Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010"

Transcriptie

1 Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010

2 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Internetversie

3 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Inhoud Inhoud...3 Lijst van grafieken...4 Lijst van tabellen...4 Afkortingenlijst...5 >1. Activiteiten Fapetro Nieuwe contracten privélabo s Nieuwe contracten voor de levering van recipiënten Staalafname gasolie verwarming in de gehele distributieketen...6 >2. Resultaten voor Resultaten van brandstofstalen voor Resultaten stalen van gasolie verwarming...15 >3. Financieel verslag Inkomsten Uitgaven...17

4 Lijst van grafieken Grafiek 1. Aantal genomen stalen per jaar...8 Grafiek 2. Verdeling van de brandstoftypes van de genomen stalen in Grafiek 3. Aantal tankstations in België op 31 december...9 Grafiek 4. Aandeel niet-conforme stalen in het totale pakket, Grafiek 5. Percentage niet-conforme stalen, Grafiek 6. Percentage niet-conforme stalen bij privépompen van Lijst van tabellen Tabel 1. Analyseresultaten publieke pompen in Tabel 2. Analyseresultaten pompen voor eigen gebruik in Tabel 3. Analyseresultaten gasolie verwarming en gasolie extra in Tabel 4. Bijdrage per product...16 tolotola - Fotolia.com Tabel 5. Trimestriële inkomsten en uitgaven van Fapetro in

5 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Afkortingenlijst DLD v/v % Fapetro FAME ETBE l Mt RON/ MON CFPP VP Laboratoria van de defensie volume/ volume percent Fonds voor de analyse van aardolieproducten Fatty acid methyl ester Ethyl tertiair butyl ether liter metrieke ton Research octane number/ Motor octane number: deze eigenschap laat toe de zelfontbranding van benzine te meten en zijn klopvastheid Bijvoorbeeld voor benzine Euro95 is de RON 95, als de waarde kleiner is dan deze waarde kan men een oorverdovend lawaai horen bij het starten van de motor Cold filter plugging point: Dit is de laagste temperatuur waarbij de brandstof (diesel) nog filtreerbaar is, dit gaat de vorming van paraffines tegen die de filter van de motor kunnen verstoppen vlampunt: het is de laagste temperatuur waarbij de toepassing van een vlam de ontbranding en de verspreiding van de vrijgekomen dampen van het product veroorzaakt 5 il-fede - Fotolia.com

6 >1. Activiteiten Fapetro 1.1. Nieuwe contracten privélabo s 6 Na een openbare aanbesteding werden er in december 2009 met een privélabo een nieuw contract afgesloten. Die nieuwe contracten werden toegewezen aan een labo voor de uitvoering van systematische controles Nieuwe contracten voor de levering van recipiënten Na een procedure van openbare aanbesteding werd aan dezelfde firma als die van het voorgaande contract op 9 september 2009 een nieuw contract toegekend voor de levering van recipiënten waarin de monsters verpakt worden. Dit gebeurde ondanks de geleverde inspanningen om het bestek minder beperkend op te stellen niettegenstaande de technische eisen van de norm NBN EN Die toekenning gebeurde voor één jaar met mogelijkheid tot maximaal twee maal verlenging Staalafname gasolie verwarming in de gehele distributieketen lnzyx - Fotolia.com Ter aanvulling van de controles van gasolie verwarming die reeds gebeuren bij secundaire depots en tijdens de levering van deze brandstof aan de eindverbruiker heeft Fapetro beslist deze controles uit te breiden tot de primaire depots. Dit om het toezicht in heel de distributieketen te garanderen.

7 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Onderhandelingen worden genomen binnen het Beheerscomité van Fapetro enerzijds en anderzijds met de Belgische Petroleumfederatie om de controles uit te voeren. In navolging van deze onderhandelingen werd een consensus gevonden tussen de verschillende betrokken partijen en werd een staalafnameprocedure overeengekomen waarbij rekening gehouden wordt met technische mogelijkheden van staalafname en toegangsmogelijkheden tot de verschillende sites. In samenwerking met de Belgische petroleumfederatie heeft Fapetro een database van alle primaire depots, gesitueerd in België, aangelegd. De resultaten van deze controles zullen geëvalueerd worden na een periode van 1 jaar. Op basis van die evaluatie wordt een beslissing genomen door het beheerscomité voor het uitvoeren van de controles, de frequentie van de staalafname en voor de eventuele uitbreiding naar andere producten zoals diesel en benzine. De eerste controles van de primaire depots zijn voorzien voor het eerste trimester van Volgens de consensus zal de staalafname van gasolie verwarming gebeuren met volgende frequentie: 1. Een monstername per trimester per depot, zolang de resultaten van de analyse conform de specificaties zijn. 2. Indien het resultaat van de analyse niet conform de specificaties is, wordt een nieuwe monstername uitgevoerd binnen 4 tot 5 weken. Wanneer het resultaat van die monstername terug conform is, wordt de frequentie van monstername terug zoals in punt 1 De kosten gelinkt aan de controles zijn voor rekening van Fapetro, maar indien een staal als niet-conform is bevonden, dient de verantwoordelijke van het depot een boete te betalen zoals het bij een publieke pomp het geval is. 7

8 >2. Resultaten voor Resultaten van brandstofstalen voor 2010 In 2010 werden steekproefsgewijs stalen genomen van diesel, benzine en gasolie verwarming bij publieke, privé- en secundaire pompen, verdeeld over heel België. 8 Fapetro heeft brandstofstalen bestemd voor wegvervoer genomen in De verdeling van het jaarlijkse aantal genomen stalen voor wegvervoer bij de publieke en privépompen wordt in grafiek 1 weergegeven. Die grafiek illustreert dat er zowel bij de publieke als bij de privépompen minder stalen werden genomen in Grafiek 1. Aantal genomen stalen per jaar jaochainoi - Fotolia.com Bron Fapetro.

9 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» In 2010 werd een nieuwe verdeling van de staalneming van de verschillende types motorbrandstoffen en gasolie verwarming toegepast zodanig dat de genomen staaltypes in overeenstemming zouden zijn met het verloop van de verkoop van de verschillende brandstoffen op de Belgische markt. Grafiek 2 toont aan dat de verdeling van de genomen brandstoftypes door Fapetro in 2010 een goede weerspiegeling geeft van de marktrealiteit tankstations van brandstoffen werden in 2010 gecontroleerd. Grafiek 3. Aantal tankstations in België op 31 december Grafiek 2. Verdeling van de brandstoftypes van de genomen stalen in 2010 (in procent van het totaal) 9 Bron: Fapetro. Bron Fapetro Resultaten stalen van motorbrandstoffen bij de publieke pompen Publieke pompen zijn alle ondernemingen die brandstoffen verkopen aan de eindverbruiker. Ze omvatten de tankstations waar burgers over heel België kunnen tanken en brandstof kunnen kopen in kleine volumes. Grafiek 3 geeft de evolutie van het aantal tankstations vanaf de oprichting van Fapetro weer. Hieruit blijkt dat voor de laatste 5 jaren het aantal tankstations stabiel blijft. Guido Vrola - Fotolia.com

10 Tabel 1. Analyseresultaten publieke pompen in 2010 Brandstof Aantal genomen stalen Overtredingen Niet-conforme stalen Aantal in % totaal Aantal in % totaal ES 10S , ,57 Super+10S , ,85 Diesel10S , ,63 Totaal , ,32 Bron: Fapetro Tabel 1 geeft het aantal geanalyseerde stalen, het aantal overtredingen en het aantal niet-conforme stalen weer. Het aantal overtredingen geeft het exacte aantal gevonden overtredingen weer, dus het aantal parameters waarbij een overtreding werd teruggevonden. Anderzijds, wetende dat een staal één of meerdere overtredingen kan hebben, kan een staal verschillende niet-conformiteiten vertonen. Dit verklaart waarom het totale percentage van de overtredingen groter is dan het totale percentage niet-conforme stalen. Het percentage niet-conforme stalen bij de publieke pompen in 2010 bedroeg 3,32 % t.o.v. 1,94 % het voorgaande jaar. Deze lichte stijging is deels te verklaren doordat in het jaar 2010, zoals reeds in paragraaf 2 aangegeven, de staalafname werd aangepast in functie van het aandeel diesel, benzine en gasolie verwarming overeenkomstig het marktaandeel van deze verschillende brandstoftypes. Het zijn vooral de brandstoffen waarbij groter risico is op overtreding(en) waarvan stalen worden genomen. zorandim75 - Fotolia.com

11 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Grafiek 4. Aandeel niet-conforme stalen in het totale pakket, Anderzijds wordt er in het algemeen een stijging van het totale aantal niet-conforme stalen en overtredingen opgetekend. Niettemin is het totaal aantal overtredingen gecombineerd met het totaal aantal niet-conforme stalen acceptabel gebleven. De evolutie van het aantal niet-conforme stalen t.o.v. het aantal geanalyseerde stalen bij de publieke pompen vanaf de oprichting van Fapetro wordt in grafiek 4 weergegeven. Grafiek 5 geeft het percentage niet-conforme stalen voor de afgelopen tien jaar van stalen genomen bij de publieke pompen bestemd voor wegvervoer. 11 Bron: Fapetro. Grafiek 5. Percentage niet-conforme stalen, Bron: Fapetro. ijdema - Fotolia.com

12 Resultaten van de staalafnames van gasolie diesel bij de publieke pompen Zoals eerder reeds vermeld, werd er een groter aantal stalen van diesel genomen in In 2010 werden er 2,63 % van de dieselstalen niet-conform bevonden tegenover 1,86 % in Afbeelding staal met tekst ernaast Net zoals vorig jaar werden er dit jaar opnieuw minder vlampuntovertredingen gevonden. Een te lage waarde van het vlampunt van een dieselproduct kan een gevaar inhouden. Dit kan zich voordoen wanneer een contaminatie met benzine optreedt. Anderzijds werden in 2010 meer zwavelovertredingen vastgesteld dan in Dit kan deels verklaard worden doordat er meer stalen werden genomen van diesel in 2010 dan in 2009, wetende dat een zwavelovertreding de meest voorkomende overtreding is ten gevolge van gekende problemen met gasolie verwarming 1000 ppm en diesel Resultaten van de staalafnames van benzine E95 10S bij de publieke pompen In 2010 werden er stalen genomen waarbij 4,47 % van de genomen stalen niet conform waren t.o.v. 1,40 % in Respectievelijk 62,5 % en 19,6 % van alle dampspanningsovertredingen werden gemaakt in de maanden mei en juni. Deze overtredingen zijn voornamelijk te wijten aan een mengeling van winter- en zomerkwaliteit en worden meestal bij kleinere stations met een laag debiet vastgesteld. April is eigenlijk de overgangsmaand voor winter - naar zomer -kwaliteit. Ondanks de verschillende sensibiliseringsacties over het respecteren van de specificaties van deze parameter slagen een aantal uitbaters ook na de transitieperiode er niet in zich tijdig aan te passen aan de geldende specificatie. Daarnaast waren er nog 12 ethanolovertredingen, 4 overtredingen voor het zuurstofgehalte. En verder nog enkel kleine overtredingen voor de distillatie, VLI-index, het octaangetal MON en RON Resultaten van de staalafnames van benzine E98 10S bij de publieke pompen kazoo80 - Fotolia.com Voor super+ 10S werden er 5,85 % van de genomen stalen niet-conform bevonden in % van alle geconstateerde overtredingen waren te wijten aan de dampspanning. De overige 4 overtredingen werden gemaakt voor de parameter MON.

13 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Resultaten van de staalafnames van motorbrandstoffen bij de privépompen Grafiek 6. Percentage niet-conforme stalen bij privépompen van In 2010 werden bij de privépompen iets minder stalen genomen dan in Net als vorige jaren werden er voornamelijk monsters genomen van gasolie. Het aandeel genomen dieselstalen bedroeg 96 % van het totaal genomen stalen. Ter herinnering: de term privépompen omvat alle pompen waarvan de brandstof dient voor eigen gebruik en bijgevolg in geen geval is bestemd voor verkoop. Tabel 2. Analyseresultaten pompen voor eigen gebruik in 2010 Brandstof Aantal genomen stalen Overtredingen Aantal in % totaal Niet-conforme stalen Aantal in % totaal ES 10S , ,77 Super+10S , ,88 Diesel 10S , ,45 Totaal , ,10 Bron: Fapetro Tabel 2 geeft een overzicht van de analyseresultaten bij de pompen voor eigen gebruik. Het aantal niet-conforme stalen stiijgt t.o.v. het voorgaande jaar. In 2009 bedroeg het aantal niet-conforme stalen 9,72 % en 18,1 % in Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het terugvinden van meer zwavelovertredingen in de marge van 10 tot 20 mg/kg zwavel. Bron: Fapetro. 13 Elenarts - Fotolia.com

14 Resultaten van de staalafname van diesel 10S bij de privépompen In 2010 werden bij de privépompen van gasolie 1605 stalen genomen. 17 % van de stalen waren niet-conform. Bij diesel 10S werden hoofdzakelijk overtredingen gevonden voor het zwavelgehalte (257 overtredingen) en de Euromarker (75 overtredingen). Daarnaast waren en nog 8 CFPP overtredingen, 2 overtredingen voor het vlampunt, 8 FAMEovertredingen en telkens 1 overtreding voor de massadichtheid en het smerend vermogen. Afb bio pomp in veld tussen tekst plaasten, in de buurt van het woord FAME 14 Bij de pompen voor eigen gebruik zijn er bij het zwavelgehalte en in mindere mate bij de Euromarker de meeste overtredingen geconstateerd. Mogelijks is dit te wijten aan contaminatieproblemen tussen gasolie verwarming en gasolie wegvervoer tijdens de levering, aangezien het dikwijls niet mogelijk is om een logistieke keten voor elk brandstoftype toe te wijzen. Bijgevolg werd er geconstateerd dat meer dan 75 % van de zwavelovertredingen kleine overtredingen zijn en zich bevinden in het lage bereik van 20 mg/kg Resultaten van de staalafnames van benzine E98 10S bij de privépompen In 2010 blijf het aantal overtredingen constant in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor het aantal genomen stalen werden er 44,19 % overtredingen teruggevonden en in 2009 een beetje meer met 45,45 %. Het betrof hier 15 dampspanningsovertredingen en 2 overtredingen voor het RON- en MON-gehalte Resultaten van de staalafnames van benzine E95 10S bij de privépompen Benzine E95 is erg gering beschikbaar bij de privépompen, dit verklaart het relatief laag aantal genomen stalen. 30,77 % van de stalen vertoonden een overtreding. De vastgestelde overtredingen hadden enkel betrekking op de dampspanning. drx - Fotolia.com

15 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2.2. Resultaten stalen van gasolie verwarming In 2010 werden 714 stalen geanalyseerd van gasolie verwarming. Deze stalen werden genomen bij publieke, privépompen, secundaire depots en tijdens levering bij de klant. Het totale percentage niet-conforme stalen vertoont een lichte daling in vergelijking met de 3 voorgaande jaren. Zowel voor het brandstoftype gasolie verwarming 1000 ppm als voor gasolie verwarming extra is er een verbetering merkbaar in vergelijking met het jaar De overtredingen waren bij de publieke en privépompen hoofdzakelijk te wijten aan het zwavelgehalte. In de meeste gevallen ging het hier om gevallen van contaminatie tussen gasolie verwarming 1000 ppm en gasolie extra tijdens de levering, aangezien het dikwijls niet mogelijk is voor elke brandstoftype een aparte logistieke keten te voorzien. Tabel 3 geeft een overzicht van de analyseresultaten bij gasolie verwarming en gasolie extra in Tabel 3. Analyseresultaten gasolie verwarming en gasolie extra in 2010 Brandstof Publiek Privé Aantal stalen Aantal overtredingen % Aantal stalen Aantal overtredingen Gasolie verwaming , ,0 Gasolie extra , ,3 Totaal , ,6 % 15 Bron: Fapetro Paulus Nugroho R - Fotolia.com

16 >3. Financieel verslag 3.1. Inkomsten 16 De inkomsten van het Fapetrofonds zijn afkomstig van de bijdragen die door operatoren betaald moeten worden op bepaalde aardolieproducten die zij op de Belgische markt in verbruik stellen, de kosten verbonden aan niet-conforme analysestalen en een financiële compensatie voor verrichtingen uitgevoerd voor rekening van het sociaal Stookoliefonds en het Bodemsaneringsfonds voor tankstations (vzw Bofas). Tabel 4 geeft de bijdragen weer die voor elk energieproduct zijn vastgesteld. Tabel 4. Bijdrage per product Aard van het product Benzines voor motorvoertuigen Gasolie diesel voor wegvoertuigen Gasolie voor verwarming of huisbrandolie Residuele brandstoffen of zware stookolie Bijdrage 0,25 euro / 1000 l 0,25 euro / 1000 l 0,25 euro / 1000 l 0 euro / Mt Bron: Fapetro. mipan - Fotolia.com

17 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 3.2. Uitgaven De uitgaven van het fonds dienen om alle kosten voor de organisatie van de controle en het toezicht op de kwaliteit van aardolieproducten te dekken. Het gaat om de uitgaven voor de kosten van de brandstof bij de staalafname, de analyse en tegenanalysekosten voor de stalen, de aankoop van specifiek benodigd materieel en personeels- en logistieke uitgaven. Tabel 5 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in Tabel 5. Trimestriële inkomsten en uitgaven van Fapetro in 2010 (in euro) Inkomsten Uitgaven Budget Werkelijk Budget Werkelijk Q , , , ,42 17 Q , , , ,89 Q , , , ,47 Q , , , ,30 Jaarlijks totaal , , , ,08 Bron: Fapetro. ALAIN VERMEULEN - Fotolia.com

18 Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnummer:

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2011

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2011 Okea - Fotolia.com Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2011 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016 Okea - Fotolia.com Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

Voorzitter van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten North Gate III Koning Albert II-laan 16 B-1000 BRUSSEL

Voorzitter van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten North Gate III Koning Albert II-laan 16 B-1000 BRUSSEL Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten 2006 Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten 2006 2 Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten 24 Inhoudstafel 1 1. Activiteiten van Fapetro in 24. 9

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten 21 1 2 Inhoudstafel 4 1. 1 1 11 12 17 19 19 23 26 Activiteiten van Fapetro 2. Resultaten van de monsternemingen 2.1. De monsterneming

Nadere informatie

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be Tel.: 0800 120 33 Vanuit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten 25 Inhoudstafel. Activiteiten van Fapetro in 25... Uitbreiding

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11348] 17 JULI 2013. Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen,

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 01.01.2016 De studie werd afgesloten op 26 mei 2016. Auteurs zijn: Jean-Paul Theunissen, Mathias Ingelbrecht, Peter Van Herreweghe FOD Economie,

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot. op de prijzen en de uitvoer. van bepaalde landbouwproducten. september 2015

Impact van de Russische boycot. op de prijzen en de uitvoer. van bepaalde landbouwproducten. september 2015 Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten september 2015 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten 22 1 2 4 1. 9 2. 9 2.1. 11 14 19 21 23 23 27 3 Inhoudstafel Activiteiten van Fapetro Resultaten van de monsternemingen De

Nadere informatie

1. Activiteiten van Fapetro in 2000

1. Activiteiten van Fapetro in 2000 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN 1. Activiteiten van Fapetro in 2 In het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2 verscheen het Koninklijk besluit van 16 november

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Reglementering Metrologie Metrologische Reglementering 2 MAART 2007 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid

Nadere informatie

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015 20% ENERGIE Kerncijfers 2015 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank en van

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40%

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40% 20% ENERGIE OBSERVATORIUM Kerncijfers 2014 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

Effect Russische boycot op prijzen en uitvoer. van een aantal landbouwproducten. Situatie eerste kwartaal 2016

Effect Russische boycot op prijzen en uitvoer. van een aantal landbouwproducten. Situatie eerste kwartaal 2016 Effect Russische boycot op prijzen en uitvoer van een aantal landbouwproducten Situatie eerste kwartaal 216 De impact van het Russische embargo op het prijsverloop en de export van de volgende producten

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 458 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over drie koninklijke besluiten m.b.t. de benamingen en de kenmerken van respectievelijk de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde

Nadere informatie

BIJLAGE IX SPECIFICATIES VAN REFERENTIEBRANDSTOFFEN. Technische gegevens van brandstoffen voor het testen van compressieontstekingsmotoren

BIJLAGE IX SPECIFICATIES VAN REFERENTIEBRANDSTOFFEN. Technische gegevens van brandstoffen voor het testen van compressieontstekingsmotoren L 167/104 Publicatieblad van de Europese Unie 25.6.2011 BIJLAGE IX Type: Diesel (B7) SPECIFICATIES VAN REFERENTIEBRANDSTOFFEN Technische gegevens van brandstoffen voor het testen van compressieontstekingsmotoren

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 357 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Europese Controlecampagne Prosafe. JA2014 Akoestisch speelgoed

Europese Controlecampagne Prosafe. JA2014 Akoestisch speelgoed Europese Controlecampagne Prosafe JA2014 Akoestisch speelgoed Belgische resultaten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 26 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 September 1986 betreffende

Nadere informatie

Europese Controlecampagne. JA2015 plastic speelgoed

Europese Controlecampagne. JA2015 plastic speelgoed Europese Controlecampagne JA2015 plastic speelgoed Belgische resultaten 2017 Disclaimer Dit rapport is het resultaat van de gezamenlijke markttoezichtactie JA2015 rond producten die vallen onder de Richtlijn

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

maandag 9 oktober

maandag 9 oktober maandag 9 oktober 2006 1 PROGRAMMA-OVEREENKOMST GECOORDINEERDE TEKST VAN 1 OKTOBER 2006 maandag 9 oktober 2006 2 PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN VAN DE AARDOLIEPRODUCTEN.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens JAARVERSLAG 2016 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 70 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Kwaliteit van de in het wegvervoer in de Europese Unie gebruikte en dieselbrandstof:

Nadere informatie

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas Werking automatische toepassing 1. Wie is verantwoordelijk voor de automatische toepassing?... 1 2. Hoe wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?...

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens JAARVERSLAG 2014 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE

IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE PROCEDURE V15-3-01-N Datum: 08-04-2002 Pagina: 2/5 IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE AANWIJSINRICHTING BIJ EEN MEETINSTALLATIE GEMONTEERD OP EEN TANKWAGEN 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten

februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten Deze brochure heeft als doel meer informatie te verstrekken over het hoge snelheid breedbandinternet en het Europese infrastructuurprogramma Connecting

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2014 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 0.1.01.2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Het verloop van de kostprijs van een zichtrekening tussen 2011 en 2015... 2 2.1. Methode... 2 2.2.

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2015 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/029 BERAADSLAGING NR 09/020 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN.

TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN. maandag 9 oktober 2006 1 TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN. ARTIKEL 1. De maximum verkoopprijs van de bij de artikels

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren.

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren. NOTARISBAROMETER VASTGOED AAN DE KUST WWW.NOTARIS.BE S1 2017 VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen

Nadere informatie

BIJLAGE. Omschrijvingen van de door de lidstaten aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verstrekken informatie:

BIJLAGE. Omschrijvingen van de door de lidstaten aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verstrekken informatie: bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 216 van 14/08/99 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1999 houdende uitvoering van Beschikking 1999/280/EG van de Raad betreffende een communautaire

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

februari 2010 Machinerichtlijn

februari 2010 Machinerichtlijn februari 2010 Machinerichtlijn Machinerichtlijn 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Aardolie 2003 ... Feiten & Cijfers, Beleid en Gegevenstabellen. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie

Aardolie 2003 ... Feiten & Cijfers, Beleid en Gegevenstabellen. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie . FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie Koning Albert II laan,16 1000 Brussel http://www.mineco.fgov.be Aardolie 2003.......... Feiten & Cijfers, Beleid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

Campagne branddekens Eindrapport

Campagne branddekens Eindrapport Campagne branddekens 2009 Eindrapport Inleiding Het doel van deze campagne was om de conformiteit van de branddekens met de essentiële veiligheidseisen te controleren volgens de wet van 9 februari 1994

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 2 INITIATIEFNOTA De stijging van de accijnzen levert nauwelijks geld op

Nadere informatie

Adviesprijzen voor diesel en gasolie

Adviesprijzen voor diesel en gasolie Pagina 1 van 6 Adviesprijzen voor diesel en gasolie Opgesteld door Erik Backer van Ommeren Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Aanpak...2 3. Grafiek 1 (adviesprijzen die parallel lopen met de referentie)...2

Nadere informatie

Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport

Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport TOEVOEGEN VAN BIODIESEL IS NIET ZONDER GEVOLGEN Ontwikkelingen dieselbrandstof (EN590) Afbouw van de zwavelcomponent van 0,2% in 1993 tot 0,001% in 2009

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie