Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap 29 Uitgever: Bankrelaties: KNAC Nationale Autosport Federatie ING: Postbus 274 BIC: INGBNL2A 2300 AG Leiden IBAN: NL57INGB Tel Fax Internet Redactie: Nathalie de Graaf De website is het officiële orgaan van de KNAF. Reglementen en reglementwijzigingen worden van kracht op het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. KNAF Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Knac Nationale Autosport Federatie. 1

3 BESTUUR SECTIE HISTORISCHE RALLY S Voorzitter: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, , Vice-Voorzitter: W.D.T. Rietbergen, Elspeterweg 10, 8171 ET Vaassen, , Secretaris: J. Meester, St. van Sallandtstraat 70, 7431 GS Diepenveen, , Leden: R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , BIJ DE SECTIE HISTORISCHE RALLY S INGEDEELDE CLUBS 0411 Stichting Rally Sport Twente B.J. Harmsen, Woltersweg 58, 7552 DD Hengelo, , fax , Stichting Evenementen AMAC F. Pauli, Hercules Segherslaan 26, 3723 GV Bilthoven, , Stichting Classic Car Events W.D.T. Rietbergen, Postbus 50, 8170 AB Vaassen, , fax , Stichting Int. Historische Horneland Rally R. Wolter, Windmolen 16, 6003 BK Weert, , fax , Stichting RR-Events R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , fax , Stichting IJsselland Rally J.M.C. Brouwers, van Nahuysplein 12, 8011 NB Zwolle, , fax , 2

4 Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Dit reglement zal door de KNAF en FEHAC, overeenkomstig de gemaakte afspraak op 8 februari 2012, gehanteerd worden en vormt de grondslag voor de reglementering voor de totale Nederlandse historische- en klassieke autosport. Dit reglement is opgesteld op basis van de International Sporting Code van de Féderation Internationale d Automobile (FIA) en de Events Code van de Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). Afkortingen/begrippen: FIA CSI ASN FIVA Code ANF KNAF BSHR FEHAC Reglement Bijzonder reglement CHR&R Fédération Internationale d Automobile FIA Code Sportif International en haar bijlagen FIA National Sporting Authority Fédération Internationale des Véhicles Anciens FIVA Events Code en haar bijlagen FIVA Nationale Autosportautoriteit KNAC Nationale Autosport Federatie Bestuur Sectie Historische Rally s Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs Reglement Historische Regularity Rally s Bijzonder reglement van de rally Commissie Historische Rally s & Ritten van de FEHAC Artikelen en/of tekst van artikelen die gewijzigd zijn vergeleken met het voorgaande jaar, zijn gearceerd aangegeven. Reglement tekst in BLAUW is specifiek bestemd voor Internationale rally s. Dit Reglement wordt van kracht op 1 januari ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT 1.1. Toepassing Dit Reglement is van toepassing op alle historische regularity rally s die georganiseerd/verreden worden onder auspiciën van de KNAF of FEHAC. De wedstrijdleider is verantwoordelijk de toepassing van dit Reglement en het Bijzonder Reglement. Alleen het BSHR/CHR&R kan ontheffing verlenen van het gestelde in dit reglement. Over elk geval waarin dit reglement niet voorziet zal het BSHR een beslissing nemen Officiële taal nationale rally. Het Bijzonder Reglement, bulletins en overige documenten dienen in de Nederlands gepubliceerd te worden. Wanneer buitenlandse equipes worden toegelaten is het aan te bevelen om een samenvatting, bij voorkeur in het Engels, beschikbaar te stellen. De Nederlandse tekst is bindend Officiële taal internationale rally. Het Bijzonder Reglement, bulletins en overige documenten dienen in het Engels gepubliceerd te worden. Het is aan te bevelen om een samenvatting in het Nederlands beschikbaar te stellen. In dit geval is de Engelse tekst bindend. 2. DEFINITIES 2.1. Historische Regularity Rally Een historische regularity rally (hierna: rally) is een sportief evenement, waarbij de gemiddelde snelheid de 50 km/uur niet te boven gaat. Een rally bestaat uit regelmatigheidsetappes en/of tests en/of speciale navigatieopdrachten en/of een combinatie ervan. Toegelaten worden auto s die gebouwd zijn voor Nationale rally Een nationale rally kan op het grondgebied van meerdere landen verreden worden. De rally mag niet op de FIA of FIVA internationale sportkalender staan. De rally dient georganiseerd en verreden te worden in overeenstemming met dit Reglement. De rally dient op de historische rallysportkalender van de KNAF of FEHAC te staan. Buitenlandse deelnemers kunnen deelnemen Internationale rally Een rally wordt Internationaal genoemd wanneer deze is opgenomen in de FIA of FIVA Internationale sportkalender. De rally dient in overeenstemming met de regelgeving van de FIA of FIVA georganiseerd en verreden te worden, waarbij de nationale regelgeving van de buitenlandse ASN s of ANF s gerespecteerd dient te worden. De rally dient op de historische rallysportkalender van de KNAF of FEHAC te staan. 3

5 2.4. Bijzonder Reglement Een officiële schriftelijke mededeling waarin specifieke bijzonderheden van de rally en de van dit Reglement en/of regelgeving van de FIA of FIVA afwijkende bepalingen zijn opgenomen Bulletin Een officiële schriftelijke mededeling die na goedkeuring van het Bijzonder Reglement het gestelde in dat Bijzonder Reglement aanvult of wijzigt Routebulletin Een officiële schriftelijke mededeling over een wijziging, verduidelijking, of een aanvulling over de route en/of routeopdrachten en/of het tijdschema Equipe Een equipe bestaat uit twee personen. Bestuurder en navigator (minimum leeftijd 16 jaar) mogen tijdens de wedstrijd van functie wisselen, mits beide in het bezit zijn van een geldig rijbewijs Etappe Elk deel van de wedstrijd, gescheiden door een nachtrust van tenminste 6 uur Sectie Elk deel van de wedstrijd: - tussen de start van een etappe en de eerste hergroepering/rustpauze. - tussen twee opeenvolgende hergroeperingen/rustpauzes. - tussen de laatste hergroepering/rustpauze en de finish van een etappe Traject Het deel van de wedstrijd tussen twee opeenvolgende tijdcontroles Duur van een wedstrijddag van de rally Wanneer bij een meerdaagse rally de wedstrijdduur op een dag minder is dan zes uur, dient de rusttijd vóór de volgende dag tenminste gelijk zijn aan deze wedstrijdduur. Wanneer de wedstrijdduur meer dan zes uur is, moet de rusttijd minimaal zes uur zijn Begin en einde van de rally/wedstrijd De rally begint bij de documentencontrole en eindigt op het moment van publicatie van het definitieve eindklassement. De wedstrijd begint bij de eerste tijdcontrole en eindigt bij de laatste tijdcontrole Hergroepering Een door de organisator geplande stop. De stoptijd kan variëren voor elke equipe Neutralisatie Een deel van de route waar het wedstrijdregiem, om welke reden dan ook, door de wedstrijdleider opgeheven wordt. Tijdens een vooraf aangekondigde neutralisatie van een deel van de route dienen equipes zich te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels tot het moment dat het wedstrijdregiem weer van kracht is. In het geval dat een deel van de route achteraf geneutraliseerd wordt, zullen de eventueel aanwezige controles en/of bestraffingen als vervallen verklaard worden Wegenverkeerswetgeving Onder wegenverkeerswetgeving wordt verstaan: de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van het betreffende land. 3. OFFICIALS 3.1. Observer (waarnemer) NATIONAAL. Het BSHR kan een observer aanwijzen. De functie van observer kan gecombineerd worden met die van Steward (Sportcommissaris) INTERNATIONAAL. De FIA zal een observer aanwijzen wanneer de rally voor enig FIA kampioenschap meetelt. De FIVA zal een observer aanwijzen wanneer de rally op de FIVA Internationale sportkalender staat. De functie van observer kan gecombineerd worden met die van Steward (Sportcommissaris). Wanneer de FIA of FIVA een observer aanwijst kan deze tevens als nationale observer/steward functioneren Keuringsofficial Bij internationale rally s zal de organisator een keuringsofficial benoemen om de conformiteit van het voertuig vast te stellen Contactpersoon deelnemers De organisator kan een contactpersoon deelnemers benoemen. Zijn of haar taak is om antwoord te geven op gestelde vragen, informatie of extra uitleg te verstrekken die verband houdt met het verloop van de wedstrijd. 4

6 3.4 Judge of facts De organisator kan één of meerdere Judge(s) of facts benoemen die er op toezien dat deelnemers zich houden aan het gestelde in het Bijzonder Reglement. 4. TOE TE LATEN AUTO S 4.1. Toe te laten auto s De auto s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving. Auto s die gebouwd zijn tot en met worden toegelaten. De organisator kan de maximum leeftijdgrens naar een oudere datum verleggen De organisator dient in het Bijzonder Reglement aan te geven of de deelnemende auto voorzien dient te zijn van een FIA Historic Technical Passport (HTP) of een FIA Historic Regularity Car Pass (HRCP) of een FIVA Identity Card Uitrusting Zowel mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. De organisator kan bepaalde types (en aantal) afstandmeters uitsluiten. Elk GPS gestuurd navigatiesysteem is niet toegestaan. Maximaal mogen zes lampen aan de voorzijde van de auto aanwezig zijn. (Imitatie-) gasontladingslampen of Led verlichting zijn niet toegestaan Elke auto moet, naast de wettelijk verplichte uitrusting, uitgerust zijn met: - een niet poreus grondzeil of lekbak; - een brandblusser (minimaal 2 kg en geschikt voor vloeistofbranden); - een sleepkabel. 5. STANDAARDDOCUMENTEN EN PROCEDURES 5.1. Goedkeuringsprocedure reglement NATIONALE RALLY Eén exemplaar van het concept Bijzonder Reglement dient in digitale vorm (Word document) tenminste twee maanden vóór het begin van de rally ter goedkeuring aan het BSHR gezonden te worden. Het BSHR zal binnen twee weken na ontvangst de organisator informeren over eventuele aanpassingen en zal een goedkeuringsnummer verstrekken INTERNATIONALE RALLY Het concept Bijzonder Reglement dient in digitale vorm (Word document) tenminste vier maanden vóór het begin van de rally ter goedkeuring aan het BSHR gezonden te worden. Het BSHR zal binnen twee weken na ontvangst de organisator informeren over eventuele aanpassingen en zal een goedkeuringsnummer verstrekken. Rally, meetellend voor enig FIA kampioenschap. Na goedkeuring dient het Bijzonder Reglement, via het KNAF Federatiebureau, aan de FIA gezonden te worden. Rally, voorkomend op de FIVA events kalender, categorie internationaal. Na goedkeuring dient het Bijzonder Reglement, via het Fehac secretariaat, aan de FIVA Events Commissie gezonden te worden. De FIA of FIVA zal binnen één maand na ontvangst de organisator informeren over eventuele aanpassingen en zal het FIA of FIVA goedkeuringsnummer verstrekken Publicatie - Wijziging van het Bijzonder Reglement Bulletin De organisator kan het Bijzonder Reglement publiceren voordat de goedkeuring van het BSHR ontvangen is. In dit geval dient de tekst VOORLOPIG toegevoegd te worden. Uiterlijk twee weken vóór de sluitingsdatum van het inschrijven dient het goedgekeurde Bijzonder Reglement gepubliceerd te worden Een goedgekeurd Bijzonder Reglement kan tot aan de start van de rally gewijzigd worden. Een bulletin, uitgegeven, vóór de start van de rally dient goedgekeurd te worden door het BSHR. Een na de start van de rally uitgegeven bulletin dient goedgekeurd te worden door de observer/steward en indien niet aanwezig door de wedstrijdleider. 5

7 6. VERZEKERING - VRIJWARING 6.1. Verzekering van de equipe De deelnemende auto dient tijdens de gehele rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheids- verzekering Motorvoertuigen (WAM) en dient verzekerd te zijn voor deelname aan regularity rally s. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen Verzekering van de organisator De organisator dient gebruik te maken van de KNAF secundaire verzekering (boven de WAM-dekking), ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de equipe, de organisator en haar medewerkers, officials en marshals van de rally. De dekking van de equipe gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish van de wedstrijd of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal Elke equipe dient tijdens de documentencontrole een verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen (zie bijlage 1). 7. RALLYSCHILDEN / WEDSTRIJDNUMMERS 7.1. Rallyschilden / Wedstrijdnummers Indien rallyschilden verstrekt worden dient een rallyschild zodanig aangebracht te worden dat het kenteken van de auto volledig zichtbaar blijft. Wanneer wedstrijdnummers verstrekt worden dient in het Bijzonder Reglement de locatie ervan op de auto aangegeven te worden 7.2. Namen van de equipe De namen van de equipe (max. letterhoogte 3 cm) en de desbetreffende landsvlag(gen) mogen op beide zijkanten van de auto aangebracht worden. Bloedgroepen mogen niet aangegeven zijn. 8. RECLAME OP AUTO S 8.1. Reclame van de organisator De ruimte op de rallyschilden en/of wedstrijdnummers is gereserveerd voor reclame van de organisator. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te brengen. In het geval de organisator losse reclamestickers verstrekt dient zij in het Bijzonder Reglement of in een bulletin de locatie op de auto aan te geven waar deze stickers aangebracht dienen te worden. Bij internationale rally s dient de organisator en de equipe te voldoen aan de reclameregels in de desbetreffende FIA of FIVA reglementen Historische uitvoering Van elk model auto waarvan bewezen kan worden dat deze in het verleden heeft gereden in een bepaalde uitvoering (bijvoorbeeld: Gulf Porsche, L&M Lola, Rothmans Porsche, Martini Lancia) is het toegestaan om deze uitvoering te blijven voeren op voorwaarde dat het dezelfde kleuren zijn en de stickers, respectievelijk belettering, de originele afmetingen hebben. 9. GEDRAG VAN DE EQUIPE 9.1. Hinderlijk of onsportief gedrag Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto s te blokkeren (b.v. bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Ten allen tijde dient de equipe er rekening mee te houden dat overlast voor het overige verkeer, de mens en dier tot een minimum beperkt blijft. Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van officials of marshals wordt bestraft Quiet-zone (stilte zones) In zogenoemde Q-zones is de maximum toegestane snelheid 30 km/uur. De organisator dient in het Bijzonder Reglement of routeboek aan te geven hoe de equipes Q-zones kunnen herkennen Verkeersregelovertreding(en) Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur wordt bestraft. 6

8 Geadviseerde minimale bestraffing, per wedstrijddag: 1 e overtreding: waarschuwing 2 e overtreding: strafpunten of strafseconden 3 e overtreding of meer: uitsluiting In geval van een door de politie of official of judge of fact geconstateerde overtreding van de wegenverkeerswetgeving door een equipe dient men de overtreder daarvan ter plekke op de hoogte te stellen. Wanneer de equipe niet gestopt kan worden kan men de wedstrijdleider verzoeken om een straf op te leggen. 10. INSCHRIJVINGEN Licenties Iedereen die wil deelnemen aan een regularity rally dient te minste over een evenementen registratiebewijs te beschikken dat uitgegeven wordt tijdens de documentencontrole van de rally Inschrijving In het Bijzonder Reglement dient ten minste aangegeven te worden: - De opening- en sluitingsdatum van de inschrijvingen; - De hoogte van het inschrijfgeld en de inschrijfvoorwaarden; - Maximaal toe te laten equipes; - Of/hoe een inschrijving bevestigd wordt; - Tot welk tijdstip een wijziging van de inschrijving mogelijk is Weigeren van een inschrijving In overeenstemming met artikel 3.14 van de CSI en artikel 5.4 van de standard rules for regularity events van de Code behoudt de organisator zich het recht voor een inschrijving van een auto of één of beide leden van een equipe te weigeren Acceptatie reglementen Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of de verklaring van acceptatie en afstand van verhaal verklaart de equipe zich te houden aan het gestelde in de CSI/Code en haar bijlagen, de KNAF reglementen, dit Reglement en het Bijzonder Reglement van de rally. 11. VERKENNEN Het in welke vorm dan ook verkennen van de route door een equipe of het gebruiken van via derden verkregen informatie over de route is niet toegestaan. 12. CONFORMITEIT- EN DOCUMENTENCONTROLE Documentencontrole Vóór de start van de wedstrijd kan de identiteit van de equipe en de auto (b.v. bouwjaar) vastgesteld te worden, waarna de verklaring zoals genoemd in artikel 6.3 ondertekend moet worden Conformiteitcontrole Voor internationale rally s dient vóór de start een conformiteitcontrole van de auto georganiseerd te worden. 13. CONTROLES Algemene bepalingen Tijdcontroles, Tijdwaarnemingspunten, Hergroeperingen worden bij voorkeur aangegeven door van FIA controleborden afgeleide borden. Het gebied in een straal van 25 meter rond de controle dient als controlegebied beschouwd te worden Controles dienen 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste auto operationeel te zijn. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluit de controle 30 minuten na de geplande passeertijd van de laatste auto Passeercontroles (PC of RC) De organisator dient voor de start van de wedstrijd de herkenbaarheid van een bemande of onbemande controle en de controleprocedure aan te geven. 7

9 13.3. Tijdcontroles(TC) In het Bijzonder Reglement dient de tijdregistratie procedure aangegeven te worden Een equipe mag straffeloos te vroeg inklokken bij de laatste tijdcontrole van een sectie en/of etappe Geheime tijdcontrole (GTC of TP) De locatie noch de rijtijd naar een geheime tijdcontrole (tijdwaarnemingspunt) wordt aangegeven. Elke afwijking te vroeg of te laat wordt bestraft Hergroepering controles (HG) Bij aankomst bij een hergroepering moeten de equipes hun tijdcontrolekaart aan de official van de controlepost overhandigen. De equipes krijgen aanwijzingen over hun starttijd van de volgende sectie of etappe Controlekaart(en) Dit is (zijn) één of meerdere kaart(en), al dan niet voorzien van een elektronische voorziening, geschikt voor alle controles. Het niet kunnen overhandigen van de controlekaart bij de finish van een etappe kan tot niet klassering leiden De equipe is verantwoordelijk voor: - de controlekaarten. - het op het juiste tijdstip aanbieden van de controlekaart bij de bemande controles. - het invullen dan wel laten invullen van de controlekaart. - de controle op de juistheid van de registratie(s) door de officials. Slechts een official mag een verandering aanbrengen en dient deze te voorzien van zijn paraaf. Elke correctie of toevoeging of ander geknoei door de equipe op de controle kaart is niet toegestaan. 14. ROUTE - SNELHEID 14.1 Routeboek Bij het ontwerp van het routeboek en tijdschema dient rekening te worden gehouden met de infrastructuur en agglomeratie van het gebied waar de rally plaatst vindt zodat overlast voor het overige verkeer, de mens en dier tot een minimum beperkt blijft. Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn opgenomen met betrekking tot de te volgen route en/of speciale routeopdrachten en/of navigatiesystemen Grensoverschrijdende route Wanneer de route van een wedstrijd over het grondgebied van meerdere landen gaat, moet de organisator van deze wedstrijd via zijn ASN of ANF vooraf toestemming hebben van iedere ASN of ANF van de landen waar de route doorheen gaat Gemiddelde snelheid In uitzonderingsgevallen waar lange afstanden tussen bebouwde gebieden of op afgesloten wegen, of circuits, of waar het gebruik van autosnelwegen in de route zijn opgenomen kan een organisator het BSHR/FEHAC verzoeken om de gemiddelde snelheid (tot een maximum van 80 km/uur) te mogen verhogen voor deze specifieke secties Snelheidsbeperking Te allen tijde dienen de wettelijke toegestane maximum snelheden in acht te worden genomen Maximum toegestane vertraging Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij een hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging van een equipe bij een tijdcontrole op de ideale passeertijd is 30 minuten. 15. START - HERSTART De start van de wedstrijd zal plaats vinden in overeenstemming met de definitieve startlijst. De tijdsinterval tussen de deelnemende auto s is 1 minuut, tenzij anders aangegeven in het Bijzonder Reglement of Bulletin. Wanneer een equipe zich na de ideale starttijd meldt, zal deze geacht te zijn gestart op de geplande starttijd. 16. SERVICE - ASSISTENTIE Het is equipes niet toegestaan om zelf enige vorm van technische ondersteuning (b.v. volgauto s) te organiseren. Equipes kunnen reparaties aan de auto uit laten voeren door een door de organisator ingehuurd service team. Bij meerdaagse rally s 8

10 is het equipes toegestaan om na de finish van een etappe reparaties aan de auto uit te laten voeren door en/of bij een gespecialiseerd bedrijf. 17. RESULTATEN Straffen / Vaststellen van de resultaten In het Bijzonder reglement dient een samenvatting van de verschillende bestraffingen te worden opgenomen. De resultaten worden vastgesteld door het optellen van alle bestraffingen in tijd of strafpunten. Alleen die equipes worden in het eindklassement opgenomen die met de ingeschreven auto op eigen kracht de finish hebben gepasseerd Publicatie van de resultaten Gedurende de rally zullen de volgende resultaten gepubliceerd worden (een en ander afhankelijk van de duur van de rally): * Voorlopig tussenklassement: gepubliceerd aan het einde van een etappe, * Voorlopig eindklassement: gepubliceerd aan het einde van de rally. * Definitieve eindklassement: gepubliceerd 30 minuten na publicatie van het voorlopig eindklassement. De organisator dient in het Bijzonder Reglement aan te geven hoe beslist zal worden in geval meerdere equipes een gelijk eindresultaat behaald hebben. 18. PROTESTEN - BEROEPEN Protesten De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of opgegeven afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enig protest en/of beroep In geval van force majeure waarbij een equipe door welke reden dan ook gehinderd wordt in het realiseren van een routeopdracht/proef of het niet kunnen rijden van de ideale route kunnen geen reden zijn van enig protest en/of beroep Wanneer blijkt dat een controle niet aanwezig is op het moment van doorkomst van de equipe kan dit geen reden zijn om controles te annuleren of onderwerp zijn van enig protest wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming Equipes kunnen een protest indienen in overeenstemming met het gestelde in artikel 13 van de CSI en artikel 8 van de General rules van de Code. Elk protest moet schriftelijk met het protestgeld binnen 30 minuten na publicatie van het voorlopig eindklassement ingediend worden bij de wedstrijdleider of diens assistent. Het protestgeld in geval van een nationale rally is 250,00 en bij een internationale rally 500, Beroepen In overeenstemming met het gestelde in artikel 14 van de CSI, hebben equipes het recht, ongeacht hun nationaliteit, beroep in te stellen tegen opgelegde straffen of andere door de wedstrijdleider en/of sportcommissaris(en) genomen beslissingen bij de KNAF. Zij moeten echter op straffe van verlies van het beroepsrecht, hun intentie tot beroep schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de sportcommissaris(sen) binnen één uur na de bekendmaking van de beslissing. Het beroepsgeld in geval van een nationale rally is 1.000,00 en bij een internationale rally 1.750, PRIJZEN - PRIJSUITREIKING In het Bijzonder Reglement dient de lijst met de te behalen prijzen, de locatie en het tijdstip van de prijsuitreiking te worden opgenomen. 9

11 Bijlage 1 VERKLARING VOOR ACCEPTATIE EN AFSTAND VAN VERHAAL Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen. Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal. Door ondertekening van de verklaring van acceptatie en afstand van verhaal verklaren de inschrijver en beide leden van de equipe (hierna individueel en gezamenlijk- te noemen: ik en/of de deelnemer ) bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende clausule: Ik heb kennis genomen van de KNAF reglementen, waaronder het betreffende Reglement en het Bijzonder reglement van het evenement waarvoor is ingeschreven (hierna: het evenement ) en verklaar deze te zullen naleven. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam ben om aan het evenement deel te nemen. Ik ben me ervan bewust van het feit, dat deelneming aan het evenement, zowel voor deelnemer als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico s voor schade letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen- inhoudt, welke risico s door de deelnemer worden aanvaard. De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, promotors, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelneming aan het evenement lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens de KNAF. De deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. Ik verklaar dat het gebruik van de deelnemende auto is verzekerd, zoals bij de Wet verplicht, voor de openbare weg (inclusief deelname aan Regularity Rally s). Ik verklaar tevens dat ik als bestuurder en het bezit ben van een geldig rijbewijs. In geval de navigator geen geldig rijbewijs bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het evenement en verklaren de bestuurder en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring van acceptatie en afstand van verhaal mede ondertekend worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke machtiging. Bijlage 2 FIA / FIVA OVEREENKOMST De FIA is zich bewust dat samenwerking met de FIVA cruciaal is voor haar activiteiten op het niet-sportieve historische autosportgebied om zodoende, zonder beperkingen, het vrije verkeer van historische voertuigen en het niet snelheid georiënteerde gebruik te promoten. In overeenstemming met de doelstelling van de FIA/FIVA overeenkomst, ondertekend op 10 oktober 1974 en geactualiseerd op 27 oktober 1999, heeft de FIVA erkend dat de FIA de enige internationale autoriteit op het gebied van de autosport is. In het bijzonder blijven historische autosport evenementen met een sportief karakter uitsluitend tot de bevoegdheid van de FIA en haar leden behoren. Het is niet sportieve regularity evenementen toegestaan om de reglementen óf van de FIA óf die van de FIVA te gebruiken. Evenementen met een toeristisch karakter die georganiseerd worden onder de autoriteit van de FIA dienen de FIVA Events Code te respecteren. Aan FIA of FIVA gelieerde organisatoren mogen (afhankelijk van de toestemming van de relevante ASN of ANF en in het bijzonder wanneer dit is voorzien in de nationale wetgeving) regularity rally s organiseren op voorwaarde dat de gemiddelde snelheid niet één van de volgende laagste snelheden overschrijdt: - 50 km/uur of, - de door de wetgever van de betreffende landen normaal toegestane maximale snelheid voor automobiel evenementen. 10

12 Bijlage 3 Historische rallysport en Autosport Jaarboek Onderstaande hoofdstukken/artikelen in het Autosport Jaarboek (ASJ) zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing gezien de aard van de historische regularity rally evenementen. Hoofdstuk 1: Richtlijnen organisatoren. Is vervangen door Taakstelling en bevoegdheden van de Observer/Steward. Hoofdstuk II: Reglement taakstelling en bevoegdheden sportcommissarissen. Is vervangen door Taakstelling en bevoegdheden van de Observer/Steward. Hoofdstuk III: Veiligheidsmaatregelen bij autosportevenementen. Niet van toepassing. Hoofdstuk IV: Reglement KNAF veiligheidsfunctionaris. Niet van toepassing. Hoofdstuk V: Milieureglement Niet van toepassing. Hoofdstuk VI: Richtlijnen milieubewust circuitbegeer Niet van toepassing. Hoofdstuk VII: Reglement Aansprakelijkheidsverzekering Geheel van toepassing, echter de verzekerde som bij historische regularity evenementen is ,00. Hoofdstuk VIII: Reglement medische voorzieningen autosport evenementen Niet van toepassing. Hoofdstuk IX: Reglement licenties Artikel 1.2: Historische Regularity Licentiehouders zijn uitgezonderd. Hoofdstuk XIV: Reglement reclame op voertuigen bij autosport wedstrijden Niet van toepassing. Hoofdstuk XV: Reglement vlagsignalen Niet van toepassing. Annexe J Niet van toepassing. 11

13 Reglement Legend Regularity Rally s INLEIDING Het Reglement Legend Regularity Rally s is opgesteld op basis van de regelgeving van de Féderation Internationale d Automobile en het KNAF Standaard Reglement Historische Regularity Rally s, met het doel om een standaard reglement op te stellen dat van toepassing is op de Nederlandse Historische Rallysport waarbij de maximum gemiddelde snelheid 80 km/uur bedraagt. Afkortingen: FIA CSI ASN KNAF BSHR Reglement Bijzonder Reglement Rally Regularity Fédération Internationale d Automobile FIA Code Sportif International en haar bijlagen FIA National Sporting Authority KNAC Nationale Autosport Federatie Bestuur Sectie Historische Rally s Reglement Legend Regularity Rally s Bijzonder Reglement van de rally Regularity Rally Regelmatigheidsproef Artikelen en/of tekst van artikelen die gewijzigd zijn vergeleken met het voorgaande jaar, zijn gearceerd aangegeven. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Werkingsgebied Dit Reglement Legend Regularity Rally s is van toepassing op Regularity Rally s waarbij de maximum gemiddelde snelheid de 80 km/uur niet te boven gaat. Een rally dient geheel op Nederlands grondgebied verreden te worden. De rally dient georganiseerd en verreden te worden onder auspiciën van de KNAF Interpretatie van het Reglement Over elk geval waarin het Reglement niet voorziet zal het BSHR een beslissing nemen Tijdstip van publicatie Het Reglement wordt van kracht op 1 januari DEFINITIES 2.1. Legend Regularity Rally Een Legend Regularity Rally is een evenement met een competatief karakter waarbij echter de hoogste snelheid niet alleen beslissend is. De rally dient georganiseerd te worden overeenkomstig het Reglement. De rally dient op de KNAF historische rallysportkalender te staan. Buitenlandse deelnemers kunnen deelnemen Bijzonder Reglement Een door de organisator opgestelde officiële schriftelijke mededeling, opgesteld overeenkomstig het Reglement, waarin specifieke bijzonderheden van de rally en de van het Reglement afwijkende bepalingen zijn opgenomen Bulletin Een officiële schriftelijke mededeling die na goedkeuring van het reglement het gestelde in dat reglement aanvult of wijzigt Routebulletin Een officiële mededeling over een wijziging, verduidelijking, of een aanvulling van de route en/of routeopdrachten en/of het tijdschema Equipe Een equipe bestaat uit twee personen, die aangeduid worden als bestuurder en navigator. Bestuurder en navigator mogen tijdens de rally van functie wisselen, mits beiden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs Etappe Elk deel van de rally gescheiden door een nachtrust van tenminste 6 uur Sectie Elk deel van de rally: - tussen de start van een etappe en de eerste hergroepering/rustpauze. - tussen twee opeenvolgende hergroeperingen/rustpauzes. - tussen de laatste hergroepering/rustpauze en de finish van een etappe Traject Het deel van de rally tussen twee opeenvolgende tijdcontroles. 12

14 2.9 Duur van een wedstrijddag van de rally Wanneer bij een meerdaagse rally de wedstrijdduur op een dag minder is dan zes uur, dient de rusttijd vóór de volgende dag tenminste gelijk zijn aan deze wedstrijdduur. Wanneer de wedstrijdduur meer dan zes uur is, moet de rusttijd minimaal zes uur zijn Begin en einde van de rally/wedstrijd De rally begint bij de documentencontrole en eindigt op het moment van publicatie van het definitieve eindklassement. De wedstrijd begint bij de eerste tijdcontrole en eindigt bij de laatste tijdcontrole Hergroepering Een door de organisator geplande stop. De stoptijd kan variëren voor elke equipe Neutralisatie Een deel van de route waar het wedstrijdregiem, om welke reden dan ook, door de wedstrijdleider opgeheven wordt. Tijdens een vooraf aangekondigde neutralisatie van een deel van de route dienen equipes zich te houden aan de ter plaatste geldenede verkeersregels tot het moment dat het wedstrijdregiem weer van kracht is. In het geval dat een deel van de route achteraf geneutraliseerd wordt, zullen de eventueel aanwezige controles en/of bestraffingen als vervallen verklaard worden Wegenverkeerswetgeving Onder wegenverkeerswetgeving wordt verstaan: de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 3. OFFICIALS 3.1. Observer (waarnemer) Voor elke rally kan het BSHR een observer aanwijzen. De functie van observer kan gecombineerd worden met die van Steward (Sportcommissaris) Wedstrijdleider De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het toepassen van het gestelde in het reglement en het wedstrijdverloop Keuringsofficial Bij elke rally zal de organisator een keuringsofficial benoemen om de conformiteit van het voertuig vast te stellen Contactpersoon deelnemers De organisator kan een contactpersoon deelnemers benoemen. Zijn of haar taak is om antwoord te geven op gestelde vragen, informatie of extra uitleg te verstrekken die verband houdt met het verloop van de wedstrijd Judge of facts De organisator kan één of meerdere Judge(s) of fact(s) benoemen die er op toezien dat equipes zich houden aan het gestelde in het Bijzonder Reglement. 4. INSCHRIJVINGEN 4.1 Begin en einde van de inschrijvingsperiode In het Bijzonder Reglement dient het begin en einde van de inschrijvingsperiode aangegeven te worden. Iedereen die wil deelnemen moet de inschrijving (schriftelijk of digitaal) vóór het einde van de inschrijvingsperiode aan het secretariaat van de rally sturen 4.2. Inschrijfgelden - inschrijfvoorwaarden De hoogte van het inschrijfgeld en de inschrijfvoorwaarden dienen gepubliceerd te worden zodra de inschrijving geopend is Aantal inschrijvingen Het maximum aantal toe te laten equipes dient in het Bijzonder Reglement vermeld te worden. 4.4 Wijziging van de inschrijving In het Bijzonder Reglement dient aangegeven te worden tot welk moment een wijziging van de aangemelde auto en/of bestuurder en/of navigator is toegestaan Bevestiging van de inschrijving De organisator dient in het Bijzonder Reglement aan te geven hoe een inschrijving wordt bevestigd Weigeren van de inschrijving De organisator behoudt zich het recht voor een inschrijving van een auto of één of beide leden van een equipe, eventueel zonder opgave van reden, te weigeren. 4.7 Acceptatie reglementen Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of de verklaring van acceptatie en afstand van verhaal verklaart de equipe zich te houden aan het gestelde in de CSI en haar bijlage, dit Reglement en het Bijzonder reglement van de rally. 13

15 5. TOE TE LATEN AUTO S 5.1. Toe te laten auto s Alleen FIA gehomologeerde auto s die gebouwd zijn tot en met worden toegelaten. *** Voor auto s waarvan geen homologatie beschikbaar is (vóór 1960) zullen de fabrieksspecificatie van toepassing zijn zoals deze zijn opgenomen in het instructieboek en kentekenbewijs. Indien gewenst dient de bestuurder het betreffende homologatie formulier of de fabrieksspecificatie te overleggen. De auto s dienen voorzien te zijn van een geldige: - FIA Historic Technical Passport (HTP); - FIA Historic Regularity Rally Car Pass (HRCP); De auto s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving. Om veiligheidsreden zijn single en two-seater race auto s niet toegestaan. De organisator kan de maximum leeftijdgrens naar een oudere datum verleggen Categorieën en klassen Categorie 1. Gebouwd vóór Klasse A1 tot en met ccm. Klasse A2 van tot en met ccm. Klasse A3 boven ccm. Categorie 2. Gebouwd tussen en Klasse B1 tot en met ccm. Klasse B2 van tot en met ccm. Klasse B3 boven ccm. Categorie 3. Gebouwd tussen en Klasse C1 tot en met ccm. Klasse C2 van tot en met ccm. Klasse C3 boven ccm De cilinderinhoud van auto s met een turbo of compressor wordt vermenigvuldigd met De organisator kan klassen samenvoegen Uitrusting Zowel mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. De organisator kan bepaalde types afstandmeters uitsluiten. Elk GPS gestuurd systeem is niet toegestaan. Maximaal mogen zes lampen aan de voorzijde van de auto aanwezig zijn. (Imitatie-)gasontladingslampen of Led verlichting zijn niet toegestaan. De voorstoelen mogen vervangen worden door competitiestoelen en de achterzittingen mogen verwijderd worden Elke auto moet, naast de wettelijke verplichte uitrusting, uitgerust zijn met: - FIA gehomologeerde veiligheidsriemen; - een door de KNAF erkende veiligheidsrolbeugel- of rolkooi. - één of twee brandblussers met een minimum hoeveelheid blusmiddel van 2.0 kg of 2.4 ltr. De blussers moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de rijder en navigator. - een standaard brandstof tank of een door de FIA gehomologeerde veiligheidsbrandstoftank; - een niet poreus grondzeil; - een sleepkabel Banden met een aanduiding E of DOT of not for highway use of for racing only zijn niet toegestaan. 6. TOE TE LATEN EQUIPES 6.1. Equipe De equipe bestaat uit twee personen in de auto. Beide leden dienen in het bezit te zijn van één van de volgende licenties die geldig is voor het lopende jaar: - een Regularity 80 Rallylicentie (H4) - een Internationale Historische Rallylicentie (H1); 6.2. Uitrusting De leden van de equipe dienen een door de FIA gehomologeerde helm en brandwerende kleding (kousen, schoenen, balaclava, handschoenen en overall) te dragen. 14

16 7. VERZEKERING - VRIJWARING 7.1. Verzekering van de organisator De organisator dient gebruik te maken van de door de KNAF aangeboden secundaire verzekering (boven de WAM-dekking) ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de equipe, de organisator en haar medewerkers, officials en marshals van de rally. De dekking van de equipe gaat in bij de start van het wedstrijd en eindigt bij de finish van het wedstrijd van de rally of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt Verzekering van de equipe De auto dient tijdens de gehele rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en dient verzekerd te zijn voor deelname aan Regularity Rally s, tot een maximum gemiddelde snelheid van 80 km/uur. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal Elke equipe dient tijdens de documentencontrole een verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen (zie bijlage 1). Niet ondertekenen leidt tot het niet tot de start worden toegelaten. 8. RALLYSCHILDEN / WEDSTRIJDNUMMERS 8.1. Rallyschilden Indien rallyschilden verstrekt worden dient een rallyschild aan zowel de voor- als achterkant van de auto aangebracht te worden waarbij het kenteken van de auto volledig zichtbaar blijft Wedstrijdnummers Wanneer wedstrijdnummers verstrekt worden dient in het Bijzonder Reglement de locatie aangegeven te worden waar deze aangebracht dienen te worden Namen van de equipe De namen van de bestuurder en navigator (maximale letterhoogte is 3 cm) en de desbetreffende landsvlag(gen) mogen op beide zijkanten van de auto aangebracht worden. Bloedgroepen mogen niet aangegeven zijn. 9. RECLAME OP AUTO s 9.1. Reclame van de organisator De ruimte op de rallyschilden is gereserveerd voor reclame van de organisator. De ruimte boven en onder het wedstrijdnummer is gereserveerd voor reclame van de organisator. De organisator kan deze verplichte reclame sticker(s) en het wedstrijdnummer combineren in één sticker. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te brengen. In het geval de organisator losse reclamestickers verstrekt dient zij in het Bijzonder Reglement of in een bulletin de locatie waar deze aangebracht dienen te worden aan te geven Historische uitvoering Van elk model van een auto waarvan bewezen kan worden dat deze in het verleden heeft gereden in een bepaalde uitvoering (bijvoorbeeld: Gulf Porsche, L&M Lola, Rothmans Porsche, Martini Lancia) is het toegestaan om deze uitvoering te blijven voeren op voorwaarde dat het dezelfde kleuren zijn en de stickers, respectievelijk belettering, de originele afmetingen hebben. 10. GEDRAG VAN DE EQUIPE Verkeersregelvertreding(en) Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met meer dan 10 km/uur wordt bestraft. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen te worden opgenomen. Geadviseerde minimale bestraffing, per wedstrijddag: 1 e overtreding: waarschuwing; 2 e overtreding: strafpunten of strafseconden; 3 e overtreding of meer: uitsluiting Hinderlijk of onsportief gedrag Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto s te blokkeren (b.v. bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van officials of marshals wordt bestraft. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen te worden opgenomen. 15

17 10.3. Quiet-zone De organisator kan zogenoemde Q-zones aanwijzen. In deze Q-zones is de maximum toegestane snelheid 30 km/uur. De organisator dient in het Bijzonder Reglement aan te geven hoe de equipes Q-zones kunnen herkennen. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen te worden opgenomen. 11. STANDAARDDOCUMENTEN EN PROCEDURES Standaard documenten Het Bijzonder Reglement, bulletins en alle overige documenten dienen in de Nederlandse taal gepubliceerd te worden. Wanneer buitenlandse equipes worden toegelaten is het aan te bevelen om een samenvatting van het Bijzonder Reglement bij voorkeur in het Engels te publiceren. Te alle tijde is de Nederlandse tekst bindend Goedkeuringsprocedure reglement Eén exemplaar van het concept reglement dient in digitale vorm tenminste twee maanden vóór het begin van de rally ter goedkeuring aan de coördinator Reglementen van het BSHR gezonden te worden. De coördinator Reglementen zal binnen twee weken na ontvangst de organisator informeren over eventuele aanpassingen en zal een goedkeuringsnummer verstrekken Publicatie - Wijziging van het Bijzonder Reglement Bulletin De organisator kan het Bijzonder Reglement publiceren voordat de goedkeuring van het BSHR ontvangen is. In dit geval dient de tekst VOORLOPIG toegevoegd te worden Uiterlijk drie weken vóór de einddatum van het inschrijven dient het goedgekeurde Bijzonder Reglement gepubliceerd te worden Een goedgekeurd Bijzonder Reglement kan tot aan de start van de rally gewijzigd worden door uitgifte van een bulletin. Het concept bulletin dient ter goedkeuring aan de coördinator Reglementen te worden gezonden. Een na de start van de rally uitgegeven bulletin dient goedgekeurd te worden door de wedstrijdleider Routeboek Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn opgenomen met betrekking tot de te volgen route en/of speciale routeopdrachten en/of navigatiesystemen Controlekaart(en) Dit is (zijn) één of meerdere kaart(en), al dan niet voorzien van een elektronische voorziening, geschikt voor alle controles. Het niet kunnen overhandigen van de controlekaart bij de finish van een etappe kan tot niet klassering leiden De equipe is verantwoordelijk voor: - de controlekaarten. - het op het juiste tijdstip aanbieden van de controlekaart bij de bemande controles. - het invullen dan wel laten invullen van de controlekaart. - de controle op de juistheid van de registratie(s) door de officials. Slechts een official mag een verandering aanbrengen en dient deze te voorzien van zijn paraaf Elke correctie of toevoeging of ander geknoei door de equipe op de controle kaart is niet toegestaan. In het reglement dienen de bestraffingen te worden opgenomen. 12. CONTROLES Algemene bepalingen Tijdcontroles (TC), Tijdwaarnemingpunten(TP), Hergroeperingen worden bij voorkeur aangegeven door van FIA controleborden afgeleide borden. Het gebied in een straal van 25 meter rond de controle dient als controlegebied beschouwd te worden Controles dienen 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste auto operationeel te zijn. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluit de controle 30 minuten na de geplande passeertijd van de laatste auto. 16

18 12.2. Passeercontroles (PC of RC) De organisator dient in het Bijzonder Reglement de herkenbaarheid van een bemande of onbemande controle en de controleprocedure aan te geven. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen voor het missen van een passeercontrole te worden opgenomen Tijdcontroles(TC) De organisator dient in het Bijzonder Reglement de herkenbaarheid en de meldings-/tijdregistratie procedure van een tijdcontrole aan te geven. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen voor het ontbreken van een tijdregistratie op de controlekaart of een tijdsafwijking te worden opgenomen Een equipe mag straffeloos te vroeg inklokken bij de laatste tijdcontrole van een sectie en/of etappe Geheime tijdcontrole (GTC of TP) De locatie noch de rijtijd naar een geheime tijdcontrole (tijdwaarnemingspunt) wordt aangegeven. Elke afwijking te vroeg of te laat wordt bestraft. In het Bijzonder Reglement dienen de bestraffingen te worden opgenomen Maximum toegestane vertraging Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij een hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging van een equipe bij een tijdcontrole op de ideale passeertijd is 30 minuten. Het aandoen van een tijdcontrole na 30 minuten betekent dat de tijdcontrole gemist is Hergroepering controles Bij aankomst bij een hergroepering moeten de equipes hun tijdcontrolekaart aan de official van de controlepost overhandigen en de gewenste meldingstijd laten noteren. De equipes krijgen aanwijzingen over hun starttijd van de volgende sectie of etappe. 13. REGULARITIES / TESTS 13.1 Inrichten van regularities en tests Bij het ontwerp van het evenement dient rekening gehouden te worden met de specifieke omstandigheden van het wedstrijdgebied. De route en het tijdschema moeten zo veel mogelijk rekening houden met mogelijke verkeersproblemen en de passage van dichtbevolkte gebieden Regularity s en tests zijn proeven op wegen of terreinen die speciaal voor dit doel zijn afgesloten voor het overige verkeer. Wegen die naar een Regulariy of test leiden moeten als volgt afgesloten worden: - hoofd- en doorgaande wegen of elke weg waar verkeer verwacht kan worden, moet afgesloten door een hek en bewaakt worden door een marshal. - korte niet-doorgaande wegen (b.v. inrit naar boerderijen) moeten afgesloten worden, al dan niet door een hek of met tape. Aan het afzethek of tape moet een mededeling aangebracht zijn met betrekking tot de afsluitperiode Regularity s en tests dienen zodanig ingericht te worden dat het verplaatsen van toeschouwers ontmoedigd wordt. De organisator dient de toegang tot zones die aangegeven zijn voor toeschouwers zoveel mogelijk stimuleren. Alle andere gebieden worden als verboden gebied beschouwd. Tijdens het verrijden van Regularities en tests dient voorkomen te worden dat toeschouwers langs de route gaan lopen Bij Regularities en tests dienen marshals in voldoende mate aanwezig te zijn om de veiligheid van de equipes en de toeschouwers te kunnen garanderen. Een onbewogen gele vlag betekent: - pas op, - gevaarlijke situatie (stilstaande auto direct naast de route of langzaam rijdende auto, enz.), inhalen verboden tot na de gevaarlijke situatie. Een bewogen gele vlag betekent: - pas op, - gehele of gedeeltelijke blokkering van de route, wees gereed om te stoppen, snelheid verminderen tot na de gevaarlijke situatie De organisator dient in het Bijzonder Reglement of op de routeopdracht aan te geven hoe de verschillende (tijd-)controles en richtingaanduidingen op de route aangegeven worden. 17

19 13.2. Start Regularities en Tests Regularities en tests beginnen met een staande start. Zodra de equipe met de auto voor de startlijn is gestopt, zal de marshal de starttijd op de tijdcontrolekaart noteren. Hij/zij zal de tijdcontrolekaart weer aan de equipe geven en zal luid aftellen: 30, 15, 10 en de laatste vijf seconden één voor één. Zodra de laatste 5 seconden zijn verstreken zal het startsignaal worden gegeven, waarna de auto onmiddellijk dient te vertrekken De marshal mag alleen een nieuwe starttijd geven in geval van overmacht. Indien de vertraging is veroorzaakt door de equipe, zal de marshal geen nieuwe starttijd geven. Vertrekken voordat het startsignaal gegeven is wordt bestraft met 20 strafpunten of strafseconden Het is de equipes op de regularity s en tests niet toegestaan om tegen de route in te rijden. Overtreding zal uitsluiting tot gevolg hebben Finish Regularities en tests Regularities en tests eindigen met een stopfinish waarbij de voorwielen over de (denkbeeldige) finishlijn staan en de achterwielen vóór de finishlijn (à cheval). De tijdmeting vindt plaats op het moment dat de auto stilstaat. Daarna rijdt de auto verder naar de marshal die de rijtijd op de tijdcontrolekaart zal noteren Tijdmeting Voor elke Regularity en test zijn door de organisator normtijden vastgesteld. Elke seconde afwijking boven of onder de normtijd wordt bestraft met één strafpunt of strafseconde. De tijdregistratie geschied in minuten en seconden. Er kunnen meerdere Geheime Tijdcontroles (Tijdwaarnemingspunten) in een Regularity of test opgenomen worden Indien een Regularity of test, om welke reden dan ook, onderbroken of gestopt moet worden kan de wedstrijdleider elke benadeelde equipe een tijd toewijzen die hij/zij als de meest faire beschouwd Assistentie Tijdens een Regularity of test is elke vorm van hulp verboden, uitgezonderd het laten duwen van de auto met als doel de auto weer op de weg te brengen of de weg vrij te maken. Overtreding kan leiden tot uitsluiting Persoonlijke veiligheid Tijdens het verrijden van de Regularity s en tests moet de equipe goedgekeurde helmen, brandwerende kleding en veiligheidsgordels dragen. Overtreding zal uitsluiting tot gevolg hebben Elke equipe is verplicht een geplastificeerd waarschuwingsteken op A-4 formaat in de auto te hebben met op één kant een rood SOS teken en op de andere kant een groen OK teken. In geval van een ongeval waar dringende hulp gewenst is moet indien mogelijk het SOS teken getoond worden aan de volgende auto s. In geval van een ongeval of bij het verlaten van een stilstaande auto langs de route moet duidelijk het OK teken getoond worden aan de volgende auto s De gevarendriehoek dient geplaatst te worden in geval de auto stil staat op of naast de route. 14. VERKENNEN De organisator kan de equipes in de gelegenheid stellen om de regularities en/of tests te verkennen. De voorschriften voor het verkennen dient de organisator in het Bijzonder Reglement aan te geven. 15. SERVICE - ASSISTENTIE Het is equipes niet toegestaan om zelf enige vorm van technische service (b.v. volgauto s) te organiseren. Bij meerdaagse rally s is het equipes toegestaan om na de finish van een etappe reparaties aan de auto uit te (laten) voeren door en/of bij een gespecialiseerd bedrijf. De voorschriften voor het service verlenen dient de organisator in het Bijzonder Reglement aan te geven. 18

20 16. CONFORMITEIT- EN DOCUMENTENCONTROLE Conformiteitcontrole Vóór de start dient een conformiteitcontrole van de auto georganiseerd te worden. Tenminste dienen de gegevens op de identitietskaart van de auto vergeleken te worden met die op de auto. Een auto die niet goedgekeurd wordt, zal niet tot de start worden toegelaten Documenten controle Vóór de start van de rally dient een documentencontrole georganiseerd te worden. 17. START De start van de rally zal plaats vinden overeenkomstig de definitieve startlijst. De tijdsinterval bij de start tussen de deelnemende auto s is 1 minuut, tenzij anders aangegeven in het reglement. Wanneer een equipe zich na de ideale starttijd meldt, zal deze geacht te zijn gestart op de werkelijke starttijd met een bestraffing voor het aantal minuten te laat. Wanneer een equipe zich meer dan 30 minuten te laat bij de start meldt zal deze niet tot de start worden toegelaten. 18. RESULTATEN - PROTESTEN Resultaten Alleen die equipes worden in het eindklassement opgenomen die met de ingeschreven auto op eigen kracht de finish hebben gepasseerd. Resultaten kunnen in tijd of in (straf)punten uitgedrukt worden. De resultaten worden vastgesteld door het optellen van alle bestraffingen. Gedurende de rally zullen de volgende resultaten gepubliceerd worden (een en ander afhankelijk van de duur van de rally): * Voorlopig tussenklassement: gepubliceerd aan het einde van een etappe, * Voorlopig eindklassement: gepubliceerd aan het einde van de rally. * Definitieve eindklassement: gepubliceerd 30 minuten na publicatie van het voorlopig eindklassement. De organisator dient in het Bijzonder Reglement aan te geven hoe beslist zal worden in geval meerdere equipes een gelijk eindresultaat behaald hebben Protesten De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of opgegeven afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enig protest en/of beroep Situaties waarbij een equipe door welke reden dan ook gehinderd wordt in het realiseren van een routeopdracht/proef, het niet kunnen rijden van de ideale route of wanneer blijkt dat een controle niet aanwezig is op het moment van doorkomst van die equipe kunnen geen reden zijn om controles te annuleren of onderwerp zijn van enig protest wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming Alleen individuele equipes kunnen een protest indienen. Elk protest moet schriftelijk met het protestgeld binnen 30 minuten na publicatie van het voorlopig tussen- of eindklassement ingediend worden bij de wedstrijdleiding. Indien het protest gegrond wordt verklaard zal de opgelegde straf geschrapt worden. Het protestgeld is 250, PRIJZEN - PRIJSUITREIKING In het Bijzonder Reglement dient de lijst met de te behalen prijzen, de locatie en het tijdstip van de prijsuitreiking te worden opgenomen. 19

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 13. Reglement Touring Events 23

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 13. Reglement Touring Events 23 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 13 Reglement Touring Events 23 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Reglementen Sectie Historische Rally s 2017

Reglementen Sectie Historische Rally s 2017 Reglementen Sectie Historische Rally s 2017 BESTUUR SECTIE HISTORISCHE RALLY S Voorzitter: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, 06-53192007, eddyvandenhoorn@hotmail.com Vice-Voorzitter:

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT BSHR Goedkeuringsnummer: BSHR/2017/008 Datum: 24-03-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.090 Datum: 28-03-2017 Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally Van zondag 9 april tot en met donderdag 13 april 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 18-09-2016 Nummer: BSHR/2017/003 Goedgekeurd KNAF op: 17-10-2016 Permit

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017 Concept Reglement Versie 07-01-2017 Peugeot Sport Challenge 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Stichting... 2 3. Inschrijving... 2 4. Deelname Peugeot Sport Challenge... 3 5. Veiligheid... 3 6. Evenementen...

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

HISTORIC RALLY NEDERLAND BIJZONDER REGLEMENT

HISTORIC RALLY NEDERLAND BIJZONDER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT Controlenummer: BSHR/2017/09 Datum: 20-03-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.076 Datum: 22-03-2017 Dit Standaard Reglement Historische Regularity Rally s is van toepassing op alle

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

Euregio Historic Retro Rally

Euregio Historic Retro Rally BIJZONDER REGLEMENT Controlenummer: BSHR/2017/12 Datum: 22 mei 2017 KNAF registratienummer: 0411.17.159 Datum: 30 mei 2017 Het Standaard Reglement Historische Regularity Rally s is van toepassing op alle

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

Saab Historic Rally Team

Saab Historic Rally Team Saab Historic Rally Team Inhoudsopgave 1. Saab Historic Rally Team 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Doelgroep 2. Teamleden SHRT 2.1 Lidmaatschap 2.2 Rechten en plichten teamleden 3. Saab Club Nederland

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 18 e WINTER TRIAL

BIJZONDER REGLEMENT 18 e WINTER TRIAL BIJZONDER REGLEMENT 18 e WINTER TRIAL Van zondag 4 tot en met donderdag 8 februari 2018 Gecontroleerd door BSHR op: 04-08-2017 Nummer: 2017.08-01 Goedgekeurd door KNAF op: 15-08-2017 Permit nummer: 0452.17.221

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 1 e CENTRAAL NEDERLAND RALLY LEGEND

BIJZONDER REGLEMENT 1 e CENTRAAL NEDERLAND RALLY LEGEND BIJZONDER REGLEMENT 1 e CENTRAAL NEDERLAND RALLY LEGEND Bijzonder Reglement CNR Legend 2017, concept, 2-03-2017 Pagina 1 van 18 INHOUDSOPGAVE 1. PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT...3 2. ORGANISATIE - REGLEMENTERING...4

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 2 e Hellendoorn Legend

BIJZONDER REGLEMENT 2 e Hellendoorn Legend BIJZONDER REGLEMENT 2 e Hellendoorn Legend Inhoudsopgave 1. PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 2. ORGANISATIE REGLEMENTERING 3. AARD VAN HET EVENEMENT 4. TOE TE LATEN AUTO S 5. TOE TE LATEN EQUIPES 6. INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Van zondag 22 januari tot en met vrijdag 27 januari Goedgekeurd KNAF op: Permit nummer: ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 22 januari tot en met vrijdag 27 januari Goedgekeurd KNAF op: Permit nummer: ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL Van zondag 22 januari tot en met vrijdag 27 januari 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 31-07-2016 Nummer: BSHR/2017/001 Goedgekeurd KNAF op: 08-08-2016 Permit nummer:

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL

BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL Van zondag 22 januari tot en met vrijdag 27 januari 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 02-11-2016 Goedgekeurd KNAF op: Nummer: BSHR/2017/001 Permit nummer: ALGEMENE

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2017 versie: 11 januari 2017

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2017 versie: 11 januari 2017 Artikel 1. Nederlands Kampioenschap Historische Rally's Het Nederlands Kampioenschap Historische Rally's, hierna te noemen NK, wordt georganiseerd door de Dutch Historic Rally Club (DHRC). DHRC-leden doen

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort

Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort Bijzonder Reglement Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort 28-02-2015 1. Introductie 1.1 Deze ORR zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2015 algemeen wedstrijdreglementen

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY

BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY Controlenummer: BSHR/2016/027 Datum: 20-09-2016 KNAF Permitnummer: XXX. Datum: XX-XX-2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Woensdag

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN

BIJZONDER REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDER REGLEMENT BSR Goedkeuringsnummer: BSR/17-17/AK Datum: 21-07-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.210 Datum: 25-07-2017 ALGEMENE BEPALINGEN Het Standaard (concept) Reglement Legend Rally s (hierna

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 2008 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2008 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen,

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND

BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND Gecontroleerd: BSHR/2016/06. Datum: 08-08-2016 KNAF Permitnummer: 408.16.195 Datum: 22-08-2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 5 augustus 2016,

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014

2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014 2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014 BIJZONDER REGLEMENT 1 Introductie 1.1 Deze shortrally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2014 Standaard

Nadere informatie

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Dit reglement heeft betrekking op de door de KNAF erkende racescholen, de door hen georganiseerde cursussen en de door de scholen georganiseerde, en door de

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

BMW Ooperon Cup 2016

BMW Ooperon Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT BMW Ooperon Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

Bijzonder reglement Strandrace Garage Rijsenhout IJmuiden 2017 v1.3

Bijzonder reglement Strandrace Garage Rijsenhout IJmuiden 2017 v1.3 BIJZONDER REGLEMENT 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 BIJZONDER REGLEMENT Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2012 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen

Nadere informatie

Sectie Historische Rallysport

Sectie Historische Rallysport Sectie Historische Rallysport BIJZONDER REGLEMENT 1 e HISTORISCHE SPORTING RALLY TWENTE Controlenummer BSHR: BSHR/2016/028. Datum: 20-09-2016 KNAF Permitnummer: Datum: ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Golden Trade Club Rally 2015

Golden Trade Club Rally 2015 AANVULLEND REGLEMENT Golden Trade Club Rally 2015 1. Introductie 1.1 Deze rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2015 Standaard Reglement Rally van de

Nadere informatie

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2016 versie: 8 december 2015

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2016 versie: 8 december 2015 Artikel 1. Nederlands Kampioenschap Historische Rally's Het Nederlands Kampioenschap Historische Rally's, hierna te noemen NK, wordt georganiseerd door de Dutch Historic Rally Club (DHRC). DHRC-leden doen

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally

Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally 1. Introductie 1.1 Deze Short rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van de KNAF,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT

BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of

Nadere informatie

De geheimen van The Winter Trial

De geheimen van The Winter Trial Classic Events 1 De geheimen van The Winter Trial Hoe werkt het, hoe voorkom ik strafpunten? Gewoon overal op tijd zijn! Guus Rietbergen Classic Events 2 Classic Events 1 Inhoud 1. Uw Vragen? 2. Basic

Nadere informatie