Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM,"

Transcriptie

1 Managua december 2010 laatste gedrukte editie Beste donateurs en andere geïnteresseerden van de SAM, Voor u ligt de laatste papieren Managua. Stichting Stedenband Amsterdam-Managua (SAM) ondersteunt sinds 1984 projecten/organisaties in Managua en stimuleert in Amsterdam bewustwording op het gebied van educatie en cultuur. In 2003 heeft de gemeente Amsterdam echter besloten de subsidie aan de SAM tussen 2004 en 2006 af te bouwen. Op gemeentelijk niveau bestaan er sindsdien geen banden meer. De vriendschapsband tussen de SAM en Managua is voortgezet. Vanaf die tijd is geprobeerd de SAM om te vormen naar een volledige vrijwilligersorganisatie. Na een aantal jaren hebben we moeten constateren dat dit niet werkt. Het helpen van mensen en groepen in Managua werkt nog steeds, maar het creëren van bewustwording in Amsterdam en het werven van fondsen door activiteiten vraagt (te) veel van ons en levert doorgaans (te) weinig resultaat. Het werven van vrijwilligers is ontzettend moeilijk en de activiteiten die we organiseren kosten meer dan ze opleveren. Wij vinden dit heel jammer en na lang beraad hebben we besloten om de activiteiten van de SAM in de huidige vorm stop te zetten. De SAM heeft nog voor de komende twee jaar steun toegezegd aan de dovenschool Escuela de Sordos in Managua. Deze afspraak komt de SAM natuurlijk na, maar activiteiten gericht op bewustwording en fondsenwerving in Amsterdam worden stopgezet. We hebben plannen om met de SAM door te gaan middels het verstrekken van microkredieten. Zo kunnen we arme mensen in Managua toch blijven steunen. Daarvoor blijft uw steun belangrijk. Op het moment van schrijven onderzoeken we of, en hoe, dit haalbaar is. Wanneer er concrete plannen zijn, laten we dit graag aan u weten. Om de kosten te drukken gaan we digitaal. Op onze website kunt u nieuws en ontwikkelingen blijven volgen. Wij willen onze donateurs de Managua voortaan per gaan toesturen en daarom hebben wij uw adres nodig. U kunt uw adres mailen naar In deze laatste Managua kunt u een korte geschiedenis van de SAM en enkele hoogtepunten uit meer dan 25 jaar stedenband terugvinden. Wij hopen dat u de SAM de komende jaren nog wilt blijven steunen en de ontwikkelingen blijft volgen. Het bestuur Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Oprichting Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA) Publiekscampagne marktvrouwenproject als start stedenband Burgemeester van Managua S. Santos Lopez op bezoek in Amsterdam TNI, CEDLA en NKA organiseren studiedag Stedelijke problematiek van Managua Tentoonstelling schilderijen Nicaragua met andere ogen in Tropenmuseum Eerste straatcollecteweek Bezoek burgemeester Amsterdam aan Managua Indienen voorstel samenwerkingsrelatie met Managua Carlos Mejia Godoy & band treden op in Paradiso UvA verleent steun aan reiniging Meer van Managua Directeur Oskam, dienst Ruimtelijke Ordening, oriënteert zich in Managua Tweede straatcollecteweek Van Thijn tekent in Managua stedenbandovereenkomst Inzameling naaimachines door Gered gereedschap voor kledingcollectief El Crucero

2 Geschiedenis Stedenband Amsterdam-Managua De geschiedenis van de SAM begint in 1979 wanneer naar aanleiding van de overwinning van de FSLN (Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding) het Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA) wordt opgericht. Het NKA heeft als doelstelling om in Nicaragua een ontwikkeling te bevorderen die leidt tot rechtvaardige sociaaleconomische verhoudingen in een democratische samenleving. Van begin af aan richt het NKA zich op een vorm van stedenband om daarmee zijn doelstelling te kunnen realiseren. Hierbij is het onontbeerlijk dat de gemeente Amsterdam een rol zou spelen, alleen al om de stedenband een officiële status te geven. Vanaf 1979 organiseert NKA in Amsterdam veel activiteiten om de problematiek van Managua onder de aandacht te brengen. In 1982 komt de burgemeester van Managua op bezoek in Amsterdam en een jaar later komt een bekende muziekgroep naar Paradiso. Gemeentelijke samenwerking Na vele petities, waarin het NKA de gemeente wijst op haar solidariteit tegenover de bewoners van Managua, besluit een meerderheid van de gemeenteraadsfracties om een nota in te dienen voor een formele samenwerking met Managua. Hierbij wordt vermeld: De wijze waarop de Nicaraguaanse bevolking werkt aan de wederopbouw en de grote problemen die zij daarbij op haar weg vindt, verdient onze solidariteit. Nog geen jaar later, op 4 september 1984, is de stedenband een feit wanneer de gemeenteraad unaniem besluit voor samenwerking met Managua. De nieuwe stedenband wordt vanaf het begin meteen gesteund door de nieuwe burgermeester van Amsterdam, Ed van Thijn. In datzelfde jaar reist hij naar Managua om daar de samenwerking te vieren, waarbij hij gezegd zou hebben: Nu spreekt iedereen over deze stedenband als het grote voorbeeld voor anderen. Dat is toch een beetje om trots op te zijn. Onder Van Thijn had de stedenband dus een belangrijke positie binnen de gemeentelijke politiek. Van Thijn Start OnderwijsProjektAmsterdamManagua (OPAM) Derde straatcollecteweek Vice-president Ramirez bezoekt Amsterdam Vastenactie als protest tegen Noord-Amerikaanse politiek tegen Nicaragua Studiedag Stedenbanden Nederland-Nicaragua van gemeente Amsterdam, Novib, NCO en NKA resulteert in oprichting LBSNN in 1986 Reizende tentoonstelling in bibliotheken in Amsterdam Uitwisseling Nicaraguanen & Amsterdammers Inzameling megafoons en kantoormaterialen ABVA/KABO Tentoonstelling Nicaragua Hoy! - leven van alledag in Tropenmuseum Vier kunstenaars ontwerpen tweetalig affiche stedenband Driedaags bezoek burgemeester M. Hassan Morales aan Amsterdam, organisaties bespreken samenwerkingsmogelijkheden Vierde straatcollecteweek & kunstveiling in de Nieuwe Kerk OPAM richt scholenband op, 7 woningbouwcorporaties zeggen steun toe aan huizenbouwproject en Huize Henriette steunt universiteitscrèche UNAN

3 steunde daarmee openlijk de Sandinisten, iets wat in strijd was met de positie van de Nederlandse regering, die zich achter de Verenigde Staten schaarde. Concrete steun Naast het politieke aspect betekende de officiële stedenband dat er verschillende projecten op gang kwamen waarbij de gemeente haar ambtenaren en expertise inzette om de zusterstad te helpen. Zo hielp de Dienst Stedelijk Beheer met een project van vuilverzameling en met een project om het sterk vervuilde Meer van Managua schoon te krijgen. Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf werkte samen met het openbaarvervoersbedrijf in Managua en de Stedelijke Woningdienst werkte samen met woningcorporaties om nieuwe woningen in Managua te realiseren. Daarnaast kregen Amsterdamse ambtenaren de leiding over departementen in de gemeente Managua en kregen Nicaraguanen cursussen en mochten sommige stage lopen in Amsterdam. Verschillende personen die in de jaren tachtig voor de gemeente naar Managua afreisden, bleven nadien ook betrokken bij de stedenband als vrijwilliger of bestuurslid. Omslagpunt In 1991 voltrokken zich een aantal belangrijke ontwikkelingen die de stedenband zouden veranderen. In de eerste plaats zorgde de Nicaraguaanse bevolking voor een grote verrassing door tijdens de verkiezingen niet massaal op de FSLN te stemmen, maar op een centrumrechtse coalitie. In de tweede plaats besloot het NKA om de verantwoordelijkheden van de stedenband onder te brengen in een stichting waarin alle verschillende organisaties die met de stedenband te maken hadden vertegenwoordigd werden. Volgens het NKA had dit niets te maken met de verkiezingen in Nicaragua. Ook de gemeente Amsterdam besloot een evaluatie te maken en stuurde een vertegenwoordiger naar Managua om te peilen in hoeverre die nieuwe machthebbers bereid waren tot samenwerking en op welke manier. Het gevolg van dit alles was dat de stedenband professioneler werd. Er kwam een coördinator in Amsterdam en een in Managua, waardoor de projecten overzichtelijker en beter uitvoerbaar werden. Ook de positie van de gemeente Amsterdam veranderde. Zij trad wat meer naar de achtergrond en de politieke en ideologische drijfveren van de jaren tachtig werden ingewisseld voor neutrale en objectieve ontwikkelingssamenwerking. Wel bleef de gemeente projecten ondersteunen en bleven gemeentelijke diensten samenwerken met collega s in Managua. Het opheffen van het Nicaragua Komitee Amsterdam en de oprichting van de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua (SAM) enerzijds GVB en Stadsreiniging gaan op bezoek in Managua en verlenen technische assistentie en materiële ondersteuning Rebus-actie in Amsterdams Stadsblad Vijfde lustrum straatcollecteweek Op de zijmuur van de Mozes en Aäronkerk komt het stedenband-logo UvA organiseert studiedag Meer van Managua en presenteert onderzoeksresultaten Nicaragua 8 jaar vrij manifestatie op de Dam Vredesconcert in Stadsschouwburg met Luis Enrique Godoy en koor Morgenrood Info-avond over drie jaar durend bezoek Dienst Ruimtelijke Ordening aan Managua Stedenbandkrant 4 jaar de SAM als bijlage bij het Amsterdams Stadsblad Rommelmarkt & tentoonstelling in de Meervaart (Osdorp) als steun aan El Crucero Zesde straatcollecteweek, rampcollecte en giro fondswerving na orkaan Joan, opbrengst overhandigt Van Thijn persoonlijk in Managua Burgemeeste Carlos Carrión bezoekt Amsterdam Huize Henriette steunt kinderopvang in wijk Altagracia

4 en de politieke verandering in Nicaragua en in de wereld anderzijds, zorgden ervoor dat de stedenband haar ideologische veren aflegde en zich meer ging richten op de samenwerking en uitwisseling tussen beide steden. Afname solidariteit Aan het begin van de 21e eeuw veranderde de situatie voor de stedenband. De solidariteit en de bewustwording van de Amsterdammers voor Nicaragua waren veranderd. Het land was geen conflictgebied meer, de wederopbouw liep gestaag voort en de politieke en ideologische strijd van de jaren tachtig was overgegaan in een normale democratische strijd. De aandacht voor Nicaragua en speciaal voor de stedenband nam af, ook bij de gemeente. In 1998 had burgermeester Patijn nog de hoop uitgesproken dat de band tussen beide gemeenten hecht zou blijven, maar met de komst van Job Cohen in 2001 als burgermeester veranderde dit. Cohen bleek in een interview met de SAM minder enthousiast en kritischer te zijn over de stedenband. Zo zei hij dat de gemeente opnieuw moest gaan bekijken op welke manier het door moest gaan met de stedenband met Managua. Daarnaast was het voor Cohen een belangrijke voorwaarde dat de bevolking een rol moest spelen, zo niet dan moet je je afvragen of een dergelijke band nog wel zin heeft. Afbouw subsidie Dat die band weinig zin meer had voor de gemeente Amsterdam bleek in 2003, toen in een brief van Cohen duidelijk werd gemaakt dat de subsidie en de rol van de gemeente in de stedenband in drie jaar zou worden afgebouwd. Dit besluit was genomen nadat in de verkiezingingscampagne de VVD al duidelijk had laten merken geen interesse meer te hebben in de stedenband en de PvdA er uiteindelijk ook niet meer achter stond. Een belangrijke kwestie in het besluit van de gemeente, en waar de PvdA vooral mee zat, was dat de gemeente de aandacht en het geld wilde gebruiken om banden met de herkomstlanden van Amsterdammers aan te knopen, zoals Turkije, Marokko en Suriname. Dit paste meer in die periode dan de stedenband met Managua. Op 1 januari 2006 eindigde de subsidie en werd de SAM een vrijwilligersorganisatie. Dit betekende dat het aantal projecten afnam, dat er geen geld meer was voor betaalde krachten en dat er nu meer aandacht besteed moest worden aan fondsenwervende activiteiten. De SAM moest zich reorganiseren en gaan richten op kleine, beter uitvoerbare projecten. Ook de strategie naar de gemeente toe veranderde: de focus werd verlegd van de centrale gemeenteraad naar de stadsdelen Cultureel festical in Carré 10 jaar naast Nicaragua Zevende straatcollecteweek Start Steunkaart voor Gitaren en Snaren i.s.m. Stichting kunstenaars Nederland-Nicaragua Feest in Paradiso, VARA-radio zendt hele dag over Nicaragua uit OPAM kracht van start Culturele manifestatie bij Muziekschool Noord Achtste straatcollecteweek Tijdens Nationale bibliothekendag haalt de SAM ƒ 1200 op voor een bibliotheek in Managua Oud-burgemeester Carlos Carrión bezoekt Amsterdam ter introductie van nieuwe NGO ADECOM Thema-avond in Paradiso: discussie over samengaan Midden-Amerika Komitees Bezoek aan Managua na verkiezingen: hoe en met wie moet de SAM door?

5 In gesprek met Anoesjka Dinjens Oud-voorzitster Anoesjka Dinjens maakte haar entree bij de SAM na het aftreden van Kees van Ruyven. Ze kwam in contact met de SAM via een krantenartikel waarin vrijwilligers werden gevraagd. Ze is jarenlang actief geweest voor de SAM, kijkt terug op een leuke periode en heeft verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie meegemaakt. In Anoesjka s tijd had de SAM een tweesporenbeleid: het zogeheten voorlichtingsprogramma, in samenwerking met de Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam (OSA), en de projecten. De SAM heeft altijd verschillende activiteiten georganiseerd en diverse scholen hebben zich ingezet voor Managua door middel van sponsorlopen en muurschilderingen. Ook werden diverse scholen tijdens Maatschappijleer voorzien van educatie over Nicaragua. Ze organiseerden jaarlijks een uitwisseling met leerlingen uit Managua, Beira en Amsterdam in Amsterdam. De belangrijkste projecten in die tijd waren een dovenschool, de renovatie van een school in samenwerking met de ABN AMRO en de Asociación Martin Luther King, de Bouwbrigade in Arlen Siú (sportterrein en buurthuis) en de ondersteuning van het enige vrouwenopvanghuis in Managua, dat door corruptie in het land de vrouwen niet altijd kon helpen. Slachtoffers van huiselijk geweld vonden er tijdelijk een verblijfplaats. IHAM, WEBAM en LBSNN Anoesjka had in die tijd ook nauw contact met de Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM), die zich inzette voor goedkope huizenbouw in Managua, vooral ook na de orkaan Mitch. En er was regelmatig contact met de Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua (WEBAM) die zich inzette om de situatie van bewoners in Managua te verbeteren en ruimte probeerde te scheppen voor de bevrijdingstheologie. Gedurende de hele periode, en ook nu nog, was Roberto Escobar een belangrijk aanspreekpunt in Managua die de SAM ter plekke helpt. Volgens Anoesjka liep de samenwerkig met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LSBNN) af en toe wat moeilijk. De SAM had eigen ideeën over de projecten wat soms in strijd was met de LBSNN die zijn eigen koers wilde varen. Wel organiseerde het LBSNN terugkerende congressen voor stedenbanden uit Nederland die zeer succesvol waren en gelegenheden creëerden om ervaringen uit te wisselen. Nieuw bloed Op een gegeven moment vond Anoesjka het tijd het stokje over te dragen om ruimte te bieden aan vernieuwing binnen de organisatie. Ze hoopt het allerbeste voor de SAM en is bereid mee te denken over nieuwe ideeën voor de toekomst. In de schijnwerpers Roberto Escobar Voor u was hij misschien niet altijd even zichtbaar, maar desalniettemin was hij onmisbaar voor de SAM: Roberto Escobar, al jarenlang onze vertegenwoordiger in Managua. Roberto heeft geruime tijd in Nederland gewoond. Met zijn kennis van zowel de Nicaraguaanse als de Nederlandse taal en cultuur vormde hij de ideale verbinding tussen Managua en Amsterdam. Roberto heeft geholpen het netwerk van de SAM uit te breiden en te onderhouden. Naast het aandragen van en adviseren over projecten hield Roberto zich ook bezig met het monitoren van door de SAM gesteunde projecten en de financiële verantwoording daarvan. Ook was hij een belangrijke bron van informatie over ontwikkelingen in Managua en Nicaragua en hij leverde regelmatig een bijdrage aan de Managua. Via deze weg wil het bestuur Roberto ontzettend bedanken voor zijn bijdrage aan het werk van de SAM. Mil gracias por todo! Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Negende straatcollecteweek succes: ƒ verdubbeling door Ministerie Ontwikkelingssamenwerking Muurschilderbrigade: Nicaraguaanse Daniel Pulido Ortiz schildert een stedenbanddoek en een muurschildering bij school De Constantijn Seminar over samenwerking tussen Amsterdam en Managua in Koninklijk Instituut Oprichting van de SAM na opheffing van het Nigaragua Komitee Amsterdam Bewoners in Amsterdam financieren een watertank in El Crucero Het internationale jaar van het millieu: de SAM start campagne voor financiering herbebossing in Managua (opgezet door FUNCOD, Nicaraguaanse stichting voor behoud en ontwikkeling) Opzetten redactie, lay-out & uitgave twee nummers Managua Missie van ienst Gemeente Waterleiding Amsterdam aan Managua De SAM ondersteunt herbebossingsproject in Acahualinca (wijk in het zuiden van Managua) Oprichting werkgroep Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM) Programma 10-jarig bestaan van de SAM wordt voorbereid

6 Amsterdam greep uit activiteiten De SAM bestaat 10 jaar: 63 projecten gesteund Schilderijententoonstelling van Nicaraguaanse schilders in het Onze Lieve Vrouwengasthuis Viering 10-jarig bestaan in Managua met bewoners en partnerorganisaties middels exposities, feesten en discussies om zo nieuwe relaties met NGO s aan te gaan Opbrengst campagne gaat naar Tesis, organisatie die hulp biedt aan straatkinderen Werkgroep democratisering van de SAM organiseert themaavond Politieke geschiedenis van Nicaragua en de invloed van de Verenigde Staten met een lezing van socioloog Hans van Heyningen Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM) biedt financiële en technisch-organisatorische steun onder het motto Als Amsterdam bouwt, bouwt Managua : ƒ per jaar te investeren De SAM organiseert een forumdebat waar verschillende Nicaraguakenners hun mening geven over de verkiezingen De SAM organiseert met de Eduardo Mondlane Stichting (EMS) een culturele middag in Paradiso zodat Amsterdammers kennismaken met de stedenbanden Managua en Beira

7 Managua greep uit gesteunde projecten Campagne Werk samen aan een schone wereld gestart, thema Afval, waarvan de opbrengst naar composteringsproject in de wijk Centro America in Managua gaat Orkaan Mitch treft Managua: inclusief verdubbeling haalt de SAM ƒ op Jongerenconferentie met als thema Drinkwater CEPRODEL voert met IHAM-fondsen een project ter woningverbetering in Managua uit, WEBAM steunt een bibliotheek in Acahualica Een fototentoonstelling in de Rode Hoed over Straatkinderen levert ƒ 5700 op voor TESIS In de wijk Tipitapa bouwt de SAM 40 noodhuizen Steun voor de bouw van 1200 woningen aan NGO CEPRODEL, die alles zelf bouwt samen met de mensen 15-jarig bestaan van de SAM Wederom steun aan organisatie Tesis

8 Projecten Managua sinds 2004 De overgang van de SAM naar een vrijwilligersorganisatie in de periode was een moeizaam proces maar bracht ook nieuwe kansen met zich mee. Zo werden er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, bijvoorbeeld met vrijwilligers van ABN AMRO (bouwproject in de wijk San Judas). Deze samenwerking resulteerde onder meer in de realisatie van een innovatief internetproject voor arme scholieren. In 2005 en 2006 hebben opeenvolgende jonge Nederlandse ingenieurs en vrijwilligers zich ingezet voor de realisatie van sportvelden en een buurthuis in de wijk Arlen Siú. Voor het beheer van het buurthuis is met behulp van de SAM de Nicaraguaanse stichting ACVAS (Asociación Comunitaria Villa Arlen Siú) opgericht. Er werden vergaderingen, feesten, voorlichtingsavonden en culturele activiteiten gehouden. Sinds de herverkiezing van de Sandinisten gooide de lokale Consejo del Poder Ciudadano (CPC) echter roet in het eten. De aanhoudende onenigheid tussen de twee buurtcomités zorgde ervoor dat de activiteiten in de wijk op een laag pitje komen te staan. Gehandicaptenschool Melania Morales Met beperkte middelen werden kleinschalige projecten ondersteund, waarbij de SAM zich concentreerde op onderwijs en cultuur en later op Millenniumdoel 2 dat ieder kind recht heeft op toegang tot onderwijs. De gehandicaptenschool Melania Morales werd bijvoorbeeld ondersteund met speciale lesmaterialen voor blinde kinderen. Dit type projecten bleek een concrete, betaalbare investering te zijn, aangezien salarissen en andere lopende kosten door de gemeente Managua werden betaald. Biblitotheek Luis Delgadillo Ook werd de band aangehaald die de SAM van oudsher had met de bibliotheken van Managua. Verschillende projecten werden op touw gezet om het aanbod en de toegankelijkheid van de bibliotheken te verbeteren. Eén van de ondersteunde bibliotheken is de Bibliotheek Luis Delgadillo op de markt Ivan Montenegro. De bibliotheek heeft dertigduizend bezoekers per jaar. Zij werken daarbij samen met de scholen in de omgeving die een speciaal uur hebben voor de kinderen om onder begeleiding naar de bibliotheek te gaan. Het actualiseren van het aanbod in boeken hielp duizenden kinderen, studenten en ouderen uit Managua. De kostbare boeken worden niet uitgeleend maar dankzij donaties uit Amsterdam kan men nu ook thuis studeren. Escuela de Sordos Escuela de Sordos wordt sinds 2009 gesteund in het kader van Millenniumdoel 2. De doven- en slechthorendenschool biedt plaats aan 112 dove en slechthorende leerlingen in de leeftijd 3-25 jaar. De SAM ondersteunt Escuela de Sordos in het aanbieden van trainingen gebarentaal voor ouders, familieleden en professionals om de dagelijkse omgang met de kinderen te verbeteren. Ook voor 2011 en 2012 ontvangt de school nog deze steun Nederlandse en Nicaraguaanse tentoonstelling over activiteiten van de SAM Uitwisseling tussen Managua, Amsterdam en Beira (Mozambique): kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen de steden Drie vrouwen van vrouwenopvanghuis in Managua komen naar Nederland voor een training Muurschildering door Byron Gómez Chavarría met leerlingen bij Fons Vitae Lyceum Tijdens Wereldmilieudag fietsen ze ƒ 3000 bij elkaar De SAM start nieuw project, Schoner produceren, gericht op vermindering productie van afval en besparing grondstoffen, water en energie te bevorderen bij bestaande bedrijven, workshops worden gehouden op de technische universiteit in Managua De vierdelige serie op AT5 van 20 minuten Het huis van mijn dromen belicht verschillende activiteiten van de SAM Sponsorloop Ren Managua online! levert ƒ 1333 op

9 In gesprek met Ronald van der Hijden De SAM zal onder andere wegens financiële oorzaken haar beleid en doelstelling aan moeten passen. Ze heeft besloten op kleinere schaal door te gaan. Om een zo zuiver mogelijk beeld van het wel en wee van de SAM te schetsen, ginggen we in gesprek met Ronald van der Hijden, directeur Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN). Het begon allemaal rond Als student voelde Ronald zich aangetrokken door een manifestatie in de Mozes en Aäronkerk ter ondersteuning van het Nicaraguaanse volk in tijden van revolutie. Hij sloot zich aan bij het Nicaragua Komitee Amsterdam (NKA). In die tijd werden acties bedacht en voorbereid tijdens vergaderingen afwisselend bij mensen thuis. Solidariteitsnota In de loop van die periode waarin de Amsterdamse gemeente steeds meer betrokken raakte met uitwisselingen en gemeentelijke hulp in de vorm van ondersteuning en advisering waren er bij Buitenlandse Zaken ontwikkelingen om gemeentes financieel te ondersteunen. De burgemeesters (eerst Polak, toen Van Thijn) waren gevoelig voor de wens van het NKA, neergelegd in een solidariteitsnota aan de Amsterdamse gemeenteraad. Daaruit ontstond het COA (Comité Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam). In 1983 werd door Van Thijn, gesteund door Tweede Kamerlid Eveline Herfkens, een samenwerkingsverband aangegaan met Managua. In 1985 gaf een brede delegatie van de gemeente onder leiding van Liesbeth den Uyl de samenwerking verder vorm; hulp bij overheidsinstellingen, opleidingen, enzovoort. Ontstaan van de SAM Intussen namen de activiteiten zodanig toe dat deze vanuit de locatie van het Latijns-Amerika Centrum (LAC) ontwikkeld en gecoördineerd werden. Het oorspronkelijke kraakpand was door de gemeente ter beschikking gesteld. In die tijd is ook de SAM ontstaan. Rob van Gijzel was een van de eerste voorzitters. De SAM en het NKA werkten samen en via de gemeente waren er ook activiteiten met Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua (WEBAM) en Initiatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua (IHAM). Onder de noemer van de SAM werd veel aandacht besteed aan onderwijs over ontwikkelingssamenwerking door de Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam (OSA). In 1986 werd de LBSNN opgericht als een overkoepelende organisatie van de diverse Nederlandse stedenbanden met als doel coördinatie en ondersteuning bij activiteiten ten behoeve van steden in Nicaragua. Overstap naar vrijwilligersorganisatie De SAM was een door de gemeente gesubsidieerde organisatie totdat de gemeente het belangrijker achtte om meer aandacht te besteden aan de thuislanden waar veel Amsterdammers vandaan komen. Hierdoor kwam de SAM-subsidie op de tocht te staan. Na vergeefse pogingen om het tij te keren, werd besloten dat de SAM nog twee jaar overbruggingssubsidie zou krijgen, waarna de SAM zelfstandig door moest gaan als vrijwilligersorganisatie. Roots Festival & de SAM Het Roots-festival was van een belangrijk evenement voor de SAM om geld in te zamelen en haar naamsbekendheid te vergroten. Het muziekfestival stelt zich ten doel grensverleggende en nieuwe ontwikkelingen binnen de wereldmuziek te tonen en streeft naar culturele uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen. De SAM pakte tijdens het festival uit met muziek en dans, maar ook met kleine actviteiten bij de infostand. Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Met de campagne Teken van geweld steunt de SAM het vrouweninformatiepunt in Nicaragua, i.s.m. het VOA (Vrouwenopvang Amsterdam) Fototentoonstelling Aardse Paradijzen in Vondelpark OSA, de SAM en NiZA (Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika) organiseert vijfde jongerenconferentie, afsluitend spelen ze het Trias-spel Vanaf dit jaar bouwt stapgewijs de gemeentesubsidie aan de SAM af Ronda de Barro, familietheatergroep uit Léon, treedt op op het Buikslotermeerplein In Akhnaton danst men in het kader van de campagne Teken van geweld Fons Vitae Lyceum wint voor de tweede keer het afsluitende Trias-spel tijdens de jongerenuitwisseling Derde kennisfestival van het LBSNN Benefietfeest t.b.v. Vrouwenopvanghuis Zevende jongerenuitwisseling, thema: Multiculturaliteit en globalisering Filmfestival i.s.m. Roots festival in de Melkweg Cinema (zie kader hierboven uitgelicht) Start Bouwbrigade schoolgebouw en wijkcentrum in San Judas Open Huis op het kantoor van de SAM in het LAC

10 Ondertussen... gaat de hulp in managua door... De afgelopen weken zijn de ogen en oren van de wereld gericht op het nieuws rondom Wikileaks. Er is ook een aantal telegrammen betreffende Nicaragua gepubliceerd. President Ortega wordt hierin een verkleinde versie van Hugo Chávez genoemd, met wie de relatie niet zo stralend is als deze lijkt. Het lijkt er eerder op dat Nicaragua steeds meer geïsoleerd raakt. Op belangrijke ontwikkelingsthema s wordt weinig tot geen vooruitgang geboekt, of de situatie verslechtert. Negen bisschoppen hebben hun zorgen geuit over de politieke situatie van het land die volgens hen alleen maar slechter wordt. De Staat geeft de indruk een latwerk te zijn van instituties voor de belangen van personen en van een groep. In een rapport van Amnesty International wordt gemeld dat de Nationale Raad voor de Bescherming van Kinderen en Adolescenten is opgeheven en dat op scholen voorlichting en opvoeding over seksueel geweld ontbreekt. Hulp aan de bevolking van Nicaragua blijft dus hard nodig. algemeen zeer succesvol in het creëren van draagvlak omdat ze een afgebakend thema en een concreet doel voor ogen hebben. Verder speelt de persoonlijke betrokkenheid van de initiatiefnemers een grote rol bij de uitvoering van het project. Vaak worden inzamelingsacties via internet opgezet. Voorbeelden in Nicaragua zijn St. SamenScholen en St. Juntos Contigo. Ontwikkelingssamenwerking 2.0 De inzamelingsacties via internet hebben zich de laatste jaren verder ontwikkeld tot wat men tegenwoordig Ontwikkelingssamenwerking 2.0 noemt. Het gaat erom dat je precies kunt zien wat er met je donatie gebeurt. Voorbeelden zijn Kiva, die particuliere aanbieders en afnemers van microkredieten met elkaar in contact brengt en de 1%Club. Ook zij koppelen via internet mensen aan projecten, met het verschil dat het hier gaat om donaties. Vooral bij Kiva vindt u veel Nicaraguaanse initiatieven terug. Op het moment van schrijven wel 263! Eenmansacties en internet De vraag is natuurlijk: hoe? Een belangrijke vernieuwing in het medefinancieringsstelsel is de eis dat wordt samengewerkt met lokale organisaties. In Nicaragua spelen de stedenbanden hierin een belangrijke rol. Sommigen werken namelijk samen met een sterke counterpart. Maar onder het huidige economisch en politieke klimaat zal de geïnstitutionaliseerde ontwikkelingssamenwerking blijven versoberen. Aan de andere kant zet de maatschappelijke trend van het particuliere initiatief zich voort. Daar waar vroeger bewegingen zich organiseerden en van daaruit steun gingen verlenen, zijn het tegenwoordig veelal eenmansacties die kleinschalig en projectgericht te werk gaan. Zij zijn over het Je zou kunnen zeggen dat de SAM onvoldoende in staat is geweest om met haar tijd mee te gaan. Het is gewoon erg moeilijk een bestaande organisatie om te bouwen naar een moderne variant die de concurrentie met de nieuwe clubs aankan. We blijven echter van mening dat de SAM solidair moet blijven met de bevolking van Nicaragua. Die heeft daar recht op. Zoals gezegd, zijn wij ons nu aan het bezinnen op een manier om hier nieuwe invulling aan te geven. Wij hopen dat u, net als de SAM, ook solidair wilt blijven met Nicaragua en dat ook u op zoek gaat naar de manier die het beste bij u past. Wie weet kunnen we hier in de toekomst toch nog samen in op blijven trekken. Wij hopen dit van harte. Bron: Jongerenconferentie OSA/de SAM staat op de tocht De SAM wordt per 1 april een volledige vrijwilligersorganisatie Draadloos internet in de wijk Martin Luther King in Managua Muurschildering in Den Ilp op basisschool De Fuik door Soraya Morcada en leerlingen Open Stage tijdens het Roots Festival in het Oosterpark met dansgroep Nicarao en muziek Start tweede Bouwbrigade voor sportvelden en een buurthuis in Arlen Siú Wandeltocht i.s.m. wandelorganisatie KNBLO in recreatiegebied t Twiske levert 880 op De SAM zamelt 600 op Roots Open Air festival in voor bibliotheek Niños Felices, met de Battle of Amsterdam: rappen voor doekoe Tweede delegatie bouwbrigade reist af naar Managua voor de bouw van een buurthuis Sinterklaasfeest in Managua

11 In gesprek met wendy raaphorst Tot eind 2004 functioneerde de OSA (Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam) als zusterorganisatie van de SAM in hetzelfde gebouw aan de Nieuwe Herengracht. De OSA is voortgekomen uit de SAM en later uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie. Door beëindiging van de subsidie hield de OSA eind 2004 op te bestaan. Wendy Raaphorst, ex-medewerker educatie en later coördinator van de organisatie, blikt terug op een mooie periode. De organisatie was gericht op onderwijs en gaf onder andere workshops aan leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs, met name ook voor de bovenbouw van de havo en het vwo. Maatschappijleer Tijdens de lessen Maatschappijleer werden middels een speciaal ontwikkeld lesprogramma onderwerpen als urbanisatie, stad, platteland en burgerrechten behandeld op verschillende Amsterdamse scholen. Naast aandacht voor Managua en Nicaragua was er ook aandacht voor Mozambique. Uitwisseling Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten was een bezoek van leerlingen uit Managua en Beira aan Amsterdam. Door middel van debatten en spelen werden de leerlingen met elkaar in contact gebracht. Volgens Wendy was dit zo n groot succes dat andere stedenbanden dit hebben voortgezet. Klas naar Max Voor het basisonderwijs organiseerde de OSA Klas naar Max in het Havelaar-gebouw. Hier werden kinderen door vrijwillige docenten onderwezen in kennis van lokale omstandigheden en gewoontes in Mozambique en Nicaragua. Ook organiseerde de OSA musicaluitvoeringen. Het Fons Vitae Lyceum Amsterdam (FVL) heeft verschillende activiteiten georganiseerd om fondsen te werven om bijvoorbeeld activiteiten in het buurthuis in Arlen Siú te realiseren. Na het stopzetten van de subsidie is bestuurslid Peter Salden (ook docent Maatschappijleer FVL) niet alleen belangrijk geweest voor uitwisselingsactiviteiten, maar heeft hij ook zorggedragen voor diverse sponsoractiviteiten zodat de SAM het werk kon voortzetten. Trias-spel Als afsluiting van de uitwisselingen van leerlingen uit Managua, Beira en Amsterdam werd het intensieve en competitieve Triasspel gespeeld. Scholenteams streden tegen elkaar voor de wisselbeker. In elke spelronde werd hun kennis over de actualiteit, globalisering en multiculturaliteit getest. Bij vragen als wat is het belangrijkste exportproduct van Nicaragua (koffie) of wat is het armste deel van Mozambique (het noorden) waren de buitenlandse gasten in elk team van grote waarde De SAM werft vrijwilligers en donateurs op Roots Festival Steun in bibliotheekboeken en kopieermachine voor bibliotheek Luis Delgadillo Steun in lesmaterialen in reliëf, computer voor interactieve programma s, braillemachine en blindenstokken voor blinden basisschool Melania Morales Buurtcomité legt laatste hand aan het buurthuis in Arlen Síu Leerlingen Fons Vitae halen 7746 op met sponsoractiviteiten en twee leerlingen reizen af naar Managua als reporters Muurschilderbrigade met Coralia Garcia Peralta bij basisschool De Notenkraker De SAM krijgt steun van Millenniumgemeente Oud-West voor een bedrag van 8000 voor 2009 Steun aan blindenbasisschool Melania Morales, afdeling verstandelijk gehandicapten, en bibliotheek Alfonso Velasquez Flores Nicaraguaanse theatergroep Movitep treedt voor de SAM op tijdens Roots Open Air festival Muurschilderbrigade met Manuel de Jésus Alaniz Gámez bij naschoolse opvang Coco

12 SAM in Steun aan de millenniumdoelencampagne In ontving de SAM financiële steun van stadsdeel Amsterdam Oud-West (nu Amsterdam West). Oud-West is een Millenniumgemeente, wat wil zeggen dat zij lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda verbindt. Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de acht Millenniumdoelen, die in 2000 door 189 landen zijn opgesteld. Overkoepelend doel: vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen bestrijden. Deze afspraken gaan onder andere over scholing, kindersterfte en bestrijding van ziektes. Buurtcentrum De Havelaar heeft de SAM vanaf sept de mogelijkheid geboden één dag in de week een werkplek bij hen te huren en prettig samen te werken in de zichtbaarheid van de SAM in de wijk. Onze dank daarvoor! In 2009 en 2010 heeft de SAM zich sterk kunnen profileren door activiteiten ter bewustwording en fondsenwerving te organiseren in Oud-West in het kader van de Millenniumdoelen. Met o.a. informatiestands bij twee Zimmerende Zondagen, deelname aan een minikinderfestival, een Gigantona maken, een Latino-avond met loterij, een fototentoonstelling en een Muurschilderbrigade in 2009 én een kunstveiling, funky yoga-fundraiser en een groots Recycle-Je-Rijkerevenement in het kader van Wereldarmoededag in 2010 heeft de SAM ruim 3000 opgehaald. Ook gaat onze dank uit naar Stadsdeel West (voorheen Oud-West) voor hun steun aan de SAM in In 2009 hebben twee HvA-stagiaires veel van de organisatie van de activiteiten voor hun rekening genomen, toewerkend naar een Muurschilderbrigade met de Nicaraguaanse kunstenaar Johnny Garcia Chamorro bij buurtcentrum De Havelaar. In 2010 is de focus gelegd op het organiseren van een evenement in het kader van Wereldarmoededag. De activiteiten die dag stonden geheel in het teken van recyclen om mensen te inspireren en bewust te maken van het feit dat niet alles dat kapot is, weggegooid hoeft te worden, maar gerepareerd, hergebruikt of gedoneerd kan worden. Daarnaast waren er optredens, salsaworkshops en heerlijke Latino-hapjes & soepen. De inkomsten komen ten goede aan het daarvoor geadopteerde project: de dovenschool Escuela Cristiana de Sordos de las Asambleas de Dios in Managua (zie ook pagina 8). Alle activiteiten werden gefinancierd vanuit de subsidie over vanuit Oud-West. Beste donateurs, (ex-)medewerkers, vrijwilligers en staigiares, Hopelijk heeft deze laatste gedrukte Managua goede herinneringen bij u opgeroepen en net als bij ons enige weemoed. De SAM is u dankbaar voor uw jarenlange steun en hoopt er op dat u daarmee doorgaat. Uw donatie kunt u overmaken naar giro t.n.v. Stedenband Amsterdam-Managua. U kunt ons blijven volgen via onze website en voor de digitale Managua kunt u uw adres doorgeven. Zo ontvangt u de ontwikkelingen voortaan per mail. Nogmaals bedankt en alvast een prettig 2011 toegewenst! Het bestuur Colofon Stichting Stedenband Amsterdam-Managua p/a Buurtcentrum De Havelaar Douwes Dekkerstraat SX Amsterdam Giro: Medewerkers Peter Doggers, Carolien Driessen, Wim Hardeman, Marleen Klein Brinke, Willem Reijrink, Piet Schuijt, Hanneke Smits, Henk Valkhoff Lay-out Marleen Klein Brinke Druk Drukkerij Damen 2010, Amsterdam Blijf op de hoogte via de digitale Managua en mail uw adres naar gmail.com Muurschilderbrigade met diverse (kinder)activiteiten eromheen: Johnny Garcia Chamorro schildert bij De Havelaar een muur thema Alle vogels vliegen, alle kinderen spelen : opbrengst 1000 Johnny Garcia Chamorro maakt een Gigantona en schildert Martin Luther King voor het 100-jarig bestaan van de Lutherhof; zij kopen dit voor 1000 voor de SAM Pilaren bij de ingang van het Rijtuigenhof op de Overtoom worden samen met bewoners & Rosario Alaniz beschilderd Scholenbanden opgestart tussen ECO-kids bij De Havelaar in Amsterdam en Escuela Clementina Cabeza in Managua & basisschool De Fuik, Den Ilp en Escuela Pablo Antonio Cuadra Het thema-evenement Recycle Je Rijker (Wereldarmoededag) brengt 635 op voor Escuela de Sordos Diverse activiteiten brengen daarnaast 800 op voor Escuela de Sordos De SAM besluit haar werkzaamheden op een andere manier voort te zetten Gigantona wordt voor een bedrag van 200 geadopteerd door Leiden-Juigalpa In Managua zijn een muurschildering en drie trainingen gebarentaal voltooid van opbrengsten uit 2009 Lutherhof steunt de SAM ook dit jaar met 1000