Profiel Bedrijfskundig ZVE manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Bedrijfskundig ZVE manager"

Transcriptie

1 Profiel Bedrijfskundig ZVE manager voor een nieuw te vormen team dat een spilpositie gaat innemen en met energie enthousiasme en veranderkracht gaat bijdragen aan de nieuwe inrichting, organisatie en cultuur van het Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten 1

2 Het ziekenhuis Ziekenhuis Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van ruim 339 bedden en bijna 1400 medewerkers. Het ziekenhuis biedt een uitgebreid pakket aan medisch-specialistische zorg, onderzoek en behandeling. Nij Smellinghe richt zich vanuit Drachten op de zorg voor inwoners van Zuidoost-Friesland. Kenmerkend voor de organisatie is hoogwaardige zorg, een vriendelijke sfeer en gemotiveerde medewerkers. Medisch specialisten De ongeveer 100 medisch specialisten zijn, voor wat betreft de vrijgevestigde medisch specialisten, verenigd in een medisch specialistisch bedrijf (MSB). De kaakchirurgen vormen een eigen MSB. De specialisten in loondienst zijn verenigd in een vereniging medisch specialisten in loondienst. De chirurgen kennen een andere positie omdat zij zijn verenigd in een regiomaatschap die de vier ziekenhuizen in Friesland bedient. Alle medisch specialisten zijn evenwel verenigd in de medische staf en worden vertegenwoordigd door (het bestuur van) de medische staf. Korte schets recente historie In 1970 is op de huidige locatie in Drachten een nieuw ziekenhuis gebouwd, dat in de loop van de jaren meerdere keren fors is verbouwd en uitgebreid. De laatste verbouwingen zijn van respectievelijk 2010 en 2014 met als resultaat een geheel nieuwe vleugel die plaats biedt aan diverse poliklinieken, het dialysecentrum Martini Ziekenhuis, de Dokterswacht, Podotherapie en diverse ondersteunende diensten van het ziekenhuis. In 2012 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met de Zorggroep Pasana waarvan het ziekenhuis in Dokkum en een ouderenzorggroep deel uit maakten. In de jaren daarna is hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de gefuseerde nieuwe organisatie en heel specifiek het verlieslijdende ziekenhuis. Helaas is dit niet gelukt en is in 2014 besloten het faillissement aan te vragen van de Zorggroep Pasana. De afgelopen twee jaar hebben voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de afwikkeling hiervan, alsmede het op orde brengen van de organisatorische- en personele consequenties en niet in de laatste plaats het denken over en vaststellen van de strategische koers. Nieuwe Koers en Strategisch Beleidsplan Een nieuwe koers waarin Nij Smellinghe uitgaat van de eigen kracht en die een transitie vergt van het ziekenhuis, zowel voor wat betreft inrichting van de organisatie als verandering naar een cultuur die wordt gekenmerkt door transparantie, dienend leiderschap, gedeelde en gezamenlijke normen en kernwaarden over omgang met en attitude naar de patiënt en waarin ambitie, ondernemerschap en autonomie worden bevorderd. De uitdagingen in de zorgsector zijn omvangrijk, divers en complex. Dit vraagt een organisatie die slagvaardig kan inspelen op deze ontwikkelingen. Het plan geeft richting aan de te maken strategische keuzes in de periode en formuleert daarvoor verschillende uitgangspunten. Zo zal het verbeteren van het totale welzijn van de patiënt, zowel lichamelijk als geestelijk, leidend 2

3 zijn boven het biomedisch gericht handelen. Niet langer wordt voor, maar juist door de patiënt bepaald wat het beste voor hem is. Bovendien wil Nij Smellinghe zijn medisch specialistische kennis zoveel mogelijk inzetten ten behoeve van keten- en netwerkvorming. Enerzijds door intensivering van de samenwerking tussen professionals in het ziekenhuis, anderzijds door samenwerking met professionals in de regio en breder nog in Noord-Nederland. De zorg zal mede als gevolg van deze inzet steeds meer in interdisciplinaire teams rondom zorgthema s worden georganiseerd. In haar strategie kiest Nij Smellinghe ervoor een volwaardig ziekenhuis te willen zijn en te blijven met alle voorzieningen van acute zorg. Daarbij wil Nij Smellinghe zich profileren met een drietal speerpunten, te weten Gastro-enterologische zorg, Moeder en kind en zorg op het gebied van Mobiliteit. Nieuwe inrichting organisatie Gekozen is om volgens een groeimodel te komen tot een thematisch inrichting van de organisatie. Thematisch georganiseerd rondom patiëntengroepen waar interdisciplinaire teams de zorg aan de patiënten leveren. De Zorgorganisatie wordt verdeeld in zes Zorgverantwoordelijke eenheden (ZVE), die elk een behandelingsgebied en een speerpunt omvatten. De drie behandelingsgebieden zijn diagnostiek en poliklinische behandeling, klinische (electieve) behandeling en chronische behandeling en de speerpunten Moeder en Kind, Gastro-Enterologie en Beweging. Nij Smellinghe wil naar een transparante organisatie waar verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden neergelegd. Er wordt gewerkt vanuit het model van Positieve gezondheid. Nieuwe functies binnen een nieuw en samenwerkend team De ZVE wordt aangestuurd door een bedrijfskundig/zorg manager en een medisch manager (beide nieuwe functies), die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorginhoud, het kwalitatief, financieel en bedrijfsmatig resultaat en het management van de ZVE. Samenwerking op het niveau van een ZVE is een belangrijke kritische succesfactor, echter even relevant is de onderlinge samenwerking op niveau van het team van de zes ZVE s, aangestuurd door drie ZVE Managers. Van de bedrijfskundig/zorgmanager wordt `thema-overstijgend en (strategisch) `ziekenhuisbreed denken en handelen verwacht, alsmede de beoogde efficiency daarvan voor het ziekenhuis. Flexibiliteit en veranderkracht gaan hand in hand. Dit laatste mede in het licht van alle veranderingen. De ZVE s zullen worden ontwikkeld vanuit een groeimodel, waarbij de ZVE manager samen met de medisch manager de opdracht krijgt om vanuit de bestaande organisatie met de professionals en in contact en communicatie met hun directe collegae ZVE manager, de nieuwe ZVE te ontwikkelen, te organiseren en positioneren. De ontwikkelopdracht is daarin leidend. Daarbij zijn belangrijke uitgangspunten: het bevorderen van autonomie en ondernemerschap, samenwerking in de keten (van intern- naar extern gericht), ruimte geven voor ambitie en commitment om de zorg te verbeteren vanaf de werkvloer met ruimte voor zelfsturing van professionals. Daarbij is en blijft het belangrijkste doel het leveren van uitmuntende zorg voor de patiënten. 3

4 Schets profiel ZVE manager (bedrijfskundig) Voor Nij Smellinghe zoeken wij ondernemende managers met visie die gaan voor excellente zorg op maat voor de patiënt. Zij vinden het een uitdaging om een nieuwe organisatie neer te zetten met de regie zo dicht mogelijk bij de patiënt, in de eigen organisatie én samen met ketenpartners. Deze tactische, strategisch gepositioneerde functie vereist een academisch denkniveau, een sterke daadkrachtige persoonlijkheid met stevige en aantoonbare veranderervaring en leiderschapskwaliteiten om de troepen mee te krijgen, in een complexe omgeving. Hij/zij is richtinggevend, durft de nek uit te steken, maar heeft ook tact, inlevingsvermogen en onderhandelingsvaardigheid om met alle stakeholders te kunnen samenwerken. Van de ZVE manager wordt verwacht dat deze zowel richtinggevend, ondersteunend en faciliterend is naar medisch specialisten en met hen een relatie ontwikkelt. Anderzijds wordt verwacht dat hij/zij mensen in de zorgeenheid vanuit leiderschap stuurt en aanspreekt op handelen en gedrag, een sparringpartner is voor de teamleiders, de kaders in de verandering uitzet en ook hen verbindt. Een succesvolle ZVE Manager Een succesvolle ZVE Manager werkt constructief, efficiënt en met plezier samen met de Medisch Manager, heeft een niet al te groot ego en maakt 360 graden om zich heen verbinding. Ook zal hij/zij op een efficiënte manier gebruik maken van de invloed van de medisch specialisten zoals bij het initiëren van een nieuw idee of het doorvoeren van veranderingen. Hij/zij achterhaalt wie zijn stakeholders zijn, lobbyt en bedrijft op charmante en slimme wijze politiek. Vanzelfsprekend zijn opleiding en ervaring belangrijke factoren om de invulling van deze functie tot een succes te maken, echter daarnaast wordt ook veel waarde gehecht aan persoonlijkheid van de nieuw aan te stellen ZVE Managers en de samenstelling van het team. Vooral ook de wijze (ziekenhuisbreed) waarop de drie ZVE Managers en de zes Medisch Managers met elkaar gaan samenwerken, zijn de onderlinge klik, de aanwezigheid en combinatie van aanvullende competenties en persoonlijkheden van cruciaal belang en zullen belangrijk deel uitmaken van de selectieprocedure. Overzicht competenties De nieuwe ZVE manager: Is aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen en neerzetten van een `nieuwe organisatie en ervaren in het initiëren en implementeren van organisatie verandervraagstukken. Is ambitieus en ondernemend en heeft als doel het leveren van uitmuntende zorg voor onze patiënt, samen met de ketenpartners. Heeft lef, durft buiten geëigende paden te gaan en streeft naar het evenaren van best practices. Doet zijn/haar werk met passie, is kritisch en stimuleert de medewerkers van de ZVE om het beste uit zichzelf te halen en zich continu te ontwikkelen. Weet het concept van zelfsturing bij professionals en dienend leiderschap te vertalen naar het onderdeel. En stelt zich als dienend leider op naar alle gremia. 4

5 Is besluitvaardig en verbindend en functioneert aantoonbaar en optimaal in een complex krachtenveld Is nieuwsgierig naar wat er speelt binnen en buiten de organisatie, heeft een open houding, is oprecht geïnteresseerd en op zoek naar de dialoog Is integer en werkt met open agenda s. Is een vernieuwer, creatief, signaleert kansen en mogelijkheden en durft risico s te nemen. In de bijlagen treft u een functiebeschrijving en een gedetailleerde uitwerking van vijf voor deze functie relevante competenties. Het profiel van de ZVE manager en de functiebeschrijving vormen één geheel. Procedure Een OPQ (persoonlijkheid) vragenlijst en een selectieassessment (zie planning) maken Integraal onderdeel uit van deze selectieprocedure. In een later stadium zullen de (definitief) benoembare kandidaten gevraagd worden een vragenlijst van `Management Drives in te vullen. De uitkomst hiervan is bedoeld om in een gezamenlijke bijeenkomst enerzijds een beeld te krijgen van de individuele profielen van ZVE Managers en Medisch Managers. Anderzijds kan ook een beeld worden gevormd over de mogelijke samenstelling van teams op zowel ZVE niveau als ziekenhuisbreed. Vervolgens zal dit leiden tot een definitief besluit tot aanstelling van de drie Bedrijfskundig en zes Medisch Managers. Parallel aan de werving van de ZVE Managers loopt de interne selectieprocedure voor Medisch Managers. Aanbod De functie wordt gewaardeerd in minimaal FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen en kent afhankelijk van positie en kandidaat een uitloop. Het betreft een fulltime functie. Voor meer informatie Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij drs. Eveline Hadewegg Scheffer of Ellen van den Hoven van Crown Gillmore. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer of via e- mail: Uw reactie en CV kunt u vóór 27 oktober a.s. sturen naar: Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 : Functiebeschrijving (tekst Nij Smellinghe) : Uitwerking relevante competenties : Overzicht planning (exacte data worden nog definitief vastgesteld) 5

6 Bijlage 1 Functiebeschrijving bedrijfskundig ZVE Manager Doelstelling van de functie: De bedrijfskundig manager ZVE realiseert samen met de medisch manager de doelstellingen voor de eigen Zorg Verantwoordelijke Eenheden (ZVE s) in goede afstemming met de managers van de andere ZVE s. De ZVE werkt vanuit het belang van de patiënt(behoefte) en diens omgeving. De bedrijfskundig manager is samen met de medisch manager verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod (in de keten), de kwaliteit van zorg en een efficiënte werkorganisatie. Is verantwoordelijk voor de realisatie van resultaatafspraken met de Raad van Bestuur (RvB). Ontwikkelt het strategisch beleid van de ZVE s binnen de kaders van het organisatiebeleid en draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie van de organisatie. Plaats in de organisatie: Ontvangt leiding van de RvB. Geeft direct leiding aan enkele managers en (indirect) aan de medewerkers van de ZVE s. Er is sprake van duale leiding, waarbij met de medisch managers integraal verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de resultaten. Resultaatgebieden: Resultaatgebied in kerntaken: Prestatie-indicator: Innovatie en ontwikkeling Ontwikkelt -vanuit gedrevenheid voor patiënt en kwaliteit- de strategie, beleid en inrichting van ZVE s en stemt dit in samenhang af met de andere ZVE s; Initieert en regisseert binnen de gestelde kaders zorginnovatie; stemt deze af op de markt; doet voorstellen voor zorgverzekeraars, gaat allianties aan met ketenpartners Voert ontwikkelopdrachten uit en participeert in ZVEoverstijgende projecten (veelal als projectleider, kan opdrachtgever zijn). Realiseert de visie en ambitie van het ZVE-model en verbindt dit aan permanente verbetering en doorontwikkeling ervan. Bedrijfsvoering De mate waarin de ZVE state of the art functioneert. De positionering van de ZVE s in de keten. De waardering van stakeholders voor het gevoerde beleid. De aansluiting van het beleid van de ZVE s op het integrale beleid van de organisatie. De bijdrage aan het strategische beleid van de organisatie. Maakt, samen met de medisch managers, een integraal meerjarenplan en een jaarplan met de daar aan gekoppelde begroting en draagt zorg voor draagvlak en uitvoering; De realisatie van vastgestelde doelen en afspraken in het managementcontract, het jaarplan, DVO s en SLA s. 6

7 Resultaatgebied in kerntaken: Prestatie-indicator: Voert regie op de productie, kwaliteit en financiering, stemt af met medisch specialisten en onderhandelt eventueel met de zorgverzekeraars, of levert hiervoor input; Komt met de RvB een managementcontract overeen; Komt met managers Dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) en/of Service level agreements (SLA s) overeen en bewaakt de realisatie ervan; Draagt samen met de medisch managers zorg voor de resultaten, kwaliteit en uitvoering van de zorgverlening binnen de ZVE; Bewaakt het budget van de ZVE s,is verantwoordelijk voor de afgesproken productie en speelt daarbij in op dynamiek in de zorg; Is verantwoordelijk voor investeringen conform de investeringsprocedure; Rapporteert over resultaten periodiek aan de RvB; Draagt zorg voor het veiligheids- en risicomanagement van de ZVE s; Organiseert de planning- en control cyclus voor de ZVE s en levert een bijdrage aan de ziekenhuisbegroting Leidinggeven De tijdige bijsturing van afwijkingen. Het exploitatieresultaat. Het inzicht in behaalde resultaten. In hoeverre staat de organisatie t.a.v. het domein op de kaart. De score op (interne) kwaliteit van zorg en klanttevredenheid. Is, onder regie van de RvB, samen met medisch manager integraal verantwoordelijk voor het primaire proces van de ZVE s. Versterkt de professionele kracht van teams en professionals en creëert randvoorwaarden; verlangt prestaties en biedt ruimte tot presteren Geeft direct en indirect leiding aan de medewerkers van de ZVE s, waarbij zorginhoudelijk sturing wordt gegeven door een medisch manager; Zorgt voor een inspirerende werkomgeving waar gewerkt wordt vanuit het belang van de patiënt, gebaseerd op \ kwaliteit, ondernemerschap, open aanspreken en afspraken nakomen; Weet een klimaat van een lerende organisatie te bewerkstellingen; Weet een klimaat gericht op het vergroten van bevlogen- en betrokkenheid, vitaliteit, persoonlijk leiderschap en deskundigheid te bewerkstelligen Past het HRM-beleid toe en gebruikt lokaal maatwerk; Zorgt voor een optimale bemensing en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen; Zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur. De mate van efficiency en effectiviteit. De mate waarin de teams autonoom werken en de mate waarin de regie in de zorg bij de patiënt ligt. De mate waarin teams gefaciliteerd worden Cultuur wordt gekenmerkt door openheid, veiligheid, en aanspreken De score op medewerkertevredenheid. 7

8 Bijlage 2 Uitwerking relevante competenties Competentie visie Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van langetermijn-beleid: Heeft een duidelijk beeld van waar het op de lange termijn heen moet; Weet ideeën op een beelden en aansprekende manier aan anderen duidelijk te maken; Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van buiten de eigen organisatie en/of het eigen beroep; Legt meer het accent op mogelijkheden voor de toekomst dan op de beperkingen in het heden; Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken en geeft de grote lijnen aan. Competentie ondernemerschap Het zien van kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten en verantwoorde risico s durven aangaan om een zakelijk voordeel te behalen; Zoekt actief naar nieuwe markten, nieuwe klanten, producten en product-/marktcombinaties; Laat zich bij tegenslag niet snel uit het veld slaan; Signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in nieuwe activiteiten, diensten of producten; Neemt beheersbare risico s met betrekking tot investeringen in marketing, acquisitie en productontwikkeling; Speelt in op veranderende wensen van klanten en situaties in de markt. Competentie resultaatgericht Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten; Betrekt medewerkers actief bij het vaststellen van te behalen resultaten; Vertrouwt erop dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun resultaten bereiken; Communiceert helder en eenduidig over de verwachtingen in termen van te behalen resultaten en het bijbehorende gedrag; Stelt middelen (tijd, geld, capaciteit) beschikbaar die nodig zijn om de afgesproken resultaten te bereiken; Spreekt waar nodig medewerkers aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en stuurt bij met het te behalen resultaat voor ogen; Beoordeelt de medewerker op basis van het behaalde resultaat en het vertoonde gedrag om dat resultaat te behalen. 8

9 Competentie samenwerken Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is; Doet concessies aan het eigen belang als het gaat om het behalen van een gezamenlijk resultaat; Weet anderen binnen of buiten de organisatie aan zich te binden en initieert daarmee actief nieuwe relaties of bouwt bestaande relaties uit; Helpt anderen hun doelen bereiken; Pakt ideeën van anderen positief op en zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen. Competentie coachend leidinggeven Het enthousiasmeren van medewerkers om een taak uit te voeren en hen te faciliteren bij de ontwikkeling in hun functie en loopbaan; medewerkers stimuleren en faciliteren om eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun werk; Lost knelpunten niet op maar maakt ze op positieve wijze bespreekbaar; Stelt vragen en houdt de medewerker een spiegel voor; faciliteert verdere ontwikkeling maar laat de verantwoordelijkheid daarvoor en het initiatief daartoe bij de medewerker; Creëert een veilige leeromgeving waarbinnen het maken van fouten wordt gestimuleerd teneinde daarvan te leren; Stimuleert in algemene zin eigenaarschap en zelfredzaamheid van medewerkers door vertrouwen te stellen in de competenties en motivatie van anderen; benoemt en waardeert goede resultaten en effectief gedrag van medewerkers; Houdt de vinger aan de pols bij degenen die dat nodig hebben en laat de teugels vieren bij medewerkers die bewezen hebben zelf voortgangscontrole in te bouwen; Delegeert taken die zijn toegesneden op de bekwaamheid van medewerkers en die zoveel mogelijk een uitdaging vormen; Is in staat te zijn tot zelfreflectie én zelfontwikkeling t.b.v. coachend leidinggeven. 9

10 Overzicht Planning search ZVE Manager (3) en Medisch Managers (6) Nij Smellinghe Wat: ZVE / Medisch Manager Wie: Wanneer: Week: FASE 1 Vasstellen definitief externe vacatureprofiel ZVE Selectiecommissie Week 41 Vaststellen definitief wervingsprofiel MM Selectiecommissie Week 41 Mediawerving: vermelding met verwijzing naar website CG z.s.m. vanaf Week 41 SKIPR / VK Banen / Intermediair / Linked in (Afdeling communicatie) Nij Website Nij Smellinghe / Crown Gillmore Smellinghe Crown Gillmore Search Vanaf week Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde Crown Gillmore 41 kandidaten Search Vanaf week Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde Nij Smellinghe 42 kandidaten FASE 2 Inventariseren en beoordelen: reacties mediawerving Crown Gillmore Week 44 definitieve sollicitaties (search) kandidaten inclusief interne kandidaten anders dan huidige directeuren optie huidige directeuren Zorg Interviews: Crown Gillmore Week Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde Crown Gillmore 45/46 kandidaten te Woudenberg Kandidaten ZVE Gesprekken alle potentieel geschikte en geïnteresseerde Crown Gillmore kandidaten te Woudenberg Kandidaten Medisch Manager OPQ vragenlijst Longlist: Week 47 Definitieve bepaling kandidaten longlist Crown Gillmore Kandidaten longlist: OPQ vragenlijst Kandidaten ZVE FASE 3 CV Presentatie kandidaten (ca. 12 kandidaten) incl.: Selectiecommissie - resultaat OPQ vragenlijst Crown Gillmore Keuzebepaling 7 kandidaten voor kennismakingsgesprekken (shortlist) Shortlist: Week 47 Ronde 1: FASE 4 Kennismakingsgesprekken 7 potentieel geschikte kandidaten Evaluatie en keuzebepaling ca. 3 maximaal 7 benoembare Kandidaten ZVE Selectiecommissie geschikte kandidaten voor vervolgprocedure Crown Gillmore adviescommissies 10

11 Wat: ZVE / Medisch Manager Wie: Wanneer: Week: Beoordelingsgesprekken Medisch Manager Keuze benoembare kandidaten Medisch Manager t.b.v. gesprekken adviescommissies Ronde 2: Kennismakingsgesprek adviescommissie met minimaal 3 maximaal 7 benoembare geschikte kandidaten Organisatie gesprekken: - carrouselgesprekken twee commissies - uitwisseling beoordeling kandidaten en vaststellen advies benoembare potentieel geschikte kandidaten Terugkoppeling advies van adviescommissie aan selectiecommissie benoembare geschikte kandidaten, zowel mondeling als schriftelijk met behulp van en aan de hand van overzicht relevante criteria overzicht Keuze kandidaten voor assessment (voorgenomen besluit aanstelling) Keuze kandidaten voor assessment (voorgenomen besluit aanstelling) Ronde 2: Kennismakingsgesprek adviescommissie met minimaal ca. 6 /8 benoembare geschikte kandidaten Organisatie gesprekken: - carrouselgesprekken twee commissies - uitwisseling beoordeling kandidaten en vaststellen advies benoembare potentieel geschikte kandidaten Kandidaten Medisch Manager Selectiecommissie Kandidaten ZVE Adviescommissies Crown Gillmore (Afvaardiging) Adviescommissies Selectiecommissie Crown Gillmore Selectiecommissie Selectiecommissie Kandidaten Medisch Managers Adviescommissies Crown Gillmore Week 47 Week 48 Week 48 Week 48 FASE 5 Terugkoppeling advies van adviescommissie aan selectiecommissie benoembare geschikte kandidaten, zowel mondeling als schriftelijk met behulp van en aan de hand van overzicht relevante criteria overzicht Assessments: Keuze kandidaten ZVE voor assessment + uitvoering Keuze kandidaten Medisch Manager voor assessment + uitvoering Adviescommissies Selectiecommissie Selectiecommissie Week 48 Assessments Kandidaten ZVE Week 49 11

12 Wat: ZVE / Medisch Manager Wie: Wanneer: Week: Assessor: psycholoog Crown Gillmore Rollenspeler (tevens psycholoog) Management Drives vragenlijst t.b.v. teamscan Management Drives vragenlijst t.b.v. teamscan Besluit definitieve keuze voor: (Drie) te benoemen kandidaten ZVE / zes kandidaten Medisch Manager Terugkoppeling selectiecommissie aan adviescommissies Terugkoppeling selectiecommissie aan adviescommissies Ronde 4: Team bijeenkomst Incl. benoemde medisch managers (Vorm te bespreken in nog te plannen overleg) Kandidaten ZVE Kandidaten Medisch Manager Selectiecommissie Selectiecommissie / Adviescommissies Kandidaten (voorgenomen besluit benoeming) ZVE en Medisch Managers RvB Crown Gillmore Week 50 Week 50 n.t.b. vóór of na Week 50 Arbeidsvoorwaardengesprek HR / RvB / Kandidaten ZVE / Medisch Managers Week 51 FASE 6 Communicatie benoemde kandidaten ZVE / kandidaten Medisch Manager Nader te bepalen Uiterlijk Benoeming Nader te bepalen Uiterlijk Week 52 Week 52 Aanstelling (mede afhankelijk van opzegtermijn) Nader te bepalen Uiterlijk n.t.b. 12

Profiel Bedrijfskundig ZVE manager

Profiel Bedrijfskundig ZVE manager Profiel Bedrijfskundig ZVE manager voor een nieuw te vormen team dat een spilpositie gaat innemen en met energie enthousiasme en veranderkracht gaat bijdragen aan de nieuwe inrichting, organisatie en cultuur

Nadere informatie

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht Profiel Stichting Nij Smellinghe Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 339 bedden en meer dan 1300 medewerkers. Het ziekenhuis

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte)

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Inspirerend, richtinggevend leider die zowel intern als extern zichtbaar is met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit voor cliënten en medewerkers

Nadere informatie

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen nieuwe functie in een sterk veranderende omgeving en organisatie met integrale verantwoordelijkheid voor een leefwerkgemeenschap Organisatie Omkijken naar

Nadere informatie

Profiel. Stichting Combinatie Holding Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana. Voorzitter raad van toezicht

Profiel. Stichting Combinatie Holding Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana. Voorzitter raad van toezicht Profiel Stichting Combinatie Holding Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana Voorzitter raad van toezicht Stichting Combinatieholding Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana Voorzitter raad van toezicht Stichting Combinatieholding

Nadere informatie

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Marketeer én Manager die vanuit verbinding overtuigt; in- én extern! Over Laurentius Ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Directeur HR met overwicht

Directeur HR met overwicht Directeur HR met overwicht strategisch - koersvast - sparringpartner expert peoplemanager Korte schets context vacatureprofiel Dichterbij Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening in het stroomgebied van

Nadere informatie

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Enthousiaste manager die stevig in zijn/haar schoenen staat, een verbinder met humor en relativeringsvermogen, die out of the box kan denken

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Organisatie en context Vivantes Zorggroep (hierna Vivantes) biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Profiel. Ziekenhuis Nij Smellinghe. Lid raad van bestuur

Profiel. Ziekenhuis Nij Smellinghe. Lid raad van bestuur Profiel Ziekenhuis Nij Smellinghe Lid raad van bestuur Ziekenhuis Nij Smellinghe Lid raad van bestuur Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van ruim 339

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Het ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een algemeen

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg met bestuurlijke ervaring in complexe organisaties; kennis van de ouderenzorg en die plezier beleeft aan modernisering van de governance. HilverZorg Stichting HilverZorg

Nadere informatie

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt Profiel Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt 14 juni 2016 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Inspirerende, verbindende manager en sparringpartner op strategisch niveau met gevoel voor ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Manager Primair Proces

Manager Primair Proces Manager Primair Proces Verbindende en van buiten naar binnen denkende people manager met hands-on mentaliteit en ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Bestuurder Stichting Joris Zorg

Bestuurder Stichting Joris Zorg Bestuurder Stichting Joris Zorg Inspirerende en richtinggevende leider met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit van leven van de cliënt Joris Zorg zoekt vanwege het geplande vertrek van de huidige

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Transitiedirecteur Onderwijs

Functiebeschrijving Transitiedirecteur Onderwijs Soort functie Salarisschaal Scoreprofiel Ingangsdatum functie Uitvoerder waardering OBP 14 44444 44444 44 44 Tinie Dullens Plaats in de organisatie De transitiedirecteur Onderwijs is gecreëerd met als

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur generalist met aantoonbare veranderervaring, die standvastig, doelgericht en open organisatie en medewerkers weer mét en áán elkaar verbindt, nieuwe kansen weet te pakken en

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring InteraktContour: verder met hersenletsel InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS

PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS 17 juli 2013 voor meer info over de functie: Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie:

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Profiel Directeur 23 november 2017 Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

TERRA MANAGEMENT SEARCH

TERRA MANAGEMENT SEARCH TERRA MANAGEMENT SEARCH Senior Consultant Executive Search Informatie voor belangstellenden November 2017, Senior Consultant Executive Search Terra Management Search 1/6 Voorwoord Deze notitie is bedoeld

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Profiel. Ziekenhuis Nij Smellinghe. Voorzitter raad van bestuur

Profiel. Ziekenhuis Nij Smellinghe. Voorzitter raad van bestuur Profiel Ziekenhuis Nij Smellinghe Voorzitter raad van bestuur 1 Ziekenhuis Nij Smellinghe Voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Profielschets. Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen

Profielschets. Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen Profielschets Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Beter Wonen Datum: april 2015 Organisatie Beter Wonen in Almelo staat voor goed en betaalbaar

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise

Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise Youké: jij bent oké, de jeugd is oké Youké organiseert met ketenpartners een dekkend aanbod op het gebied van jeugd & opvoedhulp voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Profielschets Manager Zorg & Welzijn

Profielschets Manager Zorg & Welzijn Profielschets Manager Zorg & Welzijn Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en toezicht.

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur voor een beperkte periode van ca. anderhalf jaar zoekt Dichterbij een Voorzitter Raad van Bestuur ervaren zorgbestuurder met zichtbaar en inspirerend leiderschap, aantoonbare veranderervaring en een doortastende,

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster Profiel Manager Zorg De Zevenster 31 maart 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Profiel. Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober Opdrachtgever Jeugdformaat

Profiel. Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober Opdrachtgever Jeugdformaat Profiel Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober 2016 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, directeur IM en W&S Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Verbindende en besluitvaardige persoonlijkheid die met enthousiasme de verdere ontwikkeling van Westerwolde regisseert

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie