoners & Rosario Alaniz beschilderd Scholenbanden opgestart tussen ECO-kids bij De Havelaar in Amsterdam en Escuela Clementina Cabeza in Managua & basisschool De Fuik, Den Ilp en Escuela Pablo Antonio Cuadra Het thema-evenement Recycle Je Rijker (Wereldarmoededag) brengt 635 op voor Escuela de Sordos Diverse activiteiten brengen daarnaast 800 op voor Escuela de Sordos De SAM besluit haar werkzaamheden op een andere manier voort te zetten Gigantona wordt voor een bedrag van 200 geadopteerd door Leiden-Juigalpa In Managua zijn een muurschildering en drie trainingen gebarentaal voltooid van opbrengsten uit 2009 Lutherhof steunt de SAM ook dit jaar met 1000

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006!

Jaaroverzicht Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006! Jaaroverzicht 2006 Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006! www.kiranfonds.nl E-mail: info@kiranfonds.nl Bankrek. 10.90.78.780 Tel. 053 5729953 Wat doet het Kiran Fonds? Het Kiran Fonds is opgericht

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

& Managua. is het informatieblad voor donateurs van de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua

& Managua. is het informatieblad voor donateurs van de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua INFORMAT I E-BULLETIN VA N D E STICHTING STEDENBAND AMSTERDAM-MANAGUA M a n a g u a nr. 2 2005 In het teken van verandering 3 De 5 Centro 6 Schilderend 8 WEBAM SAM als vrijwilligersorganisatie Interview

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Centro de Talento. Nieuwsbrief. Teach the teacher. Nu de praktijk. November 2010

Centro de Talento. Nieuwsbrief. Teach the teacher. Nu de praktijk. November 2010 Centro de Talento Nieuwsbrief November 2010 Teach the teacher Het organiseren van de workshops voor docenten van diverse projecten was een groot succes. Met twaalf deelnemers van zeer verschillende achtergrond

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien juli 2012 Villa Ticca Groter groeien Nieuwsbrief Juli Lieve allemaal, Alhoewel de zomer nog niet zo wil vlotten in Nederland, is de vakantieperiode nu toch echt officieel begonnen. Ook in Villa Ticca betekent

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen PowerPoint 1: De stad Haarlem heeft een vriendschapsband met de stad Mutare in Zimbabwe. Net als bij de vriendschap tussen mensen onderling houdt een vriendschap tussen twee steden in dat je leuke dingen

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Verslag Project Liemers Meets Costa Rica

Verslag Project Liemers Meets Costa Rica Verslag Project Liemers Meets Costa Rica Inleiding Leerlingen en personeel voeren al jaarlijks actie om schoen in de derde wereld te ondersteunen, De laatste jaren zijn scholen in Gambia en Sri Lanka ondersteund.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6 JAARVERSLAG 2012 Doelstelling Sinds 1 januari 2012 is de stichting Vrienden van Jinotega operationeel. De oprichting van de stichting markeert een omslagpunt in de samenwerkingsrelatie met Jinotega en

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Voorwoord van de directie* Hierbij het nieuwe jaarverslag van Stichting Niños de Waita Ticca over 2011. VOORWOORD Onze stichting draait op volle toeren! Niet alleen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Achtergrond De gemeente Arnhem en het vredes- en ontwikkelingswerk 1956 Met steun van de gemeente wordt de Arnhemse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017

Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Spinnen voor kinderen Zoveel mogelijk kinderen uit Delft op vakantie Het Lions Delft Spinning Event 2017 i.s.m. Club SportsArt Fitness

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee!

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. DOELSTELLING... 4 2. ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 2.1. STICHTING ALL FOR ONE... 6 2.2. INITIATIEFNEMERS...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, De stichting heeft de afgelopen maanden de luxe dat er drie Nederlanders hun buitenland stage in Medellín hebben georganiseerd. Sabine kennen jullie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008 Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008 VOORWOORD Voorwoord van de directie* Voor u ligt het nieuwe jaarverslag van onze stichting over het jaar 2008. Een jaar waarin veel is gebeurd, zowel in Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren.

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren. Stichting Maya School Guatemala nieuwsbrief december 2007 2003 Op de voorgrond de Padres de Familias, trots en blij met de school. De twee staande mannen hebben hun opleiding aan het Centro Educativo Comuniario

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland

O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland Jaarverslag 2004 OSA-Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam Nieuwe Herengracht 29-1 1011 RL Amsterdam tel: 020-6380310 email: osa@noticias.nl

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden,

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Oegstgeest, 15 januari 2015 Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Ik ben Rob Bergers, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel SOEK genoemd Vandaag aanwezig

Nadere informatie

Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel

Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel Wiekslag 3 2903 VA Capelle aan den IJssel info@repaircafecapelle.nl Telefoon 06-23 221 645 Inhoud Inleiding... 3 1. Missie/visie... 4 1.2 Doelstelling... 4

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León Werkplan 2013 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2013 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk)

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Villa Ticca Inhoud Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Projectweek Sponsors Recente initiatieven Blijf op de hoogte Even

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Stichting Vivir Juntos

Stichting Vivir Juntos Stichting Vivir Juntos Beleidsplan ten behoeve van ANBI voor de periode 1 januari 2017 31 december 2017 1. Algemene gegevens Naam Stichting Vivir Juntos Adres Lekstraat 76, 2314 VH Leiden Telefoon 071

Nadere informatie

Stichting Kidz Active

Stichting Kidz Active Stichting Kidz Active Werkterrein voor vrijwilligers Vrijwillig Wereldwijd. Initiatiefnemers zijn Yvonne van Aalten-Hermans en haar dochter Patricia van Aalten. Nadat Patricia vrijwilligerswerk gedaan

Nadere informatie

Stichting Day for Change

Stichting Day for Change Day for Change Microfinanciering 'Microkrediet is geen panacee voor alles, er is veel meer nodig. Maar de gedachte die er aan ten grondslag ligt - niet geven maar lenen - moeten we veel breder verspreiden.

Nadere informatie

Stads Bestuurs Centrum

Stads Bestuurs Centrum Stads Bestuurs Centrum ^J ordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de besturen van de: Stichting Stedenband Dordrecht- Stichting Stedenband Dordrecht Zuic " Dordrecht Zuid Afrika t.a.v. mw. J. Schoon,

Nadere informatie

Jaar van de Ruimte 2015

Jaar van de Ruimte 2015 Jaar van de Ruimte 2015 Meedoen Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is Wie maakt Nederland. Van heinde en verre komt men onze polders, nieuwe steden, stadsvernieuwing en waterwerken bekijken. God

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Foto-impressie werkbezoek waterproject La Libertad

Foto-impressie werkbezoek waterproject La Libertad Foto-impressie werkbezoek waterproject La Libertad Ellen Bollen-Weide en Arie Koster, Waterschap Rijn en IJssel, Djura Prins, Prins in communicatie Van 31 januari tot 16 februari bezocht een delegatie

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10, juni 2012

Nieuwsbrief 10, juni 2012 Juf,juf ik heb een negen voor wiskunde Het hele studiecentrum moet het weten Juf, ik heb nog nooit een voldoende gehaald, maar nu kan ik het toch! De hele middag loopt hij glimlachend door ons studiecentrum.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie