MONUMENTEN SAM KRONIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONUMENTEN SAM KRONIEK"

Transcriptie

1 STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAM KRONIEK Nummer 60 Zomer 2011 Inhoudsopgave Redactioneel Actualiteiten De Mineraalwaterfabriek Eierstreek Het sterrenkundig verleden van Radio Kootwijk De donateursavond in de Mariakerk Colofon Fotovoorzijde: Atrium met bomen in de Politieacademie te Apeldoorn Fer de Deken 1

2 Redactioneel Het zestigste (!) nummer van de KronieK ligt voor u. Toch iets om even bij stil te staan. Begonnen als SAM-nieuws in juni 1995, een brochure van vier pagina s. Vanaf 1999 kwam er een net kaftje om heen. Vanaf 2001 werd de titel veranderd in SAM-KronieK en veranderde ook de opzet: naast nieuws ook artikelen. Deze opzet wordt nog steeds gehanteerd, alleen de vormgeving is in de loop der tijd gewijzigd. De SAM-KronieK in de huidige vorm bestaat dus ook al weer 10 jaar! In dit nummer kunt u weer de actualiteiten volgen. Voorts is er een impressie van de donateursavond/-excursie in de Mariakerk en een en ander over het sterrenkundig verleden van Kootwijk. Tenslotte: wist u dat Apeldoorn een mineraalwaterfabriek heeft gehad? Ik niet. U leest er over in dit nummer. Mede namens Fer de Deken wens ik u weer veel leesplezier. Peter de Vries 2

3 Actualiteiten HET UUR DER WAAR(?)HEID Terwijl wij volop bezig waren met ondermeer het (extra) uitgebreide programma voor de Open Monumentendagen (vanwege het 25-jarig jubileum hiervan) moesten we daarnaast veel aandacht besteden aan de discussies binnen de gemeente in het kader van de (helaas noodzakelijke) gemeentelijke bezuinigingen. Sommige raadsfracties bleken hierbij over zoveel deskundigheid op dit terrein te beschikken dat overleg niet noodzakelijk werd geacht... Maar om een lang verhaal kort te maken, de uitkomst van alle geharrewar is: - De raad volgt B&W in haar voornemen om de SAM haar vaste jaarlijkse subsidie te ontnemen. Deze was ondermeer bestemd voor het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendagen en ook voor onze huisvesting in het ACEC-gebouw. - De gemeenteraad stelt daarentegen wèl veel waarde te hechten aan de continuering van de Open Monumentendagen in Apeldoorn. - De raad stelt daartoe wel beschikbaar aan het Erfgoedplatform. Zoals in een eerdere KronieK toegelicht is het Erfgoedplatform een overlegorgaan van meerdere organisaties (waaronder de gemeente zelf en CODA, en al dan niet met een rechtspersoonlijke status). Noot: Omdat het Erfgoedplatform geen juridische status heeft, zijn er ook geen statuten. Allerlei organisaties kunnen dus in dit orgaan meepraten en kunnen dus ook een beroep doen op deze

4 Een aantal raadsleden wilden ook wel de Stichting Bouwhuis in haar huisvestingskosten tegemoetkomen, maar de raad stelt daar geen budget tegenover. Kortom: Er bestaat veel verwarring en onbegrip. In elk geval wordt het allemaal heel erg omslachtig. De argumentatie en de uitvoering van het een en ander is ons nog volstrekt onduidelijk... Conclusie: De SAM heeft m.i.v. volgend jaar geen budget meer voor het organiseren van de Open Monumentendag(en). Toch wil de raad wèl dat de Open Monumentendag blijft gehandhaafd... Maar, zo wordt gesteld: De aandacht voor de beleving van cultuurhistorie... in Apeldoorn... waaronder de Open Monumentendag kan OOK door het Erfgoedplatform ter hand worden genomen. Waarvan akte! De Open Monumentendag moet dus blijven bestaan, maar de SAM hoeft dit schijnbaar niet meer te organiseren (zoals de afgelopen 24 jaar, op verzoek van de gemeente...). De gemeente (het Team Cultuurhistorie) is ook deelnemer aan het Erfgoedplatform. Zal zij wellicht zelf de organisatie van de OMD in de toekomst geheel op zich nemen? 4

5 Open Monumentendagen: Oud gebouw Nieuw gebruik Apeldoorn kan (alleen) dit jaar nog verzekerd zijn van uitgebreide en feestelijke Open Monumentendagen. Des te fijner, omdat dit fenomeen in 2011 jaar 25 jaar bestaat, zowel landelijk als in Apeldoorn. Het Comité Open Monumentendag, bestaande uit Jan Cobelens (voorzitter), Reinhilde Ammerlaan, Harro Frieling (allemaal SAM), Yvonne de Vries (gemeente) en Annemiek van der Horst (CODA) stelt daarom een extra mooi en uitgebreid programma en dito -boekje samen. Dit programmaboekje is bij deze kroniek Het atrium in de Politie Academie aan de Arnhemseweg: een voorbeeld van Oud gebouw - Nieuw gebruik Historisch Café Tijdens het Historisch Café op vrijdag 2 september in CODA zal een toelichting op het OMD-programma worden gegeven. Voorafgaand daarvan vindt een bijeenkomst met alle vrijwilligers plaats. Heeft u zich ook al als zodanig opgegeven (bij Annemiek van der Horst of Fenny Bruns)? Er is dit jaar immers extra menskracht nodig! 5

6 Monumenten-estafette Radio Kootwijk: een groot succes In het kader van het 25-jarige Jubileum organiseert de landelijke Stichting Open Monumentendag gedurende de 25 daaraan voorafgaande weekeinden een Monumenten-estafette, waarin steeds een landelijk top-monument wordt opengesteld. Het weekeinde van 23 en 24 juli viel Radio Kootwijk deze eer te beurt. Wij hadden een uitgebreid programma samengeteld, en dat bleek niet tevergeefs: we mochten maar liefst ruim bezoekers ontvangen, en dat ondanks het wisselvallige weer! Nog gepland staan: - Gevangenisdorp, Veenhuizen: 6 & 7 augustus Jachthuis Sint Hubertus: 13 augustus Markiezenhof, Bergen op Zoom: 20 & 21 augustus Kasteel Nederhemert: 27 augustus Rotterdam, groot handelsgebouw: 3 september Paleis op de Dam, Amsterdam: 11 september 2011 Maallust Veenhuizen Markiezenhof Kasteel Nederhemert 6

7 SAM 25 JAAR In november 2012 bestaat ook de SAM zelf 25 jaar! Het bestuur beraadt zich op passende activiteiten (feestelijkheden?) hiervoor. Wilt u het ons laten weten als u suggesties heeft? Excursie Mariakerk De excursie naar de Mariakerk op dinsdag 26 juli heeft veel belangstelling getrokken. We zagen hier niet alleen veel oude bekenden, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Nu maar hopen dat ook zij donateur worden (heeft u uw buren, collega s en familie dit ook al gevraagd?). Er zijn nog diverse andere excursies in voorbereiding. Ondermeer is het onze bedoeling om nog naar de Grote Kerk, de Synagoge en de Echoput te gaan. Wellicht heeft u ook nog suggesties of wensen? Sterrenkundepaneel Radio Kootwijk Zoals in het vorige nummer in een naschrift werd vemeld is toch op 11 mei op de Turfberg bij Radio Kootwijk een informatiepaneel over de sterrenkundige ontdekkingen die vanaf daar 60 jaar tevoren zijn gedaan, onthuld. Deze vond plaats door de 85-jarige emeritus hoogleraar Hugo van Woerden van de RU Groningen. Er was belangstelling van bijna 100 gasten, die van heinde en verre kwamen (ook uit het buitenland). Zie elders in dit nummer voor een verslag Zoals u ziet kent de SAM weinig beperkingen: onze blik op cultuurhistorie strekt zich ook uit tot gemeente-overschrijdende zaken en de betekenis van Apeldoorn voor de wetenschap. HarroKAFrieling voorzitter 7

8 De Mineraalwaterfabriek Een stukje geschiedenis van de Eerste Apeldoornsche Fabriek van Minerale Wateren en Mousseerende Dranken Op 3 mei 1880 is door Gijsbert Otte Mzn een Mineraalwaterfabriek opgericht aan het Sophiapark. Op 21 juni 1880 staat in de Apeldoornse Courant een paginagrote advertentie van de Eerste Apeldoornsche Fabriek van Minerale Wateren en Mousseerende Dranken Er is een prijscourant bij afgedrukt met prijzen van minerale wateren en mousseerende dranken. Een kogelflesje Apeldoorns mineraalwater kost 6 ct en een flesje Spa 15 Ct. Op 14 mei 1881 werd de fabriek verplaatst naar de Hoofdstraat A.15. Ter hoogte van waar nu de HEMA en de Free Record Shop zit, maar dan ongeveer 20 meter naar achteren. Op 30 october 1882 is Hendrik Mees uit Groningen bij Otte komen wonen. 8

9 De voorzijde: links een oude opname en hierboven de huidige situatie Op 12 mei 1887 verkoopt Diederik van den Bold, kruidenier wonende te Apeldoorn, in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met Johanna Licht, aan Lucas Mees, wonende te Groningen een stuk weiland, groot vier roeden en vijf en dertig ellen. De koop werd aangenomen door zijn vader, Hendrik Mees, mineraalwaterfabrikant in Apeldoorn. Johanna Licht had de grond gekocht op 2 mei 1872 akte nr 1398 notaris W. Walter. Op de aangekochte grond wil Lucas weer een eigen mineraalwaterfabriek bouwen, waarvoor de architect 9

10 C.M. Gardenier een ontwerp maakt. Het ontwerp wordt op 8 maart 1887 door B&W goedgekeurd. Hierdoor is het een van de oudste panden aan de Beekstraat. Op 1 juni 1911 overleed Hendrik Mees, mineraalwaterfabrikant, gewoond hebbende te Apeldoorn. Een beschrijving van de nalatenschap is op 7 juni 1911 opgemaakt; daar staat beschreven wat er in elke kamer staat. Een beschrijving van wat er in de fabriek staat vergt meer dan een halve pagina: Twee gesloten handwagens; een vulkachel met plaat; een oude mineraalwatermachine; mineraalwaterflesschen; nog een mineraalwatermachine; twee gas-ornamenten; drie bakken; drie kuipen; gereedschap; voorraad bier en limonade; vooraad lege flesschen, manden; kruiwagen; bakken; gieter. Drie vaten bier; drie vaatjes siroop; anderhalve mandkruik siroop; vier lege mandkruiken; kruiken en nog veel meer.. 10

11 Een zijaanzicht: links een oude foto, hierboven de huidige situatie Helaas is uit de opsomming niet af te leiden op welke manier het mineraalwater wordt vervaardigd en waar het water vandaan komt. Op 20 juni 1911 is er een publieke veiling van vastgoed; hier worden ook door Pieter Mees Lzn de percelen aan de Beekstraat 22 ingebracht, de percelen worden echter niet toegewezen. Een paar dagen later, op 30 juni 1911 koopt Murk Klazes de Roos, toen nog zonder beroep, het huis, de fabriek en een tuin aan de Beekstraat met de hele inventaris. De koopprijs is zesduizend vijfhonderd gulden. Op 1 november 1911 neemt Murk Klazes de Roos, toen al mineraalwaterfabrikant wonende te Apeldoorn, een hypotheek op het complex. Op 17 mei 1912 kreeg hij vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein, maar nog niet per glas. 11

12 De hudige achterzijde In 1912 werden de voorgevel en het interieur verbouwd en kwam de winkel in het rechter deel van het perceel. Op 31 juni 1931 overleed hij en zette zijn vrouw het bedrijf voort onder de naam Wed. M.K.de Roos. Kort daarna kocht zij de Wijnhandel-Slijterij de Pasch schuin tegenover het postkantoor. De zaak aan de Beekstraat werd ingebracht in het bedrijf aan de Deventerstraat. Na een verbouwing in de Deventerstraat werd het bedrijf heropend op 23 april 1932, onder de naam: Firma Wed. M.K. de Roos-Schimmel Slijterij-Wijnhandel De Pasch. Op 18 november 1968 nam L.E.de Roos de zaak van zijn moeder over en door gebrek aan opvolging werd het bedrijf op 30 december 1980 opgeheven. Bert Kompanje Bronmateriaal: Kadastrale en notariële archieven en archiefmateriaal van K.E.de Roos foto s Coda en Fer de Deken 12

13 Eierstreek Zoals hiernaast te zien is had Mees zijn winkel aan de Eierstreek. Die naam heeft niets van doen met de eierhal, maar is een verbastering van het woord euwer dat is afgeleid van het werkwoord euwen wat grazen betekent. Hij woonde op het gra(a)slandje. Wanneer de naam werd veranderd in Beekstraat heb ik niet kunnen achterhalen. In ieder geval heette het in 1890 nog Eierstreek en in 1910 Beekstraat. Jan Brouwers vertelde mij dat het pand nu eigendom is van de gemeente, deze is niet van plan het te slopen. Dit deel van de Beekstraat tot de Stationsstraat valt buiten het bestemmingsplan centrum. Voor de gemeente is particulier initiatief welkom, zeker als die het wil renoveren. Het is dus een uitgelezen kans voor de gemeente als de Vereniging Andries van Driesum, die het Achterom al zo prachtig heeft gerenoveerd, het zou kunnen kopen. Dan blijft dit pand ook voor de toekomst voor Apeldoorn behouden. Dan zou dit pand samen met het al zo mooi gerenoveerde pand van de juwelier Mulderij een fraaie entree van de oude authentieke Beekstraat kunnen worden. Fer de Deken 13

14 Sterrekundig verleden van Radio Kootwijk. Op 11 mei dit jaar werd een informatie paneel onthuld op de Turfberg. Dit paneel herinnert aan het sterrekundig verleden van Radio Kootwijk dat precies 60 jaar geleden een aanvang nam. 14

15 Tussen 1948 en 1955 stonden er op de Turfberg bij Radio Kootwijk een aantal Duitse Würzburg radarschotels (zie afbeelding hiernaast). Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten deze schotels deel uit van de zogenaamde Atlantikwall, de Duitse radarverdedigingslinie langs de hele Europese kust. Eén van de Würzburg-antennes, die een diameter van 7,5 meter hadden, werd gebruikt voor radiosterrenkundig onderzoek aan de Melkweg. Dit onderzoek werd geleid door prof. dr. Jan Hendrik Oort van de Leidse Sterrewacht en radio-ingenieur Lex Muller van de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg. De Leidse astronomen wilden radiostraling uit de Melkweg opvangen en de Melkweg in kaart brengen. Dit lukte en in de lente van 1953 kon de eerste kaart van de Melkweg getoond worden tijdens een lezing aan de universiteit van Oxford. Hierboven: ziet u dat Prof. Dr. Hugo van Woerden een uitleg geeft van de bevindingen van het onderzoek uit

16 Hier boven ziet u de genodigden naar de plaats van onthulling lopen. Hier onder ziet u de openingshandeling door prof. van Woerden. Aan de andere kant van het bord staat de technicus Arie Hin die alle technische problemen oploste 16

17 Hier boven: Het informatie paneel. Tekst en foto s onthulling Fer de Deken Tekst en foto s van de Würtzburg radarschotels: 17

18 Donateursavond in de Mariakerk. Op dinsdag 26 juli werd de SAM donateursavond gehouden met een lezing en een excursie in de Mariakerk. De goed bezochte avond werd geopend door Harro Frieling waarna de locatie voorzitter Ernst Voogd iets vertelde over de organisatie en inbedding van de kerk in de Emmaüs parochie. Aansluitend vertelde Huub Ummels een gloedvol verhaal over de geschiedenis van de Mariakerk. Waarbij hij begon met de oude Romaanse kerk op het stadhuisplein, om te eindigen bij de laatste restauratie in Het schipgedeelte werd gebouwd in de Rijnlandse Neo Gotische stijl, naar ontwerp van de Arnhemse architect J.W. Boer- 18

19 booms. In 1898 was het klaar. De bekende aannemer Chris Wegerif voerde het uit. De tweede fase het dwarsschip werd in 1901 door de zoon, Joseph, van de bekende bouwmeester P.J.H. Cuypers gebouwd in de Franse Neo Gotische stijl. In het midden van de kerk kan je het subtiele verschil zien, o.a. in de groen geglazuurde gewelf steentjes. De derde fase, de toren van 70 meter hoog, (toevallig 3 meter hoger dan die van de N.H. Nieuwe kerk, werd niet voltooid. Met enige trots werd wel verteld dat de Mariakerk even breed, even hoog, maar wel langer is (60 meter) dan de Nieuwe kerk. 19

20 20

21 Na het algemene deel werd een rondleiding gehouden waar de gaaf bewaarde neo-gotische inventaris werd toegelicht en duidelijk werd waarom de Mariakerk een rijksmonument is. Een impressie: Links ziet u het koor van de kerk met de 5 prachtige glasin- loodramen welke door Otto Mengelberg werden geschilderd Hier onder details van het vier-luikig altaarstuk. Dit werd door door de vader van Otto, Friedrich W. Mengelberg gesneden. Het middendeel van het altaarstuk werd door de vorige pastoor ingekort om het zicht op het middelste raam niet te belemmeren. 21

22 Boven: Deze Pieta, eveneens gesneden door F.W. Mengelberg, werd geplaatst in de R.K. kerk in Mijdrecht en in 1977 geschonken aan de Mariakerk. Het is gemaakt naar een middeleeuws voorbeeld uit Brummen. 22

23 Boven: De kruiswegstaties werden geschilderd door Wijnand Geraedts. De doeken waren oorspronkelijk op de muur geplakt, maar door de tijd begonnen die te verzepen en moesten ze losgemaakt worden van de muur en op een spieraam gespannen worden. Een SAM lid zag een stijlovereenkomst tussen Geraedts en Toorop. Op de pagina hiernaast onder-links: de Schatkamer van de kerk waarin vele voorwerpen werden bewaard uit het Rijke Roomsche leven. Op de rechter foto het doopvont, wat zo zwaar is dat het met een takel moet worden getild. Tekst en foto s Fer de Deken. 23

24 COLOFON Bestuur Voorzitter: Harro Frieling telefoon: apeldoornsemonumenten.nl Secretaris: Hans van de Water telefoon: apeldoornsemonumenten.nl Penningmeester: Henk Bast telefoon: apeldoornsemonumenten.nl Leden: Jan Cobelens Barbera Visser-Fijn van Draat Commissies Historisch onderzoek: Bert Kompanje Frederik Erens Adviseurs mevr. J. Thomas Mevr. F. Bruns dhr. W.F. Bijloo dhr. W. Kroon dhr. H.A.M. Ummels Postadres Stichting Apeldoornse Monumenten ACEC gebouw Roggestraat CD Apeldoorn Website Bankrekening Rek.nr. Rabo-bank: t.n.v. penningmeester SAM minimumdonatie 22,-- bij automatische incasso 20,-- SAM-KronieK is een uitgave van de Stichting Apeldoornse Monumenten Donateurs ontvangen dit blad gratis Losse nummers 2.-- Redactie: Fer de Deken. Eindredactie Peter de Vries Redactieadres: Koninginnelaan BS Apeldoorn tel.: Druk AFORMA drukkerij 24

MONUMENTEN SAMKRONIEK

MONUMENTEN SAMKRONIEK Inhoudsopgave STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAMKRONIEK Nummer 53 Zomer 2009 Redactioneel: Actualiteiten: Onthulling van de kwartjesfontein: De erfgoedweek: Boekuitreiking de Kwartesfontein : Nieuwe

Nadere informatie

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN TE KOOP VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN Omschrijving Object Uniek, spectaculair, monumentaal en gelegen in een prachtige landelijke omgeving. De Hubertuskerk in Dongen Vaart betreft een zeer

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten.

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten. Jansstraat 64 wijk: Centrum Soort : Gevelsteen Naam : INDE TOELAST Datering : 1609 Architect : Lieven de Key (alleen nog de 1 e verdieping) Bouwstijl : Perceel : Rijksmonument RM/19340 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Arnhem Koningsweg 17 (Rijzenburg)

Arnhem Koningsweg 17 (Rijzenburg) Arnhem Koningsweg 17 (Rijzenburg) Historisch pand met TWEE VILLA S onder één kap Mogelijkheid om op een buitengewone locatie te wonen Aan de poort van Het Nationale Park De Hoge Veluwe Prachtig ontwerp

Nadere informatie

MONUMENTEN SAM KRONIEK

MONUMENTEN SAM KRONIEK STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAM KRONIEK Nummer 58 Winter 2011 Inhoudsopgave Redactioneel Actualiteiten Het Apeldoorns karakter te grabbel? Even Voorstellen Cultuurhistorie in Hoenderloo Colofon 2

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

MONUMENTEN SAM KRONIEK

MONUMENTEN SAM KRONIEK STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAM KRONIEK Nummer 56 Zomer 2010 Inhoudsopgave Redactioneel Actualiteiten Excursie Politieacademie Even voorstellen: Hans van de Water Proeflokaal t Achterom Verloting

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Ontstaan NIBE

25 jaar NIBE - Ontstaan NIBE 6 6 25 jaar NIBE - Ontstaan NIBE NIBE25-Boekje.indd 6 17-8-2015 22:37:43 25 Jaar NIBE aanleiding tot oprichting 7 Een kwart eeuw NIBE, Michiel Haas blikt terug op de aanleiding om met het NIBE te beginnen

Nadere informatie

De Rosmolen te Kampen

De Rosmolen te Kampen De Rosmolen te Kampen De geschiedenis van de Rosmolen in het kort. De maalderij, hierna genoemd rosmolen, is erg oud. Uit een akte uit het jaar 1699 blijkt, dat Jan Geertsen Storm en zijn vrouw Elisabeth

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Projectnaam: Omschrijving: Klooster Walenburg Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Villa en Klooster Walenburg thema: restauratie exterieur en interieur Klooster Walenburg Factsheet Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg WONING BROCHURE Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 te Doesburg, voor

Nadere informatie

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Donderdag 8 juli 2011 door Gemma van Winden-Tetteroo Jakob en Marja voor hun prachtig verbouwde Rechthuis. Schipluiden De zon kruipt bijna weg achter

Nadere informatie

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs:

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs: TE KOOP - PETERSBURCH Damplein 5 - Edam Vraagprijs: 1.950.000 www.reliplan.nl 2 Object Multifunctioneel Het object kan multifunctioneel aangewend worden voor bedrijvigheid, expositie, wonen en horeca.

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk In dit financieel jaarverslag zullen wij in gaan op de cijfers van 2014. Als eerste wordt de rechtsvorm en de samenstelling van het bestuur besproken. Daarna volgt een korte samenvatting over van de activiteiten,

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Oranjeburgh Royaal ROYAAL WONEN wonen OP op EIGEN eigen KAVEL kavel Ontwerp de buitenkant

Nadere informatie

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Jaarrekening 2013 Inhoud 1. Verslag van het stichtingsbestuur 2. Algemeen 3. Jaarrekening 3.1. Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 3.2. Balans

Nadere informatie

De punt op de i van de restauratie

De punt op de i van de restauratie Gerlof van der Veen De punt op de i van de restauratie Op zoek naar historische eenheid in hedendaagse verscheidenheid Aan de markten in Zutphen vormen de afzonderlijke gevels met elkaar een beschermd

Nadere informatie

Voormalige Heilige Geestkerk

Voormalige Heilige Geestkerk Te koop Voormalige Heilige Geestkerk Adres Mozartweg 54 te Amersfoort Geschiedenis De Heilige Geestkerk is gebouwd in de periode van 1958-1963, in opdracht van het bisdom Utrecht, naar een modernistisch

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

MONUMENTEN IN APELDOORN

MONUMENTEN IN APELDOORN 6 MONUMENTEN IN APELDOORN Apeldoorn heeft een lange en interessante geschiedenis. Als villa ut marca Appoldro wordt Apeldoorn al in 792 in een schenkingsakte genoemd. De plaats zal toen niet veel meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAMKRONIEK

STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN SAMKRONIEK STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN Nummer 55 Voorjaar 2010 Inhoudsopgave SAMKRONIEK Voorwoord Actueel Stedenschennis Tivoli, geschiedenis van een theater Alternatieven voor de sloop van Tivoli Achter de

Nadere informatie

H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Informatie avond

H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Informatie avond H. Andreas & Antonius Oostelbeers Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers Welkom! Informatie avond 24 Juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Nieuws vanuit het Parochiebestuur 3. Voortgang Sept-2014

Nadere informatie

PERSBERICHT. De restauratie van het schip van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem is afgerond! Een moment om bij stil te staan.

PERSBERICHT. De restauratie van het schip van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem is afgerond! Een moment om bij stil te staan. PERSBERICHT De restauratie van het schip van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem is afgerond! Een moment om bij stil te staan. Meer informatie over dit bijzondere restauratiewerk op de persbijeenkomst:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom!

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers Welkom! Informatie avond 26 Mei 2016 Agenda 1. Opening 2. Voortgang Juli-2015 tot Mei-2016 3. Financien 4. Stand van zaken verbouwing 5. Vervolg

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 9 20 mei 2016

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 9 20 mei 2016 Losse Entjes Jaargang 24 no. 9 20 mei 2016 Agenda 23 mei GMR vergadering 1 juli Losse Entjes 2 juni Schoolfotograaf 5 juli Rapportgesprekken 10 juni Losse Entjes 8 juli Rapporten mee 11 juni Oud Papier

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012 Nieuwsbrief januari 2012 Start jubileumjaar 100 jaar Den Dolder op woensdag 1 februari 2012 Door diverse werkgroepen is hard gewerkt om, verdeeld over het gehele jaar 2012, een aantrekkelijk honderd jaar

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

De Fabriek Delfshaven

De Fabriek Delfshaven De Fabriek Delfshaven Projectpresentatie Rotterdam Architectuurprijs 2013 Credits Locatie: Mathenesserdijk 410, 3026 GG Rotterdam Programma: Bedrijfsverzamelgebouw 3560 m2 Ontwerp: Mei architecten en stedenbouwers

Nadere informatie

Dorpsstraat 114 Helmond

Dorpsstraat 114 Helmond Dorpsstraat 114 Helmond Deze schitterende oude burgemeesterswoning is uit de 2 e helft van de jaren 30 en gebouwd door aannemer Adriaans uit Stiphout. De prachtige monumentale villa is geschikt voor zowel

Nadere informatie

DE KANTEELSTEEN OP T STINS AAN T PASTORIEHUIS TE FERWERD IN HET JAAR 1712.

DE KANTEELSTEEN OP T STINS AAN T PASTORIEHUIS TE FERWERD IN HET JAAR 1712. Johannes van Dijk DE KANTEELSTEEN OP T STINS AAN T PASTORIEHUIS TE FERWERD IN HET JAAR 1712. Het Vrijhof en de Sint Martinustsjerke. Kerk betaalde in de achttiende eeuw ook kosten van algemene aard Bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK RESTAURATIEPLAN VAN HET ORGEL IN DE REMONSTRANTSE KERK IN WADDINXVEEN. Korte beschrijving van het orgel Het karakteristieke orgel in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen is een Rijksmonument.

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden 1 kopen bestaande bouw villa nooitgedacht Een rijksmonument via Marktplaats Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden Het huis van Marian Sluimers stond al vijf jaar leeg toen zij het in 2009 kocht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER

WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER Vraagprijs 745.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer

Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer Enige jaren geleden hebben mijn vrouw en ik een lezing van Selma Sevenhuijsen bijgewoond. Het

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Zwerver

Jaarverslag Stichting De Zwerver Jaarverslag Stichting De Zwerver 2011 2013 Contactadres Stichting De Zwerver p.a. Ferdinand Huyckburg 16 2907 HE Capelle aan den IJssel Bestuursgegevens Het bestuur Het bestuur bestaat per 1 januari 2014

Nadere informatie

Een metamorfose in de Kalisstraat

Een metamorfose in de Kalisstraat Een metamorfose in de Kalisstraat Nee, de metamorfose aan de Kalisstraat is nog niet voltooid. De nieuwe vormen zijn er wel, maar de muren zullen in de zomer van 2012 nog een frisse kleur krijgen boven

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Pastoor Elsenstraat 15. Helmond (Mierlo-Hout)

Pastoor Elsenstraat 15. Helmond (Mierlo-Hout) Pastoor Elsenstraat 15 Helmond (Mierlo-Hout) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve foto

Nadere informatie

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars Beste Donateurs, Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Historie Stedum. Nog steeds worden we verrast door alle leuke en interessante zaken die ons worden aangeboden. Nu we ons gebouw prachtig

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Nr. 6. Lezing: Vervolgd in Limburg Joden in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

Digitale Nieuwsbrief Nr. 6. Lezing: Vervolgd in Limburg Joden in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog Digitale Nieuwsbrief Nr. 6 Een uitgave van Stichting Rura voor haar donateurs www.rura.nl info@rura.nl Rura logo vernieuwd Rura heeft een nieuw logo. Het originele ontwerp van Piet Schoenmakers is door

Nadere informatie

Zoektocht. Open Monumentendag

Zoektocht. Open Monumentendag Zoektocht Open Monumentendag Opdracht 1: Kijk en zoek! Bekijk de gevel van het gemeentehuis aandachtig. Vind je de bouwdatum van het gemeentehuis terug? Duid ook aan op de foto. Hoe ziet het wapenschild

Nadere informatie

Huizen. Eigen overdekte parkeerplaats. Instapklaar. Sfeervolle woonkamer. Luxe en moderne badkamer. Balkon op het zuidwesten

Huizen. Eigen overdekte parkeerplaats. Instapklaar. Sfeervolle woonkamer. Luxe en moderne badkamer. Balkon op het zuidwesten Huizen vanhendriks Hogeweg 13 D, 3814 CA Amersfoort Instapklaar Luxe en moderne badkamer Sfeervolle woonkamer Eigen overdekte parkeerplaats Balkon op het zuidwesten H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Te koop Voormalige R.K. kerk met pastorie Koningsstraat 45 en AA Afferden

Te koop Voormalige R.K. kerk met pastorie Koningsstraat 45 en AA Afferden Te koop Voormalige R.K. kerk met pastorie Koningsstraat 45 en 47 6654 AA Afferden In Afferden is een bijzondere complex gelegen, ontworpen door de Architect Carl Weber. Het is de voormalige pastorie met

Nadere informatie

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P V o o r h e t b e h o u d v a n h e t D r e n t s e c u l t u r e l e e r f g o e d S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P S t i c h t i n g O u d e D r e n t s e K e r k e n Dwalen door

Nadere informatie

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel In 1875 geeft pastoor Lambertus Godschalk te kennen dat het wenselijk is om te komen tot een Liefdegesticht tot opvoeding

Nadere informatie

De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz

De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz 1 a) Hoeveel pastores staan er op deze borden achter in de kerk? b) En vanaf welk jaar werd dit bijgehouden? 2 U ziet hier een kruis. Waar of waarop is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Brochure. Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen pagina 1 van 10 TE KOOP Villa Veluvia Omschrijving Een lust voor het oog deze prachtige vrijstaande woon/kantoor villa met een rijke geschiedenis. Een unieke

Nadere informatie

Hoe gaat het met jullie?

Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal

De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal 238 Binnengasthuisstraat, Zwolle renovatie van 40 woningen tot 32 monumentale Passiefhuizen VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal De historische

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

8. De waarheid achter de waarheid.

8. De waarheid achter de waarheid. 8. De waarheid achter de waarheid. Ik zou graag de dingen die ik persoonlijk heb mogen meemaken van de daken willen schreeuwen, maar soms heb ik de indruk dat anderen daar nauwelijks geloof (willen) aan

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN

VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN De Vlijtsekade Apeldoorn www.vlijtsekade.nl 2 De Vlijtsekade Apeldoorn 3 Locatie en omgeving De woning De Vlijtsekade Het stoere stadse wonen. Aan de rand van het centrum

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van:

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van: Informatieboekje Bos-laan-loper Een uitgave van: Inhoud. Het Bestuur De doelstelling van de buurtvereniging Geschiedenis van de Boslaan Activiteiten van de Buurtvereniging Boslaan e.o. Betrokkenheid Contributie

Nadere informatie

Stichting Hospice Barendrecht. Financieel Verslag /15

Stichting Hospice Barendrecht. Financieel Verslag /15 Stichting Hospice Financieel Verslag 2014-1/15 Stichting Hospice Inhoud Blad Financieel Rapport 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Gegevens van de rechtspersoon 5 Vaststelling van de jaarrekening 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie 9 oktober 2015 Frans Zonneveld Door enorme inspanning van de zijde van curator René van Tiggelen, het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel DAKOMAR V A S T G O E D Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel In het dorp van de heer van stand... Voorstraat 38-3258 BA Den Bommel Den Bommel - geschiedenis. In 1481 onstond de heerlijkheid Sint Adolfsland.

Nadere informatie

De Ronde Venen, januari 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, januari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland.

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Concept Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Aanwezig. Lia en Johan Kraayvanger, Bert en Carien van t Veld, Sybo Bruinsma, John Naborg, Lucas van der Wurf, Ronald Starren,

Nadere informatie

OBJECT ADRES ANDERS. Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2. Weststraat 3 4527 BR Aardenburg VASTGOED

OBJECT ADRES ANDERS. Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2. Weststraat 3 4527 BR Aardenburg VASTGOED ANDERS VASTGOED OBJECT Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2 ADRES Weststraat 3 4527 BR Aardenburg Anders Vastgoed Zuidzandsestraat 8 4501 AP Oostburg Tel. 00

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME REPORTAGE Huis MET KLASSIEKE CHARME Met oprecht respect voor oude materialen, stijlen en tradities kun je schitterende, hedendaagse projecten realiseren. Dat is wat het trendsettende bouwbedrijf Vlassak-Verhulst

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te T00363 Plaatsingslijst van het archief van de Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te Amerongen, 1818-1933 z.n. z.d. Inleiding Dit archiefje is op 1 mei 2011 door de heer W. Kerkmeijer, adjunct-directeur /conservator

Nadere informatie

project: OUTstee UMBAarchitecten

project: OUTstee UMBAarchitecten project: Twee aan elkaar geschakelde garages bij een Rotterdamse woning zijn door een grondige renovatie en een bestem bestem mingswijziging getransformeerd tot logeerverblijf. Door het gebruik van minimaal,

Nadere informatie

Nemerlaerhof 194 Helmond (rijpelberg)

Nemerlaerhof 194 Helmond (rijpelberg) Nemerlaerhof 194 Helmond (rijpelberg) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve foto s, de

Nadere informatie

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie