Meer over Sam. Bijlage bij Met Sam van woorden naar daden in Amsterdam. Meer over Sam 18 juni 2013 Jelle Daalderop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer over Sam. Bijlage bij Met Sam van woorden naar daden in Amsterdam. Meer over Sam 18 juni 2013 Jelle Daalderop"

Transcriptie

1 Meer over Sam Bijlage bij Met Sam van woorden naar daden in Amsterdam

2 Inhoud 1. Sam: Begroting met Toelichting Begroting 2013: de Transformatiepot Toelichting Organisatie Monitor Overzicht van aan te pakken Struikelblokken Het Profiel van Sam... 7

3 1. Sam: Begroting met Toelichting 1.1 Begroting : de Transformatiepot 1.2 Toelichting De begroting is eenvoudig De jeugdzorgwereld is (nu nog) complex. Die complexiteit bieden we het best het hoofd door in elk geval bij de start de financieringssystematiek simpel te houden. De monitor biedt aanknopingspunten om de systematiek te laten evolueren. Bestaande structuren en bijpassende financiering is default, de Transformatiepot is een reserve Aan de voorkant, bij eerste contact, maken we normaal gezien gebruik van bestaande financiering. Alleen als een vraag buiten de gestelde kaders valt, vallen Sam s terug op de Transformatiepot. Het aantal uren per traject is aan de voorkant beperkt tot 15. Het aantal gezinnen is geschat, de gemiddelde inzet ook. De alliantie heeft gekeken naar het aantal hulpverleners dat werkt in een functie aan de voorkant, het aantal gezinnen dat in zorg is en een inschatting gemaakt van hoe vaak aan de voorkant passende financiering ontbreekt. Declaraties komen maandelijks binnen, dus zijn de ontwikkelingen goed te volgen. Raken we de limiet van het budget dan besluit DMO wat te doen. Er zijn dan gegevens op basis waarvan een weloverwogen besluit genomen kan worden. Aan de achterkant, wanneer speciale zorg nodig is, wijst Sam normaal gezien de weg naar zorg in de al bestaande structuren. Alleen als die niet past of iets passends niet bestaat, wordt de transformatiepot aangesproken. De stuurgroep en indien nodig DMO zoeken eerst naar een oplossing binnen het bestaande systeem als een cliënt en Sam samen vastlopen. Alleen als dat niet kan besluiten zij geld uit de transformatiepot vrij te maken. We rekenen alleen cliëntcontacturen Cliëntcontacturen definiëren we als: contact face-to-face, per mail, telefoon of ander medium met cliënt en/of systeem. Het Systeem is: kind, jongere, ouders/opvoeders/brusjes, school en verwijzer. We investeren zelf De kosten voor bouw van een website, voor de overhead in de project- en stuurgroep en andere indirecte kosten nemen we voor eigen rekening. Dit toont het commitment van de instellingen: zij investeren in Sam, zij investeren in Om Het Kind. We hanteren drie tariefgroepen: met 85,- voor MBO/HBO-Sam s 100,- voor WO-Sam s 120,- voor GZ-psycholoog/psychotherapeut/psychiater/arts Dit geldt zowel aan de voor- als aan de achterkant 1 Deze begroting geldt voor september 2013 tot en met december 2013.

4 2. Organisatie Sam is een samenwerkingsverband van instellingen van het jeugddomein in Amsterdam. Er moet in korte tijd een hoop besloten, uitgewerkt en uitgevoerd. Daarom hebben de instellingen gekozen voor een slanke organisatievorm. De stuurgroep neemt initiatief, stuurt en besluit. De stuurgroep bestaat uit een delegatie van de bestuurders van de instellingen die in Sam verenigd zijn en werkt onder mandaat van de gehele personenalliantie. De uitvoerende macht wordt gevormd door de projectgroep. Er is een vaste projectleider, Petra Helderman. Verder worden binnen de projectgroep snel kleine taakgroepen opgezet rondom een specifieke opdracht. Dit zijn zoveel mogelijk, tot nu toe allemaal, professionals uit de instellingen zelf. Zo dragen zij in natura bij aan de overhead rondom Sam. De website en de monitor zijn voorbeelden van zaken die Sam met zijn projectgroep zelf regelt. Stuurgroep: neemt initiatief, beslist, stuurt Projectgroep: regelt, monitoort, zet project op Sam: werkt! Mariënne Verhoef (voorzitter), Petra van Tiggelen, Femia Clijnk, Heleen Bouwmans, Hans Zuiver, Petra Helderman Petra Helderman (projectleider), Jelle Daalderop (projectsecretaris), Heleen Bouwmans en Arnoud Verhoeff (coördinatoren monitor), PR-medewerker Sam's van verschillende instellingen

5 3. Monitor De Monitor van ons Samproject heeft een centrale rol. Niet alleen is het een middel om achteraf te kijken of het werkt, aangezien we werken met een groeiplan is het ook een instrument om te kijken hoe het werkt en om te zorgen dat waar het nog niet goed genoeg werkt, we het zo snel mogelijk wel kunnen laten werken. We stellen ons de structuur van de monitor daarom zo voor: Meten: We doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar hoe Sam werkt. Kwantitatieve data die we verzamelen zijn: Sam s doen aan urenregistratie, zo vinden we bijvoorbeeld uit hoe lang trajecten aan de voorkant duren, welk percentage problemen aan de voorkant opgelost wordt en hoeveel naar de achterkant wordt verwezen; We houden met een eenvoudige codelijst bij wat voor soort vragen bij de Sam s komt te liggen (mogelijk kunnen we dit uitvinden door het zoekgedrag op de website te analyseren) en of er opvallende verschillen zijn bij de verschillende Sam s (relatie problematiek specialisme bijvoorbeeld); De cliënttevredenheid kunnen burgers zelf laten zien op de website door hun Sam te waarderen met sterren. We kijken bijvoorbeeld naar hoe de tevredenheid Samenhangt met de problematiek en de duur van trajecten; We houden bij hoe burgers een Sam vinden: hoe vaak is dat via de portal, hoe vaak door binnenlopen, hoe vaak door verwijzing. Ook kijken we hoe cliënten wisten over Sam: gegoogled, via via, verwijzing enzovoort. Kwalitatief onderzoeken we: We brengen de eventuele knelpunten in de zorg in kaart. Welke knelpunten willen Sam s zelf doorbreken door gebruik te maken van de financiële mogelijkheden aan de achterkant bijvoorbeeld, welke redenen zijn er om af te wijken van de bestaande structuren? Vindt de personenalliantie Samen met DMO gelijk oplossingen op maat of zijn er structurele oorzaken aan te wijzen die weggenomen moeten worden? We interviewen een groep gebruikers van het Samsyteem en proberen er zo achter te komen hoe zij het ervaren. Hebben ze eerdere ervaring met hulpverlening, waarom kozen ze voor een Sam, hoe vonden zij dat Sam scoorde op de belangrijkste doelstellingen van het project: zorg direct toegankelijk en eenvoudig maken voor burgers. Helpen en Oplossen: onderdeel van het groeimodel is dat Sam s tegen moeilijkheden aan zullen lopen. Die moeten ze ergens kwijt kunnen. Omdat het een groeimodel is, is elk probleem zowel van belang voor het lopende onderzoek, als voor de projectleiding om zoveel mogelijk kreukels en vouwen gelijk weg te strijken. Omdat elke vraag meegenomen moet worden in het onderzoek, is er een centrale hotline waar Sam s vragen neer kunnen leggen. Praktische zaken worden gelijk opgelost (zoals vragen over de werking van de site), andere problemen worden opgetekend voor het onderzoek en door de projectleiding aangepakt. Bij bijzonder uitdagende vragen (waar het reguliere systeem bijvoorbeeld hapert) buigt de personenalliantie zich over een casus. Belangrijk: altijd als aan de achterkant een Sam aanspraak wil maken op de transformatiepot voor speciale zorg die niet in de huidige stromen past, moet de stuurgroep met DMO een afweging maken. Waarom past het niet, kan het niet toch met de juiste druk en het juiste mandaat en als dat echt niet kan: wat is dan een goede oplossing.

6 4. Overzicht van aan te pakken Struikelblokken Sam werkt in een groeiplan. Dat betekent bouwen en bijstellen tegelijk. Daarvoor is een goede monitor nodig (zie boven). Met de innovatie-gedreven aanpak van de instellingen en de gemeente is het onmogelijk van tevoren te zeggen wat je precies tegen zult komen. Toch zijn er struikelblokken waarvan het aannemelijk is dat we ze op het pad tegen gaan komen. In grote lijnen we gaan het onderweg preciezer zien schetsen we daarom enkele issues waar we bijzonder de aandacht op willen richten. Deze issues gaan we terugzien in de monitor, proberen we op te lossen met de stuurgroep en DMO en als dat nodig is, zetten we de reserve Transformatiepot in. Regels gebonden aan de financiering beperken soms de beweegruimte van de professional. We vermoeden dat we gaan zien dat Sam s zich beperkt voelen door de regels die zijn verbonden aan de financieringsstroom waarin de Sam opereert. Cliënt en Sam kiezen samen de kortste route naar de oplossing. Wanneer die wordt geblokkeerd door regels die van afstand zinnig en van dichtbij onzinnig blijken, zien we dat in de monitor en lossen we het op. Een voorbeeld: opvoedondersteuning bij instelling X in stadsdeel Y moet plaatsvinden op kantoor. Cliënt en Sam komen erachter dat de oplossing er sneller is als Sam buiten kantooruren thuis komt kijken en praten. Voor een bepaald type probleem is hulpverlener A bij instelling X verplicht, volgens de regels gesteld bij de aanbesteding, traject of cursus P toe te passen. Q lijkt iedereen veel verstandiger, maar valt buiten de gemaakte afspraken. Het hokjesdenken waar we uit willen breken, maakt hulpverlening inefficiënt. Zorg is versnipperd. Te vaak zien we veel verschillende hulpverleners allemaal een klein stukje van het probleem oppakken. Er is veel specialisme, maar weinig generalisme. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de kokers die we in Nederland hebben gemaakt. Sams kunnen uit de kokers als dat moet en kan. Een voorbeeld: een psycholoog mag vanuit de GGZ behandelen, maar mag niet drie adviserende gesprekken voeren met de school en ouders, die advies nodig hebben over de ondersteuning van hun kind en leerling. Twee hulpverleners uit een andere organisatie moeten aanhaken omdat de regels voorschrijven dat zij deze taak op zich nemen. Zij moeten zich eerst inlezen, een extra intake doen, een eigen onderzoek uitvoeren voordat de adviesgesprekken starten. Er is veel meer tijd kwijt dan nodig was. Onlogische gebiedsbeperkingen houden de beste oplossing tegen. Er zijn in Amsterdam topografische lijnen die soms maken dat cliënten en hulpverleners worden tegengehouden de beste match te maken. Dat is zonde, uiteindelijk zijn we één stad. Een voorbeeld. De ouders van A willen een hulpverlener spreken op de school van hun kind. Helaas: zij wonen in een ander stadsdeel. Zij moeten het doen met een hulpverlener die de school van hun kind niet kent.

7 5. Het Profiel van Sam Het draait om de uitvoering. Sam wil zo snel mogelijk iets doen. Daarom kan in deze bijlage het profiel van Sam niet ontbreken. Sam s zijn niet geselecteerd op basis van een uitgebreide lijst van competenties, opleidingseisen en werkervaring. Alle Sam s zijn al werkzaam bij instellingen in Amsterdam, dat waarborgt hun kwaliteiten als hulpverleners al genoeg. De instellingen hebben binnen de eigen muren Sam s geselecteerd op basis van werkprincipes principes die vooral een professionele, klantgerichte en innovatieminnende houding weerspiegelen. Het onderstaande lijstje was daarbij leidend: Sam is trots op Sam-zijn Sam blijft gewoon werken in de eigen organisatie/sector, het is een virtueel netwerk Sam staat met foto, mail, mobiel en omschrijving op de site Sam is zelf of in overleg met collega-sam s ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar bij crisis van z n cliënten Sam is generalist, flexibel, Samenwerkingsgericht en werkt vraaggestuurd Sam kent de sociale kaart in de Amsterdamse jeugdhulp Sam is verantwoordelijk: hij kan direct starten met cliënten die zich melden (als Sam vol zit zie je dat op de site); als het meer wordt dan 15 uur gaan Sam en de cliënt kijken wie welke hulp kan bieden, we schakelen dan naar de reguliere hulp; Sam signaleert knelpunten in de zorg en meldt die bij de hotline.