Gebruik en behoefte telefooncellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik en behoefte telefooncellen"

Transcriptie

1 Gebruik en behoefte telefooncellen Natascha.Biervliet & Mireille Koomen F2417 juli 2008 Ministerie van Economische Zaken M. van Mens, directie Telecommarkt H. van Boetzelaer, directie Communicatie Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

2 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Vermindering van het aantal telefooncellen is een reële optie mits gespreid gebruik mogelijk blijft Gebruiksfrequentie telefooncellen is laag Mobiele telefoon door meerderheid gezien als vervanging van telefooncel Betalen voor onrendabele telefooncellen vindt meerderheid geen goed idee Belang van aanwezigheid telefooncellen is relatief hoog Verdeelde steun bij vermindering aantal telefooncellen Reden verzet bij vermindering telefooncellen met name omdat men denkt dat een ander ze nodig heeft 13 3 Aanvullende bevindingen onder gebruikers van telefooncellen Vooral allochtonen, vrouwen en mensen uit (sterk) stedelijke gebieden maken gebruik van telefooncellen Bellen naar binnenlandse nummers vanuit een telefooncel op het NSstation bij uitval of afwezigheid mobiele telefoon Naar huis bellen voor een lift of voor een persoonlijk gesprek Gesprekken veelal naar binnenlandse nummers Gebruik telefooncel vooral als mobiele telefoon niet werkt Consequenties van vermindering aantal telefooncellen Bellen vanuit telefooncel moet in noodsituaties mogelijk blijven Mobiele telefoon zal als vervanging worden gebruikt Belemmering voor 65-plussers bij het onderhouden van contacten 20 4 Onderzoeksverantwoording 22 Bijlage 1 Vragenlijst voor de Nederlandse bevolking 23 Bijlage 2 Vragenlijst voor de gebruikers van telefooncellen 26 Inhoud figuren en tabellen 1 Aantal telefoongesprekken in twee maanden tijd door de Nederlandse bevolking 8 2 Aantal telefoongesprekken in twee maanden tijd door gebruikers 8 3 Mobiele telefoon als vervanging van telefooncel 9 4 Belhuizen als aanvulling op de telefooncel 10 5 Mening van de Nederlanders t.a.v. betaling onrendabele telefooncellen door de samenleving 11 6 Niet langer door de overheid opdragen van telefooncellen als dienst aan KPN of ander bedrijf 11 7 Belang aanwezigheid telefooncellen voor de Nederlandse bevolking 12 8 Mening van de Nederlandse bevolking t.a.v. vermindering aantal telefooncellen 13 Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

3 9 Beweegredenen verzet Nederlandse bevolking die vermindering geen goed idee vinden Andere gebruikers van telefooncellen Locaties waar (door de gebruikers) gebruik wordt gemaakt van telefooncellen Hoofdreden telefoongesprek Soort gesprekken Situaties en omstandigheden waarin gebruik wordt gemaakt van telefooncellen Belwijze bij verwijdering telefooncel Belang telefooncel voor gebruiker voor onderhouden contacten Belemmering sociale contacten bij verdwijnen telefooncel 21 Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

4 Samenvatting Uit het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is gebleken dat 95% van de Nederlanders geen gebruik maakt van een telefooncel. In een periode van twee maanden maakt slechts 5% van de bevolking af en toe gebruik van een telefooncel. En wanneer zij gebruik maken van een telefooncel is de gebruiksfrequentie laag. Mensen ouder dan 65 jaar maken significant het minst gebruik van telefooncellen in vergelijking tot andere leeftijdscategorieën (2%). Ook de specifieke groep gebruikers van telefooncellen maakt sporadisch gebruik van een telefooncel: ongeveer de helft (47%) van de gebruikers geeft aan slechts één keer in de afgelopen twee maanden gebruik te hebben gemaakt van een telefooncel. Van de 100 gesprekken die de gebruikers van telefooncellen voeren, vinden gemiddeld 5,6 gesprekken in een telefooncel plaats. Van de Nederlanders vindt 70% het een matig tot slecht idee als de samenleving moet gaan betalen voor onrendabele telefooncellen. Over het belang van de aanwezigheid van telefooncellen wordt door de Nederlandse bevolking verdeeld gereageerd. Toch vindt maar liefst één op de drie Nederlanders (34%) de aanwezigheid (zeer) belangrijk. Niet-westerse allochtonen (13%) maken significant meer gebruik van telefooncellen dan autochtonen (5%). Ondanks dat deze groep vaker gebruikmaakt van telefooncellen, is ook bij hen het gebruik laag. Van de specifieke groep gebruikers bellen significant meer vrouwen dan mannen één tot drie keer per twee maanden vanuit een telefooncel. Ook bellen allochtonen en mensen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden vaker vanuit een telefooncel. Hoofdredenen waarom men belt vanuit een telefooncel zijn: om naar huis te bellen, om opgehaald te worden en voor een persoonlijk gesprek. De groep 65- plussers noemt significant vaker dan andere leeftijdsgroepen als hoofdreden het naar huis bellen (64%). De locaties waar vandaan het meest vanuit een telefooncel gebeld wordt zijn: NS-stations (29%), winkelcentra (17%), telefooncel in de woonwijk (16%) en stadscentrum (16%) en vliegveld (9%). Zes op de tien gesprekken vanuit een telefooncel zijn binnenlandse gesprekken en ruim eenvijfde van de gesprekken zijn naar mobiele nummers. De omstandigheden waarin men de voorkeur geeft aan een telefooncel boven andere vormen van telefoneren, zijn bij 73% van de gebruikers indien de mobiele telefoon niet werkt of indien men de mobiele telefoon niet bij zich heeft. De mobiele telefoon wordt door de meerderheid van de Nederlanders (77%) gezien als (deels) vervanging van telefooncellen. Ook geeft 73% van de gebruikers aan vooral gebruik te maken van een telefooncel bij uitvallen of afwezigheid van een mobiele telefoon. Belhuizen worden door de Nederlanders eerder gezien als aanvulling op de telefooncel. Slechts 30% van de Nederlanders ziet belhuizen als vervanging en maar liefst 47% als aanvulling op de telefooncellen. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

5 Een sterke vermindering van het aantal telefooncellen wordt door eenderde van de Nederlanders gesteund. Eenderde deel van de Nederlanders staat hier neutraal tegenover en eenderde deel vindt het een (zeer) slecht idee. Van de specifieke groep gebruikers van telefooncellen vindt echter 68% een sterke vermindering van het aantal telefooncellen een matig tot zeer slecht idee en slechts 9% vindt het een (heel) goed idee. Het onderzoek wijst uit dat er geen specifieke groepen naar voren komen die sterker geraakt zouden worden bij een vermindering van het aantal telefooncellen.van de Nederlandse bevolking zijn de 65-plussers de grootste voorstanders van het behoud van het huidige aantal telefooncellen. Zij maken echter significant minder gebruik van telefooncellen dan de gemiddelde Nederlander, waardoor wij hun niet in dit kader een kwetsbare groep kunnen noemen. Voor het onderhouden van contacten met anderen is de telefooncel voor 21% van de gebruikers van telefooncellen (zeer) belangrijk en voor 52% (zeer) onbelangrijk. Voor 65-plussers zijn telefooncellen significant belangrijker voor het onderhouden van contacten dan voor de andere leeftijdscategorieën (44%). De groep gebruikers van telefooncellen, die het verminderen van het aantal telefooncellen een matig, slecht of zeer slecht idee vinden, geven hiervoor de volgende redenen aan: bellen vanuit de cel moet mogelijk zijn in geval van een noodsituatie (83%) en indien de mobiele telefoon niet werkt (53%). Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

6 1 Inleiding Naar aanleiding van uw vraag voor de uitvoering van een consumentenonderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan telefooncellen hebben wij het rapport dat voor u ligt opgesteld. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van actuele cijfers over het gebruik van telefooncellen door de Nederlandse bevolking. De probleemstelling en onderzoeksvragen zijn als volgt omschreven: Probleemstelling De centrale vraag van dit onderzoek luidt: wat is het gebruik en de behoefte van de Nederlandse bevolking wat betreft telefooncellen? Onderzoeksvragen Hoe vaak maakt de Nederlander tegenwoordig gebruik van telefooncellen? Wie maakt gebruik van telefooncellen? Waarvoor/waarom/in welke situaties maken zij gebruik van telefooncellen? Zien Nederlanders mobiele telefonie en belhuizen als een alternatief voor telefooncellen? Wat vindt de Nederlander (gebruiker) ervan als het aantal telefooncellen sterk vermindert? Zijn er kwetsbare doelgroepen te definiëren onder gebruikers van telefooncellen? Is er een specifieke groep waarvan verzet te verwachten is bij vermindering van telefooncellen? Wat zijn de belangrijkste beweegredenen van dit verzet? Voor het beantwoorden van deze vragen hebben wij twee onderzoeken uitgevoerd. Een daarvan heeft plaatsgevonden onder de Nederlandse bevolking. Hiervoor hebben personen via hun eigen computer een vragenlijst ingevuld. Om voldoende respons te genereren van gebruikers van telefooncellen, is een specifieke groep gebruikers geselecteerd van 202 personen die ook de vragenlijst via hun eigen computer hebben ingevuld. De beschikbaarheid van telefooncellen is voor sommige groepen burgers belangrijker dan voor andere. Met het oog hierop zijn de volgende groepen voldoende vertegenwoordigd in de steekproef van het onderzoek: allochtonen, 65-plussers, gehandicapten en mensen uit matig tot niet stedelijke gebieden. In het rapport dat voor u ligt wordt antwoord gegeven op uw onderzoeksvraag. Dit rapport is op een conclusiegerichte wijze geschreven, zodat u bij het lezen van het rapport eenvoudig de belangrijkste conclusies te weten komt. In hoofdstuk 2 kunt u het antwoord lezen op uw belangrijkste onderzoeksvraag. In hoofdstuk 3 kunt u aanvullende informatie lezen over het onderzoek onder de specifieke groep gebruikers. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

7 2 Vermindering van het aantal telefooncellen is een reële optie mits gespreid gebruik mogelijk blijft Uw belangrijkste onderzoeksvraag betrof in hoeverre er een probleem voor de consument ontstaat bij een vermindering van het aantal telefooncellen in Nederland. Ons onderzoek wijst uit dat een vermindering geen probleem hoeft te veroorzaken. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er geen specifieke groepen naar voren komen die sterker geraakt zouden worden bij een vermindering van het aantal telefooncellen.van de Nederlandse bevolking zijn de 65-plussers de grootste voorstanders van het behoud van het huidige aantal telefooncellen. Zij maken echter significant minder gebruik van telefooncellen dan de gemiddelde Nederlander, waardoor wij hun niet in dit kader een kwetsbare groep kunnen noemen. In onderstaande paragrafen zullen wij onderbouwen hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen. 2.1 Gebruiksfrequentie telefooncellen is laag Uit het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is gebleken dat 95% van de Nederlanders geen gebruik maakt van een telefooncel. In een periode van twee maanden maakt slechts 5% van de bevolking af en toe gebruik van een telefooncel. En wanneer zij gebruik maken van een telefooncel is de gebruiksfrequentie laag. Van de totale bevolking geeft 3% aan dat zij één keer in de afgelopen twee maanden gebruik hebben gemaakt van een telefooncel (zie figuur 1). Dit betekent dat 2% van de Nederlandse bevolking vaker dan eens per maand gebruik maakt van een telefooncel. Ook de specifieke groep gebruikers van telefooncellen maakt sporadisch gebruik van een telefooncel: ongeveer de helft (47%) van de gebruikers geeft aan slechts één keer in de afgelopen twee maanden gebruik te hebben gemaakt van een telefooncel (zie figuur 2). Van de 100 gesprekken die de gebruikers van telefooncellen voeren, vinden gemiddeld 5,6 * gesprekken in een telefooncel plaats. Niet-westerse allochtonen (13%) maken significant meer gebruik van telefooncellen dan autochtonen (5%). De niet-westerse allochtonen uit de specifieke groep gebruikers van telefooncellen voeren gemiddeld meer gesprekken in een telefooncel dan autochtonen, respectievelijk circa 10 op de 100 gesprekken (9,8) en circa 5 op de 100 gesprekken (5,4). Ondanks dat deze groep vaker gebruikmaakt van telefooncellen, is ook bij hen het gebruik laag. Mensen ouder dan 65 jaar maken significant het minst gebruik van telefooncellen in vergelijking tot andere leeftijdscategorieën (2%). De gebruiksfrequentie van telefooncellen is binnen deze groep een fractie hoger dan het gemiddelde (6,6 op de 100 gesprekken), maar het verschil is niet significant. * Aan de gebruikers van telefooncellen is gevraagd hoeveel van de 100 telefoongesprekken die zij voeren vanuit een telefooncel zijn gepleegd. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

8 Wanneer wij het gebruik van telefooncellen vergelijken met het onderzoek van NIPO Consult uit 2002 naar het gebruik en behoefte van de universele dienstverlening voor telefonie, waaronder telefooncellen, kunnen wij concluderen dat het gebruik (10% van de Nederlandse bevolking) ten opzichte van 2002 is gehalveerd. 1 Aantal telefoongesprekken in twee maanden tijd door de Nederlandse bevolking 1x 3 2x 1 3x 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 % 2 Aantal telefoongesprekken in twee maanden tijd door gebruikers 1x 47 2x 29 3x x 7 6-7x x x % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

9 2.2 Mobiele telefoon door meerderheid gezien als vervanging van telefooncel De mobiele telefoon wordt door de meerderheid van de Nederlanders (77%) gezien als (deels) vervanging van telefooncellen (zie figuur 3). Ook geeft 73% (figuur 14) van de gebruikers aan vooral gebruik te maken van een telefooncel bij uitvallen of afwezigheid van een mobiele telefoon. De specifieke groep gebruikers is gevraagd indien de door hen meest gebruikte telefooncel zou verdwijnen, op welke wijze zij dan zouden gaan bellen. Hierop werd door 74% geantwoord dat zij dan met een mobiele telefoon zouden gaan bellen (zie figuur 15). De mobiele telefoon wordt significant minder vaak als vervanging van de telefooncel gezien door 65-plussers en allochtonen: zij zien dit significant vaker als aanvulling op de telefooncel. Nederlanders die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden, zien ook mobiele telefoons significant vaker als aanvulling. Wordt de mobiele telefoon veelal gezien als vervanging, belhuizen worden door de Nederlanders eerder gezien als aanvulling op de telefooncel. Slechts 30% van de Nederlanders ziet belhuizen als vervanging en maar liefst 47% als aanvulling op de telefooncellen (figuur 4). Mensen ouder dan 65 jaar zien belhuizen significant vaker als aanvulling op de telefooncel dan andere leeftijdsgroepen. Nederlanders die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden, zien ook belhuizen significant vaker als aanvulling. 3 Mobiele telefoon als vervanging van telefooncel vervanging 42 deels vervanging 35 aanvulling 17 deels aanvulling 5 weet niet % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

10 4 Belhuizen als aanvulling op de telefooncel vervanging 8 deels vervanging 22 aanvulling 28 deels aanvulling 19 weet niet % 2.3 Betalen voor onrendabele telefooncellen vindt meerderheid geen goed idee Van de Nederlanders vindt 70% het een matig tot slecht idee als de samenleving moet gaan betalen voor onrendabele telefooncellen. Slechts 9% vindt het een (zeer) goed idee als de samenleving hiervoor moet gaan betalen (zie figuur 5). De groep 65-plussers vindt het significant vaker een goed idee als de samenleving hiervoor moet betalen. Van de gebruikers vindt 22% het een (zeer) goed idee dat de samenleving moet gaan betalen: significant hoger dan de totale bevolking, maar nog steeds een minderheid. Onder bijna de helft van de Nederlanders (47%) is er steun voor het niet langer door de overheid opdragen van de aanwezigheid van telefooncellen als dienst aan KPN of een ander bedrijf (zie figuur 6). De groep 65-plussers steunen dit idee significant minder vaak alsmede de Nederlanders die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

11 5 Mening van de Nederlanders t.a.v. betaling onrendabele telefooncellen door de samenleving zeer goed idee 1 goed idee 8 geen goed idee/geen slecht idee 20 matig idee 23 slecht idee 47 weet niet % 6 Niet langer door de overheid opdragen van telefooncellen als dienst aan KPN of ander bedrijf zeer mee eens 13 mee eens 34 niet mee eens/niet mee oneens 28 mee oneens 17 zeer mee oneens 1 weet niet % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

12 2.4 Belang van aanwezigheid telefooncellen is relatief hoog Aan de Nederlandse bevolking is gevraagd hoe belangrijk zij de aanwezigheid van telefooncellen vinden. Over het belang hiervan wordt door de Nederlandse bevolking verdeeld gereageerd (zie figuur 7). Toch vindt maar liefst één op de drie Nederlanders (34%) de aanwezigheid (zeer) belangrijk. De Nederlanders die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden, bellen significant vaker dan mensen die dit minder belangrijk vinden. Van de specifieke groep gebruikers van telefooncellen vindt maar liefst driekwart (75%) de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk. Deze mensen voeren ook significant meer gesprekken vanuit een telefooncel dan de gebruikers die aangeven dat zij de aanwezigheid van telefooncellen onbelangrijk vinden. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat ook de gebruikers sporadisch gebruikmaken van telefooncellen (zie figuur 2). De groep allochtonen vindt de aanwezigheid van telefooncellen significant belangrijker dan gemiddeld (41% versus 34% gemiddeld). De personen die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden geven significant vaker aan (20% versus 9% gemiddeld) dat zij het een (zeer) goed idee vinden als de samenleving voor de kosten van onrendabele cellen opdraait. De Nederlanders die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) onbelangrijk vinden geven significant vaker aan het een matig tot slecht idee te vinden. 7 Belang aanwezigheid telefooncellen voor de Nederlandse bevolking zeer belangrijk 6 belangrijk 28 niet belangrijk/niet onbelangrijk 30 onbelangrijk 24 zeer onbelangrijk % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

13 2.5 Verdeelde steun bij vermindering aantal telefooncellen Een sterke vermindering van het aantal telefooncellen wordt door eenderde van de Nederlanders gesteund. Eenderde deel van de Nederlanders staat hier neutraal tegenover en eenderde deel vindt het een (zeer) slecht idee (zie figuur 8). Van de specifieke groep gebruikers van telefooncellen vindt echter 68% een sterke vermindering van het aantal telefooncellen een matig tot zeer slecht idee en slechts 9% vindt het een (heel) goed idee. Binnen de groep 65-plussers vindt 17% het significant vaker een (zeer) slecht idee als men zou besluiten het huidig aantal telefooncellen sterk te verminderen. In de leeftijdscategorie van 16 tot 34 jaar vindt 36% de vermindering significant vaker een (zeer) goed idee. Ook 36% van de niet-gehandicapten vindt een sterke vermindering van het aantal telefooncellen significant vaker een (zeer) goed idee ten opzichte van de gehandicapten. 8 Mening van de Nederlandse bevolking t.a.v. vermindering aantal telefooncellen zeer goed idee 7 goed idee 27 geen goed idee/geen slecht idee 30 matig idee 20 slecht idee 11 zeer slecht idee 3 weet niet % 2.6 Reden verzet bij vermindering telefooncellen met name omdat men denkt dat een ander ze nodig heeft Aan de Nederlanders die een vermindering van het aantal telefooncellen een matig tot (zeer) slecht idee vinden is gevraagd wat de redenen zijn waarom zij deze mening hebben. Zij hadden bij deze vraag de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

14 Binnen deze groep geeft 54% (=18% van de Nederlandse bevolking) als reden aan dat anderen wellicht belang hebben bij telefooncellen. De helft (=17% van de Nederlandse bevolking) vindt dat een telefooncel altijd aanwezig moet zijn in het geval van een noodsituatie. Als derde reden wordt door 43% (=15% van de Nederlandse bevolking) genoemd dat een telefooncel handig kan zijn in het geval de mobiele telefoon niet werkt. De Nederlanders die aangaven dat zij de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden, noemen dit ook significant vaker dan gemiddeld als reden voor het in stand houden van het huidige aantal telefooncellen. De mensen die de aanwezigheid van telefooncellen (zeer) belangrijk vinden, geven significant vaker aan dat een telefooncel aanwezig moet zijn in geval van een noodsituatie (58% versus 50% gemiddeld). Zij geven significant minder vaak aan dat wellicht anderen belang hebben bij telefooncellen (47% versus 54% gemiddeld). 9 Beweegredenen verzet Nederlandse bevolking die vermindering geen goed idee vinden ik heb zelf geen belang bij telefooncellen, maar andere mensen misschien wel 54 een telefooncel moet altijd aanwezig zijn voor het geval ik in een noodsituatie kom 50 een telefooncel kan handig zijn op het moment dat mijn mobiel het niet meer doet 43 anders, namelijk % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

15 3 Aanvullende bevindingen onder gebruikers van telefooncellen In het voorgaande hoofdstuk heeft u ons antwoord op uw belangrijkste onderzoeksvraag kunnen lezen. Onder een kleinere groep van circa 200 gebruikers van telefooncellen is ook onderzoek uitgevoerd. Een deel van deze resultaten hebben wij, indien relevant, verweven in het vorige hoofdstuk. De overige resultaten worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 3.1 Vooral allochtonen, vrouwen en mensen uit (sterk) stedelijke gebieden maken gebruik van telefooncellen Van de specifieke groep gebruikers bellen significant meer vrouwen dan mannen één tot drie keer per twee maanden vanuit een telefooncel. Ook bellen allochtonen en mensen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden vaker vanuit een telefooncel. Drie op de tien gebruikers van telefooncellen kennen anderen die ook gebruikmaken van een telefooncel. Dit zijn veelal buren, vrienden of kind (zie figuur 10). Allochtonen (48%) kennen significant vaker andere mensen die gebruikmaken van een telefooncel dan autochtonen. 10 Andere gebruikers van telefooncellen buren 24 vrienden 21 kinderen 19 broer/zus 14 moeder 10 collega kennissen/bekenden vader partner % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

16 3.2 Bellen naar binnenlandse nummers vanuit een telefooncel op het NS-station bij uitval of afwezigheid mobiele telefoon Naar huis bellen voor een lift of voor een persoonlijk gesprek De locaties waar vandaan het meest vanuit een telefooncel gebeld wordt zijn: NSstations, winkelcentra, telefooncel in de woonwijk en stadscentrum en vliegveld (zie figuur 11). Het vliegveld wordt aanzienlijk vaker dan gemiddeld genoemd door mensen uit weinig tot niet stedelijke omgeving (20% versus 9%). Hoofdredenen waarom men belt vanuit een telefooncel zijn: om naar huis te bellen, om opgehaald te worden en voor een persoonlijk gesprek (zie figuur12). De groep 65-plussers noemt significant vaker dan andere leeftijdsgroepen als hoofdreden het naar huis bellen (64%). 11 Locaties waar (door de gebruikers) gebruik wordt gemaakt van telefooncellen NS-station 29 winkelcentrum telefooncel in de wijk stadscentrum vliegveld 9 ziekenhuis metro/tramstation 3 3 busstation % Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

17 12 Hoofdreden telefoongesprek iemand bellen om opgehaald te worden informatie/inlichtingen 4 3 gezondheidsinstelling 2 2 zakelijk gesprek 2 1 anders, namelijk % Gesprekken veelal naar binnenlandse nummers Zes op de tien gesprekken vanuit een telefooncel zijn binnenlandse gesprekken en ruim eenvijfde van de gesprekken zijn naar mobiele nummers (zie figuur 13). Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

18 13 Soort gesprekken een binnenlands gesprek 60 naar een mobiel nummer 22 een internationaal gesprek betaald met munten, betaalkaart of creditcard 5 collect-call % Gebruik telefooncel vooral als mobiele telefoon niet werkt De omstandigheden waarin men de voorkeur geeft aan een telefooncel boven andere vormen van telefoneren, zijn bij 73% van de gebruikers indien zijn mobiele telefoon niet werkt of indien men de mobiele telefoon niet bij zich heeft. Daarnaast geeft 27% van de gebruikers aan dat zij gebruikmaken van een telefooncel als zij op vakantie zijn en 22% als het goedkoper is dan bellen met een mobiele telefoon (zie figuur 14). Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

19 14 Situaties en omstandigheden waarin gebruik wordt gemaakt van telefooncellen wanneer mijn mob. tel. niet werkt of ik deze niet bij me heb 73 wanneer ik op vakantie ben 27 wanneer bellen vanuit een telefooncel goedkoper is dan met mijn mob. Telefoon 22 wanneer ik de belkosten wil beperken 9 wanneer ik op stap ben 7 wanneer ik iets persoonlijks wil bespreken 4 ik bel meestal vanuit telefooncellen 2 wanneer de telefoon thuis in gebruik is 2 weet niet 1 anders, namelijk % 3.3 Consequenties van vermindering aantal telefooncellen Bellen vanuit telefooncel moet in noodsituaties mogelijk blijven De groep gebruikers van telefooncellen, die het verminderen van het aantal telefooncellen een matig, slecht of zeer slecht idee vinden, geven hiervoor de volgende redenen aan: bellen vanuit de cel moet mogelijk zijn in geval van een noodsituatie (83%) en indien de mobiele telefoon niet werkt (53%) Mobiele telefoon zal als vervanging worden gebruikt De specifieke groep gebruikers is gevraagd indien de door hen meest gebruikte telefooncel zou verdwijnen, op welke wijze zij dan zouden gaan bellen. Hierop werd door 74% geantwoord dat zij dan gebruik zouden gaan maken van een mobiele telefoon (zie figuur 15). Andere alternatieven die genoemd werden zijn: via de vaste telefoon thuis (10%) en iemand (op straat) vragen of zij gebruik mogen maken van zijn telefoon (10%). In weinig tot niet stedelijke gebieden zal men significant vaker een winkel of bedrijf binnenstappen om te vragen of zij gebruik mogen maken van de telefoon (14%). Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

20 15 Belwijze bij verwijdering telefooncel mobiel 74 via de vaste telefoon 10 iemand op straat vragen of ik mag bellen met zijn/haar mobiel 10 andere telefooncel 9 winkel/bedrijf binnen stappen om te vragen of ik mag bellen 7 geen enkele wijze 5 dan bel ik in principe niet 4 bij buren/kenissen/iemand anders 4 op zoek naar bedrijven waar betaalde telefoons hangen 3 anders, namelijk % Belemmering voor 65-plussers bij het onderhouden van contacten Voor het onderhouden van contacten met anderen is de telefooncel voor 21% van de gebruikers van telefooncellen (zeer) belangrijk en voor 52% (zeer) onbelangrijk. Voor 65-plussers zijn telefooncellen significant belangrijker voor het onderhouden van contacten dan voor de andere leeftijdscategorieën (44%) (zie figuur 16). Bij een vermindering van de helft van de telefooncellen, inclusief de telefooncel bij hen in de buurt geeft 36% van de gebruikers aan dat dit een belemmering zou zijn voor het onderhouden van contacten. Voor de 65-plussers is dit significant vaker dan gemiddeld een belemmering (68%) (zie figuur 17). Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

21 16 Belang telefooncel voor gebruiker voor onderhouden contacten Totaal % zeer onbelangrijk onbelangrijk belangrijk noch onbelangrijk belangrijk zeer belangrijk 17 Belemmering sociale contacten bij verdwijnen telefooncel Totaal % absoluut niet weinig belemmerend enigszins belemmerend in hoge mate belemmerend Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

22 4 Onderzoeksverantwoording Doelgroep De doelgroep voor dit onderzoek betrof de Nederlandse bevolking. Voor dit onderzoek zijn een aantal subdoelgroepen onderscheiden: allochtonen; gehandicapten; weinig tot niet stedelijke gebieden; 65-plussers Methode Het onderzoek heeft online via CASI (Computer Asssisted Self Interviewing) gelopen. De respondenten hebben wij uit TNS NIPObase benaderd. Vragenlijst De gebruikte vragenlijsten kunt u terugvinden in bijlagen 1 en 2. Veldwerperiode Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 22 t/m 29 april Respons Voor het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is een steekproef getrokken van n=1.500 uit TNS NIPObase die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Bij het trekken van de steekproef was voldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de doelgroepen. De netto respons van het onderzoek bedraagt personen. Hiermee was het responspercentage dus 92%. Van deze 92% waren 270 personen 65-plussers, 294 personen uit een weinig stedelijke gebied, 169 personen uit een niet-stedelijk gebied, 114 gehandicapten, 129 personen westerse allochtoon en 126 niet-westerse allochtoon. De gehele steekproef is zo herwogen dat deze representatief is voor de Nederlandse bevolking. Voor het onderzoek onder de gebruikers van telefooncellen is een steekproef getrokken van n=300 tevens uit TNS NIPObase. De netto respons van het onderzoek bedraagt 202 personen.dit komt neer op een responspercentage van 67%. Van deze 67% waren 25 personen 65-plussers, 51 personen uit een weinig tot niet stedelijk gebied, 17 westerse allochtonen en 10 niet-westerse allochtonen. Significantie Indien in het rapport staat aangegeven dat er verschillen zijn geconstateerd van de groepen met het gemiddelde spreken wij altijd over significante verschillen van 95%. Wanneer er geen significante verschillen zijn wordt het verschil niet benoemd. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

23 Bijlage 1 Vragenlijst voor de Nederlandse bevolking VRAAG 1 De volgende vragen gaan over telefooncellen, officieel ook wel 'publieke betaaltelefoons' genoemd. Het betreft met name de telefooncellen van KPN bijvoorbeeld op straathoeken, bij busstations, campings, bij de kerk, op het plein enz. Telefooncellen van KPN zijn altijd groen, soms vierkant, soms driehoekig, en de laatste tijd ziet men ook telefoneerpalen. Naast de KPN telefooncellen bestaan er ook nog: De oranje telefooncellen op en bij NS-stations; deze cellen zijn niet van KPN maar van Telfort. De particuliere betaaltelefoons, zoals munttelefoons, vindt u in particuliere gelegenheden zoals in snack bars, cafés, belhuizen, restaurants, hotels en vliegvelden. Over deze particuliere betaalcellen gaan de onderstaande vragen niet. VRAAG 10 Hoe vaak heeft u naar schatting de afgelopen twee maanden gebruik gemaakt van een telefooncel (in Nederland)? 2 Één keer 3 Twee keer 4 Drie keer keer keer keer keer keer keer keer 12 Meer dan 50 keer 13 Geen enkele keer 1 VRAAG 20 Kunt u aangeven hoe belangrijk u de aanwezigheid van telefooncellen vindt? 1 Zeer belangrijk 2 Belangrijk 3 Niet belangrijk\niet onbelangrijk 4 Onbelangrijk 5 Zeer onbelangrijk VRAAG 30 Stel, men zou besluiten het huidige aantal telefooncellen sterk te verminderen. Wat zou uw mening hierover zijn? 1 Zeer goed idee 2 Goed idee 3 Geen goed idee\geen slecht idee 4 Matig idee 5 Slecht idee 6 Zeer slecht idee Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

24 VRAAG 40 MEERVOUDIGE VRAAG TOON IN RANDOM VOLGORDE INDIEN [ Q30, 4, 5, 6 ] U heeft aangegeven het verminderen van telefooncellen een <matig, slecht of zeer slecht> idee te vinden. Waarom vindt u dit een <matig, slecht of zeer slecht> idee? (Meer antwoorden mogelijk) 1 Een telefooncel moet altijd aanwezig zijn voor het geval ik in een noodsituatie kom 2 Een telefooncel kan handig zijn op moment dat mijn mobiel het niet doet 3 Ik heb zelf geen belang bij telefooncellen, maar andere mensen misschien wel 4 Anders, nl... VRAAG 50 De laatste jaren is het gebruik van de mobiele telefoon sterk toe genomen. Ziet u de mobiele telefoon als een vervanging of als een aanvulling op de telefooncel? 1 Vervanging 2 Deels vervanging 3 Aanvulling 4 Deels aanvulling VRAAG 60 Buitenhuis bellen kan ook in belhuizen. Ziet u belhuizen als een vervanging of als een aanvulling op de telefooncel? 1 Vervanging 2 Deels vervanging 3 Aanvulling 4 Deels aanvulling VRAAG 70 Het gebruik van telefooncellen is als gevolg van mobiele telefonie sterk afgenomen, waardoor een groot deel van de cellen niet meer rendabel is. Wat vindt u ervan als de samenleving voor deze onrendabele cellen betaalt? 1 Zeer goed idee 2 Goed idee 3 Geen goed idee\geen slecht idee 4 Matig idee 5 Slecht idee VRAAG 71 De Universele dienstrichtlijn van de EU verplicht de lidstaten om een aantal basis telefoniediensten, die betaalbaar en toegankelijk worden aangeboden, te garanderen. In Nederland geldt nu als norm dat er één telefooncel per 5000 mensen moet zijn in woonkernen met meer dan 5000 mensen. KPN heeft op dit moment de opdracht de telefooncellen te leveren. Als KPN aan deze norm moet blijven voldoen dan zal het bedrijf binnenkort echter netto kosten moeten gaan maken om de telefooncellen verder te exploiteren. Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

25 VRAAG 80 Wat vindt u ervan als de overheid, gelet op het sterk verminderde gebruik van telefooncellen, de aanwezigheid van telefooncellen in Nederland niet langer als dienst aan KPN of een ander bedrijf opdraagt? 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Niet mee eens\niet mee oneens 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

26 Bijlage 2 Vragenlijst voor de gebruikers van telefooncellen VRAAG 1 De volgende vragen gaan over telefooncellen, officieel ook wel 'publieke betaaltelefoons' genoemd. Het betreft met name de telefooncellen van KPN bijvoorbeeld op straathoeken, bij busstations, campings, bij de kerk, op het plein enz. Telefooncellen van KPN zijn altijd groen, soms vierkant, soms driehoekig, en de laatste tijd ziet men ook telefoneerpalen. Naast de KPN telefooncellen bestaan er ook nog: De oranje telefooncellen op en bij NS-stations; deze cellen zijn niet van KPN maar van Telfort. De particuliere betaaltelefoons, zoals munttelefoons, vindt u in particuliere gelegenheden zoals in snack bars, cafés, belhuizen, restaurants, hotels en vliegvelden. Over deze particuliere betaalcellen gaan de onderstaande vragen niet. VRAAG 10 Hoe vaak heeft u naar schatting de afgelopen twee maanden gebruik gemaakt van een telefooncel (in Nederland)? 2 Één keer 3 Twee keer 4 Drie keer keer keer keer keer keer keer keer 12 Meer dan 50 keer 13 Geen enkele keer 1 EINDE VAN INTERVIEW, NIET GESLAAGD, WEL GESCHREVEN VRAAG 20 Waar, op welk van de volgende locaties maakt u het meest gebruik van telefooncellen? TOON IN RANDOM VOLGORDE 1 In het stadscentrum 2 Telefooncel in een woonwijk 3 NS-station 4 Busstation 5 Winkelcentrum 6 Metrostation\tramstation 7 Vliegveld 8 Ergens anders, namelijk... Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

27 VRAAG 30 Wat was de hoofdreden van uw laatste gesprek via een telefooncel? TOON IN RANDOM VOLGORDE 2 Een zakelijk gesprek 3 Een taxi bellen 4 Naar huis bellen 5 Iemand bellen om opgehaald te worden 6 Persoonlijk gesprek 7 Bellen voor informatie\inlichtingen 8 Bellen naar een bedrijf 9 Bellen naar school 10 Een gezondheidsinstelling bellen, zoals arts, groene kruis, ziekenhuis, e.d. 11 Anders, namelijk... 1 VRAAG 40 Was dit gesprek: TOON IN RANDOM VOLGORDE 2 Een binnenlands gesprek 3 Met een vooraf betaalde internationale belkaart beginnend met een 0800-nummer 4 Een internationaal gesprek betaald met munten, met een betaalkaart of creditcard 5 Naar een mobiel nummer 6 Naar een pieper 7 Naar uw voic box (om te controleren of er nieuwe berichten zijn) 8 Naar een gratis 0800-servicenummer 9 Naar een informatienummer of ander servicenummer met toeslag 10 Nummeraanvraag (118 of ) 11 Collect-call 12 Geen van deze mogelijkheden 1 VRAAG 50 Onder welke omstandigheden of in welke situaties geeft u de voorkeur aan telefooncel boven andere vormen van telefoneren? (Meer antwoorden mogelijk) MEERVOUDIGE VRAAG TOON IN RANDOM VOLGORDE 2 Wanneer ik op stap ben 3 Wanneer mijn mobiele telefoon niet werkt of ik mijn mobiele telefoon niet bij me heb 4 Wanneer de telefoon thuis in gebruik is 5 Wanneer ik iets persoonlijks wil bespreken 6 Wanneer ik de belkosten wil beperken 7 Ik bel meestal vanuit telefooncellen 8 Wanneer bellen vanuit een telefooncel goedkoper is dan met mijn mobiele telefoon 9 Wanneer ik op vakantie ben 10 Anders, namelijk... 1 VRAAG 60 Van de 100 telefoongesprekken die u in totaal voert, hoeveel daarvan zijn vanuit een telefooncel? FORMULIER VRAAG Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

28 VRAAG 70 Kent u andere mensen die veel gebruik maken van telefooncellen? 1 Ja 2 Nee GA VERDER NAAR VRAAG 90 GA VERDER NAAR VRAAG 90 VRAAG 80 Wat is uw relatie met deze personen? Als u meerdere mensen kent die veel gebruik maken van telefooncellen kunt u meerdere antwoorden geven MEERVOUDIGE VRAAG 1 Mijn vader 2 Mijn moeder 3 Mijn broer(s) of zus(sen) 4 Mijn kind(eren) 5 Mijn buurman\buurvrouw 6 Anders, namelijk... VRAAG 90 Kunt u aangeven hoe belangrijk u de aanwezigheid van telefooncellen vindt? 1 Zeer belangrijk 2 Belangrijk 3 Niet belangrijk\niet onbelangrijk 4 Onbelangrijk 5 Zeer onbelangrijk VRAAG 100 Stel, men zou besluiten het huidig aantal telefooncellen sterk te verminderen. Wat zou uw mening hierover zijn? 1 Zeer goed idee 2 Goed idee 3 Geen goed idee\geen slecht idee 4 Matig idee 5 Slecht idee 6 Zeer slecht idee VRAAG 110 MEERVOUDIGE VRAAG TOON IN RANDOM VOLGORDE INDIEN [ Q100, 4, 5, 6 ] U heeft aangegeven het verminderen van telefooncellen een <matig, slecht of zeer slecht> idee te vinden. Waarom vindt u dit een <matig, slecht of zeer slecht> idee? (Meer antwoorden mogelijk) 1 Een telefooncel moet altijd aanwezig zijn voor het geval ik in een noodsituatie kom 2 Een telefooncel kan handig zijn op moment dat mijn mobiel het niet doet 3 Ik heb geen alternatieven 4 Anders, nl... Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

29 VRAAG 120 Het gebruik van telefooncellen is als gevolg van mobiele telefonie sterk afgenomen, waardoor een groot deel van de cellen niet meer rendabel is. Wat vindt u ervan als de samenleving voor deze onrendabele cellen betaalt? 1 Zeer goed idee 2 Goed idee 3 Geen goed idee\geen slecht idee 4 Matig idee 5 Slecht idee 6 Zeer slecht idee VRAAG 121 De Universele dienstrichtlijn van de EU verplicht de lidstaten om een aantal basis telefoniediensten, die betaalbaar en toegankelijk worden aangeboden, te garanderen. In Nederland geldt nu als norm dat er één telefooncel per 5000 mensen moet zijn in woonkernen met meer dan 5000 mensen. KPN heeft op dit moment de opdracht de telefooncellen te leveren. Als KPN aan deze norm moet blijven voldoen dan zal het bedrijf binnenkort echter netto kosten moeten gaan maken om de telefooncellen verder te exploiteren. VRAAG 130 Wat vindt u ervan als de overheid, gelet op het sterk verminderde gebruik van telefooncellen, de aanwezigheid van telefooncellen in Nederland niet langer als dienst aan KPN of een ander bedrijf opdraagt? 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Niet mee eens\niet mee oneens 4 Mee oneens 5 Niet mee oneens VRAAG 140 Stelt u zich voor dat de telefooncel die u het meest gebruikt verdwijnt, op welke wijze belt u dan? OPEN VRAAG MULTI VRAAG 150 Hoe belangrijk zijn telefooncellen voor u om contacten met anderen te onderhouden? 1 Zeer belangrijk 2 Belangrijk 3 Belangrijk noch onbelangrijk 4 Onbelangrijk 5 Zeer onbelangrijk Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

30 VRAAG 160 In hoeverre wordt u belemmerd in uw (telefonisch) contact met anderen, wanneer de helft van de momenteel bestaande telefooncellen zou worden verwijderd, inclusief de telefooncel die bij u in de buurt staat? Wordt u: 1 In hoge mate belemmerd 2 Enigszins belemmerd 3 Weinig belemmerd 4 Absoluut niet belemmerd VRAAG 170 De laatste jaren is het gebruik van de mobiele telefoon sterk toe genomen. Ziet u de mobiele telefoon als een vervanging of als een aanvulling op de telefooncel? 1 Vervanging 2 Deels vervanging 3 Aanvulling 4 Deels aanvulling VRAAG 180 Buitenhuis bellen kan ook in belhuizen. Ziet u belhuizen als een vervanging of als een aanvulling op de telefooncel? 1 Vervanging 2 Deels vervanging 3 Aanvulling 4 Deels aanvulling Gebruik en behoefte telefooncellen F2417 TNS NIPO 3 juli

4 juli 2008 ET/TM / 8078240

4 juli 2008 ET/TM / 8078240 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 4 juli 2008 ET/TM / 8078240 Onderwerp UD telefooncellen Hierbij wil ik

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording enquête

Onderzoeksverantwoording enquête Onderzoeksverantwoording enquête Steekproef Voor de gegevensverzameling ten behoeve van de grootschalige enquête is gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Oktober 2013 Schenken Inhoudsopgave Schenken door vermogenden Oktober 2013 1 Vermogende Nederlander staat positief tegenover

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie