Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak"

Transcriptie

1 Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

2 Het voortgezet onderwijs staat steeds meer voor de uitdaging om opbrengstgericht te werken. Het rendement moet omhoog en de leeropbrengsten moeten zichtbaar worden gemaakt. Om dit goed te kunnen doen is de doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw essentieel. Een belangrijk moment in de overgang van onderbouw naar bovenbouw is het moment dat uw leerlingen de profielkeuze maken. Met een goed inzicht in wat uw leerling per vak weet, doet en snapt aan het einde van de onderbouw, kunt u een goede diagnose stellen en uw leerlingen nog beter adviseren bij hun profielkeuze. Om u hierbij te ondersteunen, ontwikkelt Bureau ICE de TOA Profielkeuzetoetsen voor de vakken biologie, economie, natuurkunde en wiskunde. Met een uitgebreide rapportage voor u en een certificaat voor uw leerling. Toetsen in drie stappen: 1 Selecteer de toets 2 Selecteer de leerlingen 3 Bepaal het tijdstip Aan de slag met de TOA Profielkeuzetoets

3 in het kort : De TOA Profielkeuzetoets Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde geeft inzicht in waar de leerling staat ten opzichte van de generieke tussendoelen; bestaat uit twee profielkeuzetoetsen (1e kans & herkansing) per vak voor eind onderbouw vmbo en havo; geeft een valide en betrouwbare meting waar de leerling staat, gebaseerd op de tussendoelen van SLO; bevat toets op drie cognitieve niveaus: weten, doen, snappen; geeft uitslag op leerlijn én op cognitief niveau (weten-doen-snappen), zodat de docent per vak een gericht advies kan geven aan de leerling; wordt voor 80% van de antwoorden automatisch beoordeeld. Het overige deel wordt handmatig beoordeeld door de docent met behulp van een gespecificeerd correctiemodel; leidt tot een certificaat met cijfer, dat kan dienen als afsluiting van het vak in de onderbouw; bevat een koppeling vanuit de TOA met Magister en SOM.

4 Wat is de TOA Profielkeuzetoets? Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Methodeonafhankelijk De profielkeuzetoets is een methodeonafhankelijke toets. Het maakt dus niet uit welke methode u gebruikt voor het betreffende zaakvak, omdat de toets is gebaseerd op generieke eisen: de tussendoelen van het SLO. Deze tussendoelen zijn opgesteld voor alle vakken van het voortgezet onderwijs en beschrijven de vakkennis en vaardigheden die een leerling moet beheersen aan het eind van de onderbouw. Deze tussendoelen zorgen ervoor dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs een richtlijn hebben waar zij met hun onderwijs naar toe moeten. Ook maken ze inzichtelijk wat een leerling moet kennen en kunnen aan het einde van de onderbouwperiode. In bijgaande afbeelding vindt u een voorbeelduitwerking van een deel van een leerlijn. Het SLO heeft namelijk leerlijnen gespecificeerd, waarbinnen subkernen en tussendoelen zijn geformuleerd en beschreven. De TOA Profielkeuzetoets wordt opgesteld aan de hand van deze subkernen en tussendoelen. Leerlijn Subkernen Inhouden Tussendoelen Vraag en aanbod Hoe werkt de markt? Met voorbeelden uitleggen op welke wijze consumenten een verschil nastreven tussen de te betalen prijs en de betalingsbereidheid. Beschrijven dat marktevenwicht ontstaat als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn en dit grafisch onderbouwen. Uitleggen op welke wijze de omzet wordt verkregen en rekenkundig onderbouwen. 3. markt Goederen en diensten Marketing en personeel Financiën Wat wordt er verhandeld en op welke wijze? Hoe worden de producten aan de man gebracht en door wie? Op welke wijze komt de kostprijs van een product of dienst tot stand? Concrete markten en abstracte markten onderscheiden. Voorbeelden geven van personeelsbeleid. De kostprijs van een product berekenen. Balans Activa en passiva Een eenvoudige balans opstellen inclusief mutaties. Voorbeeld van leerlijn 3 uit de tussendoelen economie havo van SLO

5 herkennen aanwijzen ordenen benoemen de niëren opsommen beschrijven in eigen woorden uitleggen voorbeelden geven vergelijken classi ceren samenvatten concluderen grote lijnen aangeven hoofd- en bijzaken onderscheiden evalueren Deze toetsfeedbackwijzer is een bijlage bij toets nummer 3. toets is een uitgave van Bureau ice. u kunt de toetsfeedbackwijzer ook downloaden op onderbouwen beargumenteren conclusies aantonen standpunt innemen analyseren ontwikkelen oplossingen voorstellen plannen ontwikkelen advies geven voorspellen totaal aantal totaal aantal totaal aantal percenta e percenta e percenta e Toetsfeedbackwijzer [2].indd :37 Weten, doen en snappen De profielkeuzetoets bevat opgaven op drie cognitieve niveaus, namelijk weten, doen en snappen: Op het niveau weten meet de toetsopgave of de leerling het geleerde kan reproduceren, bijvoorbeeld Wat betekent x?. Op het niveau doen meet de toetsopgave of de leerling het geleerde kan toepassen met een geautomatiseerde strategie, bijvoorbeeld Geef een voorbeeld van y. Op het niveau snappen meet de toetsopgave of de leerling inzicht heeft in het geleerde door bestaande strategieën te combineren of gebruik te maken van een eigen strategie, bijvoorbeeld Onderbouw waarom z. De drie cognitieve niveaus, weten, doen en snappen staan verder uitgewerkt in de ToetsfeedbackWijzer en de LeerlingWijzer. Rapportage De diagnostische rapportage maakt direct zichtbaar hoe de leerling scoort op de verschillende cognitieve niveaus. Deze informatie helpt de leerling verder om een keuze te maken voor een bepaald vak. De uitgebreide analysemogelijkheden geven de docent inzicht in waar een leerling, klas of leerjaar staat ten opzichte van de tussendoelen. Deze informatie kan de docent vervolgens in het volgend schooljaar inzetten om zijn onderwijs mee vorm te geven. Vakkeuze Op het moment dat de leerling moet kiezen voor een bepaald profiel, gaat de leerling keuzes maken tussen verschillende vakken. De keuze voor een vak hangt voor de leerling ook af van beheersing van de leerstof van dit vak. Met de TOA Profielkeuzetoets kan de leerling toetsen in hoeverre hij of zij de leerstof beheerst van een vak. Deze uitslag kan de leerling helpen bij de keuze voor een bepaald vak. Daarnaast krijgt de leerling ook inzicht in de verschillende kerndoelen; hoe goed en op welk kennis-niveau (weten, doen en snappen) beheerst de leerling deze kerndoelen? Onderstaand een afbeelding van de ToetsfeedbackWijzer. Meer informatie en een download kunt u vinden op toetsfeedbackwij er basis zaakvakken weten doen snappen plus basis plus basis plus Certificaat Als docent heeft u de mogelijkheid om een officieel certificaat aan te voor leerlingen die het vak afsluiten. Hiermee kan de leerling aantonen dat hij een officiële toets heeft gemaakt die is gebaseerd op de landelijke generieke eisen voor het betreffende vak. Ook staat vermeld met welk cijfer de leerling het betreffende vak heeft afgesloten. Dit certificaat bevestigt dat de leerling bekwaam is in het behalen van de generieke SLO-tussendoelen van het betreffende vak. Dit officiële certificaat kunt u aan bij Bureau ICE.

6 Voordelen van de TOA Profielkeuzetoets een diagnostische, methodeonafhankelijke toets die inzicht geeft in waar uw leerling staat ten opzichte van de SLO-tussendoelen een uitslag die zowel de docent als de leerling informatie geeft die kan helpen bij de vakkeuze voor de bovenbouw een automatische beoordeling van ongeveer 80% van de antwoorden een certificaat met cijfer, dat kan dienen als afsluiting van het vak in de onderbouw koppeling met Magister en SOM

7 De potentie van de leerling duidelijk en direct in beeld Ja, ik wil meer informatie over de TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Naam: Functie: School: adres: Telefoonnummer: Of kijk op

8 Over de makers van de TOA Profielkeuzetoets - Bureau ICE Bij Bureau ICE geloven we dat iederen zich moet kunnen ontwikkelen op een manier die voor hem of haar passend is. Toetsen zijn altijd een middel en geen doel op zich. Als dé expert in het ontwikkelen van toetsen en examens, maakt Bureau ICE al ruim 25 jaar methodeonafhankelijke toetsen voor het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. Deze (ruim 700) door de inspectie goedgekeurde toetsen worden afgenomen in de TOA, het toets- en leerlingvolgsysteem van Bureau ICE. Bureau ICE heeft ook de IEP Eindtoets voor het basisonderwijs ontwikkeld. Meer informatie Wilt u meer informatie over de TOA Profielkeuzetoets? Of wilt u meer informatie over de TOA voor het voortgezet onderwijs? Neem dan contact met Jochem Winkelman: of Stan Broos: Meer informatie over de ToetsfeedbackWijzer en LeerlingWijzer vindt u op Volg ons ook op Twitter BUREAU ICE Postbus AD CULEMBORG T F [Bank] [IBAN] NL85INGB [BTW] NL B01 [Kvk] [ISO] gecertificeerd Godfried Bomansstraat WR CULEMBORG toets.nl Bureau ICE T.a.v. Dhr. Stan Broos Antwoordnummer VB Culemborg