Weet wat je ziet. Benodigdheden: A. Functies van reclame 10 minuten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weet wat je ziet. Benodigdheden: A. Functies van reclame 10 minuten."

Transcriptie

1 Handleiding Groep 6 Les 1 Thema 1 Slim naar reclame kijken Weet wat je ziet Deze les gaat over de functies van reclame en de gebruikte reclametechnieken (trucjes). De leerlingen ook te voelen welke emoties bepaalde reclames bij hen oproepen en hoe zij daar slim mee om kunnen gaan. Daarna gaan we in op hun eigen individuele motivatie om slim naar reclame te kijken en hun strategie om dat te kunnen doen op het juiste moment. Benodigdheden: LET OP: Voor alle lessen van groep 6 is online toegang nodig tot de digitale paspoorten, die de leerlingen al in groep 5 hebben aangemaakt via de website de leerlingen noteren daar na elke les hun eigen individuele motivatie en strategie. Thuisopdracht 6.1 en Ouderbrief 6.1 Beeldmateriaal 6.1 Actieboekje 6.1 Vooraf: Thuisopdracht Geef kinderen de opdracht om aan de hand van de thuisopdracht 6.1 hun ouders te vragen welke reclametrucjes zij kennen. Laat hen daarbij ook de volgende vragen stellen: Waarom zouden bedrijven deze trucjes toepassen? en Wat willen zij bereiken?. A. Functies van reclame 10 minuten. Deel actieboekje 6.1 uit. Laat het volgende schema in de Powerpoint zien en bespreek deze functies van reclame aan de hand van de volgende sheet met het communicatieproces van Zender Boodschap Medium Ontvanger. Laat dan eerst de zenders zien, daarna de boodschap, daarna het medium en daarna de ontvanger. Wat was de bedoeling van de zenders Leraar, nieuwslezer en Coca Cola? Wilde hij of zij iets verkopen, of wilde hij informatie geven of wilde hij of zij slechts vermaken? Laat de kinderen reclames noemen waarbij zij één van de volgende functies aanduiden als motivatie voor die reclames. Doe daarna als afsluiting de opdracht in de Powerpoint over welke functie de reclame van Mona heeft voor de ontvanger. Vraag datzelfde daarna voor het Jeugdjournaal en Spangas. Vraag de kinderen wat deze 2 zenders willen bereiken met hun boodschap? Laat het hen aankruisen in het Actieboekje 6.1 en bespreek na. 1

2 B. Reclametechnieken 10 minuten. Bespreek klassikaal de resultaten van de thuisopdracht, waar de kinderen moeten aangeven welke reclametrucjes hun ouders kennen. Zie Thuisopdracht 6.1 en Ouderbrief 6.1. Behandel dan de sheet over de trucjes (zie plaatje hiernaast) in de reclame in de Powerpoint. Laat de trucjes één voor één verschijnen en vraag de kinderen of zij deze trucjes kennen en deze wel eens terug zien in de reclames? C. Denk-pauze: 5 minuten. Zeg het volgende: Ik ga jullie straks een aantal filmpjes laten zien en daar een paar vragen bij stellen en wil graag dat jullie bij elk filmpje bij jezelf nagaan hoe het voor jou voelt. Om goed te kunnen voelen, gaan we weer eerst één minuut stil zijn met onze ogen dicht. We stoppen even met denken en richten onze aandacht op ons gevoel op dit moment. Wat voel je op dit moment en waar voel je dat in je lichaam? Vervolg reclametechnieken 10 minuten. Doe daarna de 4 opdrachten in de Powerpoint. Laat daarbij steeds de volgende film zien aan de kinderen. Stel daarbij eerst de vraag: Welke reclametrucjes werden gebruikt in dit filmpje? Laat de kinderen steeds lijnen trekken vanaf de betreffende film naar de juiste reclametrucjes in het schema in het actieboekje 6.1. Er kunnen natuurlijk ook meerdere trucjes per film zijn gebruikt! Laat daarna de films één voor één nog een keer zien en start steeds een Denk-pauze van één minuut. Stel daarna de volgende vraag: Welk gevoel geeft deze reclame jou? Word je er blij, verdrietig of iets anders van? Laat de kinderen daarna dit gevoel tekenen in de lege gezichtjes in het actieboekje 6.1. D. Motivatie en strategie Waarom en Hoe? 10 minuten. Motivatie Waarom? Stel de leerlingen de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om slim naar reclame te kijken en je niet zomaar te laten beïnvloeden door reclame trucjes? Laat hen het antwoord op deze vraag opschrijven in hun actieboekje en online in hun eigen digitale paspoort, dat zij in groep 5 al hebben aangemaakt via de website Dat mogen zij natuurlijk ook thuis doen. Strategie Hoe? Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je slim naar reclame kijkt en je niet zomaar laat beïnvloeden door reclame trucjes? Laat hen ook deze strategie eerst invullen in het Actieboekje. Daarna kunnen zij het bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort bijschrijven. Dat mogen zij ook thuis doen na school. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: als ik reclame zie ga ik proberen de trucjes te herkennen! Sluit de les af. 2

3 Handleiding Groep 6 Les 2 Thema 2 Hoe zie jij er online uit? Bewaak je identiteit De leerlingen doen tijdens deze les kennis en bewustzijn op over hoe zij zichzelf online presenteren. Zij gaan nadenken, maar ook voelen welke beelden zij geschikt vinden om er zichzelf mee te presenteren en welke niet en waarom. Daarna beslissen zij zelf welke motivatie zij hebben om zichzelf op een bepaalde manier te presenteren. Tenslotte bepalen zij welke strategie zij kunnen toepassen om te zorgen dat zij zichzelf daaraan houden. Tijdens deze les werken de kinderen weer met alle 6 basisemoties (blij, verdrietig, boos, bang, afkeer en verrassing) én de 5 zelfbewuste emoties (schaamte, jaloezie, trots, medeleven en schuldgevoel). Benodigdheden: Thuisopdracht 6.2 en Ouderbrief 6.2 Internettoegang voor het invullen digitale paspoortjes Beeldmateriaal 6.2 Actieboekje 6.2 Handleiding Bodyscan Thuisopdracht 6.2: Zoek jezelf online en kijk wat er allemaal over jou te vinden is. Welke foto s zie je, wie heeft die foto s gepost en wat vind je daarvan? Kijk dan ook eens naar wat er online te vinden is over de overige familieleden? Vraag je ouders om je te helpen. Kijk samen met hen online. A. Groepsgesprek: Hoe zie jij er online uit? 15 minuten. Bespreek de resultaten van de thuisopdracht. Wat hebben de leerlingen online over zichzelf kunnen vinden? Op welke manier hebben zij gezocht? Welke zoekmachines of andere websites, programma s of apps hebben zij gebruikt? Wat vonden zij van de resultaten? Was het allemaal leuk of zaten er ook minder leuke resultaten tussen? Hoe voelt dat? B. Denk-pauze: de Bodyscan 5 minuten. Leg daarna uit dat de les gaat om het weten en voelen waar je grenzen liggen wat betreft het openbaar maken en posten van foto s en beelden van jezelf via de sociale media. Om dichter bij ons gevoel te komen, doen we eerst even de Bodyscan. Laat de leerlingen gedurende één minuut hun ogen sluiten en laat hen ontspannen op hun stoel zitten. Laat hen hun aandacht richten op uw stem. Lees gedurende deze minuut de Handleiding Bodyscan voor. Bespreek de resultaten van deze oefening kort klassikaal. o Hoe voelen zij zich na deze minuut stilte? 3

4 C. Klassikale oefening en discussie; Waar ligt jouw grens? 20 minuten. Deel Actieboekje 6.2 uit. Laat daarna één voor één de beelden uit het Beeldmateriaal 6.2 zien. Laat hen steeds na een beeld eerst even hun ogen sluiten en zich voorstellen dat deze foto van henzelf zou zijn en op internet te vinden zou zijn. Hoe voelt dat? Zouden zij zich dan trots, blij, verdrietig voelen, of zouden zij schaamte, schuld of zelfs afkeer voelen? Laat hen het gevoel opschrijven bij het juiste nummer van het beeld. Laat hen daarna met elkaar in discussie gaan in kleine groepen van 4 tot 6 leerlingen. Stel steeds de volgende vragen. Laat hen de antwoorden opschrijven in het actieboekje, steeds bij het juiste nummer van het beeld en laat daarna steeds een andere leerling het namens het groepje kort presenteren: Zouden zij deze beelden van zichzelf in deze vorm posten online? Waarom wel of waarom niet? Waar ligt jouw grens? Hoe zouden mensen deze beelden zien? Wat zouden zij van je kunnen denken? Wat zou er kunnen gebeuren? D. Motivatie en strategie - Waarom en Hoe? 10 minuten. Nu gaat de klas weer aan de slag met het bepalen van hun eigen motivatie en strategie. Deze kunnen zij online invullen in hun eigen digitale paspoort, dat zij in groep 5 al hebben aangemaakt. Daarvoor kan elke leerling inloggen op Daar kan elke leerling zijn motivatie en strategie invullen in het digitale paspoort. Dat mogen zij eventueel ook thuis doen. Motivatie (Waarom?) Stel de leerlingen allereerst de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om alleen de juiste beelden van jezelf te posten online? Laat hen deze motivatie daarna bij de juiste groep en de juiste les invullen in hun eigen digitale paspoort. Strategie (Hoe?) Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je alleen de juiste beelden van jezelf post? Laat hen ook deze strategie invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn mobieltje die mij eraan herinnert dat ik alleen de juiste beelden van mezelf post online. Sluit de les af. 4

5 Handleiding Groep 6 Les 3 Thema 3 Hoe ga je om met negatieve berichten? Wat je geeft krijg je terug Tijdens deze les 6.3 leren de kinderen hoe zij om kunnen gaan met online kritiek, met minder leuke berichten die zij zouden kunnen ontvangen via internet of sociale media. Zij krijgen eerst uitleg over de mogelijke risico s die zij kunnen lopen met dit soort berichten of foto s. Kinderen gaan zelf nadenken over de adviezen die zij aan andere kinderen zouden geven als hen dit zou overkomen. Daarbij gaan zij ook na hoe het zou voelen als zij zelf zo n bericht zouden ontvangen. Tenslotte bepalen zij hun eigen motivatie om goed met negatieve berichten om te gaan en beslissen zij welke strategie zij zullen toepassen om inderdaad goed met deze berichten om te gaan. Benodigdheden: Internettoegang voor het invullen digitale paspoortjes Beeldmateriaal 6.3 Actieboekje 6.3 Handleiding Bodyscan Stickervellen met de 6 basisemoties en de 5 zelfbewuste emoties A. Inleidend groepsgesprek: Wat zijn negatieve berichten? 15 minuten. Laat het eerste bericht uit het Beeldmateriaal 6.3 zien aan de leerlingen. Stel hen daarbij de volgende vragen: o Wat vind je van dit bericht en welk gevoel roept het bij je op? o Waarom zou iemand een soortgelijk bericht naar een ander sturen? Wat is de motivatie van de zender? o Wat zou er kunnen gebeuren als iemand een soortgelijk bericht met daarin dat hij of zij niet met jou wil spelen zou doorsturen naar anderen? Zou je dat kunnen stoppen? o Hebben jullie ervaring met dit soort berichten? Heb je wel eens een negatief bericht ontvangen van iemand? Wat deed je toen? Laat hen daarna de volgende 3 berichten zien en steeds een aantal minuten in groepjes van 4 nadenken en discussiëren over hoe je met zo n bericht zou kunnen of moeten omgaan. Wat doe je? Laat hen 3 adviezen bedenken en laat één van hen dit presenteren aan de klas. Denk aan wel of niet reageren, eerst nadenken voordat je reageert, niet negatief terug reageren(hoe moeilijk dat ook soms is), in je reactie feitelijke onjuistheden rechtzetten, het negeren van een bericht, hulp vragen bij vrienden/leerkracht of ouders. Het heeft geen zin een online gevecht aan te gaan, dat levert alleen verliezers op. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. 5

6 B. Denk-pauze: Bodyscan 5 minuten. De Bodyscan is een begeleide Denk-pauze, waarin de leerkracht de leerlingen in één minuut stilte zegt waar zij hun aandacht op moeten vestigen. Het leert kinderen zich naar binnen te richten en zich bewust te worden van hun eigen emoties. Zie voor de tekst de Handleiding Bodyscan op de website onder Benodigdheden. Stel na afloop de volgende vragen: o Wat voelde jij? Voel je je bijvoorbeeld blij of verdrietig, of iets anders? o Waar in je lichaam voelde jij dat gevoel? (kinderen kunnen dit vaak goed zelf aanwijzen) C. Wat voel je bij de berichten en wat doe je? 20 minuten. Deel nu Actieboekje 6.3 uit. Behandel eerst even opnieuw de 6 basisemoties en 5 zelfbewuste emoties aan de hand van de Powerpoint. Wanneer voelen zij zich zo? In welke situaties? En wat doen ze dan? Laat de kinderen nu kijken naar de 8 mediaberichten in het Beeldmateriaal 6.3. Ga niet al het materiaal in één keer af, maar neem na elke afbeelding de tijd om de leerlingen een minuut hun ogen te laten sluiten om bewust te worden van het gevoel zij krijgen bij het bericht. Geef hen daarna de tijd om de juiste sticker te plakken in het Actieboekje 6.3. Wat voelen zij bij deze beelden, wanneer deze aan hen gericht zouden zijn? Vraag na elk voorbeeld een aantal kinderen het gevoel toe te lichten, door te vragen: o Wat voelde je bij het beeld? Waarom? Waar in je lichaam voelde je dit? o Welk advies zou je een ander geven als hij of zij dit bericht zou ontvangen? o Wat zou je zelf doen als je dit bericht zou ontvangen? D. Motivatie en strategie Waarom en Hoe? 10 minuten. Nu gaat de klas weer aan de slag met het bepalen van hun eigen motivatie en strategie. Nu kan elke leerling inloggen op Daar kan elke leerling zijn motivatie en strategie invullen in hun eigen digitale paspoort. Motivatie (Waarom?) Stel de leerlingen allereerst de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om goed te reageren op negatieve berichten of beelden? Laat hen deze motivatie daarna invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort. Strategie (Hoe?) Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je goed reageert op negatieve berichten of beelden? Laat hen ook deze strategie invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn mobieltje die mij eraan herinnert dat ik goed moet reageren op negatieve berichten. Sluit de les af. 6

7 Handleiding Groep 6 Les 4 Ben je wel eens te lang met media bezig? Thema 4 Houd de klok in de gaten Om bewust te worden van de tijd die gespendeerd wordt aan media en van het eigen mediagedrag, wordt de leerlingen gevraagd, net als vorig jaar, eerst thuis een mediadagboek bij te houden. Dit jaar gaan we meer in op het reflecteren op het eigen mediagebruik en op de mentale, sociale en fysieke consequenties van te intensief mediagebruik. Benodigdheden: Internettoegang voor het invullen van de digitale paspoortjes Thuisopdracht 6.4 Ouderbrief 6.4 Actieboekje 6.4 A. Inleiding: 5 minuten. Leg uit dat we vandaag weer de klok in de gaten gaan houden. We maken (vaak ongemerkt) veel gebruik van media en overal om ons heen zijn schermen. Overleg bijvoorbeeld maar eens met elkaar naar welke schermen we kijken, op school en thuis. o o Welke media gebruik je dagelijks? Televisie, smartphone, computer, tablet? Hoe lang doe je dat, denk je? Vertel de klas dat ze thuis zelf precies kunnen controleren of hun inschattingen juist zijn. Probeer het maar eens met een stopwatch thuis (via je smartphone of tablet). Ze krijgen nu namelijk een thuisopdracht mee waarin ze hun eigen mediagebruik gaan bijhouden. B. Maak thuis een mediadagboek en noteer wanneer het te lang was! 0 minuten. Deel Thuisopdracht 6.4 uit, samen met de begeleidende Ouderbrief 6.4 voor ouders. Geef aan dat zij deze opdracht mee naar huis nemen en bijhouden wanneer zij te lang met media bezig zijn gedurende een hele week. Het gaat dus om de keren dat de leerlingen zelf of hun ouders vonden dat zij te lang achter elkaar met media bezig waren te noteren. o Waarom vonden zij dat het te lang was? o Hoe voelden zij aan dat het te lang was? o Wat kan er gebeuren als je te lang met media bezig bent? o Welke afspraken kun je thuis maken om te zorgen dat je niet te lang met media omgaat? 7

8 C. Groepsgesprek in de klas 20 minuten. Bespreek met de leerlingen de resultaten van de thuisopdrachten. Stel daarbij de volgende vragen: o o o Hoe is het gegaan? Zijn zij wel eens te lang met media bezig geweest in de afgelopen week? Hoe wisten zij dat het te lang was? Vonden zij dat zelf of vonden hun ouders dat? o Hoe voelde het wanneer het te lang was? o Wat zijn de effecten van het te lang met media bezig zijn? D. Discussie in groepen van 4 en groepsbespreking 15 minuten. Deel het actieboekje 6.4 uit. Laat de leerlingen daarna in groepjes van 4 discussiëren over de gevolgen van te lang met media bezig zijn. Het gaat daarbij om te lang televisie kijken, te lang gamen, te lang chatten of te lang lezen. Wat doet dat met je? Zij kunnen in hun actieboekjes de opdrachten doen waarbij ze eventuele gevolgen kunnen aankruisen. Deze zijn verdeeld in 3 categorieën. Bespreek daarna klassikaal kort de resultaten. In het beeldmateriaal geven we de onderstaande gevolgen nog even weer. a. Mentale gevolgen: Ik word er duf, verdrietig, somber van, ik voel me afwezig, ik voel me niet lekker als ik niet meer mag. Ik word boos als ik niet meer mag. b. Sociale gevolgen: Ik zie mijn vrienden minder, ik heb minder goed contact met andere leden van mijn familie, ik heb minder aandacht voor de mensen om mij heen c. Fysieke gevolgen: Ik krijg pijn aan mijn schouders, rug, mijn nek, mijn arm, mijn vingers of ergens anders, ik slaap minder goed, ik word er moe van. E. Denk-pauze 10 minuten. We gaan nu weer één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Laat de leerlingen dan één voor één de aangekruiste gevolgen lezen. Stel de klas dan de volgende vragen: o Wat voel je als je dit zou krijgen als je te lang met media bezig bent? o Wordt je daar blij, verdrietig of boos van? Of zou je pijn voelen? Waar voel je die pijn in je lijf? Laat de leerlingen nu de juiste basisemotie (blij, verdrietig, boos, pijn, bang) opschrijven bij de door hen aangekruiste gevolgen. Bespreek klassikaal de verschillende antwoorden. F. Motivatie en strategie - Waarom en Hoe? 10 minuten. Motivatie (Waarom?) Stel de leerlingen de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om niet te lang met media bezig te zijn? Laat hen deze motivatie online invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort. Strategie (Hoe?) Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je niet te lang met de media bezig bent? Laat hen ook deze strategie online invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik zet telkens een wekker wanneer ik ga gamen, zodat ik weet dat ik de tijd niet kan vergeten. Sluit de les af. 8

9 . Handleiding Groep 6 Les 5 Thema 5 Zoeken en vinden! Maak goede keuzes Dit is een les in online informatievaardigheden. Leerlingen leren aan de hand van een onderzoeksvraag informatie te zoeken, te verwerken en op bruikbaarheid en betrouwbaarheid te toetsen en te presenteren. Deze lessen zijn gebaseerd op de leerlijn informatievaardigheden van de SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling). Benodigdheden: Beeldmateriaal 6.5 Actieboekje 6.5 Internetverbinding om online bronnen te raadplegen. A. Inleiding: 2 minuten. Vandaag gaan we informatie zoeken aan de hand van een bepaalde onderzoeksvraag. De leerlingen zoeken natuurlijk heel erg vaak, maar hoe staat het met hun informatievaardigheden? Kennen zij verschillende bronnen, weten zij deze bronnen naar waarde in te schatten en toetsen? Aan de hand van een onderzoeksvraag leren de leerlingen hun vaardigheden in 5 stappen te ontwikkelen. B. Verwerking van resultaten 40 minuten. De leerlingen krijgen de volgende onderzoeksvraag aangereikt. - Hoe leefde de Dodo vogel en waarom is hij uitgestorven? In het beeldmateriaal wordt de onderzoeksvraag gesteld, worden de 5 stappen om informatievaardigheden te ontwikkelen aangegeven en zijn verschillende bronnen gegeven. Graag geven wij hierbij aan dat kinderen Sociale Media (zoals YouTube, Pintetest of Instagram) vaak als zoekmachines gebruiken. Vraag de kinderen nu eerst om eens een aantal bronnen te noemen die zij zouden gebruiken om het antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden. Waarom zouden zij deze bronnen gebruiken en niet andere? Behandel daarna de bronnen in het Beeldmateriaal 6.5. Kennen zij deze en wat vinden zij ervan? o Bron 1: De zoekmachine Google zelf o Bron 2: De website Wikipedia, een online encyclopedie o Bron 3: Google Maps, een app van Google met kaarten en plattegronden o Bron 4: De website Wikikids, een online encyclopedie voor kinderen o Bron 5: Sociale Media, Instagram, een website/app waar je foto s kunt plaatsen en bekijken o Bron 6: Sociale Media, YouTube, een website/app waar je filmpjes kunt plaatsen o Bron 7: Sociale Media, Twitter, een app waar je korte berichten kunt plaatsen o Bron 8: Pinterest, een website/app waar je foto s kunt plaatsen en bekijken. 9

10 Deel actieboekje 6.5 uit. In Actieboekje 6.5 staat een korte weergave van de bronnen. De leerlingen krijgen de opdracht om een kruisje te zetten onder 3 bronnen waarvan zij nu al denken dat deze het meest bruikbaar zijn voor het vinden van een antwoord op de onderzoeksvraag. Verdeel de leerlingen nu in kleine groepjes. Laat elke groep via verschillende bronnen op zoek gaan naar informatie over de onderzoeksvraag. U geeft aan dat het de bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk informatie vinden over het leven en de dood van de Dodo vogel. Laat de leerlingen de informatie uit de verschillende bronnen noteren, naast elkaar leggen en vergelijken. Daarbij worden de volgende vragen in het actieboekje 6.5 gesteld. o In welke bronnen staat volgens jou de meest betrouwbare informatie over de Dodo? Kruis er 3 aan! o Vergelijk de informatie die je uit de 3 bronnen hebt gevonden. Zeggen ze allemaal hetzelfde over de Dodo? o Overleg hoe je de informatie gaat presenteren. Bereid dit voor en presenteer in jullie groep! Geef de leerlingen de mogelijkheid een presentatie voor te bereiden. Dit kan door het maken van een poster, presentatie voor de klas of door middel van een internetpresentatie. Het betekent dat de leerlingen zelf moeten aangeven welke materialen zij nodig hebben om de rest van de klas met een presentatie te informeren over de zoekresultaten van hun groepje. C. Presenteer de resultaten 10 minuten. Wanneer de klas de antwoorden heeft opgeschreven in het actieboekje, worden de antwoorden vergeleken. Leerlingen presenteren om beurten de eigen antwoorden voor de klas. o Overleg klassikaal welke bronnen er nog meer geraadpleegd hadden kunnen worden: waar zouden zij gaan zoeken? Denk hierbij ook aan de offline bronnen zoals de bibliotheek, boeken, tijdschriften. Sluit de les af. 10

11 Handleiding Groep 6 Les 6 Thema 6 Wat deel je en met wie? Bescherm je privacy Deze les gaat over het beschermen van de persoonlijke gegevens door middel van een cirkelspel. De leerlingen tekenen op een A4 vel of zelfs op een A3 vel eerst 5 cirkels, zoals hieronder weergegeven. Daarna gaan zij daarin aangeven welke persoonlijke gegevens zij met wie zouden delen en waarom of waarom niet. Benodigdheden: Vellen papier van A4 formaat of groter Beeldmateriaal 6.6 Handleiding Bodyscan Internettoegang voor digitale paspoorten A. Inleiding: 10 minuten. Leg uit aan de klas dat deze les gaat over welke gegevens jij over jezelf deelt met anderen. Stel hen ter inleiding de volgende vragen: o Wat zijn persoonlijke gegevens eigenlijk? Geef eens een paar voorbeelden. o Deel je je persoonlijke gegevens zomaar met anderen? Waarom of waarom niet? o Wat zou er kunnen gebeuren als je je persoonlijke gegevens deelt met de verkeerde mensen? Denk daarbij aan het doorverkopen van gegevens aan bedrijven, zodat deze jou reclame kunnen sturen of aan het misbruik maken van de gegevens, door een inbraak te plegen als je weet dat iemand op vakantie is. Misbruik kan ook bestaan uit het sturen van vervelende berichten of uit het je benaderen voor verkeerde dingen. B. Het cirkelspel 15 minuten. Geef de volgende opdracht: Teken 5 cirkels op het grote papier (Zie het voorbeeld in de eerste sheet van het Beeldmateriaal 6.6). Schrijf dan het volgende in de cirkels, te beginnen in de middelste cirkel: o IK o MIJN KLASGENOTEN o ONLINE VRIENDEN/BEKENDEN o ONLINE BEDRIJVEN o ONLINE VREEMDEN Laat de leerlingen het papier desnoods een beetje versieren, zodat het echt hun eigen cirkels worden. Ze kunnen bijvoorbeeld elke cirkel een kleur geven of er tekeningen bij maken. 11

12 C. Denk-pauze: 5 minuten. Leg eerst uit dat je straks een aantal voorbeelden van persoonlijke gegevens gaat laten zien en dat je aan de leerlingen wilt vragen om te voelen met wie zij deze gegevens zouden delen en met wie niet en waarom. Doe dan eerst de denk-pauze. Om goed te kunnen voelen, gaan we zo weer even één minuut stil zijn en onze aandacht richten op onszelf door allemaal even onze ogen dicht te doen. Lees eventueel weer de Bodyscan handleiding voor, terwijl de leerlingen hun ogen dicht hebben. D. Vervolg cirkelspel Laat daarna één voor één de beelden (voorbeelden van persoonlijke gegevens) uit het beeldmateriaal 6.6 zien. Laat hen na elk beeld even de ogen sluiten om te voelen met wie zij deze informatie over zichzelf zouden delen en met wie niet. Laat hen daarna de voorbeelden van persoonlijke gegevens in de cirkels schrijven van de mensen met wie zij het zouden delen. Wanneer de leerlingen het hebben opgeschreven, kunt u het steeds even klassikaal bespreken. Laat de kinderen hun motivaties goed uitleggen. Waarom wel of waarom niet? Daardoor leren zij ook van elkaar. E. Motivatie en strategie Waarom en Hoe? 10 minuten. Motivatie Waarom? Stel de leerlingen de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om jouw persoonlijke gegevens niet zomaar met iedereen te delen? Laat hen deze opschrijven op het papier met de cirkel. Laat hen deze motivatie daarna online invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort. Dat mogen zij natuurlijk ook thuis doen. Strategie Hoe? Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je jouw persoonlijke gegevens niet zomaar met iedereen deelt? Bijvoorbeeld: ik tel tot 10 voordat ik mijn persoonlijke gegevens met iemand deel. Laat hen ook deze strategie opschrijven. Daarna kunnen zij het bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort bijschrijven. Dat mogen zij ook thuis doen na school. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik hang een briefje op in mijn kamer of ik maak een notitie in mijn smartphone, zodat ik het niet vergeet. Sluit de les af. 12

13 Handleiding Groep 6 Les 7 Thema 7 Wat doe je om veilig online te zijn? Zorg voor je eigen veiligheid In deze les worden interessante en handige tools aangereikt om veilig online te kunnen zijn. Leerlingen nemen hier kennis van en leren de websites en tips te gebruiken. Voorbereiding: Neem de sites in deze handleiding door, zodat u eventuele vragen van leerlingen goed kunt beantwoorden. Met deze sites gaan de leerlingen namelijk in de les aan de slag. Benodigdheden: Beeldmateriaal 6.7 Actieboekje 6.7 en Ouderbrief 6.7 A. Groepsopdracht: Welke adviezen geef je? 30 minuten. Bekijk klassikaal de volgende sites. Klik er eens doorheen en ga in gesprek over de onderwerpen die jullie tegenkomen. Als u in het beeldmateriaal op de logo s van de hulpwebsites klikt gaat u meteen naar deze 3 websites. Daarna gaan we dieper in op de 4 onderwerpen die op de website van Meldknop.nl staan. Het gaat om: PESTEN, SEKS, MISBRUIK EN LASTIGVALLEN. Stel leerlingen daarbij de volgende vragen (zie Beeldmateriaal 6.7): o Wat verstaan we onder deze 4 onderwerpen? o Heb je wel eens gehoord dat iemand zoiets heeft meegemaakt? o Hebben jullie zelf wel eens iets meegemaakt? o Wat kun je doen als je zoiets meemaakt? Verdeel de leerlingen in groepen van 4 en geef hen de volgende opdracht (zie Beeldmateriaal 6.7): o Welke adviezen zouden jullie kunnen geven aan andere kinderen in de volgende 4 situaties: Geef steeds 3 adviezen bij elk van de volgende 4 situaties: 1. Wat kunnen zij doen om dit te voorkomen? 2. Wat moeten zij doen als het hen wel overkomt? Laat hen daarna de resultaten aan elkaar presenteren. 13

14 Deel Actieboekje 6.7 uit. Hierin staan alle sites vermeld en vinden de leerlingen de volgende tips om veilig online te gaan, onderverdeeld in de 4 onderwerpen. o Pesten: pest niet, maar pest óók niet mee. Maak vrienden, geen vijanden. o Pesten: stuur geen nare berichten of beelden. Als je die krijgt, stuur ze niet door. o Seks: let op wat je online zet. Ook blootfoto s. Andere mensen kunnen er kwaad mee doen. o Seks: praat met jouw ouders als je seks-beelden online tegenkomt. o Misbruik: ga na of iemand echt is wie hij of zij zegt te zijn. Google b.v. z n foto. Check je followers! o Misbruik: doe nooit iets raars als iemand je dat vraagt, zoals bloot voor de camera. o Lastigvallen: als je wordt lastig gevallen, zoek hulp aan iemand die jij vertrouwt. Ouders, school. o Lastigvallen: blok vervelende mensen. Gooi ze ervan af, en: meld wat er is gebeurd. B. Denk-pauze 5 minuten. We gaan één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Vraag de klas de volgende vragen en start daarna de minuut: o Wat voel je bij de tips? o Is er een tip die, speciaal voor jou, heel belangrijk of aan de orde is? C. Motivatie en strategie Waarom en Hoe? 10 minuten. Elke leerling kan zijn motivatie en strategie opschrijven in het actieboekje 6.7 en in hun eigen digitale paspoort, waarop zij kunnen inloggen op Stel de leerlingen de motivatievraag (Waarom?): Waarom is het voor jou belangrijk om veilig online te zijn? Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 6.7 en in hun eigen digitale paspoort. Stel de leerlingen daarna de strategievraag (Hoe?): Hoe ga jij zorgen dat jij veilig online bent? Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 6.7 en in hun eigen digitale paspoort. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij deze strategie in de praktijk kunnen inzetten als concreet, uitvoerbaar doel. Welke hulpmiddelen kunnen zij bedenken om zichzelf te helpen herinneren aan hun voornemen? Denk daarbij aan: ik plak een post-it op mijn computer, of ik maak een agenda-item of een wekker-item aan op mijn mobiel en ik zorg dat ik deze elke dag herhaal. Hierop staat mijn voornemen/strategie en die zie en lees ik dan elke dag even. Zo onthoud ik het goed! D. Thuisopdracht 5 minuten. Deel Ouderbrief 6.7 uit, hierin staat een instructie voor de ouders. De leerlingen nemen Actieboekje 6.7 met daarin de sites en tips mee naar huis. De tips bespreken zij met hun ouders/verzorgers: zo is iedereen thuis ingelicht over veilig online zijn. Vraag de leerlingen ook eens samen naar de sites te kijken die in het actieboekje staan. Sluit de les af. 14

1. Kwaliteit Voelen - Media doen een beroep op onze emoties 10 minuten.

1. Kwaliteit Voelen - Media doen een beroep op onze emoties 10 minuten. Handleiding Groep 5 Les 0 Inleiding in kwaliteiten Welkom bij het Nationaal Media Paspoort! Weten, voelen, willen en doen Media zijn overal om ons heen. Volwassenen maken soms onderscheid tussen oude en

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten. Handleiding Groep Les Thema Wat zie je en wat vind je ervan? Weet wat je ziet Welkom bij de eerste les van het Nationaal Media paspoort voor uw groep! De kinderen (en u als leerkracht) worden zich in deze

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 10 minuten. B. Beeldenspel: wat is echt, wat is niet echt? 20 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 10 minuten. B. Beeldenspel: wat is echt, wat is niet echt? 20 minuten. Handleiding Groep 3 Les Thema Wat is echt en wat is niet echt? Weet wat je ziet Om mediabeelden op hun betrouwbaarheid te kunnen beoordelen is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen feit

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 5 minuten. B. Spel: wat klopt wel, wat klopt niet? 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 5 minuten. B. Spel: wat klopt wel, wat klopt niet? 15 minuten. Handleiding Groep 2 Les Thema Wat klopt wel en wat klopt niet? Weet wat je ziet Om mediabeelden goed op hun betrouwbaarheid te kunnen beoordelen is het belangrijk onderscheid te maken tussen feit en fictie.

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Tijd: 45 50 minuten Kop Introductie Introduceer de opdracht kort: Informatie opzoeken op internet gaat snel en is gemakkelijk toegankelijk. Soms is het niet

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 minuten Voorbereiding: op www.meerdanliefde.nl is veel informatie te vinden in redelijk eenvoudige taal. Ook in het App Note Mouse draaiboek staan

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden Lesbrief Online pesten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 55 minuten Voorbereiding: op http://mediawijsheid.nl/onlinepesten staan allerlei filmpjes, informatie en artikelen over online pesten, bruikbaar

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: : Thema 1 1. Introductieles De leerling vertelt waarom het belangrijk is om goed te presenteren. Arbeidsvoorbereidend

Nadere informatie

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen www.safesurfen.be Safe surfen juf Lies 1 INLEIDING 1. WAAROVER GAAT DEZE BUNDEL? Deze bundel wil je op weg helpen om veilig op het internet te surfen. In de bundel staan gevaren van het internet

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jouw digitale wereld safe & social

Jouw digitale wereld safe & social HANDLEIDING BIJ DE DIGITALE LES Jouw digitale wereld safe & social Wat is slim en wat kun je beter niet doen online? In de digitale les Jouw digitale wereld safe & social maken leerlingen kennis met de

Nadere informatie

Werkbladen Groep 7 & 8

Werkbladen Groep 7 & 8 Werkbladen Groep 7 & 8 H1: Werkblad Sociale media Weet jij wat sociale media zijn? Zoek op internet wat je kunt vinden over sociale media. Bekijk onderstaande logo s en omcirkel de logo s waarvan jij denkt

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Studievaardigheden. Tumult. in de tweede. Dit werkboek is van

Studievaardigheden. Tumult. in de tweede. Dit werkboek is van Studievaardigheden word t n e r e L! akkie m n ee Tumult in de tweede Dit werkboek is van vo a h o vw 2 INHOUDSOPGAVE Tumult in de tweede klas - Studievaardigheden Plannen Les 1 Hoe stel je prioriteiten?

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

Voorblad Wat is geld?

Voorblad Wat is geld? Voorblad Wat is geld? Je hebt de test op de website van Nibud gedaan: http://service.nibud.nl/geldtypetest/ Welk geldtype ben je? Vind je dit zelf ook? Motiveer je antwoord. Beantwoord de volgende vragen

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd Werkstuk En natuurlijk ook spreekbeurt Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd (Op het voorblad komt de titel van je werkstuk, een foto of een plaatje van je onderwerp, je naam en je klas.) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8

Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8 Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

Sire Filmpjes maken - Docent

Sire Filmpjes maken - Docent Mediawijsheid lessen Juli 2013 Sire Filmpjes maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone aan de

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek Online Psychologische Hulp Angst & Paniek 2 Therapieland Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Angst & Paniek van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone

Nadere informatie

Safe surfen. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen Safe surfen juf Lies 1 THEMA 1: VIRUSSEN WAT IS EEN VIRUS? Politie waarschuwt voor agressief computervirus dinsdag 20 maart 2012, 19u59 De politie waarschuwt voor een nieuw, bijzonder schadelijk

Nadere informatie

Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink. 1 december 2015

Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink. 1 december 2015 Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink 1 december 2015 THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP Zwolle atheneum havo mavo 1820 leerlingen 160 docenten 10 jaar Mediawijsheid Relatie tot digitale geletterdheid Opzet en

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

INTERNETMEMORIE. Maak in één les een 3D doosje met de App Foldify. Les in het kader van Code Kinderen project Mijn Kind Online.

INTERNETMEMORIE. Maak in één les een 3D doosje met de App Foldify. Les in het kader van Code Kinderen project Mijn Kind Online. INTERNETMEMORIE Een les waarbij de leerlingen het InternetMemorie spelen en gaan nadenken over hun internetgedrag. Deze les is een mediawijze discussie starter. Maak in één les een 3D doosje met de App

Nadere informatie

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien.

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien. Foto s uitbeelden 1 Doel: de leerlingen kunnen een eenvoudige handeling uitbeelden in houding en mimiek Benodigdheden: een fototoestel De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan

Nadere informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht 1, zoekvraag bepalen: Voordat je informatie gaat zoeken, is het handig om eerst je zoekvraag te bepalen. Anders krijg je veel informatie waar je niets

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

Lesfiche. Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen.

Lesfiche. Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen. Ooo.. mijn foto!!! Lesfiche Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen. Materiaal: Digitale portretfoto van iedere leerling 1PC per leerling, met internettoegang

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: 1 Geluk Weten wat geluk is en dit kunnen omschrijven De leerling kan: zijn definitie van geluk geven; feiten

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

woensdag 10 juli 2013 2

woensdag 10 juli 2013 2 Het Mariëndael spel Een andere manier om elkaar, de school en de docenten te leren kennen. Dit doen we in de vorm van een game. De basis is een ganzenbord. Het bordspel kun je online hier vinden. http://www.thinglink.com/scene/403504020938817536

Nadere informatie

Introductie LOB Werkboek

Introductie LOB Werkboek Introductie LOB Werkboek 2015 I Peppels.net I ISBN 978-94-92106-00-1 Je moet wel weten waar ik goed in ben Presenteer jezelf met foto s clips en tekst Dit Portfolio is van mij! Maak je eigen portfolio

Nadere informatie

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel Tijd: 55 60 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Kop Introductie Wie ben jij online? Introduceer het onderwerp kort: Wie ben jij online? Bijna iedereen heeft een of meerdere

Nadere informatie

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Actie keuze 2 a. Geld voor een rookvrij Nederland Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Maak de maken kwaliteit doelen een van

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoud Inloggen... 3 Werken met een dossier... 4 Websites zoeken... 6 Inloggen Start op het schoolnetwerk een computer op en log in zoals je dat altijd doet. Klik op het bureaublad

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Lesbeschrijving Nederlands

Lesbeschrijving Nederlands Lesbeschrijving Nederlands Overzicht Leerjaar 1 VOx leerlijn nr. 1 Mondelinge taal Onderdeel nr. 1.3 Spreekvaardigheid Subonderdeel nr. 1.3.1 Spreken Lesnummer 34 Titel van de les Ik houd mijn spreekbeurt

Nadere informatie

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 Lesdoel: De kinderen vergroten hun tekstbegrip door interactie over het verhaal en hun metacognitieve vaardigheden door het oefenen en toepassen van

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Herlaarhof. het social media spel

Herlaarhof. het social media spel Herlaarhof het social media spel Herlaarhof concept document Welkom bij het social media spel van Herlaarhof. Dit is een educatieve game die verteld over het gebruik van verschillende social media. Door

Nadere informatie

werken aan leren leren

werken aan leren leren Opbrengstgericht werken aan leren leren werkvormen leren leren CED-Groep en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs LECSO Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht

Nadere informatie

Handleiding voor de digitale les Internet in 2025 Kinderen tekenen de toekomst

Handleiding voor de digitale les Internet in 2025 Kinderen tekenen de toekomst Handleiding voor de digitale les Internet in 2025 Kinderen tekenen de toekomst Een digitale les voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs waarbij leerlingen nadenken over innovatieve toepassingen

Nadere informatie

Handleiding digitale les Lezen en Schrijven met Anne Frank

Handleiding digitale les Lezen en Schrijven met Anne Frank Handleiding digitale les Lezen en Schrijven met Anne Frank Een digitale les over Anne Frank voor vmbo-leerlingen van 13-15 jaar ter bevordering van lezen en schrijven. De digitale les bestaat uit: > Diverse

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Lessenserie over Taal & Respect. Klas 1 - VMBO

Lessenserie over Taal & Respect. Klas 1 - VMBO Lessenserie over Taal & Respect Klas 1 - VMBO Hallo, In deze lessenserie ga je samen met je klasgenoten en je docent nadenken over de effecten van grof taalgebruik en het respectvol omgaan met de ander.

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Onzichtbare koffer WERKBLAD 1. De onzichtbare koffer van. Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld:

Onzichtbare koffer WERKBLAD 1. De onzichtbare koffer van. Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld: WERKBLAD 1 Onzichtbare koffer De onzichtbare koffer van Overtuigingen over zichzelf: Overtuigingen over anderen: Overtuigingen over de wereld: Wat kan ik doen om de koffer van deze leerling opnieuw in

Nadere informatie

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN!

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! CLAEVERVELT, HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN Verschil tussen pesten en ruzie maken Er is een groot verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. RUZIE MAKEN gebeurt vaak

Nadere informatie

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media)

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Leerlingenreglement (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Mobiele telefoons, ipod e.d. Tijdens de lessen (dus in lesruimten, studiehuis, mediatheek, en dergelijke) staan

Nadere informatie

Bijlage. Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you

Bijlage. Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you Bijlage Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you Inhoud Locaties in de klas Deel II pagina 2 Welke keuzes heb je gemaakt Deel II pagina 8 Gedragscodes maken Deel IV pagina 14 Gedragscodes maken

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Heeft u al iets gehoord over sociale competentie? Heeft uw kind het al over samen spelen, samen werken, omgaan met

Heeft u al iets gehoord over sociale competentie? Heeft uw kind het al over samen spelen, samen werken, omgaan met Heeft u al iets gehoord over sociale competentie? Heeft uw kind het al over samen spelen, samen werken, omgaan met ruzie? We zijn er sinds kort mee bezig op onze school: we geven les in sociale competentie.

Nadere informatie

Hoe stel je prioriteiten?

Hoe stel je prioriteiten? Hoe stel je prioriteiten? Wat heb je eraan? In deze les leer je hoe je prioriteiten stelt, dus te kiezen welke dingen het belangrijkst zijn om te doen. Dat is handig als je meer moet doen dan waar je eigenlijk

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen?

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? Noteer ook 2 reservekeuzen: 1. 2. 1. Wat weet je al van dit beroep? Schrijf het

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie