Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl"

Transcriptie

1 Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl

2

3 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl

4

5 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven en bezield terug in de wijk 9 2 Werken doe je samen 19 3 De wijk verpleegkundige nieuwe stijl 27 4 Samenwerken loont 37 5 Excelleren kun je leren 49 Interviews met Monique Spreitzer, Bianca Walden, Lucien van Ruth, Lars Mokveld en Katelijne Schmeink

6 4 Jong geleerd, oud gedaan!

7 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Een meester in het vak word je niet zomaar. Daar is toewijding, discipline en de wil om permanent te leren voor nodig, een grondhouding die veiligheid creëert en de gave om met alles en iedereen te kunnen communiceren. In de wijk zie je mensen vaak in de meest kwetsbare situaties van hun leven maar ook in al hun schoonheid. Dit heeft me altijd geraakt en raakt me nog steeds. Als oprichter en eigenaar van Zusters & Co geef ik samen met mijn co-zusters trainingen aan professionals in de zorg. In dit boekje wil ik mijn passie, kennis en kunde delen. Ik bied mijn visie op de toekomst en reik handvatten aan voor de wijkverpleegkundige nieuwe stijl. Deze handvaten kun je gebruiken in de praktijk van alle dag. haar organisatie daarbij. Deze vakvrouw en haar vakbroeders/collega s wil ik inspireren en ondersteunen met mijn kennis en ervaring. Ik laat ook wijkverpleegkundigen aan het woord die een training volgden bij Zusters & Co. Zij vertellen wat het effect is van de opleiding Excellerende wijkverpleging op hun directe werk en hoe zij hun kennis in de praktijk toe passen. Ook komen een directeur en een bestuursvoorzitter, mijn opdracht gevers, aan het woord met hun visie over nieuwe zorg. Iedereen die de wijkverpleging een warm hart toedraagt wens ik veel plezier met het lezen van mijn pleidooi voor bezield vakmanschap. Vakmanschap door en voor wijkverpleegkundigen. 5 De wijkverpleegkundige van nu is een duizendpoot. Zij bevordert gezondheid en betrekt de cliënt, zijn omgeving, andere hulpverleners, beleidsmakers en Margriet Torny Zusters & Co

8

9 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Voorwoord 7 Voor ik in 2009 bij ZonMw ging werken als secretaris van het programma Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt, maakte ik in mijn privésituatie al kennis met wijkverpleegkundigen. Mijn vader woonde nog in zijn eigen huis en wilde daar graag blijven. Hij at echter steeds slechter, nam zijn medicijnen niet in en raakte meer en meer de weg kwijt. Toen ik samen met mijn zus met behulp van een persoonsgebonden budget 24-uurs zorg bij hem thuis ging regelen, vroegen we de wijkverpleegkundige om met ons de zorg te coördineren. We vroegen haar minimaal een keer per week bij mijn vader langs te gaan om een oogje in het zeil te houden, de medicatie uit te zetten, te controleren of zijn zorg aangepast moest worden en de contacten met de huisarts en de apotheek te onderhouden. Toen mijn vader hulpmiddelen nodig had, regelde de wijkverpleegkundige dit of wees ons de weg. Ze had oprechte aandacht voor mijn vader - die dat ook gezellig vond! - en een luisterend oor voor de familie. Al bij de aanvraag van het persoonsgebonden budget werd me duidelijk dat niet iedereen thuis zorg op maat kon regelen. De procedure voor de aanvraag van het persoonsgebonden budget was niet eenvoudig, evenmin de administratie voor de verantwoording van het budget. Het persoonsgebonden budget dekte de kosten voor de zorg niet volledig, dus er werd ook met eigen budget zorg ingekocht. Bovendien vroegen de contacten met zorgverleners en instanties veel geduld en tijd van ons als mantelzorgers. Ik werd dan ook enthousiast toen ik vernam dat ZonMw een vacature had om het Zichtbare schakel-programma

10 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl 8 op te zetten en uit te voeren. Ik zag kans bij te dragen aan meer zorg op maat door wijkverpleegkundigen voor kwetsbare mensen die niet zo makkelijk zelf de weg vinden in de zorg en geen mantelzorgers hebben. Dat wijkverpleegkundigen de afgelopen jaren zelf ook hun kans hebben gegrepen om voor deze kwetsbare mensen meer zorg op maat te bieden, blijkt uit dit boekje. Hierin verwoorden Margriet Torny van Zusters & Co, wijkverpleegkundigen en directie- en bestuursleden van diverse zorgorganisaties hun visie en ervaringen. Inmiddels heeft Zusters & Co honderden wijkverpleegkundigen getraind en gecoacht om in de wijk kwalitatief betere zorg en ondersteuning te bieden. Doordat deze wijkverpleegkundigen inmiddels samenwerken met andere zorg- en hulpverleners, instanties en vrijwilligersorganisaties sluit hun zorg beter aan op de vraag van cliënten en hun naasten en op gezondheidsvraagstukken in de wijk. Ineke Voordouw programmasecretaris ZonMw

11 1Gedreven en bezield terug in de wijk 9

12 10

13 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl De echte wijkverpleegkundige komt weer terug. Liep je als wijkverpleegkundige de laatste jaren vaak nog taakgericht elke dag een rijtje cliënten af, in de toekomst kun je dat wel vergeten. Dat aanbod- en productgerichte werken heeft namelijk nooit gefunctio neerd. Het leek allemaal zo kostenbesparend en efficiënt in de jaren tachtig: het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist welke verpleging de cliënt thuis krijgt en binnen hoeveel minuten een wijk verpleegkundige bepaalde handelingen verricht. Maar de kosten rijzen de pan uit en het idee dat het allemaal efficiënter zou kunnen, heeft weinig opgeleverd. Bovendien ziet de cliënt vaak meerdere zorgverleners met verschillende functieniveaus op bezoek komen. De een doet dit, de ander dat. Terwijl hij natuurlijk het liefst één gezicht ziet. Ondertussen overleg je als wijkverpleegkundige nog amper met je teamleden. De samenhang en de betrokkenheid is ver te zoeken. Dus gaan we weer kijken hoe wijkverpleegkundigen ooit werkten. En dat komt goed uit. Want de wijkverpleging is van het pad af geraakt. Ooit werkten we als wijkverpleeg kundigen zelfstandig en integraal. Als iemand bijvoorbeeld een open been had, keek je als wijkverpleegkundige hoe hij hieraan kwam. Je nam hier tijd voor. Had de cliënt misschien een hoge bloedsuiker, gebruikte hij zijn medicijnen verkeerd, had hij wellicht een hartkwaal of was er iets met zijn leefstijl? Want dat kan allemaal invloed hebben op een wond. Als wijkverpleegkundige bracht je dat in kaart en je vroeg een cliënt wat hij zelf aan zijn genezing kon doen. Wat hij in dit kader van jou als wijkverpleegkundige verwachtte en wat jij als wijkverpleegkundige kon bieden. Je overlegde eventueel met de huisarts of het ziekenhuis. En in acute gevallen handelde je gewoon. Je werkte vraaggericht en zorgde dat de cliënt in samen spraak met jou weer op de been kwam. Een intake duurde toen wellicht langer, maar het resultaat was er naar. Want de wond ging uiteindelijk sneller dicht. Dat was echt anders dan bij het aanbod- en productiegericht werken dat ervoor in de plaats kwam. Dit werken was namelijk gericht op het doen van een 11

14 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl 12 handeling, zonder het effect in de gaten te houden. Het doel was de hande ling en niet de genezing. Hierdoor ging het bij veel cliënten van kwaad tot erger totdat je van alles moest inzetten om de genezing voor elkaar te krijgen. Met alle ellende en kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze ontwikkeling stond niet op zichzelf. In de hele zorg en in het onderwijs werd marktdenken de trend. Overal moest goedkoper en efficiënter worden gewerkt en verloren organisaties het vertrouwen in professionals. Dit was zo in tegenspraak met hoe je als wijkverpleegkundige in relatie tot je cliënt moest staan wilde een behandeling effect hebben. Toen de wijkverpleegkundige aan het eind van de 19e eeuw via kruisverenigingen aan het werk ging, had ze een vooraanstaande positie in de wijk of het dorp. Ze was een belangrijke spil. In haar eentje verleende ze allerlei vormen van zorg, gaf voorlichting en overlegde regelmatig met de huisarts over de patiënten. Doordat ze bij mensen thuis kwam, wist ze wat daar leefde, was ze een vertrouwelinge, een vraagbaak en een luisterend oor. En dus makkelijker te benaderen dan de huisarts. Voor hem was ze een bron van informatie. Deze rol vervulde ze tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Totdat er meer beheerst en gecontroleerd moest worden en de wijkverpleegkundige haar autonomie verloor. Al die tijd was er veel kritiek op het productie- en aanbod gericht denken. Niet in de laatste plaats vanuit de sector zelf. Deze kritiek nam toe tot rond 2007 de trend zich keerde en een aantal voorlopers lieten zien dat integraal werken in kleinschalige autonome wijkteams effectiever en prettiger werkt en goedkoper is. Langzamerhand volgen andere thuiszorgorganisaties. Want er is geen ontkomen meer aan. Ze moeten ook wel want het krachtenveld verandert. Met de komende decentralisatie treedt de landelijke overheid steeds meer terug en krijgen gemeenten en zorgverzekeraars meer invloed hoe de gelden binnen

15 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl de wijkverpleging besteed gaan worden. En zij zijn niet blind. Zij kiezen voor kwaliteit en integraal werken. 13 Met deze transitie komt de gedreven bezielde wijkverpleeg kundige terug in de wijk. De wijkverpleegkundige zoals ze was vóór de jaren tachtig: autonoom, zichtbaar in de wijk en iemand die weet van wanten. Al heb je als wijkverpleeg kundige van deze tijd ook andere tools nodig zoals de begeleiding van cliënten via beeldcontact of tools die zelfmanagement bij een chronisch zieke stimuleren. Samen met je team zul je voortaan autonoom gaan bepalen hoe je de zorg wil organiseren en met wie je wil gaan samen werken. Maar voor het zover is, heb je nog wel een weg te gaan.

16 14 De praktijk Monique Spreitzer Directeur bij Cordaan Thuiszorg Geef wijkverpleegkundigen binnen kaders de ruimte

17 Door dat productgerichte werken hebben we onze wijkverpleegkundigen echt in een keurslijf gedwongen. Vanuit een financiële drive om het allemaal efficiënt te doen, knipten we de functie decennialang aan alle kanten af en brachten deze terug tot een verzameling verpleegkundige handelingen. Toen via de motie Hamer geld beschikbaar kwam om de oude wijkverpleegkundige weer terug te brengen in achterstandswijken, zochten we 25 mensen die deze rol op zich wilden nemen. Deze Zichtbare schakels deden de leergang Excellerende wijk verpleging en waren zo enthousiast dat we dit daarna aan al onze 180 (wijk) verpleegkundigen wilden aanbieden. We werkten tijdenlang in 24 hele grote teams met elk een teammanager die (wijk)verpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, verzorgenden C en verzorgings hulpen aanstuurde. De verpleegkundigen en verzorgenden zagen elkaar amper. Binnen de groep verpleegkundigen hadden we zorgregisseurs benoemd die het grootste deel van de dag op kantoor alles rond de zorg regelden. De andere verpleegkundigen liepen rijtjes klantzorg. We ontnamen ze de ruimte om hun vak goed uit te voeren. Bovendien kregen cliënten door dat productiegerichte werken per maand soms wel dertig verschil lende mensen over de vloer. We wilden terug naar wat wijkverpleeg kundigen tijdens hun studie hadden geleerd: integraal kijken naar de cliënt, zoeken naar de vraag achter zijn vraag en op professionele wijze binnen een zekere regelruimte naar de beste oplossingen zoeken. Dit zou nooit kunnen in de constellatie waarin we werkten. Om het anders te doen kozen we ervoor te gaan werken in kleine zelfregelende wijkteams met een mix van verpleegkundigen en verzorgenden. Per zes à zeven teams hebben we nu één manager op afstand. Binnen de teams houden de verpleegkundigen de kwaliteit van de zorg op orde, ze coachen verzorgenden zorginhoudelijk, zorgen dat teamleden geschoold 15

18 16 worden, doen de intake en de aanvraag van cliënten en bepalen welke verzorgende het eerste aanspreekpunt is voor een cliënt. De wijkverpleegkundigen pakken ook coördinerende rollen op zodat het team zich kan neerzetten in de wijk en onderdeel vormt van een wijknetwerk. De teamleden zelf voelen zich weer verantwoordelijk voor de cliënten in hun wijk. Deze manier van werken is trouwens de trend in heel Nederland. De wijkverpleegkundigen terug in de wijk is hot. Het kabinet stelt hiervoor 200 miljoen euro extra beschikbaar. Samen met de huisarts en het maatschappelijk werk gaan zij bepalen hoe zorg en welzijn zo worden ingezet dat mensen zo lang mogelijk thuis Deze manier van werken is trouwens de trend in heel Nederland. De wijkverpleegkundigen terug in de wijk is hot. kunnen blijven wonen en weer zelf de regie oppakken. Daarom is het belangrijk dat iedere wijkverpleegkundige opnieuw wordt opgeleid en weer aanleert wat wij hem de afgelopen jaren hebben afgeleerd. Binnen Cordaan Thuiszorg zijn de eerste teams net gestart met de transitie. Ze maken een scan waaruit blijkt hoe ze als team scoren op kwaliteit, positionering, financiën en samenwerking binnen het team en in de wijk. Daarnaast doet elke (wijk)verpleegkundige een persoonlijkheidstest toegespitst op competenties die ze nodig heeft in haar nieuwe rol. De uit slagen van de testen kunnen de verpleegkundigen gebruiken als basis om te zien of ze samen een goed span vormen, om nieuwe plan nen te maken en te zien waarop ze zich kunnen versterken.

19 Nu de teams de ruimte krijgen, zie je veel wijkverpleegkundigen opbloeien. Ze nemen weer initiatieven en stappen naar de huisarts. Ze voelen zich niet langer de loopjongen van de thuiszorg. Bovendien zien cliënten veel meer dezelfde gezichten. Willen we toekomstbestendig zijn, dan moeten we zorgen dat onze verpleegkundigen het werk weer leuk gaan vinden en dat we ons werk anders organiseren. Thuisverpleging wordt in de nabije toekomst vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met deze overheveling en daarnaast de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding naar de Wmo dan wel de overheveling naar de Zvw wordt er flink bezuinigd. De gemeente Amsterdam wil nu met zorgverzekeraar Achmea dat we onder zoeken hoe we vanaf 2014 met minder geld meer cliënten kunnen voorzien van de beste zorg en diensten en hoe we nieuwe (goedkopere) vormen van onder steuning voor ze kunnen ontwikke len. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe omdat mensen langer thuis blijven wonen en vergrijst Amsterdam langzamerhand. Het is een enorme zoektocht naar wat de wijkverpleging hierin samen met welzijn en de huisarts kan betekenen. Ondertussen lopen we nu nog aan tegen de indicering vanuit het CIZ waardoor we gefinancierd worden op basis van productie. Alles wat we extra doen - buiten de indicatie - kunnen we niet declareren. Onze brede blik vormgeven, de vraag achter de vraag verduidelijken, mantelzorgers erbij betrekken, het netwerk van de cliënt versterken en telefonisch overleggen met de huisarts en welzijn gebeurt dus allemaal uit de marges van de uurtarieven. Er zitten natuurlijk grenzen aan wat wij nog voor elkaar kunnen krijgen met minder geld. De energie die wij altijd staken in het zorgen voor cliënten zullen we nu steken in het zo organiseren dat cliënten weer grotendeels voor zich zelf leren zorgen. Al dan niet met hulp van familie, buren en vrijwilligers. 17

20 18

21 2Werken doe je samen 19

22 20

23 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl De zorg in de wijk is de laatste twintig jaar veel complexer geworden. Zeker in de zogenaamde achterstandswijken. Om maar wat te noemen: er is hier een enorme toename van verslaafden en eenzame en kwetsbare ouderen die geen contact hebben met hun buren en amper gebruik kunnen maken van mantelzorgers. Er zijn veel allochtonen die de Nederlandse taal nauwelijks spreken. En, doordat de GGZ zich steeds meer terugtrekt, komen hier steeds meer bewoners met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen. Al deze mensen hebben vaak niet alleen gezondheidsproblemen maar ook veel andere sores. Mede doordat de maatschappij individualistischer is geworden. Professionals willen wel iets voor hen doen, maar de vraag is hoe zij deze mensen bereiken. Het inzetten van wijkverpleegkundigen is een oplossing. Want doordat zij op een laagdrempelige manier contact maken komen ze vrijwel overal binnen. Bovendien kunnen zij alle hulp in de wijk aan elkaar verbinden en op elkaar afstemmen. Wil je met de zorg iets bereiken in de wijk, dan is samen werken een voorwaarde. Doe je dat niet, dan heb je een pro bleem en kun je het wel vergeten. Je kunt als wijkverpleegkundige niet meer werken zonder huisartsen en andere hulpverleners in te schake len. Want een cliënt met medische problemen heeft als gevolg hiervan vaak ook sociale en financiële problemen. Maar ook binnen je eigen team doe je het samen. Samen met je collega s. Om te beginnen sta je als team borg voor elkaar, je weet goed wat de kwaliteiten zijn van elk teamlid en benut deze optimaal. Wees er dus alert op dat iedereen doet waar zij goed in is. Als een teamlid bijvoorbeeld sterk is in het omgaan met agressie, snapt waaruit het agressieve gedrag van een cliënt voortkomt en weet wat goede interventies zijn om met dat gedrag om te gaan, regel je natuurlijk dat zij naar deze agressieve cliënt gaat. Buiten je team komt het vooral neer op nauw samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn: huis artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, 21

24 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl 22 schuldhulpverleners, woningbouwcorporaties, de ouderenzorg, mantelzorgers, ziekenhuizen, jeugdzorg. Als wijkverpleegkundige ken je ze allemaal. Je zorgt dat de lijnen met hen kort zijn zodat je ze direct kunt inschakelen voor de juiste hulp of kunt doorverwijzen als je een probleem signaleert dat je niet zelf kunt oplossen. Andersom geldt het ook. Andere hulp verleners moeten jou direct kunnen bereiken als een cliënt zorg nodig heeft die jij kan bieden. Weet dus goed hoe je een netwerk opbouwt en waar je zelf voor staat. Met alle hulpverleners die bij een cliënt betrokken zijn trek je een plan. Stem af wie wat doet en zorg dat één hulpverlener de zorg voor die cliënt coördineert. Zorg dat iedereen zich houdt aan de afspraken. Want één zwakke schakel kan weer een nieuw probleem veroorzaken. Afhankelijk van de problemen in de wijk bouw je tevens netwerken op met vertegenwoordigers van verschillende religieuze en humanistische stromingen. Deze mensen heb je bijvoorbeeld nodig als een cliënt spirituele bijstand wil als hij ernstig ziek is of gaat sterven. Via hen kun je mensen bereiken die niet in een hulp verleners circuit zitten maar wel gezond heidsrisico s lopen. Denk aan Marokkaanse vrouwen met kans op diabetes voor wie je via de moskee een voor lichtingsbijeenkomst kunt organiseren. Via deze vrouwen kun je ook achter halen hoe je met preventie het best bij hun leefstijl aansluit. Van belang is dat je bereid bent je te verdiepen in de cliënt. Welke culturele gewoontes heeft hij, welke religieuze achtergrond en hoe gaat hij om met ziekten? Hoe leeft hij? Zoom hierop in. Vraag de cliënt bijvoorbeeld waar hij geboren is, tot welke groep of religie hij binnen zijn geboorteland behoort en weet welke levensstijl hierbij hoort. Het heeft geen zin om een cliënt aan het hardlopen te krijgen als hij liever beweegt op muziek. Ga op zoek hoe je contact met hem kan krijgen en zie dat als een uitdaging. Waar ligt de opening? Wees sensitief. Vogel uit wie zijn mantel zorgers zijn, of de cliënt nog andere contacten heeft in de wijk en welke dat zijn.

25 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Om de zorg te verbeteren moét je dus wel samen werken in de wijk. Maar ook buiten de wijk kun je daar niet omheen. Want wil je iets voor elkaar krijgen, dan moet je wel nadenken over je positie in het hele krachtenveld waarin je zit. Neem de organisatie waarbinnen je werkt. Kies er voor om samen met je collega s als inhoudsdeskundigen mee te beslissen over het beleid: vertel bijvoorbeeld wat professionals moeten weten en kunnen en volgens welke beroepsrichtlijnen ze moeten werken. Dat de zorg niet kan zonder hoogwaardig en goed opgeleide medewerkers aan het bed. goed is om goede hulpmiddelen te indiceren voor incontinentie na een bevalling. Als verpleegkundige werk je dus steeds meer samen. In plaats van individueel op pad te gaan om een rijtje cliënten af te lopen, werk je steeds meer in groeps verband. Dit vraagt natuurlijk om een nieuwe wijk verpleeg kundige. Een autonome en verantwoorde lijke professional die breed kan kijken en een vol waardige gesprekspartner is. Een professional die het resul taat van zijn werk, de cliënt en zijn eventuele mantel zorgers centraal stelt. 23 Laat de onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten niet over aan je bestuur. Want als geen ander weet jij als professional waar het in de praktijk om gaat. Vertel wat je tegenkomt in de uitvoering en be argumenteer op basis van je ervaring waarom zorg verzekeraars iets moeten opnemen in hun pakket. Vertel ze bijvoorbeeld waarom het

26 24 De praktijk Bianca Walden Wijkverpleegkundige in de wijk Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Werkt sinds kort bij Cordaan Thuiszorg in een zelfregelend team met twee wijkverpleeg kundigen, een verpleegkundige en twaalf ziekenverzorgenden. Een klant is vaak gemotiveerder als hij zelf de regie heeft en het belang van iets inziet

27 Hoe vindt jouw team het om integraal te werken? Met name dat we in zelfregelende teams werken, spreekt de meesten erg aan. Dat we werken met een faciliterende manager op afstand en zelf onze doelen binnen bepaalde marges kunnen bepalen, geeft ons veel vrijheid. Toch vinden sommige collega s de omslag naar integraal werken lastig. Ze zijn wel goed in het verlenen van zorg maar vinden alles erom heen gewoon te veel. Ik vertel mijn collega s over de leergang Excellerende wijkverpleegkundige waar ik zelf heel enthousiast over ben. Door hen scholing aan te bieden en mogelijkheden zich te ontwikkelen hoop ik ze mee te krijgen. Op welke cliënten richten jullie je? Uit informatie op internet, onderzoeken van de GGD, navraag bij de huisarts en het buurthuis blijken bewoners met hart- en vaatziekten, Hindoestanen met diabetes en Marokkanen en Hindoestanen in de terminale fase het vaakst voor te komen in Holendrecht. Op deze drie doelgroepen richten we ons met name. Hoe bereik je deze cliënten? Wij houden spreekuur en in de buurt huis kamer bieden we program ma s aan met hulp van folders in verschillende talen. Daar vertel ik wat we willen in de wijk en deel visitekaartjes en flyers uit. In Holen drecht wonen veel verschillende cul turen. Dat maakt het soms moeilijk om contact te krijgen met een klant. Maar gelukkig hebben we een gemengd team met Antillianen, Spanjaarden, Surinaamse Creolen en Hindoestanen, een Israeliër, een Chileen en een Hollander. Dus samen kijken we wie we het best kunnen inzetten. Als niemand van ons de taal van de klant spreekt, vragen we mantelzorgers om hulp of we zetten tolken in. Signaleer je ook bij cliënten thuis? Als ik zie dat een klant bijvoorbeeld erg is afgevallen of een vervuild huis heeft, bespreek ik dat met hem om samen tot een plan van aanpak te komen. Zo nodig vraag ik hem of hij het goed vindt dat ik zijn situatie met de huisarts of met een hulpverlener uit een andere 25

28 26 discipline bespreek. Als een klant het probleem niet inziet, leg ik uit waarom hij iets wel moet doen en probeer samen met hem doelen vast te stellen. Desnoods be nadruk ik het belang hiervan wil hij zelfstandig blijven wonen. Maar ik krijg alleen iets voor elkaar als een klant het leuk vindt iets te ondernemen en het zelf belangrijk vindt. Wij hebben ook te maken met zorgmijders. Bij hen moet je heel veel vertrouwen winnen. Soms doe ik dat door vaak koffie met iemand te drinken of ik probeer hem via mantelzorgers te motiveren. Als iemand echt niet wil meewerken en bijvoorbeeld opname dreigt, overleg ik met onze netwerkpartners. Maar bij extreme gevallen is het vaak een kwestie van pappen en nathouden en ben ik al blij dat ik binnenkom. Hoe leg je contact met andere hulpverleners? Met de huisarts overleg ik als wijk verpleegkundige al regelmatig. Om con tact te leggen met andere hulpverleners is het belangrijk dat ik een korte beschrijving van mijn functie formuleer, vertel wat de toegevoegde waarde is van onze dienst, waarin wij ons onder scheiden van andere aanbieders in de wijk en waarom ze zorg bij onze dienst zouden moeten inkopen. De wijkverpleegkundigen van Cordaan Thuiszorg die meedoen aan het project Zichtbare schakels hebben een breed netwerk met partners uit allerlei disciplines. Met deze wijkverpleegkundigen ga ik mee naar overleggen en introduceer me dan. Ter plekke filter ik met wie we kunnen samenwerken. Ik deel onze visitekaartjes uit en maak kennismakingsafspraken.

29 3 27 De wijk verpleegkundige nieuwe stijl

30 28

31 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Als wijkverpleegkundige nieuwe stijl verleen je natuurlijk in de eerste plaats goede zorg. Dit wil zeggen: naast het uitvoeren van allerlei verpleegkundige handelingen, vergroot je vooral de zelf redzaamheid van de cliënt. Dit kun je alleen als je goed kijkt wat er aan de hand is, goed luistert naar wat hij te zeggen heeft en navraagt of er nog meer speelt. Je zoekt bovendien naar ingangen hoe je contact kunt krijgen met mensen die erg beschadigd zijn. En niks vind je gek. Al sta je versteld van wat je tegenkomt. Want leerde je nog in de opleiding dat reinheid, rust en regel maat de norm is, de praktijk laat je wel wat anders zien. Die praktijk is fantastisch want het laat de mens zien in al zijn verschijningsvormen. Hoe ze leven en wonen. Dat kan in een kamer zijn vol papegaaien of met een levensgrote hond die op je schouders springt zodra je binnenkomt. De voorwaarde om het vak goed te kunnen uitvoeren is dat je nieuwsgierig bent en blijft naar wie mensen zijn, hoe ze zijn en waarom ze doen zoals ze doen. Een goede wijkverpleegkundige laat mensen in hun waarde en heeft respect voor hoe anderen leven. Want alleen als je geen oordeel hebt, creëer je openingen en kun je echt contact hebben met je cliënten. Je voegt echt waarde toe aan de hulpverlening. Want als wijkverpleegkundige zorg je dat er wordt omgekeken naar mensen die in de verdrukking zitten en zijn afgeslo ten. Dat mensen met een lage sociale status zorg krijgen. Als er iets aan de hand is, ga je erop af. En vrij wel overal kom je binnen want je wekt vertrouwen op. Cliënten hoeven ook niet met je te praten of in therapie. Zij zijn leidend voor wat je doet. Als wijkverpleegkundige kom je in eerste instantie slechts om hen te helpen en niet om te betuttelen en te vertellen hoe ze het anders moeten doen. Je werkt dus in een vaste wijk en kent alle professionals in die wijk die met zorg, welzijn en wonen te maken heb ben. En de wijk kent jou. Dát is buurtgericht werken. Als wijkverpleegkundige ben je zichtbaar aanwezig en elke bewoner kan jou op straat aanspreken. Je bent sociaal en kunt met allerlei soorten mensen omgaan. 29

32 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl 30 Ook met mensen uit zeer diverse etnische groepen. Voor mensen die zwaar beschadigd zijn ben je zelfs een vertrouwenspersoon. Naast dat je veel medische kennis hebt, ben je ook op andere terreinen bekend. Zo weet je bijvoorbeeld veel van psychiatrie en verslavings problema tiek. En voor je collega s en andere hulpverleners ben je dus altijd bereikbaar. Samen stemmen jullie de werk zaamheden op elkaar af. Maar wil je het welzijn en de gezondheid van mensen in de wijk verbeteren en hun zelfredzaamheid vergroten, dan ben je als wijkverpleegkundige op meer terreinen thuis. Zo heb je goede communicatieve vaardigheden. Je peilt aan welke informatie cliënten en hun mantelzorgers behoefte hebben en bespreekt dit op een open en respectvolle manier. Tegelijkertijd kun je je goed presenteren en positioneren in de wijk. Je weet waarvoor je gaat en bent een waardevolle gesprekspartner voor je collega s, je organisatie, de huisarts en andere hulpverleners. Je kunt met allerlei soorten sociale media omgaan zodat je ook digitaal met je cliënten kunt communiceren en informatie kunt uitwisselen met je collega s en andere hulpverleners. Via internet weet je hoe je de nieuwste informatie op je vakgebied kunt opsporen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen houd je als reflectieve beroepsbeoefenaar goed bij. Je weet hoe je deze kunt toepassen in de praktijk van alle dag. Continu werk je aan je eigen ontwikkeling en onderneem je actie om tekorten aan kennis in de beroepspraktijk te verhelpen. Bijvoorbeeld door wat je tegenkomt in je werk te vertalen naar je team en je organisatie en te bespreken of jullie er iets mee kunnen. Je vraagt je collega s om feedback, geeft ze feedback en samen kijk je hoe je je vak nog beter kunt beheersen en uitvoeren. Want je werkt in een team met collega s die je kunt vertrouwen. Het zijn mensen die, net als jij, voor hun vak gaan en bijstuderen. Je hebt connecties met landelijke ontwikkelingen op je vakgebied en bent actief binnen je eigen beroepsvereniging.

33 meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Tegelijkertijd stel je grenzen. Je hebt duidelijk op je netvlies wat jouw taken zijn, die van je collega s, de arts en andere hulpverleners. Wie wat doet in de grijze gebieden bespreek je met elkaar. Als gezondheidsbevorderaar ondersteun je cliënten om meer zelfredzaam te worden. Lukt dit maar gedeelte lijk, dan houd je altijd een vinger aan de pols om te voorko men dat ze weer terugvallen. In complexere situaties schakel je eventueel hun mantelzorgers en netwerk in. Je signaleert wanneer cliënten extra hulp nodig hebben en je weet wanneer en hoe je ze doorverwijst. Als deze cliënten zelf niet meer kunnen beslissen, handel je. Of het nou gaat om medische hulp, zorg, welzijn of wonen. Mensen met een hoog risico op gezondheidsproblemen benader je actief, eventueel via voorlichtings bijeen kom sten. Verplegen in de wijk is organiseren. Je houd het wel en wee van je cliënten in de gaten en zoekt samen met hen naar oplossingen. In complexe situaties neem je als een soort poortwachter de regie op je als het gaat om de inzet van andere hulpverleners. Of je zorgt dat een andere hulpverlener deze coördinerende taak op zich neemt. Multidisciplinair overleg met die andere hulpverleners krijg je van de grond. Hierbinnen weet je te overtuigen wie voor wat verantwoordelijk is. Samen maak je beleid op cliënten en organiseer je wat nodig is om een situatie niet uit de hand te laten lopen. Naar je eigen thuiszorgorganisatie ben je actief. Zo ben je alert op fouten en incidenten in de praktijk en hoe je de zorgverlening kunt verbeteren. Met kosten, middelen en materialen kun je omgaan. Als wijkverpleegkundige ben je bovendien bevlogen en betrokken en heb je visie hoe je de kwaliteit binnen je werk kunt bevorderen. Als het kan werk je evidence based. Je meet, monitort en screent je werk systematisch. Je bent op de hoogte van protocollen en standaarden in de zorg, maakt deze toepasbaar en voert ze uit in de wijk. Ontbreekt er iets, dan bespreek je dit in je eigen thuiszorgorganisatie en je beroepsvereniging. Je bent dus proactief op alle fronten. Dat is je basishouding. 31

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS Inhoud Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS DEEL I: Inleiding 1. Een vak met geschiedenis en toekomst 1.1 Begeleiding van ziekte en zorg thuis 1.2 Leren balanceren

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn De verbindende schakel S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn 1 Vanaf 2015 verandering zorg Vanaf 1 januari 2015 wordt wijkverpleging en verzorging betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Iemand

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Resultaten Onnodige Zorg

Resultaten Onnodige Zorg Avoord Zorg en Wonen In december 2014 hebben alle extramurale cliënten in zorg de juiste steunkousen en hulpmiddelen die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Cliënten die hulp houden

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie...

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie... Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries Inleiding... 2 Situatie tot 2015+... 2 De nieuwe situatie... 3 Transitie en transformatie (inhoud en vorm)... 4 (Sociaal)

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie