De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd."

Transcriptie

1 Opleidingsspecifieke deel OER, Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau: Duits, Engels, Frans, Economie en Latijn. 3.1 Doel van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd: o kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Geschiedenis en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid. o academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van: - academisch denken, handelen en communiceren; - hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium; - (wetenschappelijk) communiceren in de voertaal van de opleiding; - hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en maatschappelijk/culturele context. o voorbereiding op een verdere studieloopbaan 2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in het vakgebied Geschiedenis. o heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische grondslagen van de geschiedschrijving. o beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met betrekking tot: de geschiedenis. o is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien o kan een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren tot een duidelijke en onderzoekbare probleemstelling; de daarin vervatte begrippen op adequate wijze operationaliseren; een onderwerp zowel theoretisch als empirisch bestuderen, in onderlinge samenhang; het resultaat weergeven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie; de resultaten gebruiken voor het beantwoorden van de praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en zo mogelijk oplossing van het probleem; vormt een oordeel dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. o is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. o bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een masteropleiding aan te gaan. 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 3.5 Major 1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding in het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de student of docent daartoe noodzaakt of als het onderdeel als zodanig geprogrammeerd is. Studenten gestart per 1 september 2013 of later 1

2 1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120 studiepunten, dat betrekking heeft op Geschiedenis. 2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie ook lid 3.). 2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de verdiepingspakketten aangewezen. Hieruit kiest de student ten minste één pakket met een totale studielast van30 studiepunten. 2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 academische context cursussen aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit kiest de student tenminste 3 onderdelen met een totale studielast van 22,5 studiepunten: - tenminste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen het domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis - tenminste 7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen het domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis - tenminste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen een van de andere domeinen van de faculteit Geesteswetenschappen, te weten Filosofie en Religiewetenschap, Media- en Cultuurwetenschappen of Talen, Literatuur en Communicatie. (= academische contextcursus buiten domein) 4. De onderdelen van de opleiding binnen de major basispakketten, verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk - dienen voor tenminste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (3). Studenten gestart voor 1 september De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 studiepunten, dat betrekking heeft op Geschiedenis. Binnen de major moeten ook contextvakken worden gevolgd met een studielast van tenminste 30 studiepunten. Contextvakken zijn vakken die betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van de geschiedenis. 2a) In de major zijn de in de bijlage onder 4 aangewezen onderdelen met een totale studielast van 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten aangewezen als academische context). 2b) In de major zijn in de bijlage onder 5 majorgebonden keuzeonderdelen aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 45 studiepunten, waaronder tenminste een Onderzoeksseminar II, een Onderzoeksseminar III, een themacursus en een casuscursus. 2c) In de major zijn in bijlage onder 6 academische context keuze onderdelen aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 15 studiepunten 3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op gevorderd niveau verplicht, dat wordt geschreven binnen het kader van de verplichte cursus Onderzoeksseminar III. In het eindwerkstuk demonstreert een student de vaardigheid om wetenschappelijk te denken, argumenteren en rapporteren. 4. De onderdelen van de major verplichte, majorgebonden keuze en academische context onderdelen- dienen voor ten minste 30 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor ten minste 30 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3). 5. Binnen de gehele opleiding (major én profileringsruimte) dient de student 45 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te behalen. 6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleidingen op het 2

3 gebied van Geschiedenis en kan uit dien hoofde worden toegelaten tot die masteropleidingen. 7.5 Portfolio Iedere student houdt een portfolio bij. 3

4 Onderwijsprogramma deel 1 (Cohort 2013) Opleiding: Bijlage 1 (art. 3.5) Verplichte onderdelen (67,5 ECTS) Basispakket 1: Cursuscode Cursusnaam Niveau ECTS Periode GE1V13008 Ges-Moderne geschiedenis 1 7, Ges-Inleiding geschiedwetenschap 1 7,5 1 GE1V12001 Ges- 1 7,5 2 GE2V13013 Ges-Wereldgeschiedenis 2 7,5 3 Basispakket 2: Cursuscode Cursusnaam Niveau ECTS Periode Ges-Introductie oudheid 1 7, Ges-Geschiedenis van de Middeleeuwen 1 7,5 4 GE2V13012 Ges-De Stad 2 7,5 4 Ges-Vroegmoderne geschiedenis (wordt niet aangeboden in ) In het derde jaar moet een eindwerkstuk worden geschreven. Cursuscode Cursusnaam Niveau ECTS Periode GK1V13008 Ges-Bachelor eindwerkstuk Geschiedenis 3 7,5 2 Bijlage 2 (art. 3.5) Verdiepingspakketten - verplichte keuze één pakket (30 ECTS) Meer informatie over de verdiepingspakketten verschijnt in Bijlage 3 (art. 3.5) Academische contextcursussen (22,5 ECTS) Binnen domein: verplichte keuze (15 ECTS: 7,5 ECTS niveau 1 en 7,5 ECTS niveau 3. De bachelor Geschiedenis valt onder het domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Het aanbod op niveau 3 volgt in 2014). Cursuscode Cursusnaam Niveau ECTS Periode GK1V13008 Ges-(Kunst)Geschiedenis als professie 1 7,5 2 Buiten domein: (7,5 ECTS). Er moet een cursus gekozen worden uit een van de andere drie domeinen: domein Media- en Cultuurwetenschappen, domein Talen, Literatuur en Communicatie, domein Wijsbegeerte en Religiewetenschap. Meer informatie volgt in Bijlage 4 (art. 3.5) Profileringsruimte (60 ECTS) Binnen de profileringsruimte volgt de student in ieder geval een minor GW (30 ECTS). Daarnaast kan 30 ECTS vrij ingevuld worden met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten. Er is ruimte voor bijvoorbeeld een stage, studeren in het buitenland en honours-onderwijs. Meer informatie volgt in

5 Onderwijsprogramma deel 2 (studenten die gestart zijn voor september 2013) Opleiding: Bijlage 5 (art. 3.5) Verplichte onderdelen van de major Majorgebonden cursussen verplicht (52,5 ECTS) VOLTIJD (52,5 ECTS) Ges-Introductie oudheid CURSUS 1 7, Ges-Geschiedenis van de middeleeuwen CURSUS 1 7, Ges-Onderzoeksseminar I* CURSUS 1 7, Ges-Introductiecursus Vroegmoderne tijd** GE1V13008 Ges-Moderne geschiedenis ( ) CURSUS 1 7,5 3 CURSUS 1 7,5 1 GE2V13013 Ges-Wereldgeschiedenis CURSUS 2 7,5 3 GE1V12001 Ges- CURSUS 1 7,5 2 * Let op: deze cursus wordt in voor het laatst aangeboden voor recidivisten. ** Let op: deze cursus wordt in voor het laatst aangeboden voor deeltijders en recidivisten. Raadpleeg de overgangsregelingen van je opleiding. DEELTIJD (52,5 ECTS) Ges-Introductiecursus Vroegmoderne tijd* Ges-Geschiedenis van de middeleeuwen CURSUS 1 7,5 3 CURSUS 1 7, Ges-Onderzoeksseminar I** CURSUS 1 7,5 2 GE1V13008 Ges-Moderne geschiedenis ( ) CURSUS 1 7,5 1 GE1V12001 Ges- CURSUS 1 7,5 2 GE2V13013 Ges-Wereldgeschiedenis CURSUS 2 7,5 3 * Let op: deze cursus wordt in voor het laatst aangeboden voor voor deeltijders en recidivisten. ** Let op: deze cursus wordt in voor het laatst aangeboden voor recidivisten. Raadpleeg de overgangsregelingen van je opleiding. Majorgebonden cursussen - verplichte keuze (themacursus voor 1800, 7,5 ECTS) VOLTIJD (7,5 ECTS) Ges-Klassieke archeologie THEMACURSUS 2 7,5 1 VOOR 1800 GE2V13001 Ges-2000 jaar Pausschap THEMACURSUS VOOR Ges-Bijbel en ritueel: christelijke cultuur in de middeleeuwen THEMACURSUS VOOR 1800 GE2V11023 Ges-Wereldrijken THEMACURSUS VOOR 1800 GE2V11023 Ges-Twee Gouden Eeuwen THEMACURSUS VOOR , , , ,5 4 5

6 DEELTIJD (7,5 ECTS) Ges-Klassieke archeologie THEMACURSUS VOOR ,5 1 Academische contextcursussen verplicht (15 ECTS) VOLTIJD Ges-Inleiding geschiedwetenshap CURSUS 1 7, Ges-Grondslagen van de geschiedenis CURSUS 3 7,5 3 DEELTIJD Ges-Inleiding geschiedwetenshap CURSUS 1 7, Ges-Grondslagen van de geschiedenis CURSUS 3 7,5 3 Bijlage 6 (art. 3.5) Majorgebonden keuzeonderdelen Majorgebonden cursussen verplichte keuze (45 ECTS) VOLTIJD Themacursus (7,5 ects) Ges-De Vietnamoorlog THEMACURSUS 2 7, Ges-Wereldbeelden THEMACURSUS 2 7, Ges-Staatvorming na 1700 THEMACURSUS 2 7,5 1 GE2V11002 Ges-De Nederlandse natie in wording THEMACURSUS 2 7, Ges-Wat is cultuurgeschiedenis? THEMACURSUS 2 7, Ges-Ideologieën in de 19 e en 20 e eeuw THEMACURSUS 2 7, Ges-De werelden van de Islam THEMACURSUS 2 7, Ges-The Netherlands and the world THEMACURSUS 2 7, Ges-American History and Culture after THEMACURSUS 2 7, Ges-Cultureel erfgoed THEMACURSUS 2 7, Ges-Middeleeuwse toestanden THEMACURSUS 2 7, Ges-White Man s Burden THEMACURSUS 2 7,5 4 GE2V13004 Ges-Genocide na 1945 THEMACURSUS 2 7,5 4 Casuscursus (7,5 ects) Ges-Dynamiek van politiek geweld CASUSCURSUS 3 7, Ges-The Seventies. Begin van de CASUSCURSUS 3 7,5 1 toekomst GE3V12011 Ges-De opkomst van Azië CASUSCURSUS 3 7,5 1 GE3V12005 Ges-Public History CASUSCURSUS 3 7,5 1 GE3V13017 Ges-De vroege Middeleeuwen CASUSCURSUS 3 7, Ges-Staatvorming in Europa CASUSCURSUS 3 7, GE3V13014 Ges-Europese geschiedenis CASUSCURSUS 3 7, Ges-Poldermodel CASUSCURSUS 3 7,5 1 6

7 GE3V13005 Ges-Hollandse goden? CASUSCURSUS 3 7,5 1 GE3V11024 Ges-Godsdienstoorlogen CASUSCURSUS 3 7,5 2 GE3VD13011 Ges-America in the 1930 s CASUSCURSUS 3 7,5 2 GE3V12017 Ges-Cultures of Empire CASUSCURSUS 3 7,5 2 GE3V13016 Ges-De kennissamenleving CASUSCURSUS 3 7, GE3V11019 Ges-Het vroegmoderne Pausdom CASUSCURSUS 3 7,5 2 GE3V13010 Ges-The Western Way of War CASUSCURSUS 3 7, Ges-Geschiedenis van Italië en CASUSCURSUS 3 7,5 3 Spanje GE3V12018 Ges-Geschiedenis van de CASUSCURSUS 3 7,5 3 mensenrechten GE3V13003 Ges-Photography and Visual Culture CASUSCURSUS 3 7,5 3 GE3V12003 Ges-Constantijn de Grote CASUSCURSUS 3 7, Ges-War and Society CASUSCURSUS 3 7, Ges-Zaken zijn zaken CASUSCURSUS 3 7,5 3 GE3V12004 Ges-Ondergang? CASUSCURSUS 3 7,5 3 GE3VD13002 Ges-Europese monarchie CASUSCURSUS 3 7,5 4 GE3V13015 Ges-Politics of Images CASUSCURSUS 3 7, Ges-Huizinga s Herfsttij CASUSCURSUS 3 7, Ges-Koloniale schandalen CASUSCURSUS 3 7, Ges-Strategic Thinkers CASUSCURSUS 3 7,5 4 GE3V12009 Ges-Wikileaks from the Warschaw CASUSCURSUS 3 7,5 4 Pact GE3V12010 Ges-Honger! CASUSCURSUS 3 7, Ges-International Guest Course CASUSCURSUS 3 7,5 4 GE3V12010 Ges-Global Economic History (niv. 3) CASUSCURSUS 3 7, Ges-Paleografie 16 e en 17 e eeuw CASUSCURSUS 3 7, Ges-Paleografie middeleeuwen CASUSCURSUS 3 7, Ges-Literatuurlijst Oude Geschiedenis ZELFSTUDIE 3 7, Ges-Literatuurlijst middeleeuwen ZELFSTUDIE 2 7, Onderzoeksseminar II (15 ECTS) Ges-Onderzoeksseminar II A SEMINAR Ges-Onderzoeksseminar II C SEMINAR Onderzoeksseminar III (15 ECTS) GE3VD12001 Ges-Onderzoeksseminar III A SEMINAR GE3V12016 Ges-Onderzoeksseminar III B SEMINAR GE3VD12002 Ges-Onderzoeksseminar III C SEMINAR DEELTIJD Themacursus (7,5 ECTS) Ges-De Vietnamoorlog THEMACURSUS 2 7, Ges-Ideologieën in de 19 e en 20 e THEMACURSUS 2 7,5 2 eeuw Ges-The Netherlands and the world THEMACURSUS 2 7, Ges-Cultureel erfgoed THEMACURSUS 2 7,5 4 7

8 Casuscursus (7,5 ECTS) Ges-Dynamiek van politiek geweld CASUSCURSUS 3 7,5 1 GE3VD13011 Ges-America in the 1930 s CASUSCURSUS 3 7, Ges-Geschiedenis van Italië en CASUSCURSUS 3 7,5 3 Spanje GE3VD13002 Ges-Europese monarchie CASUSCURSUS 3 7, Ges-Literatuurlijst Oude Geschiedenis ZELFSTUDIE 3 7, Ges-Literatuurlijst middeleeuwen ZELFSTUDIE 2 (!) 7, Onderzoeksseminar II (15 ECTS) Ges-Onderzoeksseminar II A SEMINAR Ges-Onderzoeksseminar II C SEMINAR Onderzoeksseminar III (15 ECTS) GE3VD12001 Ges-Onderzoeksseminar III A SEMINAR GE3VD12002 Ges-Onderzoeksseminar III C SEMINAR Bijlage 7 (art. 3.5) verplichte keuzeonderdelen van de major Academische contextcursussen verplichte keuze (15 ECTS) VOLTIJD MT1V11001 Ivt-Latijn: wereldtaal van middeleeuws Europa 8 CURSUS 1 7,5 1 RT1V13001 Christendom, een wereldreligie CURSUS 1 7,5 1 SP1V13003 Spa-Inleiding cultuur van Spanje en Latijns-Amerika CURSUS 1 7,5 1 IT1V13003 Ita-Italië: Geschiedenis en cultuur CURSUS 1 7,5 1 KE1V13001 Kel-Introduction to Celtic Studies CURSUS 1 7,5 1 RT2V13005 Jodendom: natie, religie, cultuur CURSUS 1 7,5 2 MT1V11001 Tlc-Latijn: wereldtaal van middeleeuws Europa CURSUS 1 7,5 1 RT1V13004 Inleiding religiestudies CURSUS 1 7,5 1 RT1V13002 Islam, een levende traditie CURSUS 1 7,5 1 3 MC1V13001 Vro-Gender, etniciteit en cultuurkritiek CURSUS 1 7,5 2 WY1V12005 Van Socrates tot Wittgenstein CURSUS 1 7, Kun-The Story of Art CURSUS 1 7, Ned-Actuele literatuur CURSUS 2 7,5 2 IA2V13004 Geschiedenis van de islamitische wereld CURSUS 2 7,5 4 WY2V12024 Inleiding filosofie van de kunsten CURSUS 2 7,5 1 IA2V11013 MT2V11002 Fundamentalisme in Christendom en Islam Tlc-Latijnse cultuur van de Middeleeuwen CURSUS 2 7,5 1 CURSUS 2 7,5 4

9 Kun-Hemel, hel en vagevuur CURSUS 2 7,5 2 WY2V12042 Geschiedenis van de esthetica CURSUS 2 7,5 3 WY2V12015 Ethiek in context CURSUS 2 7,5 4 WY2V11008 Wetenschapsfilosofie in context CURSUS 2 7,5 3 WY2V12025 Kunst en het kwaad CURSUS 2 7,5 4 LI2V13002 Lit-Antieke mythen in de Eur. Literatuur CURSUS 2 7,5 3 AR2V11002 Islam en samenleving CURSUS 2 7,5 2 RT2V12001 Religie en media CURSUS 2 7, Ned-Utrecht in the Middle Ages CURSUS 2 7, Spa-Writers and Dictators CURSUS 3 7, Ned-Dutch Golden Age CURSUS 3 7, The-Cultuur- en mediageschiedschrijving CURSUS 3 7,5 2 VR3V12004 Vro-Postcolonial Configurations CURSUS 3 7, Tlc-Postcolonial Theory CURSUS 3 7,5 3 MT3V11001 DEELTIJD Tlc-Latijnse meesterwerken uit de Middeleeuwen CURSUS 3 7, Ned-Podiumkunst CURSUS 3 7,5 1 Onderwijs wordt op zaterdag aangeboden als lintmodule. 9

10 Overgangsregelingen bacheloropleiding Geschiedenis Algemene opmerkingen Voor studenten die gestart zijn vóór zijn geen overgangsregelingen opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Een onderwijsonderdeel kan in een nieuw onderwijsprogramma terugkomen op een andere plek in het curriculum, terwijl de cursus ongewijzigd blijft (bijv. verschuiving van verplicht naar verplichte keuze of andersom). Indien u een onderdeel heeft behaald dat in uw programma op een bepaalde plek stond (bijv. verplicht), dan blijft deze cursus voor u op diezelfde plek geregistreerd staan. Indien u dit onderdeel nog niet heeft behaald, ook dan blijft dit onderdeel voor u een verplicht onderdeel, ook al geldt het onderdeel voor studenten gestart in een ander studiejaar als een keuzeonderdeel. Een onderdeel kan nooit twee keer behaald worden, ook al is de plek in het curriculum veranderd. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2009) Studenten die gestart zijn in studiejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige studiejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige studiejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Verplichte onderdelen major De verplichte onderdelen van de major zijn ongewijzigd. Niet behaald Te doen in Opmerkingen Introductie Oudheid ( ) Introductie Oudheid ( ) al hebben behaald, mogen (voltijd) (deeltijd) Moderne geschiedenis Wereldgeschiedenis GE1V12001 GE1V12001 Moderne geschiedenis GE1V13008 Wereldgeschiedenis GE2V al hebben behaald, mogen GE1V al hebben behaald, mogen GE1V al hebben behaald, mogen GE2V13008 en niveau veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE2V13013 niet ook volgen en afronden. 10

11 2) Academische context verplicht De academische context verplichte onderdelen zijn ongewijzigd. 3) Verplichte keuzeonderdelen major De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Wordt Opmerkingen Amerikaanse ges en cultuur na 1900 ( ) American History and Culture after 1900 ( ) hebben behaald, mogen niet ook Staatvorming na 1750 ( ) De Vietnamoorlog ( ) Geschiedenis van de mensenrechten ( ) Paleografie middeleeuwen ( ) De werelden van de islam ( ) Photography in American History ( ) Onderzoeksseminar III (diverse cursuscodes in ) Staatvorming na 1700 ( ) De Vietnamoorlog ( ) Geschiedenis van de mensenrechten (GE3V12018) Paleografie middeleeuwen ( ) De werelden van de islam ( ) Photography and visual culture (GE3V13003) Keuze uit: Onderzoeksseminar A GE3VD12001 Onderzoeksseminar B GE3V12016 Onderzoeksseminar C GE3VD hebben behaald, mogen niet ook hebben behaald, mogen niet ook Cursus is van niveau en code veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE3V hebben behaald, mogen niet ook Cursus is van niveau en code veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen en naam hebben behaald, mogen GE3V13003 niet ook Studenten die nog geen OS III hebben behaald, dienen een keuze te maken uit OS A, B of C. 11

12 4) Academische context keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als je dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2010) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Verplichte onderdelen major De verplichte onderdelen van de major zijn ongewijzigd. Niet behaald Te doen in Opmerkingen (voltijd) (deeltijd) Moderne geschiedenis Wereldgeschiedenis GE1V12001 GE1V12001 Moderne geschiedenis GE1V13008 Wereldgeschiedenis GE2V al hebben behaald, mogen GE1V12001 veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE1V12001 niet ook volgen en afronden al hebben behaald, mogen GE2V13008 en niveau veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE2V13013 niet ook volgen en afronden. Let op: de cursus Onderzoeksseminar I ( ) wordt in 2013 voor het laatst aangeboden. 2) Academische context verplicht De academische context verplichte onderdelen zijn ongewijzigd. 3) Verplichte keuzeonderdelen major De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen.

13 Was Wordt Opmerkingen Photography in American History Photography and visual culture en naam veranderd. ( ) (GE3V13003) Studenten die hebben behaald, mogen GE3V13003 niet ook Aards geluk? Onderzoeksseminar III (diverse cursuscodes in ) Ondergang? GE3V12004 Keuze uit: Onderzoeksseminar A GE3VD12001 Onderzoeksseminar B GE3V12016 Cursus is van titel en code veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE3V12004 niet ook Studenten die nog geen OS III hebben behaald, dienen een keuze te maken uit OS A, B of C. Monarchie en hofcultuur Global Economic History De vroege Middeleeuwen Onderzoeksseminar C GE3VD12002 Europese monarchie, GE3VD13002 Global Economic History GE3V13009 De vroege Middeleeuwen GE3V13017 Cursus is van titel en code al hebben behaald, mogen GE3VD13002 niet ook en niveau veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE3V13009 niet ook volgen en afronden. Cursus is van niveau en code veranderd. Studenten die al hebben behaald, mogen GE3V ) Academische context keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als je dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2011) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. 13

14 Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Verplichte onderdelen major Niet behaald Te doen in Opmerkingen (voltijd) GE1V al hebben behaald, mogen GE1V12001 (deeltijd) Moderne geschiedenis Wereldgeschiedenis GE1V12001 Moderne geschiedenis GE1V13008 Wereldgeschiedenis GE2V al hebben behaald, mogen GE1V al hebben behaald, mogen GE2V13008 en niveau al hebben behaald, mogen GE2V13013 Let op: de cursus Onderzoeksseminar I ( ) wordt in 2013 voor het laatst aangeboden. 3) Verplichte keuzeonderdelen major De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Wordt Opmerkingen Aards geluk? Ondergang? GE3V12004 Cursus is van titel en code al hebben behaald, mogen GE3V12004 Honger! GE3D11015 Onderzoeksseminar III (diverse cursuscodes in ) Honger! GE3V12010 Keuze uit: Onderzoeksseminar A GE3VD12001 Onderzoeksseminar B GE3V12016 Onderzoeksseminar C GE3VD12002 en wordt in voltijd aangeboden. Studenten die al hebben behaald, mogen GE1V12001 niet ook volgen en afronden. Studenten die nog geen OS III hebben behaald, dienen een keuze te maken uit OS A, B of C. 14

15 Genocide na 1945 GE3V11018 Monarchie en hofcultuur Global Economic History De vroege Middeleeuwen Photography in American History ( ) Genocide na 1945 GE2V13004 Europese monarchie, GE3VD13002 Global Economic History GE3V13009 De vroege Middeleeuwen GE3V13017 Photography and visual culture (GE3V13003) en niveau GE3V11018 al hebben behaald, mogen GE2V13004 Cursus is van titel en code al hebben behaald, mogen GE3VD13002 niet ook volgen en afronden. en niveau al hebben behaald, mogen GE3V13009 Cursus is van niveau en code al hebben behaald, mogen GE3V13017 en naam hebben behaald, mogen GE3V13003 niet ook 4) Academische context keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als je dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2012) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Verplichte onderdelen major Niet behaald Te doen in Opmerkingen Moderne geschiedenis Wereldgeschiedenis Moderne geschiedenis GE1V13008 Wereldgeschiedenis GE2V al hebben behaald, mogen GE2V13008 en niveau al hebben behaald, mogen GE2V13013

16 Let op: de cursus Onderzoeksseminar I ( ) wordt in 2013 voor het laatst aangeboden. 3) Verplichte keuzeonderdelen major De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Wordt Opmerkingen Genocide na 1945 GE3V11018 Genocide na 1945 GE2V13004 en niveau GE3V11018 al hebben behaald, mogen GE2V13004 Hollandse goden? GE2V12005 Monarchie en hofcultuur Art and Politics GE3V12001 Global Economic History Photography in American History Hollandse goden? GE3V13005 Europese monarchie, GE3VD13002 Politics of Images GE3V13015 Global Economic History GE3V13009 Photography and visual culture GE3V13003 en niveau GE2V12005 al hebben behaald, mogen GE3V13005 Cursus is van titel en code al hebben behaald, mogen GE3VD13002 niet ook volgen en afronden. Cursus is van titel en code GE3V12001 al hebben behaald, mogen GE3V13015 en niveau al hebben behaald, mogen GE3V13009 en naam hebben behaald, mogen GE3V13003 niet ook 4) Academische context keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als je dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. 16

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Geschiedenis. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Geschiedenis. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: (for English see EER BA History) Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Geschiedenis,

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Per 1 september 2018 verandert de naam van de opleiding naar BA Filosofie. Studenten kunnen tot en met 31 augustus 2018 afstuderen onder

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO niveau: Frans en Geschiedenis

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleiding / programma: BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleiding / programma: BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO niveau: Frans en Geschiedenis

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Franse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Franse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Spaanse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Spaanse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 e taal en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Duitse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Duitse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Portugese taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Portugese taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Italiaanse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Italiaanse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Taal- en cultuurstudies. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Taal- en cultuurstudies. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal 4 van de volgende vakken op het op eindexamen VWO-niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO niveau: Engels en op maximaal

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: e talen en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: e taal en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B, en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B, en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: (for English see EER BA History) Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 01-01 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO niveau: Engels en op maximaal

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 011-01 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau:

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Theater-, film- en televisiewetenschap. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Theater-, film- en televisiewetenschap. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies Programma: Religies in hedendaagse samenlevingen Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis, Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Engelse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Engelse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Bachelorcursussen van blok waarop nog ingeschreven kan worden.

Bachelorcursussen van blok waarop nog ingeschreven kan worden. Bachelorcursussen van blok 1 2017-2018 waarop nog ingeschreven kan worden. Let wel: bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen, het kan dus zijn dat op het moment dat je probeert in te schrijven

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 BA Theater-, film- en televisiewetenschap. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 BA Theater-, film- en televisiewetenschap. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

- verdiepende kennis op het gebied van en inzicht in theorieën en vraagstukken binnen de cultuurgeschiedenis;

- verdiepende kennis op het gebied van en inzicht in theorieën en vraagstukken binnen de cultuurgeschiedenis; Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis van modern Europa (voorheen Cultuurgeschiedenis, also available as English EER), Geschiedenis

Nadere informatie

Bachelorcursussen van blok waarop nog ingeschreven kan worden

Bachelorcursussen van blok waarop nog ingeschreven kan worden Bachelorcursussen van blok 4 2016-2017 waarop nog ingeschreven kan worden Let wel: bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen, het kan dus zijn dat op het moment dat je probeert in te schrijven

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Nederlandse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Nederlandse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie