Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK"

Transcriptie

1 Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK

2 Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34, 37, 52-54, 55, 63, 64, 84, 86, 88 Te verwijderen pagina s: Toe te voegen pagina s : GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 2 of 112

3 Inhoudstafel 1 Introductie Categorieën C-C1/C-C xamenvoertuig C/C xamenvoertuig «Algemeen» xamenvoertuig Uitzondering xamenvoertuig Begeleider xamenvoertuig Autorijschool xamenvoertuig C/C xamenvoertuig Algemeen Categorie C Categorie C Lading Uitzondering xamenvoertuig Begeleider xamenvoertuig Autorijschool Toelating tot het praktijkexamen Algemene regel betreffende de toelating tot het praktijkexamen Administratieve toelatingsvoorwaarden Technische toelatingsvoorwaarden xamenomloop Beoordeling Algemeen Aantekeningen op het examenformulier Wegingen Beslissing Uitslag Stopzetting van het examen Richtlijnen Richtlijnen te geven door de examinator VOOR de aanvang van de proef op de openbare weg Richtlijnen gedurende het examen ededeling van de uitslag xamenprotocol Omstandige beschrijving van de tien rubrieken Rubriek 1: BDINING VAN HT VORTUIG Veiligheidsgordel Achteruitkijkspiegel Startfouten Stuur en zithouding Schakelen Geluidstoestel Rem- en vertragingstechniek ichtbaarheid Portier Veiligheid (parkeerrem) GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 3 of 112

4 1.11 Lichten Starten op een helling Tachograaf Analoge tachografen (met schijven) Digitale tachograaf Lading Parkeren co-driving Rubriek 2: PLAATS OP D OPNBAR WG Rechts houden Onderbroken streep Doorlopende streep Pijlen Dwarsmarkeringen Buiten de rijbaan uilen - Verkeersgeleiders - Vluchtheuvels Spoorwegen igzag Te veel rechts Stilstaan en parkeren Borden Borden F Rubriek 3: BOCHTN Snelheid Techniek Te kort Te breed Doorlopende streep Bord A Rubriek 4: KRUISN N INHALN Kruisen ijdelingse afstand Hinderen Verkeerd kruisen Inhalen ich vergewissen ijdelingse afstand Terug rechts Kenbaar maken Uitwijken Snelheid Hinderen Verkeerd inhalen Inhaalverbod - Borden C F Rubriek 5: RICHTINGSVRANDRING ich vergewissen - bord F 50 bis Kenbaar maken Uitwijken als vereist Hinderen belemmeren GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 4 of 112

5 5.5 Snelheid Kruispunt vrijmaken Rechts de rijbaan oprijden Verboden rijbaan inslaan Borden C31 33 D Rubriek 6: VOORRANG Onnodig verlenen Niet rechts houden Geen voorrang verlenen - Bord B 17 (9-10) Doorgang - Bord B Spoorvoertuig Borden B1 of B5 (9-10) Borden B Rubriek 7: VRKRSLICHTN N BVLN Groen licht of pijl Oranjegeel knipperlicht Oranjegeel licht of pijl Rood licht, kruis of pijl Rood of oranjegeel licht + groene pijl Ontruimingspijl Bevelen bevoegd persoon Overweg Signaalgevers Rubriek 8: SNLHID N VRKRSINICHT Niet aangepaste snelheid Te lage snelheid Niet naleven snelheidsbeperkingen Borden C F a - 4b - 12a - 12b Afstand tussen voertuigen Plots remmen Hinderen Hindernis Oversteekplaats - borden F Kruispunt - B1 - B 17 (9-10) Overweg Borden A 3 tot en met A Rubriek 9: GDRAG TN OVRSTAAN VAN wakke weggebruikers Kinderen, bejaarden, blinden en gehandicapten In- en uitstappen Prioritaire voertuigen - autobus trolleybus Kolonnes, groepen, stoeten, wielerwedstrijden Trek-, last- en rijdieren of vee Rubriek 10: DFNSIF RIJDN Plaats op de openbare weg Bochten Kruisen GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 5 of 112

6 10.4 Inhalen Richtingsverandering Voorrang Verkeerslichten en bevelen Snelheid en verkeersinzicht Gedrag ten overstaan van GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 6 of 112

7 1 Introductie Categorieën C-C1/C-C1 4 mei Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+, D, D+ en de subcategorieën C1, C1+, D1, D maart 1998 Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs gewijzigd door het KB van 15 juli 2004 Het gecombineerde praktijkexamen voorgeschreven in artikel 21, 1, 3de alinea, slaat op de proeven opgesomd in de bijlage het koninklijk besluit van 4 mei 2007 en in bijlage 5 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs of het bewijs van vakbekwaamheid wordt aangevraagd. De duur van de proef op openbare weg bedraagt minimum 90 minuten PRAKTIJKXAN : XAN INAK RIJVAARDIGHID N RIJGDRAG BTRFFND D CATGORIN C N C1/ C N C1 De proef op openbare weg omvat de volgende punten uit de bijlage 5 van het koninklijk besluit: 1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit; 2. Rijden op rechte wegen; tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen; 3. Rijden door bochten; 4. Oprijden en verlaten van autosnelwegen of vergelijkbare wegen, zo mogelijk; 5. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden; 6. Speciale verkeerselementen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes; voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels; 7. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting, veiligheidsgordel, hoofdsteun, stuurinrichting, zitplaats; 8. uinig en milieuvriendelijk rijden : letten op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen; 9. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken; 10. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten; 11. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren; 12. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers; 13. Snelheidsbeperkingen; 14. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten; 15. Het geven van signalen : signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers; 16. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen; 17. Controle van de laaddeuren, de ladingswijze en het vastmaken van de lading; 18. Controleapparatuur. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 7 of 112

8 De proef op openbare weg omvat de volgende punten uit de bijlage van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 : 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften 1.1 Doelstelling : kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik. 1.2 Doelstelling : kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen. 1.3 Doelstelling : het brandstofverbruik kunnen optimaliseren 1.4 Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig. Op rijdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het nuttige volume, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt, soorten verpakking en pallets. Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken, gebruik van sjorringen, controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines, aanbrenging en verwijdering van dekzeilen; 2 Toepassing van de voorschriften 2.1 Doelstelling : kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer; 2.2 Doelstelling : de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen. Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeiende verplichtingen, opstelling van de documenten die het vervoerscontract uitmaken, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs, de goederen begeleidende speciale documenten; 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek 3.1 Doelstelling : bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen; 3.2 Doelstelling : het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten; 3.3 Doelstelling : fysieke risico's kunnen voorkomen; 3.4 Doelstelling : zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid; 3.5 Doelstelling : noodsituaties kunnen beoordelen; 3.6 Doelstelling : door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming 3.7 Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening. Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.); De rijproef op de openbare weg wordt volgens de volgende rubrieken beoordeeld: 1) bediening van het voertuig en vervoersreglementering (inbegrepen het rationeel, het economisch en milieuvriendelijk rijden); 2) plaats op de openbare weg; 3) bochten; 4) kruisen en inhalen; 5) richtingsverandering; 6) voorrang; 7) verkeerslichten en bevelen; 8) snelheid en verkeersinzicht; 9) gedrag ten overstaan van de andere weggebruikers; 10) defensief rijden. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 8 of 112

9 De rubrieken worden beoordeeld met : «goed», «voorbehoud», «onvoldoende» of «slecht». De kandidaat is uitgesteld als : - een rubriek beoordeeld wordt met «slecht»; - twee rubrieken beoordeeld worden met «onvoldoende»; - een rubriek beoordeeld wordt met «onvoldoende» en twee met «voorbehoud»; - vier rubrieken beoordeeld worden met «voorbehoud»; - rijfouten of gevaarlijk rijgedrag die de veiligheid van het examenvoertuig, de passagiers of de andere weggebruikers direct in gevaar brengen. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 9 of 112

10 2 xamenvoertuig C/C xamenvoertuig Categorie C1 2.1 xamenvoertuig «Algemeen» De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C1 legt het praktijkexamen af met een voertuig van de categorie C1 waarvan de maximale toegelaten massa ten minste kg (zonder kg te overschrijden) en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt Categorie C De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktijkexamen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste kg, de lengte ten minste 8 m en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal kg bedragen. Het voertuig moet uitgerust zijn met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen Categorieën C en C1 Het voertuig moet uitgerust zijn met een gesloten koetswerk of dekzeil waarvan de laadruimte ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt, achteruitkijkspiegels niet inbegrepen. Het voertuig moet uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in deverordening (G) nr. 3821/85. Het voertuig is uitgerust met een ABS-systeem. en voertuig uitgerust met een slaapcabine met daarin een zitplaats voor de examinator moet in het gedeelte van de slaapcabine voorzien zijn van zijruiten. Het voertuig moet een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttig laadvermogen van het voertuig. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR-producten noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. Berekening van de helft van het nuttig laadvermogen: T van het voertuig tarra van het voertuig GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 10 of 112

11 Indien het examenvoertuig is uitgerust met een vertrager, dan mag deze niet uitgezet worden tijdens het examen Uitzondering De kandidaat, die wegens een lichamelijk gebrek, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktijkexamen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen staan, vermeld op het medisch attest onder de vorm van codes welke beschreven staan in de bijlage 7 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Dit attest moet voorgelegd worden op het examencentrum. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 11 of 112

12 2.2 xamenvoertuig Begeleider Het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken L, waarvan het model bepaald is door de inister. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen. c a Blauw Bleu Blau c Wit Blanc Wei b A, A B, B+, C1, C1+, C, C+, D1, D1+, D, D+ a 70 mm 115 mm b 40 mm 80 mm c 10 mm 20 mm GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 12 of 112

13 Het voertuig moet voorzien zijn van rechtse buiten achteruitkijkspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts. Als het voertuig uitgerust is met panoramische buitenspiegels zodanig geplaatst dat de begeleider voldoende uitzicht heeft op het verkeer, is het niet verplicht om een bijkomende achteruitkijkspiegel te plaatsen. Geen enkel los voorwerp dat voor de inzittende een gevaarlijk projectiel zou kunnen zijn in geval van ongeval of plots remmen, mag zich vooraan op het dashboard of op de zetels van het examenvoertuig bevinden. De voertuigen moeten in voldoende nette staat zijn. Indien dit niet het geval is kan de examinator de kandidaat vragen om het voertuig schoon te maken. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 13 of 112

14 2.3 xamenvoertuig Autorijschool De examenvoertuigen van de erkende rijscholen moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorschriften: De voertuigen van de categorie C of de subcategorie C1 worden voorafgaandelijk goedgekeurd door de inister of zijn gemachtigde en moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: - De organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting en van het gaspedaal moeten dubbel geïnstalleerd worden, zodanig dat leerling en instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen, zonder dat de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor afnemen. Bovendien moet de instructeur de grootlichten kunnen doven en in plaats daarvan de dimlichten aansteken. Deze dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de instructeur gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de leerling wordt gehinderd. - Uitgerust zijn met een verklikkerinrichting die op akoestische wijze dient aan te geven dat de instructeur het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting, van de koppeling of van het gaspedaal bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. - Uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels die zo aangebracht zijn dat leerling en instructeur, respectievelijk vanuit hun zitplaats, het verkeer achteraan en links kunnen observeren en in het bijzonder een ander voertuig kunnen waarnemen die reeds begonnen is met links inhalen en met een systeem dat de visualisering van de dode hoek mogelijk maakt. - Uitgerust zijn met veiligheidsgordels voor de bestuurder, de instructeur en de examinator. De voertuigen van de categorie C en de subcategorie C1 moeten uitgerust zijn met één of meer borden met het opschrift rijschool gevolgd door het erkenningsnummer van de rijschool, die vooraan en achteraan duidelijk leesbaar moeten zijn van op een afstand van minstens 30 m, en verlicht of reflecterend, tussen zonsondergang en zonsopgang. Op het lesvoertuig mogen enkel de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronische adres, het telefoonnummer en het faxnummer van de rijschool, publiciteit voor de activiteiten van de rijschool en berichten in het kader de verkeersveiligheid voorkomen. Bovendien mag de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronisch adres, het telefoonnummer en het faxnummer van het bedrijf van personenvervoer, die het voertuig specifiek ter beschikking stelt aan de rijscholen in het kader van een rijopleiding, ook voorkomen op de voertuigen. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 14 of 112

15 3 xamenvoertuig C/C Categorie C1 3.1 xamenvoertuig Algemeen U legt het praktijkexamen af aan boord van een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C1 en een aanhangwagen. o Het trekkende voertuig van de subcategorie C1 moet aan volgende voorwaarden voldoen: T minimum 5500 kg en maximum 7500 kg Lengte minimum 5,5 m Uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (G) nr. 3821/85 Uitgerust zijn met ABS De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed als hoog is als de cabine en die het volledige laadoppervlak bedekt Snelheid minimum 80 km/u op horizontale weg o De aanhangwagen moet aan volgende voorwaarden voldoen: T minimum 2500 kg Feitelijke totale massa minimum 800 kg Voorzien zijn van de nodige wielkeggen voor het vastzetten van de aanhangwagen (minimum 2) De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is. o De aanhangwagen moet aan volgende voorwaarden voldoen: Lengte minimum 9 m Het examenvoertuig voor de categorie C1, uitgerust met een slaapcabine met daarin een zitplaats voor de examinator moet in het gedeelte van de slaapcabine voorzien zijn van zijruiten. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 15 of 112

16 3.1.2 Categorie C Het examenvoertuig moet aan één van de twee volgende mogelijkheden voldoen: o Ofwel een geleed voertuig (trekker+oplegger) die aan volgende voorwaarden voldoet: Lengte minimum 14 m Breedte minimum 2,40 m Snelheid minimum 80 km/u op horizontale weg T minimum kg Feitelijke totale massa minimum: kg Uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (G) nr. 3821/85 Voorzien zijn van ABS Uitgerust zijn met een versnellingsbak waarbij men de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen Voorzien zijn van de nodige wielkeggen voor het vastzetten van de aanhangwagen (minimum 2) De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is. o Ofwel een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen: Het trekkende voertuig van de categorie C moet voldoen aan volgende voorwaarden: T minimum kg Feitelijke totale massa minimum kg Lengte minimum 8 m Breedte minimum 2,40 m Snelheid minimum 80 km/u op horizontale weg Uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (G) nr. 3821/85 Uitgerust zijn met ABS Uitgerust zijn met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed als hoog is als de cabine en die het volledige laadoppervlak bedekt GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 16 of 112

17 De aanhangwagen moet voldoen aan volgende voorwaarden: Lengte minimum 7,5 m Voorzien zijn van de nodige wielkeggen voor het vastzetten van de aanhangwagen (minimum 2) De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is Het samenstel moet aan volgende voorwaarden beantwoorden: Lengte minimum 14 m Breedte minimum 2,40 m T minimum kg Feitelijke totale massa minimum: kg Het examenvoertuig voor de categorie C, uitgerust met een slaapcabine met daarin een zitplaats voor de examinator moet in het gedeelte van de slaapcabine voorzien zijn van zijruiten Lading De lading moet steeds degelijk vastgemaakt zijn. De lading mag niet bestaan uit ADR-producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. Bij de voertuigen van de categorieën C en C1 dient de lading verdeeld te worden over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. Het geleed voertuig C en het samenstel C1 en C moeten een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttig laadvermogen van het geleed voertuig of samenstel. De berekening voor het nuttig laadvermogen wordt vastgesteld op basis van de technische fiche of het identificatierapport van het trekkende voertuig en van de aanhangwagen. In geval van een geleed voertuig (trekker oplegger): De helft van het nuttig laadvermogen = T van de sleep TARRA van het trekkende voertuig TARRA van de oplegger GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 17 of 112

18 Na de helft van het nuttig laadvermogen te hebben berekend, zal men nagaan of deze niet het maximaal toegelaten laadvermogen van de oplegger overschrijdt. Dit wordt als volgt berekend : T van de oplegger TARRA van de oplegger. Indien de helft van het nuttig laadvermogen groter is dan het toegelaten nuttig laadvermogen van de oplegger, zal de vereiste lading voor het praktijkexamen gelijk zijn aan het maximale nuttig laadvermogen van de oplegger voor zover deze ingeschreven werd vóór 01/01/2000. In het tegenovergestelde geval, zal dit voertuig geweigerd worden voor het examen. In geval van een samenstel: De helft van het nuttig laadvermogen van de vrachtwagen= T van de vrachtwagen TARRA van de vrachtwagen De helft van het nuttig laadvermogen van de aanhangwagen= T van de aanhangwagen TARRA van de aanhangwagen Uitzondering De kandidaat, die wegens een lichamelijk gebrek, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktijkexamen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen staan, vermeld op het medisch attest onder de vorm van codes welke beschreven staan in de bijlage 7 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Dit attest moet voorgelegd worden op het examencentrum. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 18 of 112

19 3.2 xamenvoertuig Begeleider Het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken L, waarvan het model bepaald is door de inister. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen. c a Blauw Bleu Blau c Wit Blanc Wei b A, A B, B+, C1, C1+, C, C+, D1, D1+, D, D+ a 70 mm 115 mm b 40 mm 80 mm c 10 mm 20 mm GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 19 of 112

20 Het voertuig moet voorzien zijn van rechtse buiten achteruitkijkspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts. Als het voertuig uitgerust is met panoramische buitenspiegels zodanig geplaatst dat de begeleider voldoende uitzicht heeft op het verkeer, is het niet verplicht om een bijkomende achteruitkijkspiegel te plaatsen. Geen enkel los voorwerp dat voor de inzittende een gevaarlijk projectiel zou kunnen zijn in geval van ongeval of plots remmen, mag zich vooraan op het dashboard of op de zetels van het examenvoertuig bevinden. De voertuigen moeten in voldoende nette staat zijn. Indien dit niet het geval is kan de examinator de kandidaat vragen om het voertuig schoon te maken. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 20 of 112

21 3.3 xamenvoertuig Autorijschool De trekkende voertuigen van de categorie C, C1 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: o de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting, en van het gaspedaal moeten dubbel geïnstalleerd worden, zodanig dat leerling en instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen, zonder dat de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor afnemen. o bovendien moet de instructeur de grootlichten kunnen doven en in plaats daarvan de dimlichten aansteken. Deze dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de instructeur gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de leerling wordt gehinderd o uitgerust zijn met een verklikkerinrichting die op akoestische wijze dient aan te geven dat de instructeur het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting, van de koppeling of van het gaspedaal bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. o uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels die zo aangebracht zijn dat leerling en instructeur, respectievelijk vanuit hun zitplaats, het verkeer achteraan en links kunnen observeren en in het bijzonder een ander voertuig kunnen waarnemen die reeds begonnen is met links inhalen en met een systeem dat de visualisering van de dode hoek mogelijk maakt. o uitgerust zijn met veiligheidsgordels voor de bestuurder, de instructeur en de examinator. De voertuigen van de categorie C en van de subcategorie C1 moeten uitgerust zijn met één of meer borden met het opschrift rijschool gevolgd door het erkenningsnummer van de rijschool, die vooraan en achteraan duidelijk leesbaar moeten zijn van op een afstand van minstens 30 m, en verlicht of reflecterend, tussen zonsondergang en zonsopgang. Op het lesvoertuig mogen enkel de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronische adres, het telefoonnummer en het faxnummer van de rijschool, publiciteit voor de activiteiten van de rijschool en berichten in het kader de verkeersveiligheid voorkomen. Bovendien mag de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronisch adres, het telefoonnummer en het faxnummer van het bedrijf van personenvervoer, die het voertuig specifiek ter beschikking stelt aan de rijscholen in het kader van een rijopleiding, ook voorkomen op de voertuigen. GOCA V Cat. C C OW VAK DN PRINT DAT: 18/11/2014 Page 21 of 112

Vademecum Openbare Weg cat D-DE RB v. F. Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs

Vademecum Openbare Weg cat D-DE RB v. F. Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs Vademecum Openbare Weg cat D-D RB v. F Vademecum Cat. D D Openbare weg Rijbewijs Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.02 V cat D/D1_D/D1 v. F (01/09/2015) Praktische proef op openbare weg Rijbewijs

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.d. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.d. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : p. 65, 69 Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2012.01 V cat C/C1_C/C1.v. D (02/04/2012) Praktische proef op openbare weg VAK Te verwijderen pagina

Nadere informatie

Vademecum Openbare Weg cat D-DE RB v. D. Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs

Vademecum Openbare Weg cat D-DE RB v. D. Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs Vademecum Openbare Weg cat D-D RB v. D Vademecum Cat. D D Openbare weg Rijbewijs Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2012.01 V cat D/D1_D/D1 v. D (02/04/2011) Praktische proef op openbare weg Rijbewijs

Nadere informatie

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. C-CE v. D. Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. C-CE v. D. Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2012.01 VM cat C/C1-CE/C1E v. D (02/04/2012) Praktische proef basiskwalificatie Gewijzigde pagina s : p. 30, 32-46, 50, 52,

Nadere informatie

Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs Vlaams Gewest

Vademecum Cat. D DE Openbare weg Rijbewijs Vlaams Gewest Vademecum Cat. D D Openbare weg Rijbewijs Vlaams Gewest PRINT DAT: 8/09/2017 Page 1 of 111 Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2017.01 V cat D/D1_D/D1 v. H (16/10/2017) Praktische proef op openbare weg

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.g. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.g. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : p. 32 Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2016.01 V cat C/C1_C/C1.v. G (01/10/2016) Praktische proef op openbare weg VAK Te verwijderen pagina

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manœuvres Rijbewijs cat CE/C1E v. D. Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein Rijbewijs Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manœuvres Rijbewijs cat CE/C1E v. D. Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein Rijbewijs Manoeuvres Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein Rijbewijs Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2012.01 VM cat CE/C1E.v. D (02/04/2011) Praktische proef op privéterrein: manoeuvres rijbewijs Te vervangen

Nadere informatie

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. C-CE v. F. Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. C-CE v. F. Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK Vademecum Cat. C CE Basiskwalificatie VAK Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.02 VM cat C/C1-CE/C1E v. F (01/09/2015) Praktische proef basiskwalificatie Gewijzigde pagina s : p. 7, 13, 20, 30, 32,

Nadere informatie

Vademecum cat. Openbare Weg Cat. C CE RB v.f. Vademecum Cat. C CE Openbare Weg Rijbewijs

Vademecum cat. Openbare Weg Cat. C CE RB v.f. Vademecum Cat. C CE Openbare Weg Rijbewijs Vademecum cat. Openbare Weg Cat. C C RB v.f Vademecum Cat. C C Openbare Weg Rijbewijs Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.02 V cat C/C1_C/C1.v. F (01/09/2015) Praktische proef op openbare weg Rijbewijs

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat CE/C1E.v. A. Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein RB + VAK Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat CE/C1E.v. A. Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein RB + VAK Manoeuvres Vademecum Cat. CE/C1E Privaat terrein RB + VAK Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.01 VM cat CE/C1E.v. A(01/03/2015) Praktische proef op privé-terrein : manoeuvres Te vervangen pagina

Nadere informatie

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. D-DE VAK.v. D. Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. D-DE VAK.v. D. Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK Gewijzigde pagina s : p. 28-41, 52-59 Te verwijderen pagina s: Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2012.01 VM cat D/D1-DE/D1E v. D (02/04/2012) Praktische proef

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres

Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres Vademecum privé-terrein manœuvres RB + VAK cat C v D Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres GOCA 2011 - VM Cat. C C1 PT RB + VAK -DN 02/04/2012 PRINT DATE: 22/12/2011 Page 1 of 55 Vademecum

Nadere informatie

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B RIJVAARDIGHEID CATEGORIE B Manoeuvres op het privé-terrein vanaf 5/9/2005 Goca 15-06-05 Fol B-N BESTE KANDIDAAT, De tweede Europese richtlijn zal in België, vanaf 5 september 2005, belangrijke wijzingen

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres

Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres Vademecum privé-terrein manœuvres RB + VAK cat C v G Vademecum Cat. C/C1 Privaat terrein RB +VAK Manoeuvres GOCA 2016 - VM Cat. C C1 PT RB + VAK GN 01/10/2016 PRINT DATE: 25/08/2016 Page 1 of 53 Vademecum

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.01 VM cat D/D1.v. E (01/03/2015) Praktische proef

Nadere informatie

Vademecum privaat terrein manoeuvres RB + VAK cat DE/D1E v. B. Vademecum Categorie DE/D1E RB + VAK Privaat terrein Manoeuvres.

Vademecum privaat terrein manoeuvres RB + VAK cat DE/D1E v. B. Vademecum Categorie DE/D1E RB + VAK Privaat terrein Manoeuvres. Vademecum Categorie DE/D1E RB + VAK Privaat terrein Manoeuvres. Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2012.01 VM cat DE/D1E v. B (02/04/2012) Praktische proef op privaat terrein: manoeuvres Te vervangen

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN 1 RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN 1. Het rijbewijs categorie Er is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal. Het gaat over

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T*

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T* Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T* Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Bijzonderheden: CCV T-rijbewijs praktijk (T) Praktijk Toelichting op tabel met afbakening Tax = Taxonomiecode

Nadere informatie

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT]

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT] Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID RIJBEWIJS C/CE TRANS-FORM Megatrailer Grootvolume Uitzonderlijk vervoer Distributie Palletladingen Tractie Tankcontainers Warehousing

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie

Nadere informatie

Voertuigen van de categorie E

Voertuigen van de categorie E Voertuigen van de categorie E Cat. E: de auto s van de categorieën B, C, C1,D1 of D met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegelaten massa (M.T.M) meer dan 750 kg bedraagt. (Uitzondering cat. B) U bent

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE C+D

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE C+D RIJVAARDIGHEID CATEGORIE C+D Manoeuvres op het privé-terrein vanaf 5/9/2005 Goca 15-06-05 Fol C+D-N Het nieuwe examen voor het behalen van een rijbewijs voor vrachtwagen of autocar/bus werd opgesteld om

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.d. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.d. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.d Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2012.01 VM cat D/D1.v. D (02/04/2012) Praktische proef

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. D-DE VAK.v. F. Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK

Vademecum praktische proef basiskwalificatie cat. D-DE VAK.v. F. Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK Vademecum Cat. D DE Basiskwalificatie VAK Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.02 VM cat D/D1-DE/D1E v. F (01/09/2015) Praktische proef basiskwalificatie Gewijzigde pagina s : p. 18, 28-53, 59, 60,

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vlaams Gewest

Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vlaams Gewest Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vlaams Gewest PRINT DATE: 8/09/2017 Page 1 of 57 Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2017.01 VM cat D/D1.v. H (16/10/2017) Praktische proef

Nadere informatie

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B INLEIDING Het Curriculum Praktijkopleiding Categorie B bundelt de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding

Nadere informatie

Praktijkgids EXAMEN. Versie Fendt 312 model 2 (2016) Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) ~ 1 ~ Praktijkgids examen rijbewijs G

Praktijkgids EXAMEN. Versie Fendt 312 model 2 (2016) Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) ~ 1 ~ Praktijkgids examen rijbewijs G Praktijkgids EXAMEN Versie Fendt 312 model 2 (2016) Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) ~ 1 ~ Praktijkgids examen rijbewijs G BELANGRIJKE TIPS Vergeet niet de handrem van de tractor op te

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit:

Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: Cat. CE/C1E Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: - een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.

een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg. Cat. CE/CE Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Voertuig van de categorie DE/D1E

Voertuig van de categorie DE/D1E Cat. DE/D1E Voertuig van de categorie DE/D1E Categorie D+E: een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. meer bedraagt dan 750 kg. De aanhangwagen

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 februari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 februari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0015 (COD) 5671/17 ADD 1 VOORSTEL van: ingekomen: 1 februari 2017 aan: TRANS 28 CODEC 107 MI 91 EDUC 32 de

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen.

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Voertuig van de categorie DE/D1E

Voertuig van de categorie DE/D1E Voertuig van de categorie DE/D1E Categorie D+E: een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. meer bedraagt dan 750 kg. De aanhangwagen mag

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

Cat. DE/DE1. Het rijbewijs DE of D1E zonder het bewijs van vakbekwaamheid

Cat. DE/DE1. Het rijbewijs DE of D1E zonder het bewijs van vakbekwaamheid Cat. DE/DE Het rijbewijs DE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) 12921/12 TRA S 256 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar).

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar). Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen. Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig. Dan kan u

Nadere informatie

Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit:

Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: Cat. CE/C1E Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: - een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

RIJVAARDIGHEID. vanaf 5/9/2005. CATEGORIE BE, CE/C1E en DE/D1E. Manoeuvres op het privé-terrein. Goca Fol E-N

RIJVAARDIGHEID. vanaf 5/9/2005. CATEGORIE BE, CE/C1E en DE/D1E. Manoeuvres op het privé-terrein. Goca Fol E-N RIJVAARDIGHEID CATEGORIE BE, CE/CE en DE/DE Manoeuvres op het privé-terrein vanaf 5/9/005 Goca 5-06-05 Fol E-N Het nieuwe examen voor het behalen van een rijbewijs voor vrachtwagen of autocar/bus werd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën CDE

Eisen examenvoertuig categorieën CDE Eisen examenvoertuig categorieën E eze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor,, E en E examens. e examenvoertuigen dienen te voldoen aan de meest actuele wettelijke eisen

Nadere informatie

Cat. DE/D1E. Het rijbewijs DE of D1E zonder het bewijs van vakbekwaamheid

Cat. DE/D1E. Het rijbewijs DE of D1E zonder het bewijs van vakbekwaamheid Cat. DE/D1E Het rijbewijs DE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750

Nadere informatie

Hoe kan u scholing volgen? U kan kiezen uit volgende rijopleidingen... De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs categorie BE is 18 jaar.

Hoe kan u scholing volgen? U kan kiezen uit volgende rijopleidingen... De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs categorie BE is 18 jaar. Voertuig van de categorie BE Cat. BE: de auto s van de categorie B met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegelaten massa (M.T.M.) meer dan 750 kg bedraagt, en op voorwaarde dat de M.T.M. van de sleep

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

OVERTREDINGEN Van de 3de en 4de graad

OVERTREDINGEN Van de 3de en 4de graad OVERTREDINGEN Van de 3de en 4de graad Oefenvragen en proefexamens https://www.gratisrijbewijsonline.be OVERTREDINGEN 3de GRAAD BEPALINGEN LESSEN 1 De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN 6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen Dit manoeuvre wordt uitgevoerd in een straat met rustig tot matig verkeer

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

2017 PRAKTIJKBOEK B Gratis Rijbewijs Online

2017 PRAKTIJKBOEK B Gratis Rijbewijs Online 2017 PRAKTIJKBOEK B Gratis Rijbewijs Online Auteur: Eugeen Van Aerschot Om het boek te downloaden: Ga naar https://www.gratisrijbewijsonline.be Klik op PRAKTIJK en dan op PRAKTIJKBOEK 0. HET RIJBEWIJS

Nadere informatie

een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.

een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg. Cat. CE/C1E Het rijbewijs CE laat toe samenstellen van voertuigen te besturen bestaande uit: een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

1. DE THEORIE-OPLEIDING 1/24

1. DE THEORIE-OPLEIDING 1/24 Het rijbewijs C/C1 en het bewijs van vakbekwaamheid Sinds 10 september 2009 dienen alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs van groep C of C1 vereist is, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften.

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Het besturen van een vrachtwagen en zich hierbij houden aan de kwaliteitsprocedures,

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s)

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) PRAKTIJKBOEK GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) In dit praktijkboek staan verschillende checklists. Gebruik deze tijdens je opleiding. + VERWACHTE WETSWIJZIGINGEN IN 2014

Nadere informatie

INFOBROCHURE RIJBEWIJS C MET VAKBEKWAAMHEID:

INFOBROCHURE RIJBEWIJS C MET VAKBEKWAAMHEID: INFOBROCHURE RIJBEWIJS C MET VAKBEKWAAMHEID: Hier vind je meer informatie over het behalen van het rijbewijs en vakbekwaamheid voor vrachtwagenbestuurder bij. De opleiding vrachtwagenbestuurder omvat zowel

Nadere informatie