Phonak Bolero Q. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phonak Bolero Q. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Phonak Bolero Q Gebruiksaanwijzing

2 Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees de informatie op de volgende pagina s aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt Waarschuwingen voor gevaar Informatie over de veiligheid van het product 8 3. Beschrijving hoortoestel Stap-voor-stap instructies voor het gebruiken van het hoortoestel 16 Stap 1. Uw hoortoestel leren kennen 16 Stap 2. Voorbereiden van de batterij 19 Stap 3. De batterij plaatsen 20 Stap 4. Het hoortoestel inschakelen 21 Stap 5. Plaatsen van het hoortoestel 22 Stap 6. De volumeregelaar achter het oor aanpassen 28 Stap 7. Het luisterprogramma achter het oor selecteren 30 Stap 8. Het hoortoestel verwijderen 31 2

3 Stap 9. Het hoortoestel uitschakelen 33 Stap 10. De batterij vervangen 33 Stap 11. De batterij vervangen in een M13 hoortoestel met een beveiligd batterijcompartiment Onderhoud van uw hoorsysteem Problemen oplossen Draadloze accessoires en FM-systemen Draadloze accessoires FM-systemen Service en garantievoorwaarden Plaatselijke garantie Internationale garantie Garantiebeperking Conformiteitinformatie Informatie en verklaring van symbolen 50 3

4 Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Modellen met draadloze functies Phonak Bolero Q90-M312 Phonak Bolero Q90-M13 Phonak Bolero Q90-P Phonak Bolero Q90-SP Phonak Bolero Q70-M312 Phonak Bolero Q70-M13 Phonak Bolero Q70-P Phonak Bolero Q70-SP Phonak Bolero Q50-M312 Phonak Bolero Q50-M13 Phonak Bolero Q50-P Phonak Bolero Q50-SP 4

5 1. Welkom Uw nieuwe hoortoestel is een topproduct van Zwitserse kwaliteit. Het is ontworpen door Phonak, een van de marktleiders wereldwijd op het gebied van hoortechnologie. Uw hoortoestel biedt de modernste digitale hoortechnologie die momenteel verkrijgbaar is. Lees deze gebruikersinstructies grondig door om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die het nieuwe hoortoestel u biedt. Bij een correct gebruik en onderhoud zult u vele jaren kunnen genieten van uw hoortoestel. Neem contact op met uw audicien indien u vragen hebt. Phonak - life is on

6 2. Belangrijke veiligheidsinformatie Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt. Een hoortoestel kan slechthorendheid niet genezen, en kan gehoorverlies door organische oorzaak niet voorkomen of verbeteren. Ondanks onregelmatig gebruik van het hoortoestel kan een gebruiker nog steeds alle voordelen benutten. Het gebruik van een hoortoestel is slechts een onderdeel van hoorrevalidatie, en moet mogelijk worden aangevuld met auditore training en lessen in liplezen. 2.1 Waarschuwingen voor gevaar! Het doel van hoortoestellen is geluiden te versterken en naar de oren te zenden, en hiermee slechthorendheid te compenseren. De hoortoestellen (geprogrammeerd voor het specifieke gehoorverlies) mogen alleen worden gebruikt door diegene waarvoor ze bedoeld zijn. Andere mensen kunnen ze beter niet gebruiken, omdat ze hun gehoor kunnen beschadigen.! Wijzigingen aan het hoortoestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Phonak zijn niet toegestaan. 6

7 Deze wijzigingen kunnen uw gehoor of het hoortoestel beschadigen.! Gebruik de hoortoestellen niet in explosie-gevaarlijke gebieden (mijnen of industriële zones met gevaar voor explosies).! Hoortoestelbatterijen zijn giftig als ze worden ingeslikt! Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien batterijen worden ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!! Indien u pijn voelt in of achter uw oor, indien het oor ontstoken raakt, of als er huidirritatie of meer opeenhoping van oorsmeer plaatsvindt, dient u uw audicien of arts te raadplegen.! In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u de akoestische slang uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen. 7

8 2. Belangrijke veiligheidsinformatie! Luisterprogramma's in de directionele microfoonmodus reduceren achtergrondgeluid. Denk eraan dat waarschuwingssignalen of geluiden die van achteren komen, bijv. van auto's, geheel of gedeeltelijk onderdrukt worden.! Het hoortoestel bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze door kinderen worden ingeslikt. Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts of ziekenhuis te raadplegen.! Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX normen. Gebruik alleen door Phonak AG goedgekeurde accessoires, om elektrische schokken te voorkomen. 2.2 Informatie over de veiligheid van het product I Voor uw M312, P en SP hoortoestel: Dompel uw hoortoestel nooit onder in water! Bescherm het tegen extreme vochtigheid. Verwijder uw hoortoestel altijd 8

9 voor u gaat douchen, in bad gaat of gaat zwemmen, aangezien het hoortoestel gevoelige elektronische onderdelen bevat. I Alleen voor uw M13 hoortoestel: Uw hoortoestel is bestand tegen water, zweet en stof onder de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 5. Na blootstelling aan een van deze elementen moet u het hoortoestel met gesloten batterijlade afspoelen met schoon water en drogen, aangezien het hoortoestel gevoelige elektronische onderdelen bevat. I Bescherm uw hoortoestel tegen hitte (laat het nooit bij het raam of in de auto liggen). Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om uw hoortoestel te drogen. Vraag uw audicien naar geschikte droogmethoden. I Laat het batterijcompartiment open wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u het hoortoestel steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar het hoortoestel op een veilige, droge en schone plaats. 9

10 2. Belangrijke veiligheidsinformatie I Laat uw hoortoestel niet vallen! Uw hoortoestel kan beschadigd raken wanneer het valt op een hard oppervlak. I Gebruik steeds nieuwe batterijen voor uw hoortoestel. Als een batterij lekt, vervang deze dan onmiddellijk door een nieuwe om huidirritatie te voorkomen. U kunt lege batterijen inleveren bij uw audicien. I Verwijder de batterij indien u het hoortoestel langere tijd niet gebruikt. I Röntgenstraling (bijv. CT-scans, MRI-scans) kan de werking van uw hoortoestellen nadelig beïnvloeden. We raden aan om de hoortoestellen te verwijderen voordat u blootgesteld wordt aan straling. Houd de toestellen buiten de stralingsruimte. I Gebruik het hoortoestel niet in zones waar elektronische apparatuur verboden is. 10

11 3. Beschrijving hoortoestel De volgende gebruikersinstructies beschrijven verschillende hoortoestelmodellen: hoortoestel M312, M13, P en SP. De verschillende hoortoestellen kunnen worden uitgerust met verschillende oorstukjes. Op de volgende pagina's kunt u gebruikmaken van de tekeningen om uw hoortoestel en oorstukje te identificeren. De volgende tabel geeft aan welke batterij u nodig hebt voor uw hoortoestelmodel. Model Zink-/luchtbatterijformaat IEC ANSI (markering op pakket) code code M (bruin) PR ZD M13 13 (oranje) PR ZD P 13 (oranje) PR ZD SP 13 (oranje) PR ZD 11

12 3. Beschrijving hoortoestel Model P en SP Optie A: met klassiek oorstukje e d c b f g h a a Indicator rechts of links (rechts=rood, links=blauw), geplaatst in het batterijcompartiment b Batterijcompartiment met AAN/UIT schakelaar c Volumeregelaar d Programmaschakelaar e Microfooningangen f Oorhaak/geluiduitgang g Akoestische slang h Klassiek oorstukje (verwijderbaar) 12

13 Model P en SP Optie B: met eartip Optie C: Maatschaaltje a a b d c e a Akoestische slang b Oorstukje: Eartip (verwijderbaar) c Retentie d Oorstukje: Maatschaaltje (verwijderbaar) e Trekkoord 13

14 3. Beschrijving hoortoestel Model M312 en M13 Optie A: met klassiek oorstukje d c b a e f g a Indicator rechts of links (rechts=rood, links=blauw), geplaatst in het batterijcompartiment b Batterijcompartiment met AAN/UIT schakelaar c Programmaknop of volumeregelaar d Microfooningangen e Oorhaak/geluiduitgang f Akoestische slang g Klassiek oorstukje (verwijderbaar) 14

15 Model M312 en M13 Optie B: met eartip Optie C: Maatschaaltje a b a d c e a Akoestische slang b Oorstukje: Eartip (verwijderbaar) c Retentie d Oorstukje: Maatschaaltje (verwijderbaar) e Trekkoord 15

16 4. Stap-voor-stap instructies voor het gebruiken van het hoortoestel In het volgende hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het hoortoestel gebruikt. Volg deze stappen aandachtig. In de tekeningen worden de delen die van belang zijn voor elke stap getoond in het groen. Stap 1. Uw hoortoestel leren kennen Neem het hoortoestel in uw hand en probeer de toestelbedieningen. Dit zal het voor u eenvoudiger maken om de bedieningen later te voelen en te gebruiken wanneer u het hoortoestel draagt. 16

17 Model P en SP Om het volume te verhogen, drukt u de volumeregelaar omhoog. Om het volume te verlagen, drukt u de volumeregelaar omlaag (Fig. 1a). Volume verhogen Volume verlagen Fig. 1a Om een luisterprogramma te veranderen, drukt u op de weergegeven programmaknop (Fig. 1b). Programmaschakelaar Fig. 1b 17

18 4. Het hoortoestel gebruiken Model M312 en M13 Uw audicien kan de drukknop instellen als volumeregelaar of als programmakiezer. Om het volume te verhogen, drukt u op de knop op uw rechter hoortoestel. Om het volume te verlagen, drukt u op de knop op uw linker hoortoestel (Fig. 1c). Linker hoortoestel Volume verlagen Rechter hoortoestel Volume verhogen Fig. 1c 18

19 Om een luisterprogramma te veranderen, drukt u op de knop (Fig. 1d). Fig. 1d Stap 2. Voorbereiden van de batterij Haal de sticker van de nieuwe batterij (Fig. 2). Fig. 2 19

20 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 3. De batterij plaatsen Neem het hoortoestel in uw hand en open de batterijlade (Fig. 3a). Plaats de batterij zo dat u het + symbool ziet op de batterij (Fig. 3b). Fig. 3a Fig. 3b 20

21 Stap 4. Het hoortoestel inschakelen Schakel het hoortoestel in door het batterijcompartiment te sluiten (Fig. 4). Fig. 4 I Open en sluit het batterijcompartiment voorzichtig. I Controleer of u weerstand voelt bij het sluiten van het batterijcompartiment. Controleer in dat geval of de batterij goed en in de juiste richting geplaatst is. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan het batterijcompartiment beschadigd raken. 21

22 4. Het hoortoestel gebruiken Het hoortoestel is nu ingeschakeld. Het kan tot 15 seconden duren voor het toestel start. (Wanneer u het hoortoestel draagt, hoort u een akoestisch signaal). Stap 5. Plaatsen van het hoortoestel Deze stap toont u hoe u het hoortoestel correct plaatst. De instructies zijn van toepassing voor alle hoortoestelmodellen. Het type oorstukje bepaalt hoe het hoortoestel geplaatst wordt. I Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor uw rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dient u rechts en links te identificeren, zodat u het hoortoestel in het juiste oor plaatst. 22

23 Stap 5.1 De hoortoestellen identificeren voor het rechteren linkeroor Zijde-indicator: rechts = rood links = blauw Fig. 5a 23

24 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 5.2 Een hoortoestel plaatsen met klassiek oorstukje Voordat u het oorstukje plaatst, moet u controleren of de slang correct over de oorhaak geschoven is. Met uw rechterhand neemt u het oorstukje voor het rechteroor (rode markering op het hoortoestel, zie stap 5.1) tussen uw duim en wijsvinger (Fig. 5b). Beweeg het oorstukje in de richting van uw oor (Fig. 5b). Plaats het voorste deel van het oorstukje in uw gehoorgang (zie het groen omcirkelde deel, Fig. 5b). Plaats daarna het hoortoestel achter uw oor (Fig. 5c). Plaats ten slotte het bovenste deel van het oorstukje in uw oorschelp (Fig. 5d). Fig. 5b Fig. 5c Fig. 5d 24

25 Indien u problemen hebt bij het plaatsen van het hoortoestel, kunt u met uw andere hand uw oorlel zachtjes naar beneden trekken. Hierdoor wordt de gehoorgang een beetje meer geopend, zodat u het oorstukje geleidelijk kunt draaien tot het goed past. Controleer de plaatsing door met uw vinger over de oorschelp te gaan. De plaatsing is correct indien u hierbij de contour van de oorschelp voelt en niet het hoortoestel (Fig. 5e). In het begin kunt u het best een spiegel gebruiken ter controle. Fig. 5e U hebt het rechter hoortoestel nu met succes geplaatst. Plaats nu het linker hoortoestel op dezelfde wijze (blauw gemarkeerd, zie stap 5.1). 25

26 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 5.3 Een hoortoestel met een eartip plaatsen Voordat u de eartip plaatst, moet u controleren of deze correct bevestigd is aan de slang (eartiplengte is volledig in de slang geschoven). Plaats het rechter hoortoestel (rode markering op het hoortoestel, zie stap 5.1) met uw rechterhand achter uw rechteroor (Fig. 5f). Neem de akoestische slang tussen uw duim en wijsvinger. Plaats de eartip diep genoeg in de gehoorgang, zodat de akoestische slang plat op uw oor ligt (Fig. 5g). Indien uw hoortoestel een retentiekoord heeft, drukt u dit in de oorschelp om de eartip in de gehoorgang te houden (Fig. 5h). Fig. 5f Fig. 5g Fig. 5h 26

27 Indien u problemen hebt bij het plaatsen van het hoortoestel, kunt u met uw andere hand uw oorlel zachtjes naar beneden trekken. Hierdoor wordt de gehoorgang een beetje meer geopend, zodat u de eartip kunt draaien tot deze goed past. U hebt het rechter hoortoestel nu met succes geplaatst. Plaats nu het linker hoortoestel op dezelfde wijze (blauw gemarkeerd, zie stap 5.1). Stap 5.4 Een hoortoestel met een maatschaaltje plaatsen Volg de instructies in stap 5.3, aangezien deze procedure identiek is. 27

28 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 6. De volumeregelaar achter het oor aanpassen Om het volume te verhogen bij model P of SP (zie voor model M312 of M13 pagina 29), drukt u de volumeregelaar omhoog. Om het volume te verlagen, drukt u de volumeregelaar omlaag met behulp van uw wijsvinger. Gebruik uw duim om het hoortoestel lichtjes te ondersteunen (Fig. 6a). Volume verhogen Volume verlagen Fig. 6a 28

29 Uw audicien kan de drukknop van uw hoortoestel instellen als volumeregelaar of als programmakiezer. Om het volume te verhogen bij model M312 of M13, drukt u op de knop op uw rechter hoortoestel. Om het volume te verlagen, drukt u op de knop op uw linker hoortoestel. Gebruik uw duim om het hoortoestel lichtjes te ondersteunen (Fig. 6b). Linker hoortoestel Volume verlagen Rechter hoortoestel Volume verhogen Fig. 6b 29

30 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 7. Het luisterprogramma achter het oor selecteren Om een luisterprogramma te selecteren of te wijzigen met een P of SP hoortoestel, drukt u op de programmaknop weergegeven in (Fig. 7a). Voor een M312 of M13 hoortoestel drukt u op de programmaknop (Fig. 7b). Fig. 7a: Model P en SP Fig. 7b: Model M312 en M13 Door nogmaals te drukken, schakelt u het volgende programma in. Een signaal geeft de omschakeling aan. Een toonsignaal kan enkel goed gehoord worden indien u de hoortoestellen ingeschakeld hebt en het correct achter de oren draagt. 30

31 Stap 8. Het hoortoestel verwijderen Stap 8.1 Een hoortoestel met klassiek oorstukje verwijderen Neem het hoortoestel achter uw oor vast (de slang niet aanraken!), til het op tot boven het bovenste deel van uw oor en laat het dan los (Fig. 8a). Fig. 8a Pak het oorstukje in uw oor (niet de slang!) met uw duim en wijsvinger vast, en neem het uit uw oor (Fig. 8b). Fig. 8b 31

32 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 8.2 Een hoortoestel met een eartip verwijderen Pak het hoortoestel beet bij de akoestische slang en neem het voorzichtig uit uw oor (Fig. 8c). Fig. 8c! In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u de akoestische slang uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen. Stap 8.3 Een hoortoestel verwijderen met SlimTip Volg de instructies in stap 8.2, aangezien deze procedure identiek is. 32

33 Stap 9. Het hoortoestel uitschakelen U kunt het hoortoestel uitschakelen door het batterijcompartiment te openen (Fig. 9). Fig. 9 Stap 10. De batterij vervangen Uw hoortoestel geeft met een dubbele pieptoon aan dat de batterij binnenkort vervangen moet worden. U hebt meestal 30 minuten om de batterij te vervangen, maar dit verschilt nog wel eens en kan ook aanzienlijk korter zijn. Wij raden aan om steeds een reservebatterij bij de hand te hebben. 33

34 4. Het hoortoestel gebruiken Stap 11. De batterij vervangen in een M13 hoortoestel met een beveiligd batterijcompartiment Het M13 hoortoestel heeft de optie om uitgerust te worden met een beveiligd batterijcompartiment indien dit om veiligheidsredenen vereist is. Steek de punt van een pen in de weergegeven inkeping (Fig. 11a). Druk het batterijcompartiment naar beneden tot het open is (Fig. 11b). Fig. 11a Fig. 11b Druk met de punt van een pen de batterij uit het batterijcompartiment (Fig. 11c). Plaats een nieuwe batterij zo dat u het + symbool ziet op de batterij (Fig. 11d). Controleer voordat u het batterijcompartiment sluit, of de batterij goed geplaatst is en onder het witte plastic klepje zit (Fig. 11e). 34

35 Fig. 11c Fig. 11d Fig. 11e Fig. 11f Sluit het batterijcompartiment goed af, en controleer of het niet met de hand geopend kan worden (Fig. 11f). 35

36 5. Onderhoud van uw hoorsysteem Een degelijke en regelmatige verzorging uw hoortoestel draagt bij tot uitstekende prestaties en een lange levensduur ervan. Gebruik de volgende specificaties als richtlijn: Algemene informatie Voordat u haarlak of make-up gebruikt, dient u het hoortoestel uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Alleen voor uw M312, P en SP hoortoestel: Was of reinig de beschermstrip nooit (zie hoofdstuk 3). Dit kan leiden tot een verlies van de speciale akoestische kenmerken. Alleen voor uw M13 hoortoestel: M13 is waterbestendig! M13 hoortoestellen zijn bestand tegen water (inclusief kort onderdompelen), zweet en stof onder de volgende voorwaarden: S De batterijdeksel is volledig gesloten. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen zoals een haar tussen de batterijdeksel zit wanneer deze gesloten wordt. 36

37 S Na blootstelling aan water, zweet of stof moet u het hoortoestel schoonmaken en daarna drogen. S Het hoortoestel wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. I M13 hoortoestellen die zijn aangepast met de design-geïntegreerde FM-ontvanger of het beveiligde batterijcompartiment, zijn ook waterbestendig. I M13 hoortoestellen die zijn aangepast met een batterijcompartiment voor gebruik van een audioschoen en universele FM-ontvanger zijn niet meer waterbestendig. I Verwijder altijd uw hoortoestel voordat u gaat duiken, snorkelen, waterskiën of andere activiteiten gaat ondernemen waarbij het toestel gedurende langere tijd ondergedompeld kan worden of blootgesteld kan worden aan overmatige kracht. I Door uw hoortoestel in en om het water te gebruiken, kan de luchtstroom naar de batterijen beperkt worden waardoor het toestel niet meer werkt. Als uw hoortoestel het niet meer doet nadat 37

38 5. Onderhoud van uw hoorsysteem het in contact is gekomen met water, raadpleeg dan de stappen voor probleemoplossing in hoofdstuk 6. Dagelijks Controleer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vochtafzettingen. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw hoortoestel. Indien u het hoortoestel grondig dient te reinigen, kunt u advies en informatie vragen aan uw audicien over filters of droogcapsules. Wekelijks Reinig het oorstukje (eartip of maatschaaltje) met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kunt u contact opnemen met uw audicien. Maandelijks Controleer de akoestische slang op kleurwijzigingen, verharding of scheurtjes. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dient de slang vervangen te worden. Raadpleeg uw audicien. 38

39 6. Problemen oplossen Hoortoestellen klinken zachter dan anders / geen geluid Controleer eerst of u het toestel kunt aanpassen en het geluid luider kunt maken met de volumeregelaar. Controleer dan de akoestische slang en het oorstukje op resten van oorsmeer, en reinig het onderdeel indien nodig. Controleer of de batterij correct geplaatst en juist aangesloten is, pas aan indien nodig. Indien geen verbetering merkbaar is, dient u de batterij te vervangen. Indien het probleem blijft aanhouden, dient u contact op te nemen met uw audicien. Batterij is te snel leeg Plaats een nieuwe batterij en noteer hoe lang het precies duurt tot deze leeg is. Ga met deze informatie naar uw audicien, hij of zij zal u helpen en adviseren. Krakende of zoemende geluiden Controleer de akoestische slang en het oorstukje op resten van oorsmeer. Controleer de akoestische slang op beschadiging (kleurwijzigingen, verharding of scheurtjes) en neem contact op met uw audicien indien vervanging ervan nodig is. 39

40 6. Problemen oplossen Fluiten Controleer of het oorstukje correct en stevig geplaatst is. Indien dit het geval is maar het probleem blijft aanhouden, dient u contact op te nemen met uw audicien. Pijn of ontsteking in uw oor Verwijder het hoortoestel en raadpleeg uw audicien. In geval van een ernstig probleem, dient u contact op te nemen met uw arts. Alleen voor uw M13 hoortoestel: Hoortoestel werkt niet meer na contact met water Spoel het hoortoestel met schoon water en droog het af met een zachte doek of tissue. Open het batterijcompartiment, laat het hoortoestel drogen, en vervang de batterij. Als er water in de akoestische slang zit, verwijder deze dan van het hoortoestel, klop het water er zachtjes uit en bevestig de slang weer aan het hoortoestel. Indien het probleem blijft aanhouden, dient u contact op te nemen met uw audicien. 40

41 audio 7. Draadloze accessoires en FM-systemen 7.1 Draadloze accessoires Phonak heeft een uitgebreid scala aan draadloze accessoires ontwikkeld voor een maximaal rendement van uw hoortoestellen. Dit zijn afstandsbedieningen, audiostreamers voor verbinding met een tv (via TVLink), mobiele telefoons enz. Zie onderstaande afbeelding: GSM Mp3-speler / Audiobron* power Audiostreamer Afstandsbedieningen TVLink * Niet-draadloze audiobronnen kunnen verbonden worden via een kabel. 41

42 7. Draadloze accessoires en FM-systemen 7.2 FM-systemen FM-systemen zijn draadloze communicatiesystemen die bestaan uit een losse handmicrofoon en een miniatuur FM-ontvangertje aan uw hoortoestel. Dit wordt veel toegepast bij vergaderingen om mensen op afstand beter te horen of in restaurants om omgevingslawaai weg te drukken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website of bij uw audicien. Als u al in het bezit bent van een FM-systeem en meer informatie nodig hebt, raadpleeg dan de betreffende gebruikersinstructies. 42

43 Microfoon: wordt dicht bij de spreker geplaatst of verbonden met de geluidsbron (mobiele telefoon, tv, enz.), en zendt het geluid dan rechtstreeks naar uw hoortoestel zonder hinderende achtergrondruis. Ontvanger: wordt gedragen door de luisteraar (neklus) of rechtstreeks gekoppeld aan het hoortoestel. Neklus ontvanger Microfoon Mini-ontvanger MP3-speler GSM TV * Audiobronnen kunnen verbonden worden door rechtstreeks aan te sluiten op de microfoon. 43

44 8. Service en garantievoorwaarden 8.1 Plaatselijke garantie Informeer bij uw audicien waar u uw hoortoestel hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie 8.2 Internationale garantie Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van één jaar. Deze beperkte garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar geen accessoires zoals batterijen, slangen, oorstukjes en externe ontvangers. Garantie wordt alleen verleend na het overleggen van een aankoopbewijs. De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen. 44

45 8.3 Garantiebeperking Er bestaat geen recht op garantie bij onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die verricht worden door een audicien in zijn werkplaats. Serienummer (linkerzijde): Erkende audicien (stempel/ handtekening): Serienummer (rechterzijde): Aankoopdatum: 45

46 9. Conformiteitinformatie Europa: Conformiteitsverklaring Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product voldoet aan de belangrijkste vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC alsook de Richtlijn 1999/5/EC voor Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op (Phonakvestigingen wereldwijd). Australië: Codenummer leverancier E N15398 Nieuw-Zeeland: Codenummer leverancier Z

47 De draadloze modellen die in hoofdstuk 1 zijn genoemd, zijn gecertificeerd onder: Hoortoestel M312 Hoortoestel M13 VS FCC ID: KWC-WHSSAN1 KWC-WHSSANQ Canada IC: 2262A-WHSSAN1 2262A-WHSSANQ VS Canada Hoortoestel P en SP FCC ID: KWC-WHSBTE1 IC: 2262A-WHSBTE1 Kennisgeving 1: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken. 47

48 9. Conformiteitinformatie Kennisgeving 2: Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken. Kennisgeving 3: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen: 48

49 S De ontvangstantenne draaien of verplaatsen. S De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten. S Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten. S Raadpleeg de dealer. 49

50 10. Informatie en verklaring van symbolen C xxxx P Met het CE-symbool bevestigt Phonak AG dat dit Phonak-product, met inbegrip van de accessoires, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en aan de RTTE-richtlijn 1999/5/ EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen. Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type B van EN De oppervlakte van het hoortoestel is gespecificeerd als een toepassingsgedeelte van het type B. 50

51 E R! I Australisch conformiteitslabel EMC en Radiocommunicatie Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzingen Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product Bedieningsomstandigheden Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen 51

52 10. Informatie en verklaring van symbolen Transporten opslagomstandigheden T Temperatuur: -20 tot +60 Celsius (-4 tot +140 Fahrenheit). Vochtigheid bij transport: tot 90% (niet-condenserend). Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%, wanneer niet gebruikt. Zie instructies in hoofdstuk 2.2 over het drogen van het hoortoestel na gebruik. Atmosfeerdruk: 200 hpa tot 1500 hpa Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit hoortoestel niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Lever een oud of ongebruikt hoortoestel in bij een stortplaats voor elektronisch afval, of overhandig het hoortoestel aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid. 52

53

54 54 Opmerkingen

55

56 Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Duitsland /V1.01/ /misyst Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30)

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland 029-0254-07/V1.00/2013-02/misyst Printed in Switzerland Phonak

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459 029-1017-07/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland / /A+W Printed in Switzerland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland / /A+W Printed in Switzerland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland www.phonak.com 0459 029-0352-07/2009-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG, all rights reserved Standaard- en microhoorsystemen Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Phonak Baseo Q Q15. Gebruiksaanwijzing

Phonak Baseo Q Q15. Gebruiksaanwijzing Phonak Baseo Q Q15 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees de informatie op de volgende pagina s aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt 6 2.1 Waarschuwingen

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland / /A+W Printed in Switzerland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland / /A+W Printed in Switzerland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland www.phonak.com 0459 029-0466-07/2009-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG, all rights reserved CRT-hoorsystemen Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459 029-1062-07/V1.00/2011-09/A+W/FO Printed in

Nadere informatie

Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing

Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing Achter-het-oor toestellen Gebruiksaanwijzing Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459

Nadere informatie

Standaard- en microhoorsystemen. Gebruiksaanwijzing

Standaard- en microhoorsystemen. Gebruiksaanwijzing Standaard- en microhoorsystemen Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Welkom 4 2. Belangrijke informatie: Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voor u het hoorsysteem de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459 029-1014-07/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459 029-1012-07/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Nadere informatie

SuperPower en UltraPower hoortoestel. Gebruiksaanwijzing

SuperPower en UltraPower hoortoestel. Gebruiksaanwijzing SuperPower en UltraPower hoortoestel Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het hoortoestel de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland 029-0235-07/V2.00/2013-09/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voor u het hoortoestel de eerste

Nadere informatie

/ / CRT-hoortoestellen. Gebruiksaanwijzing

/ / CRT-hoortoestellen. Gebruiksaanwijzing / / CRT-hoortoestellen Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voor u het hoortoestel de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

In-het-oor hoorsysteem. Gebruiksaanwijzing

In-het-oor hoorsysteem. Gebruiksaanwijzing In-het-oor hoorsysteem Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 4 2. Belangrijke informatie: Lees dit eerst voordat u het hoorsysteem de eerste keer in gebruik neemt 6 Waarschuwingen voor gevaar 6 Informatie

Nadere informatie

Phonak Dalia. Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing. Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Phonak Dalia. Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing. Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Achter-het-oor toestellen Gebruiksaanwijzing Phonak Dalia Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com

Nadere informatie

Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing

Achter-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing Achter-het-oor toestellen Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voor u het hoortoestel de eerste keer in

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU Representative: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Duitsland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU Representative: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Duitsland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU Representative: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com 0459 029-0077-07/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in

Nadere informatie

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Duitsland

Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Duitsland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland 029-1016-07/V5.01/2013-03/misyst/FO Printed in Switzerland Phonak

Nadere informatie

In-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing

In-het-oor toestellen. Gebruiksaanwijzing In-het-oor toestellen Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees dit eerst voordat u het hoortoestel de eerste keer in gebruik neemt 6 Waarschuwingen voor gevaar 6

Nadere informatie

Phonak Tao Q Q15. Gebruiksaanwijzing

Phonak Tao Q Q15. Gebruiksaanwijzing Phonak Tao Q Q15 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees de informatie op de volgende pagina s aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt 6 2.1 Waarschuwingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Naída S. UltraPower, SuperPower en CRT hoortoestellen

Gebruiksaanwijzing. Naída S. UltraPower, SuperPower en CRT hoortoestellen Gebruiksaanwijzing Naída S UltraPower, SuperPower en CRT hoortoestellen Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het hoortoestel de eerste

Nadere informatie

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Details over uw hoortoestellen Uw hoortoestel 1. Details over uw hoortoestellen 2. Welkom 3. Snelgids 4. Beschrijving van het hoortoestel Het hoortoestel

Nadere informatie

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Inhoud Uw hoortoestel 1. Details over uw hoortoestellen 2. Welkom 3. Snelgids 4. Beschrijving van het hoortoestel Het hoortoestel gebruiken 5. Markeringen voor links

Nadere informatie

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak Bolero V90-M Phonak Bolero V90-P Phonak Bolero V90-SP Phonak Bolero V70-M Phonak Bolero V70-P

Nadere informatie

Phonak Virto Q. Gebruiksaanwijzing. Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Phonak Virto Q. Gebruiksaanwijzing. Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland 029-0236-07/2012-09/misyst Printed in Switzerland Phonak AG All

Nadere informatie

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor:

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13 CE-markering 2014 2014 Deze gebruiksaanwijzing heeft alleen betrekking op de CROS-zender

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland

Gebruiksaanwijzing. Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland 029-0256-07/V1.00/2013-03/misyst Printed in Switzerland Phonak

Nadere informatie

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing Inhoud 2 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het hoortoestel de eerste keer in gebruik

Nadere informatie

Phonak CROS. Gebruiksaanwijzing

Phonak CROS. Gebruiksaanwijzing Phonak CROS Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees dit aandachtig door voordat u uw Phonak CROS-systeem de eerste keer gebruikt 6 Waarschuwingen 6 Informatie over

Nadere informatie

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor:

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom CE-markering 2015 2015 Deze gebruiksaanwijzing heeft alleen betrekking

Nadere informatie

Phonak CROS B Custom. Gebruiksaanwijzing

Phonak CROS B Custom. Gebruiksaanwijzing Phonak CROS B Custom Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak CROS B-312 Custom Phonak CROS B-13 Custom CE-markering 2017 2017 Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Afstandsbediening. Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening. Gebruiksaanwijzing Afstandsbediening Gebruiksaanwijzing Fabrikant: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland EU-vertegenwoordiger: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 D-70736 Fellbach-Oeffingen Duitsland www.phonak.com

Nadere informatie

SELECTICBOLERO (I9) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

SELECTICBOLERO (I9) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA I B (B90/B70/B50/B30) (I9) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Modellen zonder draadloze functies CE-markering Selectic Luna I9-10 2017 DETAILS

Nadere informatie

Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland.

Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland. Zwitserland Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Zwitserland 029-0272-07/V1.00/2013-09/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.com Phonak Sky Q Q90, Q70, Q50 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Phonak Virto B-Titanium

Phonak Virto B-Titanium Phonak Virto B-Titanium (B90/B70) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Modellen zonder draadloze functies Phonak Virto B90-Titanium Phonak Virto B70-Titanium CE-markering

Nadere informatie

AFSTANDSBEDIENING (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing. Phonak PilotOne II

AFSTANDSBEDIENING (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing. Phonak PilotOne II SELECTIC BOLERO B AFSTANDSBEDIENING (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak PilotOne II INHOUD 1. Welkom 4 2. Beschrijving 5 3. PilotOne II gebruiken 6 3.1 Een nieuwe batterij plaatsen 6 3.2 Aan-/uitzetten

Nadere informatie

Phonak Naída Q. Phonak Naída Link (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Naída Q. Phonak Naída Link (Q90/Q70/Q50/Q30) Gebruiksaanwijzing Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Phonak Naída Link Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Belangrijke veiligheidsinformatie: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het hoortoestel de eerste

Nadere informatie

Phonak Vitus /Vitus+ BTE Gebruiksaanwijzing

Phonak Vitus /Vitus+ BTE Gebruiksaanwijzing Phonak Vitus /Vitus+ TM BTE Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak Vitus+ BTE-micro Phonak Vitus+ BTE-P Phonak Vitus+ BTE-UP CE-markering 2018 2018

Nadere informatie

Phonak Vitus+ RIC Gebruiksaanwijzing

Phonak Vitus+ RIC Gebruiksaanwijzing Phonak Vitus+ RIC Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Vitus+ RIC-312T CE-markering 2018 Details over uw hoortoestellen Indien geen van de vakjes is

Nadere informatie

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5/R3) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5/R3) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA R B (B90/B70/B50/B30) (R9/R7/R5/R3) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen CE-markering Selectic Luna R9-10 Selectic Luna R9-312

Nadere informatie

Phonak Bolero B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Bolero B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak Bolero B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak Bolero B90-M Phonak Bolero B90-P Phonak Bolero B90-SP Phonak Bolero B70-M

Nadere informatie

Phonak PilotOne II. Gebruiksaanwijzing

Phonak PilotOne II. Gebruiksaanwijzing Phonak PilotOne II Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 4 2. Beschrijving 5 3. Phonak PilotOne II gebruiken 6 3.1 Een nieuwe batterij plaatsen 6 3.2 Aan-/uitzetten 7 3.3 PilotOne II vasthouden 7 3.4 Volume

Nadere informatie

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

(V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak Virto V90-10 O Phonak Virto V90-10 Phonak Virto V90-312 Phonak Virto V90-13 Phonak Virto V70-10

Nadere informatie

SELECTICBOLERO (B9/B7/B5/B3) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaawijzing

SELECTICBOLERO (B9/B7/B5/B3) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaawijzing SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA B B (B90/B70/B50/B30) (B9/B7/B5/B3) Gebruiksaawijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen CE-markering Selectic Luna B9-M Selectic Luna B9-P

Nadere informatie

Handleiding problemen oplossen. Kinderen 0 5 jaar

Handleiding problemen oplossen. Kinderen 0 5 jaar Handleiding problemen oplossen Kinderen 0 5 jaar 2 Inhoud Algemeen onderhoud Algemeen onderhoud van uw Phonak hoortoestel en FM-systeem pagina 3 Dagelijkse checks inspiro pagina 4 Problemen oplossen Hoortoestellen

Nadere informatie

Phonak Naída TM. (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Naída TM. (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak Naída TM (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing B Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Naída B90-SP Phonak Naída B90-UP Phonak Naída B70-SP Phonak Naída B70-UP Phonak

Nadere informatie

HANDLEIDING. ReSound Metrix MX10 CIC

HANDLEIDING. ReSound Metrix MX10 CIC HANDLEIDING ReSound Metrix MX10 CIC RESOUND METRIX TM MX10 CIC (COMPLEET-IN-HET-KANAAL) UW PERSOONLIJKE HOORTOESTEL Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe, volledig digitale hoortoestel van GN ReSound!

Nadere informatie

Phonak Sky TM (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Sky TM (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak Sky TM (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing B Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen CE-markering Phonak Sky B90-M 2017 Phonak Sky B90-P 2017 Phonak Sky B90-SP 2017 Phonak

Nadere informatie

1. Welkom De Roger MyLink leren kennen Koppeling met hoortoestellen Apparaatbeschrijving Indicatorlampje 9

1. Welkom De Roger MyLink leren kennen Koppeling met hoortoestellen Apparaatbeschrijving Indicatorlampje 9 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. De Roger MyLink leren kennen 6 2.1 Koppeling met hoortoestellen 7 2.2 Apparaatbeschrijving 7 2.3 Indicatorlampje 9 3. Aan de slag 14 Stap 1. De Roger MyLink opladen

Nadere informatie

Charging base handleiding

Charging base handleiding Charging base handleiding Hartelijk dank Hartelijk dank dat u voor deze oplaadbare oplossing hebt gekozen. Uw charging base Uw hoorspecialist: Introductiejaar: 2017 Telefoonnummer: Serienummer: Garantie:

Nadere informatie

Silk Nx. Gebruiksaanwijzing. Hearing Systems

Silk Nx. Gebruiksaanwijzing. Hearing Systems Silk Nx Gebruiksaanwijzing Hearing Systems Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en benamingen 6 Luisterprogramma's 7 Functies 7

Nadere informatie

Phonak Virto B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Virto B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak Virto B (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor: Draadloze modellen Phonak Virto B90-10 O Phonak Virto B90-10 Phonak Virto B90-312 Phonak Virto B90-13

Nadere informatie

Phonak Audéo B. (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Audéo B. (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo B TM (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Audéo B90-10 Phonak Audéo B90-312 Phonak Audéo B90-312T Phonak Audéo B90-13

Nadere informatie

1. Welkom 4. 2. Belangrijke punten 6. 3. Waarschuwingen 7. 4. Beschrijving instrument 8. 5. MyLink+ statusindicator 10. 6. Hoe uw MyLink+ werkt 16

1. Welkom 4. 2. Belangrijke punten 6. 3. Waarschuwingen 7. 4. Beschrijving instrument 8. 5. MyLink+ statusindicator 10. 6. Hoe uw MyLink+ werkt 16 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Welkom 4 2. Belangrijke punten 6 3. Waarschuwingen 7 4. Beschrijving instrument 8 5. MyLink+ statusindicator 10 6. Hoe uw MyLink+ werkt 16 7. MyLink+ opladen 17 8. Aan

Nadere informatie

Handleiding - be 9 by ReSound - be 7 by ReSound

Handleiding - be 9 by ReSound - be 7 by ReSound Handleiding - be 9 by ReSound - be 7 by ReSound Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe, volledig digitale hoortoestel van ReSound. ReSounds innovatieve technologie en design en de persoonlijke instelling,

Nadere informatie

Phonak CROS B-R. Gebruiksaanwijzing

Phonak CROS B-R. Gebruiksaanwijzing Phonak CROS B-R Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze CROS-toestel Phonak CROS B-R 2018 Bekabelde oplaadaccessoires Phonak Charger Case RIC Phonak Power Pack Phonak

Nadere informatie

In-Het-Oor hoortoestellen

In-Het-Oor hoortoestellen In-Het-Oor hoortoestellen Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Gebruiksaanwijzing Hearing Systems Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en

Nadere informatie

Phonak Remote. Gebruiksaanwijzing

Phonak Remote. Gebruiksaanwijzing Phonak Remote Gebruiksaanwijzing Aan de slag De Phonak Remote is een app die is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Nadere informatie

icube II Gebruiksaanwijzing

icube II Gebruiksaanwijzing icube II Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 4 2. Beschrijving 5 3. icube II-accessoires (optioneel) 6 4. Aan de slag 7 4.1 De oplader voorbereiden 7 4.2 De batterij opladen 8 4.3 Bedrijfsduur 10 4.4 De

Nadere informatie

Pure 10 Nx. Gebruiksaanwijzing. Hearing Systems

Pure 10 Nx. Gebruiksaanwijzing. Hearing Systems Pure 10 Nx Gebruiksaanwijzing Hearing Systems Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Componenten en benamingen 6 Bedieningsregelaars 8 Luisterprogramma's 9 Functies 9 Batterijen 10 Batterijformaat

Nadere informatie

Advance Open x17. Gebruiksaanwijzing

Advance Open x17. Gebruiksaanwijzing Advance Open x17 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en benamingen 6 Bedieningsregelaars 8 Instellingen 9 Batterijen

Nadere informatie

RC-P. Afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING

RC-P. Afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING RC-P Afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUDSOPGAVE Bernafon RC-P afstandsbediening Inleiding... 6 Productoverzicht... 7 Plaatsen en vervangen van de batterij... 8 Bediening van uw hoortoestel met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIC HOORTOESTELLEN quix G4 quix G3 Volta quix C

GEBRUIKSAANWIJZING RIC HOORTOESTELLEN quix G4 quix G3 Volta quix C GEBRUIKSAANWIJZING RIC HOORTOESTELLEN quix G4 quix G3 Volta quix C INHOUDSOPGAVE Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en benamingen 6 Bedieningsregelaars

Nadere informatie

Ace primax. Gebruiksaanwijzing

Ace primax. Gebruiksaanwijzing Ace primax Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en benamingen 6 Bedieningsregelaars 8 Instellingen 9 Batterijen

Nadere informatie

Phonak Bolero B-PR (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing

Phonak Bolero B-PR (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Phonak Bolero B-PR (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze hoortoestellen Phonak Bolero B90-PR Phonak Bolero B70-PR Phonak Bolero B50-PR 2016 2016 2016

Nadere informatie

Phonak Audéo B-Direct. (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing

Phonak Audéo B-Direct. (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo B-Direct TM (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Audéo B90-Direct Phonak Audéo B70-Direct Phonak Audéo B50-Direct CE-markering

Nadere informatie

Advance IF CIC x17, Advance IF Canal x17. Gebruikershandleiding

Advance IF CIC x17, Advance IF Canal x17. Gebruikershandleiding Advance IF CIC x17, Advance IF Canal x17 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type toestel 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en benamingen 6 Bedieningsregelaars

Nadere informatie

Phonak Audéo B-R (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing

Phonak Audéo B-R (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo B-R TM (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloos hoortoestel Phonak Audéo B90-R Phonak Audéo B70-R Phonak Audéo B50-R 2016 2016 2016 Bekabelde

Nadere informatie

Phonak RemoteControl App. Gebruiksaanwijzing

Phonak RemoteControl App. Gebruiksaanwijzing Phonak RemoteControl App Gebruiksaanwijzing Aan de slag De RemoteControl App is ontworpen door Phonak, een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van hoortechnologie. Lees deze gebruikersinstructies

Nadere informatie

microeleva Gebruiksaanwijzing

microeleva Gebruiksaanwijzing Uw audicien: www.phonak.com 029-0679-07/V00 1205/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_microEleva_NED.qxp 1.2.2006 11:54 Uhr Seite 201 microeleva Gebruiksaanwijzing 0459 GA_microEleva_NED.qxp

Nadere informatie

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5) (B90/B70/B50/B30) Gebruiksaanwijzing SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA R-R B (B90/B70/B50/B30) (R9/R7/R5) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloos hoortoestel Selectic Luna R9-R Selectic Luna R7-R Selectic Luna

Nadere informatie

Charging base handleiding

Charging base handleiding Charging base handleiding A Sonova brand Hartelijk dank Hartelijk dank dat u voor deze oplaadbare oplossing hebt gekozen. Wij zetten ons in voor mensen met gehoorverlies. Wij werken nauw samen met hoorspecialisten

Nadere informatie

Hoortoestel CIC/IHO (in het oor) aanbrengen:

Hoortoestel CIC/IHO (in het oor) aanbrengen: Hoortoestel CIC/IHO (in het oor) aanbrengen: (tip: het rechterhoortoestel heeft een rode markering en het linker hoortoestel een blauwe markering) CIC/IHO hoortoestel. Sluit het batterijbakje volledig.

Nadere informatie

TV Connector. Gebruiksaanwijzing

TV Connector. Gebruiksaanwijzing TV Connector Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 4 2. Uw TV Connector leren kennen 5 3. Aan de slag 3.1 De voeding aansluiten 3.2 Ondersteunde audioapparaten 3.3 Aansluiten op een audioapparaat 3.4 Optioneel:

Nadere informatie

Phonak Naída V. (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Naída V. (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Phonak Naída V TM (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Naída V90-RIC Phonak Naída V90-SP Phonak Naída V90-UP Phonak Naída V70-RIC

Nadere informatie

extra Gebruiksaanwijzing

extra Gebruiksaanwijzing extra Gebruiksaanwijzing 0459 Inhoudsopgave Welkom 3 Beschrijving 4 Voorbereiding De batterij vervangen extra in uw oor plaatsen extra uit uw oor halen 6 6 10 12 Bediening Aan/uitzetten Het volume veranderen

Nadere informatie

Phonak Sky TM B-PR. (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing

Phonak Sky TM B-PR. (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Phonak Sky TM B-PR (B90/B70/B50) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze hoortoestellen Phonak Sky B90-PR Phonak Sky B70-PR Phonak Sky B50-PR 2017 2017 2017 Bekabelde

Nadere informatie

Una Gebruiksaanwijzing

Una Gebruiksaanwijzing Una Gebruiksaanwijzing 0459 Inhoudsopgave Welkom 3 Beschrijving 4 Voorbereiding 6 De batterij vervangen 6 Una in uw oor plaatsen 10 Una uit uw oor halen 12 Bediening 14 Aan/uitzetten 14 Het volume veranderen

Nadere informatie

Phonak Audéo M Gebruiksaanwijzing

Phonak Audéo M Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo M Gebruiksaanwijzing Phonak Audéo M-312/312T/13T Phonak Audéo M-312/312T/13T Trial Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze hoortoestellen Phonak Audéo M90-312 Phonak Audéo

Nadere informatie

micro extra Gebruiksaanwijzing

micro extra Gebruiksaanwijzing micro extra Gebruiksaanwijzing 0459 Inhoudsopgave Welkom 4 Beschrijving 5 Voorbereiding 6 Plaatsen van de batterij 6 Links en rechts identificeren 10 micro extra met micro tube op uw oor plaatsen 11 micro

Nadere informatie

Slim tube HE. Volledige gids voor Quantum-producten

Slim tube HE. Volledige gids voor Quantum-producten Slim tube HE Volledige gids voor Quantum-producten Inhoudsopgave Aanpassing Slim tube HE...1 Onderdelen van een hoortoestel met Slim tube HE...2 Afmetignen van Slim tube HE...2 De juiste lengte van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing REAL Serie. RE-m Achter-het-oor

Gebruiksaanwijzing REAL Serie. RE-m Achter-het-oor Gebruiksaanwijzing REAL Serie RE-m Achter-het-oor Hoortoestellen, oorstukjes, reinigingsinstrumentjes e.d. die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeeld kunnen er in werkelijkheid anders uitzien. Daarnaast

Nadere informatie

/ Printed in Denmark GEBRUIKS- AANWIJZING

/ Printed in Denmark GEBRUIKS- AANWIJZING 906 69 340 00 / 11.06 Printed in Denmark GEBRUIKS- AANWIJZING Gefeliciteerd U heeft ervoor gekozen om uw communicatievermogen te verbeteren. Dit boekje bevat alle benodigde informatie om uw nieuwe hoortoestel

Nadere informatie

Phonak Sky V. (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing

Phonak Sky V. (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Phonak Sky V TM (V90/V70/V50/V30) Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op: Draadloze modellen Phonak Sky V90-M Phonak Sky V90-P Phonak Sky V90-SP Phonak Sky V90-UP Phonak Sky V90-RIC

Nadere informatie

SELECTIC REMOTE APP. Gebruiksaanwijzing

SELECTIC REMOTE APP. Gebruiksaanwijzing SELECTIC REMOTE APP Gebruiksaanwijzing AAN DE SLAG De Selectic Remote is een app die is ontwikkeld door Sonova, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich,

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Phonak RemoteMic. Gebruiksaanwijzing

Phonak RemoteMic. Gebruiksaanwijzing Phonak RemoteMic Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 5 2. Uw RemoteMic leren kennen 6 2.1 Legenda 7 2.2 Opmerking over compatibiliteit 8 2.3 Opmerking over streamingstabiliteit 9 3. Aan de slag 10 Stap

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar TCP320/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar   TCP320/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome TCP320/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Lees deze instructies. Volg alle

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. minirite R Charger. Oticon Opn

Gebruiksaanwijzing. minirite R Charger. Oticon Opn Gebruiksaanwijzing minirite R Charger Oticon Opn Inleiding In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe oplader. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het

Nadere informatie

Handleiding. - be 9 by ReSound Custom - be 9 by ReSound Custom Power - be 7 by ReSound Custom - be 7 by ReSound Custom Power

Handleiding. - be 9 by ReSound Custom - be 9 by ReSound Custom Power - be 7 by ReSound Custom - be 7 by ReSound Custom Power Handleiding - be 9 by ReSound Custom - be 9 by ReSound Custom Power - be 7 by ReSound Custom - be 7 by ReSound Custom Power Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe, volledig digitale hoortoestel van

Nadere informatie

Eleva Gebruiksaanwijzing

Eleva Gebruiksaanwijzing Uw audicien: www.phonak.com 029-0677-07/V00 1205/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_Eleva_Custom_NED.qxp 23.1.2006 8:15 Uhr Seite 201 Eleva Gebruiksaanwijzing 0459 GA_Eleva_Custom_NED.qxp

Nadere informatie

TV Connector handleiding

TV Connector handleiding TV Connector handleiding Hartelijk dank Hartelijk dank dat u voor onze TV Connector hebt gekozen. De TV Connector is bedoeld om uw hoortoestellen direct met een televisie of andere audiobron te verbinden.

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

microsavia Art Gebruiksaanwijzing Uw audicien: microsaviaart_nl.qxp :33 Uhr Seite 201

microsavia Art Gebruiksaanwijzing Uw audicien:   microsaviaart_nl.qxp :33 Uhr Seite 201 Uw audicien: www.phonak.com 029-0034-07/V1.00/2006-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved microsaviaart_nl.qxp 4.10.2006 13:33 Uhr Seite 201 microsavia Art Gebruiksaanwijzing 0459

Nadere informatie

Beltone Change. Gebruiksaanwijzing Digitaal Receiver In-Het-Oor hoortoestel (RIE) CHG62D en CHG62D Open CHG62D HPG en CHG62D HPG Open

Beltone Change. Gebruiksaanwijzing Digitaal Receiver In-Het-Oor hoortoestel (RIE) CHG62D en CHG62D Open CHG62D HPG en CHG62D HPG Open Beltone Change Gebruiksaanwijzing Digitaal Receiver In-Het-Oor hoortoestel (RIE) CHG62D en CHG62D Open CHG62D HPG en CHG62D HPG Open Een nieuw hoortoestel van Beltone Gefeliciteerd met uw aankoop van een

Nadere informatie

Unitron afstandsbediening gebruiksaanwijzing

Unitron afstandsbediening gebruiksaanwijzing Unitron afstandsbediening gebruiksaanwijzing Hartelijk dank Bedankt dat u hebt gekozen voor de afstandsbediening voor uw hoortoestellen van Unitron. Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen met gehoorverlies.

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Ace primax. Gebruikersgids

Ace primax. Gebruikersgids Ace primax Gebruikersgids Inhoud Welkom 4 Uw hoortoestellen 5 Type apparaat 5 Vertrouwd raken met uw hoortoestellen 5 Componenten en namen 6 Bedieningselementen 8 Instellingen 9 Batterijen 10 Batterijformaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding In de verpakking 2 3 1. Balance Keyboard 2. Draadloze ontvanger (USB) 3. 2 AAA-Batterijen 1 /1 Stap 1: Verwijder het dekseltje aan de onderkant en doe de AAAbatterijen erin. Neem

Nadere informatie