N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n"

Transcriptie

1 SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie SAM geholpen om dit voor elkaar te krijgen en ook zo te houden. Ik wil deze lijn doortrekken, door kritisch te blijven kijken naar de huidige ontwikkelingen en bij te sturen waar nodig. Ik zie echter ook nog veel verbeterpunten. Soms zijn dat kleine frustraties, soms zijn dat grotere problemen. Samen met jullie, de studenten van Tilburg University, wil ik zorgen dat jullie problemen gehoord worden en er oplossingen komen. Ik wil zorgen dat Tilburg University een omgeving is waar jij je als student goed voelt en waar je jezelf verder kunt ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om dit op de campus mogelijk te maken, met voldoende plek om te studeren en een prettige leeromgeving. Maar niet alleen de campus is belangrijk, ook de inhoud van je studie en de online leeromgeving dienen motiverend te zijn. Al deze dingen helpen om jouw tijd op Tilburg University een mooie tijd te maken, waar je kunt groeien als student en als persoon. Door op mij te stemmen stem je dus voor een betere universiteit, met een motiverende leeromgeving die jou helpt het beste uit jezelf te halen. SAM 1 J e r o e n W i e n e n My name is Jeroen Wienen, 21 years old and I m currently in the third year of my bachelor s in Public Administration. The last couple of years SAM has helped to make this university a better place for students. I would like to follow this example by having a critical eye towards current developments and making adjustments when necessary. However, I also see points for improvement. These can be minor irritations, but also bigger problems. Together with you, the students of Tilburg University, I want to make sure that your problems are heard and that a solution is found. I want to make sure that Tilburg University is an environment in which you, as a stud ent, can feel good and has the ability to evolve. Therefore, it is important to have a campus that facilitates this, by making sure that there is enough room to study and by having a pleasant learning environment. But not only the university campus is impo rtant. We have to make sure that the online learning environment and the content of the courses are motivating as well. All these things will help to make your time at Tilburg University a time where you can evolve as a student, and as a person. A vote for me is a vote for a better university, with a motivating environment that helps you to make the most of your time at Tilburg University.

2 SAM 2 V e r a F r u s c h Mijn naam is Vera Frusch, ik ben 21 jaar oud en derdejaars student Communicatie- en informatiewetenschappen met als richting Bedrijfscommunicatie en digitale media. Naast mijn studie ben ik graag actief in het studentenleven en vind dit zeer belangrijk. Door actief te zijn ontwikkel je jezelf op een heel ander vlak dan in de collegezaal. Momenteel loop ik ook stage waarbij ik veel praktijkervaring opdoe. In mijn eerste jaar ben ik ook lid geworden bij TSR Vidar, waar ik in verschillende commissies zitting heb genomen. Verder heb ik me aangesloten bij een dispuut en heb ik hier vorig jaar de functie van secretaris in het bestuur vervuld. Bij Vidar, mijn dispuut en mijn stage heb ik het erg naar mijn zin, desalniettemin zou ik me graag nog breder willen ontwikkelen. SAM spreekt mij hierin erg aan, omdat ze professioneel zijn, weten wat ze willen en ook echt voor studenten staan. Meebeslissen en praten op het hoogste niveau lijkt mij een enorme uitdaging die ik graag aanga. Graag zou ik me willen inzetten voor studentendecanen die studenten adequaat kunnen bijstaan over vragen die zij hebben omtrent hun studiemogelijkheden, de trajecten, de toelatingseisen en het vakkenpakket. Momenteel is het niet eenvoudig om erachter te komen wat de verschillende mogelijkheden zijn tijdens je studie en de studentendecaan kan je hier vaak niet bij verder helpen. Dit zou ik willen veranderen door de eisen voor studentendecanen aan te scherpen. SAM 2 V e r a F r u s c h My name is Vera Frusch, I am 21 years old and currently, I am studying Communication and Information sciences, witinh the track Business communication and Digital Media. Besides studying, I also like to be an active student. In my opinion this is very important, because you will learn from it and gain a lot of experience. That is why I have joined the student rowing association TSR Vidar in my first year, where I was involved in several committees. I have also joined a sorority and last year I was on the board as secretary. Furthermore I am currently involved in an internship to expand my boundaries. I enjoy being a member of Vidar, my sorority, and being involved in an internship but I also like to develop broadener. SAM appeals to me, because their attitude is professional, the y know what they want and they really stand up for students. Making decisions at the highest level seems a huge challenge which I am willing to accept. Explicitness is something I think is very important, with SAM I hope to sharpen the guidelines for stude nt counsellors, who are at the moment not capable of providing information regarding different possibilities while you are studying. A vote for me is a vote for a better university, with a motivating environment that helps you to make the most of your time at Tilburg University.

3 SAM 3 R a c h e l V e r s t r a e t e n Beste medestudenten! Mijn naam is Rachel Verstraeten, 21 jaar oud en in mijn derde jaar van de studie Psychologie. Naast studeren ben ik ook actief als student-assistente binnen het statistiek departement van de faculteit Sociale Wetenschappen. Tevens neem ik plaats in de congrescommissie van studievereniging Complex en zit ik in de activiteitencommissie van de squashvereniging T.S.S.V. Lancelot. Het is belangrijk om gedurende je studie nevenactiviteiten te verrichten om zo jezelf en je vaardigheden zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Fractie SAM zet zich in voor deze persoonlijke ontwikkeling, waardoor ik heb beslo ten om me dit jaar verkiesbaar te stellen voor fractie SAM. Aankomend studiejaar moet een jaar worden waarin ik me volledig wil inzetten voor de belangen van studenten aan Tilburg University. Mijn focus ligt hierbij op meer openheid en toegankelijkheid voor studenten in het besluitvormingsproces. Studenten moeten immers weten wat er zich afspeelt binnen de universiteit. Bovendien wil ik me inzetten voor meer beschikbare informatie voor studenten. Op deze manier krijgt iedereen de kans het optimale uit zichzelf en zijn/haar studie(tijd) te halen en daarmee het best mogelijke toekomstperspectief voor zichzelf te bewerkstelligen. Wil je dat jouw belangen als student aan de TiU zo goed mogelijk worden behartigd? Stem dan fractie SAM, want SAM houdt zich aan haar beloften en zet woorden om in daden. SAM 3 R a c h e l V e r s t r a e t e n Dear fellow students! My name is Rachel Verstraeten, I am 21 years old and in my third year of the Bachelor Program in Psychology. Next to studying I am also active as a student assistant within the department of statistics at the School of Social and Behavioral Sciences. I take part in the conference committee of study association Complex and I am in the activities committee at squash association T.S.S.V. Lancelot. It is important to take part in extracurricular activities during your studies, because these give you the opportunity to develop yourself and your skills as much as possible. SAM aims at personal development, which made me decide to run for a spot with SAM. Upcoming year will be a year during which I want to fully engage in the interests of students at Tilburg University. My focus will lie on more openness on the decision making process. Students need to know what is going on within our university. Next to that, I want to commence myself for more information for students. In this way, everyone will get the change to get the most out of their student life, which should lead to the best future perspective possible. Do you want your interests to be looked after as good as possible? Then vote SAM, because SAM keeps its promises and turns ideas into action!

4 SAM 4 J e r o e n S c h i p p e r e n Beste medestudenten, Mijn naam is Jeroen Schipperen, 21 jaar en vierdejaars student. Ik woon momenteel in Tilburg, maar kom oorspronkelijk uit Prinsenbeek. Ik ben momenteel bezig om mijn bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Naast mijn studie ben ik actief bij T.S.V. Plato waar ik lid ben van Heerendispuut Equilibre. Verder neem ik bij Plato zitting in twee commissies. Hiernaast ben ik nog actief bij Magister JFT waar ik twee commissiefuncties bekleed. Komend jaar wil ik mijzelf gaan inzetten voor alle studenten aan de TiU, fractie SAM was voor mij dan ook een juiste keuze. SAM hecht veel waarde aan het ontwikkelen naast je studie en dat is iets waar ik mijzelf mee kan identificeren. Ik zou allereerst graag de praktische problemen aanpakken waar je als student tegen aanloopt wanneer je over de campus loopt. Denk hierbij aan het tekort aan studieplekken in tentamenperiode of het feit dat de mensa gesloten is in het weekend. Fractie SAM heeft de afgelopen jaren mede dankzij een proactieve houding veel dingen bereikt en het is dan ook mijn ambitie en doel om deze lijn door te trekken en ervoor te zorgen dat de studenten zich gehoord voelen. Dus twijfel niet: stem SAM! SAM 4 J e r o e n S c h i p p e r e n Dear fellow students, My name is Jeroen Schipperen, 21 years old and a fourth year student. I currently live in Tilburg, but I am from Prinsenbeek originally. I am currently in the phase of finishing my bachelor in Law. Next to my studies, I am active within T.S.V. Plato, being a member of Heerendispuut Equilibre. Furthermore, I take place in two committees within Plato. Apart from being active within Plato, I am an active member of Magister JFT, where I take part in two committees. Upcoming year, I want to put all my efforts into representing all students of Tilburg University. Therefore, SAM was the right choice for me. SAM feels that developing yourself next to your studies is important, and that is something I can identify myself with quite easily. First of all, I would like to try to solve practical issues that bug you as a student while being on campus. One of these is the shortage in study places and the fact that the Mensa is closed during the weekend. During the past couple of years, SAM has achieved a lot, mainly due to a proactive attitu de. Therefore, it is my goal and ambition to continue this and to make sure that all students feel heard. So don t hesitate: vote SAM!

5 SAM 5 G ö k h a n S a n c a k Mijn naam is Gökhan Sancak, 21 jaar oud en een derdejaars Bestuurskunde student. Ik heb net een geweldige ervaring in het buitenland afgerond waarin ik bezig was met mijn exchange aan Bilkent University en een stage volgde bij het Ministerie van Onderwijs in Turkije. Daarnaast ben ik lid van de studievereniging Magister JFT en verricht ik vrijwilligerswerk in mijn woonplaats Roermond waarbij ik bijles Engels geef aan basis - en middelbare school leerlingen. In de voorgaande jaren heb ik mij ook ingezet voor jongeren die het moeilijk hadden tijdens hun opleiding en dreigden schoolverlaters te worden. Het komend collegejaar wil ik mij inzetten voor alle studenten van Tilburg University en hoop hierbij hun belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Studenten dienen aan het begin en gedurende hun opleiding doeltreffend geïnformeerd en gestimuleerd te worden om kansen aan te grijpen die studenten helpen hun doelen te realiseren. De drempelwaarde tot het verrichten van nevenactiviteiten dient laag te liggen zodat studenten, thuis - of uitwonend, zich binnen of buiten de studie om naar eigen wens kunnen verrijken. Een exchange naar een buitenlandse universiteit, het verrichten van vrijwilligerswerk of het uitoefenen van een functie binnen een vereniging zijn activiteiten die een student tijdens zijn opleiding dient uit te kunnen oefenen zonder dat dit een hinder vormt, zoals studievertraging. SAM 5 G ö k h a n S a n c a k My name is Gökhan Sancak, 21 years old and a third year Public Administration student. I just recently finished a tremendous experience abroad in a foreign country in which I went on exchange to Bilkent University and also performed an internship at the Ministry of Education in Turkey. Besides that, I am a member of the study association Magister JFT and I carry out voluntary work in the city I live, Roermond, in which I tutor English to primary and secondary education students. In the previous years I put my efforts on youngsters who had difficulties during their education and risked the chance of getting kicked out of their school. The upcoming academic year I intend to put my efforts for all of the students of Tilburg University and hope to fulfil their needs as good as possible. Students need to be informed and stimulated at the very beginning and during their education to grab opportunities that will contribute students in realizing their goals. The threshold of undertaking additional activities is ought to be low in order for students, living at home or on their own, to enrich themselves for their own means within or outside their academic program. An exchange to a foreign university, carrying out voluntary work or practicing a job in an association are activities which a student should be able to perform during his education without any hindrances as for example delay in your education.

6 SAM 6 E r i k v a n d e r W er f f Mijn naam is Erik van der Werff, 20 jaar oud en derdejaars Economie en Bedrijfseconomiestudent aan Tilburg University. Het afgelopen semester ben ik tevens op exchange geweest naar Madrid. De afgelopen drie jaar heb ik naast mijn studie al deel uitgemaakt van de medezeggenschapsmogelijkheden voor studenten. Zo ben ik al drie jaar, als vertegenwoordiger van mijn opleiding, lid van de opleidingscommissie Economics. Verder heb ik gedurende de eerste twee jaar van mijn studie input gegeven aan de klankbordgroep van EBE. Ik wil me graag volgend jaar inzetten voor Fractie SAM om te zorgen dat de studenten gehoord worden. Het is belangrijk dat, in een systeem waarbij de marketing en de externe communicatie haast belangrijker zijn dan de studenten die nummertjes zijn geworden, Fractie SAM de studenten vertegenwoordigd in de Universiteitsraad om studenten gehoord te laten worden. Het is van groot belang dat de communicatie en samenwerking tussen de studenten en de universiteit goed functioneert. Dit kan veel beter. Ik wil ervoor gaan zorgen, samen met de andere kandidaten van Fractie SAM, dat de communicatie en samenwerking verbeteren. Er moet niet blind gestaard worden op de regeltjes en de nummertjes. Het belangrijkste blijven de studenten en daar moet de focus dan ook liggen: meer flexibiliteit en betere communicatie! SAM 6 E r i k v a n d e r W er f f My name is Erik van der Werff. I am 20 years old and I am currently in the third year of the Bachelor s program of Economics and Business Economics. Besides that, I went on exchange to Madrid during the past semester. During the past three years I have already been involved in several co-determination organs of the University. Since three years I am member of the education committee Economics. Also, I participated in the soundboard group for my program the past two years. I would like to be part of Student Party SAM next year to make sure that the opinion of students is heard and is understood. It is important that in a system in which marketing and external communication almost seem to be more important than students who have become numbers, Student Party SAM strongly represents students in the University Council to let the voice of students be heard. It is of big importance that the communication and cooperation between students and the University performs well. Both can still be improved. I am going to strive, together with the other candidates of Student Party SAM, that the communication and cooperation improve. The University should not solely look at rules and numbers. The cornerstones of the University are the students and that is exactly where the focus should be directed at: more flexibility and better communication!

7 SAM 7 J i p S c h u i v e n s Hallo, ik ben Jip Schuivens, 20 jaar oud en tweedejaars Psychologiestudent. Naast studeren ben ik ook actief binnen Studievereniging Complex, waar ik dit jaar voorzitter van ben. Gedurende dit jaar heb ik Tilburg University beter leren kennen en ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen mijn opleiding en TSB. Ook heb ik tijdens mijn bestuursjaar mijn persoonlijke vaardigheden weten te ontwikkelen. Zo heb ik geleerd de mening van mijzelf en mijn medestudenten beter naar voren te brengen binnen Tilburg University. Ook heb ik ervoo r gezorgd dat er daadwerkelijks iets mee gedaan wordt! Ik heb geleerd dat de studenten in Tilburg soms denken dat niemand naar ons luistert, maar dat is zeker niet zo! Wij als studenten zijn een diverse groep met een belangrijke rol en duidelijke meningen en wensen. Helaas weet niet iedere student hoe deze wensen en meningen naar voor te brengen. Fractie SAM staat hierbij voor jou klaar. De openheid en toegankelijkheid van SAM is dé manier hoe wij op de hoogte blijven van de belangen van de Tilburgse student. Maar SAM luistert niet alleen, SAM doet ook iets met de wensen van de Tilburgse student. Van meer werkplekken tot de harde knip: SAM houdt zich er intensief mee bezig. Ook buiten alle overleggen en vergaderingen is SAM aanwezig binnen het Tilburgse studentenleven. Graag wil ik mij inzetten voor fractie SAM en de student om te zorgen dat naar onze belangen wordt geluisterd. Maar dit kan niet zonder jouw steun dus: stem op mij, stem op SAM! SAM 7 J i p S c h u i v e n s Hello, I am Jip Schuivens, 20 years old, and I m currently in my second year of my Psychology Bachelor. Besides studying I m also active in Study Association Complex, of which I m currently Chairman. During this year I ve had the opportunity to discover Tilburg University and I ve been actively involved with the developments within my study and TSB. During my year as a board member I ve developed a lot of personal skills. One of these skills is that I ve become better in making my opinion as well as the opinion of my fellow students heard. And more importantly I ve made sure that something gets done with our opinions! During this year I ve also learned that some students in Tilburg think that there is no one who will listen to us, but that is certainly not the case! Students are a divers and important group with clear opinions and wishes. The openness and transparency of SAM is the method it uses to make sure they keep up to date with the opinions and wishes of all students in Tilburg. But SAM doesn t just listen, it makes work of your wishes. From more study rooms to the Bachelor-before-Master rule: SAM is involved. But it s not all meetings and consultations: SAM is present in the student life of Tilburg. That way SAM makes sure it knows what the students want and they can do something using their co-partnership. I would love the opportunity to support SAM and the student to make sure our interests are being heard. But I can t do it without your support so: vote for me, vote for SAM!

8 SAM 8 R u b e n G r a a f l a n d Even voorstellen! Ik ben Ruben Graafland, 19 jaar en bezig met mijn tweede jaar van de bachelor International Business Administration. Door deze Engelstalige studie heb ik een goed beeld gekregen van de internationalisering van Tilburg University, en dat is één van de punten waar ik nog ruimte voor verbetering zie. Naast studeren ben ik erg actief bij studievereniging Asset International Business & Management, het departement van Asset speciaal voor studenten van IBA en IM. In mijn eerste jaar begonnen als redacteur van het magazine, heb ik het afgelopen jaar gewerkt om het leuke symposium de Quest in elkaar te zetten. Het is een erg leuke en leerzame ervaring, zeker in combinatie met de informele activiteiten die worden georganiseerd binnen Asset. Hoewel het studentenleven erg mooi is, heb ik ook meer dingen die ik graag doe. Een heel groot deel van mijn agenda wordt gevuld door hockey, zowel door het fluiten van wedstrijden voor de hockeybond, als door de bekleding van een functie binnen het opleidingstraject van scheidsrechters met ambitie bij mijn eigen hockeyclub. Bovendien heb ik een grote passie voor acteren en alles wat met theater maken van doen heeft. SAM is voor mij een kans. De kans om een stem te hebben op de universiteit. Namens mezelf, maar vooral namens de student. Klagen kan iedereen, maar een klacht omzetten in verbetering, in vooruitgang, dat doet SAM. Zoals Benjamin Franklin het ooit verwoordde: goed gedaan is beter dan goed gezegd. SAM 8 R u b e n G r a a f l a n d Let me introduce myself! I am Ruben Graafland, 19 years of age and currently in my second year of International Business Administration. This English-taught program has given me good insight in the internationalization of Tilburg University, and also inspired me to think of improvements for that process. Besides studying I am an active member at Asset International Business & Management, the Asset department with a prime focus on IBA and IM students. I started off as editor of the magazine of the association in my first year, and am currently occupied with the organization of an interactive symposium, the Quest. It is not only the experience of the committee work I find very attractive about my active membership, but also th e great informal activities have been a good reason to be active. Although I love the student life, there is more to my life than just studying and being active at my study association. First ly, a substantial part of my agenda involves field hockey. I am an umpire appointed by the Dutch hockey federation, and also the coordinator of an umpiring excellence program at my own hockey club, focused entirely on enthusiastic and ambitious umpires. Additionally, I have great passion for acting, and actually everything around theater. To me, SAM stands for opportunity. The opportunity to let my voice be heard on this university, on my own behalf, but more importantly on the behalf of the students for which I stand. Having complaints is easy, but turning it into a structural solution is an entirely other thing. SAM gives you that chance. As Benjamin Franklin once put it: well done is better than well said.

9 SAM 9 D w a y n e H e u v e l m a n s Beste studenten. Mijn naam is Dwayne Heuvelmans, 22 jaar, en vierdejaarsstudent aan Tilburg University. De eerste jaren heb ik Sociologie gestudeerd, inmiddels heb ik mijn plek gevonden bij de opleiding Bestuurskunde aan de rechtenfaculteit. In de afgelopen jaren ben ik voorzitter van studievereniging Versot geweest en heb ik namens Fractie Stimulus in de faculteitsraad van TSB gezeten. Op dit moment zit ik in het landelijk bestuur van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. De afgelopen twee jaar ben ik lijstduwer geweest voor Fractie SAM. Ik heb de fractie altijd een warm hart toegedragen: een tomeloze inzet voor alle studenten aan Tilburg University en een fractie die jaar in, jaar uit resultaten weet te bereiken. Daarom stel ik mij dit jaar graag kandidaat voor Fractie SAM. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van al onze studenten aan Tilburg University en een onderwijsklimaat realiseren waarin studenten ruimte wordt gegeven om datgene te doen waar hun hart naar uitgaat. SAM 9 D w a y n e H e u v e l m a n s Dear students. My name is Dwayne Heuvelmans, 22 years old and a fourth year student at Tilburg University. In my early years at this university, I followed the program Sociology, but nowadays I have found my spot within the Bachelor of Public Administration at the Tilburg Law School. During previous years, I was chairman of study association Versot and I took part in the faculty council of TSB, being part of Stimulus. Currently, I am in the national board of DWARS, the youth organization of GroenLinks. During the past two years, I have been supporter of the list for SAM. I have always been very fond of SAM: a massive effort for all students at Tilburg University and a party that keeps on delivering, year after year. Therefore, I decided to become a candidate this year. I would like to contribute to l ooking after the interests of all students and to create a study climate in which students get the space to do those things that make their hearts pound.

10

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!

Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens! 1. My name is Vera Janssens, 22 years old. Last year I finished the Bachelor Tax Law and next year I would like to start the master Dutch Law. This year I am active in the Daily Board of Magister JFT.

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

TSB Personeel. Annet te Lindert

TSB Personeel. Annet te Lindert F o t o k a n d i d a a t F r a c t i e N a a m k a n d i d a a t : Annet te Lindert P o s i t i e o p l i j s t : 1 Mijn naam is Annet te Lindert en ik ben senior lecturer Medical and Clinical Psychology

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M I r i s W e s t e r n r 1 Mijn naam is Iris Wester, ik ben 22 jaar. Momenteel ben ik vierdejaars student van de bachelor Bestuurskunde.

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

S t u d e n t P a r t y E C C O 1. M a r n i x B e l

S t u d e n t P a r t y E C C O 1. M a r n i x B e l N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) S t u d e n t P a r t y E C C O 1 M a r n i x B e l Beste medestudenten, Aankomend jaar wil ik, Marnix Bel, me volledig gaan inzetten om net als vorig jaar

Nadere informatie

Beste medestudenten, Dear fellow students,

Beste medestudenten, Dear fellow students, Fractie ECCO #1 Elske van de Ven Beste medestudenten, Mijn naam is Elske van de Ven, 22 jaar en woonachtig in Tilburg. Ik heb de bachelor Bedrijfseconomie afgerond en doe momenteel een bestuursjaar bij

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Fractie Front. Bo Backbier

Fractie Front. Bo Backbier Bo Backbier Kandidaatsnummer: 1 Beste medestudenten, Mijn naam is Bo Backbier, tweeëntwintig jaar en derdejaars bachelor student Nederlands recht. Ik ben actief binnen mijn studievereniging Magister JFT

Nadere informatie

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student AVOND COLLEGE Belemmering voor student 10-04-2017 English summary Soft Skills and personal development become more and more important these days. Companies expect students to differentiate themselves from

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

My name is Yara Muller and I m 22 years old. Last year I got my Bachelor degree in Business

My name is Yara Muller and I m 22 years old. Last year I got my Bachelor degree in Business Nederlands (English below) Foto kandidaat Fractie Sam Yara Muller Nummer 1 Mijn naam is Yara Muller en ik ben 22 jaar. Nadat ik vorig jaar mijn Bachelor Bedrijfseconomie heb afgerond ben ik begonnen aan

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 T j i t s R o s e l a a r Ik heb binnen Tilburg University al diverse functies bekleed, zowel bij een faculteit als bij een dienst. Momenteel ben ik hoofd

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie