KPJ= Kennispla-orm jobcoaching. Jobcoaching - Een vak apart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPJ= Kennispla-orm jobcoaching. Jobcoaching - Een vak apart"

Transcriptie

1 KPJ= Kennispla-orm jobcoaching Jobcoaching - Een vak apart

2 1 Introduc:e Wie zijn wij? Merijn van Gorkum Luc Bannink Evelien in t Veld Jobcoaching een vak apart

3 DOEL: INFORMATIE OVER JOBCOACHING EN MEERWAARDE KENNISMAKING MET PRAKTIJKSITUATIES Programma PROGRAMMA: WIE IS KPJ EN WAAR STAAT HET VOOR HISTORIE JOBCOACHING METHODIEK BEGELEID WERKEN JOBCOACH PROTOCOL DE PRAKTIJK REGISTER JOBCOACH VRAGEN EN AFRONDING Jobcoaching een vak apart

4 2 Jobcoaching een vak apart

5 Kennispla-orm Jobcoaching KPJ Wat wil het bereiken? Het Kennispla-orm Jobcoaching (KPJ) is opgericht met het doel om het vak Jobcoaching meer vorm en inhoud te geven. Dit doet het kennispla-orm door: Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers. Noodzaak, nut en de werkwijze Jobcoaching landelijk onder de aandacht te brengen. Kennis te vergaren, te ontwikkelen, te koppelen en te delen. Het vak van de Jobcoach transparant en meetbaar te maken en de effecten van de jobcoaching aan te tonen.

6 Beroepsvereniging jobcoaches Beroepsvereniging jobcoaches Wat wil het bereiken? Opgericht kwaliteit jobcoaching te borgen in een register. Dit doet de beroepsvereniging door: Een kwaliteitsregister te beheren. Entree- eisen voor het register vast te stellen. Kwaliteitstoets van jobcoachopleidingen door Hebéon te doen. Bij posi:ef resultaat erkennen als opleiding. Stakeholder naar UWV. Contacten onderhouden met belangrijke gesprekspartners als UWV, Landelijke Cliëntenraad, etc.

7 Wat is jobcoaching? 3 Defini:e Historie Doelgroep Jobcoaching een vak apart

8 DefiniTe Ondersteuning bieden bij het verrichten van reguliere arbeid, werk gerelateerde begeleiding, gegeven door een jobcoach.

9 Historie Paul Wehman (VS) eind jaren 70: alterna:ef voor dagbesteding; oneindige begeleiding 1992: Federa:e voor Oudervereniging en in combina:e met S:ch:ng Start Kans 1995: World Associa:on of Supported Employment opgericht 1998: introduc:e Begeleid Werken in Sociale Werkvoorzieningen Nu: jobcoaching voor alle doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidshandicap Ongoing?

10 Doelgroep Wajong Structureel Func:onele Beperking WSW Doelgroep is erg breed: van geen opleiding tot universiteit van gedragsproblemen tot psychische klachten

11 Methodisch werken in het 4 kader van Supported Employment/Begeleid Werken Jobcoaching een vak apart

12 Visie VISIE SUPPORTED EMPLOYMENT Klanten zijn competent Arbeid geef zelfvertrouwen, iden:teit & structuur en draagt bij aan zelfontplooiing Ontwikkeling is omgevingsahankelijk Netwerk is betrokken Mogelijkheden kennen grenzen

13 Supported emplyment Waarom?: Betaald werk als voorwaarde tot integra:e Doelgroep kan en wil werken Sociale Werkvoorziening laat minder mensen toe Uitgangspunten: Gewoon waar dat kan, speciaal waar dat moet Uitgaan van mogelijkheden Aansluiten op individuele behoefes

14 Methodiek Fase 1: Intake en assessment Fase 2: Jobfinding (o.a. jobcarving) Fase 3: Jobanalyse (takenpakket&werkplek) Fase 4: Jobmatching Fase 5: Job(re)design Fase 6: Introduc:e nieuwe werkplek Fase 7: Training on the job Fase 8: Begeleiding buiten werkvloer Fase 9: Ongoing support (baanbehoud)

15 Onderzoek 2008 (Engeland) 61% van de klanten die volgens Supp. Empl. methodiek werken vond een baan t.o.v. 23% die niet deze methodiek volgden; 2/3 van deze 61% vond een baan voor 20 uur of meer per week; De klanten die volgens Supp. Empl. werken, vond 10 weken sneller een baan dan de controlegroep.

16 Samenvaoend: Ieder mens heef recht op maatschappelijke re- integra:e en persoonlijke ontwikkeling. De jobcoach/re- integra:eadviseur biedt een persoonlijk en intensief begeleidingstraject. Noodzakelijk om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De diensten zijn verankerd in de methodiek Supported Employment. Deze is gebruikt voor leidraad Jobcoach.

17 Jobcoaching een vak apart Kernwoorden: Werken in een normaal economisch circuit waarbij uitgegaan wordt van mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden

18 Meer lezen over Supported Employment? hop://www.nvsupport.nl hop://www.wase.net/

19 Kenmerken: Een reguliere onderneming Duurzaam en betaald werk Een jobcoach en een integrale aanpak Persoonlijke ontwikkeling Sociale integra:e, gelijkwaardigheid Economische zelfstandigheid Doelen: Zelfrespect Autonomie Gelijkwaardigheid Rela:es/interac:es Onderdelen traject: Intake Toeleiding (coaching naar werk) Jobcoaching en loopbaanbegeleiding (coaching :jdens werk)

20 BRON: 5 JOBCOACH PROTOCOL Jobcoaching een vak apart

21 Het protocol UWV Protocol Jobcoach 2012: Highlights: Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december Per 15 oktober 2012 is het Erkenningskader 2012 van kracht. Dit betekent dat alle rechtspersonen die Jobcoaching willen uitvoeren aan de eisen in het Erkenningskader 2012 moeten voldoen. Het Erkenningskader 2012 en het Protocol 2012 zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

22 Het protocol Doelgroep jobcoaching: UWV kan aan de volgende personen met een structureel func:onele beperking Jobcoaching toekennen: Dienstbetrekking Proefplaatsing (in eerste instan:e 2 maand maximaal tot 6 maanden na overleg met UWV). Eisen dienstverband: Ondergrens voor toekenning van Jobcoaching : minimaal 8 uur per week te werken en ten minste 20% van het weoelijk minimumloon te verdienen. Maximale duur jobcoaching: Maximaal 3 jaar.

23 Het protocol Begeleidingsregime Jobcoaching Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 (en verder) 1 e half jaar 2 e half jaar zeer licht licht midden intensief 3% 3% licht (zeer licht/ licht) 6% 6% 3% 10% 10% midden 5% licht (zeer licht/ licht/ midden) 3% 15% 15% intensief 7,5% intensief 6%

24 6 De PrakTjk Jobcoaching - een vak apart

25 prak:jkvoorbeelden Koffie?

26 prak:jkvoorbeelden Wakker Worden!

27 prak:jkvoorbeelden Wat zeg je?

28 prak:jkvoorbeelden Wat zeg je?

29 prak:jkvoorbeelden Duidelijke verwachtngen

30 Register 7 Jobcoach: Voorwaarden: HBO uur werkervaring. Afgeronde erkende jobcoachopleiding. Waarom: Kwaliteit en professionaliteit verhogen Vereniging heef beroepsbeeld opgesteld: Beschrijving van beroep, doel, kerntaken, kennis, vaardigheden en autude.

31 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Opmerkingen?