voor elkaar Voka en ondernemers zijn er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor elkaar Voka en ondernemers zijn er"

Transcriptie

1 Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P afgiftekantoor: 2300 Turnhout Voka - Kamer van Koophandel Kempen Speciale editie Voka en ondernemers zijn er voor elkaar

2 INHOUD De blauwe pagina s in deze brochure vertellen meer over hoe we uw belangen behartigen. VOORWOORD 3 VOKA IN 1 OOGOPSLAG 4 WELKOM BIJ VOKA 6 VERDEDIGEN 8 Belangenbehartiging 10 Vertegenwoordiging en samenwerkingsverbanden Kenniscentrum 11 Lokaal beleid Fiscaliteit 12 Energie Milieu 13 Arbeidsmarkt Mobiliteit en ruimtelijke ordening LOKAAL NETWERK VAN ONDERNEMINGEN 14 Lokale werking van Voka Kempen 16 De besturen 18 De ambassadeurs ONTMOETEN Events 26 Jong Voka De lichtgroene pagina s in deze brochure vertellen meer over onze netwerkactiviteiten.

3 Nu ook in de Kempen: De donkergroene pagina s in deze brochure vertellen meer over ons advies en onze diensten. ADVISEREN EN BEGELEIDEN Kameracademie 32 Ondernemerschap 34 Internationaal ondernemen 35 Innovatie 36 Advies op maat en diensten KENNEN 40 ORGANISATIE Medewerkers 45 Contacten Voka-Kenniscentrum 46 Dagelijks bestuur en raad van bestuur PARTNERS 48 Verantwoordelijke uitgever Ronny Van Broekhoven, voorzitter Het (gedeeltelijk) overnemen van bijdragen is toegestaan mits de uitdrukkelijke toezegging van de hoofdredacteur of directeur communicatie. De rode pagina s in deze brochure vertellen meer over hoe we u zo goed mogelijk informeren. Structurele partners: Activiteiten partners:

4 2 Voka Kempen

5 VOORWOORD Voka maakt u sterker Beste ondernemer, In dit jaarverslag van 2012 tonen we u wat Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen voor u doet, zowel in uw regio, in Vlaanderen als internationaal. De uitdagingen waar u voor staat zijn groot. Het begrip en respect voor de door u geleverde inspanningen vaak heel wat minder. Terwijl u de motor bent van het welzijn en de welvaart in onze regio. Daarom neemt Voka het voor u op. We zijn er klaar voor. Voka bruist. Van professionalisme, energie en enthousiasme. Wij worden gezien en groeien in aantal leden. Als lid van Voka plukt u hier de vruchten van. boven: gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) rechts: algemeen directeur Jan Hendrickx en voorzitter Ronny Van Broekhoven (Voka Kempen) Wij verdedigen uw belangen. In de publieke opinie, aan de onderhandelingstafels daar waar het er toe doet. En rond thema s die er toe doen. Zo blijven we er bij de verschillende besturen op hameren om te investeren in de groeikracht van onze economie, eerder dan het opleggen van bijkomende lasten. Dankzij Voka maakt u deel uit van een sterk, daadkrachtig en internationaal netwerk. U ontmoet andere ondernemers en beslissingsnemers. Steeds meer. Zowel in de Kempen, in Brussel als in het buitenland. Voka houdt u en uw medewerkers bij de tijd. Via haar magazines, projecten en diensten. De rode draad doorheen onze werking? Wendbaarheid als een state of mind voor iedere Kempenaar. En de ondernemende Voka-formule: E= (R x V²) + (T x I²). Kempense ondernemingen zullen excelleren en groeien wanneer Voka voor u rechtszekerheid, vereenvoudiging en vertrouwen afdwingt. Wanneer u als ondernemer inzet op talentontwikkeling, innovatie en internationaliseren. Gesteund door uw Kamer. Uw bijdrage aan Voka maakt uw onderneming sterker. Hoe? Dat leest u in dit jaarverslag! Jan Hendrickx algemeen directeur Voka Kempen Jo Libeer gedelegeerd bestuurder Voka jaarverslag

6 VOKA IN 1 OOGOPSLAG Voka in 1 oogopslag U verdedigen is onze hoofdzaak (R x V²) De blauwe pagina s in deze brochure vertellen meer over hoe we uw belangen behartigen. Voka verdedigt uw belangen. Ons team van experten pleit in Brussel voor structurele maatregelen die uw onderneming de nodige ademruimte en zekerheid geven. Daar waar het er toe doet. Naast Brussel ook in uw gemeente. Rond thema s die er toe doen: fiscaliteit, energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, de arbeidsmarkt Voka ijvert voor rechtszekerheid. Uw onderneming kan enkel groeien wanneer u zekerheid en duidelijkheid krijgt op lange termijn. Investeren doet u in een klimaat van zekerheid, met betrouwbare partners. Voka ijvert voor vereenvoudiging. Eenvoud en efficiëntie moeten de kernwoorden worden van onze arbeidsmarkt, onze fiscaliteit en onze sociale zekerheid. Een wetgevend kader dat u ook onder moeilijke omstandigheden in staat stelt om goed te werken en te groeien. Verdedigen Voka ijvert voor vertrouwen. Ondernemen gaat over zo veel meer dan geld. Ondernemers creëren waarde. Gedreven door goesting. Voka brengt het verhaal van de sterke schouders waarop de welvaart en het welzijn steunen. Ondernemingen zijn niet het probleem, zij reiken de oplossing aan. Kennen Voka geeft u kennis De rode pagina s in deze brochure vertellen meer over hoe we u zo goed mogelijk informeren. Als lid van Voka ontvangt u: Voka Tribune brengt nieuws, reportages en opinies over actuele sociaal-economische thema s. Uw vinger aan de pols van de economie in Vlaanderen; Ondernemers, het maandblad van Voka Kempen, met inspirerende verhalen van ondernemers uit uw regio. Uw vinger aan de pols van de economie in de Antwerpse Kempen. Ondernemers is het meest gelezen blad bij beslissingsnemers (bron: kaderledenstudie 2012); diverse nieuwsbrieven die u informeren over de actualiteit en de lopende projecten en diensten van Voka; Voka wijzers met praktisch advies rond prangende thema s zoals sociale inspectie, subsidies, dreigende stakingen, retentiebeleid een login voor onze website met extra informatie. Hier kan u al onze publicaties downloaden.

7 VOKA IN 1 OOGOPSLAG E=(RxV²)+(TxI²) Voka vertegenwoordigt ondernemingen in Vlaanderen, meer dan in de Antwerpse Kempen. Onze leden zijn actief in diverse sectoren met als focus businessto-business. Zowel kleine en middelgrote ondernemingen als de grote industriëlen en dienstverleners zijn lid. Net deze diversiteit maakt ons tot het meest complete netwerk van Vlaanderen. Voka creëert zakelijke opportuniteiten. Onze netwerkactiviteiten worden gesmaakt door onze leden. Vooral omdat ze de juiste sfeer creëren en mensen aantrekken om zaken te doen. U begeeft u tussen collega ondernemers. Als lid van Voka maakt u ook automatisch deel uit van het lokaal ondernemersnetwerk van uw regio. Ontmoeten Zij organiseren niet alleen netwerkactiviteiten maar zetten ook in op projecten die het ondernemen in uw regio stimuleren. Jong Voka richt zich op jonge ondernemers en kaderleden. Het netwerk van Voka ontmoeten De lichtgroene pagina s in deze brochure vertellen meer over onze netwerkactiviteiten. Adviseren en begeleiden Ondernemen is uw zorg, zorgen voor ondernemers de onze. Als excellente onderneming zet u in op talentontwikkeling, innovatie en internationalisering (T x I²). Onze adviseurs ondersteunen u hierbij, met hun knowhow en concrete projecten en diensten. Voka beantwoordt uw vragen. Elk jaar beantwoorden wij een 400-tal adviesaanvragen van onze leden, over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals personeelsbeleid, samenwerking met scholen, milieu, subsidies, mobiliteit, ruimtelijke ordening, import en export ons team van adviseurs neemt uw vraag ter harte. Ook de knowhow van uw collega ondernemingen stellen we ter uwer beschikking. Voka vormt u en uw medewerkers. Jaarlijks organiseren wij in Geel een 100-tal opleidingen en infosessies over onderwerpen die u en uw medewerker versterken en opportuniteiten creëren. Actueel. Door experts en ervaringsdeskundigen. Naast opleidingen bieden we ook trajecten op maat of in groep aan. Zoals Plato. Voor leden altijd aan een opvallend voordeeltarief. De medewerkers van Voka adviseren en begeleiden u (T x I²) De donkergroene pagina s in deze brochure vertellen meer over ons advies en onze diensten.

8 VOKA Welkom bij Voka HET VLAAMS NETWERK VAN ONDERNEMINGEN Onze missie: Voka - Kamer van Koophandel Kempen wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van Kempense ondernemers een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio. Gesteund door het Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen wil ze als een neutrale private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Voka in de Kempen Voka Kempen telt meer dan leden die samen 65% van de tewerkstelling en 75% van de toegevoegde waarde in de Kempen realiseren. De Antwerpse Kempen is een boeiende economische regio centraal gelegen in het Benelux-Middengebied. De regio wordt gewaardeerd voor haar geschoolde en gemotiveerde arbeidskrachten met een arbeidsproductiviteit die hoort tot de hoogste in Europa. Enkele sterke sectoren vallen op. Denk aan de bouw, chemie & pharma, voeding, grafische en logistiek, maar ook een bloeiende ondersteunende dienstensector. Gerenommeerde onderzoekscentra en kennisinstellingen versterken het economische weefsel. Voka Kempen wil deze troeven versterken en uitdragen. En haar steentje bijdragen tot een regio met een innovatie, internationale en vooral fiere mindset. Voka in Vlaanderen Voka staat voor de alliantie van het Vlaams Economisch Verbond en de 8 Kamers van Koophandel. Voka bundelt de krachten van deze organisaties in het belang van alle Vlaamse ondernemingen. Alle ondernemingen, klein en groot, kunnen lid worden. Het is een netwerk van meer dan leden die samen voor meer dan 65% van de toegevoegde waarde en de private tewerkstelling in Vlaanderen staan, bijna 1 miljoen werknemers. Zij zijn het hart van onze organisatie en bepalen welk beleid Voka voert. Voka is een Vlaamse werkgeversorganisatie. Ze gaat voor de creatie van welvaart voor Vlaanderen, in een Belgische en een Europese institutionele context. Voka wil Vlaanderen transformeren tot een Leading Region in Europa. Het kenniscentrum van Voka werkt met al haar energie aan een mobiliserende strategie voor Vlaanderen. In de overtuiging dat dit model ook voor Wallonië en Brussel meer welvaart kan creëren. Voka gaat voor het confederale model van respectvolle competitie dat in veel democratieën groei en welvaart brengt. Voka in de wereld Als lid van Voka staat u in de wereld. Onze Kamer is aangesloten bij de Belgische Federatie van Kamers van Koophandel en zo bij Eurochambres, de International Chamber of Commerce en de World Chambers Federation. De Belgische Federatie behartigt de belangen van het Belgische bedrijfsleven op Europees en internationaal vlak. Tezelfdertijd verschaffen deze organisaties toegang tot een netwerk van partners tot in de verste uithoeken van de wereld. Belgische ondernemingen kunnen hier enkel maar hun voordeel mee doen! 6 Voka Kempen

9 VOKA Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant Facts & Figures 2012 Eind 2012 telden wij meer dan leden. Wij verwelkomden 115 nieuwe leden. Op de ledenontmoeting, waar onze bestaande leden kunnen kennismaken met onze nieuwe leden, telden wij meer dan 250 deelnemers. Meer dan ondernemers en kaderleden ontmoetten elkaar op onze netwerkactiviteiten. Onze leden stelden ons een 400-tal adviesvragen. 325 unieke bedrijven volgden één of meerdere opleidingen van Voka Kempen. 60 KMO-bedrijfsleiders stapten in een Plato-traject. Meer dan 100 kaderleden van middelgrote en grote Kempense ondernemingen namen deel aan onze lerende netwerken.

10

11 VERDEDIGEN Verdedigen VOKA ZET UW BELANGEN VOOROP EN HAALT UW GELIJK WANT U ZORGT VOOR WELVAART EN GROEI. Ondernemer zijn is meer dan een dagtaak. Laat het dus maar aan Voka over om het overheidsbeleid op te volgen en met de overheid te overleggen. De overheid bepaalt immers het beleidskader waarin u werkt. Voka geeft u een stem en weegt op het beleid, zowel in uw regio als in de rest van Vlaanderen. Voka wil niet enkel werken in het hier en nu, maar ook vooruitkijken Hoewel onze organisatie politiek neutraal is, treden we als belangenbehartiger van onze leden voortdurend in contact met de top van de politieke besluitvorming van het land. Ook met gedeputeerden, burgemeesters en schepenen. Omdat we weten dat een directe dialoog erg verhelderend kan zijn en de zaken kan versnellen. Voka levert intensief lobbywerk. Ons team van experten, sinds 2012 ook gehuisvest in Brussel, pleit daar, dicht bij de beslissingscentra, voor structurele maatregelen die uw onderneming de nodige ademruimte en zekerheid geven. Ook in uw directe omgeving zijn we actief. De lokale verkiezingen in juni vormden de gelegenheid bij uitstek om ook bij de gemeentebesturen aan te dringen op een klimaat dat ondernemingen aantrekt en werkgelegenheid stimuleert. Onze Voka ambassadeurs zullen hier in 2013 een belangrijke rol spelen. Een Voka-studie die aantoonde dat de overheid het belangrijkste aandeel van de toegevoegde waarde van ondernemingen afroomde, zorgde er mee voor dat enkele lastenverhogingen met een belangrijke impact op alle bedrijven afgewend konden worden. Maar ook op andere vlakken kon Voka successen halen: de komst van een geïntegreerde omgevingsvergunning, de hervorming van het groenestroombeleid, het decreet ruimtelijke ordening, de verdere activering van de arbeidsreserve in tijden van krapte, een nieuw premiesysteem voor de aanwerving van 50-plussers, de reorganisatie van de douane tot een 24-uur op-7-service, de fiscale stimulansen voor onderzoekers, het toegankelijker make van IWT-steun voor innovatie in onze KMO s en ga zo maar door. (R x V²) Voka dwingt voor u rechtszekerheid, vereenvoudiging en vertrouwen af zodat uw onderneming kan excelleren. Voka wil niet enkel werken in het hier en nu, maar wil ook vooruit kijken. Om te beginnen naar de verkiezingen van 2014, maar ook op langere termijn. De Voka Leerstoel Groeikracht van de Vlaamse economie levert bijzonder boeiende studies af die onze toekomstvisie bepalen. Zo toonde een studie aan dat ondernemingen die internationaal actief zijn veel productiever zijn en de rest van hun omgeving vooruit trekken. Voka zal vanaf 2013 inzetten op een klimaat dat internationaal doorgroeien stimuleert. jaarverslag

12 VERDEDIGEN Vertegenwoordiging en samenwerkingsverbanden Wij laten de stem van ondernemers horen. Onze bestuursleden, ambassadeurs, vertegenwoordigers en adviseurs zijn vertegenwoordigd in diverse instellingen, raden en organisaties, zoals onder andere: Op Vlaams en federaal niveau: Voka is een officiële gesprekspartner in het overleg tussen de Vlaamse sociale partners en de overheid (Serv en Vesoc); We werken structureel samen met 29 Vlaamse sectororganisaties; We zijn vertegenwoordigd in het VBO, VDAB, IWT en FIT. We werken samen met onze Brusselse en Waalse tegenhangers Beci en Uwe. Lokaal en regionaal: We zijn aanwezig in het Regionaal Sociaal-Economische Overlegcomité (Resoc) en de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en vele andere; Voka Kempen is vertegenwoordigd in adviesraden die er toe doen, zoals de provinciale en gemeentelijk adviesraden rond ruimtelijke ordening en mobiliteit. Uit adviesraden die u geen meerwaarde boden, is Voka uitgestapt. Kenniscentrum De adviseurs van Voka, zowel in de Kempen als in Brussel, treden op als schaduwkabinet en verdedigen uw belangen. Elk op hun niveau. Ze volgen de socioeconomische evoluties op de voet en analyseren de impact op uw onderneming en de algemene economische ontwikkeling. Het zijn experts op hun domein. De werkvelden omvatten alle aspecten van het ondernemingsleven zoals onder andere innovatie, arbeidsmarkt, internationaal ondernemen, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu, fiscaliteit en het lokaal beleid. De adviseurs werken pro-actief beleidsvoorstellen uit en reageren snel op de dagelijkse actualiteit. Er worden nauwe relaties onderhouden met de lokale en Vlaamse pers. Uw mening vormt onze standpunten Elk van onze standpunten vindt zijn oorsprong bij u. Uw mening en inzicht telt. Adviseurs onderhouden intensief contacten met allerlei stakeholders. Daarnaast organiseren we ook opinieclubs waarbij we ondernemers en kaderleden met relevante ervaring bevragen, over de economische actualiteit bijvoorbeeld en over voorliggende wetsvoorstellen. Ook via onze reguliere werking vangen wij uw bezorgdheden op. Dagelijks ontmoeten we u op onze netwerkactiviteiten, onze opleidingen, lerende netwerken, activiteiten van onze Lokale Ondernemersnetwerken en activiteiten van Jong Voka en Plato. Al deze inzichten vertalen wij in concrete standpunten en actieplannen. Onderneming en politiek brengt ondernemers en politici bij elkaar Onderneming & Politiek startte in 1982 en is uitgegroeid tot een begrip. Het biedt ondernemers en politici de gelegenheid om vrij van gedachten te wisselen over bedrijfseconomische en sociaal-economische thema s en om elkaars leefwereld te leren kennen. Politici bezoeken onze ondernemingen of lopen stage. Zo krijgen ze de kans om de theorie aan uw realiteit te toetsen. 10 Voka Kempen

13 VERDEDIGEN Lokaal beleid Bedrijfsvriendelijke gemeenten en provincie Op 1 januari zijn in onze 27 Kempense gemeenten en in de provincie Antwerpen nieuwe bewindsploegen aan hun zesjarige ambtstermijn begonnen. In oktober 2012 werden ook in de Kempen de politieke kaarten danig door elkaar geschud. Er zijn naast enkele vaste waarden die overeind bleven opvallend veel mensen die voor het eerst een politiek mandaat opnemen. Er is duidelijk rekening gehouden met het signaal van de kiezer. Meer dan de helft van de burgemeesters en schepenen economie zijn nieuw. Dit betekent niet alleen voor hen, maar ook voor Voka een hele uitdaging. Voor ons is het belangrijk dat uw gemeentelijke vertegenwoordigers, goed weten waar Voka, en bij uitbreiding de ondernemingen die Voka vertegenwoordigt, voor staan. In 2013 bezoekt Voka alle nieuwe burgemeesters & schepenen lokale economie. De komende maanden en jaren volgen nog verschillende andere initiatieven om onderneming én lokale politiek samen te brengen. Onze Voka ambassadeurs spelen hier een cruciale rol. Fiscaliteit Besparen nu het nog kan Belastingverhogingen voor bedrijven zijn uit den boze. Wanneer je de maatschappelijke bijdrage van bedrijven afzet tegen de gecreëerde toegevoegde waarde, zie je dat de lasten op bedrijven hun grens bereikt hebben. Gerichte en structurele ingrepen met effect op langere termijn zijn dan ook aan de orde. De lasten op bedrijven hebben hun limiet bereikt. Voka stelde in 2012 verschillende concrete besparingen voor. De Vlaamse Regering nam er verschillende over zoals de verhoging van de afbouw van het aantal werknemers in de Vlaamse administratie, om er maar één te noemen. Ook gemeentebesturen hebben nog een hele weg af te leggen. In het kader van de lokale verkiezingen van het najaar werd de lokale fiscaliteit van de voorbije legislatuur ( ) in beeld gebracht. De bij het begin van een nieuwe legislatuur gebruikelijke belastingverhogingen werden in de verkiezingsmemoranda van Voka-VEV en Voka Kempen proactief verworpen. En met succes: op een kleine uitzondering na verhoogde geen enkele Kempense gemeente de aanvullende onroerende voorheffing. Pijnpunt blijft echter de drijfkrachtbelasting, die door zestien van de zevenentwintig gemeenten in het arrondissement Turnhout gevoerd wordt. Bedrijven die omwille van de aard van hun bedrijvigheid grotere energieverbruikers zijn, worden gestraft. We maken ons sterk de Kempense gemeentelijke overheden ertoe te kunnen bewegen deze unfaire belasting af te schaffen en de gederfde inkomsten te compenseren door efficiëntiewinsten. jaarverslag

14 VERDEDIGEN Energie Betaalbare stroom Voka ijvert voor duurzaam en efficiënt energiegebruik. Maar energie moet te allen tijde beschikbaar én betaalbaar zijn en blijven voor onze ondernemingen. De overheid heeft in deze een verpletterende verantwoordelijkheid. Voka was nauw betrokken bij de hervorming van het ondersteuningsbeleid van hernieuwbare energie. Door dit intensieve overleg werden enkele belangrijke Voka standpunten overgenomen zoals een aanzienlijke vrijstelling op de hernieuwbare energiebijdrage voor grote verbruikers. Voka richtte ook Smart Grids Flanders op. Dit platform wil dé centrale ontmoetingsplaats worden voor iedereen die met slimme elektriciteitsnetwerken bezig is. De Vlaamse regering vroeg het VITO om te onderzoeken of het haalbaar is om België in 2050 geheel op duurzame energie te laten draaien. Als we dat plan en de bijhorende inspanningen naar de regio s vertalen, en dat liefst rekening houdend met de sterktes en karakteristieken van die regio s, over hoeveel zonne-energie, hoeveel windmolens spreken we dan concreet? En op welke andere duurzame technologieën wordt ingezet? We deden vanuit Voka Kempen de rekenoefening voor windmolens. In het kader van de Europese doelstelling stelt de Vlaamse minister van Energie voor om tegen 2020 nog 192 windmolens bij te plaatsen in havengebieden en 120 windmolens in de rest van Vlaanderen, verspreid over de vijf provincies. Ons arrondissement beslaat 10% van de Vlaamse oppervlakte, m.a.w. 12 turbines extra. Na een rondvraag bij de 27 gemeenten komen we uit op een extra van 2 molens (9 MW) in plaats van 12. We pleiten niet alleen voor meer windmolens in de Kempen, maar ook voor een beredeneerde aanpak waarbij allen de krachten bundelen en ingezet wordt op de opportuniteiten van onze regio. Voka pleit voor een mix van duurzame energietechnologieën waarbij in de Kempen diepe geothermie niet mag ontbreken. En wat met schaliegas? Milieu Industrie met respect voor het leefmilieu Problemen zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en de schaarste van grondstoffen bepalen steeds meer de agenda. Dit resulteert in nieuwe regelgeving met een grote impact op onze ondernemingen. Vlaanderen is bijna volledig bevoegd voor de uitvoering van de EU doelstellingen qua milieubeleid. Voka wil hierbij toonaangevend zijn. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van het leefmilieu moet verbeteren zonder onze ondernemingen concurrentieel te benadelen. Vlaanderen moet een gunstige vestigingsplaats voor industriële ondernemingen blijven. Hierbij zijn korte vergunningstermijnen en een correcte milieufiscaliteit essentiële randvoorwaarden. De stuurgroep Milieu en Energie van Voka is breed samengesteld uit milieuverantwoordelijken uit zowel industriële als dienstverlenende sectoren. Advisering, standpuntbepaling en lobbying rond leefmilieu en energie staan centraal. Binnen de stuurgroep zijn werkgroepen actief rond de thema s water, heffingen, lucht, klimaat, natuur, bodem en afval. Een voorbeeld. In 2012 werd door de Vlaamse Milieu Maatschappij en het departement leefmilieu een voorstel voor de hervorming van de waterheffing voor rioollozers uitgewerkt. Mede op vraag van Voka. Vanaf 2015 komt er een integrale waterfactuur die volledig fiscaal aftrekbaar is. 12 Voka Kempen

15 VERDEDIGEN Arbeidsmarkt Actieve talenten Bedrijven hebben nood aan gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Niet evident anno Er dienen zich niet alleen minder kandidaten aan, het duurt ook langer om geschikte medewerkers te vinden. Dit remt de groei van uw onderneming. Voka pleit dan ook voor structurele aanpassingen van de arbeidsmarkt die u meer ademruimte moeten geven: er moeten meer mensen aan de slag, en dan vooral in de 'verdiensector' en minder in de 'budgetsector' (gefinancierd door de overheid), we moeten langer werken, de loon- en arbeidsvoorwaarden moeten aangepast worden, zodat mensen netto meer overhouden en eenvoudiger de transitie kunnen maken van werk naar werk Deze aanpassingen zijn broodnodig om voldoende tewerkstelling en bij uitbreiding voldoende welvaart in onze regio te houden. Ondernemingen die elke dag knokken hebben talent broodnodig. Ook een betere afstemming en samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal. We moeten jongeren enthousiasmeren voor opleidingen die de kans op een job maximaliseren. Opleidingstrajecten op de werkvloeren, meer training on the job. Voka Kamer van Koophandel Kempen biedt ondersteuning en begeleiding bij het organiseren van kwaliteitsvolle stages en werkplekleren op maat van uw bedrijf. Voka Kempen heeft ook oog voor het ondernemerschap van morgen. Via de Vlajo Mini-onderneming en het Vlajo Studentenbedrijf.BE stimuleren we studerende jongeren tot ondernemingszin. Gesteund door de provincie Antwerpen. De leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Minionderneming volgens de regels van de kunst. Vlajo Jieha staat voor Jong Initiatief voor Eerlijke Handel, en is een korte ondernemingservaring van 10 tot 18 weken, gericht op leerlingen in de 2de graad. De Vliegende Startersbrigade biedt jongeren die willen investeren in een ondernemerscarrière praktijkgerichte infosessies. Mobiliteit en ruimtelijke ordening Ruimte en bereikbaarheid Ruimte is schaars in Vlaanderen. Niet alleen open ruimte, maar ook woon- en bedrijfsruimte. Nieuwe of bijkomende locaties voor ondernemers zijn steeds moeilijker te vinden. En wanneer een locatie gevonden wordt, moet een ondernemer een resem obstakels overwinnen vooraleer hij kan starten met zijn exploitatie. Voka streeft ernaar zoveel mogelijk van deze hindernissen weg te werken en ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte te geven om te ondernemen. Het jarenlange pleidooi van Voka voor een globaal economisch beleid met een gedegen monitoring van zowel het aanbod als de vraag kreeg in 2012 gehoor. Het decreet Ruimtelijke Economie is een feit. Een snellere ontwikkeling van gronden zou het gevolg moeten zijn. Ook de unieke omgevingsvergunning, waarbij bedrijven in één beweging en de stedenbouwkundige vergunning én de milieuvergunning of melding kunnen aanvragen, biedt een antwoord op eerdere vragen van Voka. Een bepalende factor bij de locatiekeuze is de bereikbaarheid van een bedrijf. De Kempen ligt in het centrum van Europa en moet deel blijven uitmaken van het kloppende hart van de Europese goederenstroom. Mede door de krachtige lobby van Voka Kempen ging Vlaanderen het afgelopen jaar van start met enkele belangrijke infrastructuurwerken in de Kempen zoals de Noord-zuidverbinding, de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Herentals en de optimalisering van de E313. Maar er is nog werk aan de winkel. De bereikbaarheid van Kempense ondernemingen moet verbeteren. Ook een multimodale aanpak is noodzakelijk. Daarvoor zijn de verdere uitbouw van het Albertkanaal en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal cruciaal. jaarverslag

16 LON Lokaal Netwerk van Ondernemingen Kempen Noord Hoogstraten Baarle Hertog Ravels Kempen Midden Rijkevorsel Beerse Merksplas Vosse laar Turnhout Oud Turnhout Arendonk Retie Kempen Oost Lille Kasterlee Dessel Vorselaar Mol Grobbendonk Herentals Olen Geel Balen Herenthout Meerhout Kempen West Hulshout Westerlo Laakdal Herselt Kempen Zuid 14 Voka Kempen

17 LON De lokale werking van Voka Kempen De 5 Lokale OndernemersNetwerken of LON s zijn de lokale antennes van Voka Kamer van Koophandel Kempen. Onze LON s vergroten de slagkracht van onze ondernemingen en versterken het economisch weefsel in de regio door ondernemers te verenigen en nauwer te laten samenwerken. Contacten, samenwerking, lobbying LON s zijn in de eerste plaats een ontmoetingsplaats die ondernemingen uit onze regio samenbrengt en hun belangen behartigt. Concreet staat de LON voor: het nemen van initiatieven rond praktische problemen waarmee u in uw regio wordt geconfronteerd (mobiliteit, ruimtelijke ordening, veiligheid & milieu, fiscaliteit, arbeidsmarkt & onderwijs het onderhouden van contacten en samenwerking met de lokale overheden en onderwijsinstellingen omtrent thema s die u aanbelangen het bevorderen van contacten en samenwerking tussen u en de andere leden van de LON via netwerkactiviteiten. Gratis voor Voka-leden Iedere onderneming die gevestigd is binnen het gebied van een LON kan lid worden. Hiervoor dient geen afzonderlijk lidmaatschapsgeld te worden betaald. Word lid van Voka en u wordt automatisch lid van de LON van uw gemeente. U ontvangt dan ook alle nieuws en uitnodigingen. Voor deelname aan sommige events en concrete projecten kan wel een bijdrage worden gevraagd. LON-website In 2012 kregen de LON s ook een vaste stek op de Voka website. De werking van elke LON wordt hier gedetailleerd voorgesteld. Hier krijgt u ook een actueel overzicht van de lopende projecten en activiteiten per LON. Wil u de LON van uw regio beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op Sommige belangrijke thema s worden in werkgroepen behandeld, vaak door enkele LON s samen. De werkgroep Onderwijs en Ondernemen is hiervan een mooi voorbeeld. Elke LON heeft een Promotor Onderwijs en Ondernemen die het aanspreekpunt is voor ideeën die beide werelden beter willen laten aansluiten. Aangezien vele van onze leden gevestigd zijn op een industrieterrein, sturen de LON s ook het bedrijventerreinmanagement of BTM in onze regio aan. BTM staat voor concrete projecten zoals consortiumbewaking, afval- en groenbeheer, verfraaiing, mobiliteit en bewegwijzering, telefonie, datacommunicatie, gezinsondersteunende diensten De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is uitvoerende partner. Geëngageerd bestuur Het bestuur bestaat uit geëngageerde ondernemers en vertegenwoordigers van Voka. De meeste bestuursleden zijn Vokaambassadeurs. Ze zijn het gezicht van Voka en de LON in uw gemeente of op uw industrieterrein. jaarverslag

18 LON BESTUURD DOOR GEËNGAGEERDE ONDERNEMERS Voka Kempen Noord is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka Kempen voor de stad Hoogstraten en de gemeenten Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel. voorzitter: Guy Martens - MARTENS GLASINDUSTRIE - algemeen directeur ondervoorzitter: Miranda Verkooijen - VERKOOIEN VEEM - algemeen directeur leden Rony Bols - GROUP ERIBEL - gedelegeerd bestuurder Gust Driesen - ELEKTRICITEITSWERKEN DRIESEN - zaakvoerder Ludo Fockaert - VAN ROEY - directeur aankoop Leo Hermans - GHERMANS HEFTRUCKS - zaakvoerder Koen Janssens - JANSSENS EN JANSSENS - zaakvoerder Patrick Maes - SPECIAL FRUIT - gedelegeerd bestuurder Johan Nys - HERDICO VLEES - directeur aankoop Gaston Opdekamp - VEILING HOOGSTRATEN - directeur Frederik Pollet - ALMASY - gedelegeerd bestuurder Pierre Stubbe - STUBBE PIERRE - CEO Hans Van Dijck - VEDECAR CARR. VAN DIJCK - afgevaardigd bestuurder Meer informatie? Contacteer de secretaris van Voka Kempen Noord Anita Baeyens - Voka Kempen - Account Manager Voka Kempen Midden is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka Kempen voor de stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Ravels en Vosselaar. voorzitter: Koen Van den Brande SITA RECYCLING SERVICES - manager & projectcoördinator ondervoorzitter: Pat Van Roey - VAN ROEY AUTOMATION - zaakvoerder leden Dave De Ryck - INOXAL - zaakvoerder Dominic De Gruyter - PFL - zaakvoerder Marc Hendrickx - JOOS-ROTAMAIL nv - plant manager Philippe Huybrechts - CARFIL - zaakvoerder Peter Janssen - GLACIO - CEO Cor Wintermans - DMFK - zaakvoerder Meer informatie? Contacteer de secretaris van Voka Kempen Midden Guido Evens - Voka Kempen - adviseur 16 Voka Kempen

19 LON Voka Kempen Oost is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka Kempen voor de gemeenten Arendonk, Balen, Dessel, Mol en Retie. voorzitter: Sam Daems - B & R BOUWGROEP - directeur ondervoorzitter: Dirk Spooren - ORAKEL - zaakvoerder leden Theo Verschaeren - AGC FLAT GLASS EUROPE - HR Manager Koen Mertens - ALG. OND. L. MERTENS - gedelegeerd bestuurder Filip Deckx - B & R - directeur informatica Dirk Maris - DIRK MARIS nv GRASZODENSERVICE - zaakvoerder Frans Van Hoppe - IEMANTS - HR Manager Simonne Cosemans - NORDEX - bedrijfsleider Mike Janssen - RAVAGO DISTRIBUTION CENTRE - Plant Manager UMAC Mark Stulens - SCR SIBELCO - algemeen directeur Yves Jonckers - SIDEC - bestuurder Dirk Gheys - TRANSPORT GHEYS - zaakvoerder Fernand Vanhees - VANHEES METALEN - zaakvoerder Luc Jacobs - V.M.D. - financieel administratief directeur Meer informatie? Contacteer de secretaris van Voka Kempen Oost Brenda Boons - Voka Kempen - directeur Back-Office Voka Kempen West is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka Kempen voor de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar. voorzitter: Frederick Jonckheere - KERKSTOEL - bestuurder ondervoorzitter: Vincent Kerkstoel - KERKSTOEL - bestuurder leden Frank Boels - PALETCO - bedrijfsleider Tom De Ceuster - DE CEUSTER MESTSTOFFEN - bedrijfsleider Wim Heylen - GROEP HEYLEN - CEO Jim Maes - MAES INDUSTRIES - CEO Philippe Segers - EURODAL - zaakvoerder Marcel Smets - DRISAG - bedrijfsleider Meer informatie? Contacteer de secretaris van Voka Kempen West Tine Van Ouytsel - Voka Kempen - medewerker Voka Kempen Zuid is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka Kempen voor Geel en de gemeenten Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen en Westerlo. voorzitter: Edward Vleminckx - GROUP INFRABO - gedelegeerd bestuurder leden: Luc Briers - KOGEKA - algemeen directeur Martine Brusselaers - GENZYME - HR Manager Rocco Cannizzaro - MAGAZIJNEN HENDRICKX & ZN - General Manager Erwin Devis - KPMG - zaakvoerder Ludo De Ridder - ex-umicore - expert milieu Es Goossens - BIG - General Manager Jos Mols - HUURWAGENS MOLS - gedelegeerd bestuurder Meer informatie? Contacteer de secretaris van Voka Kempen Zuid Peggy Verheyden - Voka Kempen - directiesecretaresse

20 LON Onze Vokaambassadeurs houden de vinger aan de pols. In de schoot van haar Lokale Onder-nemersnetwerken werden in 2012 Voka-ambassadeurs aangeduid. Deze ambassadeurs zijn het gezicht van Voka en uw eerste aanspreekpunt en dat van uw gemeente. Wat kan een Voka ambassadeur voor u betekenen? De Voka ambassadeur van uw gemeente of uw industrieterrein is een charismatische en maatschappelijk geëngageerde ondernemer die op de hoogte is van de politieke en economische ontwikkelingen in zijn of haar gemeente; is uw aanspreekpunt voor het signaleren van problemen en opportuniteiten. De ambassadeur signaleert deze aan Voka, IOK of het gemeentebestuur via haar Lokaal Netwerk van Ondernemingen (LON) en koppelt terug over de genomen acties; tracht samen met Voka Kamer van Koophandel Kempen, haar LON s en de lokale beleidsverantwoordelijken een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren. Voka Ambassadeurs Rony Bols, Eribel Gust Driesen, Driesen Leo Hermans, Hermans Heftrucks Frederik Pollet, Almasy Hans Van Dijck, Carrosserie Van Dijck Voka Ambassadeurs Rony Bols Gust Driesen Leo Hermans Marc Hendrickx Frederik Pollet Dominic De Gruyter, PFL Marc Hendrickx, onafhankelijk Philippe Huybrechts, Carfil Peter Janssen, Glacio & IJsboerke Pat Van Roey, Van Roey Automation Cor Wintermans, DMFK Cor Wintermans Pat Van Roey Peter Janssen Philippe Huybrechts Dominic De Gruyter Bedrijventerreinmanagement In de schoot van het LON-netwerk bouwt IOK bedrijventerreinmanagement (BTM) uit op de Kempense industrieterreinen. Via de LON van uw regio bepaalt u mee welke projecten op welke terreinen opgestart worden. IOK voert de projecten uit. Meer informatie? Griet Goor bedrijventerreinmanager IOK Promotor Onderwijs & Ondernemen Marleen Polders, Eribel Voka Gecoroleden Carine Beyens, Carrosserie Van Dijck Rony Bols, Eribel Leo Hermans, Hermans Heftrucks Guy Martens, Martens Glasindustrie Ludo Ooms, Bouwonderneming Ooms Hans Van Dijck, Carrosserie Van Dijck Promotor Onderwijs & Ondernemen Cor Wintermans, DMFK Voka Gecoroleden Jan Aerts, Confederatie Bouw Chris Cuylaerts, Gustaaf Cuylaerts Chris Daneels, Daneels Printing Dominic De Gruyter, PFL Tom Fransen, Bouwonderneming Fransen Marc Hendrickx Guy Roefs Michel Vangeel, Vangeel Wegenbouw Frans Van Hoppe, Iemants Herman Van Loon, Dovre Geert Van Stappen, Jeni Holding Cor Wintermans, De Machinefabriek

21 LON Voka Ambassadeurs Dirk Maris, Dirk Maris Graszodenservice Dirk Spooren, Orakel Eefje Nys, Algemene Bouwwerken Nys- Driesen Yves Jonckers, Sidec Luc Jacobs, V.M.D. Leon Dillen, Dillen Bouwteam Eddy Jennen, Lidwina Voka Ambassadeurs Marcel Smets, Drisag Philippe Segers, Eurodal Wim Heylen, Groep Heylen Jim Maes, Maes Industries Voka Ambassadeurs Erwin Devis, KPMG Jos Mols, Huurwagens Mols Rocco Cannizzaro, Magazijnen Hendrickx & Zonen Manuel Vannuffelen, Renotec Michiels Ceulemans, Umicore Dirk Maris Dirk Spooren Eefje Nys Marcel Smets Philippe Segers Wim Heylen Erwin Devis Jos Mols Rocco Cannizzaro Yves Jonckers Luc Jacobs Leon Dillen Jim Maes Manuel Vannuffelen Michiel Ceulemans Eddy Jennen Promotor Onderwijs & Ondernemen Theo Verschaeren, AGC Promotor Onderwijs & Ondernemen Frank Boels, Paletco Promotor Onderwijs & Ondernemen Es Goossens, BIG Voka Gecoroleden Cathy Blervacq, SCR Sibelco Ludo Borgers, Ravago Plastics Simonne Cosemans, Nordex Filip Deckx, B&R Groep Davy Dehaen, SCK-CEN Dirk Gheys, Transport Gheys Thomas Nys, AAG Nys Dirk Spooren, Orakel Voka Gecoroleden Frederick Jonckheere, Kerkstoel Paul Peeters, Groenbedrijf Peeters- Vervoort Marcel Smets, Drisag Jack Verhees Jo Van Lommel, GSJ Advocaten Dirk Willems, Willems Voka Gecoroleden Michiel Ceulemans, Umicore Hilde Dom, Huurwagens Mols Philippe Govers, Europort Davy Maquoi, Macobo Jos Mols, Huurwagens Mols Eefje Nys, Nys-Driesen Jan Pyck, Geysen H.O. Fons Sels, Van Loo-Peeters Maries Verachtert, Europort Marc Verreydt, Be-Con jaarverslag

22 SMEERMIDDELEN VAN ALLE GROTE MERKEN Oliën en vetten voor alle toepassingen & advies bij de keuze van het juiste product Carensoils PUB IndustrIe AAnnemerIj transport LAnd- & bosbouw VoedIngsnIjVerheId scheepvaart bouwbedrijven garages particulier KANTOOR & MAGAZIJN: Acaciastraat Geel T F INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR DE NIEUWE FORD TRANSIT CUSTOM Verbluffende technologieën DE ENIGE IN ZIJN CATEGORIE 5 JA AR/ KM GARANTIE EXTRA GaraGe Herman noyens nv Antwerpseweg Geel ,1-7,1 L/100 KM G/KM CO 2. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: Everdongenlaan Turnhout Gareelmakersstraat Herentals

23 Plug de toekomst in. PUB Wenst u een duurzaam mobiliteitsplan te implementeren in uw bedrijf? 100% elektrische wagens of Plug-in hybrides zijn een reële opportuniteit om de CO 2 -emissies en operationele kosten van uw vloot te verlagen. Om een goede implementatie in uw bedrijf te verzekeren, is het nodig om over een laadsysteem op maat van uw behoeften en een aangepaste elektrische installatie te beschikken. Ook voor het laden van uw bedrijfsvoertuigen bij uw medewerkers thuis biedt Electrabel met de CarPlug een oplossing. Electrabel begeleidt u in enkele stappen tot de duurzame mobiliteitsoplossing die het best bij uw bedrijf past. Contacteer ons via in samenwerking met de natuur

24

25 ONTMOETEN Ontmoeten Waar ligt de sleutel tot succesvol ondernemen? Kennis of Kennissen? In een combinatie van beide natuurlijk. Kennis verwerven is een opdracht waarin velen slagen. Maar zakenrelaties uitbouwen, dat blijkt een veel moeilijkere opdracht te zijn. Met diverse evenementen spelen wij in op uw professionele, culturele, politieke, sportieve en sociale interesses. Zodat u in een gemoedelijke en constructieve sfeer contacten kunt leggen met collega-ondernemers en beleidsmakers en uw zakelijk netwerk uitbouwt. Het voorbije jaar verwelkomden we verschillende honderden ondernemers op netwerkactiviteiten. Traditioneel wordt het jaar ingezet met de nieuwjaarsrecepties van de LON s. In de lente organiseren we ons jaarlijks colloquium en ons Jaardiner met de uitreiking van de Prijs Ondernemen. Het jaar afsluiten doen we met de Voka Réveillon. Voorts zijn er diverse netwerkactiviteiten die per thema en/of regio worden georganiseerd. jaarverslag

26 ONTMOETEN EVENTS Voka Kempen verwelkomt ieder jaar honderden ondernemers op haar vier belangrijkste netwerkactiviteiten en daarnaast bezoeken nog eens minstens evenveel mensen de thema-activiteiten, zoals de Dagen van of regionale activiteiten, zoals de Nieuwjaarsrecepties van de LON s. Jaardiner & Prijs Ondernemen De Prijs Ondernemen is een initiatief van de Kempense Kamer om bedrijven die bijdragen tot de sociaal-economische welvaart van onze regio te belonen en hen aan te moedigen. De Kamer hanteert meerdere toekenningscriteria die kaderen binnen haar succesformule: E=ti². Ledenontmoeting & Prijs Excellente Onderneming In oktober, bij het begin van het werkjaar, organiseert Voka Kamer van Koophandel Kempen in de gebouwen aan de Kleinhoefstraat ieder jaar de Ledenontmoeting. Bedrijven komen er kennis maken met de enthousiaste nieuwe leden/bedrijven. Deze nieuwkomers krijgen een bijzonder plaatsje om zich voor te stellen tijdens een contactshop. Sinds 2012 is de Ledenontmoeting gecombineerd met de Prijs Excellente Onderneming, een award die we jaarlijks uitreiken in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Antwerp Management School. In deze wedstrijd staan groeibedrijven uit de provincie in de kijker. Voka Réveillon Voka Kempen organiseert elk jaar een grote eindejaarsreceptie op de laatste woensdag voor de kerstvakantie. Een van onze grotere bedrijven stelt hiervoor zijn deuren open. Telkens een zeer geslaagde avond, met meer dan 500 deelnemers. In 2012 kreeg deze avond een nieuwe naam en een upgrade. De Voka Réveillon staat nu nog meer in het teken van netwerken en we zorgen ook steeds voor de nodige showelementen. Colloquium In april staat telkens een Colloquium rond een actueel thema op het programma. Gereputeerde sprekers en ondernemers geven hun visie tijdens een inhoudelijk sterke netwerkavond. In 2012 stond het Colloquium in het teken van Internationaal groeien. Dagen van Met de Dag van de HRM en de Dag van de Groeier biedt Voka Kempen ook ieder jaar een aantal grotere events aan voor specifieke doelgroepen. Tijdens deze Dagen van zorgen specialisten voor een sterk inhoudelijk programma, is er ruimte om te netwerken en ook tijd voor een vleugje humor. Nieuwjaarsevents LON s De LON s werken als lokale antennes van Voka Kempen en doen op die manier aan netwerking en belangenbehartiging in de eigen regio. De nieuwjaarsevents van de LON s zijn dan ook de ideale gelegenheid om nader kennis te maken met uw burenondernemers en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. 24 Voka Kempen

27 ONTMOETEN jaarverslag

28 ONTMOETEN Jong Voka Kempen VOKA BOUWT MET JONG VOKA KEMPEN OOK AAN EEN NETWERK VOOR JONGE PROFESSIONALS Voka Kempen brengt jonge bedrijfsleiders, professionals en toekomstige beslissingsnemers van ondernemingen allemaal mensen van maximum vijfenveertig jaar samen in Jong Voka Kempen. Voor jonge professionals is er niets belangrijker dan elkaar te ontmoeten in een informele sfeer om hun persoonlijk en professioneel netwerk uit te breiden, ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Jong Voka Kempen biedt hen een toonaangevend ondernemersnetwerk op hun maat gesneden. En dat het concept werkt bewijzen de cijfers. Het afgelopen werkingsjaar is het ledenaantal van Jong Voka verdubbeld, de teller staat intussen ruim boven de 150 actieve leden. Op de activiteiten varieert de gemiddelde leeftijd tussen de dertig en veertig jaar, wat maakt dat de doelgroep bereikt wordt. Recent ging Jong Voka Kempen een samenwerkingsverband aan met de twee andere grote Kempense ondernemersnetwerken voor jongeren JCI Gheel & Thals en de Kempense VKW Jongeren. Bedoeling van deze samenwerking is het creëren van nog meer meerwaarde voor de Jong Voka Kempen leden. Bestuur Jong Voka Kempen Geert Schellekens Voorzitter Zaakvoerder Handson & Partners Katrien Engelen Ondervoorzitter Business Unit Manager Dekabo Groep Bert Schaekers Bestuurslid Zaakvoerder AGServ Toon Claes Bestuurslid Manager Float AGC Glass Europe Tine Van Ouytsel Bestuurslid Coördinator Jong Voka Kempen Pieter Hermans Bestuurslid Senior manager Janssen Pharmaceutica Sofie Noyens Penningmeester Manager Genzyme Heidi Van Tichelen PR & Ledenwerving Zaakvoerder ERA Innoa Inge Van Genechten Secretaris Operationeel directeur interieurafdeling Vanhout.pro 26 Voka Kempen

29 ONTMOETEN Wie kan lid worden? Iedere eigenaar-ondernemer die lid is van Voka Kempen of iedere high potential die werkt voor een bedrijf dat lid is van Voka Kempen, kan lid worden van Jong Voka Kempen. Lid worden doe je door lid te worden van de Jong Voka Kempen-LinkedIn groep. De makkelijkste manier om die in orde te brengen is via de portaalsite Voor meer informatie kan je steeds terecht bij: Tine Van Ouytsel op of via naar Volg Jong Voka Kempen ook op: jaarverslag

30

31 ADVISEREN EN BEGELEIDEN Adviseren en begeleiden Als Voka-lid vervolmaakt u uw eigen managementvaardigheden en haalt u het beste uit uw medewerkers dankzij praktische opleidingen dicht bij huis. U kunt kiezen voor seminaries, workshops, PLATO, lerende netwerken of een persoonlijke begeleiding door ervaren experts inzake internationalisatie, innovatie, strategie, ruimtelijke ordening jaarverslag

32 ADVISEREN EN BEGELEIDEN KAMERACADEMIE Mensen opleiden is mensen motiveren. De KamerAcademie biedt u daarom jaarlijks een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle en direct praktisch toepasbare opleidingen. Permanente vorming in een sterk evoluerende kennismaatschappij kan niet meer onder stoelen of banken geschoven worden. Bedrijven investeren steeds meer in vorming, training en opleiding. Voka -Kamer van Koophandel Kempen wil in dat proces een belangrijke schakel zijn en vertaalt deze visie in een gevarieerd pakket van compacte trainingen en seminaries. Het succes van deze opleidingen en trainingen is te danken aan onder meer de compacte en praktische vorm, de professionele trainers en experten uit de praktijk, de actuele thema's en de goede prijs/kwaliteit verhouding. Onze KamerAcademie is ISO gecertificieerd en erkend door KMO-portefeuille. Alle doelgroepen komen aan bod: bedrijfsleiding/zaakvoerders, kaderfuncties in verschillende functiedomeinen en medewerkers in verschillende expertisedomeinen. De opleidingen kunnen ook op maat voor uw onderneming georganiseerd worden: intern bij u in het bedrijf, op de Kamer of op een locatie naar keuze. Seminaries actuele infosessies workshops ontbijtsessies verdeeld over 10 thema s 1. Aankoop: lean aankopen, doelgericht aankopen 2. PC- vaardigheden: Excel, Outlook, tips & trics 3. Persoonlijke vaardigheden & leiderschap: basisopleidingen leiding geven, timemanagement, voeren van moeilijke gesprekken, onderhandelingsvaardigheden 4. Internationaal: incoterms, intrastat, handelsagenturen, douane-opleiding, contactdagen 5. Bedrijfsleiding & management: crisiscommunicatie, aansprakelijkheid & verzekeringen, projectmanagement voor de niet-projectmanager, distance management 6. Financieel & fiscaal: update BTW, contracteren voor niet-juristen, financieel management voor niet-financiëlen, kredietfinanciering, debiteurenbeheer, schrijven van rappelbrieven 7. HRM, sociaaljuridisch: subsidies tewerkstelling, sociaal klimaat, update actueel sociaal recht, rekruteren anno 2012, sociale verkiezingen 8. Veiligheid & milieu: update milieu-wetgeving, milieuhandhavingsdecreet Communicatie & marketing: crisiscommunicatie, sociale media, marketing, schrijven van webteksten 10. Sales: prospecteren, sales denken voor de niet-sales man/vrouw, omgaan met klachten, prijsnegotiatie, commerciële toolbox voor de binnendienstmedewerker. Sommige opleidingen in dit open aanbod kunnen ook in company gegeven worden. Zo bieden wij u maatgerichte, betaalbare oplossingen aan onze leden. 30 Voka Kempen

33 ADVISEREN EN BEGELEIDEN Lerende netwerken Een lerend netwerk is de meest geschikte methode voor een onderneming om zowel de medewerker, de ondernemers en de ondernemingen verder te professionaliseren. Enerzijds diversiteit ontdekken terwijl je je horizon verbreedt en anderzijds tijdens collegiale contacten nieuwe ideeën opdoen. Luc Nijs Sibelco Via voorbeelden/cases uit de groep en rondleidingen in gastbedrijven worden theorie en praktijk maximaal verzoend. De diversiteit aan sectoren binnen een groep, gaande van chemie, voeding tot beton, metaal en hout laat toe om een transfer van kennis te maken naar de eigen sector. Zo kan men creatief aan de slag met al eerder toegepaste oplossingen voor problemen. De samenkomst in het netwerk met mensen met dezelfde jobinhoud leidt tot ervaringsuitwisseling. In de groep heerst een eerlijke en open sfeer waardoor gevoelige informatie kan uitgewisseld worden, die ook vertrouwelijk behandeld wordt. Zowel voor ondernemers als voor ondernemende medewerkers heeft Voka een waaier aan interessante lerende netwerken. Het Lerend Netwerk is voor mij een manier om op efficiënte wijze inzicht te krijgen in mogelijke praktische uitwerkingen (interpretaties) van wetgeving, alsook een beeld te vormen van nieuwe wetgeving. In een open sfeer worden ideeën uitgewisseld en gevormd. Na elke vergadering vertrek je met nieuwe bagage waarmee je in je eigen bedrijf aan de slag kan. Kristof Konings - Bolckmans nv De parate kennis van 50 specialisten is maar op enkele muisklikken van u verwijderd! Koen Vanthielen Bouwbedrijf E. Dillen NV Lerend netwerken is een sociale en professionele opwaardering van je EQ en IQ. Nadine Herremans AGC Glass Europe NV Mol Aankoop Wie: Aankoopmanagers- en verantwoordelijken Topics: obsolete stock, inkooporganisatie, eigenschappen van een goede aankoper, prestatiemeting, wetgeving Communicatie Wie: Communicatiemanagers- en verantwoordelijken Topics: de toekomst van printmedia in bedrijfscommunicatie, schermcommunicatie, crisiscommunicatie,organiseren van events... HR Wie: Personeelsverantwoordelijken enmedewerkers Topics: absenteïsme, sociale verkiezingen, actuele wetwijzigingen Intermuros Wie: Exclusief voor strategische beslissingsnemers op HR-niveau Productiedirecteuren Wie: Productieverantwoordelijken, plantmanagers Topics: planning, problemen bij productie en organisatie, samenwerking onderhoud/ productie, rapportering Management assistants Wie: Executive Assistant to the General Manager s office Topics: de strategisch assistant, communicatie, feedback geven, business etiquette, vergaderlocaties Veiligheid & milieu Wie: Coördinatoren preventie, coördinatoren veiligheid, coördinatoren milieu Topics: bedrijfsbezoeken, ruimtelijke ordening, jaarverslag, KPI s IT Wie: IT verantwoordelijken Topics: knowledge management, IT architecture, Business Intelligence, Server virtualisatie... jaarverslag

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka)

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Over Voka Voka maakt u sterker Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Algemeen directeur Jan Hendrickx en voorzitter Ronny Van Broekhoven (Voka Kempen) Welkom bij Voka HET

Nadere informatie

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka)

Voka maakt u sterker. Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Over Voka Voka maakt u sterker Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer en voorzitter Michel Delbaere (Voka) Algemeen directeur Jan Hendrickx en voorzitter Ronny Van Broekhoven (Voka Kempen) Welkom bij Voka HET

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

lokaalondernemersnetwerk

lokaalondernemersnetwerk lokaalondernemersnetwerk Voka Kempen Midden stelt zich voor Kempen Midden Voka Kempen Midden is het Lokaal Ondernemersnetwerk van Voka voor de stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout,

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

de communicatiekracht van het lijnmanement

de communicatiekracht van het lijnmanement De rol van IC in kleine bedrijven van het lijnmanement Voka West-Vlaanderen Helena Verhamme communicatie-adviseur Tine Maes coördinator Levenslang Leren Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 3.400 leden

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring Verslag Algemene vergadering 16 december 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, mevrouw Leyla Aydemir, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde 17 januari 2013 Aanwezig : Hugo Van Den Broecke (Intersig), Peter Mol (Molcon Interwheels), Luc Macharis (Transport Macharis), Danny Dewaelhens (Cosmo),

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers.

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen Vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven (kleine, middelgrote, grote) in heel Vlaanderen. Dit is

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG Aanwezig: Vertegenwoordigers van 10 welzijnsschakelgroepen uit Olen, Rijkevorsel, Mol, Herselt, Hulshout, Westerlo,

Nadere informatie

Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding

Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding DEEL, LEER EN INSPIREER BIJ ARTEMIS Laat jij professioneel niets aan het toeval over? Bij Artemis ben je aan het juiste adres. Artemis is een

Nadere informatie

C-Works vindt werkplek in Molse Technologiehuis

C-Works vindt werkplek in Molse Technologiehuis pagina 1 van 5 Over ons Contact Adverteren Gebruiksovereenkomst Doorzoek deze site Zoek Made in Kempen Nieuws voor ondernemers Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Ontvang de nieuwsbrief Home Live

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Persbericht. Limburgse export van diensten en handel boomt. Limburgse groei overtreft Vlaanderen. Voka -KvK Limburg blij met inhaalbeweging

Persbericht. Limburgse export van diensten en handel boomt. Limburgse groei overtreft Vlaanderen. Voka -KvK Limburg blij met inhaalbeweging Voka Kamer van Koophandel Limburg vzw Huis van de Limburgse Ondernemer,Gouv. Roppesingel 51, BE-3500 Hasselt tel. +32 11 56 02 00, fax +32 11 56 02 09 info.kvklimburg@voka.be, www.voka.be/limburg Persbericht

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN

BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil bedrijven met exportpotentieel sensibiliseren en informeren over de groeimogelijkheden van internationaal ondernemen.

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Voka Kamer van Koophandel Kempen maandelijks magazine jaargang 29 nr 4 april 2014 B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988

Nadere informatie

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Algemene Vergadering Lokale besturen Naam Functie Email Gemeente Arendonk Luc Bouwen Schepen luc.bouwen@arendonk.be Gemeente Baarle-Hertog Ann Brosens Schepen

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015 Agenda Verslag vorige vergadering 17 maart 2015 1. Voeding & beweging Bike to work NV Gezond Award (verzet) 2. Gezonde Gemeente 2015 Charterondertekening Nieuwe verdeling

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking

Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Inleiding De provincie Antwerpen is nog steeds dé economische motor van Vlaanderen. 2014 was een jaar waarin voornamelijk veel beleid werd

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Plato peter/meter brochure

Plato peter/meter brochure Plato peter/meter brochure Met medewerking van: PLATO is een initiatief van: BEGELEIDT U, SAMEN MET ONS, 15 KMO s NAAR EEN BETERE BEDRIJFSVOERING? Op dit moment start VOKA-Kamer van Koophandel met de voorbereiding

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding

Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding Netwerk van vrouwen met een actieve en ondernemende houding DEEL, LEER EN INSPIREER BIJ ARTEMIS Laat jij professioneel niets aan het toeval over? Bij Artemis ben je aan het juiste adres. Artemis is een

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Word ook het uithangbord van We Are Chemistry 2015. We Are Chemistry - een initiatief van

Word ook het uithangbord van We Are Chemistry 2015. We Are Chemistry - een initiatief van Word ook het uithangbord van We Are Chemistry 2015 We Are Chemistry 2015 We Are Chemistry is het project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen dat de chemie, kunststoffen en life

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in.

Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in. Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in. IN SAMENWERKING MET De Electrabel CarPlug*, de ideale oplossing voor uw medewerkers Kan geïnstalleerd worden in een garage,

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Het overgrote deel van de ondernemers (72%) checkt minstens jaarlijks wat de concurrentie doet, slechts 20% reserveert ook jaarlijks een

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN. Gent, 29/06/2010

ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN. Gent, 29/06/2010 ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN Gent, 29/06/2010 DOELSTELLINGEN In kaart brengen van allochtoon ondernemerschap in Oost-Vlaanderen Tegemoet komen aan de vragen en noden van de allochtone ondernemer Allochtone

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

1 Oprichting Belgian Bowhunting Federation: BBF

1 Oprichting Belgian Bowhunting Federation: BBF Beste leden,, Allereerst wil ik alle leden nogmaals bedanken voor hun steun, wat voor een kersverse vereniging erg belangrijk is.. Bijna halverwege het jaar, bij de start van het nieuwe jachtseizoen, wil

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Logistiek Innovatie & Training Centrum ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Visie Toegevoegde waarde logistiek is van strategisch belang voor Vlaanderen De logistieke

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 21/03/2016 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement Marketing Logistiek management Accountancy-fiscaliteit verzekeringswezen Rechtspraktijk Management

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens (1) Vlaamse strategie voor de bio-economie Interdepartementale werkgroep voor de bio-economie opgestart in 2012 Informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Dinsdag, 19 oktober 2010. 19 oktober 2010 Kempische Verzekeringskring vzw

Algemene Vergadering. Dinsdag, 19 oktober 2010. 19 oktober 2010 Kempische Verzekeringskring vzw Welkom! Algemene Vergadering Dinsdag, 19 oktober 2010 Programma Algemene Vergadering, Rosita Mares, voorzitter Welkomstwoord Overzicht activiteiten Financieel verslag Décharge Raad van Bestuur 2009-2010

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie