Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010"

Transcriptie

1 Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2010

2 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Internetversie

3 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Inhoud Inhoud...3 Lijst van grafieken...4 Lijst van tabellen...4 Afkortingenlijst...5 >1. Activiteiten Fapetro Nieuwe contracten privélabo s Nieuwe contracten voor de levering van recipiënten Staalafname gasolie verwarming in de gehele distributieketen...6 >2. Resultaten voor Resultaten van brandstofstalen voor Resultaten stalen van gasolie verwarming...15 >3. Financieel verslag Inkomsten Uitgaven...17

4 Lijst van grafieken Grafiek 1. Aantal genomen stalen per jaar...8 Grafiek 2. Verdeling van de brandstoftypes van de genomen stalen in Grafiek 3. Aantal tankstations in België op 31 december...9 Grafiek 4. Aandeel niet-conforme stalen in het totale pakket, Grafiek 5. Percentage niet-conforme stalen, Grafiek 6. Percentage niet-conforme stalen bij privépompen van Lijst van tabellen Tabel 1. Analyseresultaten publieke pompen in Tabel 2. Analyseresultaten pompen voor eigen gebruik in Tabel 3. Analyseresultaten gasolie verwarming en gasolie extra in Tabel 4. Bijdrage per product...16 tolotola - Fotolia.com Tabel 5. Trimestriële inkomsten en uitgaven van Fapetro in

5 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Afkortingenlijst DLD v/v % Fapetro FAME ETBE l Mt RON/ MON CFPP VP Laboratoria van de defensie volume/ volume percent Fonds voor de analyse van aardolieproducten Fatty acid methyl ester Ethyl tertiair butyl ether liter metrieke ton Research octane number/ Motor octane number: deze eigenschap laat toe de zelfontbranding van benzine te meten en zijn klopvastheid Bijvoorbeeld voor benzine Euro95 is de RON 95, als de waarde kleiner is dan deze waarde kan men een oorverdovend lawaai horen bij het starten van de motor Cold filter plugging point: Dit is de laagste temperatuur waarbij de brandstof (diesel) nog filtreerbaar is, dit gaat de vorming van paraffines tegen die de filter van de motor kunnen verstoppen vlampunt: het is de laagste temperatuur waarbij de toepassing van een vlam de ontbranding en de verspreiding van de vrijgekomen dampen van het product veroorzaakt 5 il-fede - Fotolia.com

6 >1. Activiteiten Fapetro 1.1. Nieuwe contracten privélabo s 6 Na een openbare aanbesteding werden er in december 2009 met een privélabo een nieuw contract afgesloten. Die nieuwe contracten werden toegewezen aan een labo voor de uitvoering van systematische controles Nieuwe contracten voor de levering van recipiënten Na een procedure van openbare aanbesteding werd aan dezelfde firma als die van het voorgaande contract op 9 september 2009 een nieuw contract toegekend voor de levering van recipiënten waarin de monsters verpakt worden. Dit gebeurde ondanks de geleverde inspanningen om het bestek minder beperkend op te stellen niettegenstaande de technische eisen van de norm NBN EN Die toekenning gebeurde voor één jaar met mogelijkheid tot maximaal twee maal verlenging Staalafname gasolie verwarming in de gehele distributieketen lnzyx - Fotolia.com Ter aanvulling van de controles van gasolie verwarming die reeds gebeuren bij secundaire depots en tijdens de levering van deze brandstof aan de eindverbruiker heeft Fapetro beslist deze controles uit te breiden tot de primaire depots. Dit om het toezicht in heel de distributieketen te garanderen.

7 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Onderhandelingen worden genomen binnen het Beheerscomité van Fapetro enerzijds en anderzijds met de Belgische Petroleumfederatie om de controles uit te voeren. In navolging van deze onderhandelingen werd een consensus gevonden tussen de verschillende betrokken partijen en werd een staalafnameprocedure overeengekomen waarbij rekening gehouden wordt met technische mogelijkheden van staalafname en toegangsmogelijkheden tot de verschillende sites. In samenwerking met de Belgische petroleumfederatie heeft Fapetro een database van alle primaire depots, gesitueerd in België, aangelegd. De resultaten van deze controles zullen geëvalueerd worden na een periode van 1 jaar. Op basis van die evaluatie wordt een beslissing genomen door het beheerscomité voor het uitvoeren van de controles, de frequentie van de staalafname en voor de eventuele uitbreiding naar andere producten zoals diesel en benzine. De eerste controles van de primaire depots zijn voorzien voor het eerste trimester van Volgens de consensus zal de staalafname van gasolie verwarming gebeuren met volgende frequentie: 1. Een monstername per trimester per depot, zolang de resultaten van de analyse conform de specificaties zijn. 2. Indien het resultaat van de analyse niet conform de specificaties is, wordt een nieuwe monstername uitgevoerd binnen 4 tot 5 weken. Wanneer het resultaat van die monstername terug conform is, wordt de frequentie van monstername terug zoals in punt 1 De kosten gelinkt aan de controles zijn voor rekening van Fapetro, maar indien een staal als niet-conform is bevonden, dient de verantwoordelijke van het depot een boete te betalen zoals het bij een publieke pomp het geval is. 7

8 >2. Resultaten voor Resultaten van brandstofstalen voor 2010 In 2010 werden steekproefsgewijs stalen genomen van diesel, benzine en gasolie verwarming bij publieke, privé- en secundaire pompen, verdeeld over heel België. 8 Fapetro heeft brandstofstalen bestemd voor wegvervoer genomen in De verdeling van het jaarlijkse aantal genomen stalen voor wegvervoer bij de publieke en privépompen wordt in grafiek 1 weergegeven. Die grafiek illustreert dat er zowel bij de publieke als bij de privépompen minder stalen werden genomen in Grafiek 1. Aantal genomen stalen per jaar jaochainoi - Fotolia.com Bron Fapetro.

9 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» In 2010 werd een nieuwe verdeling van de staalneming van de verschillende types motorbrandstoffen en gasolie verwarming toegepast zodanig dat de genomen staaltypes in overeenstemming zouden zijn met het verloop van de verkoop van de verschillende brandstoffen op de Belgische markt. Grafiek 2 toont aan dat de verdeling van de genomen brandstoftypes door Fapetro in 2010 een goede weerspiegeling geeft van de marktrealiteit tankstations van brandstoffen werden in 2010 gecontroleerd. Grafiek 3. Aantal tankstations in België op 31 december Grafiek 2. Verdeling van de brandstoftypes van de genomen stalen in 2010 (in procent van het totaal) 9 Bron: Fapetro. Bron Fapetro Resultaten stalen van motorbrandstoffen bij de publieke pompen Publieke pompen zijn alle ondernemingen die brandstoffen verkopen aan de eindverbruiker. Ze omvatten de tankstations waar burgers over heel België kunnen tanken en brandstof kunnen kopen in kleine volumes. Grafiek 3 geeft de evolutie van het aantal tankstations vanaf de oprichting van Fapetro weer. Hieruit blijkt dat voor de laatste 5 jaren het aantal tankstations stabiel blijft. Guido Vrola - Fotolia.com

10 Tabel 1. Analyseresultaten publieke pompen in 2010 Brandstof Aantal genomen stalen Overtredingen Niet-conforme stalen Aantal in % totaal Aantal in % totaal ES 10S , ,57 Super+10S , ,85 Diesel10S , ,63 Totaal , ,32 Bron: Fapetro Tabel 1 geeft het aantal geanalyseerde stalen, het aantal overtredingen en het aantal niet-conforme stalen weer. Het aantal overtredingen geeft het exacte aantal gevonden overtredingen weer, dus het aantal parameters waarbij een overtreding werd teruggevonden. Anderzijds, wetende dat een staal één of meerdere overtredingen kan hebben, kan een staal verschillende niet-conformiteiten vertonen. Dit verklaart waarom het totale percentage van de overtredingen groter is dan het totale percentage niet-conforme stalen. Het percentage niet-conforme stalen bij de publieke pompen in 2010 bedroeg 3,32 % t.o.v. 1,94 % het voorgaande jaar. Deze lichte stijging is deels te verklaren doordat in het jaar 2010, zoals reeds in paragraaf 2 aangegeven, de staalafname werd aangepast in functie van het aandeel diesel, benzine en gasolie verwarming overeenkomstig het marktaandeel van deze verschillende brandstoftypes. Het zijn vooral de brandstoffen waarbij groter risico is op overtreding(en) waarvan stalen worden genomen. zorandim75 - Fotolia.com

11 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Grafiek 4. Aandeel niet-conforme stalen in het totale pakket, Anderzijds wordt er in het algemeen een stijging van het totale aantal niet-conforme stalen en overtredingen opgetekend. Niettemin is het totaal aantal overtredingen gecombineerd met het totaal aantal niet-conforme stalen acceptabel gebleven. De evolutie van het aantal niet-conforme stalen t.o.v. het aantal geanalyseerde stalen bij de publieke pompen vanaf de oprichting van Fapetro wordt in grafiek 4 weergegeven. Grafiek 5 geeft het percentage niet-conforme stalen voor de afgelopen tien jaar van stalen genomen bij de publieke pompen bestemd voor wegvervoer. 11 Bron: Fapetro. Grafiek 5. Percentage niet-conforme stalen, Bron: Fapetro. ijdema - Fotolia.com

12 Resultaten van de staalafnames van gasolie diesel bij de publieke pompen Zoals eerder reeds vermeld, werd er een groter aantal stalen van diesel genomen in In 2010 werden er 2,63 % van de dieselstalen niet-conform bevonden tegenover 1,86 % in Afbeelding staal met tekst ernaast Net zoals vorig jaar werden er dit jaar opnieuw minder vlampuntovertredingen gevonden. Een te lage waarde van het vlampunt van een dieselproduct kan een gevaar inhouden. Dit kan zich voordoen wanneer een contaminatie met benzine optreedt. Anderzijds werden in 2010 meer zwavelovertredingen vastgesteld dan in Dit kan deels verklaard worden doordat er meer stalen werden genomen van diesel in 2010 dan in 2009, wetende dat een zwavelovertreding de meest voorkomende overtreding is ten gevolge van gekende problemen met gasolie verwarming 1000 ppm en diesel Resultaten van de staalafnames van benzine E95 10S bij de publieke pompen In 2010 werden er stalen genomen waarbij 4,47 % van de genomen stalen niet conform waren t.o.v. 1,40 % in Respectievelijk 62,5 % en 19,6 % van alle dampspanningsovertredingen werden gemaakt in de maanden mei en juni. Deze overtredingen zijn voornamelijk te wijten aan een mengeling van winter- en zomerkwaliteit en worden meestal bij kleinere stations met een laag debiet vastgesteld. April is eigenlijk de overgangsmaand voor winter - naar zomer -kwaliteit. Ondanks de verschillende sensibiliseringsacties over het respecteren van de specificaties van deze parameter slagen een aantal uitbaters ook na de transitieperiode er niet in zich tijdig aan te passen aan de geldende specificatie. Daarnaast waren er nog 12 ethanolovertredingen, 4 overtredingen voor het zuurstofgehalte. En verder nog enkel kleine overtredingen voor de distillatie, VLI-index, het octaangetal MON en RON Resultaten van de staalafnames van benzine E98 10S bij de publieke pompen kazoo80 - Fotolia.com Voor super+ 10S werden er 5,85 % van de genomen stalen niet-conform bevonden in % van alle geconstateerde overtredingen waren te wijten aan de dampspanning. De overige 4 overtredingen werden gemaakt voor de parameter MON.

13 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Resultaten van de staalafnames van motorbrandstoffen bij de privépompen Grafiek 6. Percentage niet-conforme stalen bij privépompen van In 2010 werden bij de privépompen iets minder stalen genomen dan in Net als vorige jaren werden er voornamelijk monsters genomen van gasolie. Het aandeel genomen dieselstalen bedroeg 96 % van het totaal genomen stalen. Ter herinnering: de term privépompen omvat alle pompen waarvan de brandstof dient voor eigen gebruik en bijgevolg in geen geval is bestemd voor verkoop. Tabel 2. Analyseresultaten pompen voor eigen gebruik in 2010 Brandstof Aantal genomen stalen Overtredingen Aantal in % totaal Niet-conforme stalen Aantal in % totaal ES 10S , ,77 Super+10S , ,88 Diesel 10S , ,45 Totaal , ,10 Bron: Fapetro Tabel 2 geeft een overzicht van de analyseresultaten bij de pompen voor eigen gebruik. Het aantal niet-conforme stalen stiijgt t.o.v. het voorgaande jaar. In 2009 bedroeg het aantal niet-conforme stalen 9,72 % en 18,1 % in Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het terugvinden van meer zwavelovertredingen in de marge van 10 tot 20 mg/kg zwavel. Bron: Fapetro. 13 Elenarts - Fotolia.com

14 Resultaten van de staalafname van diesel 10S bij de privépompen In 2010 werden bij de privépompen van gasolie 1605 stalen genomen. 17 % van de stalen waren niet-conform. Bij diesel 10S werden hoofdzakelijk overtredingen gevonden voor het zwavelgehalte (257 overtredingen) en de Euromarker (75 overtredingen). Daarnaast waren en nog 8 CFPP overtredingen, 2 overtredingen voor het vlampunt, 8 FAMEovertredingen en telkens 1 overtreding voor de massadichtheid en het smerend vermogen. Afb bio pomp in veld tussen tekst plaasten, in de buurt van het woord FAME 14 Bij de pompen voor eigen gebruik zijn er bij het zwavelgehalte en in mindere mate bij de Euromarker de meeste overtredingen geconstateerd. Mogelijks is dit te wijten aan contaminatieproblemen tussen gasolie verwarming en gasolie wegvervoer tijdens de levering, aangezien het dikwijls niet mogelijk is om een logistieke keten voor elk brandstoftype toe te wijzen. Bijgevolg werd er geconstateerd dat meer dan 75 % van de zwavelovertredingen kleine overtredingen zijn en zich bevinden in het lage bereik van 20 mg/kg Resultaten van de staalafnames van benzine E98 10S bij de privépompen In 2010 blijf het aantal overtredingen constant in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor het aantal genomen stalen werden er 44,19 % overtredingen teruggevonden en in 2009 een beetje meer met 45,45 %. Het betrof hier 15 dampspanningsovertredingen en 2 overtredingen voor het RON- en MON-gehalte Resultaten van de staalafnames van benzine E95 10S bij de privépompen Benzine E95 is erg gering beschikbaar bij de privépompen, dit verklaart het relatief laag aantal genomen stalen. 30,77 % van de stalen vertoonden een overtreding. De vastgestelde overtredingen hadden enkel betrekking op de dampspanning. drx - Fotolia.com

15 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2.2. Resultaten stalen van gasolie verwarming In 2010 werden 714 stalen geanalyseerd van gasolie verwarming. Deze stalen werden genomen bij publieke, privépompen, secundaire depots en tijdens levering bij de klant. Het totale percentage niet-conforme stalen vertoont een lichte daling in vergelijking met de 3 voorgaande jaren. Zowel voor het brandstoftype gasolie verwarming 1000 ppm als voor gasolie verwarming extra is er een verbetering merkbaar in vergelijking met het jaar De overtredingen waren bij de publieke en privépompen hoofdzakelijk te wijten aan het zwavelgehalte. In de meeste gevallen ging het hier om gevallen van contaminatie tussen gasolie verwarming 1000 ppm en gasolie extra tijdens de levering, aangezien het dikwijls niet mogelijk is voor elke brandstoftype een aparte logistieke keten te voorzien. Tabel 3 geeft een overzicht van de analyseresultaten bij gasolie verwarming en gasolie extra in Tabel 3. Analyseresultaten gasolie verwarming en gasolie extra in 2010 Brandstof Publiek Privé Aantal stalen Aantal overtredingen % Aantal stalen Aantal overtredingen Gasolie verwaming , ,0 Gasolie extra , ,3 Totaal , ,6 % 15 Bron: Fapetro Paulus Nugroho R - Fotolia.com

16 >3. Financieel verslag 3.1. Inkomsten 16 De inkomsten van het Fapetrofonds zijn afkomstig van de bijdragen die door operatoren betaald moeten worden op bepaalde aardolieproducten die zij op de Belgische markt in verbruik stellen, de kosten verbonden aan niet-conforme analysestalen en een financiële compensatie voor verrichtingen uitgevoerd voor rekening van het sociaal Stookoliefonds en het Bodemsaneringsfonds voor tankstations (vzw Bofas). Tabel 4 geeft de bijdragen weer die voor elk energieproduct zijn vastgesteld. Tabel 4. Bijdrage per product Aard van het product Benzines voor motorvoertuigen Gasolie diesel voor wegvoertuigen Gasolie voor verwarming of huisbrandolie Residuele brandstoffen of zware stookolie Bijdrage 0,25 euro / 1000 l 0,25 euro / 1000 l 0,25 euro / 1000 l 0 euro / Mt Bron: Fapetro. mipan - Fotolia.com

17 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 3.2. Uitgaven De uitgaven van het fonds dienen om alle kosten voor de organisatie van de controle en het toezicht op de kwaliteit van aardolieproducten te dekken. Het gaat om de uitgaven voor de kosten van de brandstof bij de staalafname, de analyse en tegenanalysekosten voor de stalen, de aankoop van specifiek benodigd materieel en personeels- en logistieke uitgaven. Tabel 5 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in Tabel 5. Trimestriële inkomsten en uitgaven van Fapetro in 2010 (in euro) Inkomsten Uitgaven Budget Werkelijk Budget Werkelijk Q , , , ,42 17 Q , , , ,89 Q , , , ,47 Q , , , ,30 Jaarlijks totaal , , , ,08 Bron: Fapetro. ALAIN VERMEULEN - Fotolia.com

18 Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnummer:

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Verslag van de activiteiten van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten 24 Inhoudstafel 1 1. Activiteiten van Fapetro in 24. 9

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 458 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over drie koninklijke besluiten m.b.t. de benamingen en de kenmerken van respectievelijk de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 357 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 26 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 September 1986 betreffende

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/029 BERAADSLAGING NR 09/020 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN.

TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN. maandag 9 oktober 2006 1 TECHNISCHE BIJLAGE BIJ DE PROGRAMMA-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELING VAN DE MAXIMUM VERKOOPPRIJZEN DER OLIEPRODUCTEN. ARTIKEL 1. De maximum verkoopprijs van de bij de artikels

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

februari 2010 Machinerichtlijn

februari 2010 Machinerichtlijn februari 2010 Machinerichtlijn Machinerichtlijn 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport

Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport Effecten van biodiesel toevoeging in de watersport TOEVOEGEN VAN BIODIESEL IS NIET ZONDER GEVOLGEN Ontwikkelingen dieselbrandstof (EN590) Afbouw van de zwavelcomponent van 0,2% in 1993 tot 0,001% in 2009

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Aardolie 2003 ... Feiten & Cijfers, Beleid en Gegevenstabellen. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie

Aardolie 2003 ... Feiten & Cijfers, Beleid en Gegevenstabellen. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie . FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie, Afdeling Aardolie Koning Albert II laan,16 1000 Brussel http://www.mineco.fgov.be Aardolie 2003.......... Feiten & Cijfers, Beleid

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Mondgezondheidsrapport

Mondgezondheidsrapport Mondgezondheidsrapport sensibiliseringproject Glimlachen.be 2014 Effectevaluatie van een 4-jaar longitudinaal sensibiliseringproject in scholen in Vlaanderen Samenvatting J Vanobbergen Glimlachen - Souriez

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD L 84/23 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD BESCHIKKING VAN DE RAAD van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellingen van de accijns op bepaalde minerale

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) N. 2005 3700 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) [C 2005/21182] ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012

Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012 Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012 1. Consumptieprijsindex Brussel, 27 september 2012 De consumptieprijsindex stijgt in september 2012 met 0,21 punt ten opzichte van vorige maand en bedraagt

Nadere informatie

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 1 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en Inhoud 1. Achtergrond

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken bareqts rans 902644/16357071089 Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken C/09/486070 1 HA RK 15/137 AANTEKENINGEN MONDELINGEN BEHANDELING VERZOEKSCHRIFT PREPROCESSUELE COMPARITIE van

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Alles over. motorbrandstoffen

Alles over. motorbrandstoffen Alles over motorbrandstoffen Ten geleide In tegenstelling tot wat velen denken, zijn niet alle brandstoffen identiek. Inderdaad, bij elk merk bestaan er verschillende kwaliteiten die een merkelijke invloed

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

met een misleidend uiterlijk

met een misleidend uiterlijk Producten met een misleidend uiterlijk 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be tel. 02

Nadere informatie

Feestvuurwerk wettig en veilig verkopen Toelichting van de reglementering aan de kleinhandelaars

Feestvuurwerk wettig en veilig verkopen Toelichting van de reglementering aan de kleinhandelaars november 2015 Feestvuurwerk wettig en veilig verkopen Toelichting van de reglementering aan de kleinhandelaars 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Energieprijs en energiearmoede

Energieprijs en energiearmoede 1 Energieprijs en energiearmoede Een artikel van het Trefpunt Economie - een publicatie van de FOD Economie Voorgesteld in november 2013 op het 20 e congres van de Franstalige economen Auteurs: Bonnard,

Nadere informatie

Aandachtspunten en procedures m.b.t. de rapportering en inspectie van voorraden onder APETRA ticketcontract Versie d.d.

Aandachtspunten en procedures m.b.t. de rapportering en inspectie van voorraden onder APETRA ticketcontract Versie d.d. Aandachtspunten en procedures m.b.t. de rapportering en inspectie van voorraden onder APETRA ticketcontract Versie d.d. januari 2013 Dit document refereert aan en concretiseert de contractuele bepalingen

Nadere informatie

januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten Deze brochure is het resultaat van de samenwerking tussen FETRAPI en de FOD Economie. 2 FETRAPI:

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Uw machine is afgetankt met ASPEN 4

Uw machine is afgetankt met ASPEN 4 Verkrijgbaar in de volgende eenheden: 5 liter ijzersterke veiligheidscan 25 liter can 60 liter drum 200 liter vat Uw machine is afgetankt met ASPEN 4 ASPEN 4 is een reukloze, lang houdbare benzine die

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

De Caddy Van en Maxi Van

De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Kostenbewuste ondernemers zoeken doorgaans een bedrijfsvoertuig dat niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Verslag BRUGEL-RAPP-20101008-11 over het jaarrendement van de uitbating van warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor 2009 Opgesteld

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Belgische Petroleum Federatie JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2010 1

Belgische Petroleum Federatie JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2010 1 Belgische Petroleum Federatie JAARVERSLAG 2011 Jaarverslag 2010 1 Kerncijfers België 2007 2008 2009 2010 2011 Marktaandeel van ruwe olie in de primaire energieconsumptie % 39,2 42,2 43,0 40,3 Invoer van

Nadere informatie

Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Jaarverslag 2013 Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE FISC 25 E ER 65 E V 134 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Een andere manier om te investeren in immobiliën

Een andere manier om te investeren in immobiliën Een andere manier om te investeren in immobiliën 2 Uw klanten zijn bekommerd om stabiliteit en groei? [ C RE, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt INVEST Als makelaar weet u beter dan wie ook hoe

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108 1/ 13 BE001 19/03/2013 - BDA nummer: 2013-505634 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verkuil & Moree BV Milieubarometer - 2013 Verkuil & Moree BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108 1/ 12 BE001 17/12/2012 - BDA nummer: 2012-529212 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE GLOBAAL RAPPORT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE GLOBAAL RAPPORT FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE DIENST VOOR LABORATORIA VAN KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN DESKUNDIGEN GLOBAAL RAPPORT

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie