Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804"

Transcriptie

1 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen en omschakelbaar Verwarmen / koelen SAM F8/2.S2 Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen en omschakelbaar Verwarmen / koelen SAM-U F12/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen met 2-Kanaals weekklok (Abb.) SAM-U F8/2: In systeem toepasbare zenders: SF10.F/3.S4 SF10.F/3 Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen met 2-Kanaals weekklok (Abb.) met bedrijfstoestand schakelaar. zonder bedrijfstoestand schakelaar. 1

2 DRAADLOZE ONTVANGERS: SAM...F/ Toepassing Weergave en bedieningsknoppen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.1 Draadloze ontvanger SAM F.../ Funktie beschrijving Beinvloeing van de instellingenvoor de toepassingenvan de zender SF10.F/3.S4: Beinvloeing van de instellingenvoor de toepassingenvan de zender SF10.F/3: Montage alleen door geauthoriseerd personeel Inbedrijfstelling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Grote configuratiemodus Kleine configuratie modus Inleren van een nieuwe zender Wijzigen van een toegewezen kloksignaal aan een kanaal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Verwijderen van een toegewezen kanaal/ zender Bijzonderheden : SAM-U F.../ Weerrgavemodus Voorbeeld SAM F.../2 und SAM F.../2.S Voorbeeld SAM-U F.../ Extra en speciale functies Verbindingsfout Zomerschakelingg Pompenlogik Omschakel schakelaar Verwarmen /Koelen (alleen SAM F.../2.S Technische data Ontvanger module SAM...F Zender module SF10.F/ Aansluitschema sr SAM...F12/ SAM...F8/ Verklaring van de LED-Weergaves INSTELLEN VAN DE SCHAKELKLOK Toepassing... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Display weergave en Bedien knoppen Funktie beschrijving Menu struktuur/ opbouw Eerste ingebruikname van de schakelklok / Start na een reset Schakeltijd programmeren Programmering van de schakeltijden beeindigen Geprogrammeerde Schakeltijden doorlopen,wijzigen of verwijderen Datum/ kloktijd - Zomer-/ Winterbedrijf instellen ZENDER: DRAADLOZE REGELAAR SF 10.F/ Toepassing Bedieningsknoppen Funktie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Verwijzing naar werking van de regelaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Plaatsen van een nieuwe batterij, Batterij verwisseling, reset Verwijderen van een batterij Plaatsen van een nieuwe batterij Reset van een apparaat Installatie instructie Allen voor geauthoriseerd personeel Begrenzen van het temperauurbereik Montage

3 1. Toepassing Draadloze ontvanger: SAM... F../2.. Het elektronische regelapparaat SAM F../2 dient in verbinding te staan met de zender Typ SF10.F/3.. om ruimte temperatuur te regelen. De thermische motoren dienen ( 24V/ max 3 Watt) dienen te worden aangesloten aan de ontvanger, welke weer in verbinding staat met de verdeler van het verwarming/ koeling circuit. Ter info: Thermisch motoren welke middels DDC worden aangestuurd, kunnen niet worden toegepast. Bij de ontvangers SAM F../2 kunnen maximaal 8 of 12 zenders worden aangesloten, waardoor iedere zender een eigen uitgang heeft en aan het betreffende kanaal / aandrijving wordt toegewezen. Een zender kan ook meerdere uitgangen/ motoren toegewezen krijgen ( groepen vormen). Het aantal ontvangst kanalen die per ruimte nodig zijn, zullen daardoor verminderen. De geïntegreerde pompen logik schakelt een potentiaalvrij contact (230 VAC) Relaisuitgang, zodat de pomp direct in het verwarming circuit gaat draaien. Deze uitgang is met een speciaal symbool gekenmerkt. Parallel daaraan is een potentiaalvrij relaiscontact met de aanduiding Heizung ( verwarming) te beschikking. Daarmee kan men de vrijgave van het warmwatersysteem starten. Het is mogelijk om de, afhankelijk van de systeem eigenschappen, uitgangen van de ontvangers te configureren in NO of NC. Af fabriek zijn de ontvangers geconfigureerd als NC. De omschakeling kann worden toegepast middels een kortsluitbrug op de pennen JP1 te verwisselen. Het apparaat beschikt over een externe antenneaansluiting, die ook bij ongunstige ontvangst ( schakelkast, verdeler van metaal) zodanig kan worden gepositioneerd, waardoor een betere ontvangst mogelijk is. Daarom is het raadzaam om er op te letten dat de antenne niet word afgebroken. De antenne dient vertikaal te worden gemonteerd, maar indien de omstandigheden anders aangeven, horizontaal, of er tussen in, dan mag dat ook worden toegepast. 100 % Functioneren onder alle omstandigheden kan niet worden gegarandeerd. Dit komt omdat er mogelijker wijze, storende elementen aanwezig zijn bij de ontvanger en zender. Dit kan zijn omdat er meerdere apparaten, in de buurt, met dezelfde frequentie werken,bijvoorbeeld; garagedeur openers andere zendersystemen of amateuruitzendingen. De reikwijdte in een gebouw hangt sterk af van de bouweigenschappen, wanden, bewapening, en andere aanwezige metalen. Een akoestisch signaal waarschuwt bij langere tijd geen signaal te hebben ontvangen van een zender o.a. SF10.F/3.. De oorzaak kan o.a. een ongunstige montageplaats, een lege batterij of een langdurig storend signaal door een andere zender toepassing. Door een correct aanleerproces van zender en ontvanger te doorlopen, is het eenvoudig het gestoorde apparaat te lokaliseren. Voor de inbedrijfstelling en configuratie zijn 2 toewijzing modi ter beschikking. Details volgen in de volgende hoofdstukken. SAM F../2.S2 en SAM-U F../2 Voor speciale regeltechnische toepassingen kan de regel functie van Verwarmen naar Koelen worden omgeschakeld. Bij toepassing van deze functie, moet het te regelen systeem, wel daartoe zijn uitgelegd. 3

4 2. Weergave en bedieningsknoppen 2.1 Draadloze ontvanger SAM F.../2 groene LED bij ieder ontvangstkanaal geeft de zendaktiviteiten tussen zender en ontvanger weer. Beschrijvingsvlak toegewezen zender Groen Power-LED: het apparaat is in bedrijf Set-knop (Programmeerknop) Gele Rx-LED signaliseert, dat Initialisierings-Protokool van Zender ontvangen wordt. Bovendien is het apparaat met een interne signaalgever uitgerust, waardoor eventueel de uitgevallen zenders, mogelijk door lege batterijen, verstoord signaal, akoestisch weergeven. SAM F.../2.S2 Voor de omschakeling van verwarmen naar koelen, of omgekeerd, is in het front van de ontvanger een schakelaar ingebouwd. SAM-U F.../2 Voor de tijdgestuurde temperatuur verlaging is een 2 kanaal schakelklok geïntegreerd. 4

5 Aanzicht van de opbouw van posities in de ontvanger Antenne Aanzicht van de zijkant De Antenne wordt door de behuizing gevoerd, door het in de behuizing aangebracht doorvoer en met de BNC- Stekker in het apparaat aangesloten. Let er op dat de antenne kabel in geen geval geknikt of beschadigd is. De bedrading van de thermische aandrijvingen worden door de aanwezige kabeldoorvoeren ingevoerd. Om de bedrading niet te beschadigen dient men de dunne plastic plaatjes te verwijderen. 5

6 3. Funktion De ontvanger SAM F../2 ontvangt gecodeerde signalen van de omliggende / gemonteerde zenders (SF10.F/3...) en verwerken de informatie in relatie met de bijbehorende uitgang kanalen. De geïntegreerde proportionele regeling stuurt, na gelang de ingestelde en gemeten waarden de aandrijvingen aan. Aangepast aan de trage werking van thermisch aandrijvingen, is de verwerkingsduur in proportionele bereik ( 1,5K) ca.10 minuten.. De kortste schakelduur voor een thermische aandrijving is 1 minuut. Regelafwijkingen <= 1,5K hebben een inschakelduur van de uitgang, tussen de 1 en 10 minuten. Bij een regelafwijking > 1,5 K blijft de uitgang permanent aangestuurd. Vindt er in het verwarmingssysteem een verzoek tot warmte plaats, dan schakelen het pomprelais en relais voor vrijgave van het verwarmingssysteem/ ketel in, met een vertraging van circa 2 minuten Indien er geen warmte meer wordt gevraagd, dan blijven de beide nog gedurende 10 minuten ingeschakeld. De thermische aandrijvingen worden vanuit de ontvanger van 24 Volt voorzien/ verzorgd. SAM F../2.S2 en SAM-U F../2: De Parameters voor de proportionele regelaar en de pompen logik werken in de bedrijfstoestand Verwarmen en Koelen. Doorslaggevend voor de aansturing van de thermisch aandrijvingen is de regelafwijking. De bijbehorende hydraulische eigenschappen moeten onder elke omstandigheid van het systeem bekend zijn. SAM-U F../2: Met de ingebouwde, 2-kanaals digitale schakelklok, kunnen de ontvangstkanalen, ieder afzonderlijk met 1 van de 2 ontvangstkanalen van de klok gekoppeld worden. Daardoor is het mogelijk om middels een tijdsinstelling, diverse ruimtes van een temperatuur verlaging te voorzien. Gedurende de geprogrammeerde on tijden in de klok wordt de instellingen beïnvloed. In de bedrijfstoestand Verwarmen wordt de ingesteld temperatuur met 3K verlaagd, bij Koelen wordt de ingesteld temperatuur met 3K verhoogd. Als Grenswaarden voor de instellingen zijn bij; Verwarmen minimal 5 C en bij Koelen maximaal 30 C mogelijk. De instelling wijziging van 3K is vooraf ingesteld en is niet te wijzigen. SAM F../2 en...s2 : Bij de zender SF10.F/3.S4 is met behulp van de geïntegreerde bedrijfschakelaar een snelle wijziging van de instellingen door de gebruiker mogelijk, zonder de instellingen van de basis te wijzigen.. SAM-U F../2: Bij de zender SF10.F/3.S4 is met behulp van de geïntegreerde bedrijfschakelaar de middels de klok gestuurde instellingen, van de ontvanger uit te schakelen. De gekozen temperatuurinstellingen zijn dan tijdelijk onbegrensd geldig. 6

7 3.1 Beïnvloeding van de instellingen bij gebruik van de zender SF10.F/3.S4: Stand van de bedrijfschakelaar op de zender SF 10.F/3.S4 Automatisch Dag Nacht Vorstbewaking SAM F../2 SAM F../2.S2 SAM-U F../2 De instellingen zijn tijdelijk onbegrensd. De bedrijfstoestand Automatisch is gelijk aan de bedrijfstoestand DAG. De instellingen van SF 10.F/3.S4 geldtijdelijk onbegrensd. De instellingen van SF 10.F/3.S4 worden ± 3K verlaagd en gelden tijdelijk onbegrensd. De Begrenzing van de instellingen van 5 C kan niet overschreden worden. De instellingen worden vast op 5 C ingesteld en gelden tijdelijk onbegrensd. De ontvanger kan indien het bijbehorende ontvangerkanaal aan een klok kanaal is toegewezen, de ruimte temperatuur om de ± 3K tijdelijk beïnvloeden. De instellingen van SF 10.F/3.S4 worden ± 3K verlaagd / verhoogd en gelden tijdelijk onbegrensd. De begrenzing van de instellingen van 5 C ( Verwarmen ) bijvoorbeeld 30 C ( Koelen ) kan niet overschreden worden. De instellingen word vast 5 C ( Verwarmen) bijvoorbeeld 30 C ( Koelen ) ingesteld en geld dan tijdelijk onbegrensd. 3.2 Beïnvloeding van de instellingen bij gebruik van de zender SF10.F/3: De zender SF10.F/3 (zonder schakelaar) heeft altijd de bedrijfstoestand automatisch Hier gelden al;tijd de ingestelde waarden. De ontvanger SAM-U F../2 kan bij de daarvoor aangewezen configuratie, in de boven beschreven situatie, de ingestelde waarden beïnvloeden. 7

8 4. Montage alleen door geautoriseerd vakkundig personeel. 4.1 Inbedrijfstelling Na de montage van het apparaat op de daarvoor bestemde plaats (bijv. beeld bij de verdeler) en alle aansluitingen van alle benodigde componenten, is het apparaat te sluiten, met de 3, ingepakte meegeleverde schroeven te sluiten. Nu kan het apparaat in gebruik worden genomen. De antenne is mogelijker wijze ver weg van grote metalen obstakels. Voor alles, behalve gesloten metalen verwarmingsverdeler. De montage van de antenne kan op of in de pleister plaats vinden. Bij een montage in pleister, is het zinvol, om vooraf een kuststoffen buis in de pleister te plaatsen. De antenne kan dan daarna op de juiste plaats worden gepositioneerd. In de fabriek instelling zijn geen adressen ingeleerd van zenders. Vooraf is alleen de bedrijfsfunctie verwarmen ingesteld en de uitgangen zijn uitgevoerd met NC functie van de thermische aandrijvingen. Met de insteken van de voorgemonteerde eurostekkers is dan afgesloten en de configuratie kan beginnen. Bij SAM F.../2.S2 wordt met de Schakelaar rechts van de LED s de gewenste bedrijfssituatie van de ontvanger ingesteld. Bij SAM-U F.../2 moet eerst de klok worden ingesteld. De bedieningsvoorschriften voor de klok zijn een aparte beschrijving. Door de duidelijke weergave is deze in de regel niet nodig. Geprogrammeerde temperatuur verlagingstrijden gaan verloren bij een langere stroomuitval (> 1h) verloren en moeten net zoals de kloktijd weer worden ingesteld!!!!!!!!!!!! 8

9 4.2 Grote configuratie modus Let op alle instellingen worden gewist.! De grote configuratie is aan te bevelen om deze uit te voeren, voor de eerste in bedrijf name. Als er complete nieuwe configuratie moet plaatsvinden, evenzo. Druk de set knop in gedurende minimaal 30 seconden. Daarna zal een toon te horen zijn en de Power LED gaat ritmisch knipperen. De knop niet loslaten tot de 2e toon zich laat horen. Nu knipperen de Power LED en de LED van het eerste kanaal tegelijk,als ware het seconden. Bij de SAM-U F/2 moet/ kan als volgende stap de toewijzing van een klokkanaal volgen. Moet de klok werken op het ontvangstkanaal, dan moet het desbetreffende kanaal met de hand worden op on geschakeld worden. De omschakeling (on <-> OFF) gebeurd door het gelijktijdig indrukken van de 2 knoppen + boven de aanwezige handsymbolen. In de display wordt de gekozen schakeltoestand weergegeven door in verkorte symbolen (C1/2 ON of OFF). Moet de klok geen invloed uitoefen op het kanaal dan het schakelkanaal op OFF instellen. Het ontvangersysteem wacht nu op de Init Telegram signalen van de zender (zie de beschrijving hiervoor hoe te doen bij de zender). Is het signaal goed aangekomen en verwerkt dan licht het LED van het gekozen kanaal langdurig. Druk op de Set knop en de combinatie wordt opgeslagen. Bij SAM-U F/2 worden de instellingen van de klok overgenomen. Het volgende kanaal is gekozen en de Power- LED blinkt weer. Indien er slechts 1 ontvangstkanaal zal worden toegewezen, moeten alle Init- Telegram de Rx- LED knippert gedurende de Init- Fase enige seconden van de zender worden afgewacht, totdat door Set naar het volgende kanaal wordt doorgeschakeld. Als een kanaal niet gebruikt gaat worden, door eenvoudig op Set te drukken schakelt u door naar het gewenste kanaal. Wordt een ontvangst kanaal per ongeluk toch toegewezen, dan kan dit ongedaan worden, door gedurende de knop Set 5 Seconden in te drukken. Aansluitend kan daarna het kanaal worden toegewezen aan de desbetreffende zender of kann zonder zender toewijzing blijven. Door het boven geschrevene te herhalen, kunt u zo alle zenders aanleren., de configuratie uitvoeren. Nadat de laatste configuratie van de laatste zender heeft plaats gevonden, gaat het ontvangersysteem met de volgende Set over tot het regelen van de installatie. De telegram signalen van de zender menu zoals in punt 2 beschreven verwerkt. Bij SAM-U F/2 komt na het laatste kanaal de instelling Heizen/ Verwarmen of Kühlen/ Koelen. Met de uitvoering van de grote configuratie is altijd Heizen/ Verwarmen ingesteld. Weergave hiervan wordt door de brandende kanaal LED weer geven doordat de bovenste helft brand. Is de bedrijfstoestand Kühlen/ Koelen gewenst, dan moet de knop Set gedurende ca.5 seconden ingedrukt worden. Een ontvangsttoon klinkt en de onderste helft van de kanaal LED s wordt ingeschakeld. Met de bevestiging hiervan door op Set te drukken, worden de instellingen overgenomen en de ontvanger gaat over tot het regelen. De zendsignalen worden nu verwerkt. Wanneer nu binnen 2 minuten geen nieuwe invoer plaatsvindt, wordt de configuratie afgebroken. Alle hiervoor met Set bevestigde ingaven, worden nu definitief opgeslagen. Om alle tot nu toe ingevoerde instellingen te controleren, zie punt 4.4, weergave modus. 4.3 Kleine Configuratiemodus De kleine configuratie is in eerste instantie bedacht om instellingen achteraf te wijzigen. een complete configuratie is in deze modus mogelijk. 9

10 Daarom moet de Set knop gedurende 10 seconden worden ingedrukt. Na 10 seconden klinkt een bevestiging toon, de Power LED en de LED van het eerste kanaal knipperen gezamenlijk ritmisch. Nu kunnen verschillende modificaties aan de desbetreffende kanalen worden uitgevoerd. Het overnemen van alle wijzigingen van de gekozen kanalen, volgt door het bevestigen met de set knop. Wanneer nu binnen 2 minuten geen nieuwe invoer plaatsvindt, wordt de configuratie afgebroken. Alle hiervoor met Set bevestigde ingaven, worden nu definitief opgeslagen Aanleren van een nieuwe / andere zender. Allereerst de zender in de Init- Modus zetten (Zie de beschrijving van de zender SF10.F/3..). Met het binnenkomen van een geldig Telegram signaal, volgt de toewijzing, Het kanaal LED stopt met knipperen en gaat dan voor langere tijd constant branden. Moet alleen dit kanaal worden gewijzigd worden, dan moeten alle Init- Telegram signalen het Rx- LED knippert gedurende de Init- Fase in een seconden ritme van de zenders worden gecontroleerd, totdat door op Set naar het volgende kanaal wordt doorgeschakeld en de wijziging daarmee wordt vastgelegd. Het kanaal LED knippert dan weer tegelijk met het power LED Wijzigen van de klokkanaal toewijzing Omdat een klokkanaal in de configuratie in of uitgeschakeld kan zijn, moet het klokkanaal minimaal 2 gewijzigd worden. Dit wordt door een kort bevestigingstoontje bevestigd. Na het bevestigingstoontje voor het klokkanaal wordt de actuele situatie van het klokkanaal overgenomen. In het afgebeelde situatie is de koppeling met klokkanaal opgegeven., onafhankelijk van vorige instellingen Opheffen van toegewezen zenders Met de knop Set het ontvangstkanaal kiezen, zodat een zender opgeheven kan worden. Aansluitend de knop gedurende 5 seconden indrukken, tot de bevestigingstoon klinkt. De toewijzing is daarmee opgelost, het ontvangstkanaal zonder vernieuwing inleren door een zender zonder functie. Gedurende het hiervoor beschrevene knippert het LED van het gekozen kanaal en het power LED ritmisch. Na de configuratie van het laatste kanaal gaat met het indrukken van set weer in het regelsysteem over de telegram signalen van de zenders worden nu zoals in punt 2 beschreven ontvangen en verwerkt. Om alle tot nu toe ingevoerde instellingen te controleren, zie punt 4.4, weergave modus. Bijzonderheden: SAM-U F.../2 Bij deze ontvanger module wordt een opgeslagen koppeling met een klokkanaal sowieso opgeheven. Na het laatste ontvangstkanaal volgt de keuze van de gewenste bedrijfsvorm. Bij de instelling Heizen/ verwarmen wordt de bovenste helft van de LED ingeschakeld, bij Kühlen/ koelen de onderste helft. Is een verandering gewenst, druk dan gedurende 5 seconden op de knop Set, een bevestigingstoon klinkt en de andere helft van de LED s wordt ingeschakeld. Met het bevestigen middels de Set knop wordt deze instelling overgenomen en de ontvanger gaat over tot regelen. 4.4 Weergave modus Met een korte druk op de Set knop, wordt de weergave modus geactiveerd Na elkaar, met een tussenpose van ca 3 seconden, de opgeslagen data weergave. De kanaal LED s en de Power LED dienen als indicatoren Voorbeeld SAM F.../2 en SAM F.../2.S2 Zo kan een weergave reeks er bijvoorbeeld uitzien. Voor ontvangstkanalen 1-4 en 6 11 een toewijzing door een of meerdere zenders heeft plaatsgevonden. In volgorde van de weergave modus na Set te hebben ingedrukt: 10

11 Stap 1 Stap 2 Einde Signaaltonen aan, alle LED s worden bij testen ingeschakeld. Power-LED blinkt langzaam, de LED s van de in gebruik genomen kanalen zijn ingeschakeld. Bij aansluiten wordt naar de normale weergave omgeschakeld, hier bijv. geen uitgang actief. 11

12 Voorbeeld SAM-U F.../2 Zo kan een weergave reeks er bijvoorbeeld uitzien. De bedrijfstoestand op Verwarmen staat Voor ontvangstkanalen 1-4 en 6 11 een toewijzing door een of meerdere zenders heeft plaatsgevonden Voor ontvangstkanalen 2 en 7 het klokkanaal 1, Voor ontvangstkanalen 10 en 11 het klokkanaal 2 toegewezen ist. Stap 1 Stap2 Stap 3 Akoestisch signaal aan, alle LED s worden om te testen ingeschakeld. Power-LED knippert snel Bovenste deel van de LED is ingeschakeld, bedrijfstoestand Verwarmen ist ingeschakeld. Power-LED knippert langzaam de LED s van de aangesloten kanalen zijn ingeschakeld.. Stap 4 Stap 5 Einde Power-LED knippert snel, de ontvanger kanalen zijn toegewezen aan het klokkanaal 1 Power-LED knippert langzaam, ontvanger kanalen zijn aan het klokkanaal 2 toegewezen Bij normale aansluiting wordt op de normale weergave omgeschakeld, zoals hier bijvoorbeeld geen uitgang actief. 12

13 5. Toevoegingen speciale functies. 5.1 Telegramm signaal foutmeldingen. Een telegram/ signaal fout wordt gemeld, als een geconfigureerd kanaal binnen ca. 2 uur geen bruikbaar signaal heeft ontvangen. De betreffende kanaal uitgang wordt in noodbedrijf geschakeld, dat wil zeggen dat het zendbereik op maximaal 30% van het normale bedrijf wordt ingesteld. Om deze fout weer te geven, knippert het LED van het des betreffende kanaal en het akoestisch signaal klinkt. De power LED blijft gewoon branden. Het akoestisch signaal kan door eenmalig op de knop te drukken, uitgeschakeld worden en het kanaal LED knippert verder. Zodra een nieuwe foutmelding herkent wordt, wordt het akoestisch signaal weer geactiveerd. Telegram/ signaal fouten worden door een rangorde van ontvangen telegram/ signaal fouten opgelost en het akoestisch signaal weer uitgeschakeld. Door omschakelen in de configuratiemodus, worden alle fouten weer opgelost. Een mogelijke oorzaak van een weergegeven fout zie punt Zomerschakeling. Gekoppelde kanalen, die minimaal, gedurende een 1 week niet zijn ingeschakeld, worden ter beveiliging/ bescherming gedurende 10 minuten ingeschakeld. Wordt de circulatiepomp van de verwarming/ koel;ing gedurende 1 week niet ingeschakeld, dan wordt deze 2 minuten nadat er een thermische aandrijving/en wordt ingeschakeld vanwege de zomerschakeling, ingeschakeld, ook gedurende 10 minuten. 5.3 Pompen logik Pomp en verwarming vrijgave worden ingeschakeld, zodra er een thermische aandrijving langer dan 2 minuten wordt aangestuurd, geopend. Met een naloop tijd van 10 minuten. Wordt er wederom een aandrijving aangestuurd, dan geld de nalooptijd, van de laatste bediening. 5.4 Omschakelen Verwarmen / koelen (alleen SAM F.../2.S2 Voor het omschakelen van verwarmen en of naar koelen, is rechts naast het LED veld en wisselschakelaar aangebracht. Analoog van de ingestelde bedrijfstoestand, moet de installatie hydraulisch worden omgeschakeld. 13

14 6. Technische Data 6.1 Ontvangst moduul SAM...F De ontvangstmodulen zijn in een behuizing voor wandmontage gebouwd. De afmetingen van de behuizing zijn weergegeven in onderstaande tekening, zonder de antenne. Afmetingen: Type/ model Spanningsverzorging: Opgenomen vermogen: Zekering: Aansluiten max. Thermische motoren: (thermisch, 24V) Frequentie: Ontvangst mogelijkheid: Ingang voor externe antenne: externe antenne: Gangreserve v.d. klokmodule: Max. schakelstroom/ relais: Pompenrelais Verwarming vrijgave Omgevingstemperatuur (max.): bewaartemperatuur (max.): SAM F.../2, SAM F.../2.S2, SAM-U F../2 230V AC ±10%, 50Hz, stekker klaar max. 40 VA, Eigen verbruik ca. 15 VA T200mA, Afzekeren van de elektronica Totaal 12 Aandrijvingen á 3W, stroomloos open /dicht max. 2 Aandrijvingen per kanaal, Schroefverbinding. 433,92 MHz max. 12 zenders SF10.F/3... BNC- Stekker Lengte ca. 1,0 m met BNC -stekker minimaal 1 uur 2(2)A, potentiaal bekrachtigd schroefverbinding 2(2)A, 250V, potentiaalvrij, schroefverbinding C C Behuizing: Materiaal: RABS, wit Montage: Wand, of DIN- rails DIN EN Afmetingen: Beschermklasse: beschermvorm: Gewicht: 349 * 99 * 58 mm. II (Isolatie) IP20 ca. 1200g 14

15 6.2 Zender module SF10.F/3... Typ: Spanningsverzorging Levensduur van de batterij: Meetnauwkeurigheid: Temperatuurinstelling: Bedrijfsschakelaar (alleen SF10.F/3.S4): Uitgang: Omgevingstemperatuur (max.): bewaartemperatuur (max.): Behuizing: Materiaal: Montage: Afmetingen: Beschermklasse: beschermvorm: Gewicht: SF10.F/3 en SF10.F/3.S4 Lithium Batterij CR2032, 3V >200mAh ca. 2 jaar. ±1 C C Auto, Dag, Nacht, Vorstbeveiliging RF- Zender, Frequentie MHz C C R-ABS (zelfoplossend volgens UL 94 V-0) Wandmontage 81mm x 81mm x 16 mm III (laagspanning bescherming) IP20 ca. 80g 15

16 7. Aansluitschema s 7.1 SAM...F12/ SAM...F8/

17 8. Verklaring van de LED weergave Mogelijke weergave tijdens de grote configuratie modus. De LED s knipperen met ca. 1Hz, de ontvanger wacht op een zend signaal van de zender. De ontvanger heeft een geldig INIT- telegramsignaal ontvangen het kanaal -LED licht op constant de Power- Led knippert verder. Met Set worden alle instellingen van het ontvangstkanaal overgenomen en naar het volgende kanaal overgeschakeld. De LED s knipperen beide weer verder met ca. 1Hz Mogelijke weergave tijdens de kleine configuratie modus De LED s knipperen met ca. 1Hz, de ontvanger wacht op een zend signaal van de zender. Andere instellingen zijn natuurlijk ook mogelijk. De ontvanger heeft een geldig INIT- telegramsignaal ontvangen het kanaal -LED licht op constant de Power -Led knippert verder. Met Set worden de instellingen overgenomen en naar het volgende kanaal overgeschakeld. De LED s knipperen beide weer verder met ca. 2Hz. Het knipperende kanaal LED in zegt niet dat er geen dat er geen zender is aangeleerd. Dat moet hiervoor eerst in de weergave modus worden nagekeken en mogelijkerwijs genoteerd worden. Hiermee voorkomt men dat een kanaal wordt overschreven en er wijzingen ongewenst en onnodig worden uitgevoerd. 17

18 Bediening van de schakelklok. 1. Toepassing. De schakelklok is in de regelaar SAM-U F../2 draadloze ontvanger geïntegreerd en dient om de ruimtes middels klok instellingen op de dan gewenste ruimte(s) temperatuur over te schakelen. De beide schakelkanalen kunnen ieder enige ontvangstkanalen toegewezen krijgen. Hiervoor dient men aller eerst de schakeltijden van de klok te programmeren.. 2. Display weergave en bediening knoppen knop t.b.v. kiezen van het programma 2 Auto, Programma, Klok... of Afbreken van de invoer. Reset Knop Terugzetten naar de fabrieksinstelling. 7 Kanaalsituatie Kanaal C1 of kanaal C2 worden afgewisseld weergegeven ON = aan, OFF = uit 8 Programmapunten Auto, Programmering, Klok, Manueel, Impuls, Cyclus; waarbij Impuls en Cyclus op de SAM... geen invloed hebben. 3 -Knop naar voren terug schakelen. 9 Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden tussen 0 en 24 Uur 4 -Knop: Beslissing Nee, verder. 10 Weergave Speciale functies: Permanent AAN/UIT Toevalprogramma, actief Vakantieprogramma, aktief 5 -Knop: Beslissing Ja, Bevestigen van de keuze. 11 Weergave alleen als de Zomer -/ Wintertijd omschakeling is gekozen. 6 Bedrijfsspanning OK: Twee punten knipperen. Op noodstroom : drie punten knipperen. Zomertijd Wintertijd. 12 Aktuele dag van de week 1=Maandag, 2=Dinsdag,3=Woe, etc. + -Knoppen gelijktijdig indrukken: Schakelt het kanaal van Aan/ On op Uit/Off en omgekeerd. 18

19 3. Functie beschrijving 3.1 Menu structuur Programmpunkte Programm Datum / Zeit SO / WI Manuell Impuls Zyklus NEU JAHR KANAL NEU NEU FREI 42 Progr.plätze JAHR C1 oder C2 FREI 30 Progr.plätze FREI 15 Progr.plätze KANAL MONAT PERM EIN KANAL STUNDE PERM AUS EIN oder AUS TAG ZUFALL EIN oder AUS MINUTE FERIEN STUNDE STUNDE STUNDE WOCHENTAG MINUTE MINUTE ANFANG Monat Tag MINUTE PULS MINUTE WOCHENTAG SO/WI ENDE Monat Tag WOCHENTAG PULS SEK KOPIEREN oder SPEICHERN ABFRAGEN AENDERN LOESCHEN ENDE OHNE S/W MIT S/W EUROPA GB USA/CAN FREI LOESCHEN KOPIEREN oder SPEICHERN ABFRAGEN AENDERN LOESCHEN ENDE PAUSE M PAUSE S ENDE ZYKL 19

20 3.2 Eerste inbedrijfstelling van de schakelklok / Start na een reset 1. Activeert u de schakelklok door op de menu knop te drukken. 2. Kies met de pijlen knoppen + of uw taal en bevestig dit met ok. 3. Geef aansluitend de datum en de tijd in op de zelfde wijze, en bevestig dit met de ok knop. Opmerking: Bij een reste worden alle opgeslagen data/ ingaven verwijderd. De laats gekozen taal en de ingestelde zomer/ wintertijd blijven behouden.. 20

21 3.3 Schakeltijd programmeren Bijvoorbeeld: de ingestelde temperatuur beïnvloeden door verlaging van de ruimte temperatuur van 3K van Ma Vr tussen 6:00 Uur en 22:00Uur Voor opgesteld: De ontvanger is op verwarmen ingesteld. (s. P , bovenste LED- Blok licht op). Opmerking:Omgekeerd betekent dit dat,moet de ruimte temperatuur met 3 K verhoogd worden, dan moet de ontvanger op koelen zijn ingesteld. 1 Kanaal uitkiezen en op On zetten. 2 Schakeltijd ingeven bijv. Vanaf 6 Uur verwarmen. U heeft nu de volgende mogelijkheden: Kopiëren ok -knop Opslaan met +- knop verder drukken en dan met ok -knop bevestigen. Stoppen : Menuknop indrukken (ingegeven schakeltijden worden verwijderd) 3 Deze schakeltijd naar andere dagen van de week kopiëren (Blok afbeeldingen) 4 Schakeltijd controlerenen en dag van de week wijzigen (toevoegen/verwijderen) 21

22 5 Instellingen opslaan en Kanaal C1 op Off zetten. 6 Volgende schakeltijd ingeven bijv. vanaf 22:00 Uur verlagen. Ga door zoals onder punt 3 beschreven. Middels het klokkanaal word nu de ingestelde waarde van de ruimtetemperatuur tussen 6 en 22 uur met 3K verlaagd. Tussen 22 en 6 uur blijft de ingestelde waarde onveranderd.!let OP! Voor de tijdsduur van de verlaging moet het klok kanaal wel op on ingeschakeld staan Programmering van de schakeltijden beëindigen. U heeft nu de volgende mogelijkheden: Menuknop:Afbreken, keer terug naar het uitgangsmenu (geprogrammeerde schakeltijden blijven behouden) OK- knop: verdere schakeltijden programmeren + - knop: Punt Ende uitkiezen en bevestigen. -knop keert in uitgangs menu terug. Het uitgang menu toont alleen de actuele tijd nu en de Schakeltijd van kanaal C1 On van 6-22 Uur Woensdag (3e dag) weer Geprogrammeerde schakeltijden controleren,wijzigen of verwijderen. Menu punt Controleren : Hier alle menu punten wijzigen en verwijderen u ter beschikking. 22

23 Menu punt Wijzigen : Hier kunnen alleen reeds geprogrammeerde waarden veranderd worden. Het toevoegen van meerdere schakeltijden is hier niet mogelijk. Om meerdere schakeltijden hier toe te voegen, moet men een nieuw programma punt vastleggen. Zie schakeltijden programmeren. Menu punt Verwijderen : Hier kunt u alles verwijderen of enkele schakeltijden. Wordt een schakeltijdstip per ongeluk verwijderd, dan moet daarvoor in de plaats een nieuw programma punt worden ingesteld. Zie schakeltijden programmeren Datum/kloktijd -Zomer-/ Winterbedrijf instellen Voor de Zomer-/Wintertijd kan in plaats van de keuze Europa ook het punt FREI/ VRIJ gekozen worden. Aansluitend de maand en de week ingeven. Bijvoorbeeld. Maand 10 = Oktober Week 4 = 4. Week van de maand Week 5 = 5. Laatste week van de maand. 23

24 Zender: Draadloze ruimte regelaar SF 10.F/ Toepassing De elektronische ruimtethermostaat SF 10.F/... is voor ruimte afhankelijke regeling bedoeld in droge gesloten ruimtes. Het is bedoeld als regelaar voor vloerverwarming en zoneregelingen. De montage plaats staat in verbinding met de ontvanger SAM F.. op de zelfde verdieping of etage boven/onder. 2. Bediening knoppen 4-staps schuifschakelaar (alleen SF 10.F/3.S4). Automatischbedrijf Komfortbedrijf Nachtverlaging Vorstbewaking Draaiknop Temperaturwaarden 24

25 3. Functies Na het plaatsen van de batterij (zie verwijzing plaatsen van de nieuwe batterij ) begint de regelaar met zijn werk, Identificatie- Telegram signalen te verzenden. Met deze informatie wordt de zender aan de toegewezen/ gekozen kanaal / uitgang van de ontvanger SAM F... toegewezen. Er wordt gedurende ca. 20 seconden,identificatie- Telegram signalen verzonden. Na deze fase gaat de regelthermostaat over tot het regelmatig overdragen van de temperatuur instellingen en werkelijke waarden van de ruimte temperatuur. Let u er op dat de regelthermostaat alleen dan Identificatie- Telegram signalen zend, als daarvoor geen batterij was geplaatst, dan kunt u eerst een reset uitvoeren, (zie5.3). Om energie te besparen, van de batterij, worden alleen om d 10 minuten de actuele data van de ruimteregelaar verzonden. Wordt er een wijziging geconstateerd van de instellingen,dan zend de regelaar binnen 2-3 minuten de actuele waarde. Let u er op dat bij zeer regelmatig gebruik van deze ijl telegramberichten, de levensduur van de batterij merkbaar aanzienlijk verkort kan worden. Aan het einde van de levensduur van de batterij zal de regelaar dit melden aan de ontvanger, middels de Identificatie- Telegram signalen. De ontvanger SAM F../2.. herkent deze signalen en meld dit akoestisch en optisch de afwezigheid van de zender.. Blijft het zendsignaal door externe storingen of ongunstige plaatsing van de regelaar weg, dan meld de ontvanger SAM F../2 dit ook akoestisch en optisch. In dit geval moet de zender een andere plaats worden toebedacht, soms is een kleine verplaatsing reeds voldoende. Een 100 % functioneren onder alle omstandigheden niet gegarandeerd worden. Dit komt door de vele mogelijke stoor mogelijkheden, legaal en illegaal die kunnen voorkomen, die op de reikwijdte van invloed kunnen zijn. Dit kunnen zijn:draadloze systemen met de zelfde frequentie, amateurzenders, of andere stuur en regelsystemen met een draadloze verbinding. Reflectie s door de hardheid van de muren, inrichting van de ruimtes kan eventueel van invloed zijn op de kwaliteit van het signaal en daarmee de overdacht van het signaal. 4. Verwijzing naar de regelaar/ zender De regelthermostaat SF10.F/3...gebruikt de in Europa vrijgegeven frequentie van 433,92MHz. Deze frequentie mag met beperking voor diverse toepassingen worden toegepast. Komt er op deze zendfrequentie een ander overlappend signaal, dan kan de dat overdracht van de zender en ontvanger regelmatig worden verstoord. De in het systeem aanwezige identificatie protocollen, dat andere van buitenaf komende signalen niet in het systeem worden opgeslagen. De toepassing in een gebied met medische apparatuur, die met deze frequentie werken, is eventueel vooraf te testen. Een afscherming van de regelthermostaat middels een metalen toepassing in de wanden en plafonds/vloeren, moet men vermijden. 25

26 5. Een nieuwe batterij plaatsen, wisselen en reset. Voor het wisselen van een batterij bent u een schroevendraaier nodig, met een maximum breedte van 4 mm en een nieuwe batterij met de identieke gegevens. De volgende stappen ziet u op de naast geplaatste foto s, van de regelthermostaat, met de draaiknop linksonder liggend. 5.1 Het verwijderen van een batterij. Een in de batterijhouder zittende batterij dient eerst te worden verwijderd. Daarvoor dient u de schroefdraden vertikaal te plaatsen tussen de linker kant van de batterij en de houder. Dan wipt u de batterij eruit, zoals hiernaast is vertoond en met de schroevendraaier tilt u de batterij er uit. Verwijder de batterij op de beschreven wijze, omdat anders de batterij mogelijkerwijze niet meer correct in de houder wordt vast geklemd wordt. Probeer niet de batterij middels u vingers alleen uit te nemen, omdat er dan mogelijk beschadigingen op de printplaat kunnen ontstaan, waardoor de thermostaat niet correct meer kan werken. Let er op geen orderdelen op de printplaat te beschadigen tijdens de batterij wissel. De verwijderde batterij dient u niet bij het gewone huisafval te plaatsen, maar in de daarvoor aangeven milieu box Plaatsen van een nieuwe batterij. De nieuwe batterij legt u rechts naar onderwijzend in de houder, onder de klemmetjes van de batterijhouder plaatsen, die het contact maken. Let er op dat u de batterij correct wordt in geplaatst, pooling. De met + gemerkte vlak, wat ook te lezen is bij het type batterij, moet naar boven komen te liggen, moet u nu kunnen lezen. Links ligt de batterij nu als het ware boven zijn houder. Druk nu voorzichtig met een vinger de batterij in de houder, totdat deze er in klikt. Gebruikt u alstublieft geen puntige of harde voorwerpen om de batterij te plaatsen, daar anders de thermostaat printplaat beschadigd kan worden Is de batterij correct geplaatst, wordt deze automatisch door de houder op zijn plaats gehouden. Het opschrift van de batterij en het vlak met + merkteken zijn nu zichtbaar! Voor het uitnemen van de batterij volg de instructies op van het uitnemen van de batterij. 26

27 5.3 Reset van de regelthermostaat. Op de achterkant van de regelthermostaat, bevinden zich links boven de batterijhouder twee kleine metalen pennetjes die met JP1 zijn gekenmerkt. Door met een metalen pennetje, ( schroevendraaier) deze twee pennetjes met elkaar te verbinden, wordt er een reset uitgevoerd. Dan begint de regelthermostaat weer identificatie -telegram signalen te versturen, zoals bij de eerste in bedrijfstelling. Daarna is het mogelijk om deze regelaar weer op te nemen in een van de ontvangst kanalen van de SAM F../2. Na een batterij wisseling,moet in principe een reset worden toegepast om eventuele foutmeldingen te vermijden. 6. Installatie voorschriften Alleen voor geautoriseerd vakkundig personeel LET OP: Fouten bij het aansluiten kunnen schade aan het regelapparaat toebrengen! Voor schade die hierdoor ontstaat, door verkeerde aansluitingen of onvakkundig handelen, kan geen garantie worden gegeven! De aansluiting en service dient alleen door vakkundig geschoolde vakmensen worden uitgevoerd! Het apparaat is alleen geschikt voor afgesloten en droge plaatsen. Het apparaat beschikt over een geïntegreerde antenne, die niet door metalen wanden en meubels mag worden beïnvloed. Functioneert het apparaat niet,, test u eerst of de juiste montage plaats is toegepast en of er spanning voorhanden is. Zet altijd het type batterij, welke met de regelaar vanuit de fabriek wordt meegeleverd, de levensduur van de batterij kan worden gewaarborgd. Verwijzing :Ook na het nakijken van alle installatie voorschriften, kan het voorkomen, dat het apparaat niet onder alle omstandigheden functioneert Dit komt mogelijkerwijze, doordat de apparatuur door een andere zenderbron of door de bouwfysische karaktereigenschappen van het gebouw ( betonwaden, METALEN SCHERMEN ETC.) en daardoor de reikwijdte van de regelaar negatief beïnvloeden. 6.1 Begrenzen van de instellingen. Indien niet het volledige bereik van de draaiknop niet gebruikt zal worden en of niet mag worden gebruikt, bestaat de mogelijkheid om deze te beperken. Daarom kan men de draaiknop van de behuizing aftrekken. De draaiknop in een positie draaien, die later in het begrensde gebied ligt. Deze positie merken. De draaiknop aan de opening tegenover de aanwijsstreep met een schroevendraaier oplichten. Let op: De draaiknop mag slechts eenmaal van de regelaar worden verwijderd! Uit de bodemplaat zijn twee ruitertjes te verwijderen, zie schets. Deze ruiters met de smalle zijde naar onderen plaatsen in de onder de draaiknop liggende opening Bij het plaatsen van de onderste en bovenste ruiter kan men zich oriënteren aan het schaal verdeling. Tot slot moet de draaiknop weer in de oorspronkelijke stand worden terug geplaatst. Let op: De draai knop dient weer exact terug te worden geplaatst, omdat anders de schaal niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke situatie. 27